Genealogische website van Cees Hagenbeek
Tiedrada ?
Tiedrada ? (Theodorata, Thierrée uit het geslacht der Aleramiden) , ovl. voor 789.

tr.
met

Robert II (Hruodbertus) in de Opper-Rijngouw, zn. van Turincbert in de Opper-Rijngouw, geb. voor 770, Graf im Oberrheingau, ovl. na 807, relatie (1) met Isingarde . Uit deze relatie geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Robert III  †834   


Chrodobertus II in Neustrië
Chrodobertus II (Chrodobertus, Rodobercthus, Radobertus) in Neustrië,
,vir clarissimus”; hofmeier van koning Chlodowech 11 op 22-1-653; kanselier van koning Chlotharius III van Neustrië in 658; paltsgraaf op 2-10-678.

relatie
met

Doda (Detta) van Poitiers, geb. Neustrië [Frankrijk] in 654, ovl. Gaul [Bangladesh] in 752.

Uit deze relatie 2 kinderen.


Lambert I in Neustrië
Lambert I in Neustrië,
, edele in Neustrië; broer (of zoon?) van Robert (Chrorobertus, Chrodobertus),referendarius” van koning Dagobert 1 van
Neustrië, oork. 8-4-630.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Chrodobertus II     


Chrodobertus II in Neustrië
Chrodobertus II in Neustrië, geb. circa 560, ovl. circa 630.

Hij krijgt 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lambert I     
Folchaid*595     


Charibert Franconum
Charibert (Caribert) Rex Franconum (Charibert van de Franken, Charibert in Neustrië), geb. in 517, koning van Parijs 561-567, ovl. Parijs [Frankrijk] op 7 mei 567,
, Charibert I Hertog van Aquitanie 561-567) Der Franken (Koning Van Neustrie (Parijs) 561-567 regeerde van Parijs tot Poitiers.
Hij huwde met Ingoberga van wie hij reeds een dochter had, Bertha, die later met koning Ethelbert van Kent trouwde.
Charibert I was verliefd op twee dienstmeisjes van zijn vrouw, waarvan de oudste nonnenkleren droeg. Hij liet Ingoberga in de steek en trouwde met Merofledis, één van beide meisjes. Hun dochter, Berthefledis, werd kloosterlinge in Tours, maar hield meer van lekker eten en lang slapen dan van de dienst des Heren.
Niet veel later trouwde Charibert I met Theudichildis, dochter van een schaapherder, van wie hij een dochter, Chlotilde, kreeg. Deze Chlotilde was later als religieuze betrokken bij de opstand der nonnen in Poitiers.
Tenslotte trouwde Charibert I nog een laatste keer met dat tweede dienstmeisje van zijn eerste vrouw, Marcofleva, zus van Merofledis.
Al deze huwelijksperikelen brachten mee dat een Gallische bisschop hen in de ban van de heilige Kerk sloeg. Ze stierven beiden in 567. Daarop trok Theudechildis met al haar schatten naar koning Gunthram in Bourgondië en wou met hem in het huwelijk treden. Gunthram hield de schatten, weigerde het huwelijk en stak haar in een klooster in Arles. Na een mislukte ontsnappingspoging liet de abdis haar geselen en folteren in een cel tot aan haar dood.
De eerste vrouw van Charibert I, Ingoberga, was van een ander allooi. Zij leefde eenentwintig jaar langer dan haar man. In 588 overleed zij in Tours op zeventigjarige leeftijd. Zij was vroom, vol wijsheid en leefde in een geur van heiligheid door gebed, vasten en aalmoezen. Bij testament schonk zij al haar bezittingen aan de kerken van Tours en van Le Mans.

 • Vader:
  Clotaire I (Chlotar I) koning van de Franken, zn. van Chlodovech I koning der Franken (koning van de Franken Ripuaires) en Clothilde Bourgondië, geb. Doornik (Tournai) [België] in 497, ovl. Soissons in 561,
  , jongste zoon van Clovis en Clothilde, koning der Franken 511- 561.  Erfde van zijn vader het gebied dat later Neustrië omvatte en het oude frankische rijk beneden de Maas.  Nam als hoofdstad Soissons. Trouwde bij het overlijden van zijn broer Chlodomer in 524 diens weduwe Guntheuca.  Sloot een verbond met zijn andere broer Childebert en doodde de zonen van de overledene, met uitzondering van Chlodoais, die de kerk ging dienen en later heilig werd verklaard.  Zijn positie werd versterkt toen in 558 Childebert overleed zonder erfgenamen en Clotaire tot zijn dood alleenheerser was.
  Na de moord op de zonen van Chlodomer stuurden de broers een mes (de dood) en een schaar (de tonsuur) naar hun moeder, waarop Clothilde antwoordde dat zij hen liever dood zag dan getonsureerd, waarmee zij eigenlijk de moord op haar kleinzoons sanctionneerde.  In 531 assisteerde Clotaire zijn halfbroer Theodoric I in 531 om Thüringen te veroveren.   Clotaire nam Radegonde, nicht van de Thüringse koning gevangen, die hij vervolgens trouwde. Radegonde wilde echter niet met de moordenaar van haar familie leven en Clotaire stopte haar dus in een klooster.  In 532 besloten de beide broers Bourgondië te veroveren hetgeen twee jaar later tot een totale overwinning leidde.  In 533 was Theoderic I van Austrasië overleden en de broers vonden dit een goede gelegenheid ook dit rijk te annexeren hetgeen echter mislukte en Theodebert wist zijn erfdeel te behouden, door betaling van 50.000 sous, die hij overigens had gekregen van Theohadad voor de moord op diens nicht Amalasuintha. Sloten een verbond met Byzantium en vervolgens met Theohadad, koning der Oostgothen, geratificeerd door diens opvolger in 537.  Tot 541 bleef het rustig, maar toen vielen de broers Spanje aan.  Na hevige gevechten moesten zij zich echter terugtrekken.  Toen echter Theodebald, zoon en opvolger van Theodebert, in 555 onverwachts overleed, vonden de broers een nieuw doel om te veroveren,  maar ditmaal was het Clotaire die de buit binnenhaalde.
  Clotharius wordt in 497 te Doornik (Tournai) geboren als jongste zoon van de roemruchte Clovis en zijn koningin Clothilda. Clotharius wordt ook wel aangeduid als de 'vaak getrouwde'. Hij had maar liefst zes echtgenotes: Ingonde, Aregonde (dochter van Balderic van Thüringen), Grinside, Prinses Radegonde van Thüringen, Gontheuque (Ghunteuca) dochter van Gondebaud van Bourgondië en Wultrade van Lombardije. Daarnaast had hij ook nog verschillende concubines.
  Als Clovis in 511 overlijdt wordt zijn koninkrijk volgens de Frankische tradities verdeeld onder zijn vier zonen. Chlotarius krijgt de van oudsher Frankische gebieden tussen de Oise en de benedenloop van de Maas (o.m. Laon, Noyon, Cambrai, Tournai). Ook viel een deel van Acquitanië aan hem toe. Soissons werd zijn hoofdstad. De broers voeren onderling een strijd van leven op dood om hun koninkrijk te vergroten. Ze werken echter wel samen als het erom gaat om het Frankische rijk uit te breiden (dit resulteert uiteindelijk in de verovering van Bourgondië en de Provence).
  In 524 sneuvelt zijn broer Chlodomer in de strijd tegen de Bourgondiërs. Samen met zijn broer Childebert, zorgt Clotharius ervoor dat diens beide zoons (en erfgenamen) vermoord worden en vervolgens trouwt hij met hun moeder Gontheuque zodat het rijk van Chlodomer verdeeld kan worden onder de drie overgebleven broers (Theodorik, Childebert en Chlotarius). In 534 wordt Bourgondië uiteindelijk toch verslagen en toegevoegd aan het Frankische rijk. In 537 wordt ook de Provence veroverd. Een poging om in 542 het Visigotische Zaragosa in te nemen, mislukt echter.
  Als in 555 Theodebald (de kleinzoon van zijn halfbroer Theodorik) overlijdt zonder een volwassen erfgenaam na te laten, wordt diens koninkrijk verdeeld onder de twee overgebleven zonen van Clovis: Childebert en Chlotarius. De Saksen zijn echter niet tevreden met deze regeling en komen in opstand. Chlotarius slaat de opstand neer en brandschat het land van de Thüringers. In de winter van 555/556 voert hij nogmaals een strafexpeditie tegen de Saksen uit. In 557 zet zijn broer Childebert de Saksen aan tot een nieuwe opstand tegen Chlotarius. Terwijl Chlotarius tegen de Saksen strijdt, brandschat zijn broer het gebied rond Reims (van je familie moet je het hebben!). Na het overlijden van Childebert I in 558 annexeert Chlotarius I diens deelrijk met de hoofdstad Parijs. Chlotarius wordt dan gekroond tot koning van alle Franken en voor het eerst sinds de dood van Clovis, is het Frankische rijk weer verenigd onder één leider.
  Van Clovis' zonen was Clotharius ongetwijfeld de meest wrede en doortrapte. Niet alleen vermoordde hij de zonen van zijn broer, ook zijn eigen lievelingszoon Chramme moet het ontgelden als hij een complot beraamt tegen zijn vader. Chramme slaagt niet in zijn opzet en vlucht naar de koning van Bretagne die hem echter niet kan beschermen. Chlotarius krijgt zijn zoon te pakken en bindt hem, samen met zijn vrouw en kinderen, vast in een hut die hij vervolgens in brand steekt.
  In 561, drie jaar nadat hij koning over het gehele Frankische rijk is geworden, overlijdt Chlotarius op 64-jarige leeftijd te Compiègne (België) aan een koortsaanval. Zijn koninkrijk wordt dan verdeeld onder zijn vier zonen Charibert, Sigibert, Chilperik en Gontran (Guntram). De vier gebieden, waarin het koninkrijk verdeeld werd, krijgen de namen Austrasië, Neustrië, Bourgondië en Aquitanië. Maar de delen waren niet homogeen, elke vorst bezat stukken grond bij de buurman: het nationaal gebied was een reusachtige puzzel geworden en het voorwerp van begerige blikken. Charibert I regeert in Parijs over Acquitanië, Sigibert I regeert in Reims over Austrasië, Chilperik I in Soissons over Neustrië en Gontran of Guntram in Orléans over Zuid-Gallië en Bourgondië. Het spel van moord en doodslag kan opnieuw beginnen, tr. (1) met zijn achternicht Arnegonde van Basiniden. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) in 524 met Gontheuque van Bourgondië. Uit dit huwelijk een zoon, relatie (3). Hij krijgt geen kinderen, tr. (2).
 

relatie (1)

tr. (2)
met

Ingoberga der Franken, geb. in 519, ovl. Tours [Frankrijk] in 589.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aldeberga*539  †612  73
Chrodobertus II*560  †630  70


Agane ?
Agane ? .

tr.
met

Robert IV 'de Sterke' (Rupert IV) van Parijs, zn. van Robert III in de Wormsgau (vermeld 812-830) en Waldrada van Orleans, geb. circa 820, hertog van Francië, ovl. Brisarte op 15 sep 866, tr. (1) met Adelheid/Aelis (Aelis) van Tours, dr. van Hugo "de Angstige" graaf van Tours van de Elzas (graaf van de Elzas) en Eva van Parijs. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Richilde     


Renaud I de Tonnere et de Bar-sur-Seine
Renaud I de Tonnere et de Bar-sur-Seine, ovl. in 1038.

tr.
met

Ervise de Bar.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ermengarde  †1089   


Ervise de Bar
Ervise de Bar.

tr.
met

Renaud I de Tonnere et de Bar-sur-Seine, zn. van Milon II graaf van Tonnere en Irmgard van Bar, ovl. in 1038.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ermengarde  †1089   


Guido van Tonnere
Guido van Tonnere, ovl. in 992,
, Wido?, proavus Milonis comitis, bei Schwennicke Enkel des Milon I, bei Stokvis Sohn.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Milon II  †1002   


Hermann II van Salm
Hermann II graaf van Salm, geb. tussen 1075 en 1080, Vogt von Senones, 1087 Graf v.Salm, ovl. tussen 11 jul 1135 en 20 feb 1138 .

tr.
met

Agnes von Mömpelgard, dr. van Dirk I graaf van Bar en Mömpelgard en Irmtrud van Bourgondië (erfdochter van Mompelgard (Montbeliard)), geb. circa 1095, ovl. na 1147,
, v.Langenstein, Erbin von Blankenberg, 1140 Stifterin der Abtei Haute-Seible.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik I  †1163   


Agnes von Mömpelgard
Agnes von Mömpelgard, geb. circa 1095, ovl. na 1147,
, v.Langenstein, Erbin von Blankenberg, 1140 Stifterin der Abtei Haute-Seible.

tr.
met

Hermann II graaf van Salm, zn. van Koning Herman I van Salm (graaf van Salm) en Sophie von Formbach ?, geb. tussen 1075 en 1080, Vogt von Senones, 1087 Graf v.Salm, ovl. tussen 11 jul 1135 en 20 feb 1138 .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik I  †1163   


Willibirg van Ebersberg
Willibirg van Ebersberg, erfdochter, ovl. voor 1065,
, later abdis van Geisenfeld.

tr.
met

Werigand (Wezzelin) van Istrië, graaf van Friaul, ovl. circa 1028.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hadamut     


Alberadis von Molbach
Alberadis von Molbach, geb. voor 1208, ovl. tussen 1216 en 1221.

tr.
met

Otto II Graf de Wickerode, zn. van Otto I van Ahr en Adelheid van Hochstaden (erfdochter van Hostaden en Wickerath), geb. voor 1197, ovl. na 1245.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hedwig     
Theodericus*1229  †1270  41


Theodericus (Thierry) de Wickerode
Theodericus (Thierry) de Wickerode, geb. voor 1229, ovl. in 1270,
, 1229 Stiftsherr, 1239 Domherr, prévôt (provoost) van de St-Sauveur te Utrecht.


Ulrich van Ebersberg markgraaf van Krain
Ulrich van Ebersberg markgraaf van Krain, ovl. op 11 mrt 1029,
, Udalrich, c.990 Vogt v.Obermünster, 1004-1009 Vogt v.Tegernsee, 1011 Markgraf. wurde um die Mitte des 10.Jh. zu entscheidenden Gewährsmännern ottonischer Reichspolitik gegen die süddeutsche Sonderpolitik des liudolfing./liutpolding. Herzogshauses. Ratolds Söhne gründeten in ihrer Burg ein Chorherrenstift, das die kostbare Reliquie der Hirnschale des heiligen Sebastian erhielt und das Stift zum Wallfahrtsort machte.

tr.
met

Richgardis van Viehbach, dr. van Markwart (Graf im Ufgau), ovl. op 23 apr 1013.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willibirg  †1065   


Rudolf von Achalm
Rudolf Graf von Achalm, ovl. circa 1050.

tr.
met

Adelheid von Wülflingen ? (von Mömpelgard-Wülflingen), dr. van Liutold von Mömpelgard ? en Willibirg von Wülflingen, ovl. na 1052.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mathilde  †1092   


Rognvald Jarl Av Möre
Rognvald Jarl Av Möre, ovl. in 890,
, "der Reiche'', Wikinger, Jarl von Möre in Norwegen.

tr. (1)
met

Hild Rolfsdatter.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rollo*846  †932  86
Thore  †890   

tr. (2)
met

Hrollaug .

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hallad     
Torv  †910   


Hild Rolfsdatter
Hild Rolfsdatter.

tr.
met

Rognvald Jarl Av Möre, zn. van Eystein Glumra, ovl. in 890,
, "der Reiche'', Wikinger, Jarl von Möre in Norwegen, tr. (2) met Hrollaug . Uit dit huwelijk 2 zonen.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rollo*846  †932  86
Thore  †890   


Hrollaug
Hrollaug .

tr.
met

Rognvald Jarl Av Möre, zn. van Eystein Glumra, ovl. in 890,
, "der Reiche'', Wikinger, Jarl von Möre in Norwegen, tr. (1) met Hild Rolfsdatter. Uit dit huwelijk 2 zonen.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hallad     
Torv  †910   


Hallad Jarl Av Möre
Hallad Jarl Av Möre.