Genealogische website van Cees Hagenbeek
Jacoba Hendrika Wilhelmina de Geest
Jacoba Hendrika Wilhelmina de Geest.


Ab de Geest
Ab de Geest.


Albert Jan de Geest
Jan (Albert Jan) de Geest, geb. Rotterdam op 13 aug 1926, ovl. Ermelo op 6 aug 1985.

tr. Rotterdam op 25 aug 1948, (gesch. Almelo)
met

Jennie (Jannetje) van Vliet, geb. Capelle a/d IJssel op 22 nov 1925, ovl. Utrecht op 15 aug 1992.

Uit dit huwelijk 4 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joyce*1949 Rotterdam    
Marion*1952 Rotterdam    
Esther*1955 Rotterdam    
Silvia*1961 Hellendoorn    


Jannetje van Vliet
Jennie (Jannetje) van Vliet, geb. Capelle a/d IJssel op 22 nov 1925, ovl. Utrecht op 15 aug 1992.

tr. Rotterdam op 25 aug 1948, (gesch. Almelo)
met

Jan (Albert Jan) de Geest, zn. van Jan Rutger de Geest en Cornelia Katharina van der Loo, geb. Rotterdam op 13 aug 1926, ovl. Ermelo op 6 aug 1985.

Uit dit huwelijk 4 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joyce*1949 Rotterdam    
Marion*1952 Rotterdam    
Esther*1955 Rotterdam    
Silvia*1961 Hellendoorn    


Joyce Margareth de Geest
Joyce Margareth de Geest, geb. Rotterdam op 6 feb 1949.


Marion de Geest
Marion de Geest, geb. Rotterdam op 23 dec 1952.


Esther Ruth de Geest
Esther Ruth de Geest, geb. Rotterdam op 8 sep 1955.


Silvia Mathilde de Geest
Silvia Mathilde de Geest, geb. Hellendoorn op 13 mrt 1961.


Aleida Adriana Bongers
Aleida Adriana Bongers, geb. Doetinchem in 1894, boekhoudster.

tr. Arnhem op 21 mei 1920
met

Albertus de Geest, zn. van Aalt Jan de Geest (schilder) en Hendrikje Hofstra, geb. Arnhem in 1895, handelsreiziger


Gerrit Willem Adriaan Bongers
Gerrit Willem Adriaan Bongers.

tr.
met

Gerritje Siebelink.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleida*1894 Doetinchem    


Gerritje Siebelink
Gerritje Siebelink.

tr.
met

Gerrit Willem Adriaan Bongers.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleida*1894 Doetinchem    


Maria Schouten
Maria Schouten, geb. Rotterdam, woonde in de Slikvaart Rotterdam in 1767, in de Hoogstraat Rotterdam op 30 jun 1778,
, verlaten huisvrouw van Pieter de Bruijn.

otr. (1) Rotterdam op 14 jun 1778, tr. Rotterdam op 30 jun 1778
met

Carel Scherloo (Scharlo, Scharloo), zn. van Jan Scharloo en Geertruy de Losie, ged. Leerdam op 11 aug 1751 onder de naam de naam Carel Scherloo2.

otr. (2) Rotterdam op 20 dec 1767, tr. Rotterdam op 5 jan 1768
met

Pieter de Bruijn, geb. Laarwijk in Noorwegen [Norway], wonend: Slikvaart.

Bronnen:
1.Oud Notarieel Archief Rotterdam (Notar 344), GA Rotterdam, ONA Rotterdam, Inventarisnr.: 3526, testament, Rotterdam, 1786 (4 nov 1786 akte 614)
2.Doopboek Leerdam (D 109), Nat. Arch., DTB Leerdam, 2.I, Ned. Herv., Leerdam, 1740 (11 aug 1751 blz. 26)

Isabele W. Uges
 
Isabel (Isabele W.) Uges, geb. op 27 sep 1982, tandarts.

  • Vader:
    Prof. Dr. Donald (Donald Robert Alexander) Uges, zn. van drs. Johannes Theodorus Uges (apotheker te Arnkem, Steenstraat 56b) en Tonny (Anthonia Catharina Paulina) van Eden, geb. Paterswolde op 5 jun 1947, hoogleraar klinische en forensische toxicologie,
    , Donald R.A. Uges (1947) studeerde farmacie aan de RUG en behaalde in 1973 het apothekersexamen. Sinds 1976 is hij hij hoofd van het laboratorium toxicologie en geneesmiddelanalyse van het Universitair Medisch Centrum Groningen. In 1981 werd hij beëdigd als gerechtelijk deskundige. Hij treedt regelmatig op als getuige-deskundige bij verschillende rechtszaken. Hij promoveerde in 1982 aan de RUG. Uges doceert criminalistiek aan de Juridische Faculteit, forensische geneeskunde aan de Faculteit Medische Wetenschappen en toxicologie bij farmacie als parttime hoogleraar in de klinische en forensische toxicologie. Uges heeft een groot aantal internationale publicaties op zijn naam staan, waaronder het eerste hoofdstuk in Clarke's, Isolation and Identification of Drugs (2003). Hij zit als toxicoloog-farmacoloog  in de Advisory Board van internationale tijdschriften en is actief lid van een groot aantal nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen. In 2003 kreeg hij van de International Association for Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology the Irving Sunshine Award in Clinical Toxicology, tr. in 1971.
 

sam. Amsterdam in 2013
met

mr Floris (Floris Louis) Pierik, zn. van drs Jan (Johannes Bernardus Maria) Pierik en Jeannette Cornelia Martha Maria Ooms, geb. Leidschendam op 16 jul 1975, jurist bij Jones Day, relatie. Hij krijgt een zoon.

 

Uit deze relatie 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lucas*2014 Amsterdam    
Julius*2015 Amsterdam    
Benjamin*2018 Amsterdam    


Donald Robert Alexander Uges
 
Prof. Dr. Donald (Donald Robert Alexander) Uges, geb. Paterswolde op 5 jun 1947, hoogleraar klinische en forensische toxicologie,
, Donald R.A. Uges (1947) studeerde farmacie aan de RUG en behaalde in 1973 het apothekersexamen. Sinds 1976 is hij hij hoofd van het laboratorium toxicologie en geneesmiddelanalyse van het Universitair Medisch Centrum Groningen. In 1981 werd hij beëdigd als gerechtelijk deskundige. Hij treedt regelmatig op als getuige-deskundige bij verschillende rechtszaken. Hij promoveerde in 1982 aan de RUG. Uges doceert criminalistiek aan de Juridische Faculteit, forensische geneeskunde aan de Faculteit Medische Wetenschappen en toxicologie bij farmacie als parttime hoogleraar in de klinische en forensische toxicologie. Uges heeft een groot aantal internationale publicaties op zijn naam staan, waaronder het eerste hoofdstuk in Clarke's, Isolation and Identification of Drugs (2003). Hij zit als toxicoloog-farmacoloog  in de Advisory Board van internationale tijdschriften en is actief lid van een groot aantal nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen. In 2003 kreeg hij van de International Association for Therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology the Irving Sunshine Award in Clinical Toxicology.

tr. in 1971
met

Mieke (Maria Elizabeth) van Spaandonck, geb. Rotterdam circa 1946, psychologe,
, Rotterdamsch Dagblad 30-10-1943, overleden 29-10-1943 Gerardus Josephus van Spaandonck, oud 66 jaar, geboren Tilburg e.v. Maria Elisabeth de Veer, hun zoon Joannes Cornelis Jacobus van Spaanendonck, geb 1903, Tilburg, trouwt Rotterdam, 12-10-1927 Catharina Wilhelmina Degenkamp]].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Isabel*1982     
Joris     
Rogier     


Johan de Keyser
Johan de Keyser.

tr.
met

Elisabeth Lijster1, dr. van Huijbert Evertsz Lijster, ovl. voor nov 1605,
, Vermoedelijk is haar vader Huijbert Lijster. Hij heeft een graf in de Cunerakerk te Rhenen onder nummer: 55
nummer 74
Graf nummer 21 (=Bloys nummer 74)
Aantal stenen: 6.
Opschrift: Willem Lijster.
Met diens (onbeschreven) wapen.
In 1648 is Willem Lijster eigenaar. Ten tijde van de tweede lijst is hij reeds overleden, want dan wordt dit graf aangeboden aan diens weduwe. Deze laatste wordt blijkbaar opgevolgd door de weduwe van de deurwaarder Evert Lijster. Deze weduwe wordt opgevolgd door de schepen Gerrit Lijster. Als zodanig komt deze laatste nog voor op de lijst van 1787.
Graf nummer 35
Een halve groefstede.
Pas op de zevende lijst wordt er een andere eigenaar dan de kerk genoemd: schepen Gerrit Lijster, als hebbende nummer 36 daarvoor aan de kerk over­gege­ven. In 1787 is hij reeds overleden en zijn z'n kinderen eigenaar.
Graf nummer 36
Van 1648 af zijn de weduwe of erfgenamen van Jerephaes Lijster eigenaar. Op de lijst van 1787 is het graf reeds vervallen aan de kerk. (Door overgave van schepen Gerrit Lijster; zie graf nummer 35.)
Graf nummer 67
Aantal stenen: 6.
Opschrift: Mattheus Lijster.
Met diens (onbeschreven) wapen
Van 1648 af is de slootmeester Jerephaes Lijster eigenaar. Op de derde lijst is dat de weduwe van Willem Lijster. Op de zesde lijst wordt Hendrik Meessen als eigenaar genoemd. Door de schriftelijke overgave van Hendrik Meessen wordt Woutertje van Prattenburg, weduwe van Cornelis van Manen, eigenaar.
Rhenen, Not. A. van Wijck
17-11-1605
Johan Vonck, als man en voocht van Claesken Lijsters als mede-erfgenaam van zal. Janne Lijsters, mitsgaders als speciaal procuratie hebbend van Johan van Wijck, Jan Vonck en Hillebrant Vonck Dircxz, gebroeders, en Hillebrant Vonck Roeloffsz, als erfgenamen van haar za. moeije Marie Vonck, weduwe van wijlen Dirck Lijster, en voorn. Johan Vonck Dircxz, hem sterk makende voor Jan Berntsz als man en voocht van (open), ook mede-erfgenaam van voorss. Marie Vonck, mitsgaders Guert Lijster als genomineerde momber van de kinderen van Gerrit Keijsers geprocreert bij Claesken Lijsters voornt. voor welcke kinderen de voorss. Johan Vonck, burgemeester, hem sterk makende en hij met Dirck Kreijvangers als mombers van de onmondige kinderen van za. Elisabeth Lijsters geprocreert bij Johan de Keijser, en Jan Berch als vader en voocht van zijn kind geprocreert bij zijn za. huijsfrouw Elisabeth Lijsters, hebben getransporteert, relatie (1) met Johan van Bercheijck2,1, zn. van Bartholomeus van Berch Eyck en Aleid Momme, procureur te Rhenen, ovl. voor 1648, begr. Rhenen (Cunerakerk) de hierna volgende tekst is overgenomen uit "Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Provincie Utrecht", beschreven door P.C. Bloys van Treslon Prins, uitgave A. Oosthoek, anno 1919 te Utrecht.
Deze lijst geeft een beeld van de in 1919 nog aanwezige zerken in de Cunerakerk, waarbij Bloys aantekent dat onder de vaste banken ook nog verscheidene zerken moeten liggen. Dit zal inderdaad het geval zijn geweest, daar thans in de Cunerakerk enige zerken te zien zijn die niet bij Bloys voorkomen. De nummering van de grafstenen is van Bloys afkomstig en correspondeert niet met de door de Cunerakerk gehanteerde nummering der graven.
Grafnummering van de Kerk is 42.
Dese groefstede hoort toe de erfgenamen van Za. Johan Bercheyck anno 1648.
Graf nummer 68
Opschrift: CVO.
Van 1648 af is de advocaat Bergeyck eigenaar. Op de derde lijst is dat diens weduwe. Van de vijfde lijst af is Cornelis van Overmeer eigenaar. Op de zesde lijst is het de huisvrouw van Jan Sterk. Doch op de zevende lijst is Cornelis van Overmeer weer eigenaar "in plaats van Jan Sterk". In 1787 is het graf reeds vervallen aan de kerk. Uit deze relatie 4 kinderen, waaronder.

Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Gheryt Henrix Soen Lijsters
Gheryt Henrix Soen Lijsters, schepen van Rhenen 1438.

Hij krijgt 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerardus*1470 Rhenen †1522  52
Henricum     
Nicolaum     
Christina     
Alidt     


Henricum Lijsters
Henricum Lijsters.

tr.
met

Aeltgen .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1518  †1598 Rhenen 80


Nicolaum Lijsters
Nicolaum Lijsters.


Aeltgen
Aeltgen .

tr.
met

Henricum Lijsters, zn. van Gheryt Henrix Soen Lijsters (schepen van Rhenen 1438).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1518  †1598 Rhenen 80


Catharina Hendricksdr Lijsters
Catharina Hendricksdr Lijsters, geb. circa 1518, ovl. Rhenen op 21 dec 1598.

tr.
met

Willem Gerritsz van Harn, geb. circa 1513, burgemeester van Rhenen 1557, ovl. Rhenen op 10 dec 1580.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joost  †1602