Genealogische website van Cees Hagenbeek
Pouwel Adriaensz van Dijck van Adrichem
Pouwel Adriaensz van Dijck van Adrichem1, geb. op 't Woud circa 1568, begr. Naaldwijk op 10 nov 1630.

tr. de Lier op 7 aug 15883
met

Jannetje Jansdr Tou van den Burch1,4,5, dr. van Jan Arentsz Touw van der Burch (schepen) en Neeltje Willemsdr van der Vliet, geb. circa 1565, ovl. Maasland, begr. Naaldwijk op 3 okt 1638.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje     
Jan Naaldwijk 1658   Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 57)
2.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 030), G.A. Delft, 1892 IX-d, Delft, 1593 (10 jan 1593 akte 140)
3.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (202)
4.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 186)
5.Notariele akte Delft (Notar 127), GA Delft, Not. Arch. Delft, Inventarisnr.: 1574, Delft, 1630 (okt 1629 akte 21)


Jannetje Jansdr Tou van den Burch
Jannetje Jansdr Tou van den Burch1,2,3, geb. circa 1565, ovl. Maasland, begr. Naaldwijk op 3 okt 1638.

tr. de Lier op 7 aug 15887
met

Pouwel Adriaensz van Dijck van Adrichem1, zn. van Adriaen Corsz van Dijck en Hilleken Jacobsdr van der Kooij, geb. op 't Woud circa 1568, begr. Naaldwijk op 10 nov 1630.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje     
Jan Naaldwijk 1658   Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 57)
2.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 186)
3.Notariele akte Delft (Notar 127), GA Delft, Not. Arch. Delft, Inventarisnr.: 1574, Delft, 1630 (okt 1629 akte 21)
4.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (104)
5.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 323)
6.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
7.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (202)


Adriaen Corsz van Dijck
Adriaen Corsz van Dijck (alias Adriaen Claesz Adrian Cors Thonis)1, geb. circa 1542, ovl. voor 14 okt 1583.

tr. circa 1562
met

Hilleken Jacobsdr van der Kooij, dr. van Jacob van der Kooij en Jannetje Pieters, tr. (1) circa 1522 met Pouwels Jans Vos. Uit dit huwelijk geen kinderen, relatie (3) met Pouwel Jansz Hoogwerff. Uit deze relatie geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pouwel*1568 op 't Woud 1630 Naaldwijk 62Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 030), G.A. Delft, 1892 IX-d, Delft, 1593 (10 jan 1593 akte 140)


Hilleken Jacobsdr van der Kooij
Hilleken Jacobsdr van der Kooij.

tr. (1) circa 1522
met

Pouwels Jans Vos.

tr. (2) circa 1562
met

Adriaen Corsz van Dijck (alias Adriaen Claesz Adrian Cors Thonis)1, zn. van Corsz Anthonisz van Dijck van Adrichem en Neeltje Cornelisdr van Bleijswijk, geb. circa 1542, ovl. voor 14 okt 1583.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pouwel*1568 op 't Woud 1630 Naaldwijk 62

relatie (3)
met

Pouwel Jansz Hoogwerff.

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 030), G.A. Delft, 1892 IX-d, Delft, 1593 (10 jan 1593 akte 140)


Corsz Anthonisz van Dijck van Adrichem
Corsz Anthonisz (Kerstandt, Kors) van Dijck van Adrichem, geb. tussen 1518 en 1519, ovl. circa 1589.

tr. circa 1548
met

Neeltje Cornelisdr van Bleijswijk.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen*1542  1583  41Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel X), Deel X (blz. 73)
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947 (blz. 214)


Neeltje Cornelisdr van Bleijswijk
Neeltje Cornelisdr van Bleijswijk.

tr. circa 1548
met

Corsz Anthonisz (Kerstandt, Kors) van Dijck van Adrichem, zn. van Anthonis Dircksz van Dijck (leenman van Hontshol) en Aelje Corssendr van Vliet van der Woert, geb. tussen 1518 en 1519, ovl. circa 1589.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen*1542  1583  41


Pouwel Jansz Hoogwerff
Pouwel Jansz Hoogwerff.

relatie
met

Hilleken Jacobsdr van der Kooij, dr. van Jacob van der Kooij en Jannetje Pieters, tr. (1) met Pouwels Jans Vos. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Adriaen Corsz van Dijck1. Uit dit huwelijk een zoon.

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief, Hof van Delft (ORA 030), G.A. Delft, 1892 IX-d, Delft, 1593 (10 jan 1593 akte 140)


Jan Arentsz Touw van der Burch
Jan Arentsz Touw van der Burch1, geb. circa 15392, schepen, ovl. op 't Woud op 8 aug 1595, begr. de Lier.

tr. circa 1560
met

Neeltje Willemsdr van der Vliet3,, vanaf 1883 Jrg. 1953 (70), kolom 183,2, dr. van Willem Corsz van Vliet van der Woerd (bouwman, negen- en welboren-man van Naaldwijk) en Pieterge Aemen, ovl. op 15 sep 1606, begr. de Lier.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje*1565  1638 Maasland 73
Willem  1637 Vlaardingen  
Pietertje Naaldwijk 1645 Vlaardinger-Ambacht  
Neeltje     
Claes*1570  1610  40Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (104)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 323)
3.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel X), Deel X (blz. 76)
5.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel X), Deel X (blz. 73)


Neeltje Willemsdr van der Vliet
Neeltje Willemsdr van der Vliet1,, vanaf 1883 Jrg. 1953 (70), kolom 183,2, ovl. op 15 sep 1606, begr. de Lier.

tr. circa 1560
met

Jan Arentsz Touw van der Burch6, zn. van Arent Touw Jans van der Burch (gezworene van t Woudt, veertigraad van Delft) en Lenertge Pietersdr de Backer, geb. circa 15392, schepen, ovl. op 't Woud op 8 aug 1595, begr. de Lier.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje*1565  1638 Maasland 73
Willem  1637 Vlaardingen  
Pietertje Naaldwijk 1645 Vlaardinger-Ambacht  
Neeltje     
Claes*1570  1610  40Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 323)
3.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel X), Deel X (blz. 73)
4.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 333)
5.Huwelijkse voorwaarden voor schepenen van Delft 1536-1594 (ORA 047), GA Delft, Oud Recherlijk Archief Delft, Inventarisnr.: 305, Delft (9 jun 1563 akte 104)
6.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (104)


Arent Touw Jans van der Burch
Arent Touw Jans van der Burch1,, vanaf 1883 Jrg. 1953 (70), kolom 183,2, geb. circa 1488, gezworene van t Woudt, veertigraad van Delft, ovl. circa 1541.

tr. circa 1538
met

Lenertge Pietersdr (Leentje) de Backer5, dr. van Pieter Gijsbrechts de Backer en Cornelia Pieters, ged. Naaldwijk op 1 okt 1505, ovl. 't Woud op 26 nov 1577, tr. (2) tussen 1542 en 1549 met Jacob Gerritsz. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1539  1595 op 't Woud 56Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel X), Deel X (blz. 76)
3.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel X), Deel X
4.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel II), Kwartierstaten boek II, Genealogische Vereniging Prometheus, Delft, 1992 (blz. 196)
5.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel X), Deel X (blz. 73)


Lenertge Pietersdr de Backer
Lenertge Pietersdr (Leentje) de Backer1, ged. Naaldwijk op 1 okt 1505, ovl. 't Woud op 26 nov 1577.

tr. (1) circa 1538
met

Arent Touw Jans van der Burch2,, vanaf 1883 Jrg. 1953 (70), kolom 183,3, zn. van Jan Arent Touw van der Burg (Heilige Geestmeester te Naaldwijk) en Lijsbeth NN, geb. circa 1488, gezworene van t Woudt, veertigraad van Delft, ovl. circa 1541.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1539  1595 op 't Woud 56

tr. (2) tussen 1542 en 1549
met

Jacob Gerritsz.

Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel X), Deel X (blz. 73)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel X), Deel X (blz. 76)


Willem Corsz van Vliet van der Woerd
Willem Corsz van Vliet van der Woerd1,2,3, geb. Naaldwijk op 1 apr 1505, bouwman, negen- en welboren-man van Naaldwijk, ovl. Naaldwijk op 22 jan 1567.

tr. circa 1530
met

Pieterge Aemen1, geb. circa 1505, ovl. Naaldwijk tussen 15 jan 1578 en 15 jul 1578 .

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje  1606 de Lier  
Baertgen     Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel X), Deel X (blz. 73)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 333)
3.Huwelijkse voorwaarden voor schepenen van Delft 1536-1594 (ORA 047), GA Delft, Oud Recherlijk Archief Delft, Inventarisnr.: 305, Delft (9 jun 1563 akte 104)
4.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel X), Deel X (blz. 76)


Pieterge Aemen
Pieterge Aemen1, geb. circa 1505, ovl. Naaldwijk tussen 15 jan 1578 en 15 jul 1578 .

tr. circa 1530
met

Willem Corsz van Vliet van der Woerd1,2,3, zn. van Kerstant Jacobsz van der Vliet en Machteld Bartholomeusdr van Dorp, geb. Naaldwijk op 1 apr 1505, bouwman, negen- en welboren-man van Naaldwijk, ovl. Naaldwijk op 22 jan 1567.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje  1606 de Lier  
Baertgen     Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel X), Deel X (blz. 73)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 333)
3.Huwelijkse voorwaarden voor schepenen van Delft 1536-1594 (ORA 047), GA Delft, Oud Recherlijk Archief Delft, Inventarisnr.: 305, Delft (9 jun 1563 akte 104)


Jacob Valckenis
Jacob Valckenis.


Cornelis Valckenis
Cornelis Valckenis.


Trijntge Valckenis
Trijntge Valckenis.

relatie
met

A. van der Dussen, geb. Maassluis


N.N. Valckenis
N.N. Valckenis.

relatie
met

S. Maertens van Santen


Dirckje Valckenis
Dirckje Valckenis.

relatie
met

P.Jorr. Sprenckhuysen, geb. 's-Grave


Roelof Willems Dierten Ramp
Roelof Willems Dierten Ramp, geb. in 1570, ovl. op 25 aug 1639.


Pieter Valckenis
Pieter Valckenis.