Website van $boomnaam$
Petronella
Petronella , ovl. na 1146.

relatie
met

Walter van Mortagne, zn. van Everhard I Radulf van Doornick Seigneur de Mortagne en Francka , heer van Mortagne, burggraaf, ovl. na 1137.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Everhard II  †1160   


Nicolaas I van Rumigny
Nicolaas I van Rumigny, ovl. voor 1100.

 

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nicolaas II  †1152   


Thomas I van Coucy-Marle
Thomas I van Coucy-Marle, heer van Coucy, Marle, la Fere en Boves, graaf van Amiens 1096-1130, de Coucy Comte d'Amiens, ovl. voor 1130.

tr. (1)
met

Ida von Hennegau (Ida van Hennegouwen), dr. van Boudewijn II graaf van Henegouwen (graaf van Henegouwen (1071)) en Ida van Leuven, geb. circa 1085, ovl. na 1101.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ida*1101     

tr. (2) circa 1100

tr. (3)
met

Mélisende van Crécy, ovl. tussen 1131 en 1147.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ingram*1110 Coucy [Frankrijk] †1148 Nazareth [Israël] 38
Basilie*1090   Gosselies [België]  


Ingram (Enguerrand) I van Coucy-Boves
Ingram (Enguerrand) I van Coucy-Boves, heer van Boves, Coucy en la Fere-sur-Oise, graaf van Amiens 1085, voogd van Boves, ovl. voor 1116,
, Seigneur de Boves, Engelram, Heer v.Coucy, vermeld 1069-1118.

relatie (1)
met

Ada van Roucy (Adele von Marle), dr. van Liétard van Roucy (heer van marle) en Mathilde .

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thomas I  †1130   

relatie (2)


Ada van Roucy
Ada van Roucy (Adele von Marle).

relatie
met

Ingram (Enguerrand) I van Coucy-Boves, zn. van Dreux van Coucy, heer van Boves, Coucy en la Fere-sur-Oise, graaf van Amiens 1085, voogd van Boves, ovl. voor 1116,
, Seigneur de Boves, Engelram, Heer v.Coucy, vermeld 1069-1118, relatie. Hij krijgt geen kinderen.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thomas I  †1130   


Willem I van Horne
 
Willem I (Willem, Engelbert) van Horne1, geb. Horn circa 1190, heer van Horn, Altena en, ovl. Keyzersbosch op 10 apr 1265,
, Testament van Wilhelmus, heer van Altena en Horn; hij bepaalt, dat:
- de oudste zoon Willem krijgt het kasteel Horn, de goederen van Blaarthem en alles ten zuiden daarvan;
- Dirk krijgt het kasteel Altena en alle goederen ten noorden van Blaarthem en alle lenen van Utrecht, Brabant, Holland en Kleef;
- Helwiga, vrouw van de testateur ontvangt 100 mark 's jaars uit  de goederen te Beegden (Bekede), Rudorpe c.a, Roggel, Wouwerde en uit de goederen bij Randenrath; indien die goederen geen 100 mark renderen, zal zoon Willem aanvullen tot dat bedrag. Helwige ontvangt idem 100 mark uit de goederen van Altena en de hof te Uutwich 's jaars. Zoon Dirk zal tot 100 mark aanvullen wat minder zou renderen;
- Engelbert, jongste zoon, krijgt uit de goederen te Horn 50 £ leuvens en idem uit die van Altena totdat voor Engelbert uit kerkelijke lenen tot een waarde van 100 £ zal zijn gezorgd;
- Dirk zal aan Albertus van Voorne, schoonzoon van de testateur, echtgenoot van Willem's dochter Margaretha van Horn, betalen ürart de testateur nog schuldig is uit hoofde van het huwelijk en verder 1000 £ om zaken terug te geven, die hij zonder recht of reden heeft afgenomen
zu Horn und Weert, Wilhelm I, 1244 Ererbung von Altena
Kasteel Horn is gelegen aan de rand van het gelijknamige dorp Horn in Midden-Limburg, dat deel uitmaakt van de gemeente Leudal.
Het kasteel is een van de oudste, nog intacte middeleeuwse ringmuurburchten in Nederland. De burcht is gebouwd op een natuurlijke verhoging aan de Maas. De naam Horn, en haar alternatieve spellingen Horne, Hurnen en Hornin, stammen af van het Germaanse Hornjôn, wat "heuvel of hoek in een moerassig land" betekent. De Maas was de natuurlijke scheiding tussen Horn en het nabijgelegen Roermond; in 1342 werd de Maas echter verder oostwaarts verlegd, richting Roermond, waardoor het kasteel Horn meer afhankelijk werd van een eigen slotgracht als verdedigingsmechanisme.
Het kasteel dateert vermoedelijk al uit de 10e of 11e eeuw, en was oorspronkelijk in handen van zogenaamde roofridders, die inkomen verkregen door tolheffing op verkeer op de drukbevaren Maas. De oudst vermelde heerser van het gebied rondom het dorp Horn is Engelbert van Horn, zoon van Dirk van Horn. Het kasteel wordt voor het eerst vermeld in een brief uit 1243 waarin wordt vermeld dat Willem, Heer van Horn en Altena, het kasteel en het nabijgelegen dorp in leen heeft gekregen van de graaf van Loon.
Kasteel Horn is gelegen aan de rand van het gelijknamige dorp Horn in Midden-Limburg, dat deel uitmaakt van de gemeente Leudal.
Het kasteel is een van de oudste, nog intacte middeleeuwse ringmuurburchten in Nederland. De burcht is gebouwd op een natuurlijke verhoging aan de Maas. De naam Horn, en haar alternatieve spellingen Horne, Hurnen en Hornin, stammen af van het Germaanse Hornjôn, wat "heuvel of hoek in een moerassig land" betekent. De Maas was de natuurlijke scheiding tussen Horn en het nabijgelegen Roermond; in 1342 werd de Maas echter verder oostwaarts verlegd, richting Roermond, waardoor het kasteel Horn meer afhankelijk werd van een eigen slotgracht als verdedigingsmechanisme.
Het kasteel dateert vermoedelijk al uit de 10e of 11e eeuw, en was oorspronkelijk in handen van zogenaamde roofridders, die inkomen verkregen door tolheffing op verkeer op de drukbevaren Maas. De oudst vermelde heerser van het gebied rondom het dorp Horn is Engelbert van Horn, zoon van Dirk van Horn. Het kasteel wordt voor het eerst vermeld in een brief uit 1243 waarin wordt vermeld dat Willem, Heer van Horn en Altena, het kasteel en het nabijgelegen dorp in leen heeft gekregen van de graaf van Loon.
deze Willem is een zoon van Margaretha van Altena, de zus van Dirk III. Met Willem van Horne (1170-voor 1196) heeft zij twee zonen gekregen, geboren tussen 1195 en 1200; Willem en Engelbert. Er zijn genealogen die er van uitgaan dat deze Willem en Engelbert zonen zijn van Engelbertus III. Willem zou dan ca. 1170 geboren zijn en in 1264 ouder dan 90 jaar zijn overleden. Gegeven dat de gemiddelde levensverwachting van twintigjarigen in die tijd ca. 65 jaar was, lijkt het minder waarschijnlijk dat Willem over de 90 is geworden. Een leeftijd tussen de 60 en 65 jaar in 1264 lijkt meer waarschijnlijk. In deze stamboom is dan ook aangenomen dat deze Willem een kleinzoon is van Engelbertus III en de titel heer van Horne erfde van Engelbertus IV. Vader is dan Willem van Horne (1170 - ca. 1196).
Voor van de Boel begint de aantoonbare geschiedenis van de heren van Horne na 1200 met de twee hiervoor al genoemde broers, Willem en Engelbert van Horn. Zij komen herhaaldelijk voor in de akten van hun oom Dirk III van Altena. Zoals hiervoor al gezegd was de zuster van Dirk III van Altena gehuwd met de vader van de hiervoor genoemde Willem en Engelbert. Dirk III had geen wettige opvolger en zag de twee zonen van zijn zuster als zijn erfgenamen.
Willem erfde van Engelbertus IV van de Hornense kant voor 1219 Horne met een aantal andere dorpen en andere gebieden. Daarnaast erfde hij in 1242 ook van zijn oom Dirk van Altena. Hoofdzakelijk was dat het land van Altena en de heerlijkheid Cortessen bij Hasselt (Belgie). Hij werd zodoende de eerste heer van Horn en van Altena. In de registers van Roermond zal in 1236 de daar genoemde Wilhelmus de Horne en in 1244 de daar genoemde Wilhelmus, edelheer, ridder, heer van Altena allebei deze Willem zijn.
Willem I van Horne en Altena was tweemaal gehuwd. Van zijn eerste vrouw is weinig bekend (Klaversma, p.53). Zijn tweede vrouw had als voornaam Helwidis of Helwiga. Volgens een bekende genealoog van de Hornes, Goethals, behoorde zij tot de familie van Wickrath, een zijtak van de aanzienlijke Hochstadens die behoorden tot de oude geboorteadel (Klaversma, p. 51 en 52).
Er wordt vanuit gegaan dat de eerste vrouw van Willem kinderloos is overleden en dat Helwidis de stammoeder is geweeest van het geslacht Horne-Altena (Klaversma p.53)
In zijn testament (kort voor 1264) bepaalt Willem dat zijn oudste zoon Willem heer van Horne zal zijn en zijn zoon Dirk heer van Altena (Regesters van Roermond 1242 - 1264). Echter, omdat Dirk in 1272 kinderloos is overleden krijgt zijn broer Willen dan ook Altena. Hij wordt dan Willem I van Horne en Altena.
Voor deze stamboom zijn de Hornes vanaf Willem I van Horne en Altena verder niet aan de orde. Voor de afstamming van de Stammen gaan we verder met de nakomelingen van de broer van Willem I van Horne en Altena; Engelbertus, stamheer van de heren van Cranendonck.
Volgens de regesten van het archief Roermond schenkt Dirk III van Altena in 1220 goederen aan het Duitshuis te Schelluinen (ten Westen van Gorinchem). Getuigen zijn dan Willen Engelbert van Horne. Aangenomen dat zijn meerderjarig zijn, dan is een geboortejaar tussen 1195 en 1200 voor Willem van Horne en Altena en zijn broer Engelbert, aannemelijk.
In de regesten van Roermond wordt het testament van Wilhelmus, heer van Altena en Horne beschreven. Dit testament zal vermoedelijk kort voor 1164 zijn opgesteld.

 • Vader:
  Wilhelm II (Engelbert) (Willem) van Horne2, zn. van Jan I van Horne2 (seigneur van Horn) en Adélaïde Gijsbertus van Bronckhorst, geb. Horn, ovl. Heeze circa 1240 (voor 1196), begr. Cranendonck,
  , Willem [I] van Horne (-after 1189). Willem van Horne is named in a charter dated 1189 under which Rutger van Mereheim donated property to Kamp abbey before leaving on crusade. The register of the archives of Roermond include a reference to Theodericus aartsdiaken van Luik confirming the donation of Winricus mansus in Linna.rechten en allodia te Bemela made by Rutger van Mereheym to Kamp abbey on leaving for crusade, dated 1189 at Meerheim, witnessed by .Willem van Hornen, Dirk van Altena en zijn zoon Boudewijn, de voogd van Roermond, Herman van Holcho. .Duo fratres de Hornen, Otto de Buren. witnessed the charter dated 1191 under which Otto.comes Gelrie et Rychardis uxor mea donated property in curia Putten to Werden abbey. The names of the two brothers are not stated in the document but, from a chronological point of view only, it is possible that they were Willem [I] and Engelbert [III]
  ./.
  --- van Horne . From a chronological point of view, it is possible that this person is the same as Willem [I] van Horne who is named above. If that is correct, it may help explain the joint appearance of members of the Horn and Altena families as witnesses to the 1189 document which is quoted above, assuming that this personþs wife was a member of the Altena family as suggested below. m [--- van Altena, daughter of ---. The documentation which suggests that the first wife of Dirk [III] van Altena was the paternal aunt of the two brothers Willem and Engelbert van Horne is discussed below. However, a contrary line of argument is indicated by a charter dated 7 May 1230, under which Theodoricus dictus dominus de Altena.et consanguineus meus Wilhelmus de Horne recognised castrum meum de Altena as a fief held from Floris IV Count of Holland. The word consanguineus suggests a blood relationship, not a relationship by marriage. If this is the correct interpretation of the second document, it suggests that Dirk [III] van Altena was the maternal uncle of the Horn brothers, their mother being Dirkþs sister. This appears to be supported by the charter dated 1235 under which Wilhelmus dominus de Hoirne confirmed avunculus meus.dominus Theodericus de Altena in possession of castri de Altena, assuming that avunculus should be interpreted in its strict sense of maternal uncle (which is far from certain). Wolters cites a charter dated 1244 which he quotes (in translation) as providing that Willem van Horne confirmed the donation of property by son oncle maternel Thierry Seigneur dþAltena to the abbey of Herckenrode. However, it is not known whether oncle maternel is the correct translation of the wording of the original charter which has not yet been seen. The hypothesis also appears corroborated by the succession of her grandson Willem [II] Heer van Horne as Heer van Altena after the death of Dirk [III] van Altena in [1241/47]. Two children:
  a) Willem [II] van Horne (-[1237/41]). Heer van Horne.
  b) Engelbert van Horne
  Comte, de Hornes, Sieur, d'Altena, de Weert, de Nederweert, Grand-Veneur, du Saint Empire Romain Ger, Senhor de Horn, Altena, Heeze e Venloon. Tomou parte na Oitava Cruzada, na Batalha de Woeringen. Foi morto na Batalha de Zierikzee, Willem was heer van Horne van 1219 tot 1240 en heer van Helmond.
  Willem I van Horne Willem I van Horne was een edelman uit het Huis Horne die leefde van 1200-1264. Hij was heer van Horn en ook onder meer van Helmond. In 1222 verkocht hij de heerlijkheid Helmond aan hertog Hendrik I van Brabant, waarna deze heerlijkheid onder invloed van de hertog van Brabant kwam. Hij trouwde in 1230 met Heilwig van Altena, zus van Dirk III van Altena en Boudewijn van Altena. Zij was een dochter van Dirk II van Altena van het kasteel Altena te Almkerk. Hun kinderen waren: Margaretha van Horne (1230-) Willem II van Horne (1240-1304) Engelbert van Horne (1242) Dirk IV van Horne (-1272) heer van Altena. Hij is kinderloos overleden. Huis Horne Heer van Horn Heer van Helmond, tr. circa 1189.
 

tr. (1)
met

Mathilde van Vianden1, dr. van Philips I van Vianden (graaf van Vianden 1252, heer van Perwez en Grimbergen) en Maria van Leuven-Perwez (erfgename van Perwez, vrouwe van half Grimbergen, Ninove en Rumpst),
, kinderloos overleden.

 

tr. (2) in 1229
met

Hedwig (Heilwig) de Wickerode (van Heeze, van Wickenrode, Arberg) (Altena, von), dr. van Otto II Graf de Wickerode en Alberadis von Molbach, vermeld 1237-56,
, Helwide (alias Edwige) de Wickerode, héritière de Wickerode, Cranendonck et Eindhoven Bei Möller Tochter Heinrichs v.Morenhoven, v.Holte?, Hedwig v.Wickerath zu Wickerath, Cranendonck und Eindhoven, tr. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dietrich  †1272   
Engelbert*1242  †1310  68
Margaretha*1230  †1264  34
Willem II*1240  †1300 Zierikzee 60

tr. (3)
met

Helwig van Altena Holten, dr. van Adolf van Altena (Heer van Holten) en Elisabeth van Holten, geb. in 1205, ovl. op Cranendonck op 16 nov 1253.

Bronnen:
1.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Etienne Patou, 2014 (blz. 3)
2.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Etienne Patou, 2014 (blz. 2)


Hedwig de Wickerode
Hedwig (Heilwig) de Wickerode (van Heeze, van Wickenrode, Arberg) (Altena, von), vermeld 1237-56,
, Helwide (alias Edwige) de Wickerode, héritière de Wickerode, Cranendonck et Eindhoven Bei Möller Tochter Heinrichs v.Morenhoven, v.Holte?, Hedwig v.Wickerath zu Wickerath, Cranendonck und Eindhoven.

tr. (1) in 1229
met

Willem I (Willem, Engelbert) van Horne1, zn. van Wilhelm II van Horne en Margarethe "Widow of Wilhelm" von Montbéliard, geb. Horn circa 1190, heer van Horn, Altena en, ovl. Keyzersbosch op 10 apr 1265,
, Testament van Wilhelmus, heer van Altena en Horn; hij bepaalt, dat:
- de oudste zoon Willem krijgt het kasteel Horn, de goederen van Blaarthem en alles ten zuiden daarvan;
- Dirk krijgt het kasteel Altena en alle goederen ten noorden van Blaarthem en alle lenen van Utrecht, Brabant, Holland en Kleef;
- Helwiga, vrouw van de testateur ontvangt 100 mark 's jaars uit  de goederen te Beegden (Bekede), Rudorpe c.a, Roggel, Wouwerde en uit de goederen bij Randenrath; indien die goederen geen 100 mark renderen, zal zoon Willem aanvullen tot dat bedrag. Helwige ontvangt idem 100 mark uit de goederen van Altena en de hof te Uutwich 's jaars. Zoon Dirk zal tot 100 mark aanvullen wat minder zou renderen;
- Engelbert, jongste zoon, krijgt uit de goederen te Horn 50 £ leuvens en idem uit die van Altena totdat voor Engelbert uit kerkelijke lenen tot een waarde van 100 £ zal zijn gezorgd;
- Dirk zal aan Albertus van Voorne, schoonzoon van de testateur, echtgenoot van Willem's dochter Margaretha van Horn, betalen ürart de testateur nog schuldig is uit hoofde van het huwelijk en verder 1000 £ om zaken terug te geven, die hij zonder recht of reden heeft afgenomen
zu Horn und Weert, Wilhelm I, 1244 Ererbung von Altena
Kasteel Horn is gelegen aan de rand van het gelijknamige dorp Horn in Midden-Limburg, dat deel uitmaakt van de gemeente Leudal.
Het kasteel is een van de oudste, nog intacte middeleeuwse ringmuurburchten in Nederland. De burcht is gebouwd op een natuurlijke verhoging aan de Maas. De naam Horn, en haar alternatieve spellingen Horne, Hurnen en Hornin, stammen af van het Germaanse Hornjôn, wat "heuvel of hoek in een moerassig land" betekent. De Maas was de natuurlijke scheiding tussen Horn en het nabijgelegen Roermond; in 1342 werd de Maas echter verder oostwaarts verlegd, richting Roermond, waardoor het kasteel Horn meer afhankelijk werd van een eigen slotgracht als verdedigingsmechanisme.
Het kasteel dateert vermoedelijk al uit de 10e of 11e eeuw, en was oorspronkelijk in handen van zogenaamde roofridders, die inkomen verkregen door tolheffing op verkeer op de drukbevaren Maas. De oudst vermelde heerser van het gebied rondom het dorp Horn is Engelbert van Horn, zoon van Dirk van Horn. Het kasteel wordt voor het eerst vermeld in een brief uit 1243 waarin wordt vermeld dat Willem, Heer van Horn en Altena, het kasteel en het nabijgelegen dorp in leen heeft gekregen van de graaf van Loon.
Kasteel Horn is gelegen aan de rand van het gelijknamige dorp Horn in Midden-Limburg, dat deel uitmaakt van de gemeente Leudal.
Het kasteel is een van de oudste, nog intacte middeleeuwse ringmuurburchten in Nederland. De burcht is gebouwd op een natuurlijke verhoging aan de Maas. De naam Horn, en haar alternatieve spellingen Horne, Hurnen en Hornin, stammen af van het Germaanse Hornjôn, wat "heuvel of hoek in een moerassig land" betekent. De Maas was de natuurlijke scheiding tussen Horn en het nabijgelegen Roermond; in 1342 werd de Maas echter verder oostwaarts verlegd, richting Roermond, waardoor het kasteel Horn meer afhankelijk werd van een eigen slotgracht als verdedigingsmechanisme.
Het kasteel dateert vermoedelijk al uit de 10e of 11e eeuw, en was oorspronkelijk in handen van zogenaamde roofridders, die inkomen verkregen door tolheffing op verkeer op de drukbevaren Maas. De oudst vermelde heerser van het gebied rondom het dorp Horn is Engelbert van Horn, zoon van Dirk van Horn. Het kasteel wordt voor het eerst vermeld in een brief uit 1243 waarin wordt vermeld dat Willem, Heer van Horn en Altena, het kasteel en het nabijgelegen dorp in leen heeft gekregen van de graaf van Loon.
deze Willem is een zoon van Margaretha van Altena, de zus van Dirk III. Met Willem van Horne (1170-voor 1196) heeft zij twee zonen gekregen, geboren tussen 1195 en 1200; Willem en Engelbert. Er zijn genealogen die er van uitgaan dat deze Willem en Engelbert zonen zijn van Engelbertus III. Willem zou dan ca. 1170 geboren zijn en in 1264 ouder dan 90 jaar zijn overleden. Gegeven dat de gemiddelde levensverwachting van twintigjarigen in die tijd ca. 65 jaar was, lijkt het minder waarschijnlijk dat Willem over de 90 is geworden. Een leeftijd tussen de 60 en 65 jaar in 1264 lijkt meer waarschijnlijk. In deze stamboom is dan ook aangenomen dat deze Willem een kleinzoon is van Engelbertus III en de titel heer van Horne erfde van Engelbertus IV. Vader is dan Willem van Horne (1170 - ca. 1196).
Voor van de Boel begint de aantoonbare geschiedenis van de heren van Horne na 1200 met de twee hiervoor al genoemde broers, Willem en Engelbert van Horn. Zij komen herhaaldelijk voor in de akten van hun oom Dirk III van Altena. Zoals hiervoor al gezegd was de zuster van Dirk III van Altena gehuwd met de vader van de hiervoor genoemde Willem en Engelbert. Dirk III had geen wettige opvolger en zag de twee zonen van zijn zuster als zijn erfgenamen.
Willem erfde van Engelbertus IV van de Hornense kant voor 1219 Horne met een aantal andere dorpen en andere gebieden. Daarnaast erfde hij in 1242 ook van zijn oom Dirk van Altena. Hoofdzakelijk was dat het land van Altena en de heerlijkheid Cortessen bij Hasselt (Belgie). Hij werd zodoende de eerste heer van Horn en van Altena. In de registers van Roermond zal in 1236 de daar genoemde Wilhelmus de Horne en in 1244 de daar genoemde Wilhelmus, edelheer, ridder, heer van Altena allebei deze Willem zijn.
Willem I van Horne en Altena was tweemaal gehuwd. Van zijn eerste vrouw is weinig bekend (Klaversma, p.53). Zijn tweede vrouw had als voornaam Helwidis of Helwiga. Volgens een bekende genealoog van de Hornes, Goethals, behoorde zij tot de familie van Wickrath, een zijtak van de aanzienlijke Hochstadens die behoorden tot de oude geboorteadel (Klaversma, p. 51 en 52).
Er wordt vanuit gegaan dat de eerste vrouw van Willem kinderloos is overleden en dat Helwidis de stammoeder is geweeest van het geslacht Horne-Altena (Klaversma p.53)
In zijn testament (kort voor 1264) bepaalt Willem dat zijn oudste zoon Willem heer van Horne zal zijn en zijn zoon Dirk heer van Altena (Regesters van Roermond 1242 - 1264). Echter, omdat Dirk in 1272 kinderloos is overleden krijgt zijn broer Willen dan ook Altena. Hij wordt dan Willem I van Horne en Altena.
Voor deze stamboom zijn de Hornes vanaf Willem I van Horne en Altena verder niet aan de orde. Voor de afstamming van de Stammen gaan we verder met de nakomelingen van de broer van Willem I van Horne en Altena; Engelbertus, stamheer van de heren van Cranendonck.
Volgens de regesten van het archief Roermond schenkt Dirk III van Altena in 1220 goederen aan het Duitshuis te Schelluinen (ten Westen van Gorinchem). Getuigen zijn dan Willen Engelbert van Horne. Aangenomen dat zijn meerderjarig zijn, dan is een geboortejaar tussen 1195 en 1200 voor Willem van Horne en Altena en zijn broer Engelbert, aannemelijk.
In de regesten van Roermond wordt het testament van Wilhelmus, heer van Altena en Horne beschreven. Dit testament zal vermoedelijk kort voor 1164 zijn opgesteld, tr. (1) met Mathilde van Vianden. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Helwig van Altena Holten. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dietrich  †1272   
Engelbert*1242  †1310  68
Margaretha*1230  †1264  34
Willem II*1240  †1300 Zierikzee 60

tr. (2)

Bronnen:
1.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Etienne Patou, 2014 (blz. 3)
2.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Etienne Patou, 2014 (blz. 2)


Sophia van Bemmel van Kleef ?
Sophia van Bemmel van Kleef ?, ovl. voor 1139.

tr. circa 1110
met

Godfried II van Aarschot-Rhenen, zn. van Arnold I van Aarschot (graaf van Aarschot, vermeld) en N.N. (dochter) van Leuven, geb. circa 1090, vermeld 1125-1160, gegoed in Rhenen, Bemmel, Wormersbach, Herpen, half Asten (?), Perk, Anderlecht e, ovl. circa 1160 (voor 1178), relatie. Hij krijgt geen kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1110 Ravenstein †1178  68
Heilwich  †1164   
Godfried  †1178 Utrecht  
Gerlach     


Robert III van Dreux
Robert III van Dreux, geb. in 1185, graaf van Dreux, ovl. op 3 mrt 1234.

tr. voor 1212
met

Aenor van Saint-Valéry, dr. van Thomas van Saint-Valéry en Adèle de Ponthieu, geb. in 1192, ovl. op 15 nov 1250.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Yolanda*1212  †1248 Citeaux (F) 36


Aenor van Saint-Valéry
Aenor van Saint-Valéry, geb. in 1192, ovl. op 15 nov 1250.

tr. voor 1212
met

Robert III van Dreux, zn. van Robert II van Dreux (graaf van Dreux) en Yolande van Coucy, geb. in 1185, graaf van Dreux, ovl. op 3 mrt 1234.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Yolanda*1212  †1248 Citeaux (F) 36


Thomas van Saint-Valéry
Thomas van Saint-Valéry,
, zoon van: Bernard, tochter Aenor heiratet Robert III de Dreux.

tr. voor 1192
met

Adèle de Ponthieu, dr. van Jean I Comte de Ponthieu (graaf in 1147) en Beatrix de Saint Pol.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aenor*1192  †1250  58


Adèle de Ponthieu
Adèle de Ponthieu.

tr. voor 1192
met

Thomas van Saint-Valéry,
, zoon van: Bernard, tochter Aenor heiratet Robert III de Dreux.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aenor*1192  †1250  58


Hendrik II van Bar-le Duc
Hendrik II van Bar-le Duc, geb. circa 1190, graaf van Bar 1216, ovl. Tidelstedt (D) op 13 nov 1239, begr. Gaza [Israël] in 1240.

tr. in 1219
met

Philippa van Dreux, dr. van Robert II van Dreux (graaf van Dreux) en Yolande van Coucy, geb. circa 1192, vrouwe van Torcy-en-Brie, Quincy en Longueville-en-Tardenois, ovl. op 17 mrt 1242.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha  †1275   


Philippa van Dreux
Philippa van Dreux, geb. circa 1192, vrouwe van Torcy-en-Brie, Quincy en Longueville-en-Tardenois, ovl. op 17 mrt 1242.

tr. in 1219
met

Hendrik II van Bar-le Duc, zn. van Theobald I van Bar en Ermensinde van Bar-Sur Seine (Dame de Traînel en Champagne.), geb. circa 1190, graaf van Bar 1216, ovl. Tidelstedt (D) op 13 nov 1239, begr. Gaza [Israël] in 1240.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha  †1275   


Claes van der Mijl
Claes van der Mijl, geb. circa 1430.

tr. circa 1462
met

Adriana M. Adriaensdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick*1463  †1540 Breda 77Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Raoul I van Coucy-Marle
Raoul I van Coucy-Marle, geb. circa 1134, heer van Coucy, Marle, la Fère, Crécy, Vervins, Landouzy en Pinon 1147, ovl. Akko tussen 20 apr 1191 en 13 jul 1191 ,
, Nam deel aan de 3e kruistocht, maakt voor zijn vertrek juni/juli 1190 testament.

tr. (1) voor 1164
met

Agnes "de Manke" van Henegouwen, dr. van Boudewijn IV graaf van Henegouwen (graaf van Henegouwen) en Alice (Adelheid) van Namen, geb. tussen 1140 en 1145, ovl. tussen 1168 en 1173.

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Yolande*1168  †1222  53
Ada  †1166   
NN     

tr. (2) na 1173
met

Alix (Adëlaïde) van Frankrijk-Dreux, dr. van Robert I van Frankrijk-Dreux (graaf van Dreux) en Agnes de Baudement Comtesse de Braine-Sur-Vesle, geb. tussen 1156 en 1157, ovl. in 1218.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thomas  †1252   

relatie (3)


Agnes "de Manke" van Henegouwen
Agnes "de Manke" van Henegouwen, geb. tussen 1140 en 1145, ovl. tussen 1168 en 1173.

tr. voor 1164
met

Raoul I van Coucy-Marle, zn. van Ingram (Enguerrand) II van Coucy de Marle et de la Fere (heer van Coucy, Marle, la Fère en Crécy, Vervins, Landouzy en Pinon) en Agnes/Ada van Beaugency (Boisgency), geb. circa 1134, heer van Coucy, Marle, la Fère, Crécy, Vervins, Landouzy en Pinon 1147, ovl. Akko tussen 20 apr 1191 en 13 jul 1191 ,
, Nam deel aan de 3e kruistocht, maakt voor zijn vertrek juni/juli 1190 testament, tr. (2) met Alix van Frankrijk-Dreux. Uit dit huwelijk een zoon, relatie (2). Hij krijgt geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Yolande*1168  †1222  53
Ada  †1166   
NN     


Ingram (Enguerrand) II van Coucy de Marle et de la Fere
Ingram (Enguerrand) II van Coucy de Marle et de la Fere, geb. Coucy [Frankrijk] circa 1110, heer van Coucy, Marle, la Fère en Crécy, Vervins, Landouzy en Pinon, ovl. Nazareth [Israël] in 1148,
, heer van Coucy in 1130 en op kruistocht in 1148 overleden.

tr. in 1132
met

Agnes/Ada van Beaugency (Boisgency), dr. van Raoul I van Baugency en Mathilde de Vermandois, geb. circa 1105, ovl. circa 1150.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Raoul I*1134  †1191 Akko 56


Agnes/Ada van Beaugency (Boisgency)
Agnes/Ada van Beaugency (Boisgency), geb. circa 1105, ovl. circa 1150.

tr. in 1132
met

Ingram (Enguerrand) II van Coucy de Marle et de la Fere, zn. van Thomas I van Coucy-Marle (heer van Coucy, Marle, la Fere en Boves, graaf van Amiens 1096-1130) en Mélisende van Crécy, geb. Coucy [Frankrijk] circa 1110, heer van Coucy, Marle, la Fère en Crécy, Vervins, Landouzy en Pinon, ovl. Nazareth [Israël] in 1148,
, heer van Coucy in 1130 en op kruistocht in 1148 overleden.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Raoul I*1134  †1191 Akko 56


Robert II van Dreux
Robert II van Dreux, geb. in 1154, graaf van Dreux, ovl. op 28 dec 1218,
, 1188 Graf, Comte de Braine?

tr. in 1184
met

Yolande van Coucy, dr. van Raoul I van Coucy-Marle (heer van Coucy, Marle, la Fère, Crécy, Vervins, Landouzy en Pinon 1147) en Agnes "de Manke" van Henegouwen, geb. circa 1168, ovl. op 18 mrt 1222.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Robert III*1185  †1234  48
Philippa*1192  †1242  49
Agnes  †1258   Bronnen:
1.NRC Handelsblad (NRC), dagblad, PCM Uitgevers, Amsterdam