Website van Cees Hagenbeek
Marinus Carel Peppinck
in
Parenteel van Juckes de Geest.

Marinus Carel Peppinck.

tr.
met

Jenneke Zweers.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Harmina  Ü1904 Renkum  


Jenneke Zweers
in
Parenteel van Juckes de Geest.

Jenneke Zweers.

tr.
met

Marinus Carel Peppinck.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Harmina  Ü1904 Renkum  


Maria Midderhof
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Maria Midderhof, geb. circa 1700.

tr. (1)
met

Goris Gregoor, ovl. voor sep 1741.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth~1723 Leiden (Marekerk)    
Judith~1732 Leiden (Marekerk)    

otr. (2) Leiden op 2 sep 1741, tr.
met

Laurens Hannaert.

Bronnen:
1.K.O. register AA Leiden (T 130), RA Leiden, DTB Leiden, AA 25, NH, Leiden, 1692 (5 mei 1691 blz. 43)


Goris Gregoor
Goris Gregoor, ovl. voor sep 1741.

tr.
met

Maria Midderhof, dr. van Gerrit Dircksz Midderhoff (lakenwever) en Judith Willems Bijlemans, geb. circa 1700, tr. (2) met Laurens Hannaert. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth~1723 Leiden (Marekerk)    
Judith~1732 Leiden (Marekerk)    


Lijsbeth Midderhof
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Lijsbeth Midderhof, ged. Leiden (Marekerk) op 10 feb 1723 (getuigen: haar grootvader Gerrit Dircksz Midderhoff en haar grootmoeder Judith Willems Bijlemans).


Laurens Hannaert
Laurens Hannaert.

otr. Leiden op 2 sep 1741, tr.
met

Maria Midderhof, dr. van Gerrit Dircksz Midderhoff (lakenwever) en Judith Willems Bijlemans, geb. circa 1700, tr. (1) met Goris Gregoor. Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder


Judith Middenhof
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Judith Middenhof, ged. Leiden (Marekerk) op 3 aug 1732 (getuige: haar grootmoeder Judith Willems Bijlemans).


Johanna van de Mosselaar
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Johanna van de Mosselaar.

otr. Leiden op 11 mei 1715, tr.
met

Claas Gerritsz Smith (de Smit, Smet, Met), geb. Leiden, droogscheerder, otr. (2) Leiden op 13 dec 1704, tr. met Maria Jansz van Ockhuysen, geb. Amsterdam, ovl. voor mei 1715. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Claas Gerritsz Smith
Claas Gerritsz Smith (de Smit, Smet, Met), geb. Leiden, droogscheerder.

otr. (1) Leiden op 11 mei 1715, tr.
met

Johanna van de Mosselaar, dr. van Pieter Hendricx Mosselaer (pruikenmaker) en Magdalena Jans de Kaern.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.

otr. (2) Leiden op 13 dec 1704, tr.
met

Maria Jansz van Ockhuysen, geb. Amsterdam, ovl. voor mei 1715.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Maria Jansz van Ockhuysen
Maria Jansz van Ockhuysen, geb. Amsterdam, ovl. voor mei 1715.

otr. Leiden op 13 dec 1704, tr.
met

Claas Gerritsz Smith (de Smit, Smet, Met), geb. Leiden, droogscheerder, tr. (1) met Johanna van de Mosselaar. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Dirck Mittorf
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Dirck Mittorf (Midroch), geb. Linich [Duitsland], lakenwever.

otr. Leiden op 5 sep 1651, tr.
met

Marij Wiltvangh, geb. Eupen [BelgiŽ].

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1664 Leiden    


Marij Wiltvangh
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Marij Wiltvangh, geb. Eupen [BelgiŽ].

otr. Leiden op 5 sep 1651, tr.
met

Dirck Mittorf (Midroch), geb. Linich [Duitsland], lakenwever.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1664 Leiden    


Agnietje Lodewijks
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Agnietje Lodewijks.

tr.
met

Jochem Gerritsz.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 98)
2.K.O. register M Leiden (T 079), RA Leiden, DTB Leiden, M 12, Leiden, van 1638 tot 1642 (20 jan 1639 blz. 70)


Jochem Gerritsz
Jochem Gerritsz.

tr.
met

Agnietje Lodewijks, dr. van Lodewijk Geraerts (drapier) en Catharina Hendriks Fijn Gallon.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.


NN Gerard
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

NN Gerard, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 10 nov 1641 (getuigen: Lenard le Fingalland, Jeanne Guelchien en Jeanne le Fingalland).Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 98)
2.K.O. register M Leiden (T 079), RA Leiden, DTB Leiden, M 12, Leiden, van 1638 tot 1642 (20 jan 1639 blz. 70)


Barentge van Heumen
Barentge van Heumen, geb. Arnhem.

otr. Leiden op 20 apr 1696, tr.
met

Arij Clasen van der Lucht, geb. Leimuiden, tr. (1) met Annetje Willems Staets. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Bronnen:
1.Doop- en Trouwboek Leiderdorp (T 194), RA Leiden, DTB Leiderdorp, Inventarisnr.: 1474, NH, Leiderdorp, van 1641 tot 1691 (1 feb 1681 blz. 181)


Israel Hendricksz van der Mijn
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Israel Hendricksz van der Mijn, geb. circa 1658.

otr. Leiden op 18 jul 1681, tr.
met

Annetgen Jans Fausse.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sara~1693 Leiden (Pieterskerk)    Bronnen:
1.K.O. register P Leiden (T 151), RA Leiden, DTB Leiden, P 15, NH, Leiden, van 1653 tot 1657 (29 aug 1656 blz. 323)


Annetgen Jans Fausse
Annetgen Jans Fausse.

otr. Leiden op 18 jul 1681, tr.
met

Israel Hendricksz van der Mijn, zn. van Hendrick Minne (draper) en Jeane du Sar, geb. circa 1658.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sara~1693 Leiden (Pieterskerk)    


Sara van der Mijn
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Sara van der Mijn, ged. Leiden (Pieterskerk) op 27 mei 1693 (getuigen: haar oom Jan Hendrixsz Minne en haar aangetrouwd tante Sara Reijniersdr Reijnier).


Annetje Jans Verstraete
in
Genealogie van Matthijs Jans van Tendeloo.

Annetje Jans Verstraete (van Staten),
, Jan van Ophoven als procuratie hebbende van Annetgen Jansdr. Verstraete gewezen weduwe en boedelhoudster van Joost Jacobsz. Verlith kleermaker en nu gehuwd met Joost Jansz. van Tendelo tijkwerker als haar eigen goederen hebbende verkoopt op 6 Mei 1634  in het openbaar Dirck Huijgensz. Backer twee huizen en erven gelegen naast elkander in de Korte Kerkstraat, belend O het huis van Joris Nieupoort notaris en Joost van Rhee en W Jannetgen en Bejateris Louris dochters, strekkende het grote huis voor van de straat tot achter aan het huis of erf van Mathijs Jacobsz. Holierhoeck in de Pauw onder verwijzing naar een akte van consent en verklaring van Philips Pantenier van 29-04-1604 verleden voor Willem Nieupoort de jonge en de oude waarbrief van 31-12-1595 (niet gevonden), voor 750 gld, te betalen met 155 gld gereed en voorts in termijnen van 60 gld per jr, te leveren bij willig decreet. Penningborgen Joost Barentsz. kleermaker en Cornelis Jansz. de Graeff timmerman wonende op de Dam. Kanttekening 09-12-1644. Arent Hofmeester en Jan van den Berch wonende Delft als erfgenamen van Jan Sebastiaensz. van den Berch die houder was van de nevenstaande schuldbrief die verklaart dat de originele rentebrief werd vermist op heden is voldaan en betaald en als de originele rentebrief gevonden wordt zal deze voor nul en generlei waarde gehouden worden.

tr. op 6 aug 1631
met

Joost Jansz van Tendeloo1, zn. van Jan Thijsz van Tendeloo (brandewijnverkoper, waert in 't Roode Hart) en Lijntgen Joosten Blos, tijkwerker, ovl. op 5 dec 1638,
, Joost Jansz van Tendelo wonende alhier verkoopt op 28 Mei 1633 aan Beateris Louwersdr. JD 343 gld 6 st 10 p custingpenningen, te betalen met 20 gld per jr, zijnde de brief van 26-08-1630 ten laste van Mathijs Jansz. van Tendelo zijn broer en deszelfs verbonden hypotheek, voor 175 gld 10 st in gereed geld ontvangen.

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Gemeentearchief Schiedam, Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Giftboek, transportakten, Schiedam, 24 mei 1631 (3 apr 1634)