Cees Hagenbeek
Joost Jansz van Tendeloo
Joost Jansz van Tendeloo1, tijkwerker, ovl. op 5 dec 1638.

Joost Jansz van Tendeloo.
Joost Jansz van Tendelo wonende alhier verkoopt op 28 Mei 1633 aan Beateris Louwersdr. JD 343 gld 6 st 10 p custingpenningen, te betalen met 20 gld per jr, zijnde de brief van 26-08-1630 ten laste van Mathijs Jansz. van Tendelo zijn broer en deszelfs verbonden hypotheek, voor 175 gld 10 st in gereed geld ontvangen.

tr. op 6 aug 1631
met

Annetje Jans Verstraete (van Staten).

Annetje Jans Verstraete.
Jan van Ophoven als procuratie hebbende van Annetgen Jansdr. Verstraete gewezen weduwe en boedelhoudster van Joost Jacobsz. Verlith kleermaker en nu gehuwd met Joost Jansz. van Tendelo tijkwerker als haar eigen goederen hebbende verkoopt op 6 Mei 1634  in het openbaar Dirck Huijgensz. Backer twee huizen en erven gelegen naast elkander in de Korte Kerkstraat, belend O het huis van Joris Nieupoort notaris en Joost van Rhee en W Jannetgen en Bejateris Louris dochters, strekkende het grote huis voor van de straat tot achter aan het huis of erf van Mathijs Jacobsz. Holierhoeck in de Pauw onder verwijzing naar een akte van consent en verklaring van Philips Pantenier van 29-04-1604 verleden voor Willem Nieupoort de jonge en de oude waarbrief van 31-12-1595 (niet gevonden), voor 750 gld, te betalen met 155 gld gereed en voorts in termijnen van 60 gld per jr, te leveren bij willig decreet. Penningborgen Joost Barentsz. kleermaker en Cornelis Jansz. de Graeff timmerman wonende op de Dam. Kanttekening 09-12-1644. Arent Hofmeester en Jan van den Berch wonende Delft als erfgenamen van Jan Sebastiaensz. van den Berch die houder was van de nevenstaande schuldbrief die verklaart dat de originele rentebrief werd vermist op heden is voldaan en betaald en als de originele rentebrief gevonden wordt zal deze voor nul en generlei waarde gehouden worden.


Bronnen:

1.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Gemeentearchief Schiedam, Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Giftboek, transportakten, Schiedam, 24 mei 1631 (3 apr 1634)
2.Oud Rechterljk Archief Schiedam (ORA 046), GA Schiedam, Giftboek, Inventarisnr.: 332, trnsport van onroerende zaken, Schiedam, 1604 (5 feb 1604)
3.Oud Rechterlijk Archief Schiedam (ORA 029), Gemeentearchief Schiedam, Oud Rechterlijk Archief nadere toeg. 19, Inventarisnr.: 603, Register van Akten van machtiging, Schiedam, 24 jul 1624 (24 jul 1624)
4.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Gemeentearchief Schiedam, Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Giftboek, transportakten, Schiedam, 24 mei 1631 (24 mei 1631)
5.Haardstedengeld Schiedam (A 143), Archief: Oud Archief Schiedam, Inv. nummer: 1446, 1628

Trijntie Bolstier
Trijntie Bolstier, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 12 jul 1676 (getuigen: Andries Cornelisz, Maertie Arents en Maria Jans), ovl. voor 1685.


Joao Semedo dos Reis
Joao Semedo dos Reis, geb. Praia [Cape Verde] op 29 apr 1952.

tr. Rotterdam op 8 nov 1972, (gesch. op 13 mei 1976)
met

Ati (Adriana Gerardine) Hagenbeek, dr. van Aad (Adrianus Gerardus) Hagenbeek en Wil (Willemijntje) Boers, geb. Rotterdam op 23 nov 1954.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Paul*1976 Rotterdam    


Paul Pego dos Reis
Paul Pego dos Reis, geb. Rotterdam op 28 nov 1976.


Izaac Jansz van der Horst
Izaac Jansz één van een tweeling van der Horst, ged. Utrecht op 29 apr 16491, metselaar.

otr. Leiden op 5 mei 16723, tr.
met

Annetje van Beveren.


Bronnen:

1.Doopboek Utrecht (D 049), Het Utrechts Archief, DTB Utrecht, toeg. nr 711, Inventarisnr.: 4, Utrecht, 1640 (29 apr 1649 blz. 403)
2.K.O. register L Leiden (T 150), RA Leiden, DTB Leiden, L 11, Leiden, van 1633 tot 1637 (26 okt 1636 blz. 256)
3.K.O. register V Leiden (T 139), RA Leiden, DTB Leiden, V 20, NH, Leiden, 1670 (2 mei 1672 blz. 219)

Annetje van Beveren
Annetje van Beveren.

otr. Leiden op 5 mei 16721, tr.
met

Izaac Jansz één van een tweeling van der Horst, zn. van Jan Jansz van der Horst en Judith Jans, ged. Utrecht op 29 apr 16492, metselaar.


Bronnen:

1.K.O. register V Leiden (T 139), RA Leiden, DTB Leiden, V 20, NH, Leiden, 1670 (2 mei 1672 blz. 219)
2.Doopboek Utrecht (D 049), Het Utrechts Archief, DTB Utrecht, toeg. nr 711, Inventarisnr.: 4, Utrecht, 1640 (29 apr 1649 blz. 403)

Peter Thomas Zijlmans
Peter Thomas Zijlmans1, geb. circa 1600, secretaris te Waspik, ovl. voor 1659.

tr. Besoijen op 14 nov 1626
met

Sijke Huijbregts de Bie1, dr. van Huybert Dirks de Bye en Anneke Aert Claes Hagen, geb. Sprang circa 1600.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jochum*1635 Raamsdonk †1679  44Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 257)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 265)

Grietje Jans van der Horst
Grietje Jans van der Horst, geb. Utrecht circa 1650, doopgetuige van haar nicht Pieternelletje van der Horst Leiden (Hooglandse Kerk) op 28 apr 1680.

otr. Leiden (Waalse Kerk) op 5 apr 1670, tr.
met

Huybert Moinje, geb. Servontein [Frankrijk], greinwerker.


Bronnen:

1.K.O. register L Leiden (T 150), RA Leiden, DTB Leiden, L 11, Leiden, van 1633 tot 1637 (26 okt 1636 blz. 256)

Jacobus la Maart
Jacobus la Maart, geb. Leiden, lakenwerker.

otr. Leiden (Waalse Kerk) op 31 okt 17041, tr.
met

Judith van der Horst (van der Ros), dr. van Melchior Jansz van der Horst (metselaar) en Lijsbeth Geurts Doem van Naerden, ged. Leiden op 31 dec 1681.


Bronnen:

1.K.O. register DD Leiden (T 097), RA Leiden, DTB Leiden, DD 28, NH, Leiden, 1703 (31 okt 1704 blz. 97)

Judith Vaseur
Judith Vaseur (Fasseur, Vasseur), ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 7 sep 1690 (getuigen: Anthoon Heindriks en  Grietje Wigge), ovl. voor 1749.

tr.
met

Gerrit Mollee, wedr. van Judith Fasseur, tr. (1) Leiden (Pieterskerk) op 14 sep 1749 met Lijsbeth van Rijswijk. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Bronnen:

1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905
2.Doopboek Leiden (D 173), RAL Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 173, Leiden, vanaf 1670 (25 mrt 1683)

Philip Anseleyn
Philip Anseleyn, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 10 jan 1647, wolkammer.

otr. Leiden (Waalse Kerk) op 3 apr 1673 (getuigen: haar vaders andere vrouw Catharyn Hendrixdr en zijn vader en haar schoonvader Louis Anslin), tr.
met

Lysbeth Leendertsdr Matthijse (Elisabeth Hesquir), dr. van Lenard Mathieu de la Hey (drapier) en Marie Hausquer, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 2 apr 1651 gedoopt als Elisabeth Hesquir (getuigen: Jacque Belveau, Govar Vaquet, Cateline Danehen en Jenne Jacob).

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1680 Leiden (Hooglandse Kerk) †1763 Leiden 82
Philippus~1687 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Louwijsje~1683 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Elisabeth~1679 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Catarijn~1677 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Anna~1674 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Lysbeth Leendertsdr Matthijse
Lysbeth Leendertsdr Matthijse (Elisabeth Hesquir), ged. Leiden (Waalse Kerk) op 2 apr 1651 gedoopt als Elisabeth Hesquir (getuigen: Jacque Belveau, Govar Vaquet, Cateline Danehen en Jenne Jacob).

otr. Leiden (Waalse Kerk) op 3 apr 1673 (getuigen: haar vaders andere vrouw Catharyn Hendrixdr en zijn vader en haar schoonvader Louis Anslin), tr.
met

Philip Anseleyn, zn. van Louis Anslin (wolkammer) en Anna Caffare, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 10 jan 1647, wolkammer.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1680 Leiden (Hooglandse Kerk) †1763 Leiden 82
Philippus~1687 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Louwijsje~1683 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Elisabeth~1679 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Catarijn~1677 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Anna~1674 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Philippus Anseleyn
Philippus Anseleyn, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 26 sep 1687 (getuigen: Willem Anselijn,Geertruijt van der Paije en Jeannetje de Clerck).


Louwijsje Anseleyn
Louwijsje Anseleyn, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 10 aug 1683 (getuige: Marij Matthijse).


Elisabeth Anseleyn
Elisabeth Anseleyn, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 23 jul 1679 (getuigen: Abraham Anselijn en Maria Matthijsz).


Louis Anslin
Louis Anslin (Lowys Anslyn, Anslijn), geb. Artois [Frankrijk], wolkammer, ondertrouw getuige van zijn zoon Philip Anseleyn en zijn schoondochter Lysbeth Leendertsdr Matthijse Leiden (Waalse Kerk) op 3 apr 1673.

otr. Leiden (Waalse Kerk) op 11 okt 1643 (getuigen: zijn vader en haar schoonvader Abram Anslyn en zijn schoonmoeder en haar moeder Barbara Sailly), tr.
met

Anna Caffare, dr. van Barbara Sailly, geb. Arras [Frankrijk].

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philip~1647 Leiden (Waalse Kerk)    
Abraham~1655 Leiden (Pieterskerk)    


Anna Caffare
Anna Caffare, geb. Arras [Frankrijk].

  • Moeder:
    Barbara Sailly, ondertrouw getuige van haar schoonzoon Louis Anslin en haar dochter Anna Caffare Leiden (Waalse Kerk) op 11 okt 1643, woont bij de St. Pieterskerck Leiden in sep 1643.

otr. Leiden (Waalse Kerk) op 11 okt 1643 (getuigen: zijn vader en haar schoonvader Abram Anslyn en zijn schoonmoeder en haar moeder Barbara Sailly), tr.
met

Louis Anslin (Lowys Anslyn, Anslijn), zn. van Abram Anslyn, geb. Artois [Frankrijk], wolkammer, ondertrouw getuige van zijn zoon Philip Anseleyn en zijn schoondochter Lysbeth Leendertsdr Matthijse Leiden (Waalse Kerk) op 3 apr 1673.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philip~1647 Leiden (Waalse Kerk)    
Abraham~1655 Leiden (Pieterskerk)    


Lenard Mathieu de la Hey
Lenard Mathieu de la Hey, geb. de Soir [Frankrijk], drapier.

otr. (1) Leiden (Waalse Kerk) op 1 jun 1663, tr.
met

Catharyn Hendrixdr (Wiltens), geb. 's-Hertogenbosch, ondertrouw getuige van Philip Anseleyn en dochter van haar man Lysbeth Leendertsdr Matthijse Leiden (Waalse Kerk) op 3 apr 1673.

otr. (2) Leiden (Waalse Kerk) op 29 mei 1648, tr.
met

Marie Hausquer (Viquierre), dr. van Jacques Hosquier en Elisabet Gilmo, ged. WH Amsterdam Oude Waalse kerk op 4 mei 1625 (getuigen: Jean le Febre en P.rden Pirres).

Uit dit huwelijk 4 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Barber~1648 Leiden (Waalse Kerk)    
Catarina~1649 Leiden (Waalse Kerk)    
Lysbeth~1651 Leiden (Waalse Kerk)    
Marie~1654 Leiden (Waalse Kerk)    


Marij Hosquier
Marij Hosquier (Hauskier, Houskeer, Houskier, Hesquir, Housquier), ged. Amsterdam Waalse Kerk op 2 apr 1623 (getuigen: Ce..  Tonbo en Marie du Four), ovl. voor mei 1625.


Catharyn Hendrixdr
Catharyn Hendrixdr (Wiltens), geb. 's-Hertogenbosch, ondertrouw getuige van Philip Anseleyn en dochter van haar man Lysbeth Leendertsdr Matthijse Leiden (Waalse Kerk) op 3 apr 1673.

otr. Leiden (Waalse Kerk) op 1 jun 1663, tr.
met

Lenard Mathieu de la Hey, geb. de Soir [Frankrijk], drapier.