Website van Cees Hagenbeek
Katharina van Voorne
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Katharina van Voorne, geb. Castricum circa 1250, ovl. in 1290,
, Willem is tweemaal gehuwd, de eerste maal met een zekere Katharina, van wie de geslachtsnaam ons onthouden wordt.
16-5-1290: lijftocht levenslang vruchtgebruik van Katharina, g.m. Willem van Haarlem, gevestigd op het ambacht van Castricum, etc.
Willem & Katharina hadden een jong overleden mannelijk telg: de voortzetting van de lijn werd geleverd door Jan van Bergen, hun neef.

tr. circa 1270
met

Willem van Haerlem (van Haarlem) riudder, zn. van Simon II van Haerlem (baljuw van Zeeland, later Baljuw van Kennemerland) en Beatrijs van Voorne, geb. in 1250, baljuw van Kennemerland, ambachtsheer van Castricum, ovl. op 25 sep 1317,
, Willem bereikte niet de hoogten van zijn vader. Hij is ook nooit ridder geworden.
Wel is hij tweemaal gehuwd, de eerste maal met een zekere Katharina, van wie de geslachtsnaam ons eveneens onthouden wordt. Zijn tweede echtgenote droeg de naam Geertruida, terwijl haar toenaam opgegeven wordt als "van Alkemade". Deze naam heeft zij echter ontleend aan het geslacht van haar overleden echtgenoot Hendrik van Alkemade.
Na de dood van haar tweede man zal zij in het klooster Loosduinen treden onder de naam
"van Haarlem". In werkelijkheid stamde zij van de familie van de Wateringe, tr. (1) met Geertruida van de Wateringe van Alkemade. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix  1326   
Heilwig*1285 Heemskerk  Amsterdam  


Frederik Berg
in
Kwartierstaat van Fred Spaans

Frederik Berg, ged. RK Stompwijk op 7 sep 1752.

tr. Hazerswoude op 29 mei 17851
met

Leuntje Fransse Hensbroek, dr. van Frans Jansze Hensbroek en Ariaantje Cornelisse Verwoert, ged. RK Zoeterwoude op 29 apr 1753.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia~1787 Zoeterwoude 1845 Leiderdorp 58
Adriana~1787 Hazerswoude    Bronnen:
1.Trouwboek Hazerswoude (T 407), Nat. Arch., DTB Hazerswoude, 9.IV, RK, Hazerswoude, van 1748 tot 1811 (29 mei 1785 blz. 28)


Hildegarde Baudouinides
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Hildegarde Baudouinides, geb. Gent [Belgi] circa 934, ovl. Meulan [Frankrijk] op 15 apr 990, begr. aldaar.

tr.
met

Waleran (Walram) (Waleran I) van Valois en Vexin (Meulan, de), geb. circa 885, graaf van Vexin, graaf van Pontoise, ovl. in 965,
, Vogt der Abtei St.Denis, deren Bannertrger (der Oriflamme), bei Stokvis: Gemahlin Hildegard von Flandern.

 

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Robert*950 Amiens [Frankrijk] 1037 Dreuil-ls-Amiens [Frankrijk] 87
Walter I  987   


Aaltgen Pietersdr van Hodenpijl
in
Kwartierstaat van Fred Spaans

Aaltgen Pietersdr van Hodenpijl, geb. Vlaardingen circa 1642,
, OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM Inventarisnummer 352, Giftboek, Akten van transport van onroerende zaken etc. 24-07-1688 t/m 08-05-1694, 271 folio's. Bewerking Henk van der WAAG te Spijkenisse
75. 25-02-1690. Adriaan Cruijck en Sijmon Hulshout beiden regenten van het weeshuis dezer stede zo voor hen zelve en vervangende hun verdere confraters in het zelfde huis als alimenterende de 4 kinderen van Leendert Jansz. Patijn en Aaltgen Pietersz. Hodenpijl voor 4/7e parten, mitsgaders Philips Hodenpijl en Jan Marckusz. Oostdorp tezamen gestelde voogden over de 3 andere nagelaten weeskinderen welke buiten het voorsz. weeshuis zijn gebleven voor de resterende 3/7e parten en tezamen voor het geheel verkopen Jan Gabrielsz. van Basel sergeant van de burgerij dezer stede een huis en erf met tuin daarachter staande omtrent de Kethelpoort, belend O Ds Everardus Bronsert predikant alhier en W sheren vest, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Aart Pietersz. Mol, voor 230 gld in gereed geld ontvangen.
76. 25-02-1690. De voorsz. heren regenten van het weeshuis voor 4/7e en nog de voogden over 1/7e part tezamen 5/7e parten verkopen Dieuwertgen en Jan Leendertsz. Patijn tezamen kinderen van Leendert Patijn en Aaltgen Pietersdr. Hodenpijl die de resterende 2/7e parten tezamen toekomen van een huis en erf omtrent de Kethelpoort, belend O de kinderen en erfgenamen van Pieter Andriesz. Ceneij en W de verkopers zelf met een ander huisje, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Aart Mol met een vrije uit- en ingang tot in de Zijlstraat, oude waarbrief van 06-11-1677, waarbij alle gereedschappen volgens de inventaris daarvan zijnde, voor 357 gld 17 st.

tr. Schiedam circa 1665
met

Leendert Jansz Patijn1 (Pathijn, Pettijn), zn. van Jan Pieterszn Patijn en Trijntge Heijndricxsdr, geb. Schiedam circa 1640, smid, ovl. Schiedam tussen 1688 en 1690.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieternelle*1686 Schiedam    
Dieuwertje     
Pieter*1685  1747 Rotterdam 61
Clasijntje*1688     
Jan     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Willem Philips Hoeck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Willem Philips Hoeck, geb. circa 1420, ovl. in 1471.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Baertgen*1440  1508 Naaldwijk 67


Sijbrand (IJsbrand) Dirksz van der Woert
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Sijbrand (IJsbrand) Dirksz van der Woert, geb. circa 1428, ovl. in 1517.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld*1450  1524 Maasland 74


Hendrik Gerardsz van Heemskerck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Hendrik Gerardsz van Heemskerck, geb. Heemskerk, ovl. in 1353.

 • Vader:
  Gerrit II (Gerard) van Heemskerk1, zn. van Arnoud Gerardsz (Arent) van Heemskerck en Margaretha van Voorne, geb. circa 1258, knape 1296, doet oorvede aan de stad Keulen 1271, ovl. in Lotharingen circa 1337,
  , Nog zeer jong zijnde zweert hij in 1271 met zijn broeder Berthold en met Albrecht heer van Voorne en Floris Hugo'sz van Voorne, heer van Heenvliet, geen wraak te zullen nemen over de gebroeders Hendrik en Albert van Herpen, van wie de eerste bij den aanslag op Keulen gesneuveld was en de andere gevangen was genomen.
  Op 21 Sept. 1292 gaf Gerrit een keur aan zijn lieden van Lutteke, Oosthuizen en Drei, waarbij hij de hoge en lage rechtspraak aldaar regelde.
  In 1296, na de moord op Floris V, was Gerrit n der edelen, die bij het volk onder verdenking lagen van medeplichtigheid, en zich daarom moesten verbinden te Haarlem verblijf te houden tot de komst van Graaf Jan uit Engeland. Hij heeft zich kunnen zuiveren, want 4 Juli 1296 bevond Gerrit zich in het gevolg van de graaf, toen deze de douarie regelde van zijn gemalin. In 1299 draagt hij zijn huis te Heemskerk als eigen goed aan de graaf op om het weer in leen te ontvangen.
  In 1303 was hij getuige van Jan II toen deze het schot in Kennemerland regelde. In 1311 komt hij het eerst als ridder voor en schenkt 6 Febr. 1315 een rente van 10 schellingen aan de abdij van Egmond, waarbij hij zich verbindt deze rente jaarlijks te betalen tot hij de 5 ponden zou hebben voldaan, die zijn vrouw Ada aan de abdij had gelegateerd.
  Vermeld 1325-1331 komt G.v.H. voor.
  Waarschijnlijk was hij driemaal gehuwd: met eene Ada, overl. in januari1308, met Elisabeth van Heukelom, die in 1311 testeert, en vr 1317 met Beatrix van Haerlem Willemsdr. (wed. van Heer Jan Mulart), overl. 1326. Zij bezat den lijftocht der tienden en smaltienden van Petten, Groet en Hem en de vlastienden van Velzen en, sedert 1320, 50 ponden uit de opbrengst van het schot te Aalsmeer, welk bedrag haar man van den graaf te leenhield.
  Uit het eerste huwelijk sproten waarschijnlijk Gerrit en een dochter, Domicella de Bloemen; uit de derde echt: Hendrik, die in 1350 als baljuw van Amstelland voorkomt en Willem van Haerlem alias van Heemskerk, n 1357 zonder kinderen overleden.
  Bron: H.J. Koenen in Wapenheraut VII, 235-240.
  ridder en baljuw van Amstelland (1338) en Rijnland (1348)
  Gerard van Heemskerk was in derde echt gehuwd met Beatrix Willemsdr van Haarlem. (wed. Jan Mulart ) en zodoende ontstond verwantschap tussen de bewoners v/h oude rondeel en Oud Haerlem te Heemskerck n raakte de van Heemskerk-clan verwikkeld in de verdeling v/h "versterf" van Jan van Haarlem-van Bergen, Jan, de laatste Heer van Haarlem, was nl. een neef van Beatrijs, tr. (1) met Ada van Bloemen. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) na 1308 met Elisabeth van Heukelom. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (3) circa 1270.
 
 

tr. in 1284
met

Machteld Hugosdr van Akersloot, dr. van Hugo Barthoudsz van Akersloot, geb. circa 1252, ovl. in 1320.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerard*1284  1354  70Bronnen:
1.De Wapenheraut (WH), van 1897 tot 1920


Beatrijs Jansdr van Groenevelt
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Beatrijs Jansdr van Groenevelt, geb. circa 1337, ovl. op 3 nov 1429.

tr.
met

Hendrik III (Hendrick Hendricksz) van der Woert, zn. van Hendrik II (Hendrick Gerardsz) van der Woert en Beatrijs van Liesveld, geb. circa 1335, ovl. in 1408.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck*1355 Kethel 1397  42


Hadewij Dircksdr Hodenpijl
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Hadewij Dircksdr Hodenpijl, geb. Kethel circa 1376.

tr. circa 1400
met

IJsbrant Dircksz van der Woert1,2 aan hem is naderhand het wapen van Oegstgeest, een ankerkruis, toegevoegd, zn. van Dirck Hendricks van der Woert en Aechte Dirck Claeszoonsdr Ruijschen, geb. Kethel circa 1375, ovl. in 1462,
, 1415-1425, IJsebrant Dircxz. en Dirc Claesz. pachten van de
Duitse Orde 24 van 32 morgen erfpachtland in Popswoude;
1445-1452, IJsbrant Aechtenz. pacht de 32 m (Aem Heynricksz. en zijn broer Tou pachten hetzelfde land 1468-1504) (O.V. 1992, 93).
13 dec. 1428, Jan Heerman verkoopt aan IJsebrant Dircxz. de helft van 6 m land op de Harnasch gemeen met Willem Robbrechtsz.; tegelijkertijd verkoopt Jan Heerman aan Willem Robbrechtsz. de helft van 6 m ald. gemeen met IJsbrandt Dircxz.
22 nov. 1438, IJsebrand Dirxz. koopt 10 h land in Kethel ten oosten van de Oude dijk en ten zuiden van de Dam laen, gemeen liggend met de H. Geest van Schiedam en met Geryt Claesz. (GA Schiedam, Hervormd Weeshuis 9).
13 jan. 1443, IJsebrant Dircxz. verkoopt 4 m 2 h land in Maasland, gemeen liggend met Claes Zijbrantsz.; hij verzoekt Jacob Yewijn Heyenz. te zegelen en deze doet dat met zijn zegel: een klimmende eenhoorn (GA Schiedam, Hervormd Weeshuis 18, verg. regest 16 en O.V. Jaarboek 1955 p 69: beide onjuist inzake het zegel).
1447, IJsbrant Aechtenz. is noordelijk belender van Boudijn van Dorp (462,16) in Maasland (Graven van Holland 715 f 2; O.V. 1989, 450).
1457, IJsbrant Dircxz. is noordelijk belender van 6 m land in Kethel (O.V. 1980, 633).
5 juli 1467, Dirck IJsbrantsz. verkoopt aan zijn neef Aem Heynricxz. 10 h land in Kethel, gemeen met de H. Geest van
Schiedam en met Gerijt Claesz, gerfd van zijn vader IJsbrant Dircxz. (GA Schiedam, Hervormd Weeshuis 9).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Diderik*1400  1448  48
Catharina  1463 Delft (Oude Kerk)  Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 93)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 290)


Hendrick Hendricksz van der Woert
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Hendrik III (Hendrick Hendricksz) van der Woert, geb. circa 1335, ovl. in 1408.

tr.
met

Beatrijs Jansdr van Groenevelt, dr. van Jan van Groenevelt, geb. circa 1337, ovl. op 3 nov 1429.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck*1355 Kethel 1397  42


Jan van Groenevelt
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Jan van Groenevelt, geb. circa 1315, ovl. in 1404.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrijs*1337  1429  92


Hendrick Gerardsz van der Woert
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Hendrik II (Hendrick Gerardsz) van der Woert, geb. circa 1316, ovl. Delft op 20 mei 1359.

tr. in 1334
met

Beatrijs van Liesveld, dr. van Herbaren van Liesveld, geb. circa 1313, ovl. circa 1362.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik III*1335  1408  73
Gerard     


Beatrijs van Liesveld
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Beatrijs van Liesveld, geb. circa 1313, ovl. circa 1362.

tr. in 1334
met

Hendrik II (Hendrick Gerardsz) van der Woert, zn. van Gerard Barthoud Hendricksz van Heemskerck en Aleidis Hendricksdr van der Woert, geb. circa 1316, ovl. Delft op 20 mei 1359.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik III*1335  1408  73
Gerard     


Herbaren van Liesveld
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Herbaren van Liesveld, geb. circa 1282.

Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrijs*1313  1362  49


Gerard Barthoud Hendricksz van Heemskerck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Gerard Barthoud Hendricksz van Heemskerck, geb. circa 1284, ovl. in 1354.

tr. in 1312
met

Aleidis Hendricksdr van der Woert, dr. van Heindrick Floren van der Woert en Conegont Woutersdr Scalwijck, geb. circa 1296.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik II*1316  1359 Delft 42


Aleidis Hendricksdr van der Woert
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Aleidis Hendricksdr van der Woert, geb. circa 1296.

tr. in 1312
met

Gerard Barthoud Hendricksz van Heemskerck, zn. van Hendrik Gerardsz van Heemskerck en Machteld Hugosdr van Akersloot, geb. circa 1284, ovl. in 1354.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik II*1316  1359 Delft 42


Heindrick Floren van der Woert
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Heindrick Floren van der Woert, geb. Naaldwijk in 1278, ovl. in 1338.

tr. in 1296
met

Conegont Woutersdr Scalwijck (Schalkwijk, Schalkwijck), geb. circa 1278.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleidis*1296     


Conegont Woutersdr Scalwijck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Conegont Woutersdr Scalwijck (Schalkwijk, Schalkwijck), geb. circa 1278.

tr. in 1296
met

Heindrick Floren van der Woert, zn. van Floris IV van der Woert en Aleida Naeldwijck, geb. Naaldwijk in 1278, ovl. in 1338.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleidis*1296     


Floris IV van der Woert
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Floris IV van der Woert, geb. na dec 1253, ovl. in 1294.

tr. in 1278
met

Aleida Naeldwijck, dr. van Hendrick I Naeldwijck en Ermgaert van de Lecke, geb. circa 1262.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heindrick*1278 Naaldwijk 1338  60


Aleida Naeldwijck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Aleida Naeldwijck, geb. circa 1262.

 

tr. in 1278
met

Floris IV van der Woert, zn. van Floris III van der Woert en Hadewich van Teylingen, geb. na dec 1253, ovl. in 1294.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heindrick*1278 Naaldwijk 1338  60Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 17)