Website van $boomnaam$
Jan Dircsz Starrenburg
Jan Dircsz Starrenburg, geb. Kethel in 1600, ovl. voor 1665.

tr. Overschie op 4 jan 1632
met

Annetje Francken (Ewouts) van der Hoogt.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje*1635     


Annetje Francken (Ewouts) van der Hoogt
Annetje Francken (Ewouts) van der Hoogt.

tr. Overschie op 4 jan 1632
met

Jan Dircsz Starrenburg, zn. van Dirc Anthonisz Starrenburg en Hilletje van der Hoeve, geb. Kethel in 1600, ovl. voor 1665.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje*1635     


Dirc Anthonisz Starrenburg
Dirc Anthonisz Starrenburg, geb. circa 1560.

tr.
met

Hilletje van der Hoeve.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1598 Overschie †1677 Overschie 79
Jan*1600 Kethel †1665  65


Hilletje van der Hoeve
Hilletje van der Hoeve.

tr.
met

Dirc Anthonisz Starrenburg, zn. van Anthonis Jacobs Starrenburg, geb. circa 1560.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1598 Overschie †1677 Overschie 79
Jan*1600 Kethel †1665  65


Anthonis Jacobs Starrenburg
Anthonis Jacobs Starrenburg, geb. voor 1519, ovl. tussen 1584 en 9 mei 1592 ,
, bouwman, kerkmeester van Overschie 1549-1584, schepen van Oud-Mathenesse 1556, ingeland van Nieuw-Mathenesse 3-7-1556, koopt 7½ hond land in Mathenesse 16 -10-1547, Heilige Geestmeester 1560-1581.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirc*1560     


Jacob Ariens opt Starrenburg
Jacob Ariens opt Starrenburg, geb. circa 1500, ovl. in 1547.

tr.
met

Adriaentje Jans, tr. (2) met Michiel (Ghijl) Jaspersz. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonis*1519  †1584  65


Aart van den Berg
Aart van den Berg, ged. Overschie op 20 feb 1695, ovl. Overschie op 13 mei 1756.

otr. Overschie op 1 nov 1720, tr. Overschie op 17 nov 1720
met

Ariaantie Jacobsdr Kool (Cool), dr. van Jacob Pieters Kool en Lidewy van Schie, ged. Hillegersberg op 4 aug 1697, ovl. Overschie op 11 dec 1789.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje~1738 Overschie †1813 Overschie 75


Ariaantie Jacobsdr Kool
Ariaantie Jacobsdr Kool (Cool), ged. Hillegersberg op 4 aug 1697, ovl. Overschie op 11 dec 1789.

otr. Overschie op 1 nov 1720, tr. Overschie op 17 nov 1720
met

Aart van den Berg, zn. van Theunis Aartse van den Berg en Maertie Cornelis de Bruijn, ged. Overschie op 20 feb 1695, ovl. Overschie op 13 mei 1756.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje~1738 Overschie †1813 Overschie 75


Theunis Aartse van den Berg
Theunis Aartse van den Berg, geb. Beusichem op 17 feb 1661, ovl. Overschie op 25 nov 1730,
, Theunis Aertsz. van den Berg(h) ged. Beusekom 17-2-1661, overl. Overschie 25 -11-1730, gehuwd te Beusekom met Marijtje Cornelisd. de Bruyn, overl. Overschie vóór 25-1-1737.
Dit echtpaar testeert voor notaris Arn. van Rijn te Overschie 1-8-1720 waarbij tot voogden gesteld worden Anthony en Hendrik van den Berg(h). Theunis Aertsz. van den Berg(h) is zoon van: A.ert Jansz. van den Berg[h), overl. vóór 1676 en in 2e huwelijk getrouwd Beusichem 5-4-1656 met Mayken Jillisdr. de Moolré, geboortig van Beusichem. Zij is aldaar nog lidmaat 1676 als wed. Aert. Jansz. van den Berg(h).

tr. Overschie
met

Maertie Cornelis de Bruijn, geb. Berkel, ovl. Overschie op 6 dec 1736.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aart~1695 Overschie †1756 Overschie 61


Maertie Cornelis de Bruijn
Maertie Cornelis de Bruijn, geb. Berkel, ovl. Overschie op 6 dec 1736.

tr. Overschie
met

Theunis Aartse van den Berg, zn. van Aart Jans van den Berg (bierbrouwer) en Maaike Jillesdr Moolré, geb. Beusichem op 17 feb 1661, ovl. Overschie op 25 nov 1730,
, Theunis Aertsz. van den Berg(h) ged. Beusekom 17-2-1661, overl. Overschie 25 -11-1730, gehuwd te Beusekom met Marijtje Cornelisd. de Bruyn, overl. Overschie vóór 25-1-1737.
Dit echtpaar testeert voor notaris Arn. van Rijn te Overschie 1-8-1720 waarbij tot voogden gesteld worden Anthony en Hendrik van den Berg(h). Theunis Aertsz. van den Berg(h) is zoon van: A.ert Jansz. van den Berg[h), overl. vóór 1676 en in 2e huwelijk getrouwd Beusichem 5-4-1656 met Mayken Jillisdr. de Moolré, geboortig van Beusichem. Zij is aldaar nog lidmaat 1676 als wed. Aert. Jansz. van den Berg(h).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aart~1695 Overschie †1756 Overschie 61


Aart Jans van den Berg
Aart Jans van den Berg, bierbrouwer.

tr. Beusichem op 5 apr 1656
met

Maaike Jillesdr Moolré.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theunis*1661 Beusichem †1730 Overschie 69


Maaike Jillesdr Moolré
Maaike Jillesdr Moolré.

tr. Beusichem op 5 apr 1656
met

Aart Jans van den Berg, bierbrouwer.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theunis*1661 Beusichem †1730 Overschie 69


Jacob Pieters Kool
Jacob Pieters Kool, ged. Overschie op 10 mei 1671, ovl. Overschie op 29 jun 1718.

tr. Hillegersberg op 30 jan 1695
met

Lidewy van Schie, dr. van Jan Janse van Schie en Annetje Jansdr Starrenburg, ged. Overschie op 22 okt 1674, ovl. Overschie op 3 jun 1716.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ariaantie~1697 Hillegersberg †1789 Overschie 92Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 389)
2.Notariele akte Delft (Notar 043), GA Delft, Not. Arch. Delft, Inventarisnr.: 1922, testament, Delft, 1653 (16 okt 1653 akte 94)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 421)


Lidewy van Schie
Lidewy van Schie, ged. Overschie op 22 okt 1674, ovl. Overschie op 3 jun 1716.

tr. Hillegersberg op 30 jan 1695
met

Jacob Pieters Kool, zn. van Pieter Leendertsz Kool en Ariaentie Aryensdr Dijkshoorn, ged. Overschie op 10 mei 1671, ovl. Overschie op 29 jun 1718.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ariaantie~1697 Hillegersberg †1789 Overschie 92


Pieter Leendertsz Kool
Pieter Leendertsz Kool, ged. Overschie op 2 mei 1632 (getuigen: zijn grootmoeder Betje Cornelisdr van den Berch, BetgenCornelis), ambachtsbewaarder van het ambacht van de 64 hoeven Ouderschie in 1705.

tr. de Lier op 10 nov 1652
met

Ariaentie Aryensdr Dijkshoorn, dr. van Arent Blasius Dijxhoorn (bouwman, gezworene) en Lijsbeth Arentsdr de Zeeuw.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob~1671 Overschie †1718 Overschie 47Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 389)
2.Notariele akte Delft (Notar 043), GA Delft, Not. Arch. Delft, Inventarisnr.: 1922, testament, Delft, 1653 (16 okt 1653 akte 94)
3.Notariele akte Delft (Notar 007), Gemeentearchief Delft, Not. Archief, Inventarisnr.: 1594, Testament, Delft, vanaf 1625 (18 mrt 1627 akte 56)
4.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
5.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 239)
6.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 421)


Ariaentie Aryensdr Dijkshoorn
Ariaentie Aryensdr Dijkshoorn.

tr. de Lier op 10 nov 1652
met

Pieter Leendertsz Kool, zn. van Leendert Pieters Cool en Leentje Claesdr Bleijswijck, ged. Overschie op 2 mei 1632 (getuigen: zijn grootmoeder Betje Cornelisdr van den Berch, BetgenCornelis), ambachtsbewaarder van het ambacht van de 64 hoeven Ouderschie in 1705.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob~1671 Overschie †1718 Overschie 47Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 421)
2.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
3.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 389)
4.Notariele akte Delft (Notar 043), GA Delft, Not. Arch. Delft, Inventarisnr.: 1922, testament, Delft, 1653 (16 okt 1653 akte 94)


Goswin Stecke von Recklinghausen
Goswin Stecke von Recklinghausen, erfmaarschalk van het land Kleef,
, belooft een schadeloosstelling aan Wennermar van Heyden vanwege zijn 'Burgschaft'  tegenover Johan Sobben gnt de griper en echtgenote Kathrinen voor 850 gulden.

tr.
met

Catharina von Heiden


Maria Jacobs Rodenburg
Maria Jacobs Rodenburg, ged. Overschie op 25 dec 1757, ovl. Overschie op 9 aug 1822.

tr. op 19 aug 1781
met

Simon Jans (Simon Jansz) Rodenburg, zn. van Jan Jacobsz Rodenburg en Neeltje Simons van der Velde, ged. Overschie op 19 jun 1740, begr. Overschie op 28 aug 1800,
, bouwman in de polder Schieveen. Eigen graf, beste kleed, 1½ geluid met 2 klokken, ƒ 22-8


Jacobus Rodenburg
Jacobus Rodenburg, ged. Overschie op 22 sep 1709, ambachtsbewaarder van het ambacht van de 64 hoeven, 1757, 1765, 1769 en 1773 Ouderschie, begr. waarschijnlijk Overschie op 19 mrt 1780.

tr. (1) op 4 mei 1738
met

Antje Beunen Stolk, dr. van Beun Jansz Stolk en Annetje Gerrits Hoorewegh.

tr. (2) Overschie op 3 aug 1755
met

Ariaantje van der Schans, dr. van Michiel Ariensz van der Schans en Cornelia Pieters van den Berg, ged. Overschie op 18 nov 1725, begr. Overschie op 1 aug 1785.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1757 Overschie †1822 Overschie 64


Ariaantje van der Schans
Ariaantje van der Schans, ged. Overschie op 18 nov 1725, begr. Overschie op 1 aug 1785.

tr. Overschie op 3 aug 1755
met

Jacobus Rodenburg, zn. van Arij Jans Rodenburg en Marijtje Jacobs Berkel, ged. Overschie op 22 sep 1709, ambachtsbewaarder van het ambacht van de 64 hoeven, 1757, 1765, 1769 en 1773 Ouderschie, begr. waarschijnlijk Overschie op 19 mrt 1780, tr. (1) met zijn achternicht Antje Beunen Stolk. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1757 Overschie †1822 Overschie 64