Website van Cees Hagenbeek
Joost Jansz van Tendeloo
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Genealogie van Matthijs Jans van Tendeloo.

Joost Jansz van Tendeloo1, tijkwerker, ovl. op 5 dec 1638.

Joost Jansz van Tendeloo.
Joost Jansz van Tendelo wonende alhier verkoopt op 28 Mei 1633 aan Beateris Louwersdr. JD 343 gld 6 st 10 p custingpenningen, te betalen met 20 gld per jr, zijnde de brief van 26-08-1630 ten laste van Mathijs Jansz. van Tendelo zijn broer en deszelfs verbonden hypotheek, voor 175 gld 10 st in gereed geld ontvangen.

tr. op 6 aug 1631
met

Annetje Jans Verstraete (van Staten).

Annetje Jans Verstraete.
Jan van Ophoven als procuratie hebbende van Annetgen Jansdr. Verstraete gewezen weduwe en boedelhoudster van Joost Jacobsz. Verlith kleermaker en nu gehuwd met Joost Jansz. van Tendelo tijkwerker als haar eigen goederen hebbende verkoopt op 6 Mei 1634  in het openbaar Dirck Huijgensz. Backer twee huizen en erven gelegen naast elkander in de Korte Kerkstraat, belend O het huis van Joris Nieupoort notaris en Joost van Rhee en W Jannetgen en Bejateris Louris dochters, strekkende het grote huis voor van de straat tot achter aan het huis of erf van Mathijs Jacobsz. Holierhoeck in de Pauw onder verwijzing naar een akte van consent en verklaring van Philips Pantenier van 29-04-1604 verleden voor Willem Nieupoort de jonge en de oude waarbrief van 31-12-1595 (niet gevonden), voor 750 gld, te betalen met 155 gld gereed en voorts in termijnen van 60 gld per jr, te leveren bij willig decreet. Penningborgen Joost Barentsz. kleermaker en Cornelis Jansz. de Graeff timmerman wonende op de Dam. Kanttekening 09-12-1644. Arent Hofmeester en Jan van den Berch wonende Delft als erfgenamen van Jan Sebastiaensz. van den Berch die houder was van de nevenstaande schuldbrief die verklaart dat de originele rentebrief werd vermist op heden is voldaan en betaald en als de originele rentebrief gevonden wordt zal deze voor nul en generlei waarde gehouden worden.


Bronnen:

1.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Type: Algemene akte, Archiefnaam: Gemeentearchief Schiedam, Archief: Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Bron onderwerp: Giftboek, transportakten, Plaats van akte: Schiedam, Aktedatum: 24 mei 1631 (3 apr 1634)
2.Oud Rechterljk Archief Schiedam (ORA 046), Type: Algemene akte, Archiefnaam: GA Schiedam, Deel/Akte: Giftboek, Inventarisnr.: 332, Bron onderwerp: trnsport van onroerende zaken, Plaats van akte: Schiedam, Aktedatum: 1604 (5 feb 1604)
3.Oud Rechterlijk Archief Schiedam (ORA 029), Type: Algemene akte, Archiefnaam: Gemeentearchief Schiedam, Archief: Oud Rechterlijk Archief nadere toeg. 19, Inventarisnr.: 603, Bron onderwerp: Register van Akten van machtiging, Plaats van akte: Schiedam, Aktedatum: 24 jul 1624 (24 jul 1624)
4.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Type: Algemene akte, Archiefnaam: Gemeentearchief Schiedam, Archief: Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Bron onderwerp: Giftboek, transportakten, Plaats van akte: Schiedam, Aktedatum: 24 mei 1631 (24 mei 1631)
5.Haardstedengeld Schiedam (A 143), veld 1: Archief: Oud Archief Schiedam, veld 2: Inv. nummer: 1446, datum: 1628

Trijntie Bolstier
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Trijntie Bolstier, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 12 jul 1676 (getuigen: Andries Cornelisz, Maertie Arents en Maria Jans), ovl. (hoogstens 8 jaar oud) voor 1685.


Joao Semedo dos Reis
in
Parenteel van Arndt Hagenbeck.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Joao Semedo dos Reis, geb. te Praia [Cape Verde] op 29 apr 1952.

tr. (resp. 20 en 17 jaar oud) te Rotterdam op 8 nov 1972, (gesch. resp. 24 en 21 jaar oud op 13 mei 1976)
met

Ati (Adriana Gerardine) Hagenbeek, dr. van Aad (Adrianus Gerardus) Hagenbeek en Wil (Willemijntje) Boers, geb. te Rotterdam op 23 nov 1954.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Paul*1976 Rotterdam    


Paul Pego dos Reis
in
Parenteel van Arndt Hagenbeck.
Parenteel van Heer Rudolphus von Hagenbeck.

Paul Pego dos Reis, geb. te Rotterdam op 28 nov 1976.


Izaac Jansz van der Horst
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Izaac Jansz één van een tweeling van der Horst, ged. te Utrecht op 29 apr 16491, metselaar.

otr. (ongeveer 23 jaar oud) te Leiden op 5 mei 16723, tr.
met

Annetje van Beveren.


Bronnen:

1.Doopboek Utrecht (D 049), Type: doopboek, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: DTB Utrecht, toeg. nr 711, Inventarisnr.: 4, doopplaats: Utrecht, periode: 1640 (29 apr 1649 blz. 403)
2.K.O. register L Leiden (T 150), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: L 11, trouwplaats: Leiden, periode: van 1633 tot 1637 (26 okt 1636 blz. 256)
3.K.O. register V Leiden (T 139), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: V 20, Gezindte: NH, trouwplaats: Leiden, periode: 1670 (2 mei 1672 blz. 219)

Annetje van Beveren
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Annetje van Beveren.

otr. (Izaac ongeveer 23 jaar oud) te Leiden op 5 mei 16721, tr.
met

Izaac Jansz één van een tweeling van der Horst, zn. van Jan Jansz van der Horst en Judith Jans, ged. te Utrecht op 29 apr 16492, metselaar.


Bronnen:

1.K.O. register V Leiden (T 139), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: V 20, Gezindte: NH, trouwplaats: Leiden, periode: 1670 (2 mei 1672 blz. 219)
2.Doopboek Utrecht (D 049), Type: doopboek, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: DTB Utrecht, toeg. nr 711, Inventarisnr.: 4, doopplaats: Utrecht, periode: 1640 (29 apr 1649 blz. 403)

Peter Thomas Zijlmans
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Maarten Rol

Peter Thomas Zijlmans1, geb. circa 1600, secretaris te Waspik, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) voor 1659.

tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Besoijen op 14 nov 1626
met

Sijke Huijbregts de Bie1, dr. van Huybert Dirks de Bye en Anneke Aert Claes Hagen, geb. te Sprang circa 1600.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jochum*1635 Raamsdonk †1679  44Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Type: boek, (blz. 257)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Type: boek, (blz. 265)

Grietje Jans van der Horst
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Grietje Jans van der Horst, geb. te Utrecht circa 1650, doopgetuige van haar nicht Pieternelletje van der Horst te Leiden (Hooglandse Kerk) op 28 apr 1680.

otr. (ongeveer 19 jaar oud) te Leiden (Waalse Kerk) op 5 apr 1670, tr.
met

Huybert Moinje, geb. te Servontein [Frankrijk], greinwerker.


Bronnen:

1.K.O. register L Leiden (T 150), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: L 11, trouwplaats: Leiden, periode: van 1633 tot 1637 (26 okt 1636 blz. 256)

Jacobus la Maart
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Jacobus la Maart, geb. te Leiden, lakenwerker.

otr. (Judith ongeveer 22 jaar oud) te Leiden (Waalse Kerk) op 31 okt 17041, tr.
met

Judith van der Horst (van der Ros), dr. van Melchior Jansz van der Horst (metselaar) en Lijsbeth Geurts Doem van Naerden, ged. te Leiden op 31 dec 1681.


Bronnen:

1.K.O. register DD Leiden (T 097), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: DD 28, Gezindte: NH, trouwplaats: Leiden, periode: 1703 (31 okt 1704 blz. 97)

Judith Vaseur
Judith Vaseur (Fasseur, Vasseur), ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 7 sep 1690 (getuigen: Anthoon Heindriks en  Grietje Wigge), ovl. (hoogstens 58 jaar oud) voor 1749.

tr.
met

Gerrit Mollee, wedr. van Judith Fasseur, tr. (Lijsbeth ongeveer 66 jaar oud) (1) te Leiden (Pieterskerk) op 14 sep 1749 met Lijsbeth van Rijswijk. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Bronnen:

1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), datum: van 1883 tot 1905
2.Doopboek Leiden (D 173), Type: doopboek, Archiefnaam: RAL Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: 173, doopplaats: Leiden, periode: vanaf 1670 (25 mrt 1683)

Philip Anseleyn
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Genealogie van Michiel Bartholomeusz van der Waals.
Kwartierstaat van Cees Pronk

Philip Anseleyn, ged. te Leiden (Waalse Kerk) op 10 jan 1647, wolkammer.

otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Leiden (Waalse Kerk) op 3 apr 1673 (getuigen: haar vaders andere vrouw Catharyn Hendrixdr en zijn vader en haar schoonvader Louis Anslin), tr.
met

Lysbeth Leendertsdr Matthijse (Elisabeth Hesquir), dr. van Lenard Mathieu de la Hey (drapier) en Marie Hausquer, ged. te Leiden (Waalse Kerk) op 2 apr 1651 gedoopt als Elisabeth Hesquir (getuigen: Jacque Belveau, Govar Vaquet, Cateline Danehen en Jenne Jacob).

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1680 Leiden (Hooglandse Kerk) †1763 Leiden 82
Philippus~1687 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Louwijsje~1683 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Elisabeth~1679 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Catarijn~1677 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Anna~1674 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Lysbeth Leendertsdr Matthijse
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Genealogie van Michiel Bartholomeusz van der Waals.
Kwartierstaat van Cees Pronk

Lysbeth Leendertsdr Matthijse (Elisabeth Hesquir), ged. te Leiden (Waalse Kerk) op 2 apr 1651 gedoopt als Elisabeth Hesquir (getuigen: Jacque Belveau, Govar Vaquet, Cateline Danehen en Jenne Jacob).

otr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) te Leiden (Waalse Kerk) op 3 apr 1673 (getuigen: haar vaders andere vrouw Catharyn Hendrixdr en zijn vader en haar schoonvader Louis Anslin), tr.
met

Philip Anseleyn, zn. van Louis Anslin (wolkammer) en Anna Caffare, ged. te Leiden (Waalse Kerk) op 10 jan 1647, wolkammer.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1680 Leiden (Hooglandse Kerk) †1763 Leiden 82
Philippus~1687 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Louwijsje~1683 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Elisabeth~1679 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Catarijn~1677 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Anna~1674 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Philippus Anseleyn
Philippus Anseleyn, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 26 sep 1687 (getuigen: Willem Anselijn,Geertruijt van der Paije en Jeannetje de Clerck).

 • Vader:
  Philip Anseleyn, zn. van Louis Anslin (wolkammer) en Anna Caffare, ged. te Leiden (Waalse Kerk) op 10 jan 1647, wolkammer, otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Leiden (Waalse Kerk) op 3 apr 1673 (getuigen: haar vaders andere vrouw Catharyn Hendrixdr en zijn vader en haar schoonvader Louis Anslin), tr. met


Louwijsje Anseleyn
Louwijsje Anseleyn, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 10 aug 1683 (getuige: Marij Matthijse).

 • Vader:
  Philip Anseleyn, zn. van Louis Anslin (wolkammer) en Anna Caffare, ged. te Leiden (Waalse Kerk) op 10 jan 1647, wolkammer, otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Leiden (Waalse Kerk) op 3 apr 1673 (getuigen: haar vaders andere vrouw Catharyn Hendrixdr en zijn vader en haar schoonvader Louis Anslin), tr. met


Elisabeth Anseleyn
Elisabeth Anseleyn, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 23 jul 1679 (getuigen: Abraham Anselijn en Maria Matthijsz).

 • Vader:
  Philip Anseleyn, zn. van Louis Anslin (wolkammer) en Anna Caffare, ged. te Leiden (Waalse Kerk) op 10 jan 1647, wolkammer, otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Leiden (Waalse Kerk) op 3 apr 1673 (getuigen: haar vaders andere vrouw Catharyn Hendrixdr en zijn vader en haar schoonvader Louis Anslin), tr. met


Louis Anslin
Louis Anslin (Lowys Anslyn, Anslijn), geb. te Artois [Frankrijk], wolkammer, ondertrouw getuige van zijn zoon Philip Anseleyn en zijn schoondochter Lysbeth Leendertsdr Matthijse te Leiden (Waalse Kerk) op 3 apr 1673.

 • Vader:
  Abram Anslyn, ondertrouw getuige van zijn zoon Louis Anslin en zijn schoondochter Anna Caffare te Leiden (Waalse Kerk) op 11 okt 1643, doopgetuige van zijn kleinzoon Abraham Anslin te Leiden (Pieterskerk) op 31 dec 1655.

otr. te Leiden (Waalse Kerk) op 11 okt 1643 (getuigen: zijn vader en haar schoonvader Abram Anslyn en zijn schoonmoeder en haar moeder Barbara Sailly), tr.
met

Anna Caffare, dr. van Barbara Sailly, geb. te Arras [Frankrijk].

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philip~1647 Leiden (Waalse Kerk)    
Abraham~1655 Leiden (Pieterskerk)    


Anna Caffare
Anna Caffare, geb. te Arras [Frankrijk].

 • Moeder:
  Barbara Sailly, ondertrouw getuige van haar schoonzoon Louis Anslin en haar dochter Anna Caffare te Leiden (Waalse Kerk) op 11 okt 1643, woont bij de St. Pieterskerck te Leiden in sep 1643.

otr. te Leiden (Waalse Kerk) op 11 okt 1643 (getuigen: zijn vader en haar schoonvader Abram Anslyn en zijn schoonmoeder en haar moeder Barbara Sailly), tr.
met

Louis Anslin (Lowys Anslyn, Anslijn), zn. van Abram Anslyn, geb. te Artois [Frankrijk], wolkammer, ondertrouw getuige van zijn zoon Philip Anseleyn en zijn schoondochter Lysbeth Leendertsdr Matthijse te Leiden (Waalse Kerk) op 3 apr 1673.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philip~1647 Leiden (Waalse Kerk)    
Abraham~1655 Leiden (Pieterskerk)    


Lenard Mathieu de la Hey
Lenard Mathieu de la Hey, geb. te de Soir [Frankrijk], drapier.

otr. (1) te Leiden (Waalse Kerk) op 1 jun 1663, tr.
met

Catharyn Hendrixdr (Wiltens), geb. te 's-Hertogenbosch, ondertrouw getuige van Philip Anseleyn en dochter van haar man Lysbeth Leendertsdr Matthijse te Leiden (Waalse Kerk) op 3 apr 1673.

otr. (Marie ongeveer 23 jaar oud) (2) te Leiden (Waalse Kerk) op 29 mei 1648, tr.
met

Marie Hausquer (Viquierre), dr. van Jacques Hosquier en Elisabet Gilmo, ged. WH te Amsterdam Oude Waalse kerk op 4 mei 1625 (getuigen: Jean le Febre en P.rden Pirres).

Uit dit huwelijk 4 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Barber~1648 Leiden (Waalse Kerk)    
Catarina~1649 Leiden (Waalse Kerk)    
Lysbeth~1651 Leiden (Waalse Kerk)    
Marie~1654 Leiden (Waalse Kerk)    


Marij Hosquier
Marij Hosquier (Hauskier, Houskeer, Houskier, Hesquir, Housquier), ged. te Amsterdam Waalse Kerk op 2 apr 1623 (getuigen: Ce..  Tonbo en Marie du Four), ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor mei 1625.


Catharyn Hendrixdr
Catharyn Hendrixdr (Wiltens), geb. te 's-Hertogenbosch, ondertrouw getuige van Philip Anseleyn en dochter van haar man Lysbeth Leendertsdr Matthijse te Leiden (Waalse Kerk) op 3 apr 1673.

otr. te Leiden (Waalse Kerk) op 1 jun 1663, tr.
met

Lenard Mathieu de la Hey, geb. te de Soir [Frankrijk], drapier, tr. (2) met Marie Hausquer. Uit dit huwelijk 4 dochters.