Website van $boomnaam$
Gerrit Dirksz. van Poelgeest
Gerrit Dirksz. van Poelgeest1,2, ovl. in 1354,
, werd in 1344 tot ridder geslagen en volgde zijn vader op als heer van Hoogmade en Koudekerk.

tr.
met

Beatrix van Schoonhout ?2.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleida*1330     Bronnen:
1.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Fred van Poelgeest, Stichting Poelgeest archief, Hoorn (blz. 61)
2.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Fred van Poelgeest, Stichting Poelgeest archief, Hoorn (blz. 89)
3.Duizend jaar Poelgeest deel 2 (B 090), Fred van Poelgeest, Stichting Poelgeest archief, Hoorn (blz. 28)
4.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883 (60)


Pelgrim van Thije
Pelgrim van Thije.

tr.
met

Mechtild van Laer.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Goert     


Mechtild van Laer
Mechtild van Laer.

tr.
met

Pelgrim van Thije.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Goert     


Pilgrim Sticke van Diepenheim
Pilgrim Sticke van Diepenheim, ovl. tussen 29 sep 1406 en 7 okt 1408 ,
, vermeld 1381, burgman van Diepenheim, schenkt met zijn vrouw een stuk land aan het klosster te Hunnepe 6-8-1398, bezit het hof te Azele en die maet te Diepenheim 25-8-1394.

tr. voor 20 aug 1385
met

Hillegonde van Kuinre, ovl. voor 4 okt 1434,
, beleend met goed te Scherpenzeel 1379/1382 en 23-4-1400 en met goed te Holten 23-4-1400.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna     


Hillegonde van Kuinre
Hillegonde van Kuinre, ovl. voor 4 okt 1434,
, beleend met goed te Scherpenzeel 1379/1382 en 23-4-1400 en met goed te Holten 23-4-1400.

tr. voor 20 aug 1385
met

Pilgrim Sticke van Diepenheim, ovl. tussen 29 sep 1406 en 7 okt 1408 ,
, vermeld 1381, burgman van Diepenheim, schenkt met zijn vrouw een stuk land aan het klosster te Hunnepe 6-8-1398, bezit het hof te Azele en die maet te Diepenheim 25-8-1394.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna     


Wouter van Heemskerk
Wouter van Heemskerk,
, 20 januari 1367 Wouter van Heemskercke, ridder, geeft aan het klooster van Sint Jan te Haerlem 8 pond hollands jaarlijks uit een stuk land geheten Braens venne, gelegen bij het huis te Heemskercke, voor het houden van zielmissen voor wijlen zijn vrouw, Margrete van Moermont. Hij is kinderloos overleden.
'Heer Reynout van Brederoede, Bailliu van Kennemer-landt, poogheden eenighe tot Castricum doodt te slaen, maer misluckt zijnde, namen de vlucht opten Slote van Eemskerck, dies den Hertogh het Slot dede belegghen, onder 't beleydt van Heer Dirck van Polanen, die daer voor lagh elf weken, doen wierde het op genade opgegeven, ende Heer Wouter van Eemskerck wierdt ghevanghen geset, maer wierde daer nae metten Hertogh versoent, ende kreegh sijn goedt weder, ende sterf anno 1380' (bron: Generale Privilegien ende Hantvesten van Kennemer-landt ende Kennemer-ghevolgh, B. van Santen,1652). Dit moet zich afgespeeld hebben tussen 1367 en 1380, dus in de tijd dat Wouter van Heemskerck getrouwd was met de dochter van zijn belager.

tr. circa 1368
met

Catharina (Catrin) van Polanen (van Asperen van Polanen)1,2, dr. van Diederick (Dirck) van Polanen (2e Heer van Asperen, drost van Heusden.) en Elburg van Arkel van Asperen, geb. Brakel circa 1360, vrouwe van Langerak,
, Lijftocht 5-11-1360 van haar eerste man. Zij wordt ook Katharijnen van Asperen vrouwe van Brakel genoemd, tr. (1) met Ridder Staesken (Eustachius IV) van Brakell. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Johan van Moers
Johan van Moers, geb. voor 1290,
, 1305 Canonicus zu St.Aposteln in Köln.


Kunigunde van Moers
Kunigunde van Moers (Cunegonde van Lanscroen).

tr.
met

Werner van Lennip (van Linnep)


Neeltje Huijgensdr
Neeltje Huijgensdr.

tr. voor 1623
met

Arien (Adriaen) Dircksz, zn. van Dirck Adriaensz (schepen), schepen te Koudekerk, ovl. tussen 1 jun 1642 en 18 mrt 1663 , tr. (2) met Araantje Ariensdr. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Nederlands Patriciaat (NP 002), van 1937 tot 1997


Araantje Ariensdr
Araantje Ariensdr, geb. 's-Gravenzande, ovl. Koudekerk a/d Rijn na 1 jun 1642.

tr. (1) Koudekerk a/d Rijn op 29 okt 1633
met

Arien (Adriaen) Dircksz, zn. van Dirck Adriaensz (schepen), schepen te Koudekerk, ovl. tussen 1 jun 1642 en 18 mrt 1663 , tr. (1) met Neeltje Huijgensdr. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (2)
met

Jacob Mattheusz.

Bronnen:
1.Nederlands Patriciaat (NP 002), van 1937 tot 1997


Jacob Mattheusz
Jacob Mattheusz.

tr.
met

Araantje Ariensdr, geb. 's-Gravenzande, ovl. Koudekerk a/d Rijn na 1 jun 1642, tr. (1) met Arien Dircksz. Uit dit huwelijk geen kinderen


Machtelt Jorisdr
Machtelt Jorisdr.

tr. voor 1623
met

Cornelis Claesz Chijs1, zn. van Claes Cornelis Chijs (ambachtsbewaarder van Zegwaart) en Maritge Adriaensdr Gorter, geb. circa 1580, ambachtsbewaarder van Zegwaard 1612, ovl. na 24 sep 1634, tr. (1) met Jaepje Cornelisdr. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Bronnen:
1.Rechterlijke akte Zegwaard (Notar 420), GA Zoetermeer, Recht. Archief Zegwaard, Inventarisnr.: 45, Zegwaard (akte 297)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 312)


Aleyt Ricoltsdr van Ochten
Aleyt Ricoltsdr van Ochten (van Ugten), geb. in 1226, ovl. circa 1295.

tr. (1)
met

Arnoud I van Arkel van Noordeloos, zn. van Johan (Jan) Herbaren de Sterke van Arkel Heer van der Lede (heer van Arkel, ridder) en Bertha van Ochten, geb. Arkel circa 1260, heer van Noordeloos, ovl. in 1307.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelof*1275 Noordeloos †1358  83

tr. (2) in 1255
met

Ridder Rudolf (Roelof I, Raoul) de Chatillon bijgenaamd de Cock van Weerdenburgh (Raoul de Châtillon, de Cocq van Châtillon, de Cock van Weerdenburg) (Raoul de Châtillon), zn. van René (Reinald II) de Châtillon en NN Coucy, geb. Chatillon-sur-Long [Frankrijk] circa 1210, miles, 1e heer van Waardenburg, Opijnen en IJzendoorn, vermeld 1265-1295, ovl. in 1283 (circa 1275),
, Rudolf de Cock heette van oorsprong de Châtillon. Volgens overlevering noemde de Franse koning hem "Coquin"= schavuit/haantje, hetgeen hij als Geuzennaam beschouwde en was wel zo beledigd als edelman dat hij zwoer de naam te dragen tot hij op gepaste wijze revanche had genomen. Hij viel daarop met enkele edelen de troepen van de Franse koning aan die hij versloeg. Toen de koning dit ter ore kwam, zou hij gezegd hebben,"Le Cocq a chanter de bon matin", (De haan heeft vroeg gekraaid". Door dit voorval was Raoul niet meer veilig in Frankrijk en trok zich terug naar het geërfde kasteel van zijn nicht Philppina van Dammartin en zijn neef Graaf Otto II van Gelre, te Rhenoy. Hij noemde zich vanaf dat moment niet meer de Châtillon, mede omdat hij nog steeds niet veilig was voor de Franse koning.
Hij gebruikte evenals zijn nazaten alleen de naam de Cocq/de Cock. Alle de Cock's hadden als basis hetzelfde wapen als de Châtillon, maar dan als toevoeging een onderdeel van het wapen van hun verworven bezit daarbij gevoegd. Zie wapens van Herwijen, Delwijnen, Geldermalsen, Kerkwijk, Zaltbommel etc.
Op 5 augustus 1265 gaf Otto II van Gelre de dorpen Hiem (oude naam van Waardenburg), Neerijnen en Opijnen aan Rudolph de Cock. Die stond op zijn beurt Rhenoy af aan Otto II.
Otto II van Gelre was getrouwd met Philippa de Dammartin en later met Philippina de Châtillon. Hier liggen de familieverbanden, en de reden waarom Rudolf gronden kreeg in de Betuwe en met name het geërfde kasteel te Rhenoy, dat hij later inruilde voor Weerdenburg.
Rudolf wordt ook in 1265 genoemd als eerste eigenaar van kasteel Ophemert in de gemeente Neerijnen.
Het huis Châtillon was een bekende Franse familie, waarvan de oorsprong teruggaat tot de 9e eeuw en die uitstierf in 1762. De naam is afkomstig van een graafschap in de Champagne, waarvan Châtillon-sur-Marne de hoofdstad was en uitzwermde in de takken Saint-Pol-sur-Ternoise, Blois, Penthièvre, Chartres, etc. De graven van Châtillon voegden aan hun titel deze toe van prins van Porcien.
Een tak van het Huis Châtillon noemde zich De Coqc of De Cock, te beginnen met:
Raoul van Châtillon, beter bekend als Rudolph I de Cock (1210-1280), 1e heer van Weerdenburg 1265-1280 en heer van Hiern, Neerijnen, Oppijnen en Meteren
Van Rodolf de Cock van Weerdenberg is een aantal vermeldingen bekend. Allereerst wordt hij genoemd in 1265 met zijn vader Rodolf, en zijn broers Henric, Gijsbert en Willem. Daarna wordt hij vermeld in 1280, 1283, 1287, 1292, 1300 en 1306. In ieder geval in 1280 is hij zijn vader al opgevolgd als de tweede heer van Weerdenberg, en hij is het die in 1283 den sael en de ronde toern van Weerdenberg heeft laten bouwen. Hij wordt voor het eerst genoemd met zijn broers Henric, Gijsbert en Willem in de bekende acte van 1265. Over hun leeftijden is op dit moment weinig te zeggen, maar te proberen is een poging om een beetje reeële schatting te maken van hun leeftijden. Omdat zij alle 4 vermeld worden, mag de conclusie getrokken worden, dat ze volwassen waren. Ervan uitgaande, dat de jongste misschien rond de 14 jaar is. De oudste zoon zal dan makkelijk rond de 22 jaar zijn, en is daarmee dus geboren rond 1243. Zijn laatste vermelding ligt rond 1306, dus dan zou hij rond 65 jaar zijn geworden. Alleszins acceptabele getallen, waar misschien ook nog enige rek in zit. In het minimale geval was de jongste zoon rond de 2 jaar, en de oudste dan rond de 10 jaar, en dan zou Rodolf II geboren zijn rond 1255, en overleden zijn op in zijn vijftiger jaren. Er is voor zijn geboortejaar dus een schatting te maken: tussen 1240 en 1255. Zijn vader kan dan getrouwd zijn rond die tijd, 1235-1250 lijkt acceptabel, en uit de vermelding van 1283 is bekend dat zijn vader ook Rodolf heette.
Rudolph I de Cocq liet zijn afkomst van Huis Mello weg en hanteerde alleen de Cocq (van Weerdenburg)
  …Hij voerde wel het wapen van moeders huis de Châtillon
Zijn nichtje, Philippine, een dochter van oom Simon de Dammartin trouwde in 1253 met graaf Otto II van Gelre.
  …Anno 1332 treden zoon Gijsbert & kleinzoon Ricold nog op als getuigen bij Rainald II von Geldern (†1343)
op 5 augustus 1265 gaf graaf Otto II van Gelre de dorpen Hiern (Waardenburg), Neerijnen en Opijnen aan Rudolph de Cock
  …die daartegenover zijn bezittingen in Rhenoy afstond.
Leenheer, graaf Otto, gaf Rudolf I toestemming om te bouwen => het latere Kasteel Waardenburg
 …De aftakking van Waardenburg sterft eind 16e eeuw uit met Agnes de Cocq g.m. W. v Broeckhuysen (†1415)
 Periode    Heer van Waardenburg    Opmerking  
 tot 1280    Rudolf I    ---  
 tot 1315    Rudolf II    ---  
 tot xxxx    Gerard    g.m. Johanna van Buren  
 tot xxxx    Johan    g.m. Agnes van Mirlaer  
 tot xxxx    Gerard II    g.m. Henrica van Culemborg  
 tot xxxx    Willem van Broeckhuysen (†1415)    g.m. Agnes d C v W  
 tot xxxx    Johan van Broeckhuysen    g.m. Agnes van Brakel  
Grootvader Gerard II maakt zijn kleinzoon Johan van Broeckhuysen tot zijn erfgenaam
  … Johan, heer Willems soen van Broechusen, was de 7e Heer van Weerdenberch, tr. (2) met Agnes van Kuyc, dr. van Ridder Hendrik III graaf van Kuyc en Agnes Jansdr Putten van Persijn. Uit dit huwelijk 2 zonen.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geese     
Willem     
Rudolf II*1243  †1315  72Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 69)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 347)
3.Het voorgeslacht van Ir. Adriaan Stoop (1856-1935) (S645), S645
4.Het voorgeslacht van Ir. Adriaan Stoop (1856-1935) (S645-2), S645-2


Aleijt Oomcens
Aleijt Oomcens (Oemen), geb. Brussel [België].

tr.
met

Heer Willem van Duivenvoorde en Wassenaer (Snickerieme), zn. van Ridder Philips van Duivenvoorde (1e Heer van Polanen, baljuw van Kennemerland) en Elisabeth van Bosinchem van Vianen, geb. Haarlem circa 1290, heer van Oosterhout, burggraaf van Geertruidenberg, ovl. op 12 aug 1353, begr. Brussel [België],
, Hij is een op 11 aug 1329 door keizer Lodewijk IV gewettigde zoon van Philips heer van Duivenvoorde.
Snickerieme had 12 bastaarden, doch geen wettige kinderen. Hij verwierf als geldschieter een enorm fortuin en liet het grootste deel van zijn bezit na aan zijn neef Jan II van Polanen, die in 1378 overleed en drie maal gehuwd was. Diens oudste zoon Jan III van Polanen stierf in 1393, werd begraven te Breda en liet al zijn goederen na aan zijn dochter Johanna van Polanen, die op 1 aug. 1403 met graaf Engelbert van Nassau trouwde. De heerlijkheid Dongen is afkomstig was van Willem van Duivenvoorde. Deze had slechts natuurlijke kinderen waardoor we hem in tal van oorkonden bezig zien om de kinderen desalnietemin een stuk mee te geven van zijn verworven rijkdom/bezit. Het is na zijn dood nog een heel gedoe geweest tussen zijn erfgenamen voordat iedereen uiteindelijk vrede moest nemen. Daarbij is het opmerkelijk dat dochter Beatrijs van Duivenvoorde en haar man Roelof van Dalem wel een en ander verwierven maar het was kleinzoon Willem die de heerlijkheid Dongen kreeg. In Dongen gaf Willem in 1392 die 51 bunder moer uit. Mocht Willem zonder wettige erfgenamen komen te overlijden net als zijn oom Willem, heer van Oosterhout, dan zouden zijn volle broer en zus, en zijn halfzus zijn erfgenamen zijn. Van die naaste erfgenamen zien we er twee in 1392. Een als koper en een als getuige.
Hadewy's vader Hendrik Laps zien we overigens als Heyne Lappe op 24 oktober 1358 verklaren dat hij een stuk land in de `Gawech' te Geertruidenberg voor 4 pond had verkocht aan Roelof van Dalem (zie Archief Nassauschen Domeinraad deel I (1948), regest 571). De voornaam Zebrecht/Sebert komt in de regio Breda veelvuldig voor evenals in Limburg zodat we niet beducht hoeven te zijn voor een incestueuze relatie, tr. (1) met zijn achternicht Heilwig van Vianen. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie (2). Hij krijgt een dochter.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrijs*1305  †1387  82


Roelof II van Dalem van Dongen
 
Roelof II van Dalem van Dongen ridder, geb. Sleeuwijk circa 1316, ridder, beleend te Sleeuwijk 1336, baljuw van Zuid-Holland 1346, verneld 1350-1361, ovl. tussen 19 mrt 1361 en 15 sep 1361 ,
, Hij koos met zijn schoonvader de zijde der Hoeken en kreeg op 2 maart 1355 van graaf Willem V (toen deze hem al wat hij misdaan had vergaf) tegen betaling van 2500 schilden zijn
goederen terug
Heer van Dongen 1350-1361, Baljuw van Zuid-Holland 1344-1346.

 

tr.
met

Beatrijs Willemsdr van Duivenvoorde en Wassenaer, dr. van Heer Willem van Duivenvoorde en Wassenaer en Aleijt Oomcens, geb. circa 1305 (circa 1325), beleend met Zwaluwe (vrouwe van Zwaluwe), ovl. na 25 nov 1387,
, Natuurlijke dochter van Willem van Duvenvoorde. Werd op 20 juni 1346 door keizerin Margaretha (als gravin van Holland) beleend in ruil voor 250 pond zwarte tournooizen jaarlijks, gevestigd op de tol te Ammers en door haar gekocht van Dieric van Mathenesse, met het goed van de Zwaluen, zoals Gherit van Wieldrecht dat aan haar vader had  opgedragen. Zij werd 10 maart 1354 door graaf Willem V opnieuw beleend met de Zwaluwe66, doch droeg dit 2 sep. 1376 over op Jan 11 van Polanen. Haar vader verkocht aan zijn dochter Beatrix en haar man Roelof van Dalem op 22 mei 1350 zijn woning te Dongen, tr. (2) met Walter Berthout Heer van Boutershem. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bele     
Willem*1360  †1438 Dongen 77


Johan van Bellinckhoven
Johan van Bellinckhoven.

tr. in 1469
met

Agnes van Broeckhuysen van Weerdenburg, dr. van Johan baron van Broekhuizen en Weerdenborch en Adriana Johanna van Brakel, geb. circa 1430, ovl. circa 1489, tr. (1) met Frederik van den Rutenborgh tot den Rutenborgh. Uit dit huwelijk 2 dochters.

Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), J.B. Rietstap, ’s-Gravenhage
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 115)


Lydia Jacoba Coops
ir Lydia (Lydia Jacoba) Coops1, geb. Amsterdam op 17 sep 1949, landschapsarchitecte.

tr. Loenen aan de Vecht op 23 mei 1980
met

ir Jan Laseur1, geb. Amersfoort op 16 jun 1951,
, kinderen: Joris, Evelien en Margriet.

Bronnen:
1.Nederlands Patriciaat (NP 002), van 1937 tot 1997


Hendrik Petrus Coops
Piet (Hendrik Petrus) Coops1, geb. Amsterdam op 20 jun 1955.

tr.
met

Viviane Wolff,
, kinderen: Xanne, Duco en Carlijn.

Bronnen:
1.Nederlands Patriciaat (NP 002), van 1937 tot 1997


Jan Laseur
ir Jan Laseur1, geb. Amersfoort op 16 jun 1951,
, kinderen: Joris, Evelien en Margriet.

tr. Loenen aan de Vecht op 23 mei 1980
met

ir Lydia (Lydia Jacoba) Coops1, dr. van Hein (Jan Hendrik) Coops en Anna Jet (Anna Henriëtte) van der Laan, geb. Amsterdam op 17 sep 1949, landschapsarchitecte.

Bronnen:
1.Nederlands Patriciaat (NP 002), van 1937 tot 1997


Viviane Wolff
Viviane Wolff,
, kinderen: Xanne, Duco en Carlijn.

tr.
met

Piet (Hendrik Petrus) Coops1, zn. van Hein (Jan Hendrik) Coops en Anna Jet (Anna Henriëtte) van der Laan, geb. Amsterdam op 20 jun 1955.

Bronnen:
1.Nederlands Patriciaat (NP 002), van 1937 tot 1997