Website van Cees Hagenbeek
Reyer Hesselsz van Cranenburg
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Genealogie van Claas Cornelisz van 's-Gravendijck.
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos

Reyer Hesselsz van Cranenburg, geb. circa 1572, tapper te Rijnsburg, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1632.

Reyer Hesselsz van Cranenburg.
volgens de Kranenburgia site is Neeltje Pietersdr getrouwd met Hessel Claeszn van Cranenburch. Dit is een andere Neeltje Pietersdr. Zij hebben dan Reyer Hesselsz als kind. Reyer heeft een broer Rijck Hesselsz van Cranenburch. Hij was getrouwd met Aaltje Jansdr (1565-1625).
Reyer stond borg voor zijn broer, die een schuld van 600 gulden had aan Cleas Heijmnasz een vogelaer. (bron UPB, 13 okt 1595). Na de dood van Aaltje is hij hertrouwd met Neeltje Pietersdr.

tr. (1)
met

Neeltje Pietersdr van 's-Gravendijck, geb. circa 1593, in leven 1623, ovl. (minstens 74 jaar oud) na 24 apr 1668, tr. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 25 jaar oud) (1) circa 1610 met Claas Cornelisz van 's-Gravendijck. Uit dit huwelijk 2 zonen, tr. (3) met Jan Jansz van Warmond. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Neeltje Pietersdr van 's-Gravendijck.
in het Hoofdgeld 1623 wordt zij vermeld als weduwe van Claes Cornelis en heeft naast haar kinderen Cornelis en Pieter nog een Claes een houkint van Adriaen Stalpaert tot Leijden. Een houkint is een te vondeling gelegde kind en een geadopteerd kind. In Rechterlijk Archief van Noordwijkerhout en De Zilk 476, fol 52v, komt op 2 jan 1617 een Neeltje Pietersdr voor. Deze Neeltje Pietersdr heeft een kind Maritje Cornelisdr.

Testament 099, na 16 april 1652.
Testament van Jan Jansz van Warmondt en Neeltgen Pieters, echtelieden te Rijnsburg. De testateur was weduwnaar van Lijsbeth Florisdr [van der Wiel] en Maritgen Pancrasdr [Verbouchorst]; de testatrice was weduwe van Claes Cornelis z genaempt Ouwe Claes en Reijer Hesselsz [van Cranenburgh]. De langstlevende blijft het vruchtgebruik houden van de goederen die zij samen bezitten. Genoemd worden: Pieter Foijten, die gehuwd was met Lijsbeth Jans, zijn dochter en Cornelis en Pi.
eter Claesz, haar zonen. Erfgenamen zijn de kinderen van Trijn Jans [van Warmondt] en Cornelis Centen Lammens, de kinderen van Grijetgen Jans en Lijsbeth Jans en de twee kinderen van Neeltgen Pieters.
Landbouwer. Op 13-05-1636 was hij 70 jaar oud.

tr. (2)
met

Aaltje Pietersdr , geb. circa 1565, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) circa 1625.


Marijtgen Pietersdr van der Fits
in
Kwartierstaat van Fred Spaans

Marijtgen Pietersdr van der Fits, ovl. voor 31 mei 1640.

tr.
met

Jacob Cornelisz Voocht alias van 's-Gravendijk, zn. van Cornelis Jacobsz Voocht alias van 's-Gravendijk (gorter) en Marijtgen Jansdr van Langevelt, ovl. na 30 apr 1654.

Jacob Cornelisz Voocht alias van 's-Gravendijk.
vermeld Noordwijkerhout 1604-1667, onmondig op 26-5-1604, vermeld als welgeboren man in het baljuwschap Noordwijkerhout in 1616. In het Morgenboek 1640 van Noordwijk en Noordwijkerhout (Archief Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden, nrs. 6002 en 6011) staat ene Jacob Cornelisse van 's-Gravendijck vermeld.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maritgen*1617     
Pieter*1623  1697  73


Maritgen Jacobsdr Voocht
Maritgen Jacobsdr Voocht, geb. circa 1617.

Maritgen Jacobsdr Voocht.
vermeld 1623.


Marijtgen Jansdr van Langevelt
Marijtgen Jansdr van Langevelt, geb. te Noordwijk Langeveld, ovl. voor 26 mei 1604.

tr. (1) voor 1575
met

Sijmon Pietersz van Langevelt, ovl. voor 30 jul 1575.

tr. (Cornelis hoogstens 38 jaar oud) (2) voor 16 mrt 1577, zij woonden te te Valkenburg
met

Cornelis Jacobsz Voocht alias van 's-Gravendijk, zn. van Jacob Claes die Swart en Ymmetgen Adriaensdr, geb. circa 1538, gorter, ovl. (hoogstens 74 jaar oud) voor sep 1612.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Immetgen  1648   
Gerritgen  1622   
Niesgen     
Jacob  1654   
Trijntje     
Marijtgen*1585 Noordwijkerhout 1617 Noordwijkerhout 31
Cuniertgen     
Baeffgen     
Neeltgen     


Sijmon Pietersz van Langevelt
Sijmon Pietersz van Langevelt, ovl. voor 30 jul 1575.

tr. voor 1575
met

Marijtgen Jansdr van Langevelt, dr. van Jan Gerritsz van Langevelt en Gerritgen Pietersdr van der Swill, geb. te Noordwijk Langeveld, ovl. voor 26 mei 1604, tr. (2) met Cornelis Jacobsz Voocht alias van 's-Gravendijk. Uit dit huwelijk 9 kinderen.


Pieter Jacobsz Voocht alias van 's-Gravendijk
in
Kwartierstaat van Fred Spaans

Pieter Jacobsz Voocht alias van 's-Gravendijk, geb. na 1623, ovl. (hoogstens 73 jaar oud) voor 14 mei 1697.

tr. (resp. hoogstens 31 en minstens 61 jaar oud) in 1654
met

Neeltje Meynderts van Beieren alias Aleman, dr. van Meindert Claes Aleman en Neeltje Benjaminsdr, geb. voor 16 jan 1593, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) voor 1675.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis     
Jan     


Neeltje Meynderts van Beieren alias Aleman
in
Kwartierstaat van Fred Spaans

Neeltje Meynderts van Beieren alias Aleman, geb. voor 16 jan 1593, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) voor 1675.

tr. (resp. minstens 61 en hoogstens 31 jaar oud) in 1654
met

Pieter Jacobsz Voocht alias van 's-Gravendijk, zn. van Jacob Cornelisz Voocht alias van 's-Gravendijk en Marijtgen Pietersdr van der Fits, geb. na 1623, ovl. (hoogstens 73 jaar oud) voor 14 mei 1697.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis     
Jan     Bronnen:
1.CBG (CBG 005), Type: boek, Titel: Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 71)

Jacob Claes die Swart
Jacob Claes die Swart (Bruijnen).

tr.
met

Ymmetgen Adriaensdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1538  1612  74


Ymmetgen Adriaensdr
Ymmetgen Adriaensdr.

tr.
met

Jacob Claes die Swart (Bruijnen).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1538  1612  74


Christina Hoogheboren
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans

Christina Hoogheboren.

tr. circa 1716
met

Abraham van Leeuwen, zn. van Pieter van Leeuwen en Aeltje Pietersdr Verburgh ?.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna~1716 Leiden RK Bakkersteeg    
Abraham~1718 Leiden RK Bakkersteeg 1728  10
Petrus~1721 Leiden RK Bakkersteeg    
Alida~1724 Leiden RK Bakkersteeg    
Maria~1725 Leiden RK Bakkersteeg    
Abraham~1728 Leiden RK Bakkersteeg    


Alida van Leeuwen
Alida van Leeuwen, ged. te Leiden RK Bakkersteeg op 11 jan 1724 (getuigen: Gerardus Limbeek en Aeltien van Leeuwen).


Joanna van Leeuwen
Joanna van Leeuwen, ged. te Leiden RK Bakkersteeg op 7 dec 1716 (getuigen: Pieter Cruyters en Jesijntie Nieuwenhuijsen).


Jacobus van der Walle
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Jacobus van der Walle (van der Wallen), ged. te Leiden (Marekerk) op 1 feb 1705 (getuigen: Jacobus de Vlamingh en Neeltie van der Wallen).

Jacobus van der Walle.
Op verzoek van Pieter Gijse, heer van het gebuurte Westrijneveld is Jacobus op 28 juni 1723 als wees opgenomen in het houhuis en het armkinderhuis aan de Koppenhinksteeg bij de Kaasmarkt. Hij is op 5 mei 1732 op 27-jarige leeftijd daar met toestemming uitgegaan.

  • Vader:
    Isaak van der Walle, zn. van Johannes van der Walle en Jannetje Claasz, ged. te Leiden op 5 aug 1663 (getuige: Susannetje Abrahams), ovl. (hoogstens 59 jaar oud) voor 28 jun 1723, otr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Leiden op 17 mei 1688, tr. met

otr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 33 jaar oud) te Leiden op 21 mrt 1733, tr.
met

Anna Kester (Kruijp), dr. van Aarnoud Kester en Annetje Meesters, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 14 feb 1700 (getuigen: Jacobus van Kersbergen, Annetje Meester en Jurana Cularus), woont te Delft in mei 1755.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Izak Leiden    
Anna~1734 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Neeltie Wullaar
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Neeltie Wullaar, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 jul 1734 (getuigen: Denijs van der Blom de Jonge, aangetrouwde neef, Elisabeth van Waalwijk, nichtje en Denijs van der Blom de Jonge, aangetrouwde neef).Bronnen:

1.K.O. register HH Leiden (T 121), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: HH 32, Gezindte: NH, trouwplaats: Leiden, periode: van 1718 tot 1721 (20 mei 1719 blz. 83)

Matthijs de Wilde
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans

Matthijs de Wilde (Mathijs de Wielde), ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) (Leiden (Pieterskerk)) op 3 jan 1700 (4 jun 1704) (getuigen: Mathijs Veran en Catharijn Mathijssen Leendert de Wilde), cladschilder, doopgetuige van Gerrit Blom te Leiden (Pieterskerk) op 9 sep 1729.

otr. (ongeveer 24 jaar oud) (1) te Leiden op 27 jul 1724, tr.
met

Gerritje de Reus (de Rus), doopgetuige van Gerrit Blom te Leiden (Pieterskerk) op 9 sep 1729, ovl. voor mei 1751.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth~1737 Leiden (Hooglandse Kerk)    

otr. (ongeveer 51 jaar oud) (2) te Leiden op 8 mei 1751, tr.
met

Hendrina van Ulden, geb. te Leiden.


Bronnen:

1.K.O. register CC Leiden (T 046), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: CC 27, Gezindte: Ned. Herv. trouwplaats: Leiden, periode: van 1698 tot 1702 (21 feb 1699 blz. 37)

Jan de Wilde
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Jan de Wilde, geb. te Leiden circa 1685, (getuige: zijn vaders andere vrouw Lijsbeth Philips Reba, stiefgrootmoeder), lakenwerker, woonde vlak voor huwelijk bij zijn vader op de Koolgragt.

otr. (ongeveer 22 jaar oud) op 23 jun 1708, tr.
met

Anna Gerritz Gruysman (Grosman, Vrousman, Gerritz), dr. van NN Gruysman en Josijntge Baltens, geb. te Leiden.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1709 Leiden (Hooglandse Kerk) 1711  1
Anna~1711 Leiden (Pieterskerk)    
Jan~1714 Leiden (Pieterskerk)    Bronnen:
1.K.O. register CC Leiden (T 046), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: CC 27, Gezindte: Ned. Herv. trouwplaats: Leiden, periode: van 1698 tot 1702 (21 feb 1699 blz. 37)

Anna Gerritz Gruysman
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Anna Gerritz Gruysman (Grosman, Vrousman, Gerritz), geb. te Leiden.

otr. (Jan ongeveer 22 jaar oud) op 23 jun 1708, tr.
met

Jan de Wilde, zn. van Jan de Wilde (spinder) en Maria de Groot, geb. te Leiden circa 1685, (getuige: zijn vaders andere vrouw Lijsbeth Philips Reba, stiefgrootmoeder), lakenwerker, woonde vlak voor huwelijk bij zijn vader op de Koolgragt.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1709 Leiden (Hooglandse Kerk) 1711  1
Anna~1711 Leiden (Pieterskerk)    
Jan~1714 Leiden (Pieterskerk)    


NN Gruysman
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans

NN Gruysman.

tr.
met

Josijntge Baltens.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna Leiden    


Josijntge Baltens
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans

Josijntge Baltens.

tr.
met

NN Gruysman.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna Leiden    


Jannetje Jacobs
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Parenteel van Claes Fransz van Poelgeest.

Jannetje Jacobs, ondertrouw getuige van haar schoonzoon Floris Willemsz van Poelgeest en haar dochter Cornelia Jans Toorenvliet te Leiden op 10 sep 1670, ovl. voor 1658.

tr. circa 1645
met

Jan Leendertsz Jan Leendertsz van Toornvliet1 (van Thoornvliet, van Toorenvliet), zn. van Leendert van Thoornvliet, Hij krijgt geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia Leiderdorp 1673   
Anna     
Abraham~1646 Leiderdorp    Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 347), Type: Notariele akte, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: Not. Arch Leiden 506, Inventarisnr.: 444, Onderwerp: opleiding en kostgangerschap zoon Leendert, Notaris: Kaerl Outerman, Akteplaats: Leiden, periode: van 1629 tot 1669 (15 jan 1651 akte 14)