Cees Hagenbeek
Dammas Willemsz Aelman
Dammas Willemsz Aelman2,1, geb. voor 1391, Cholaster Noordweijk, ovl. Noordwijk-Binnen na 1 nov 1466.

Dammas Willemsz Aelman.
natuurlijke zoon van Willem de Moor.
treedt op voor zijn moeder 1-2-1429, mogelijk scholaster te Noordwijk, zegelt met het Aelmanwapen, nl. Holland-Henegouwen in een vrijkwartier met daar overheen een bastaardbalk.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1410  †1496  85Bronnen:
1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 44)
2.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 65)
3.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 52)
4.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 66)
5.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995

Willem Jan Aelmansz de Moor
Willem Jan Aelmansz de Moor2,3,1, geb. Woerden circa 1375, Schout van Noordwijkerhout, ovl. Leiden voor 21 mei 1421, begr. Noordwijkerhout.

Willem Jan Aelmansz de Moor.
heren Aelmanszoon, leenman van Holland, schout van Nieuwveen 1383, schout van Noordwijkerhout 1393 en 1397, poorter van Leiden 1403- 10, overl. (vóór 21-5-)142, heeft een buitenechtelijke verhouding met Baerte van der Del.

tr. (1)
met

Baerte Claes Heynesdr (Baerte Claas Heynesdr) van der Del5,1,4 (van der Delfgouw), geb. Noordwijkerhout in 1365, concubine van Willem de Moor, ovl. op 1 feb 1429.

Baerte Claes Heynesdr van der Del.
zij verkoopt, als Baerte Clais Heynesoensdochter, geassisteerd met haar zoon Dammas Willemss soen 4 hont land te Noordwijkerhout 1-2-1429.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dammas*1391  †1466 Noordwijk-Binnen 75
Katrijn*1450  †1512  62

tr. (2)
met

Elisabeth 4, ovl. na 31 okt 1421.


Bronnen:

1.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 44)
2.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 52)
3.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 66)
4.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
5.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 65)

Baerte Claes Heynesdr van der Del
Baerte Claes Heynesdr (Baerte Claas Heynesdr) van der Del3,2,1 (van der Delfgouw), geb. Noordwijkerhout in 1365, concubine van Willem de Moor, ovl. op 1 feb 1429.

Baerte Claes Heynesdr van der Del.
zij verkoopt, als Baerte Clais Heynesoensdochter, geassisteerd met haar zoon Dammas Willemss soen 4 hont land te Noordwijkerhout 1-2-1429.

tr.
met

Willem Jan Aelmansz de Moor4,5,2, zn. van Jan (bastaard van Holland) Aelman (ridder) en Machteld van Wulvenhorst, geb. Woerden circa 1375, Schout van Noordwijkerhout, ovl. Leiden voor 21 mei 1421, begr. Noordwijkerhout, tr. (2) met Elisabeth . Uit dit huwelijk geen kinderen.

Willem Jan Aelmansz de Moor.
heren Aelmanszoon, leenman van Holland, schout van Nieuwveen 1383, schout van Noordwijkerhout 1393 en 1397, poorter van Leiden 1403- 10, overl. (vóór 21-5-)142, heeft een buitenechtelijke verhouding met Baerte van der Del.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dammas*1391  †1466 Noordwijk-Binnen 75
Katrijn*1450  †1512  62Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
2.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 44)
3.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 65)
4.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 52)
5.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 66)

NN Allardsdr van Buren
NN Allardsdr van Buren.

NN Allardsdr van Buren.
Jan IX bevestigt 7 November 1272 als Joannes dominus de Arkele en als bezitter van de heerlijkheid Schaluinen, welke hij van Willem, heer van Horn en Altena, in leen ontvangen heeft, de schenking van goederen en tienden te Schaluinen door wijlen Dirk van Altena aan het Duitsche huis. Getuige is o.a. dominus Otto de Heuclom ,,patruus meus”. Bij van hdieris“ treft men deze in het latijn gestelde oorkonde uit het ,,Oorkondenboek van H,olland” aan met de dateering 4 November 1272 en het opschrift ,,Johan, Heer van Arkel, bevestigt’in ‘t zelfde jaar van zyns vaders overlijclen de gifte van wylen Diederik, Heere van Altena, etc.” en in de oorkonde staat: ,,met dat [zegel] van mynen oom, Heer Otto van Heuklom” (,,sigillis ... Domini Ottonis de Heuclom, patrui mei”). De uitdrukking ,,patruus” behoort tot de weinige latijnsche aanduidingen voor familiebetrekkingen, die slechts één vaste beteekenis hebben. Er wordt de broeder van den vader mede bedoeld en niemand anders. Wanneer Jan_ IX van Arkel dus dominus Otto : de Heuclom zijn ,,patruus” noemt. dan bedoelt hij daarmede een broeder van zijn vader Jan VIII.

tr.
met

Otto van Heukelom heer van Asperen, zn. van Otto I bastaard van Arkel ridder (heer van Heukelom en Asperen) en NN Jansdr van Heusden van Asperen, ovl. na 1344.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1285  †1345 Stavoren 60
Herbaren*1295     


Friedrich VIII von Leiningen-Dagsburg
 
Friedrich VIII Graf von Leiningen-Dagsburg, geb. Leiningen [Duitsland] circa 1312, ovl. in 1397.

tr. circa 1350
met

Jolante (Yolanda) van Gulik (von Bergheim Gräfin v. Jülich/Gulik), dr. van Gottfried van Gulik heer tot Bergheim (1323 Herr zu Bergheim und Münstereifel, 1328 zu Sinzig) en Elisabeth gravin van Kleef-Hülchenrath (vrouwe van Bergheim, Kervenheim en Oedt), geb. Jülich [Duitsland] circa 1330, Erbin zu Kervenheim, Uedem usw, ovl. Leiningen [Duitsland] op 31 okt 1387.

 

Uit dit huwelijk 2 dochters:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jolente  †1434 Den Haag  
Anna*1360  †1400  40


Hilla van Westerholt
Hilla van Westerholt.

tr.
met

Henrich von Loe, zn. van Wessel II von Loe (heer van Strevelslohe) en Hadewig Stecke von Recklinghausen, heer van Loë 1411.

Henrich von Loe.
vermeld met zijn zoon Reinier als beleend in 1411 met een leengoed van de abdij Werden. Am 25.06.1454 verschreibt Henrich von Loe als Armiger der Diözese Köln gewisse Einkünfte von Erbgütern zur Dotierung eines Altars in der Parrkirche zu Marl, unter anderem 3 Malter von Wessel de Hamm (Urkunde, Pfarrarchiv Marl). Wessel von Hamm war zeitweilig Armiger zu Marl und mit Erbgütern des Henrich von Loe und dessen Frau Hilla von Westerholt belehnt.

Uit dit huwelijk een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reinier     


Agnes van Aeswijn tot Gramsbergen
Agnes van Aeswijn tot Gramsbergen, geb. in 1579, ovl. in 1609.

tr. op 21 jun 1606
met

Walraven van Heeckeren, ovl. op 11 okt 1645, begr. Zutphen.


Walraven van Heeckeren
Walraven van Heeckeren, ovl. op 11 okt 1645, begr. Zutphen.

tr. op 21 jun 1606
met

Agnes van Aeswijn tot Gramsbergen, dr. van Reynier van Aeswijn tot Gramsbergen en Mechtelt van Isendoorn, geb. in 1579, ovl. in 1609.


Aleijd Kreijnck
Aleijd Kreijnck.

relatie
met

Willem IV/VI (Willem IV Jansz) heer van Egmond1,2, zn. van Jan graaf van Egmond en Maria van Arkel, geb. Egmond aan den Hoef op 26 jan 1412 (26 1413), zu Leerdam, Schoonderwoerd und Haastrecht, 1451 Herr v.IJsselstein, ovl. Grave Kasteel van Grave op 19 okt 1483 (19 jan 1483), begr. aldaar.

Willem IV/VI heer van Egmond.
Hij was heer van Egmont, IJsselstein, Schoonderwoerd en Haastrecht en stadhouder van Gelre. In 1478 werd hij ridder van het Gulden Vlies. Willem was een jongere broer van Arnold van Egmont hertog van Gelre. Hoewel hij in 1452 tot raadsheer bij het Hof van Holland was benoemd, verbleef hij meestal in Gelre waar hij zijn broer steunde in zijn conflicten met diens zoon Adolf van Egmont. Nadat Adolf zijn vader had opgesloten, voerde Willem de pro-Bourgondische partij aan. Toen hertog Karel de Stoute van Bourgondië in 1473 de macht in Gelre verwierf, benoemde hij Willem tot stadhouder. Deze vond zich echter te oud voor het ambt. Later zou zijn gelijknamige zoon eveneens stadhouder van Gelre worden. In 1477 werd Willem door Maria van Bourgondië in haar Grote Raad geïnstalleerd. Trouwt op 22 januari 1437 met Walburga van Meurs vrouwe van Baer, Lathum en Swaerverden, de dochter van Frederik van Meurs en Engelberta van Kleef. Dit huwelijk bracht vier dochters en drie zonen voort. Hun zonen zouden alle drie belangrijke functies gaan bekleden in dienst van het Bourgondisch-Habsburgse Huis. Willem IV van Egmont had een buitenechtelijke relatie met Aleid Kreynck. Hieruit erkend bastaard: Hendrik van Egmont, .

1473 Statthalter v.Geldern, 1478 Ritter vom Orden des Goldenen Vliesses, verwerft ingevolge deling met zijn.
broeder hertog Arnold: Egmond, Leerdam, Schoonderwoerd en Haastrecht; erft van zijn vaders broeder IJsselstein 1451; steunt zijn broer tot diens dood toe; treedt als stadhouder van Gelre op namens Karel de Stoute die hem later opneemt in de Orde van het Gouden Vlies.
Heer van Egmond, leerdam en Yselstein, ridder gulden vlies, stadhouder van Gelre.
onecht kind.

Graaf van Egmont, IJsselstein, Schoonderwoerd en Haastrecht en stadhouder van Gelre, Heer van Egmond, Leerdam, Ijsselstein. Ridder v/d Gulden Vlies, Stadhouer van Gelre.

Afstamming Willem Claesz.
1. Willem Claesz. Hij trouwde met Katrijne Jan Smitsdr?.
Op 24 april 1436 en 15 maart1437 door Philips de Goede aangewezen als een der 33 rijksten en notabelsten van Alkmaar die jaarlijks op Kerstavond drie burgemeesters zullen kiezen, op 26 maart1451 aangewezen als een der 31 personen die gezamenlijk de stad zullen regeren.

Kinderen:.
2. i Gerrit (Gerard) Willemsz (van de Nieuwburg) geb. ca. 1435.

Uit deze relatie 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1442  †1511  69
Nicolaes*1468     Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883

Hendrik bastaard van Egmond-Baeck
Hendrik bastaard van Egmond-Baeck (Egmont-Baeck, van), geb. circa 1442, ovl. in 1511.

Hendrik bastaard van Egmond-Baeck.
in een verkoopakte vermeld als borg voor.
zijn vader 6-4-1476; getuigt in een kwestie in het kerspel Lochem 24-8-1484; treedt.
op met het stadsbestuur van Zutphen 30-6-1497; vernieuwt namens zijn vrouw.
de leeneed voor tienden te Baak 1501.

  • Vader:
    Willem IV/VI (Willem IV Jansz) heer van Egmond1,2, zn. van Jan graaf van Egmond en Maria van Arkel, geb. Egmond aan den Hoef op 26 jan 1412 (26 1413), zu Leerdam, Schoonderwoerd und Haastrecht, 1451 Herr v.IJsselstein, ovl. Grave Kasteel van Grave op 19 okt 1483 (19 jan 1483), begr. aldaar, relatie (2) met

tr. op 23 aug 1484
met

Agnes Kreynck van Baeck3, dr. van Henrick Kreynck en Margaretha Dercks van Hagenbeke genaamd Gruter, geb. circa 1455.

Agnes Kreynck van Baeck.
In 1457 wordt Evert van Baeck beleend als opvolger van zijn vader Willem (de Jonge). waarschijnlijk is Evert in 1476 of kort daarvoor gestorven, want op 29 maart 1476 wordt "die weduwe Willems van Baeck, erve haers soons Everts", beleend met de Vierhuistienden. Die weduwe was Agnes Kreynck. Eigenaardig genoeg wordt het Goet te Baeck dan niet in leen uitgegeven, wat men toch zou verwachten. Mogelijk was men het er niet over eens wie de rechtmatige erfgenaam was (JH. Het ligt voor de hand dat men het goed in het bezit van de familie van Heyden wilde houden). Op 14 mei komt Jorden van der Hoevelwijck bij "jongfrouw Katherynen", erfdochter van Gelre, Gulick en Zutphen (JH: dat moet Catharina van Heyden zijn), om zich te laten belenen met het goet te Baeck. Hij meent daar recht op te kunnen laten gelden, want volgens hem is hij de "naeste mansgeboirte". Hij is dus van mening dat geen vrouw met Baak beleend kan worden. Hij wordt dan ook beleend. Maar "is to weten so Agnese Kreijincks ditselve leen oick op desen dach ind ure ontfangen heeft". Misschien is er een proces gevolgd. In alle gevallen heeft Agnes Kreynck gewonnen, want zij wordt voortaan beleend met Baak. Jorden van der Hoevelwijck wordt niet meer genoemd. Agnes Kreynck hertrouwt met Henrick van Egmont, een bastaardzoon van Willem van Egmont, door deze laatste verwekt bij Aleid Kreynck. Agnes Kreynck blijft echter officieel degene die met Baeck beleend wordt. Als vrouw kon zij echter niet de leeneed afleggen; dat moest gebeuren door een man die door haar gemachtigd werd, de zogenaamde "hulder". Zo stelt zij achtereenvolgens tot hulder aan: haar vader, Henrick Kreynck (1478), haar tweede man, Henrick van Egmont (1484 en 1492), haar broer Johan (1511), haar schoonzoon Johan van Goltstein (1519). Agnes moet toen al hoogbejaard geweest zijn. Agnes Kreynck had bij haar tweede echtgenoot twee dochters, Henrica die trouwde met Johan van Goltstein, en Margriet die in 1504 trouwde met Berend van Hackfort.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Henrica     
Margaretha     Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Bron: Ton Hagenbeek, Doetinchem (A 009), A 009

Wolfert III van Borselen
 
Wolfert III van Borselen1 (van Borsselen), geb. circa 1313, heer van Veere en Zandenburg, ovl. in jun 1351.

tr.
met

Hadewich Both van der Eem1 (van der Eme), dr. van Gijsbert Both van der Eem en Margaretha van Arkel (Vrouwe van der Eem), geb. circa 1318, ovl. voor 1371, begr. Utrecht (Domkerk).

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleijt*1343  †1414  71
Hendrik I*1336  †1401  64Bronnen:
1.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 89)
2.Genealogie der Graven van Holland (DEK/HOL), Dr. A.W.E. Dek, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969 (blz. 39)
3.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 122)

Hadewich Both van der Eem
 
Hadewich Both van der Eem1 (van der Eme), geb. circa 1318, ovl. voor 1371, begr. Utrecht (Domkerk).

 
 

tr. (1)
met

Wolfert III van Borselen1 (van Borsselen), zn. van Wolfert II van Borselen ridder en Aleid van Avesnes (van Henegouwen), geb. circa 1313, heer van Veere en Zandenburg, ovl. in jun 1351.

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleijt*1343  †1414  71
Hendrik I*1336  †1401  64

tr. (2)
met

Johan van Heusden van Drongelen, zn. van Willem van Heusden van Drongelen en Hedwig van de Merwede.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1355     Bronnen:
1.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 89)

Gijsbert Both van der Eem
 
Gijsbert Both van der Eem, geb. circa 1291, ovl. voor 28 mrt 1344.

tr.
met

Margaretha van Arkel, dr. van Jan III van Arkel (heer van Arkel, vermeld 1297-1324) en Kunigunde van Virneburg, geb. circa 1295, Vrouwe van der Eem, ovl. op 23 jun 1368.

 


Margaretha van Arkel.
zij is tegen de zin van haar familie in het geheim getrouwd met Gijsbert Both van der Eem.
Mabelia 'Margretha' maakt, na het overlijden van haar man Gijsbrecht, een wandkleed waarop de navolgende wapens staan: van Arkel, Both van der Eem, stiefmoeder van Virneburg en het wapen 'van Stein', toebehorend aan de moeder van Gijsbrecht.

Uit dit huwelijk een dochter:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hadewich*1318  †1371 Utrecht (Domkerk) 53Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)

Margaretha van Arkel
 
Margaretha van Arkel, geb. circa 1295, Vrouwe van der Eem, ovl. op 23 jun 1368.


Margaretha van Arkel.
zij is tegen de zin van haar familie in het geheim getrouwd met Gijsbert Both van der Eem.
Mabelia 'Margretha' maakt, na het overlijden van haar man Gijsbrecht, een wandkleed waarop de navolgende wapens staan: van Arkel, Both van der Eem, stiefmoeder van Virneburg en het wapen 'van Stein', toebehorend aan de moeder van Gijsbrecht.

 
 

tr.
met

Gijsbert Both van der Eem, zn. van Gijsbert II Both van der Eem en Johanna van Stein, geb. circa 1291, ovl. voor 28 mrt 1344.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hadewich*1318  †1371 Utrecht (Domkerk) 53Bronnen:
1.Middeleeuwse Genealogie (A 010), Bertha van Ochten, een omstreden voorouder, Auteur Frans Roelvink, 12 aug 2022
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)

Karel I de Bourbon et d'Auvergne Prince de Dombes Comte de Clermont et de Forez
Karel I hertog de Bourbon et d'Auvergne Prince de Dombes Comte de Clermont et de Forez (de Bourbon et d'Auvergne Prince de Dombes Comte de Clermont et de Forez1) (Bourbon, de), geb. Bourbon-Larchambault [Frankrijk] in 1401, ovl. Moulins [Frankrijk] (Alliers [Frankrijk]) Château de Moulins op 4 dec 1456 (1456), begr. Souvigny [Frankrijk] Souvigny, Souvigny,in de in 1457.

Karel I hertog de Bourbon et d'Auvergne Prince de Dombes Comte de Clermont et de Forez.
graaf van Clermont 1410, hertog van Bourbon.
en van Auvergne, graaf van Forez enz. 1434, gouverneur van Languedoc en IIede-.
France, pair de France.

tr. Autun [Frankrijk] op 17 sep 1425
met

Agnes van Bourgondië1, dr. van Jan zonder Vrees hertog van Bourgondië (hertog van Bourgondië) en Margaretha van Beieren, geb. Dijon [Frankrijk] op 1 jan 1407, ovl. Moulins [Frankrijk] (Autun [Frankrijk]) op 1 dec 1476, begr. Souvigny [Frankrijk] op 6 jan 1477.

Uit dit huwelijk 2 dochters:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1442 Luik (B) †1469 Nijmegen 26
Isabella*1436  †1465 Antwerpen [België] 29Bronnen:
1.Genealogie der Heren en Graven van Egmond (B 039), Dr A.W.E. Dek, Den Haag, 1958 (blz. 22)

Agnes van Bourgondië
Agnes van Bourgondië1, geb. Dijon [Frankrijk] op 1 jan 1407, ovl. Moulins [Frankrijk] (Autun [Frankrijk]) op 1 dec 1476, begr. Souvigny [Frankrijk] op 6 jan 1477.

tr. Autun [Frankrijk] op 17 sep 1425
met

Karel I hertog de Bourbon et d'Auvergne Prince de Dombes Comte de Clermont et de Forez (de Bourbon et d'Auvergne Prince de Dombes Comte de Clermont et de Forez1) (Bourbon, de), zn. van Jan I Duc de Bourbon et d'Auvergne Prince de Dombes Comte de Clermont de Montpensier et de Forez en Maria Berry, geb. Bourbon-Larchambault [Frankrijk] in 1401, ovl. Moulins [Frankrijk] (Alliers [Frankrijk]) Château de Moulins op 4 dec 1456 (1456), begr. Souvigny [Frankrijk] Souvigny, Souvigny,in de in 1457.

Karel I hertog de Bourbon et d'Auvergne Prince de Dombes Comte de Clermont et de Forez.
graaf van Clermont 1410, hertog van Bourbon.
en van Auvergne, graaf van Forez enz. 1434, gouverneur van Languedoc en IIede-.
France, pair de France.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1442 Luik (B) †1469 Nijmegen 26
Isabella*1436  †1465 Antwerpen [België] 29Bronnen:
1.Genealogie der Heren en Graven van Egmond (B 039), Dr A.W.E. Dek, Den Haag, 1958 (blz. 22)

Jan I de Bourbon et d'Auvergne Prince de Dombes Comte de Clermont de Montpensier et de Forez
Jan I Duc de Bourbon et d'Auvergne Prince de Dombes Comte de Clermont de Montpensier et de Forez, geb. in mrt 1380, ovl. Engeland [Groot Brittanië] op 5 feb 1434.

Jan I Duc de Bourbon et d'Auvergne Prince de Dombes Comte de Clermont de Montpensier et de Forez.
hertog van Bourbon en van Auvergne, pair de France.

tr.
met

Maria Berry.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Karel I*1401 Bourbon-Larchambault [Frankrijk] †1456 Moulins [Frankrijk] 55


Maria Berry
Maria Berry.

tr.
met

Jan I Duc de Bourbon et d'Auvergne Prince de Dombes Comte de Clermont de Montpensier et de Forez, geb. in mrt 1380, ovl. Engeland [Groot Brittanië] op 5 feb 1434.

Jan I Duc de Bourbon et d'Auvergne Prince de Dombes Comte de Clermont de Montpensier et de Forez.
hertog van Bourbon en van Auvergne, pair de France.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Karel I*1401 Bourbon-Larchambault [Frankrijk] †1456 Moulins [Frankrijk] 55


Goossen van Varick
Goossen van Varick.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick     


Berengaria van Portugal
Berengaria Infanta van Portugal, geb. circa 1194, ovl. op 27 mrt 1221.

tr.
met

Valdemar II koning van Denemarken, zn. van Valdemar I koning van Denemarken en Sofia Wolodarowna Minskaja, geb. circa 1170, ovl. Vordingborg op 28 mrt 1241, begr. Ringsted, tr. (2) met Richza van Beieren, dr. van Heinrich XII Herzog bei Rhein en Mathilde Plantagenet, geb. in 1172, ovl. in 1204. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Valdemar II koning van Denemarken.
Valdimarr, Sejr, Gamli, 1191 Herzog von Schleswig, 1202 König, 1219 Eroberung von Estland, 1223-1225 gefangen.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abel*1218  †1252 Friesland 33
Erik IV*1216  †1250  34