GensDataPro persoonskaarten 13540-13559
Gijsbert III van Bronckhorst

Gijsbert III van Bronckhorst, vir nobilis, 1230 dominus de Radekeym, ovl. voor 28 feb 1241.

tr. tussen jun 1230 en 10 sep 1232 
met

Cunegunde von Oldenburg, dr. van Maurits von Oldenburg.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelm*1231     


Har Ghysebrecht uten Goye

Har Ghysebrecht uten Goye, geb. circa 1225, ovl. (minstens 75 jaar oud) na 1300.


Margareta van Horne

Margareta van Horne, ovl. voor 7 sep 1350.

tr.
met

Hendrik III van der Leck, ovl. na 1342


Hendrik III van der Leck

Hendrik III van der Leck, ovl. na 1342.

tr.
met

Margareta van Horne, dr. van Gerard I ridder van Horne (heer van Horne, Altena en Weert 1306) en Irmgard gravin van Kleef (Erbin von Kranenburg), ovl. voor 7 sep 1350


Wilhelmus van Goye

Wilhelmus graaf van Goye, geb. circa 1140, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) circa 1195.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walter*1170  †1232  62


Schele Willem Luscus van Goye

Schele Willem Luscus graaf van Goye, geb. circa 1110, 1156-1178, ovl. (minstens 69 jaar oud) tussen 27 feb 1179 en 27 feb 1187 .

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmus*1140  †1195  55


Wilhelmu de Upgoye

Wilhelmu de Upgoye, geb. circa 1080.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Schele*1110  †1179  69


Wilhelmus de Upgoye

Wilhelmus graaf de Upgoye, geb. circa 1050, vermeld 1108-1122, ovl. (minstens 72 jaar oud) na 1122.

Graaf in Isla-et-Lake.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmu*1080     


Gerard de Cocq van Batenborch van Waardenburg
 

Gerard de Cocq van Batenborch van Waardenburg, 3e heer van Waardenburg, ovl. voor 24 apr 1327.

tr. circa 1314
met

Johanna van Buren, dr. van Allard III heer van Buren en Elisabeth Friso.
Gerit de Coc mit den wringende hals huwelijkte (kennelijk als chef de famille) uit aan zijn broersdochter als erfdochter van Vuren uit zodat het nageslacht van de heren van Vuren zou stammen blijkens deze kroniek uit een huwelijk van deze erfdr van Vuen met de heer van Asperen (danwel Herberen danwel diens broer). Dit suggereert dat Vuren al voordien kwam te resorteren (en niet eerder gekoloniseerd) onder de Chatillon-nazaten.
In danwel de tekst danwel de interpretatie klopt iets niet. De tekst in eenzelfde zin maakt onderscheid tussen dese Gerit van Werdenberch en Gerit de Coc van Batenborch.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan  †1360   
Alard     
Mechteld*1310     
Jutta     


Johanna van Buren

Johanna van Buren.

tr. circa 1314
met

Gerard de Cocq van Batenborch van Waardenburg, zn. van Rudolf II de Cocq van Weerdenburg (2e Heer van Waardenburg) en Margaretha van Batenburg, 3e heer van Waardenburg, ovl. voor 24 apr 1327.

 
.
Gerit de Coc mit den wringende hals huwelijkte (kennelijk als chef de famille) uit aan zijn broersdochter als erfdochter van Vuren uit zodat het nageslacht van de heren van Vuren zou stammen blijkens deze kroniek uit een huwelijk van deze erfdr van Vuen met de heer van Asperen (danwel Herberen danwel diens broer). Dit suggereert dat Vuren al voordien kwam te resorteren (en niet eerder gekoloniseerd) onder de Chatillon-nazaten.
In danwel de tekst danwel de interpretatie klopt iets niet. De tekst in eenzelfde zin maakt onderscheid tussen dese Gerit van Werdenberch en Gerit de Coc van Batenborch.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan  †1360   
Alard     
Mechteld*1310     
Jutta     


Alard de Cocq van Waardenburg

Alard de Cocq van Waardenburg.

 

tr.
met

NN van der Eem.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ida     


Mechteld de Cocq van Waardenburg

Mechteld de Cocq van Waardenburg, geb. circa 1310.

 

tr. (ongeveer 20 jaar oud) circa 1330
met

Arnold van Heukelom, zn. van Otto I van Arkel ridder (heer van Heukelom en Asperen), ridder 1328, heer van Leyenberg, ovl. na 1338, tr. (1) met Gerrtuid van Wijffliet


Jutta de Cocq van Waardenburg

Jutta de Cocq van Waardenburg (de Cock van Waardenburch).

 

tr.
met

Dirck (Arentsz Jansz) (Dirk) ridder de Roever, heer van Aerle Rixtel, Beek en Stiphout, hoogschout en schepen van te 's-Hertogenbosch van 1315 tot 1328, ovl. na 1342.
vermeld 1315-1328.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes     
Arnt*1320  †1384 's-Hertogenbosch 64
Edmond     


Rudolf II de Cocq van Weerdenburg

Rudolf II de Cocq van Weerdenburg, geb. circa 1243, 2e Heer van Waardenburg, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1315.

tr. (hoogstens 49 jaar oud) (1) voor 15 sep 1292
met

N.N. Gerritsdr van Rossem, dr. van Ridder Gerard van Rossem en Hadewigis .
Over Rudolf de Cock, tweede heer van Weerdenberg en zijn in de periode 1310-1320 Gerard en Gijsbert van Weerdenberg, vermoedelijk broers, zonen van Rodolf de Cock, de tweede heer van Weerdenberg, van wie waarschijnlijk nog in 1306 een vermelding is, als hij optreedt als scheidsman.

tr. (resp. ongeveer 67 en ongeveer 5 maanden oud) (2) op 14 jun 1310
met

Elisabeth van der Sluys, dr. van Arnoud van der Sluys en Agnes van der Lecke (vrouwe van Haamstede), geb. in 1310.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan     

tr. (hoogstens 56 jaar oud) (3) voor 1299
met

Margaretha van Batenburg, dr. van Gerard van Batenburg ridder (raad van graaf Reinald van Gelre 1271) en Elisabeth van Meurs, ovl. in 1299.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem     
Willem  †1318   
Gerard  †1327   


N.N. Gerritsdr van Rossem

N.N. Gerritsdr van Rossem.

tr. (Rudolf hoogstens 49 jaar oud) voor 15 sep 1292
met

Rudolf II de Cocq van Weerdenburg, zn. van Ridder Rudolf de Chatillon bijgenaamd de Cock van Weerdenburgh (miles, 1e heer van Waardenburg, Opijnen en IJzendoorn, vermeld 1265-1295) en Aleyt van Ochten, geb. circa 1243, 2e Heer van Waardenburg, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1315, tr. (2) met Elisabeth van der Sluys.
Over Rudolf de Cock, tweede heer van Weerdenberg en zijn in de periode 1310-1320 Gerard en Gijsbert van Weerdenberg, vermoedelijk broers, zonen van Rodolf de Cock, de tweede heer van Weerdenberg, van wie waarschijnlijk nog in 1306 een vermelding is, als hij optreedt als scheidsman, tr. (3) met Margaretha van Batenburg


Rudolf de Chatillon bijgenaamd de Cock van Weerdenburgh

Ridder Rudolf de Chatillon bijgenaamd de Cock van Weerdenburgh, geb. te Chatillon sur Marne [Frankrijk] circa 1210, miles, 1e heer van Waardenburg, Opijnen en IJzendoorn, vermeld 1265-1295, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) in 1283 (circa 1275).

tr. (resp. ongeveer 55 en ongeveer 40 jaar oud) (1) in 1265
met

Aleyt van Ochten, dr. van Rycolt II van Ochten (heer van Isendoorn) en Jutta (Agnes) van Cuijck, geb. circa 1225, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) in 1290.
van Rodolf de Cock van Weerdenberg is een aantal vermeldingen bekend. Allereerst wordt hij genoemd in 1265 met zijn vader Rodolf, en zijn broers Henric, Gijsbert en Willem. Daarna wordt hij vermeld in 1280, 1283, 1287, 1292, 1300 en 1306. In ieder geval in 1280 is hij zijn vader al opgevolgd als de tweede heer van Weerdenberg, en hij is het die in 1283 den sael en de ronde toern van Weerdenberg heeft laten bouwen. Hij wordt voor het eerst genoemd met zijn broers Henric, Gijsbert en Willem in de bekende acte van 1265. Over hun leeftijden is op dit moment weinig te zeggen, maar te proberen is een poging om een beetje reeële schatting te maken van hun leeftijden. Omdat zij alle 4 vermeld worden, mag de conclusie getrokken worden, dat ze volwassen waren. Ervan uitgaande, dat de jongste misschien rond de 14 jaar is. De oudste zoon zal dan makkelijk rond de 22 jaar zijn, en is daarmee dus geboren rond 1243. Zijn laatste vermelding ligt rond 1306, dus dan zou hij rond 65 jaar zijn geworden. Alleszins acceptabele getallen, waar misschien ook nog enige rek in zit. In het minimale geval was de jongste zoon rond de 2 jaar, en de oudste dan rond de 10 jaar, en dan zou Rodolf II geboren zijn rond 1255, en overleden zijn op in zijn vijftiger jaren. Er is voor zijn geboortejaar dus een schatting te maken: tussen 1240 en 1255. Zijn vader kan dan getrouwd zijn rond die tijd, 1235-1250 lijkt acceptabel, en uit de vermelding van 1283 is bekend dat zijn vader ook Rodolf heette.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert*1260  †1319  59
Geese     
Willem     
Rudolf*1243  †1315  72

tr. (ongeveer 30 jaar oud) (2) circa 1240
met

Agnes van Kuyc, dr. van Ridder Hendrik III graaf van Kuyc en Aleydis Jansdr Persijn van Putten.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1245  †1312  67


Aleyt van Ochten

Aleyt van Ochten, geb. circa 1225, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) in 1290.

tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 55 jaar oud) in 1265
met

Ridder Rudolf de Chatillon bijgenaamd de Cock van Weerdenburgh, zn. van Reinald II (René) de Châtillon en NN Coucy, geb. te Chatillon sur Marne [Frankrijk] circa 1210, miles, 1e heer van Waardenburg, Opijnen en IJzendoorn, vermeld 1265-1295, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) in 1283 (circa 1275), tr. (2) met Agnes van Kuyc.
van Rodolf de Cock van Weerdenberg is een aantal vermeldingen bekend. Allereerst wordt hij genoemd in 1265 met zijn vader Rodolf, en zijn broers Henric, Gijsbert en Willem. Daarna wordt hij vermeld in 1280, 1283, 1287, 1292, 1300 en 1306. In ieder geval in 1280 is hij zijn vader al opgevolgd als de tweede heer van Weerdenberg, en hij is het die in 1283 den sael en de ronde toern van Weerdenberg heeft laten bouwen. Hij wordt voor het eerst genoemd met zijn broers Henric, Gijsbert en Willem in de bekende acte van 1265. Over hun leeftijden is op dit moment weinig te zeggen, maar te proberen is een poging om een beetje reeële schatting te maken van hun leeftijden. Omdat zij alle 4 vermeld worden, mag de conclusie getrokken worden, dat ze volwassen waren. Ervan uitgaande, dat de jongste misschien rond de 14 jaar is. De oudste zoon zal dan makkelijk rond de 22 jaar zijn, en is daarmee dus geboren rond 1243. Zijn laatste vermelding ligt rond 1306, dus dan zou hij rond 65 jaar zijn geworden. Alleszins acceptabele getallen, waar misschien ook nog enige rek in zit. In het minimale geval was de jongste zoon rond de 2 jaar, en de oudste dan rond de 10 jaar, en dan zou Rodolf II geboren zijn rond 1255, en overleden zijn op in zijn vijftiger jaren. Er is voor zijn geboortejaar dus een schatting te maken: tussen 1240 en 1255. Zijn vader kan dan getrouwd zijn rond die tijd, 1235-1250 lijkt acceptabel, en uit de vermelding van 1283 is bekend dat zijn vader ook Rodolf heette.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert*1260  †1319  59
Geese     
Willem     
Rudolf*1243  †1315  72


Gerard van Rossem

Ridder Gerard van Rossem, geb. voor 1291.

tr.
met

Hadewigis , ovl. na 1291.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
N.N.     


Gijsbert Rudolfsz de Cocq van Châtillon

Gijsbert Rudolfsz de Cocq van Châtillon, geb. circa 1260, ovl. (59 jaar oud) in 1319.


Geese de Cocq van Châtillon

Geese de Cocq van Châtillon.