Genealogische website van Cees Hagenbeek
Gideon van den Enden
Gideon van den Enden, geb. Bordeaux (F) voor 1665, ovl. na 1692.

tr. Rotterdam op 9 feb 1683
met

Dorothea Booms, geb. voor 1655, RK, ovl. na 1692, tr. (1) met Johannes de la Rue. Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Samuel du Ry
Samuel du Ry, geb. Parijs [Frankrijk] op 2 dec 1651, ged. Parijs [Frankrijk] op 18 feb 1652, ovl. Leiden op 3 nov 1729, begr. Leiden op 9 nov 1729,
, na 1692 :
Eigendom
de Champdoré
na 1692 :
Predikaat
De Champdoré
Waarschijnlijk door Frankrijk (Lodewijk de 14e) of door Wilhelm III rond 1692 toegekend naar aanleiding van bemiddeling op hoog niveau tussen Engeland en Frankrijk na de 9jarige oorlog tussen die landen. Samuel tekent voor het eerste met deze titel in 1692 op tekeningen in Edinburgh.
De Negenjarige oorlog (1688-1697) wordt in het Duits de Paltse Successieoorlog genoemd en in het Frans de Oorlog van de Liga van Augsburg. Frankrijk vocht hierin tegen zowel protestantse als katholieke vijanden, hetgeen de beduchtheid voor de Franse hegemonie illustreerde: Engeland, de Republiek, Spanje, Savoye en het Heilige Roomse Rijk.
De oorlog woedde eerst in de Palts en in Ierland, en vervolgens vooral in de Zuidelijke Nederlanden, in Savoye en in Catalonië, en ook nog in Indië en in Amerika. De oorlog paste volledig in de Franse doctrine waarin Frankrijk het nastreven van deze drie natuurlijke grenzen formuleerde, te weten de Rijn, de Alpen en de Pyreneeën.
In de Vrede van Rijswijk (1697) mocht Frankrijk de Elzas behoudeni, maar het moest Willem III erkennen als koning van Engeland en de Franse veroveringen in Catalonië, in het Rijnland en in de Zuidelijke Nederlanden prijsgeven. Frankrijk stootte hier voor het eerst op zijn beperkingen als landmacht. Engeland werd de sterkste zeemacht, wat de Republiek weliswaar onttroonde als maritieme supermacht. Maar in de Zuidelijke Nederlanden mocht de Republiek de Barrièreforten tegen Frankrijk bemannen, wat haar een rol gaf als Europese mogendheid.
FORESTIER, Renée x DES MARTINS, 10/05/1673, Samuel Forestier, Mathurin Du Ry architecte x Cornille Desmartins, Pierre Milhau médecin, Jean Braudin. -> Voir (cordinis)
Vignole
Règles de cinq orderes d'Architecture
14-5-1684 15 en 129
Samuel Dury 144
Plaatsen waar hij was en wanneer:
1651 Parijs (geboren)
1677 Siege Valenciennes en Cambray
1683 Maestricht en het beleg van Wenen (midden 1683) toen was hij al 24 jaren militair
1-5-1690 Hij wordt aanbevolen aan de koning als 2e man van de kastelen en forten van Schotland en als Conducteur van de artillerie en ongetwijfeld ook aangesteld.
1690 Hij ondertekent dan nog zonder "de Champdoré".
1692 ondertekent nu wel met de Champdoré, daarna echter ook nog vaak zonder.
1692 Edinburgh Samuel met Theodore samen (hij vindt Schotland een triest land).
1701 Nijmegen en Deventer gewerkt aan de fortificaties, Hulst, (Willemstad 1701-1715?)
1702 siege van Keizersweerd (hier gewond) en Venlo
1703 febr. Nijmegen, siege van Bonn (15 mei), bij Hoei (Huy) en de slag van Ekeren (iets ten noorden van Antwerpen) eind september (onder Marlborough)
1704 gediend op de Maas, de Rhijn, de Donau, de moezel en de Saar
1705 Vlaanderen (Leuven) en Geldern, Roermond
1706 Leiden februari
1706 Duinkerken (begin van het jaar)
1706-1707 Elchinen Traarbrach (vanaf zomer 1706) augustus hij zit daar 7 weken in arrest zonder te weten waarvoor
1710 Amiens en Leiden
1713 Leiden
1729 Leiden overleden
De Spaanse successieoorlog was van 1702-1713.
Een codicil was aan het testament van 1682 toegevoegd op 30-6-1684. Hierin wordt Samuel uitgesloten van de erfenis omdat hij zonder toestemming van zijn vader getrouwd was met een serveerster van een herberg. Dit wordt expliciet genoemd. Pas op 7-7-1687 trekt Marguerite Aubert deze uitsluiting in. Vreemd is dat hij trouwt in 1684 en zijn vader al in 1674 was overleden.
http://resources.huygens.knaw.nl/heinsiusrepublicpoliticswarfinance/Index/d
DU RY, SAMUEL, seigneur de CHAMPDORÉ. Al in 1692 ondertekent hij met De Champdoré, in Edinburgh.
(1651-1729) Hugenoot; uitgeweken naar Leiden; ingenieur in het Staatse leger; 1707 ingenieur 3e klasse; 1709-15 ingenieur 2e klasse. Ringoir, Afstammingen genie; Algemeen Nederlandsch Familieblad, 1883.
Du Ry, Samuel, seigneur de Champdoré, ringoir, afstammingen genie. (Chandoré??)
Ook wel geschreven Mr. S. Dury de Champdoré. Verwijst deze naam naar Canada?
Het was lang niet duidelijk waar de toevoeging de Champdoré vandaan komt.
Volgens Gerland is hij de eerste en enige die zich zo noemt. Ook het wapen van de Du Ry's de keper met de 3 wassende manen komt dan pas naar voren. Dit is afkomstig van de Schotse tak. Ook de spreuk Confido komt in het wapen van de Durie-family in Schotland voor. Hij wordt op 10-3-1697 in Montfoort (Utrecht) notarieel genoemd als bloedverwant en erfgenaam na het overlijden van de moeder (Marguerite Aubert).
Aantekening Olav:
De 4e (rond 1690 levende) zoon Samuel Du Ry leeft ook in Holland in dienst van de hoogste macht, de heren van de Staten generaal van de verenigde provinciën, van wie hij order en commissie heeft gekregen tijdens de laatste oorlog om zich te begeven naar een bepaald oord om te onderhandelen met een Minister van Frankrijk over een bijzondere en geheime zaak. De koning gaf hem de titel van Chevalier. Dat kan eigenlijk alleen stadhouder Willem III zijn geweest.
Inmiddels was de handelsoorlog met Frankrijk geëscaleerd tot de Negenjarige Oorlog 1688-1697, die ook wel de Oorlog van de Liga van Augsburg wordt genoemd. Zoals wel vaker speelden er diverse conflicten tegelijkertijd, waaronder een opvolgingskwestie in de Palts waarmee Lodewijk zich bemoeide. Deze veroorzaakte zowel voor de Republiek als voor Frankrijk veel economische problemen. Bij het bezoek vanuit Engeland van Willem in februari 1691 aan Den Haag, vanwege besprekingen met zijn bondgenoten in Liga van Augsburg kwamen vele hoge gasten en gezanten naar de stad. De overtocht van Willem was niet zonder ongemak en gevaar. De tocht in een open boot duurde 18 uur. Er stak een mist op, er dreven ijsschotsen, en ze kwam op een zandbank terecht voor de kust van het toenmalige eiland Westvoorn. Willem was vergezeld van diverse adellijke figuren, waaronder Hans Willem Bentinck en de bisschop van Londen. Volgens Govert Bidloo in zijn Komst van zijne majesteit Willem III, Koning van Groot Britanje enz. in Holland was Willem gewoon alle gevaren te verachten. Voor de festiviteiten rond het bezoek ontwierp Romeyn de Hooghe een groot aantal decoraties. Aanwezig waren de keurvorst van Brandenburg Frederik I van Pruisen, de keurvorst Maximiliaan II Emanuel van Beieren, de prinses van Koerland, waarschijnlijk Maria Anna van Koerland, getrouwd met Karel van Hessen-Kassel, de eveneens aanwezige landgraaf van Hessen-Kassel en de toekomstige keurvorst van Saksen. Toen in maart Bergen in het Zuid-Nederlandse Henegouwen werd belegerd, spoedde Willem zich naar het front.
Olav:
Hij krijgt die titel van chevalier vóór 1692 van koning Willem III van Oranje (14-11-1650 Den Haag tot 19-3-1702 London) koning van Engeland, als dank voor zijn bemiddeling op het hoogste niveau met de Fransen.
Tussen de Republiek en Frankrijk heerste van 1688 tot 1697 de negenjarige oorlog, een handelsoorlog (ook wel genoemd de oorlog van de liga van Augsburg). Hierbij werd waarschijnlijk door Samuel onderhandeld met de Fransen.
Willem III (Engeland en Ierland) won de slag aan de Boyne tegen Jacobus II. In Schotland was hij bekend als William II. Hij was stadhouder.
Er ligt een Champ Doré ongeveer 50km ten ZO van Argentan. Heeft dat mogelijk te maken met de titel die Samuel rond 1692 mocht gaan voeren?
Vermoedelijk heeft de titel te maken met onderhandelingen die tussen de engelsen en de fransen werden gevoerd over Canada (rond Montreal). Daar heeft een De Champdoré een belangrijke rol gespeeld. Maar wel veel eerder.
Rond 1692 was Samuel met Theodore samen in Edinburgh. Mogelijk dat hij daar de titel kreeg. Het kasteel van Edinburgh was aangepast volgens plannen van Theodore (en mogelijk Samuel). Er bestaat een plattegrond in het rijksprentenkabinet te Amsterdam uit het jaar 1692 ondertekend met Samuel Du Ry de Champdoré. Er staat op:
Samuel Du Ry de Champdoré, Ingenieur de leur Majestez & Conducteur en Chef de leur Artillerie dans le Roiaume d'Ecosse.
Heeft hij toen de gegevens van ons Du Ry-wapen gevonden en gebruikt??
JEANDORET, François également appelé : CHAMPDORÉ, François
Vignola (Giacomo Barozzi da) (Dury de Champforé, (Paul) (ed)) Regles des cinq ordres d'architecture de Jacques Barozzio de Vignole, avec plusieurs augmentations de Michel Ange Buonarotti, nouvellement revues, corrigées & augmentées par Ms.
Dury de Champforé, ci-devans en France, Architecte du Roi, et a present Ingenieur Ordinaire de leurs Hautes Puissances les Seigneurs Etats Généraux des Provinces Unis.
Leiden, Pierre Vander Aa 1712. £685
An unfamiliar early eighteenth-century pocket edition of Vignola, owing its individuality to having been edited for publication by Paul Dury (or Du Ry) de Champforé (1640-1714), initially Architecte du Roi at the court of Louis XIV of France, but who as a Huguenot left France after the revocation of the Edict of Nantes and took up employment under the States General of the United Provinces. In his preface Dury de Champforé draws attention to the failings of previous Frenchlanguage pocket editions of Vignola by Le Muet and by Jean Le Pautre, and stresses the care with which he has checked and revised the text of the present edition. He also adds a brief explanation of his own about the nomenclature of the various elements making up the traditional orders of architecture, and, more intriguingly, adds at the end of the volume four engraved designs for doorways prepared in 1664 for the Prince de Carignan, Comte de Soissons, a General in the French Army, by his father, Mathurin Du Ry, also an
Architecte du Roi at Louis XIV's court. Fowler Cat 373 (the Saxe-Teschen copy); not in Berlin Cat or BAL Cat. 8vo. Engraved frontispiece, title leaf in red and black, 20 + 136pp, including 61 full-page engraved text ills. Contemporary full calf, gilt spine, a little chipped at outer corners. A good, fresh copy.
1698
Given at Our Court at Kensington, this 20th Day of December 1698, in the Tenth Year of our Reign. Hij was toen captain in loondienst.
Hij was in 1703 in Aix-la-Chapelle (blijkt uit brief).
Op de plattegrond van hem van Amiens staat dat hij in 1710 daar gevangen werd gezet.
Hij was 1718 in Leiden.
In het Nationaal archief:
BRIEVEN VAN EN AAN OFFICIEREN VAN ARTILLERIE EN GENIE, OFFICIEREN VAN GEZONDHEID EN GARNIZOENSPREDIKANTEN IN HET STAATSE LEGER
2213, Van Samuel du Ry de Champdor'e, kapitein en ingenieur. Leiden, Elchinen Traarbrach, 1706-1707. Met afschriften van door hem ontvangen ontcijferde brieven 1706-1707 1 omslag
CBG 39G
In blauw een gouden keper, vergezeld van 3 zilveren wassenaars.
Familie afkomstig uit Frankrijk, waarvan Samuel du Rij de Champdoré geboren te Parijs 26-12-1651 zich te Leiden vestigde, alwaar hij 3-11-1729 overlijdt. De latere leden noemen zich alleen du Rij.NB. Vergelijk du Ry en Zelder van Beveren in deze groep.
Uitvoerige gegevens in het Algemeen Familieblad 1883 aflevering no. 5
William and Mary, February 1693, 01 February 1693-28 February 1693
Feb. 14. Kensington
Warrant to the Commissioners of the Treasury of Scotland to pay all arrears due to Samuel Dury, second engineer, the King intending to continue but one engineer in that kingdom. [S.P. Scotland Warrant Book 15, p.210.]
Dus Samuel was rond 1692 en 1700 in Edinburgh (Theodore zijn broer dus ook).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
auteur Scamozzi, Vincenzo
co-auteur:
Vander AA, Pierre
Du Ry de Champdore, Samuel
Aviler, Augustin-Charles
d 'titre Oeuvres d'architecture de Vincent Scamozzi.. contenües dans son Idée de l'architecture universelle dont les règles des cinq ordres, que le sixième livre contient, ont été traduites par Mr Augustin Charles d'Aviler.. & le reste traduit nouvellement par Mr Samuel Du Ry.. le tout revü & exactement corrigé sur l'original italien.. (Ep. déd. de P. Vander AA à N. Witsen)
éditeur-date Leide : chez Pierre Van der Aa, 1713 description (1-1bl-1-1bl-1-1bl-12-)276 p. vignette au t. gr. par J. Goeree, ill. gr. s. b. et gr. bandeau gr. lettre gr, portrait-front. de l'auteur, pl. gr. par Sluiter et Baptist d'après Goeree ; 2, 384 mm 30928 - Fonds de l'Académie de Lyon, ex-libris de P. Adamoli.Reliure veau marbré XVIIIe.Fonds de l'Académie de Lyon.ex-libr. gr. de P. Adamoli
Fonds avant 1801 (30928)
----------------------------------------------------
Van Samuel du Ry de Champdoré, kapitein en ingenieur. Leiden, Elchinen Traarbrach, 1706-1707.
Met afschriften van door hem ontvangen ontcijferde brieven 1706-1707
-----------------------------------------------------
Samuel Du Ry geboren te Parijs op de 26e dag van december 1651 en Marie Savary geboren te Maastricht op 15 Maart 1658 en zijn gehuwd op 14 mei 1684 te genoemde Maastricht.
Samuel Du Ry (onze zoon) is geboren te Leiden op woensdag 14 mei 1685 om 10 uur 's avonds. Hij werd gedoopt op zondag 18 van dezelfde maand door de heer Soehel en ten doop gehouden door mejuffrouw Marguerite Rambonnet en mijzelf voor de heer Le Moyne Professor en Pastoor.
Les traductions (ou les adaptations) en langue hollandaise du VIe livre parurent à partir de 1640 et celles des livres IIIe et VIe ensemble, à partir de 1658. Bien que ces traductions eussent été rééditées durant tout le xviie siècle, ce furent, de plus en plus, les éditions latines et, à partir du début du xviiie siècle, françaises, qui les remplacèrent, imposées aux éditeurs hollandais par le marché européen
[46] décida d'utiliser les planches gravées de Scamozzi et de rééditer (toujours en partie) son livre, il le fit non en hollandais, mais en français. Cette édition parue à Leyde en 1713 (rééditée en 1736) utilisait, pour le livre VIe, la traduction de D'Aviler [ill. 6]. Les parties manquantes (ainsi que l'abrégé de l'ensemble d'Idea) furent traduites ou rédigées par Samuel Du Ry ou Samuel Dury de Champdoré (1651-1729), architecte, ingénieur et écrivain franco-néerlandais. Bien que son adaptation du texte scamozzien fût également très réductrice, cette édition rendait compte de la structure de l'ensemble d'Idea, y compris de ses parties théoriques.
?uvres d'architecture de Vincent Scamozzi Vicentin, architecte de la République de Venise, contenues dans son « Idée de l'architecture universelle » ; dont les règles des ordres, que le sixième livre contient, ont été traduites en François par M. Augustin-Charles d'Aviler, architecte du Roi Très-Chrétien ; & le reste traduit nouvellement par M. Samuel Du Ry, ingénieur ordinaire de Leurs Hautes Puissances Les Seigneurs Etats Généraux des Provinces Unies. Avec les planches originales, le tout revu et exactement corrigé sur l'original italien. On y a joint aussi plusieurs nouveaux desseins des plus beaux édifices de Rome, dont l'auteur parle dans son ouvrage, page de titre, La Haye : Pierre de Hondt, 1736, rééd. (1re éd, Leide : P. Van der Aa, 1713), BINHA.
Quant aux illustrations, cette édition fut, bien sûr, importante grâce à l'utilisation des planches originales. Mais non moins important fut l'emploi des vingt et une images de très belle qualité représentant les édifices antiques de Rome que Scamozzi mentionnait dans son ouvrage [ill. 7]. Ces gravures provenaient du IIIe volume du Thesaurus antiquitatum Romanarum de Johan Georg Graevius
?uvres d'architecture de Vincent Scamozzi Vicentin?, Leyde : P. Van der Aa, 1713 (rééd. 1736), planche montrant le Colisée.
L'association des gravures de Scamozzi avec les vues des ruines antiques romaines était tout sauf banale. Nous l'avons vu : de nombreux ouvrages réalisés par les auteurs romains consacrés à leur ville montraient la Rome moderne comme héritière directe de la Rome antique. Sur les mêmes sites, la modernité poussait à travers les ruines, alors que les ruines transparaissaient à travers les chantiers modernes.
Or, dans l'édition hollandaise de Scamozzi de 1713, les images de la Rome ancienne se mélangeaient (ou servaient symboliquement de soubassement) non à la modernité romaine mais à la modernité vénitienne. Cette fois-ci, la Rome antique était donc reconstruite non pas à Rome mais à Venise. Rome comme lieu physique était abandonnée : d'ailleurs, dans les gravures de son ouvrage Discorsi sopra l'antichità di Roma, Scamozzi lui-même montrait Rome comme un lieu abandonné, définitivement tombé en ruines, parmi lesquelles se propageaient le crime et la violence [voir, par exemple la gravure montrant les ruines du Colisée : ill. 8].
Vincenzo Scamozzi, Discorsi sopra l'antichità di Roma, Venetia : appresso F. Ziletti, 1582, pl. : « Haec partes qvasdas interiores colossei ».
Cette configuration était très particulière : elle démontrait la possibilité de reconstruire Rome ailleurs qu'à Rome. Pour un lecteur hollandais, le passage par Venise était important : à travers la compilation publiée par Van der Aa, le rôle particulier de Scamozzi dans le transfert de l'héritage romain vers une Europe autre du point de vue de la géographie, de la physique et de la morale, paraissait évident.
La préface de cette édition signée par Samuel Du Ry, bien qu'elle renvoie à celle de D'Aviler, révélait, elle aussi, certaines particularités dans la perception du rôle joué par Scamozzi dans la création de l'architecture à l'antique dans cette autre Europe, celle du Nord, protestante et républicaine.
?uvres d'architecture de Vincent Scamozzi Vicentin, architecte de la République de Venise, contenues dans son « Idée de l'architecture universelle » ; dont les règles des cinq ordres, que le sixième livre contient, ont été traduites en françois par M. Augustin-Charles d'Aviler, architecte du Roi Très-Chrétien ; & le reste traduit nouvellement par M. Samuel Du Ry, ingénieur ordinaire de Leurs Hautes Puissances Les Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies. Avec les planches originales, le tout revu et exactement corrigé sur l'original italien. On y a joint aussi plusieurs nouveaux desseins des plus beaux édifices de Rome, dont l'auteur parle dans son ouvrage, Leyde : P. Van der Aa, 1713 (La Haye, 1736 : Pierre de Hondt qui réédite cet ouvrage, reprend exactement la même dédicace ).

tr. Maastricht op 14 mei 1684
met

Marie Savary (Savery, Savari, Savarie), dr. van Jean Savary (Hij was lecteur de l'Eglise te Dalhem (10km zuidelijk van Maastricht)) en Catherine Sonveye, geb. Maastricht op 15 mrt 1658, ged. WH Maastricht op 21 mrt 1658, ovl. Leiden op 28 nov 1720, begr. Leiden op 3 dec 1720,
, De familie Savary komt mogelijk uit de Perigord. Het land van Savary was daar. Het patronym was Tanzia.
SAVARY (Jacques), maître charpentier : Bourbon, rue de. Vendôme, rue de.
SAVARY (Louis) : Pierrefitte.
Kopie testament van M. Savary:
Hacksort den 20-2-1716 (Olav: Hackfort)
Terwijl Godt door zijn genade mij mijn verstandt tot nu toe heeft believen te onderhouden, soo is dat ik onderschreven mijn laesten wille hier inne wil gehouden hebben, want om een testament te maken hebbe ik geen goederen. Soo is't dat ick verzoeke de Freulen van Westenholt datse tot mijn gedagtenisse aanneme mijn Cabines (?) en het geen dat daer in is dat vermake ick aan mijn drie zusters en soo er wat gelt mag overschieten sy meugen mijn prullen en wat er is met malkanderen deylen. Was geteekent M.E. Savary, Wed. Doyenbergh. Copie den 9 Febr.1716
Nagelbrinck zal niet versmaden een geringe bekentenisse voor al hare moyten die zy net my gehad heeft. De Heer van Hacksort (Olav: moet zijn Hackfort) sal haar gelieven te geven 15 gulden, mijn trousse laat ik haar. Was geteekent
M.E. Savary Wed Doyenbergh.
Volgens gegevens van het CBG niet geboren: Sedan (F), maar Maastricht
Samuel Du Ry geboren te Parijs op de 26e dag van december 1651 en Marie Savary geboren te Maastricht op 15 Maart 1658 en zijn gehuwd op 14 mei 1684 te genoemde Maastricht.
Een codicil was aan het testament van de moeder van Samuel van 1682 toegevoegd op 30-6-1684.
Hierin wordt Samuel uitgesloten van de erfenis omdat hij zonder toestemming van zijn vader (?) getrouwd was met een serveerster van een herberg. Dit wordt expliciet genoemd. Pas op 7-7-1687 trekt Marguerite Aubert deze uitsluiting in.Vreemd is dat hij trouwt in 1684 en zijn vader al in 1674 was overleden.
De naam wordt in archief in Leiden geschreven:
Savarij, Savary, Savari, Savarie, Savarit, Savory, Savery, Savry enz.. maar ook Xaverie komt voor?
Savré, Saverius, Sawary
Haar huwelijk is één jaar voor het herroepen van het Edict van Nantes (Lodewijk XIV 18-10-1685). Het is dus goed denkbaar dat ze beide uit Frankrijk zijn gevlucht en in Maastricht trouwen. In 1685 bevalt zij van haar eerste kind Samuel al in Leiden. Zij zijn dus waarschijnlijk niet langs Montfoort getrokken. Marie werd al in Maastricht geboren. Dus hebben zij Frankrijk al veel eerder verlaten.
Trois lettres signées Changuion, quoique non écrites par lui, nous restent, encore; elles contiennent diverses particularités concernant son empiisonnement, etc. : une, des prisons royales de Sedan, du 25 août 1686; une autre du 27, toutes les deux adresséos à Pierre Changuion, chez Mademoiselle Suvary, rue des Trois-Fers, à Mastricht ; la troisième est datée du 29 octobre, des prisons de Lyon, et adressée à M. Abraham Bouchet, marchand à Vassy, qui, en l'envoyant à son beau-frère, y a ajouté un post scriptum.
Haar geboortedatum zal ongeveer liggen tussen:
1651 (dan is zij 45 jaar oud bij haar laatste kind=oud voor een zwangerschap) en
1664 (dan is zij in 1684 als zij trouwt 20 jaar oud).
Later dan 1666 is vrijwel ondenkbaar als gebootedatum voor haar.
Op 1-1-1664 wordt een Marie Savary geboren in Le Merlerault, Orne. Haar ouders zouden dan zijn:
Jean Savary 1622
Anne Héron 1623
Argentan is de geboorteplaats van de grootvader van Samuel Du Ry en ligt 30km van Le Merlerault af.
Er is ook een Louis de Blondel gehuwd met een Marie Savary. Er is een getuige bij notariële aktes in Montfoort 1694 en 97.
Er is een zilversmit Charles Savary die keurmeester is in 1679 in Maastricht
of
Maria Savary geb ±1654 in Amsterdam
Vader Jacob Salomonsz Savary (1617->1654) en Neeltje Boelens (Boenes) geb<1633 Zuidland. Gehuwd na 1644.
Zuster Aletta Savary
Grootouders:
Salomon Jacobsz Savary 1593 (Amsterdam) gestorven 1675 & 6-1-1910 Maria Livijnsdochter Panten ca 1593 (Amsterdam) gestorven >
kinderen:
Jacob Salomonsz Savary 6-2-1617
Martina (Salomon) Savarie ca 1620-1652
Archief Leiden:
Saverij, Pieternelle naar Voorschoten 10-6-1697
SAVARY, JEAN-BAPTISTE. XII
Officier in Nederlandse dienst; 1708 majoor van het regiment partijgangers van Van Guethem; 1709 kolonel van dat regiment. Staatsche Leger, VIIII, bd.III.
SAVARY, JEAN BATTISTA. IX; XII; XIII
Zuid-Nederlands koopman, afkomstig uit Antwerpen; 1709 in het gevolg van Neugebauer aan het hof te Constantinopel; 1711-12 dragoman van Karl XII.
MARIE SAVARY Pedigree
Female
Event(s):
Birth:
Christening: 14 NOV 1655 Saint-Germain-En-Laye, Seine-Et-Oise, France
Death:
Burial:
Parents:
Father: JACQUES SAVARY Family
Mother: JACQUELINE LE CLERC
Jacques Savary (Caen 1607-1670), actually called Jacques Timent,
Mais les partisans des Jésuites ne goûtèrent pas cette sage modération : ils osèrent envoyer au Souverain, Pasquier Savary, docteur en théologie, qui le 3 mars 1604, se disant député de la ville, présenta sa requête au Roi, pour obtenir l'institution des Jésuites à Caen. Mais les officiers municipaux avertis de l'impudence de ce docteur, le dénoncèrent comme un homme sans aveu et sans pouvoir. Ainsi la fraude fut déjouée, et le projet échoua. Mais pour mieux amener les habitans de Caen à la réception des Jésuites, Henri IV en 1605, fit envoyer le père Gontery, pour prêcher dans notre ville. M. Huet parle aussi du père Coton, comme envoyé dans le même dessein, mais je n'en trouve aucune preuve : le confesseur du Roi ne quittoit pas ainsi la Cour ; je vois qu'il négocioit par écrit avec les officiers municipaux ; ses lettres sont dans les registres de l'Hôtel-de-Ville, mais on n'y rencontre aucune preuve de ses prédications ni de son séjour dans nos murs. Quant au Jésuite Gontery, il s'étoit signalé dans le midi de la France, par des conférences avec les ministres Protestans ; il publia à Caen plusieurs ouvrages de controverse contre l'église Réformée, et quelques extraits de sermons. Enfin, ses prédications acquirent à son ordre des partisans, en petit nombre à la vérité, mais actifs, et dont l'intrigue audacieuse ne respecta rien.
Jacques Timent. Venationis cervinae capreolinae, aprugnae, et lupinae leges, Caen: Ioannes Cavelier, 1659. Small 4 (blank margin of N2 excised, closed tear to last page, first and last few leaves soiled, some light waterstaining), late 19th-century vellum-backed boards (lettering-piece chipped), partly uncut. FIRST EDITION of this poem on stag, roebuck, boar and wolf hunting. GRATIUS, Faliscus. Cynegeticon, cum poematio cognomine M. A. Olympii Nemesiani Carthaginesis, edited by Thomas Johnson, London: Chr. Harper, 1699. 8, title printed in red and black, with final 3 advertisment leaves (first few leaves dust-soiled, occasional light spotting), contemporary calf (extremities lightly rubbed), partly unopened. First appearance in England in the original languages of this collection of classical hunting literature. (2)
Bruidegom Michel Gallart Caen
Bruid Marie Savary Caen
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 16-07-1690.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abraham*1696 Leiden †1750 Gouda 54


Marie Savary
Marie Savary (Savery, Savari, Savarie), geb. Maastricht op 15 mrt 1658, ged. WH Maastricht op 21 mrt 1658, ovl. Leiden op 28 nov 1720, begr. Leiden op 3 dec 1720,
, De familie Savary komt mogelijk uit de Perigord. Het land van Savary was daar. Het patronym was Tanzia.
SAVARY (Jacques), maître charpentier : Bourbon, rue de. Vendôme, rue de.
SAVARY (Louis) : Pierrefitte.
Kopie testament van M. Savary:
Hacksort den 20-2-1716 (Olav: Hackfort)
Terwijl Godt door zijn genade mij mijn verstandt tot nu toe heeft believen te onderhouden, soo is dat ik onderschreven mijn laesten wille hier inne wil gehouden hebben, want om een testament te maken hebbe ik geen goederen. Soo is't dat ick verzoeke de Freulen van Westenholt datse tot mijn gedagtenisse aanneme mijn Cabines (?) en het geen dat daer in is dat vermake ick aan mijn drie zusters en soo er wat gelt mag overschieten sy meugen mijn prullen en wat er is met malkanderen deylen. Was geteekent M.E. Savary, Wed. Doyenbergh. Copie den 9 Febr.1716
Nagelbrinck zal niet versmaden een geringe bekentenisse voor al hare moyten die zy net my gehad heeft. De Heer van Hacksort (Olav: moet zijn Hackfort) sal haar gelieven te geven 15 gulden, mijn trousse laat ik haar. Was geteekent
M.E. Savary Wed Doyenbergh.
Volgens gegevens van het CBG niet geboren: Sedan (F), maar Maastricht
Samuel Du Ry geboren te Parijs op de 26e dag van december 1651 en Marie Savary geboren te Maastricht op 15 Maart 1658 en zijn gehuwd op 14 mei 1684 te genoemde Maastricht.
Een codicil was aan het testament van de moeder van Samuel van 1682 toegevoegd op 30-6-1684.
Hierin wordt Samuel uitgesloten van de erfenis omdat hij zonder toestemming van zijn vader (?) getrouwd was met een serveerster van een herberg. Dit wordt expliciet genoemd. Pas op 7-7-1687 trekt Marguerite Aubert deze uitsluiting in.Vreemd is dat hij trouwt in 1684 en zijn vader al in 1674 was overleden.
De naam wordt in archief in Leiden geschreven:
Savarij, Savary, Savari, Savarie, Savarit, Savory, Savery, Savry enz.. maar ook Xaverie komt voor?
Savré, Saverius, Sawary
Haar huwelijk is één jaar voor het herroepen van het Edict van Nantes (Lodewijk XIV 18-10-1685). Het is dus goed denkbaar dat ze beide uit Frankrijk zijn gevlucht en in Maastricht trouwen. In 1685 bevalt zij van haar eerste kind Samuel al in Leiden. Zij zijn dus waarschijnlijk niet langs Montfoort getrokken. Marie werd al in Maastricht geboren. Dus hebben zij Frankrijk al veel eerder verlaten.
Trois lettres signées Changuion, quoique non écrites par lui, nous restent, encore; elles contiennent diverses particularités concernant son empiisonnement, etc. : une, des prisons royales de Sedan, du 25 août 1686; une autre du 27, toutes les deux adresséos à Pierre Changuion, chez Mademoiselle Suvary, rue des Trois-Fers, à Mastricht ; la troisième est datée du 29 octobre, des prisons de Lyon, et adressée à M. Abraham Bouchet, marchand à Vassy, qui, en l'envoyant à son beau-frère, y a ajouté un post scriptum.
Haar geboortedatum zal ongeveer liggen tussen:
1651 (dan is zij 45 jaar oud bij haar laatste kind=oud voor een zwangerschap) en
1664 (dan is zij in 1684 als zij trouwt 20 jaar oud).
Later dan 1666 is vrijwel ondenkbaar als gebootedatum voor haar.
Op 1-1-1664 wordt een Marie Savary geboren in Le Merlerault, Orne. Haar ouders zouden dan zijn:
Jean Savary 1622
Anne Héron 1623
Argentan is de geboorteplaats van de grootvader van Samuel Du Ry en ligt 30km van Le Merlerault af.
Er is ook een Louis de Blondel gehuwd met een Marie Savary. Er is een getuige bij notariële aktes in Montfoort 1694 en 97.
Er is een zilversmit Charles Savary die keurmeester is in 1679 in Maastricht
of
Maria Savary geb ±1654 in Amsterdam
Vader Jacob Salomonsz Savary (1617->1654) en Neeltje Boelens (Boenes) geb<1633 Zuidland. Gehuwd na 1644.
Zuster Aletta Savary
Grootouders:
Salomon Jacobsz Savary 1593 (Amsterdam) gestorven 1675 & 6-1-1910 Maria Livijnsdochter Panten ca 1593 (Amsterdam) gestorven >
kinderen:
Jacob Salomonsz Savary 6-2-1617
Martina (Salomon) Savarie ca 1620-1652
Archief Leiden:
Saverij, Pieternelle naar Voorschoten 10-6-1697
SAVARY, JEAN-BAPTISTE. XII
Officier in Nederlandse dienst; 1708 majoor van het regiment partijgangers van Van Guethem; 1709 kolonel van dat regiment. Staatsche Leger, VIIII, bd.III.
SAVARY, JEAN BATTISTA. IX; XII; XIII
Zuid-Nederlands koopman, afkomstig uit Antwerpen; 1709 in het gevolg van Neugebauer aan het hof te Constantinopel; 1711-12 dragoman van Karl XII.
MARIE SAVARY Pedigree
Female
Event(s):
Birth:
Christening: 14 NOV 1655 Saint-Germain-En-Laye, Seine-Et-Oise, France
Death:
Burial:
Parents:
Father: JACQUES SAVARY Family
Mother: JACQUELINE LE CLERC
Jacques Savary (Caen 1607-1670), actually called Jacques Timent,
Mais les partisans des Jésuites ne goûtèrent pas cette sage modération : ils osèrent envoyer au Souverain, Pasquier Savary, docteur en théologie, qui le 3 mars 1604, se disant député de la ville, présenta sa requête au Roi, pour obtenir l'institution des Jésuites à Caen. Mais les officiers municipaux avertis de l'impudence de ce docteur, le dénoncèrent comme un homme sans aveu et sans pouvoir. Ainsi la fraude fut déjouée, et le projet échoua. Mais pour mieux amener les habitans de Caen à la réception des Jésuites, Henri IV en 1605, fit envoyer le père Gontery, pour prêcher dans notre ville. M. Huet parle aussi du père Coton, comme envoyé dans le même dessein, mais je n'en trouve aucune preuve : le confesseur du Roi ne quittoit pas ainsi la Cour ; je vois qu'il négocioit par écrit avec les officiers municipaux ; ses lettres sont dans les registres de l'Hôtel-de-Ville, mais on n'y rencontre aucune preuve de ses prédications ni de son séjour dans nos murs. Quant au Jésuite Gontery, il s'étoit signalé dans le midi de la France, par des conférences avec les ministres Protestans ; il publia à Caen plusieurs ouvrages de controverse contre l'église Réformée, et quelques extraits de sermons. Enfin, ses prédications acquirent à son ordre des partisans, en petit nombre à la vérité, mais actifs, et dont l'intrigue audacieuse ne respecta rien.
Jacques Timent. Venationis cervinae capreolinae, aprugnae, et lupinae leges, Caen: Ioannes Cavelier, 1659. Small 4 (blank margin of N2 excised, closed tear to last page, first and last few leaves soiled, some light waterstaining), late 19th-century vellum-backed boards (lettering-piece chipped), partly uncut. FIRST EDITION of this poem on stag, roebuck, boar and wolf hunting. GRATIUS, Faliscus. Cynegeticon, cum poematio cognomine M. A. Olympii Nemesiani Carthaginesis, edited by Thomas Johnson, London: Chr. Harper, 1699. 8, title printed in red and black, with final 3 advertisment leaves (first few leaves dust-soiled, occasional light spotting), contemporary calf (extremities lightly rubbed), partly unopened. First appearance in England in the original languages of this collection of classical hunting literature. (2)
Bruidegom Michel Gallart Caen
Bruid Marie Savary Caen
Plaats Rotterdam
Datum trouwen 16-07-1690.

tr. Maastricht op 14 mei 1684
met

Samuel du Ry, zn. van Matthieu (Mathurin) du Ry en Marguérite Aubert, geb. Parijs [Frankrijk] op 2 dec 1651, ged. Parijs [Frankrijk] op 18 feb 1652, ovl. Leiden op 3 nov 1729, begr. Leiden op 9 nov 1729,
, na 1692 :
Eigendom
de Champdoré
na 1692 :
Predikaat
De Champdoré
Waarschijnlijk door Frankrijk (Lodewijk de 14e) of door Wilhelm III rond 1692 toegekend naar aanleiding van bemiddeling op hoog niveau tussen Engeland en Frankrijk na de 9jarige oorlog tussen die landen. Samuel tekent voor het eerste met deze titel in 1692 op tekeningen in Edinburgh.
De Negenjarige oorlog (1688-1697) wordt in het Duits de Paltse Successieoorlog genoemd en in het Frans de Oorlog van de Liga van Augsburg. Frankrijk vocht hierin tegen zowel protestantse als katholieke vijanden, hetgeen de beduchtheid voor de Franse hegemonie illustreerde: Engeland, de Republiek, Spanje, Savoye en het Heilige Roomse Rijk.
De oorlog woedde eerst in de Palts en in Ierland, en vervolgens vooral in de Zuidelijke Nederlanden, in Savoye en in Catalonië, en ook nog in Indië en in Amerika. De oorlog paste volledig in de Franse doctrine waarin Frankrijk het nastreven van deze drie natuurlijke grenzen formuleerde, te weten de Rijn, de Alpen en de Pyreneeën.
In de Vrede van Rijswijk (1697) mocht Frankrijk de Elzas behoudeni, maar het moest Willem III erkennen als koning van Engeland en de Franse veroveringen in Catalonië, in het Rijnland en in de Zuidelijke Nederlanden prijsgeven. Frankrijk stootte hier voor het eerst op zijn beperkingen als landmacht. Engeland werd de sterkste zeemacht, wat de Republiek weliswaar onttroonde als maritieme supermacht. Maar in de Zuidelijke Nederlanden mocht de Republiek de Barrièreforten tegen Frankrijk bemannen, wat haar een rol gaf als Europese mogendheid.
FORESTIER, Renée x DES MARTINS, 10/05/1673, Samuel Forestier, Mathurin Du Ry architecte x Cornille Desmartins, Pierre Milhau médecin, Jean Braudin. -> Voir (cordinis)
Vignole
Règles de cinq orderes d'Architecture
14-5-1684 15 en 129
Samuel Dury 144
Plaatsen waar hij was en wanneer:
1651 Parijs (geboren)
1677 Siege Valenciennes en Cambray
1683 Maestricht en het beleg van Wenen (midden 1683) toen was hij al 24 jaren militair
1-5-1690 Hij wordt aanbevolen aan de koning als 2e man van de kastelen en forten van Schotland en als Conducteur van de artillerie en ongetwijfeld ook aangesteld.
1690 Hij ondertekent dan nog zonder "de Champdoré".
1692 ondertekent nu wel met de Champdoré, daarna echter ook nog vaak zonder.
1692 Edinburgh Samuel met Theodore samen (hij vindt Schotland een triest land).
1701 Nijmegen en Deventer gewerkt aan de fortificaties, Hulst, (Willemstad 1701-1715?)
1702 siege van Keizersweerd (hier gewond) en Venlo
1703 febr. Nijmegen, siege van Bonn (15 mei), bij Hoei (Huy) en de slag van Ekeren (iets ten noorden van Antwerpen) eind september (onder Marlborough)
1704 gediend op de Maas, de Rhijn, de Donau, de moezel en de Saar
1705 Vlaanderen (Leuven) en Geldern, Roermond
1706 Leiden februari
1706 Duinkerken (begin van het jaar)
1706-1707 Elchinen Traarbrach (vanaf zomer 1706) augustus hij zit daar 7 weken in arrest zonder te weten waarvoor
1710 Amiens en Leiden
1713 Leiden
1729 Leiden overleden
De Spaanse successieoorlog was van 1702-1713.
Een codicil was aan het testament van 1682 toegevoegd op 30-6-1684. Hierin wordt Samuel uitgesloten van de erfenis omdat hij zonder toestemming van zijn vader getrouwd was met een serveerster van een herberg. Dit wordt expliciet genoemd. Pas op 7-7-1687 trekt Marguerite Aubert deze uitsluiting in. Vreemd is dat hij trouwt in 1684 en zijn vader al in 1674 was overleden.
http://resources.huygens.knaw.nl/heinsiusrepublicpoliticswarfinance/Index/d
DU RY, SAMUEL, seigneur de CHAMPDORÉ. Al in 1692 ondertekent hij met De Champdoré, in Edinburgh.
(1651-1729) Hugenoot; uitgeweken naar Leiden; ingenieur in het Staatse leger; 1707 ingenieur 3e klasse; 1709-15 ingenieur 2e klasse. Ringoir, Afstammingen genie; Algemeen Nederlandsch Familieblad, 1883.
Du Ry, Samuel, seigneur de Champdoré, ringoir, afstammingen genie. (Chandoré??)
Ook wel geschreven Mr. S. Dury de Champdoré. Verwijst deze naam naar Canada?
Het was lang niet duidelijk waar de toevoeging de Champdoré vandaan komt.
Volgens Gerland is hij de eerste en enige die zich zo noemt. Ook het wapen van de Du Ry's de keper met de 3 wassende manen komt dan pas naar voren. Dit is afkomstig van de Schotse tak. Ook de spreuk Confido komt in het wapen van de Durie-family in Schotland voor. Hij wordt op 10-3-1697 in Montfoort (Utrecht) notarieel genoemd als bloedverwant en erfgenaam na het overlijden van de moeder (Marguerite Aubert).
Aantekening Olav:
De 4e (rond 1690 levende) zoon Samuel Du Ry leeft ook in Holland in dienst van de hoogste macht, de heren van de Staten generaal van de verenigde provinciën, van wie hij order en commissie heeft gekregen tijdens de laatste oorlog om zich te begeven naar een bepaald oord om te onderhandelen met een Minister van Frankrijk over een bijzondere en geheime zaak. De koning gaf hem de titel van Chevalier. Dat kan eigenlijk alleen stadhouder Willem III zijn geweest.
Inmiddels was de handelsoorlog met Frankrijk geëscaleerd tot de Negenjarige Oorlog 1688-1697, die ook wel de Oorlog van de Liga van Augsburg wordt genoemd. Zoals wel vaker speelden er diverse conflicten tegelijkertijd, waaronder een opvolgingskwestie in de Palts waarmee Lodewijk zich bemoeide. Deze veroorzaakte zowel voor de Republiek als voor Frankrijk veel economische problemen. Bij het bezoek vanuit Engeland van Willem in februari 1691 aan Den Haag, vanwege besprekingen met zijn bondgenoten in Liga van Augsburg kwamen vele hoge gasten en gezanten naar de stad. De overtocht van Willem was niet zonder ongemak en gevaar. De tocht in een open boot duurde 18 uur. Er stak een mist op, er dreven ijsschotsen, en ze kwam op een zandbank terecht voor de kust van het toenmalige eiland Westvoorn. Willem was vergezeld van diverse adellijke figuren, waaronder Hans Willem Bentinck en de bisschop van Londen. Volgens Govert Bidloo in zijn Komst van zijne majesteit Willem III, Koning van Groot Britanje enz. in Holland was Willem gewoon alle gevaren te verachten. Voor de festiviteiten rond het bezoek ontwierp Romeyn de Hooghe een groot aantal decoraties. Aanwezig waren de keurvorst van Brandenburg Frederik I van Pruisen, de keurvorst Maximiliaan II Emanuel van Beieren, de prinses van Koerland, waarschijnlijk Maria Anna van Koerland, getrouwd met Karel van Hessen-Kassel, de eveneens aanwezige landgraaf van Hessen-Kassel en de toekomstige keurvorst van Saksen. Toen in maart Bergen in het Zuid-Nederlandse Henegouwen werd belegerd, spoedde Willem zich naar het front.
Olav:
Hij krijgt die titel van chevalier vóór 1692 van koning Willem III van Oranje (14-11-1650 Den Haag tot 19-3-1702 London) koning van Engeland, als dank voor zijn bemiddeling op het hoogste niveau met de Fransen.
Tussen de Republiek en Frankrijk heerste van 1688 tot 1697 de negenjarige oorlog, een handelsoorlog (ook wel genoemd de oorlog van de liga van Augsburg). Hierbij werd waarschijnlijk door Samuel onderhandeld met de Fransen.
Willem III (Engeland en Ierland) won de slag aan de Boyne tegen Jacobus II. In Schotland was hij bekend als William II. Hij was stadhouder.
Er ligt een Champ Doré ongeveer 50km ten ZO van Argentan. Heeft dat mogelijk te maken met de titel die Samuel rond 1692 mocht gaan voeren?
Vermoedelijk heeft de titel te maken met onderhandelingen die tussen de engelsen en de fransen werden gevoerd over Canada (rond Montreal). Daar heeft een De Champdoré een belangrijke rol gespeeld. Maar wel veel eerder.
Rond 1692 was Samuel met Theodore samen in Edinburgh. Mogelijk dat hij daar de titel kreeg. Het kasteel van Edinburgh was aangepast volgens plannen van Theodore (en mogelijk Samuel). Er bestaat een plattegrond in het rijksprentenkabinet te Amsterdam uit het jaar 1692 ondertekend met Samuel Du Ry de Champdoré. Er staat op:
Samuel Du Ry de Champdoré, Ingenieur de leur Majestez & Conducteur en Chef de leur Artillerie dans le Roiaume d'Ecosse.
Heeft hij toen de gegevens van ons Du Ry-wapen gevonden en gebruikt??
JEANDORET, François également appelé : CHAMPDORÉ, François
Vignola (Giacomo Barozzi da) (Dury de Champforé, (Paul) (ed)) Regles des cinq ordres d'architecture de Jacques Barozzio de Vignole, avec plusieurs augmentations de Michel Ange Buonarotti, nouvellement revues, corrigées & augmentées par Ms.
Dury de Champforé, ci-devans en France, Architecte du Roi, et a present Ingenieur Ordinaire de leurs Hautes Puissances les Seigneurs Etats Généraux des Provinces Unis.
Leiden, Pierre Vander Aa 1712. £685
An unfamiliar early eighteenth-century pocket edition of Vignola, owing its individuality to having been edited for publication by Paul Dury (or Du Ry) de Champforé (1640-1714), initially Architecte du Roi at the court of Louis XIV of France, but who as a Huguenot left France after the revocation of the Edict of Nantes and took up employment under the States General of the United Provinces. In his preface Dury de Champforé draws attention to the failings of previous Frenchlanguage pocket editions of Vignola by Le Muet and by Jean Le Pautre, and stresses the care with which he has checked and revised the text of the present edition. He also adds a brief explanation of his own about the nomenclature of the various elements making up the traditional orders of architecture, and, more intriguingly, adds at the end of the volume four engraved designs for doorways prepared in 1664 for the Prince de Carignan, Comte de Soissons, a General in the French Army, by his father, Mathurin Du Ry, also an
Architecte du Roi at Louis XIV's court. Fowler Cat 373 (the Saxe-Teschen copy); not in Berlin Cat or BAL Cat. 8vo. Engraved frontispiece, title leaf in red and black, 20 + 136pp, including 61 full-page engraved text ills. Contemporary full calf, gilt spine, a little chipped at outer corners. A good, fresh copy.
1698
Given at Our Court at Kensington, this 20th Day of December 1698, in the Tenth Year of our Reign. Hij was toen captain in loondienst.
Hij was in 1703 in Aix-la-Chapelle (blijkt uit brief).
Op de plattegrond van hem van Amiens staat dat hij in 1710 daar gevangen werd gezet.
Hij was 1718 in Leiden.
In het Nationaal archief:
BRIEVEN VAN EN AAN OFFICIEREN VAN ARTILLERIE EN GENIE, OFFICIEREN VAN GEZONDHEID EN GARNIZOENSPREDIKANTEN IN HET STAATSE LEGER
2213, Van Samuel du Ry de Champdor'e, kapitein en ingenieur. Leiden, Elchinen Traarbrach, 1706-1707. Met afschriften van door hem ontvangen ontcijferde brieven 1706-1707 1 omslag
CBG 39G
In blauw een gouden keper, vergezeld van 3 zilveren wassenaars.
Familie afkomstig uit Frankrijk, waarvan Samuel du Rij de Champdoré geboren te Parijs 26-12-1651 zich te Leiden vestigde, alwaar hij 3-11-1729 overlijdt. De latere leden noemen zich alleen du Rij.NB. Vergelijk du Ry en Zelder van Beveren in deze groep.
Uitvoerige gegevens in het Algemeen Familieblad 1883 aflevering no. 5
William and Mary, February 1693, 01 February 1693-28 February 1693
Feb. 14. Kensington
Warrant to the Commissioners of the Treasury of Scotland to pay all arrears due to Samuel Dury, second engineer, the King intending to continue but one engineer in that kingdom. [S.P. Scotland Warrant Book 15, p.210.]
Dus Samuel was rond 1692 en 1700 in Edinburgh (Theodore zijn broer dus ook).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
auteur Scamozzi, Vincenzo
co-auteur:
Vander AA, Pierre
Du Ry de Champdore, Samuel
Aviler, Augustin-Charles
d 'titre Oeuvres d'architecture de Vincent Scamozzi.. contenües dans son Idée de l'architecture universelle dont les règles des cinq ordres, que le sixième livre contient, ont été traduites par Mr Augustin Charles d'Aviler.. & le reste traduit nouvellement par Mr Samuel Du Ry.. le tout revü & exactement corrigé sur l'original italien.. (Ep. déd. de P. Vander AA à N. Witsen)
éditeur-date Leide : chez Pierre Van der Aa, 1713 description (1-1bl-1-1bl-1-1bl-12-)276 p. vignette au t. gr. par J. Goeree, ill. gr. s. b. et gr. bandeau gr. lettre gr, portrait-front. de l'auteur, pl. gr. par Sluiter et Baptist d'après Goeree ; 2, 384 mm 30928 - Fonds de l'Académie de Lyon, ex-libris de P. Adamoli.Reliure veau marbré XVIIIe.Fonds de l'Académie de Lyon.ex-libr. gr. de P. Adamoli
Fonds avant 1801 (30928)
----------------------------------------------------
Van Samuel du Ry de Champdoré, kapitein en ingenieur. Leiden, Elchinen Traarbrach, 1706-1707.
Met afschriften van door hem ontvangen ontcijferde brieven 1706-1707
-----------------------------------------------------
Samuel Du Ry geboren te Parijs op de 26e dag van december 1651 en Marie Savary geboren te Maastricht op 15 Maart 1658 en zijn gehuwd op 14 mei 1684 te genoemde Maastricht.
Samuel Du Ry (onze zoon) is geboren te Leiden op woensdag 14 mei 1685 om 10 uur 's avonds. Hij werd gedoopt op zondag 18 van dezelfde maand door de heer Soehel en ten doop gehouden door mejuffrouw Marguerite Rambonnet en mijzelf voor de heer Le Moyne Professor en Pastoor.
Les traductions (ou les adaptations) en langue hollandaise du VIe livre parurent à partir de 1640 et celles des livres IIIe et VIe ensemble, à partir de 1658. Bien que ces traductions eussent été rééditées durant tout le xviie siècle, ce furent, de plus en plus, les éditions latines et, à partir du début du xviiie siècle, françaises, qui les remplacèrent, imposées aux éditeurs hollandais par le marché européen
[46] décida d'utiliser les planches gravées de Scamozzi et de rééditer (toujours en partie) son livre, il le fit non en hollandais, mais en français. Cette édition parue à Leyde en 1713 (rééditée en 1736) utilisait, pour le livre VIe, la traduction de D'Aviler [ill. 6]. Les parties manquantes (ainsi que l'abrégé de l'ensemble d'Idea) furent traduites ou rédigées par Samuel Du Ry ou Samuel Dury de Champdoré (1651-1729), architecte, ingénieur et écrivain franco-néerlandais. Bien que son adaptation du texte scamozzien fût également très réductrice, cette édition rendait compte de la structure de l'ensemble d'Idea, y compris de ses parties théoriques.
?uvres d'architecture de Vincent Scamozzi Vicentin, architecte de la République de Venise, contenues dans son « Idée de l'architecture universelle » ; dont les règles des ordres, que le sixième livre contient, ont été traduites en François par M. Augustin-Charles d'Aviler, architecte du Roi Très-Chrétien ; & le reste traduit nouvellement par M. Samuel Du Ry, ingénieur ordinaire de Leurs Hautes Puissances Les Seigneurs Etats Généraux des Provinces Unies. Avec les planches originales, le tout revu et exactement corrigé sur l'original italien. On y a joint aussi plusieurs nouveaux desseins des plus beaux édifices de Rome, dont l'auteur parle dans son ouvrage, page de titre, La Haye : Pierre de Hondt, 1736, rééd. (1re éd, Leide : P. Van der Aa, 1713), BINHA.
Quant aux illustrations, cette édition fut, bien sûr, importante grâce à l'utilisation des planches originales. Mais non moins important fut l'emploi des vingt et une images de très belle qualité représentant les édifices antiques de Rome que Scamozzi mentionnait dans son ouvrage [ill. 7]. Ces gravures provenaient du IIIe volume du Thesaurus antiquitatum Romanarum de Johan Georg Graevius
?uvres d'architecture de Vincent Scamozzi Vicentin?, Leyde : P. Van der Aa, 1713 (rééd. 1736), planche montrant le Colisée.
L'association des gravures de Scamozzi avec les vues des ruines antiques romaines était tout sauf banale. Nous l'avons vu : de nombreux ouvrages réalisés par les auteurs romains consacrés à leur ville montraient la Rome moderne comme héritière directe de la Rome antique. Sur les mêmes sites, la modernité poussait à travers les ruines, alors que les ruines transparaissaient à travers les chantiers modernes.
Or, dans l'édition hollandaise de Scamozzi de 1713, les images de la Rome ancienne se mélangeaient (ou servaient symboliquement de soubassement) non à la modernité romaine mais à la modernité vénitienne. Cette fois-ci, la Rome antique était donc reconstruite non pas à Rome mais à Venise. Rome comme lieu physique était abandonnée : d'ailleurs, dans les gravures de son ouvrage Discorsi sopra l'antichità di Roma, Scamozzi lui-même montrait Rome comme un lieu abandonné, définitivement tombé en ruines, parmi lesquelles se propageaient le crime et la violence [voir, par exemple la gravure montrant les ruines du Colisée : ill. 8].
Vincenzo Scamozzi, Discorsi sopra l'antichità di Roma, Venetia : appresso F. Ziletti, 1582, pl. : « Haec partes qvasdas interiores colossei ».
Cette configuration était très particulière : elle démontrait la possibilité de reconstruire Rome ailleurs qu'à Rome. Pour un lecteur hollandais, le passage par Venise était important : à travers la compilation publiée par Van der Aa, le rôle particulier de Scamozzi dans le transfert de l'héritage romain vers une Europe autre du point de vue de la géographie, de la physique et de la morale, paraissait évident.
La préface de cette édition signée par Samuel Du Ry, bien qu'elle renvoie à celle de D'Aviler, révélait, elle aussi, certaines particularités dans la perception du rôle joué par Scamozzi dans la création de l'architecture à l'antique dans cette autre Europe, celle du Nord, protestante et républicaine.
?uvres d'architecture de Vincent Scamozzi Vicentin, architecte de la République de Venise, contenues dans son « Idée de l'architecture universelle » ; dont les règles des cinq ordres, que le sixième livre contient, ont été traduites en françois par M. Augustin-Charles d'Aviler, architecte du Roi Très-Chrétien ; & le reste traduit nouvellement par M. Samuel Du Ry, ingénieur ordinaire de Leurs Hautes Puissances Les Seigneurs États Généraux des Provinces-Unies. Avec les planches originales, le tout revu et exactement corrigé sur l'original italien. On y a joint aussi plusieurs nouveaux desseins des plus beaux édifices de Rome, dont l'auteur parle dans son ouvrage, Leyde : P. Van der Aa, 1713 (La Haye, 1736 : Pierre de Hondt qui réédite cet ouvrage, reprend exactement la même dédicace ).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abraham*1696 Leiden †1750 Gouda 54


Herman Oem
Herman Oem, geb. circa 1580.

tr. Dordrecht op 1 mei 1605
met

Cornelia Anthonis Jorden de Zee, geb. circa 1585.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1624 Papendrecht †1688 Dordrecht 63


Cornelia Anthonis Jorden de Zee
Cornelia Anthonis Jorden de Zee, geb. circa 1585.

tr. Dordrecht op 1 mei 1605
met

Herman Oem, zn. van Johan Oem en Eleonora van Slingelandt, geb. circa 1580.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1624 Papendrecht †1688 Dordrecht 63


Johan Oem
Johan Oem, geb. Dordrecht in 1545, ovl. op 20 jul 1588.

tr.
met

Eleonora van Slingelandt, dr. van Hendrik van Slingelandt en Digna Bogaert, geb. Benthuizen circa 1550, ovl. op 10 aug 1620,
, op 13 febr. 1596 verkoopt Elisabeth van der Linde, weduwe van Jacob Muijs van Holij, baljuw van Zuid-Holland en schout van Dordrecht, aan Leonora van Slingelant, weduwe van Jan Oom Hermansz, een leeg erf of twee houttuinen aan de Landzijde omtrent de Nieuwkerkstraat, liggende tussen het huis van Jan Woutersz. bakker en het huis van de koopster, strekkende van de straat tot op de stadshaven. Koopvoorwaarde is, dat de bewoners van verkoopsters twee huizen een vrije doorgang over het huis zullen hebben. Het ene huis wordt door verkoopster zelf bewoond en staat op de hoek van de Nieuwkerkstraat en het andere huis staat tussen dat hoekhuis en het huis van Herman Oom.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman*1580     


Eleonora van Slingelandt
Eleonora van Slingelandt, geb. Benthuizen circa 1550, ovl. op 10 aug 1620,
, op 13 febr. 1596 verkoopt Elisabeth van der Linde, weduwe van Jacob Muijs van Holij, baljuw van Zuid-Holland en schout van Dordrecht, aan Leonora van Slingelant, weduwe van Jan Oom Hermansz, een leeg erf of twee houttuinen aan de Landzijde omtrent de Nieuwkerkstraat, liggende tussen het huis van Jan Woutersz. bakker en het huis van de koopster, strekkende van de straat tot op de stadshaven. Koopvoorwaarde is, dat de bewoners van verkoopsters twee huizen een vrije doorgang over het huis zullen hebben. Het ene huis wordt door verkoopster zelf bewoond en staat op de hoek van de Nieuwkerkstraat en het andere huis staat tussen dat hoekhuis en het huis van Herman Oom.

tr.
met

Johan Oem, zn. van Herman Oem en Wilhelmina Alblas van der Mijle, geb. Dordrecht in 1545, ovl. op 20 jul 1588.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman*1580     


Herman Oem
Herman (Herman Danielszn) Oem, geb. Dordrecht, Zuid-Holland circa 1510.

tr. (1) in 1535
met

Wilhelmina Alblas van der Mijle, dr. van Jan Willemsz van Alblas van der Mijle en Maria Adriaansdr de Joode, geb. Dordrecht in 1515.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1545 Dordrecht †1588  43

relatie (2)

Bronnen:
1.Groot Algemeen Historisch, Geografisch, Genealogisch en Oordeelkundig Woorden-Bo (S455), S455


Hendrik van Slingelandt
Hendrik van Slingelandt.

tr.
met

Digna Bogaert.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eleonora*1550 Benthuizen †1620  70


Digna Bogaert
Digna Bogaert.

tr.
met

Hendrik van Slingelandt, zn. van Cornelis Hendricksz van Slingelandt en Maria Jans de Witt.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eleonora*1550 Benthuizen †1620  70


Cornelis Hendricksz van Slingelandt
Cornelis Hendricksz van Slingelandt.

tr.
met

Maria Jans de Witt.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik     


Maria Jans de Witt
Maria Jans de Witt.

tr.
met

Cornelis Hendricksz van Slingelandt, zn. van Hendrick Pietersz van Slingelandt en Catharina van Steenhuijsen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik     


Hendrick Pietersz van Slingelandt
Hendrick Pietersz van Slingelandt, geb. circa 1425, ovl. in 1502.

tr.
met

Catharina van Steenhuijsen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis     


Catharina van Steenhuijsen
Catharina van Steenhuijsen.

tr.
met

Hendrick Pietersz van Slingelandt, zn. van Pieter Willemsz van Slingelandt en Mariken Adriaensdr, geb. circa 1425, ovl. in 1502.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis     


Pieter Willemsz van Slingelandt
Pieter Willemsz van Slingelandt, ovl. circa 1460.

tr.
met

Mariken Adriaensdr.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick*1425  †1502  77


Mariken Adriaensdr
Mariken Adriaensdr.

tr.
met

Pieter Willemsz van Slingelandt, zn. van Willem Jansz van den Tempel gezegd van Slingelandt, ovl. circa 1460.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick*1425  †1502  77


Willem Jansz van den Tempel gezegd van Slingelandt
Willem Jansz van den Tempel gezegd van Slingelandt.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter  †1460   


Jan Jansz van den Tempel
Jan Jansz van den Tempel.

tr.
met

Catharina van Heusden van Drongelen, dr. van Johan van Heusden van Drongelen en Hadewich Both van der Eem, geb. circa 1355.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem     


Catharina van Heusden van Drongelen
Catharina van Heusden van Drongelen, geb. circa 1355.

 

tr.
met

Jan Jansz van den Tempel, zn. van Jan van den Tempel en Elisabeth van Arkel Vrouwe van Slingelandt.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem     Bronnen:
1.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 89)


Johan van Heusden van Drongelen
Johan van Heusden van Drongelen.

tr.
met

Hadewich Both van der Eem (van der Eme)1, dr. van Gijsbert Both van der Eem en Margaretha van Arkel (Vrouwe van der Eem), geb. circa 1318, ovl. voor 1371, begr. Utrecht (Domkerk), tr. (1) met Wolfert III van Borselen1. Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder.

 

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1355     Bronnen:
1.CBG (CBG 005), Centraal Bureau voor Genealogie (blz. 89)