Website van $boomnaam$
Jan van der Leck van Grimhuysen
Jan van der Leck van Grimhuysen1, geb. circa 1390.

tr.
met

Beatrix van Bergen, dr. van Hendrik van Bergen3 en Cornelie Jan Janszoonsdochter3, ovl. in 1480,
, Beatrix van Bergen is een dochter van Hendrik, bastaard van Bergen, en deze Hendrik was een onwettige zoon van Hendrik van Boutersem, heer van Bergen op Zoom. Hendrik van Boutersem wordt aangeduid als Hendrik III. Vreemd genoeg is alleen Hendrik I en Hendrik II bekend zijn a ls heren van Bergen op Zoom. Hendrik II van Boutersem is in 1419 overleden.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV nieuw), Periodiek (OV), Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Rotterdam, vanaf 1946 (blz. 134)
2.Ons Voorgeslacht (OV nieuw), Periodiek (OV), Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Rotterdam, vanaf 1946 (blz. 131)
3.Ons Voorgeslacht (OV nieuw), Periodiek (OV), Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Rotterdam, vanaf 1946 (blz. 133)


Beatrix van Bergen
Beatrix van Bergen, ovl. in 1480,
, Beatrix van Bergen is een dochter van Hendrik, bastaard van Bergen, en deze Hendrik was een onwettige zoon van Hendrik van Boutersem, heer van Bergen op Zoom. Hendrik van Boutersem wordt aangeduid als Hendrik III. Vreemd genoeg is alleen Hendrik I en Hendrik II bekend zijn a ls heren van Bergen op Zoom. Hendrik II van Boutersem is in 1419 overleden.

tr.
met

Jan van der Leck van Grimhuysen4, zn. van Johan III van Polanen, geb. circa 1390.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV nieuw), Periodiek (OV), Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Rotterdam, vanaf 1946 (blz. 133)
2.Ons Voorgeslacht (OV nieuw), Periodiek (OV), Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Rotterdam, vanaf 1946 (blz. 131)
3.Ons Voorgeslacht (OV nieuw), Periodiek (OV), Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Rotterdam, vanaf 1946 (blz. 132)
4.Ons Voorgeslacht (OV nieuw), Periodiek (OV), Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, Rotterdam, vanaf 1946 (blz. 134)


Henny Janssen
Henny Janssen, geb. op 3 jun 1922.

tr. in 1947
met

Jaap (Jacob) Teeuwen, zn. van Arend Willem Hendrik Teeuwen (technisch bouwopzichter) en Catharina van Weeren, geb. Leiden op 7 jul 1914, hoofd openbare lagere school, ovl. Den Haag op 2 apr 2005


Johannes Toornvliet
Johannes Toornvliet, ged. Leiden (Loodskerk) op 3 aug 1687 (getuigen: Cornelis van den Berg en Neeltje Jakobs).Bronnen:
1.Doopboek Leiden (D 365), RA Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 246, Hooglandsche Kerk, Leiden, 1708 (1 mei 1708)
2.Notariele akte Leiden (Notar 032), RA Leiden, Not. Arch. Leiden 506, Inventarisnr.: 2294, procuratie, Johannes [Johannesz.] Thijssen, Leiden, van 1751 tot 1788 (15 dec 1760 akte 205)
3.Doopboek Leiden (D 366), RA Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 245, NH, Hooglandsche Kerk, 1705 (27 sep 1705)


Elisabeth van den Berghe
Elisabeth van den Berghe, geb. circa 1270, ovl. na 1317.

tr. circa 1310
met

Jan I Jr Berthout gezegd van Berlaer1, zn. van Jean Berthout Seigneur de Grammene en Marie de Mortagne van Doornick, geb. Mechelen [België] in 1284, heer van Helmond en Keerbergen, begr. Binderen [België] in de Abdij in 1328,
, Het geslacht Berthout van Berlaer, later kortweg Van Berlaer genoemd, stamde af van hoge Brabantse adel met bezittingen in de omgeving van Mechelen en Lier. In 1314 schonk hertog Jan III van Brabant de heerlijkheid Helmond, die tot dat moment eigendom was van de hertog, aan Jan I Berthout van Berlaer in ruil voor een aantal bezittingen in de buurt van Lier. Hiertoe behoorde ook een groot aantal cijnsinkomsten op goederen in Peelland. Verreweg de meeste van deze cijnzen waren ontstaan door het uitgeven van oorspronkelijk tot de gemene gronden behorende stukken land door de hertog.
Deze ruil was opmerkelijk omdat deze Lierse bezittingen bij lange na niet de waarde hadden van de Helmondse goederen. De reden voor deze schenking moet gezocht worden in de strijd om de macht aan het hertogelijk hof. Hertog Jan II was in oktober 1312 gestorven en zijn zoon Jan III was nog minderjarig zodat regenten het bestuur waarnamen. Eén van deze regenten was Floris Berthout, een verwant van Jan Berthout. In zijn positie van regent heeft Floris Berthout de jonge hertog kunnen bewegen tot deze, voor de hertog onvoordelige ruil, waarbij het Floris zal zijn gegaan om Jan Berthout aan zich te binden. Helaas voor Floris heeft deze manoeuvre echter niet kunnen verhinderen dat hij kort daarna als regent werd vervangen.
Jan III van Berlaer werd in 1361 op ongeveer elfjarige leeftijd heer van Helmond. Wel stond hij aanvankelijk onder voogdij van een familielid die ook Jan van Berlaer heette.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lodewijk III*1300  †1346  46Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


Maria Gerrits van Leyenberg
Maria Gerrits van Leyenberg.

tr.
met

Arnt de Rover ridder, zn. van Dirck (Arentsz Jansz) ridder de Roever (heer van Aerle Rixtel, Beek en Stiphout) en Jutta de Cocq van Waardenburg, geb. circa 1320, schepen in 1349, 1353, 1355, 1371 en 1378 van 's-Hertogenbosch, ovl. 's-Hertogenbosch in 1384,
, Aernt die Roever was ridder en schepen van Den Bosch in de jaren 1349, 1353, 1355, 1371 en 1378. Hij is overleden in 1384. Aernt erfde van Willem van den Bosch de tiende van Hilvarenbeek en wordt als eigenaar vermeld in het leenboek van hertog Jan III van Brabant. Aernt die Roever was een zoon van Dieric die Roever, ridder en in 1315-1328 Hoogschout van Den Bosch en van Juutta die Cock Van Weerdenburch. Dierck en zijn broer ridder Edmond de Roever (schepen van Den Bosch in 1320-1328) die door Willem van den Bosch testamentair als zijn erfgenamen waren aangewezen waren zonen van ridder Aert de Roever, schepen van Den Bosch in 1277-1297. De tiende van Hilvarenbeek viel na het overlijden van Arnt Rover (1384) in drie delen uiteen. In het hertogelijke leenboek van 1440 worden als leenhouders Willem van den Rode, Aert van Vorsselare en het kapittel van Hilvarenbeek genoemd, elk voor een deel. Aert van Vorsselare had zijn deel in 1406 of 1407 verworven van zijn vader Jan bastaard Gerarts van Vorselaar en Willem van Roede had zijn part verworven van zijn grootmoeder Aleyt Rover (Sroevers), dochter van Arnt Rover uit zijn eerste huwelijk. Hoewel de leenboeken anders suggereren waren de drie parten niet even groot. Het kapittel en Jan van Vorselaar bezaten elk een derdedeel, maar Aleyt Sroevers en haar nakomelingen bezaten slechts een kwart. Het resterende twaalfdedeel duikt pas op in 1469, als de Bossche koopman en schepen Arnt Stamelaert Henricx van Uden het nalaat aan de tafel van de Heilige Geest te Hilvarenbeek.
Arnt (ThK een andere Aernt dus, een zoon?) had in 1442 van Willem Bruystens van Langelaer een ander deel van de tiende gekocht. Een memorie "aengaende den Xde van Beeck" van rond 1500 zegt duidelijk dat de riddertiende was verdeeld in twee delen. De helft was nog in particuliere handen en had de naam riddertiende aangenomen. Van de rest was een kwart van de cantor en bezaten de heilige-geesttafel van Hilvarenbeek en de kerkfabriek van de Sint-Janskerk te Den Bosch elk een achtste deel. Deze verhoudingen wijken af van wat in de leenboeken is geregistreerd. Om het nog ingewikkelder te maken waren de onderhoudslasten van kerk en toren van Hilvarenbeek weer anders verdeeld: de proost, de kapitteldeken met de plebaan en het kapittel van Hilvarenbeek moesten elk 20% opbrengen, de eigenaars van de riddertiende eveneens 20%, de cantor van Hilvarenbeek 10% en de Sint-Jansfabriek en de Beekse armentafel elk 5%. De dekanale tienden waarvan ook de plebaan profiteerde, waren echter de nieuwe tienden. Er werd dan ook veel geruziet tussen de eigenaars van de tienden over hun bijdragen aan het kerkonderhoud, tr. (1) met Catharina van Berlaer, dr. van Lodewijk III Berthout gezegd van Berlaer en Johanna van Dinter-Benthem. Uit dit huwelijk een kind


Benjamin Jan Donald Pierik
Benjamin (Benjamin Jan Donald) Pierik, geb. Amsterdam op 17 jun 2018.

 
 Bronnen:
1.NRC Handelsblad (NRC), dagblad, PCM Uitgevers, Amsterdam


Christiane Winter
Christiane Winter.

tr.
met

Armando Herman Dirk van Dodeweerd, zn. van Sander Dirk van Dodeweerd (broodbakker) en Lamberta Hendrika Kraaikamp, geb. Amsterdam op 18 sep 19291, ovl. Potsdam (D) op 1 jul 2018,
, Armando, geboren als Herman Dirk van Dodeweerd (Amsterdam, 18 september 1929) is een Nederlandse kunstschilder, beeldhouwer, dichter, schrijver, violist, acteur, journalist, film-, televisie- en theatermaker. Armando is zijn officiële naam; zijn geboortenaam, het pseudoniem zoals hij het noemt, bestaat voor hem niet meer. Later heeft hij zijn oorspronkelijke naam in het register van de Burgerlijke Stand laten vervangen door Armando, een verbastering van Herman die hij te danken heeft aan zijn Italiaanse grootmoeder. Betekenissen als 'zich wapenend' zoals de literaire analisten in zijn naam zien, zijn dus toevallig. Zelf ziet hij zijn werk als Gesamtkunstwerk, waarvoor zijn ervaringen uit de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Kamp Amersfoort de basis vormen.

 


Bronnen:
1.Amsterdam Gezinskaarten 1893-1938 (BR 013), Stadsarchief Amstedam, Amsterdam (18 aug 1929)


Izabella Luka Hagenbeek
Izabella Luka Hagenbeek, geb. Rotterdam op 9 mei 1999.


Lukas Milan Hagenbeek
Lukas Milan Hagenbeek, geb. Rotterdam op 8 feb 2001.


Victoria Olivia Sofie Hagenbeek
Vos (Victoria Olivia Sofie) Hagenbeek, geb. Delft op 7 dec 2010.


Nick Mika Hagenbeek
Nick Mika Hagenbeek, geb. Amsterdam op 17 sep 2001.


Renée Reijers
Renée Reijers, geb. op 9 sep 1946.

tr.
met

drs Dirk Baldus Hagenbeek, zn. van drs Jan George Hagenbeek (econoom) en Berendina Hendrika Landwehr, geb. Rotterdam op 16 mrt 1945, econoom, ovl. Rotterdam op 18 okt 1997.

 

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bernadette*1967 Assen    
Cindy*1969 Zwijndrecht    


A.R. Saly
A.R. Saly, geb. Rotterdam op 8 jul 1965.

relatie
met

Ing. Bernadette (Bernadette Mathilda) Hagenbeek, dr. van drs Dirk Baldus Hagenbeek (econoom) en Renée Reijers, geb. Assen op 8 nov 1967, kunstenaar Academie Beeldende Kunsten, tr. (2) met R. Paalvast. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit deze relatie 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Izabella*1999 Rotterdam    
Lukas*2001 Rotterdam    


R. Paalvast
R. Paalvast, geb. Den Haag op 12 dec 1966.

tr. op 10 dec 2016
met

Ing. Bernadette (Bernadette Mathilda) Hagenbeek, dr. van drs Dirk Baldus Hagenbeek (econoom) en Renée Reijers, geb. Assen op 8 nov 1967, kunstenaar Academie Beeldende Kunsten, relatie (1) met A.R. Saly. Uit deze relatie 2 kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Vos*2010 Delft    


H. van der Hek
H. van der Hek.

relatie
met

Cindy (Cindy Epona) Hagenbeek, dr. van drs Dirk Baldus Hagenbeek (econoom) en Renée Reijers, geb. Zwijndrecht op 10 mei 1969.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nick*2001 Amsterdam    


Johanna Hesselink
Johanna Hesselink, ged. Zutphen op 1 dec 17721.Bronnen:
1.Doopboek Zutphen (D 483), Gelders Archief, DTB Zutphen, FS film 108881, NH, Zutphen, van 1700 tot 1788 (1 dec 1772)
2.Doopboek Zutphen (D 493), Gelders Archief, DTB Zutphen, FS film 108881, NH, Zutphen, van 1700 tot 1788 (24 jan 1740)
3.Trouwboek Zutphen (T 397), Gelders Archief, DTB Zutphen, FS film 108884, NH, Zutphen, van 1710 tot 1811 (22 nov 1772)
4.Doopboek Zutphen (D 493), Gelders Archief, DTB Zutphen, FS film 108881, NH, Zutphen, van 1700 tot 1788 (23 nov 1747)
5.Doopboek Zutphen (D 493), Gelders Archief, DTB Zutphen, FS film 108881, NH, Zutphen, van 1700 tot 1788 (25 apr 1751)


Antony Hesselink
Antony Hesselink, ged. Zutphen op 30 jun 1717.

tr. Zutphen op 29 okt 17391
met

Hendrina Aarssen van der Veen, geb. Beekbergen circa 1717.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Harmen~1740 Zutphen †1803  63
Harmina~1743 Zutphen    Bronnen:
1.Trouwboek Zutphen (T 397), Gelders Archief, DTB Zutphen, FS film 108884, NH, Zutphen, van 1710 tot 1811 (29 okt 1739)


NN Pietersdr
NN Pietersdr1.

tr. circa 1285
met

Allaert Alaertsz1, Allaertsz, zn. van Allaert I Allaertsz, geb. na 1255, vermeld 1316, ovl. voor 1330,
, leefde in de dertiende/veertiende eeuw.  Allaert behoorde tot dezelfde of een oudere generatie dan Allart Aegte Muysz, die in 1342 met land in Sarijnenhove, in de Zuidbuurt van Maasland (tegenwoordig Vlaardingen) wordt beleend. Dit land komt minstens vanaf Willem Allaertsz. (generatie 5) in de hier beschreven familie terecht vermeld Maasland 1316, relatie. Hij krijgt geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heyn*1290  †1341  51Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 285)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 295)


Pieter ver Machteldensone
Pieter ver Machteldensone1.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 285)