Genealogische website van Cees Hagenbeek
Janna Hindriks
Janna Hindriks, ged. Oude Pekela op 20 apr 1725.


Geertijn Hindriks
Geertijn Hindriks, ged. Oude Pekela op 12 dec 1727.


Jacob Hindricks
Jacob Hindricks, ged. Oude Pekela op 18 mei 1730.


Grietje Jans
Grietje Jans, ged. op 10 sep 1693.


Jan Jans
Jan Jans, ged. Oude Pekela op 9 mrt 1688.


Jantjen Jans
Jantjen Jans, ged. Oude Pekela op 20 aug 1682.


Gebke Hendriks
Gebke Hendriks, ged. Oude Pekela op 11 dec 1701.


Herman Jans
Herman Jans, ged. Oude Pekela op 1 mei 1704.


Antje Mesachs Elling
Antje Mesachs Elling, geb. circa 1795, ovl. Oude Pekela op 10 dec 1814.Bronnen:
1.Doop- en trouwboek Oude Pekela (D 340), Alle Groningers, DTB Oude Pekela 124, Inventarisnr.: 381, NH, Oude Pekela, van 1751 tot 1777 (7 dec 1792 blz. 66)
2.Doop-En Trouwboekboek Winschoten (D 436), Groninger Archieven, DTB Winschoten, 124, Inventarisnr.: 547, Winschoten, van 1733 tot 1811 (7 jul 1763 blz. 70)


Jacob Kriss
Jacob Kriss.

tr


Janny Scharloo
Janny Scharloo, geb. Schiedam op 31 jan 1937, ovl. Stolwijk op 15 jan 2015.


Antonia Maria van Roosmalen
Antonia Maria van Roosmalen, geb. 's-Hertogenbosch op 17 mei 1843.

tr.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Marinus Verhoeven
Marinus Verhoeven, geb. Driel op 20 apr 1872, koopman, ovl. op 17 nov 1912.

tr. Driel op 22 okt 1901
met

Josina Maria Merks, dr. van Hillebrand Merks en Helena van der Kammen, geb. Driel op 5 jan 1875, dienstbode bij de familie Bogaerts 's-Hertogenbosch van 19 feb 1897 tot 30 dec 1899 , ovl. Driel op 13 jul 1918, Zij krijgt een dochter, relatie (1) met Arie Galesloot. Uit deze relatie een dochter.

Uit dit huwelijk 9 kinderen.


Hillebrand Merks
Hillebrand Merks, geb. in 1838, ovl. in 1901.

tr.
met

Helena van der Kammen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Josina*1875 Driel 1918 Driel 4311 


Helena van der Kammen
Helena van der Kammen.

tr.
met

Hillebrand Merks, geb. in 1838, ovl. in 1901.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Josina*1875 Driel 1918 Driel 4311 


Pieter Dircksen Opmeer
Pieter Dircksen Opmeer, doopgetuige van zijn kleindochter Maertje Joris Opmeer Schiedam op 21 feb 1685, begr. Schiedam op de Nieuwe Erven op 12 sep 1653.

otr. Schiedam op 24 nov 16466,7, tr. Kethel op 15 dec 1646
met

Maertge Jacobs van der Valck, dr. van Jacob van der Valck, geb. de Lier circa 1621.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joris*1660     
Marretje     
Trijntie     
Dirckje     
Dirck  1714   Bronnen:
1.Gerechten Schiedam, Register van overledenen (B 241), GA Schiedam, Inventarisnr.: 632, Schiedam, van 8 jan 1647 tot 31 dec 1671  (12 sep 1653 blz. 36)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
3.Kohier van de 200e penning Schiedam (KOH 004), Rekening van de Ontvanger Cornelis bezemer, Oud Archief Schiedam, Inventarisnummer 1455, Schiedam, 1652
4.Kohier van de 200e penning Schiedam (KOH 006), GA Schiedam, Kohier 200e penning, Rekening van de ontvanger Govert Jan Dubous, Oud Archief Schiedam, Inventarisnummer 1451, Schiedam, 1638
5.Kohier van de 200e penning Schiedam 1631 (KOH 007), GA Schiedam, inv.nr 1448, Schiedam, 1631
6.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (24 nov 1646)
7.Trouwboek de Lier (T 351), DTB De Lier, 2a en 2b, de Lier, van 1582 tot 1660 (25 nov 1646 blz. 11)


Marretje Pieters Opmeer
Marretje Pieters Opmeer, doopgetuige van haar neef Claes Opmeer Schiedam op 21 aug 1682.Bronnen:
1.Gerechten Schiedam, Register van overledenen (B 241), GA Schiedam, Inventarisnr.: 632, Schiedam, van 8 jan 1647 tot 31 dec 1671  (12 sep 1653 blz. 36)
2.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (24 nov 1646)
3.Trouwboek de Lier (T 351), DTB De Lier, 2a en 2b, de Lier, van 1582 tot 1660 (25 nov 1646 blz. 11)


Trijntie Pieters Opmeer
Trijntie Pieters Opmeer, doopgetuige van haar neef Claas Opmeer Schiedam op 3 jul 1689.Bronnen:
1.Gerechten Schiedam, Register van overledenen (B 241), GA Schiedam, Inventarisnr.: 632, Schiedam, van 8 jan 1647 tot 31 dec 1671  (12 sep 1653 blz. 36)
2.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (24 nov 1646)
3.Trouwboek de Lier (T 351), DTB De Lier, 2a en 2b, de Lier, van 1582 tot 1660 (25 nov 1646 blz. 11)


Dirckje Pieters Opmeer
Dirckje Pieters Opmeer, doopgetuige van haar neef Claas Opmeer Schiedam op 3 jul 1689.Bronnen:
1.Gerechten Schiedam, Register van overledenen (B 241), GA Schiedam, Inventarisnr.: 632, Schiedam, van 8 jan 1647 tot 31 dec 1671  (12 sep 1653 blz. 36)
2.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (24 nov 1646)
3.Trouwboek de Lier (T 351), DTB De Lier, 2a en 2b, de Lier, van 1582 tot 1660 (25 nov 1646 blz. 11)


Dirck Pieters Opmeer
Dirck Pieters Opmeer1, ovl. voor apr 1714,
, Arie Opmeer wonende Delft meerderjarig mitsgaders Joris Pietersz. Opmeer voogd over de minderjarige kinderen van Liedewij Jansdr. weduwe Dirck Opmeer verkopen Wouter van Dalen een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend W Jacobus van Gils en O Arie van den Berg, strekkende voor van de straat tot achter met een gemene gang op de Haven, belast met 15 st per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.

tr.
met

Liedewij Jans1,
, Arie Opmeer wonende Delft meerderjarig mitsgaders Joris Pietersz. Opmeer voogd over de minderjarige kinderen van Liedewij Jansdr. weduwe Dirck Opmeer verkopen Wouter van Dalen een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend W Jacobus van Gils en O Arie van den Berg, strekkende voor van de straat tot achter met een gemene gang op de Haven, belast met 15 st per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Schiedam (ORA 041), GA Schiedam, Giftboek, transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 356, Schiedam, van 23 mei 1711 tot 12 okt 1715  (28 apr 1714 akte 178)
2.Gerechten Schiedam, Register van overledenen (B 241), GA Schiedam, Inventarisnr.: 632, Schiedam, van 8 jan 1647 tot 31 dec 1671  (12 sep 1653 blz. 36)
3.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (24 nov 1646)
4.Trouwboek de Lier (T 351), DTB De Lier, 2a en 2b, de Lier, van 1582 tot 1660 (25 nov 1646 blz. 11)