Website van $boomnaam$
Dirk van Holland
Dirk van Holland1,2, geb. circa 1131, bisschop van Utrecht, ovl. Pavia op 28 aug 1197 (12 aug 1197), begr. Pavia.

tr.
met

Walburge van Renesse van Moermont,
, Vrouwe van Renesse, Moermont en Haamstede.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN     Bronnen:
1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 9)
2.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 13)
3.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 18)
4.Gravinnen van Holland (CORD), E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 90-6011-525-5, Zutphen, 1987 (blz. 57)
5.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 121)


Geertruid van Holland
Geertruid van Holland.Bronnen:
1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 18)
2.Gravinnen van Holland (CORD), E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 90-6011-525-5, Zutphen, 1987 (blz. 57)
3.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 121)


Petronilla van Holland
Petronilla van Holland, geb. in 1126, domicella pulcherrima.Bronnen:
1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 18)
2.Gravinnen van Holland (CORD), E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 90-6011-525-5, Zutphen, 1987 (blz. 57)
3.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 121)


Sophia van Holland
Sophia van Holland, geb. circa 1137, ovl. na 1210.Bronnen:
1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 18)
2.Gravinnen van Holland (CORD), E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 90-6011-525-5, Zutphen, 1987 (blz. 57)
3.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 121)


Hadewig van Holland
Hadewig van Holland, geb. in 1127, non in Rijnsburg, ovl. op 28 aug 1167.Bronnen:
1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 18)
2.Gravinnen van Holland (CORD), E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 90-6011-525-5, Zutphen, 1987 (blz. 57)
3.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 121)


James I van Schotland
James I van Schotland1, geb. Dunfermline Palace [Groot Brittanië] in dec 1394, koning van Schotland, ovl. Perth op 21 feb 1437,
, 1406 resp. 1424 King, assassinated.

tr. in 1424
met

Lady Joan Beaufort1, dr. van Jan van Gent van Lancaster (hertog van Lancaster en Acquitanië) en Catherine Roelt (gravin van Swynford), geb. circa 1379, ovl. Dunbar Castle [Groot Brittanië] op 15 jul 1445,
, haar ouders hadden eerst een verhouding, welke later in een huwelijk heeft geresulteerd en zij alsnog gelegitimeerd is, relatie (1) met Ralph Neville, geb. in 1364, graaf van Westmoreland, ovl. in 1425,
, knight 1380, opgeroepen tot het Parlement als (6th) Baron
Neville of Raby vanaf 6-12-1389; heer van Raby en Brancepath (in het bisdom Durham), alsmede van Middleham en Sheriff-Hutton (in Yorkshire); werkt mee aan de berechting van de Lords Appellant en wordt daarna ter beloning door
Richard II verheven tot (1st) earl of Westmorland 24- (of 29)-9- 1397; kiest echter direct partij voor zijn zwager Henry van Lancaster (Bolingbroke) wanneer deze in Engeland landt juli 1397; door deze (dan koning Hendrik IV) benoemd in de functie (doch niet de titel) van marshall of England 30-9-1399; opgenomen in de Orde van de Kouseband aug. 1402; is tijdens de regering van zijn zwager vooral belast met het bewaken van de relaties met Schotland; lid van de regentschapsraad tijdens de minderjarigheid van Hendrik VI, overl. Raby Castle 21-10-1425, begr. in het koor van de kerk van Staindrop, zn. van John (de) Nevill, 3rd Lord Nevill en diens eerste echtgenote Maud Percy. Uit deze relatie 2 kinderen.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaret*1424  †1445 Chalons [Frankrijk] 21
James II*1430 Holyrood Castle [Groot Brittanië] †1460 Roxburgh 29
Isabella  †1494   
Eleanor*1433  †1480 Innsbruck [Oostenrijk] 47
Annabelle     
Maria*1430  †1465 Zandenburg (slot) 34Bronnen:
1.Lines of Succession 2 (B 171), Jiri Louda & Michael Maclagan, Times Warner, 0-316-72428-9, Londen [Groot Brittanië], 2002

Godfried I van Cuyck en Arnsberg
 
Godfried I graaf van Cuyck en Arnsberg (van Malsen), geb. circa 1100, v.Malsen gen. v.Kuyc * van Cuyck * v.Arnsberg vor 1129 Herr v. Cuyk, vor 1129 Graf v. Arnsberg, ovl. circa 1158.

 

tr. (1) voor 1129
met

Ida van Werl-Arnsberg (Ida (Sophie) von Arnsberg), dr. van Frederik graaf van Arnsberg en Adelheid van Neder-Lotharingen, geb. circa 1105, ovl. na 1154,
, uit de positie van rangorde als getuigen in oude charters is af te leiden dat het geslacht van Altena al kort voor 1200, een eminente positie, zelfs met de status van adel, innam in Utrecht en Holland. Vlg Hendriks, Land van Heusden en Altena, Archeologie en bewoningsgeschiedenis, diss. (getypt), 1989 p 155. Behalve de oorkonde van 1143 dateert er een uit 1145, waarin op 18 oktober koning Konrad II aan het bisdom Utrecht de bevestiging geeft van eigendomsrechten, waarbij onder de leken als getuigen de volgorde in belangrijkheid en positie is: Heinricus comes de Gelra, Godefridus de Arnesberg et frater eius comes Heremannus, Teodericus de Altena. De volgorde is hier dus de graaf van Gelre, Herman (van Cuyck) de burggraaf van Utrecht en diens broer Godfried en dan meteen de heer van Altena in het voormalige Teisterbant, waarbij opmerkelijk is dat Godfried van Cuyck (+1187) als man van Ida van Arnsberg als erfdochter van haar vader graaf Friedrich von Arnsberg het recht verwierf op een ander gelijknamig Altena, gelegen in Westfalen. Irmgard van Cuyck, schoonzus van deze Ida was (de moeder of tante of zuster ?) van Willem van Horne (1189/91), die huwde met (Margaretha) van Altena (1203/42), hetgeen voor beide Altenas perspectieven opent voor interactie resp. tussen de linies Altena- Kuyc-Arnsberg (Altena) en Altena-Horn-Kuyc-Arnsberg (Altena). Dirk II van Altena bezat ca 1230 ook weliswaar bezit in Woudrichemmerwaard in leen van de graaf van Holland, maar in 1234 raakten die al in het oosten in een leenverhouding met de graaf van Kleef, Diederik IV (Korteweg no 7 en 8).
Aan de andere kant waren de familiepolitieke interesses van de Westfaalse graven van Altena-Mark in dezelfde tijd, dat de Nederlandse heren van Altena streefden naar alliantie in het oosten met het overigens zowel in het rechts- als linkerrijns gebied en in de Maasdelta georiënteerde graafschap Kleef naar het westen gericht, waarvan het meest succesvolle voorbeeld wel het huwelijk is van graaf Adolf I van Altena en der Mark + 1249 met Irmgard van Gelre + na 1230.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutta  †1155   
Adelheid  †1200   
dochter     
Heinrich  †1163   
Heinrich I*1122  †1203  81
Alveradis*1135  †1205  70

tr. (2) tussen 1140 en 1145
met

Heilwich van Rhenen, dr. van Godfried II van Aarschot-Rhenen (vermeld 1125-1160, gegoed in Rhenen, Bemmel, Wormersbach, Herpen, half Asten (?), Perk, Anderlecht e) en Sophia van Bemmel van Kleef ?, ovl. na 1164.

Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Ida van Werl-Arnsberg
Ida van Werl-Arnsberg (Ida (Sophie) von Arnsberg), geb. circa 1105, ovl. na 1154,
, uit de positie van rangorde als getuigen in oude charters is af te leiden dat het geslacht van Altena al kort voor 1200, een eminente positie, zelfs met de status van adel, innam in Utrecht en Holland. Vlg Hendriks, Land van Heusden en Altena, Archeologie en bewoningsgeschiedenis, diss. (getypt), 1989 p 155. Behalve de oorkonde van 1143 dateert er een uit 1145, waarin op 18 oktober koning Konrad II aan het bisdom Utrecht de bevestiging geeft van eigendomsrechten, waarbij onder de leken als getuigen de volgorde in belangrijkheid en positie is: Heinricus comes de Gelra, Godefridus de Arnesberg et frater eius comes Heremannus, Teodericus de Altena. De volgorde is hier dus de graaf van Gelre, Herman (van Cuyck) de burggraaf van Utrecht en diens broer Godfried en dan meteen de heer van Altena in het voormalige Teisterbant, waarbij opmerkelijk is dat Godfried van Cuyck (+1187) als man van Ida van Arnsberg als erfdochter van haar vader graaf Friedrich von Arnsberg het recht verwierf op een ander gelijknamig Altena, gelegen in Westfalen. Irmgard van Cuyck, schoonzus van deze Ida was (de moeder of tante of zuster ?) van Willem van Horne (1189/91), die huwde met (Margaretha) van Altena (1203/42), hetgeen voor beide Altenas perspectieven opent voor interactie resp. tussen de linies Altena- Kuyc-Arnsberg (Altena) en Altena-Horn-Kuyc-Arnsberg (Altena). Dirk II van Altena bezat ca 1230 ook weliswaar bezit in Woudrichemmerwaard in leen van de graaf van Holland, maar in 1234 raakten die al in het oosten in een leenverhouding met de graaf van Kleef, Diederik IV (Korteweg no 7 en 8).
Aan de andere kant waren de familiepolitieke interesses van de Westfaalse graven van Altena-Mark in dezelfde tijd, dat de Nederlandse heren van Altena streefden naar alliantie in het oosten met het overigens zowel in het rechts- als linkerrijns gebied en in de Maasdelta georiënteerde graafschap Kleef naar het westen gericht, waarvan het meest succesvolle voorbeeld wel het huwelijk is van graaf Adolf I van Altena en der Mark + 1249 met Irmgard van Gelre + na 1230.

tr. voor 1129
met

Godfried I graaf van Cuyck en Arnsberg (van Malsen), zn. van Hendrick I graaf van Cuyck van Malsen (vermeld 1096-1108, burggraaf van Utrecht, heer van Cuijk) en Alveradis gravin van Hochstaden (vermeld 1108-1131), geb. circa 1100, v.Malsen gen. v.Kuyc * van Cuyck * v.Arnsberg vor 1129 Herr v. Cuyk, vor 1129 Graf v. Arnsberg, ovl. circa 1158, tr. (2) met Heilwich van Rhenen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutta  †1155   
Adelheid  †1200   
dochter     
Heinrich  †1163   
Heinrich I*1122  †1203  81
Alveradis*1135  †1205  70Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Alveradis van Arnsberg van Cappenberg
 
Alveradis van Arnsberg van Cappenberg (Alverade van Cuyck v. Arnsberg), geb. circa 1135, erfgename van Malsen, ovl. na 1205.

 

tr. circa 1160
met

Otto IV/I graaf van Bentheim2, zn. van Dirk VI van Holland (graaf van Holland) en Sophia van Reineck, geb. Den Haag tussen (d2:0) 1135, graaf van Bentheim 1150, ovl. Den Haag in 1208.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerarda*1180     
Boudewijn I*1180  †1248 Klooster Wietmarschen [Duitsland] 67
Agnieze*1160  †1229 Santpoort 68
Marina     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 18)


Gerard II de Lange van Gelre
Gerard II de Lange van Gelre1, geb. circa 1098, ovl. Wassenberg circa 24 dec 1131, begr. Wassenberg.

tr.
met

Ermgard gravin van Zutphen2,3, dr. van Otto III 'de Rijke' heer en graaf van Zutphen2,3 (voogd van Corvey) en Judith van Supplinburg2,3, geb. circa 1100, ovl. op 14 nov 1142, tr. (2) voor 2 feb 1134 met Koenraad II graaf van Luxemburg. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik I*1117 Zutphen †1182 Zutphen 65
Adelheid  †1150   Bronnen:
1.Gelre-Geldern-Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (GCHG-1), Johannes Stinner, Karl-Heinz Tekath, Verlag des Historischen Vereins fü Geldern, ISBN nummer: 9053451943, Geldern, 2001 (blz. 32)
2.Gelre-Geldern-Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (GCHG-1), Johannes Stinner, Karl-Heinz Tekath, Verlag des Historischen Vereins fü Geldern, ISBN nummer: 9053451943, Geldern, 2001 (blz. 31)
3.Gelre-Geldern-Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (GCHG-1), Johannes Stinner, Karl-Heinz Tekath, Verlag des Historischen Vereins fü Geldern, ISBN nummer: 9053451943, Geldern, 2001 (blz. 46)


Ermgard van Zutphen
Ermgard gravin van Zutphen1,2, geb. circa 1100, ovl. op 14 nov 1142.

 

tr. (1)
met

Gerard II de Lange van Gelre3, zn. van Gerard IV van Gelre (graaf van Wassenberg) en Clementia van Gleiberg van Poitou (gravin van Gleiberg), geb. circa 1098, ovl. Wassenberg circa 24 dec 1131, begr. Wassenberg.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik I*1117 Zutphen †1182 Zutphen 65
Adelheid  †1150   

tr. (2) voor 2 feb 1134
met

Koenraad II graaf van Luxemburg1, graaf van Luxemburg 1130, ovl. in 1136.

Bronnen:
1.Gelre-Geldern-Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (GCHG-1), Johannes Stinner, Karl-Heinz Tekath, Verlag des Historischen Vereins fü Geldern, ISBN nummer: 9053451943, Geldern, 2001 (blz. 31)
2.Gelre-Geldern-Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (GCHG-1), Johannes Stinner, Karl-Heinz Tekath, Verlag des Historischen Vereins fü Geldern, ISBN nummer: 9053451943, Geldern, 2001 (blz. 46)
3.Gelre-Geldern-Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (GCHG-1), Johannes Stinner, Karl-Heinz Tekath, Verlag des Historischen Vereins fü Geldern, ISBN nummer: 9053451943, Geldern, 2001 (blz. 32)


Lodewijk II van Arnstein
Lodewijk II graaf van Arnstein, geb. circa 1092, ovl. circa 1120.

tr. circa 1114
met

Udelhild (Adelheid) van Odenkirchen, dr. van Arnold van Odenkirchen (domvoogd van Keulen 1085-1109),
, Erfdochter van Odenkirchen, het geslacht van de voogden van de dom van Keulen. Na het overlijden van Lodewijk II trekt zij zich terug op haar eigen kasteel. Schenkt in 1158 een molen in Odenkirchen aan het Georg stift in Keulen. Schenkt haar Odenkirchse bezittingen aan de bisschop.

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes  †1179   
Demudis     
Udelhilde     


Udelhild (Adelheid) van Odenkirchen
Udelhild (Adelheid) van Odenkirchen,
, Erfdochter van Odenkirchen, het geslacht van de voogden van de dom van Keulen. Na het overlijden van Lodewijk II trekt zij zich terug op haar eigen kasteel. Schenkt in 1158 een molen in Odenkirchen aan het Georg stift in Keulen. Schenkt haar Odenkirchse bezittingen aan de bisschop.

tr. circa 1114
met

Lodewijk II graaf van Arnstein, zn. van Ludwig I von Arnstein Graf im Einrichgau en Guda van Zütphen, geb. circa 1092, ovl. circa 1120.

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes  †1179   
Demudis     
Udelhilde     


Lodewijk I van Loon
Lodewijk I van Loon (van Looz), geb. circa 1110, graaf van Loon 1135, burggraaf Mainz 1139, graaf van Rieneck 1155, voogd van Averbode, leenman van d, ovl. op 11 aug 1171.

 
 

tr. circa 1140
met

Agnes van Metz, dr. van Folmar V graaf van Metz en Homburg en Mathilde van Dagsburg-Moha (erfdochter van Moha), erfgename van Longwy 1157, ovl. tussen 1175 en 1180.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes*1150  †1191 Kelheim 40
Sophia  †1202   
Imagina=Imena*1150  †1217  67
Aleid*1150  †1190  40
Guda  †1202 Mechelen [België]  
Gerhard II*1140  †1194  54Bronnen:
1.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Etienne Patou, 2014 (blz. 1)
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Agnes van Metz
Agnes van Metz, erfgename van Longwy 1157, ovl. tussen 1175 en 1180.

tr. circa 1140
met

Lodewijk I van Loon (van Looz), zn. van Arnold van Looz (graaf van Loon 1079-1088) en Agnes van Rieneck van Mainz, geb. circa 1110, graaf van Loon 1135, burggraaf Mainz 1139, graaf van Rieneck 1155, voogd van Averbode, leenman van d, ovl. op 11 aug 1171.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes*1150  †1191 Kelheim 40
Sophia  †1202   
Imagina=Imena*1150  †1217  67
Aleid*1150  †1190  40
Guda  †1202 Mechelen [België]  
Gerhard II*1140  †1194  54Bronnen:
1.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Etienne Patou, 2014 (blz. 1)


Henri I 'le Liberal' van Champagne
Henri I 'le Liberal' van Champagne, geb. in 1126, ovl. Troyes [Frankrijk] op 17 mrt 1181, begr. Troyes (St Etienne) [Frankrijk].

tr. in 1164
met

Maria van Frankrijk, dr. van Lodewijk VII van Frankrijk (koning 1137 van Frankrijk) en Eleonore hertogin Acquitanië-Poitou (koningin van Frankrijk en Engeland), geb. in 1138, ovl. Méaux [Frankrijk] op 11 mrt 1198.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1174  †1204 Akko 30
Thibaut III*1176  †1201  24
Hendrik II*1166  †1197  31


Maria van Frankrijk
Maria van Frankrijk, geb. in 1138, ovl. Méaux [Frankrijk] op 11 mrt 1198.

  • Moeder:
    Eleonore (Aliénor) hertogin Acquitanië-Poitou, dr. van Willem X hertog van Aquitanië-Poitou (hertog van Aquitanië en graaf van Poitou) en Eleonora de Châtellerault, geb. Nieul-sur-l'Autrec (F) circa 1122, koningin van Frankrijk en Engeland, hertogin van Acquitanië in 1137, ovl. Poitiers (F) op 31 mrt 1204, begr. Fontevrault (F),
    , Zij was zowel koningin van Engeland als van Frankrijk, werd meer dan tachtig jaar en bleef tot aan haar dood één van de centrale persoonlijkheden van haar tijd. Haar voorliefde, en die van haar zoon Richard, voor de liederen der troubadours had zij van haar grootvader geërfd, een kruisvaarder die legendarisch werd door zijn onstuimigheid, zijn vele maîtresses en zijn gedichten, die rondtrekkende jongleurs op ridderfeesten zongen. Eleanora droeg op haar eigen manier bij tot de beschaving van haar tijd. Terwijl zij Richards leidsvrouw was te Poitiers, verzamelde zij een groep jonge mensen om zich heen, die allen vol geestdrift waren voor de nieuwe dichtkunst en de nieuwe vrijheid van spreken. Haar 'Liefdeshoven' kwamen bijeen in de grote zaal van het kasteel, waarvan nog één muur overeind staat en waar de herinnering aan Eleanora levend blijft. Haar oudste kind Maria, 'de levenslustige en vrolijke gravin' van Champagne, zat soms voor. De hoofsheid van de Liefdeshoven verleende vrouwen een nieuwe status en bracht enige elegance in de stijve gewoonten van die tijd. Dames werden nu het onderwerp van gedichten en zaten hoofse debatten voor - evenzo zaten zij ook toernooien voor, wat ook een middel was om de hartstocht voor oorlog om te buigen van een strijd tot de dood naar een wedstrijd. Op zekere dag was het onderwerp van gesprek aan het 'hof' of liefde in een huwelijk kon overleven en men was van oordeel dat dit niet zo was. Feodale huwelijken lieten er inderdaad weinig ruimte voor. Troubadours zongen van liefde voor dames, die reeds gehuwd waren of 'reeds beloofd waren aan anderen, wat vaak al in hun jeugd gebeurd was. Gewoonlijk was het onmogelijk onwettige relaties met deze dames aan te gaan. Daar ook landbezit ermee gemoeid was, werden adellijke vrouwen zorgvuldig in de gaten gehouden. Zeker is dat liefde nauwelijks een rol speelde toen Eleanora op haar vijftiende voor de eerste keer in het huwelijk trad. Na de dood van haar vader die stierf tijdens een pelgrimstochtnaar Compostela had Eleanora Aquitanië geërfd. Drie maanden later had Lodewijk, de erfgenaam van de Franse troon, zich in het gezelschap van een indrukwekkend aantal ridders naar het zuiden gespoed om dit uiterst belangrijke leen voor het Capetingische rijk veilig te stellen. Hij trad met de erfgename van dit gebied in het huwelijk in de kathedraal van St. Andreas in Bordeaux. Nog voor het paar Parijs had bereikt, stierf de oude koning, en was koning Lodewijk VII Eleanora's echtgenoot. Het was onvermijdelijk dat er spanningen zouden ontstaan tussen het beeldschone, levendige meisje en haar echtgenoot, die in een klooster was opgevoed en die zij 'meer een monnik dan een koning' noemde. Boze tongen beweerden zelfs dat zij een verhouding had met haar oom, Raymond van Poitiers, vorst van Antiochië, toen zij in 1147 Lodewijk op de Tweede Kruistocht vergezelde. Omdat hij ontevreden was over het feit dat Eleanora hem twee dochters in plaats van de door hem gewenste zoon had geschonken, stemde Lodewijk uiteindelijk toe in een nietigverklaring van hun huwelijk op grond van de van pas komende reden van een te nauwe bloedverwantschap. Nog geen twee maanden later deed Eleanora de feodale wereld versteld staan door met Hendrik van Anjou te trouwen, die zo'n tien jaar jonger was; deze energieke, wilskrachtige hertog van Normandië was eveneens erfgenaam van de Engelse kroon. Bij hun huwelijk bracht zij Aquitanië in en aldus werd het rijk der Anjou's, dat Engeland en het grootste gedeelte van Frankrijk omvatte, gegrondvest. En om Lodewijks ergernis nog groter te maken, schonk Eleanora Hendrik II vijf zonen en drie dochters. Hun derde kind, Richard, werd op 8 september 1157 geboren. Hun oudste zoon Willem stierf op jonge leeftijd. De tweede zoon, Hendrik, werd tot' zijn vaders opvolger aangewezen. Richard werd voorbestemd om in het moederlijke erfdeel Aquitanië op te volgen; Godfried kreeg Bretagne en Jan kreeg de bijnaam 'Zonder Land', omdat er voor hem niets overgebleven was.
    Eleonora werd geboren op Chateau de Belin. Er wordt ook een andere overlijdensdatum vermeld: 26 juni 1202 l'Abbaye de Fontevraul. Tijdens de 2e kruistocht van 1147-1149 ontstond verwijdering tussen de echtelieden en Eleonoor drong aan op een scheiding. Na de dood van haar vader die stierf tijdens een pelgrimstocht naar Compostella had Eleonora  Aquitanië geërfd. Drie maanden later had Lodewijk, de erfgenaam van de Frankische troon, zich in het gezelschap van van een indrukwekkend aantal ridders naar het zuiden gespoed om dit uiterst belangrijke leen voor het Capetingische rijk veilig te stellen. Binnen 3 maanden hertrouwde zij met Hendrik II graaf van Anjou, hertog van Normandië in de kathedraal van St. Andreas in Bordeaux. Hendrik en Eleonora werden op 19 december 1154 in de Westminster Abbey gekroond als koning en koningin van Engeland, tr. (2) Poitiers (F) op 18 mei 1152 met Hendrik II 'Curlmantle' Plantagenet. Uit dit huwelijk 8 kinderen.
 

tr. in 1164
met

Henri I 'le Liberal' van Champagne, zn. van Theobald IV 'le Grand' graaf van Blois en Mathilde van Karinthië, geb. in 1126, ovl. Troyes [Frankrijk] op 17 mrt 1181, begr. Troyes (St Etienne) [Frankrijk].

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1174  †1204 Akko 30
Thibaut III*1176  †1201  24
Hendrik II*1166  †1197  31Bronnen:
1.NRC Handelsblad (NRC), dagblad, PCM Uitgevers, Amsterdam


Adelheid van Blois-Champagne
Adelheid (Alix) van Blois-Champagne, geb. circa 1140, mede-regentes, ovl. Parijs [Frankrijk] op 4 jun 1206, begr. Fontigny.

tr. op 13 nov 1160
met

Lodewijk VII van Frankrijk (Lodewijk VII Capet), zn. van Lodewijk VI koning van Frankrijk1 (Frans koning 1108) en Adelheid van Savoye, geb. in 1120, koning 1137 van Frankrijk, ovl. Parijs [Frankrijk] op 18 sep 1180, begr. Barbeaux bij Fontainebleau [Frankrijk] op 21 sep 1180, tr. (1) met Eleonore hertogin Acquitanië-Poitou. Uit dit huwelijk 2 dochters, tr. (2) Orléans (F) op nov 1153 met zijn achternicht Constance van Castilië. Uit dit huwelijk 2 dochters, tr. (3) Bordeaux (F) op 25 jul 1137. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philips II*1165 Parijs [Frankrijk] †1223 Nantes [Frankrijk] 57
Alix*1170  †1226  56Bronnen:
1.NRC Handelsblad (NRC), dagblad, PCM Uitgevers, Amsterdam


Lodewijk VI van Frankrijk
Lodewijk VI koning van Frankrijk (Dikke Capet)1, geb. in 1081, Frans koning 1108, ovl. Parijs [Frankrijk] op 1 aug 1137, begr. Saint Denis [Frankrijk].

tr. (1) in 1104
met

Lucienne van Rochefort, dr. van Guy II de Montmorency Comte de Rochefort-en-Yveline Seigneur de Crecy de Gournay et de Brethencourt en Elizabeth de Crezy Dame de Crezy et de Gournay, ovl. na 1137.

tr. (2) in 1115
met

Adelheid van Savoye, dr. van Humbert II de sterke/de dikke van Savoye (graaf van Savoye, Maurienne en Bellay) en Gisela van Bourgondië-Ivrea, geb. circa 1092, ovl. op 18 nov 1154, begr. Parijs [Frankrijk], tr. (2) in 1141 met Mathias I Sire de Montmorency Seigneur de Marly de Conflans et d'Attuchy, zn. van Bouchard IV Sire de Montmorency de Marly de Feuillarde en Agnes de Beaumont Dame de Conflans, ovl. in 1160,
, d'Attichy, Connetable de France. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lodewijk VII*1120  †1180 Parijs [Frankrijk] 60
Pierre I  †1183   
Robert I*1123  †1188  65
Constanze*1124  †1176  52Bronnen:
1.NRC Handelsblad (NRC), dagblad, PCM Uitgevers, Amsterdam
2.Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (B 236), Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten ., Prof. dr. D.E.H. Boer Dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 978-90-5730-644-0, Zwolle, 2010 (blz. 29)
3.Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten in woord en beeld (880-1580) (B 236), Graven van Holland, Middeleeuwse vorsten ., Prof. dr. D.E.H. Boer Dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, 978-90-5730-644-0, Zwolle, 2010 (blz. 35)
4.Het ontstaan van Leiden (B 040), Freek Lugt, Primavera Pers, 978-90-5997-126-4, Leiden, 2012 (blz. 61)
5.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 156)


Adelheid van Savoye
Adelheid van Savoye, geb. circa 1092, ovl. op 18 nov 1154, begr. Parijs [Frankrijk].

tr. (1) in 1115
met

Lodewijk VI koning van Frankrijk (Dikke Capet)1, zn. van Philips I van Frankrijk (koning van Frankrijk 1060-1108) en Berthe gravin van Holland, geb. in 1081, Frans koning 1108, ovl. Parijs [Frankrijk] op 1 aug 1137, begr. Saint Denis [Frankrijk], tr. (1) met Lucienne van Rochefort. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lodewijk VII*1120  †1180 Parijs [Frankrijk] 60
Pierre I  †1183   
Robert I*1123  †1188  65
Constanze*1124  †1176  52

tr. (2) in 1141
met

Mathias I Sire de Montmorency Seigneur de Marly de Conflans et d'Attuchy, zn. van Bouchard IV Sire de Montmorency de Marly de Feuillarde en Agnes de Beaumont Dame de Conflans, ovl. in 1160,
, d'Attichy, Connetable de France, tr. (2) met Alix ? , dr. van Hendrik I van Normandië (koning van Engeland), ovl. voor 1141. Uit dit huwelijk een zoon.

Bronnen:
1.NRC Handelsblad (NRC), dagblad, PCM Uitgevers, Amsterdam