Website van Cees Hagenbeek
Katharina van Voorne
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Rol

Katharina van Voorne, geb. te Castricum circa 1250, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) in 1290.

Katharina van Voorne.
Willem is tweemaal gehuwd, de eerste maal met een zekere Katharina, van wie de geslachtsnaam ons onthouden wordt.
16-5-1290: lijftocht levenslang vruchtgebruik van Katharina, g.m. Willem van Haarlem, gevestigd op het ambacht van Castricum, etc.
Willem & Katharina hadden een jong overleden mannelijk telg: de voortzetting van de lijn werd geleverd door Jan van Bergen, hun neef.

tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) circa 1270
met

Willem van Haerlem (van Haarlem) riudder, zn. van Simon II van Haerlem (baljuw van Zeeland, later Baljuw van Kennemerland) en Beatrijs van Voorne, geb. in 1250, baljuw van Kennemerland, ambachtsheer van Castricum, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 25 sep 1317, tr. (1) met Geertruida van de Wateringe van Alkemade. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 


Willem van Haerlem riudder.
Willem bereikte niet de hoogten van zijn vader. Hij is ook nooit ridder geworden.
Wel is hij tweemaal gehuwd, de eerste maal met een zekere Katharina, van wie de geslachtsnaam ons eveneens onthouden wordt. Zijn tweede echtgenote droeg de naam Geertruida, terwijl haar toenaam opgegeven wordt als "van Alkemade". Deze naam heeft zij echter ontleend aan het geslacht van haar overleden echtgenoot Hendrik van Alkemade.
Na de dood van haar tweede man zal zij in het klooster Loosduinen treden onder de naam.
"van Haarlem". In werkelijkheid stamde zij van de familie van de Wateringe.

Uit dit huwelijk 2 dochters:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix  †1326   
Heilwig*1285 Heemskerk  Amsterdam  


Frederik Berg
in
Kwartierstaat van Fred Spaans

Frederik Berg, ged. RK te Stompwijk op 7 sep 1752.

tr. (beiden ongeveer 32 jaar oud) te Hazerswoude op 29 mei 17851
met

Leuntje Fransse Hensbroek, dr. van Frans Jansze Hensbroek en Ariaantje Cornelisse Verwoert, ged. RK te Zoeterwoude op 29 apr 1753.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia~1787 Zoeterwoude †1845 Leiderdorp 58
Adriana~1787 Hazerswoude    Bronnen:
1.Trouwboek Hazerswoude (T 407), Type: trouwboek, Archiefnaam: Nat. Arch. Archief: DTB Hazerswoude, Inventarisnr.: 9.IV, Gezindte: RK, trouwplaats: Hazerswoude, periode: van 1748 tot 1811 (29 mei 1785 blz. 28)

Hildegarde Baudouinides
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Hans van der Wind
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Anthonie Heynsius
Kwartierstaat van Anneke Romeijn
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Boer
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Irene Hellemans.
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk.
Kwartierstaat van Jasper Pierik
Kwartierstaat van Joke Hellemans
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Maarten Elink Schuurman
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Marja den Heijer
Kwartierstaat van Olga Broersma
Kwartierstaat van Simonet Koekkoek

Hildegarde Baudouinides, geb. te Gent [België] circa 934, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Meulan [Frankrijk] op 15 apr 990, begr. te Meulan [Frankrijk].

tr.
met

Waleran (Walram) (Waleran I) van Valois en Vexin (Meulan, de), geb. circa 885, graaf van Vexin, graaf van Pontoise, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) in 965.

 


Waleran van Valois en Vexin.
Vogt der Abtei St.Denis, deren Bannerträger (der Oriflamme), bei Stokvis: Gemahlin Hildegard von Flandern.

Uit dit huwelijk 2 zonen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Robert*950 Amiens [Frankrijk] †1037 Dreuil-lès-Amiens [Frankrijk] 87
Walter I  †987   


Aaltgen Pietersdr van Hodenpijl
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Fred Spaans

Aaltgen Pietersdr van Hodenpijl, geb. te Vlaardingen circa 1642.

Aaltgen Pietersdr van Hodenpijl.
OUD RECHTELIJK ARCHIEF SCHIEDAM Inventarisnummer 352, Giftboek, Akten van transport van onroerende zaken etc. 24-07-1688 t/m 08-05-1694, 271 folio's. Bewerking Henk van der WAAG te Spijkenisse.

75. 25-02-1690. Adriaan Cruijck en Sijmon Hulshout beiden regenten van het weeshuis dezer stede zo voor hen zelve en vervangende hun verdere confraters in het zelfde huis als alimenterende de 4 kinderen van Leendert Jansz. Patijn en Aaltgen Pietersz. Hodenpijl voor 4/7e parten, mitsgaders Philips Hodenpijl en Jan Marckusz. Oostdorp tezamen gestelde voogden over de 3 andere nagelaten weeskinderen welke buiten het voorsz. weeshuis zijn gebleven voor de resterende 3/7e parten en tezamen voor het geheel verkopen Jan Gabrielsz. van Basel sergeant van de burgerij dezer stede een huis en erf met tuin daarachter staande omtrent de Kethelpoort, belend O Ds Everardus Bronsert predikant alhier en W ‘sheren vest, strekkende voor van de straat tot achter aan de tuin van Aart Pietersz. Mol, voor 230 gld in gereed geld ontvangen.

76. 25-02-1690. De voorsz. heren regenten van het weeshuis voor 4/7e en nog de voogden over 1/7e part tezamen 5/7e parten verkopen Dieuwertgen en Jan Leendertsz. Patijn tezamen kinderen van Leendert Patijn en Aaltgen Pietersdr. Hodenpijl die de resterende 2/7e parten tezamen toekomen van een huis en erf omtrent de Kethelpoort, belend O de kinderen en erfgenamen van Pieter Andriesz. Ceneij en W de verkopers zelf met een ander huisje, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van Aart Mol met een vrije uit- en ingang tot in de Zijlstraat, oude waarbrief van 06-11-1677, waarbij alle gereedschappen volgens de inventaris daarvan zijnde, voor 357 gld 17 st.

tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Schiedam circa 1665
met

Leendert Jansz Patijn1 (Pathijn, Pettijn), zn. van Jan Pieterszn Patijn en Trijntge Heijndricxsdr, geb. te Schiedam circa 1640, smid, ovl. (minstens 48 jaar oud) te Schiedam tussen 1688 en 1690.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieternelle*1686 Schiedam    
Dieuwertje     
Pieter*1685  1747 Rotterdam 61
Clasijntje*1688     
Jan     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Willem Philips Hoeck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Maarten Rol

Willem Philips Hoeck, geb. circa 1420, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) in 1471.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Baertgen*1440  †1508 Naaldwijk 67


Sijbrand (IJsbrand) Dirksz van der Woert
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Maarten Rol

Sijbrand (IJsbrand) Dirksz van der Woert, geb. circa 1428, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) in 1517.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld*1450  †1524 Maasland 74


Hendrik Gerardsz van Heemskerck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Maarten Rol

Hendrik Gerardsz van Heemskerck, geb. te Heemskerk, ovl. in 1353.

 
 

tr. (Machteld ongeveer 32 jaar oud) in 1284
met

Machteld Hugosdr van Akersloot, dr. van Hugo Barthoudsz van Akersloot, geb. circa 1252, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) in 1320.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerard*1284  †1354  70Bronnen:
1.De Wapenheraut (WH), datum: van 1897 tot 1920

Beatrijs Jansdr van Groenevelt
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Maarten Rol

Beatrijs Jansdr van Groenevelt, geb. circa 1337, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) op 3 nov 1429.

tr.
met

Hendrik III (Hendrick Hendricksz) van der Woert, zn. van Hendrik II (Hendrick Gerardsz) van der Woert en Beatrijs van Liesveld, geb. circa 1335, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) in 1408.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck*1355 Kethel †1397  42


Hadewij Dircksdr Hodenpijl
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Magda en Paulus Breedveld
Kwartierstaat van Wouter van Welsenes
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Cees Pronk
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Olga Broersma

Hadewij Dircksdr Hodenpijl, geb. te Kethel circa 1376.

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) circa 1400
met

IJsbrant Dircksz van der Woert1,2 aan hem is naderhand het wapen van Oegstgeest, een ankerkruis, toegevoegd, zn. van Dirck Hendricks van der Woert en Aechte Dirck Claeszoonsdr Ruijschen, geb. te Kethel circa 1375, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) in 1462.

IJsbrant Dircksz van der Woert.
1415-1425, IJsebrant Dircxz. en Dirc Claesz. pachten van de.
Duitse Orde 24 van 32 morgen erfpachtland in Popswoude;.
1445-1452, IJsbrant Aechtenz. pacht de 32 m (Aem Heynricksz. en zijn broer Tou pachten hetzelfde land 1468-1504) (O.V. 1992, 93).
13 dec. 1428, Jan Heerman verkoopt aan IJsebrant Dircxz. de helft van 6 m land op de Harnasch gemeen met Willem Robbrechtsz.; tegelijkertijd verkoopt Jan Heerman aan Willem Robbrechtsz. de helft van 6 m ald. gemeen met IJsbrandt Dircxz..
22 nov. 1438, IJsebrand Dirxz. koopt 10 h land in Kethel ten oosten van de Oude dijk en ten zuiden van de Dam laen, gemeen liggend met de H. Geest van Schiedam en met Geryt Claesz. (GA Schiedam, Hervormd Weeshuis 9).
13 jan. 1443, IJsebrant Dircxz. verkoopt 4 m 2 h land in Maasland, gemeen liggend met Claes Zijbrantsz.; hij verzoekt Jacob Yewijn Heyenz. te zegelen en deze doet dat met zijn zegel: een klimmende eenhoorn (GA Schiedam, Hervormd Weeshuis 18, verg. regest 16 en O.V. Jaarboek 1955 p 69: beide onjuist inzake het zegel).
1447, IJsbrant Aechtenz. is noordelijk belender van Boudijn van Dorp (462,16) in Maasland (Graven van Holland 715 f 2; O.V. 1989, 450).
1457, IJsbrant Dircxz. is noordelijk belender van 6 m land in Kethel (O.V. 1980, 633).
5 juli 1467, Dirck IJsbrantsz. verkoopt aan zijn neef Aem Heynricxz. 10 h land in Kethel, gemeen met de H. Geest van.
Schiedam en met Gerijt Claesz, geërfd van zijn vader IJsbrant Dircxz. (GA Schiedam, Hervormd Weeshuis 9).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Diderik*1400  †1448  48
Catharina  †1463 Delft (Oude Kerk)  Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 93)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 290)

Hendrick Hendricksz van der Woert
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Maarten Rol

Hendrik III (Hendrick Hendricksz) van der Woert, geb. circa 1335, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) in 1408.

tr.
met

Beatrijs Jansdr van Groenevelt, dr. van Jan van Groenevelt, geb. circa 1337, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) op 3 nov 1429.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck*1355 Kethel †1397  42Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Jan van Groenevelt
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Maarten Rol

Jan van Groenevelt, geb. circa 1315, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) in 1404.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrijs*1337  †1429  92


Hendrick Gerardsz van der Woert
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Maarten Rol

Hendrik II (Hendrick Gerardsz) van der Woert1, geb. circa 1316, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Delft op 20 mei 1359.

tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 21 jaar oud) in 1334
met

Beatrijs van Liesveld1, dr. van Herbaren van Liesveld, geb. circa 1313, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) circa 1362.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik III*1335  †1408  73
Gerard*1360  †1431  71Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Beatrijs van Liesveld
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Maarten Rol

Beatrijs van Liesveld1, geb. circa 1313, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) circa 1362.

tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 18 jaar oud) in 1334
met

Hendrik II (Hendrick Gerardsz) van der Woert1, zn. van Gerard Barthoud Hendricksz van Heemskerck en Aleidis Hendricksdr van der Woert, geb. circa 1316, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Delft op 20 mei 1359.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik III*1335  †1408  73
Gerard*1360  †1431  71Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Herbaren van Liesveld
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Maarten Rol

Herbaren van Liesveld, geb. circa 1282.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrijs*1313  †1362  49


Gerard Barthoud Hendricksz van Heemskerck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Maarten Rol

Gerard Barthoud Hendricksz van Heemskerck, geb. circa 1284, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 1354.

tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 16 jaar oud) in 1312
met

Aleidis Hendricksdr van der Woert, dr. van Heindrick Floren van der Woert en Conegont Woutersdr Scalwijck, geb. circa 1296.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik II*1316  †1359 Delft 42


Aleidis Hendricksdr van der Woert
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Fred Spaans
Kwartierstaat van Maarten Rol

Aleidis Hendricksdr van der Woert, geb. circa 1296.

tr. (resp. ongeveer 16 en ongeveer 28 jaar oud) in 1312
met

Gerard Barthoud Hendricksz van Heemskerck, zn. van Hendrik Gerardsz van Heemskerck en Machteld Hugosdr van Akersloot, geb. circa 1284, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 1354.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik II*1316  †1359 Delft 42


Heindrick Floren van der Woert
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Maarten Rol

Heindrick Floren van der Woert, geb. te Naaldwijk in 1278, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1338.

tr. (beiden ongeveer 18 jaar oud) in 1296
met

Conegont Woutersdr Scalwijck (Schalkwijk, Schalkwijck), geb. circa 1278.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleidis*1296     


Conegont Woutersdr Scalwijck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Maarten Rol

Conegont Woutersdr Scalwijck (Schalkwijk, Schalkwijck), geb. circa 1278.

tr. (beiden ongeveer 18 jaar oud) in 1296
met

Heindrick Floren van der Woert, zn. van Floris IV van der Woert en Aleida Naeldwijck, geb. te Naaldwijk in 1278, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) in 1338.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleidis*1296     


Floris IV van der Woert
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Olga Broersma

Floris IV van der Woert, geb. na dec 1253, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) in 1294.

tr. (resp. hoogstens 24 en ongeveer 16 jaar oud) in 1278
met

Aleida Naeldwijck, dr. van Hendrick I Naeldwijck en Ermgaert van de Lecke, geb. circa 1262.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heindrick*1278 Naaldwijk †1338  60


Aleida Naeldwijck
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Arie Roobol
Kwartierstaat van Dinah Yoke Begeer
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Han Bekke
Kwartierstaat van Maarten Rol
Kwartierstaat van Olga Broersma

Aleida Naeldwijck, geb. circa 1262.

  • Vader:
    Hendrick I Naeldwijck1, zn. van Ridder Hugo II van Naaldwijk (ridder, erfmaarschalk van Holland), geb. circa 1242, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) in 1305, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 20 jaar oud) in 1260 met
 

tr. (resp. ongeveer 16 en hoogstens 24 jaar oud) in 1278
met

Floris IV van der Woert, zn. van Floris III van der Woert en Hadewich van Teylingen, geb. na dec 1253, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) in 1294.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heindrick*1278 Naaldwijk †1338  60Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 17)