Bronnen Bronnen
Bronnen

T 392

Trouwboek Rijswijk (trouwboek)
trouwplaats: Rijswijk
periode: van 1650 tot 1738
Archiefnaam: BHIC
Archief: DTB Rijwijk
Inventarisnr.: FS filmnr. 423462
Gezindte: HH
hierin
16 apr 1662 scan 60 Gerit Geritz Crayo en Maria Huiberts van Rietveld

D 470

Doopboek Almkerk (doopboek)
doopplaats: Almkerk
periode: van 1700 tot 1726
Archiefnaam: BHIC
Archief: DTB Almkerk
Inventarisnr.: FS filmnr. 110972
Gezindte: NH
hierin
1 jan 1702 scan 10 Gerit Willemse Craij (~1702-)
27 sep 1704 scan 14 Piternelle Craijo (~1704-)
2 dec 1708 scan 19 Cornelis de Craay (~1708-†1745)

B 258

Poorterboeken van Leiden (Algemene akte)
Plaats van akte: Leiden
Aktedatum: van 1638 tot 1666
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Register van poorterinschrijvingen
Deel/Akte: G
Inventarisnr.: 1268
hierin
29 aug 1650 pag. 100 Paulus Hergaerde (*1625-)

Notar 414

Notariele akte Breda (Notariele akte)
Akteplaats: Breda
periode: van 1697 tot 1698
Archiefnaam: Stadsarchief Breda
Archief: Not. Ach. Breda deel 0473
Inventarisnr.: 0473
Onderwerp: Schuldbrieven en obligatiλn
Notaris: F. van Gils
hierin
10 jun 1698 pag. 7 en 8 Willem Tijsen Bijlemans (*1642-)

Notar 415

Notariele akte Leiden (Notariele akte)
Akteplaats: Leiden
periode: van 1694 tot 1697
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Not. Arch. Leiden
Inventarisnr.: 1374
Onderwerp: Testament
Notaris: Foyt van Egmond
hierin
26 sep 1696 scan 452 Marcus Marcusz Sterkeman (-1721)

D 471

Doopboek Oegstgeest (doopboek)
doopplaats: Oegstgeest
periode: van 1626 tot 22 sep 1647 
Archiefnaam: GA Oegstgeest
Archief: DTB Oegstgeest
Inventarisnr.: 3
Gezindte: Geref.
hierin
van 1626 tot 22 sep 1647 scan 23 Grietie Dirckx van Egmont (~1642-)

D 472

Doopboek Oudewater (doopboek)
doopplaats: Oudewater
periode: van 1608 tot 1681
Archiefnaam: Utrechts Arch.
Archief: DTB Oudewater O070
Inventarisnr.: 130 en FS filmnr: 922495
Gezindte: NH
hierin
24 aug 1663 scan 248 Jannetje Claas de Wit (~1663-)

Notar 416

Rechterlijke akte Pijnacker (Notariele akte)
Akteplaats: Pijnacker
periode: 1704
Archiefnaam: GA Delft
Archief: Recht Arch. Pijnacker
Inventarisnr.: 42
Onderwerp: transport
hierin
3 jul 1704 Martijntie Jacobs Westerkerck (-)

S221

Beschryvinge Der stad Dordrecht: Vervatende Haar Begin, Opkomst, Toeneming, en v (Algemene akte)
hierin
Jacob Tielmanszn Oem Isereel Schepen Dordrecht, Zuid-Holland op 83 1387
Jacob Tielmanszn Oem Schepen, kerkmeester en burgemeester Dordrecht, Zuid-Holland in 1490
Tielman Gilliszn Oem Schepen in Dordrecht en baljuw van Zuid-Holland Dordrecht, Zuid-Holland in 1354
Gilles Claeszn Oem Schildknaap Dordrecht, Zuid-Holland in 1354
Claes Claeszn Oem Ambachts-heer van Dubbeldam, verlijdt in het Leen-register van Hollant Dordrecht, Zuid-Holland
Claes Claeszn Oem (*1275-†1345)

S278

aantekening (Algemene akte)
hierin
 Geschat op basis van het feit dat zoon Tielman niet later dan ca 1440 geboren zal zijn. Moge Lutgera Reijersdr de Jonge (*1425-†1498)
  "De veroordeelde Pauels en Thieleman moeten de zonen zijn geweest van Thieleman ver Machtil Claes Claeszn Oem (*1240-†1290)

S454

Biografisch woordenboek der Nederlanden (Algemene akte)
hierin
Jacob Tielmanszn Oem Schepen, kerkmeester en burgemeester Dordrecht, Zuid-Holland in 1490
Jacob Tielmanszn Oem (*1420-†1485)
Lutgera Reijersdr de Jonge (*1425-†1498)
Tielman Jacobszn Oem Yzerzeel Burgemeester van Dordrecht Dordrecht, Zuid-Holland in 1415

S455

Groot Algemeen Historisch, Geografisch, Genealogisch en Oordeelkundig Woorden-bo (Algemene akte)
hierin
 noemt haar Geertruid Kornelisdr HAAKS Geertruijt Cornelisdr Haeck (*1475-†1526)

S458

Batavia Illustrata, ofte Oud Batavien, vervattende De Verhandelinge van den Adel (Algemene akte)
hierin
Reijnier Willemszn de Jonge Schepen, thesaurier en burgemeester van Dordrecht Dordrecht, Zuid-Holland
Gijsbert Barentszn Queckel Burgemeester van Dordrecht Dordrecht, Zuid-Holland in 1426
Gijsbert Barentszn Queckel (-†1452)

S459

N. van Teijlingen, waarschijnlijk Jan van Teijlingen (Algemene akte)
hierin
 Van Teylingen maakte een portret van Jacob Tielmansz. Oem en zijn twaalf zoons en een portre Jacob Tielmanszn Oem en Lutgera Reijersdr de Jonge

S464

Collectie.amsterdammuseum.nl (Algemene akte)
hierin
 Jacob Oem Tielmans, schepen tot Dordrecht AO . 1484, daerna Burgemeester, hadt getrouwt Luyt Jacob Tielmanszn Oem en Lutgera Reijersdr de Jonge

S476

Beschryvinge der stad Dordrecht, Volume 2 (Algemene akte)
hierin
p1176 Jacob Tielmanszn Oem en Lutgera Reijersdr de Jonge

S481

Nederlandsch Geslacht-Stam en Wapen-Boek, Volume 1 Eerste deel Letter A-B (Algemene akte)
hierin
 Ridder in de Jare 1330, 1337. Hij trouwde N.N. en wan 2 kinderen Jacob Janszn van der Burch (-)

S482

regionaalarchiefdordrecht.nl/biografisch-woordenboek (Algemene akte)
hierin
 Portret van Jacob Tielmansz Oem (overleden 2 november 1485), schepen en burgemeester van Dordrecht en kerkmeester van de Grote Kerk, en de twaalf zoons die hij, naast acht dochters, bij zijn echtgenote Lutgera Reyersdr de Jonge kreeg. Schilderij door N. van Teylingen als onderdeel van een reeks portretten van de voorouders van Gerrit Pietersz Schaep van moederszijde (Amsterdam Museum SB 2561). Jacob Tielmanszn Oem (*1420-†1485)
 De adellijke pretenties van de Oems leidden ook tot een fantastisch verhaal over de ridderlijke oorsprong van het familiewapen. De vijftien groene zoden en de leeuw die op het schild te zien zijn, werden in verband gebracht met een krijgsdaad: een voorvader Oem zou een aantal valkuilen met groene zoden hebben afgedekt om zo de vijand in een hinderlaag te lokken en te verschalken. Ook de geslachtslijst van de familie, zoals afgedrukt in oudere werken en tot op de dag van vandaag vaak klakkeloos gereproduceerd, bevat een fors aantal onzekere aannames en identificaties, mede door de grote hoeveelheid identieke voornamen die toeschrijving van functies en handelingen aan concrete personen sterk bemoeilijken. Zo is aangetoond dat de Claes Oem die in 1345 als ridder bij Stavoren in de Hollandse veldtocht tegen de Friezen roemrijk sneuvelde, hoogstwaarschijnlijk tot het geslacht Van Arkel behoorde en ten onrechte bij de Oems is ingelijfd. Claes Claeszn Oem (*1275-†1345)
 Al heel vroeg heeft de familie Oem geprobeerd haar vooraanstaande positie te staven met verhalen over haar oorsprong, geschiedenis en verwantschap met toonaangevende of adellijke geslachten. Die verhalen werden door de zeventiende-eeuwse historici Balen en Van Leeuwen als betrouwbaar gepubliceerd maar moeten heel kritisch worden benaderd. Het belang van de familie staat buiten kijf, maar de eerder gepubliceerde details van haar geschiedenis, van de dertiende tot in de vijftiende eeuw, verdienen nader onderzoek. Claes Oem, de vermeende stamvader, komt al voor onder de stadsbestuurders van Dordrecht aan wie de eerste ommuring van de stad in 1230 wordt toegeschreven. Die vermelding bedoelde al de vooraanstaande positie van de familie bij de opkomst van de stad te documenteren. Claes Oem (*1200-)

S483

Begin van Hollant in Dordrecht, mitsgaders der eerste Stede beschrijvinge, reger (Algemene akte)
hierin
 Heel rommelige pagina ... (p330) Gilles Claeszn Oem (*1300-†1354)
Claes Claeszn Oem Ambachts-heer van Dubbeldam, verlijdt in het Leen-register van Hollant Dordrecht, Zuid-Holland
 Behoorde in 1305 tot de voornaamste edelen en ridders in Holland. Vandaar dat ik zijn geboor Claes Claeszn Oem (*1275-†1345)

S516

vandaagindegeschiedenis.nl (Algemene akte)
hierin
 Slag bij Warns (1345) (of slag bij Staveren) Claes Claeszn Oem (*1275-†1345)