Cees Hagenbeek
Jacob Cornelisse Hoogendoorn
Jacob Cornelisse Hoogendoorn, geb. Willige Langerak circa 1660, meesterbakker, ovl. Willige Langerak op 8 mei 1703.

Jacob Cornelisse Hoogendoorn.
Genoemd bij de verdeling boedel van zijn grootvader Huybert Jacobs Hoogendoorn.

tr.
met

Jennetje Gerrits Duijs.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aeltje*1680  †1712 Willige Langerak 32


Johannes Kornelisse Hoogendoorn
Johannes Kornelisse Hoogendoorn, geb. Willige Langerak, meesterbakker, begr. Rotterdam op 8 mei 1703.

tr. Rotterdam op 22 mrt 1682
met

Madeleintje Harperts van den Burggraaf, ged. Rotterdam op 18 apr 1660, begr. aldaar op 31 okt 1703.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martijntje~1699 Rotterdam 1733 IJsselstein 34


Aeltje Jacobs Hoogendoorn
Aeltje Jacobs (Aaltje Jacobs) Hoogendoorn, geb. circa 1680, ovl. Willige Langerak na 6 aug 1712.

tr.
met

Cornelis Jansz Vermeulen, geb. circa 1675, schepen te Willige Langerak, ovl. Willige Langerak na 6 aug 1712.

Cornelis Jansz Vermeulen.
was Schepen te Willige Langerak en maakt in augustus 1712.
zijn testament op. Sij ligt sieck te bedde.
11 mei 1701. Attestatie nopende de dolligheyt van Willem Cornelis Vuren.
Gecomp. Jacob Botter, Jochem Floren Versluis, Cornelis Jans Vermeulen, won. te W.L. Arien Airse van Oostrum won. te Vijfhoeven ende Gerrit Meertensz won. op het Koekkoekse veer verklaren ten verzoeke van Jan Martinus van Vianen, Arien Cornelis Vuren, Baligje Cornelis Vurens, zwager, broeder en zuster van Willem Cornelis Vuren won. te W.L. int boveneinde dat de zelve Willem Cornelis Vuren nu al geruime tijd agter den anderen het gebruyk van sijn vijff duimen niet geheel heeft gehadt en verscheyde onnosele acte en rottigheden heeft gepleegt, veelen fatsoenlijke en eerlycke huysluyden en inwoonderen heel injurijeuslijk en lastelijk bejegent als een rumeloosen langst den dijck als anders heeft gelopen het welk voor Jegenwoordig tot soodanigen dulligheit en raserny is doorgebroken dat den selven als een furieus en dol mens begint te agresseren waervan niet anders als grote ongemacke te verwachten sijn.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1707     


Cornelis Jansz Vermeulen
Cornelis Jansz Vermeulen, geb. circa 1675, schepen te Willige Langerak, ovl. Willige Langerak na 6 aug 1712.

Cornelis Jansz Vermeulen.
was Schepen te Willige Langerak en maakt in augustus 1712.
zijn testament op. Sij ligt sieck te bedde.
11 mei 1701. Attestatie nopende de dolligheyt van Willem Cornelis Vuren.
Gecomp. Jacob Botter, Jochem Floren Versluis, Cornelis Jans Vermeulen, won. te W.L. Arien Airse van Oostrum won. te Vijfhoeven ende Gerrit Meertensz won. op het Koekkoekse veer verklaren ten verzoeke van Jan Martinus van Vianen, Arien Cornelis Vuren, Baligje Cornelis Vurens, zwager, broeder en zuster van Willem Cornelis Vuren won. te W.L. int boveneinde dat de zelve Willem Cornelis Vuren nu al geruime tijd agter den anderen het gebruyk van sijn vijff duimen niet geheel heeft gehadt en verscheyde onnosele acte en rottigheden heeft gepleegt, veelen fatsoenlijke en eerlycke huysluyden en inwoonderen heel injurijeuslijk en lastelijk bejegent als een rumeloosen langst den dijck als anders heeft gelopen het welk voor Jegenwoordig tot soodanigen dulligheit en raserny is doorgebroken dat den selven als een furieus en dol mens begint te agresseren waervan niet anders als grote ongemacke te verwachten sijn.

tr.
met

Aeltje Jacobs (Aaltje Jacobs) Hoogendoorn, dr. van Jacob Cornelisse Hoogendoorn (meesterbakker) en Jennetje Gerrits Duijs, geb. circa 1680, ovl. Willige Langerak na 6 aug 1712.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1707     


Madeleintje Harperts van den Burggraaf
Madeleintje Harperts van den Burggraaf, ged. Rotterdam op 18 apr 1660, begr. aldaar op 31 okt 1703.

tr. Rotterdam op 22 mrt 1682
met

Johannes Kornelisse Hoogendoorn, zn. van Cornelis Huyberts Hoogendoorn (buurmeester te Willige Langerak (1638)) en Martijntje Gerrits, geb. Willige Langerak, meesterbakker, begr. Rotterdam op 8 mei 1703.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martijntje~1699 Rotterdam 1733 IJsselstein 34


Martijntje Hoogendoorn
Martijntje Hoogendoorn, ged. Rotterdam op 18 okt 1699, begr. IJsselstein op 11 nov 1733.

tr.
met

Willem Graves, ged. Benschop op 9 feb 1688, mr.chirurgijn, gerechtsbode, schout en burgemeester van Benschop, begr. Benschop op 2 dec 1777.


Willem Graves
Willem Graves, ged. Benschop op 9 feb 1688, mr.chirurgijn, gerechtsbode, schout en burgemeester van Benschop, begr. Benschop op 2 dec 1777.

tr.
met

Martijntje Hoogendoorn, dr. van Johannes Kornelisse Hoogendoorn (meesterbakker) en Madeleintje Harperts van den Burggraaf, ged. Rotterdam op 18 okt 1699, begr. IJsselstein op 11 nov 1733.


Huybert Jacobs Hoogendoorn
Huybert Jacobs (Huijbert Jacobs) Hoogendoorn, geb. Willige Langerak tussen 1575 en 1579 (circa 1590), burgemeester Willige Langerak, ovl. Willige Langerak na 17 aug 1644.

Huybert Jacobs Hoogendoorn.
gegoed in de polder De Vijf Hoeven, Blaeckenburgh is een versterkt huis in Jaarsveld.
1027,  1-11-1640.
Comp. voor schout en schepenen van Willinge Langerak schepen is o.a. Paulus Jacobsz Hoogendoorn Huijbert Jacobsz Hoogendoorn ter eenre ende Jacob Huijberts en Cornelis Huijberts  oogendoorn als meerderjarige zoons geass. met Ghijsbert Jansz Versteech en mede als oom en bloetvoocht over de verdere onmundige weeskinderen van voorn Huijbert Jacobsz Hoogendoorn, weduwnaar van Meijnsken Jan Beerentsdr Versteech zaliger.
transp. aan Cornelis Willemsz Saijchge en Jan Jacobsz Verschoor, 7 mrg lant. (mogelijk dijkslag 246.
Gegoed polder De Vijf Hoeven.
4-1638.
Huijbert Jacobsz Hoogendoorn bekent schuldig te wesen aen Dingemans Jacobs (den Uijl) ¦ 1200,-. hij is buijrmeester te W.L.
1027-1 1-11-1640.
Comp. voor schout en schepenen van W.L.
schepen is oa. Paulus Jacobsz Hoogendoorn.
Huijbert Jacobsz Hoogendoorn ter eenre ende Jacob Huijberts en Cornelis Huijberts Hoogendoorn als meerderjarige zoons geass. met Ghijsbert Jansz Versteech en mede als oom en bloetvoocht over de verdere onmundige weeskinderen van voorn Huijbert Jacobsz Hoogendoorn, wedr. van Meijnsken Jan Beerentsdr Versteech zalgr.
transp. aan Cornelis Willemsz Saijchge en Jan Jacobsz Verschoor, 7 mrg lant. (mogelijk dijkslag 246).
(noordw. een boomgaertje van Cornelis Jacobsz Hoogendoorn te W.L. dit kan niet goed zijn was al ol?).
22-6-1640.
Comp. Huijbert Jacobsz Hoogendoorn en koopt van Jacob Leendertsz Borger tot Schoonhoven een hofstede te W.L. met 7 mrg land, waarnaast hij self ten oosten woond voor ¦ 600,-).

 • Vader:
  Jacob A(d)ryaen [Pouwels] (Jacob Adriaan Paulusz) Hoogendoorn1, zn. van Arien Paulusz Hoogendoorn (Heer van Blaeckenburgh) en N. van Blaeckenbugh, geb. Willige Langerak Dit mogelijk versterkte huis stond in Jaarsveld, gemeente Lopik. Ontstaan Over het ontstaan van dit huis is niets bekend. Geschiedenis In de archieven komen we 1352 de naam Blakenburg tegen dat in Jaarsveld was gelegen. Op grond van het feit dat deze naam eindigt op -burg, zouden we hier te maken kunnen hebben gehad met een versterkt huis. In 1593 komen we in de metingslijst van het 'Dijkarchief van de Lekdijk-Benedendams en IJsseldams' weer de naam Blakenburg tegen. "Jacob Aryenszoon Hogendoorn, Heer van Blaeckenburgh, eigenaar van dijkslag nummer 142 en nummer 144". Deze 2 nummers zijn gelegen in de tegenwoordige polder Wiel, even ten westen van de Rolafweg circa 1530, •schepen, "heer van Blaeckenburgh" (Schepen, Heer van Blaeckenburgh), ovl. Willige Langerak op 2 jul 1604, tr. met

tr. circa 1615
met

Meynsken Jan Berends (Meijnsje Jans) Versteegh (Versteeg), dr. van Jan Barends Versteegh (borgemeester Jaersvelt) en Weyntje of Ingentgen Reijers, geb. circa 1590, ovl. Willige Langerak circa nov 1640 (voor 1 nov 1640).

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1630  †1682 Willige Langerak 52Bronnen:
1.Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht (B 252), Olde Meijerink, Drs B. e.a, Stichting Matrijs : Utrecht, 90-3545-072-6, Utrecht, 1995

Meynsken Jan Berends Versteegh
Meynsken Jan Berends (Meijnsje Jans) Versteegh (Versteeg), geb. circa 1590, ovl. Willige Langerak circa nov 1640 (voor 1 nov 1640).

 • Vader:
  Jan Barends Versteegh, geb. Jaarsveld circa 1560, borgemeester Jaersvelt, ovl. voor 1635, Hij krijgt geen kinderen, tr. met

tr. circa 1615
met

Huybert Jacobs (Huijbert Jacobs) Hoogendoorn, zn. van Jacob A(d)ryaen [Pouwels] Hoogendoorn (•schepen, "heer van Blaeckenburgh") en Marietje Cornelisse, geb. Willige Langerak tussen 1575 en 1579 (circa 1590), burgemeester Willige Langerak, ovl. Willige Langerak na 17 aug 1644.

Huybert Jacobs Hoogendoorn.
gegoed in de polder De Vijf Hoeven, Blaeckenburgh is een versterkt huis in Jaarsveld.
1027,  1-11-1640.
Comp. voor schout en schepenen van Willinge Langerak schepen is o.a. Paulus Jacobsz Hoogendoorn Huijbert Jacobsz Hoogendoorn ter eenre ende Jacob Huijberts en Cornelis Huijberts  oogendoorn als meerderjarige zoons geass. met Ghijsbert Jansz Versteech en mede als oom en bloetvoocht over de verdere onmundige weeskinderen van voorn Huijbert Jacobsz Hoogendoorn, weduwnaar van Meijnsken Jan Beerentsdr Versteech zaliger.
transp. aan Cornelis Willemsz Saijchge en Jan Jacobsz Verschoor, 7 mrg lant. (mogelijk dijkslag 246.
Gegoed polder De Vijf Hoeven.
4-1638.
Huijbert Jacobsz Hoogendoorn bekent schuldig te wesen aen Dingemans Jacobs (den Uijl) ¦ 1200,-. hij is buijrmeester te W.L.
1027-1 1-11-1640.
Comp. voor schout en schepenen van W.L.
schepen is oa. Paulus Jacobsz Hoogendoorn.
Huijbert Jacobsz Hoogendoorn ter eenre ende Jacob Huijberts en Cornelis Huijberts Hoogendoorn als meerderjarige zoons geass. met Ghijsbert Jansz Versteech en mede als oom en bloetvoocht over de verdere onmundige weeskinderen van voorn Huijbert Jacobsz Hoogendoorn, wedr. van Meijnsken Jan Beerentsdr Versteech zalgr.
transp. aan Cornelis Willemsz Saijchge en Jan Jacobsz Verschoor, 7 mrg lant. (mogelijk dijkslag 246).
(noordw. een boomgaertje van Cornelis Jacobsz Hoogendoorn te W.L. dit kan niet goed zijn was al ol?).
22-6-1640.
Comp. Huijbert Jacobsz Hoogendoorn en koopt van Jacob Leendertsz Borger tot Schoonhoven een hofstede te W.L. met 7 mrg land, waarnaast hij self ten oosten woond voor ¦ 600,-).

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1630  †1682 Willige Langerak 52


Jacob A(d)ryaen [Pouwels] Hoogendoorn
Jacob A(d)ryaen [Pouwels] (Jacob Adriaan Paulusz) Hoogendoorn1, geb. Willige Langerak Dit mogelijk versterkte huis stond in Jaarsveld, gemeente Lopik. Ontstaan Over het ontstaan van dit huis is niets bekend. Geschiedenis In de archieven komen we 1352 de naam Blakenburg tegen dat in Jaarsveld was gelegen. Op grond van het feit dat deze naam eindigt op -burg, zouden we hier te maken kunnen hebben gehad met een versterkt huis. In 1593 komen we in de metingslijst van het 'Dijkarchief van de Lekdijk-Benedendams en IJsseldams' weer de naam Blakenburg tegen. "Jacob Aryenszoon Hogendoorn, Heer van Blaeckenburgh, eigenaar van dijkslag nummer 142 en nummer 144". Deze 2 nummers zijn gelegen in de tegenwoordige polder Wiel, even ten westen van de Rolafweg circa 1530, •schepen, "heer van Blaeckenburgh" (Schepen, Heer van Blaeckenburgh), ovl. Willige Langerak op 2 jul 1604.

Jacob A(d)ryaen [Pouwels] Hoogendoorn.
leenman van Blois, beleend 1592, droeg het leen over 1604,.
vermeld in de lijst van het Oudschildgeld van Sint Marie te Utrecht 1600. De naam Hoogendoorn vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in het land van Heusden en Altena. Hij is afkomstig van het in 1371 bestaande poldergebied " de Hogedoorn", gelegen boven Almkerk. Lokatie is thans bekend als de "Oude Doorn", een doodlopende weg met de in 1700 gebouwde molen " De oude Doorn" In de Outschiltgeltlyst van de Staten van Utrecht, Nederkwartier nummer 971-2 van 1600 staat hij overigens als bruyker van 14 morgen land in Cabauw vermeld. In de metingslijst van 1580 staat bovendien "Bastian Aryen Pouwelsz genaempt Blaeckenburg. Eigenaar van dijkslag 142. Overigens staat hier geen toevoeging Hogendoorn, dus wellicht is hij geen familie van de eigenaar uit 1593. Bewoners 1582 Bastian Aryen Pouwelsz genaempt Blaeckenburg 1593 Jacob Aryenszoon Hogendoorn, Heer van Blaeckenburgh Huidige doeleinden Er is niets meer van dit huis terug te vinden.
"Heer van Blaeckenburgh".

 • Vader:
  Arien Paulusz Hoogendoorn (Blackenburgh, van), zn. van Paulus heer Hoogendoorn, geb. Willige Langerak (te Willege Langerak) in 1504, Heer van Blaeckenburgh, ovl. Willige Langerak (te Willege Langerak) op 25 aug 1585, Hij krijgt geen kinderen, tr. met

tr.
met

Marietje Cornelisse, dr. van Cornelis Cornelisse, geb. Willige Langerak circa 1555, ovl. aldaar in 1600.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huybert*1575 Willige Langerak †1644 Willige Langerak 69
Cornelis*1584 Willege Langerak †1630 Willige Langerak 45
Pauwels*1580 Willige Langerak †1639 Willige Langerak 59Bronnen:
1.Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht (B 252), Olde Meijerink, Drs B. e.a, Stichting Matrijs : Utrecht, 90-3545-072-6, Utrecht, 1995

Cornelis Jacobsz Hoogendoorn
Cornelis Jacobsz Hoogendoorn, geb. Willege Langerak in 1584, ovl. Willige Langerak (te Langeraar) na 26 jun 1630.

 • Vader:
  Jacob A(d)ryaen [Pouwels] (Jacob Adriaan Paulusz) Hoogendoorn1, zn. van Arien Paulusz Hoogendoorn (Heer van Blaeckenburgh) en N. van Blaeckenbugh, geb. Willige Langerak Dit mogelijk versterkte huis stond in Jaarsveld, gemeente Lopik. Ontstaan Over het ontstaan van dit huis is niets bekend. Geschiedenis In de archieven komen we 1352 de naam Blakenburg tegen dat in Jaarsveld was gelegen. Op grond van het feit dat deze naam eindigt op -burg, zouden we hier te maken kunnen hebben gehad met een versterkt huis. In 1593 komen we in de metingslijst van het 'Dijkarchief van de Lekdijk-Benedendams en IJsseldams' weer de naam Blakenburg tegen. "Jacob Aryenszoon Hogendoorn, Heer van Blaeckenburgh, eigenaar van dijkslag nummer 142 en nummer 144". Deze 2 nummers zijn gelegen in de tegenwoordige polder Wiel, even ten westen van de Rolafweg circa 1530, •schepen, "heer van Blaeckenburgh" (Schepen, Heer van Blaeckenburgh), ovl. Willige Langerak op 2 jul 1604, tr. met

tr. (1)
met

NN Philipsdr Brouwer, dr. van Philip Machielse Brouwer en Adriaantje Jans Backer.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philip*1630     

tr. (2)
met

Huijbertje Jansdr.


Bronnen:

1.Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht (B 252), Olde Meijerink, Drs B. e.a, Stichting Matrijs : Utrecht, 90-3545-072-6, Utrecht, 1995

Pauwels Jacobsz Hoogendoorn
Pauwels Jacobsz Hoogendoorn, geb. Willige Langerak circa 1580, dijkmeester van de Lopikerwaard, ovl. Willige Langerak na 26 aug 1639.

Pauwels Jacobsz Hoogendoorn.
trouwt drie keer 1: NN, 2: Marrigje Jans Blankert 25 march 1627, Jaarsveld, 3: Fransje Heijmens 19 april 1635, Willige Langerak.

 • Vader:
  Jacob A(d)ryaen [Pouwels] (Jacob Adriaan Paulusz) Hoogendoorn1, zn. van Arien Paulusz Hoogendoorn (Heer van Blaeckenburgh) en N. van Blaeckenbugh, geb. Willige Langerak Dit mogelijk versterkte huis stond in Jaarsveld, gemeente Lopik. Ontstaan Over het ontstaan van dit huis is niets bekend. Geschiedenis In de archieven komen we 1352 de naam Blakenburg tegen dat in Jaarsveld was gelegen. Op grond van het feit dat deze naam eindigt op -burg, zouden we hier te maken kunnen hebben gehad met een versterkt huis. In 1593 komen we in de metingslijst van het 'Dijkarchief van de Lekdijk-Benedendams en IJsseldams' weer de naam Blakenburg tegen. "Jacob Aryenszoon Hogendoorn, Heer van Blaeckenburgh, eigenaar van dijkslag nummer 142 en nummer 144". Deze 2 nummers zijn gelegen in de tegenwoordige polder Wiel, even ten westen van de Rolafweg circa 1530, •schepen, "heer van Blaeckenburgh" (Schepen, Heer van Blaeckenburgh), ovl. Willige Langerak op 2 jul 1604, tr. met

tr. Jaarsveld op 25 mrt 1627
met

Marrigje Jansdr Blankert, dr. van Jan Cornelisz Blankert en Marrigje Gijsberts, geb. Jaarsveld circa 1600.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1625     Bronnen:
1.Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht (B 252), Olde Meijerink, Drs B. e.a, Stichting Matrijs : Utrecht, 90-3545-072-6, Utrecht, 1995

Friedrich VI von Leiningen
Friedrich VI Graf von Leiningen, 1328 Landgraf zu Leiningen.

tr.
met

Jutta von Isenburg-Limburg, dr. van Johann I von Isenburg en Uda von Ravensberg, ovl. tussen 1330 en 1335.

Uit dit huwelijk een zoon:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Friedrich VIII*1312 Leiningen [Duitsland] †1397  85


Jutta von Isenburg-Limburg
Jutta von Isenburg-Limburg, ovl. tussen 1330 en 1335.

tr.
met

Friedrich VI Graf von Leiningen, zn. van Friedrich V von Leiningen (PID: 36000217) en Sophie von Freiburg, 1328 Landgraf zu Leiningen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Friedrich VIII*1312 Leiningen [Duitsland] †1397  85


Friedrich V von Leiningen
Friedrich V von Leiningen, geb. in 1277, PID: 36000217, ovl. voor 1342.

tr.
met

Sophie von Freiburg, ovl. na 29 mrt 1335.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Friedrich VI     
Elisabeth*1290 Alt-Leiningen [Duitsland] †1355 Blankenheim [Duitsland] 65


Sophie von Freiburg
Sophie von Freiburg, ovl. na 29 mrt 1335.

tr.
met

Friedrich V von Leiningen, zn. van Frederik IV van Leiningen (graaf van Leiningen 1287) en Johanna d'Aspremont Dame de Wassigny, geb. in 1277, PID: 36000217, ovl. voor 1342.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Friedrich VI     
Elisabeth*1290 Alt-Leiningen [Duitsland] †1355 Blankenheim [Duitsland] 65


Johann I von Isenburg
Johann I von Isenburg, geb. voor 1266, ovl. voor 1319.

Johann I von Isenburg.
der blinde Herr, 20.10.1299 königl. Burgmann auf Calsmunt, 1310 Verkauf der Veste Frauenstein an den Erzbischof von Mainz.

tr.
met

Uda von Ravensberg, dr. van Otto III van Ravensberg (eerst geestelijke, uitgetreden daarna graaf van Ravensberg 1256) en Hedwig van der Lippe, geb. voor 1276, ovl. op 25 jun 1313.

Uda von Ravensberg.
st ihr Mann Johann I. v.Isenburg-Limburg oder Johann I. v.Limburg?

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutta  †1330   


Uda von Ravensberg
Uda von Ravensberg, geb. voor 1276, ovl. op 25 jun 1313.

Uda von Ravensberg.
st ihr Mann Johann I. v.Isenburg-Limburg oder Johann I. v.Limburg?

tr.
met

Johann I von Isenburg, zn. van Gerlach graaf von Isenstein-Limburg en Imagina von Blieskastl, geb. voor 1266, ovl. voor 1319.

Johann I von Isenburg.
der blinde Herr, 20.10.1299 königl. Burgmann auf Calsmunt, 1310 Verkauf der Veste Frauenstein an den Erzbischof von Mainz.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutta  †1330   


Reinier von Loë
Reinier von Loë.

tr.
met

Elisabeth van Calcum, dr. van Peter van Calcum.


Elisabeth van Calcum
Elisabeth van Calcum.

tr.
met

Reinier von Loë, zn. van Henrich von Loe (heer van Loë 1411) en Hilla van Westerholt.