Genealogische website van Cees Hagenbeek
Maria von Sombreffe
Maria von Sombreffe1, geb. in 1435,
, vermeld 1448, extrait de la chronique de Jean de Stavelot : 1484, 22 Nov Messire Ghisbrecht van Wachtendonck, chevalier, comme mari de dame Marie, veuve de Willem de Sombreffe, fait relief; après quoi il fait transport a Daniel de Noenheim, fils de Henride Noenhem.

tr. in 1448
met

Gijsbert (Gisbert) van Wachtendonck, zn. van Wilhelm bastaard Geldern-Jülich en Hermanna van Bronckhorst-Batenburg, ovl. na 1485,
, Peter van Egmont, richter van Veluwen, oorkondt, dat voor hem en gerichtslieden heer Gisbert van Wachtendonck, ridder, en vrouwe Mary van Somberch (lees Sombreffe), zijn huisvrouw, de accijnzen te Nyerkerck en Putten verbonden hebben voor een schuld van 400 rijnsgld. aan joffr, Johanna van Aller Besslesdochter. Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert ende tsestich, des Saterdaichs post Petri ad vincula Datering 1460 Augustus 2 NB Opgenomen in een vidimus d.d. 1529 Februari 12 (zie no. 601).

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hermanna  †1490 Limbricht  
Willem     
Wilhelmina     
Balthasara     Bronnen:
1.Europäische Stammtafeln.-(). Neue Folge (ES-NF 12), Detlev Schwennicke, Stargardt, Marburg [Duitsland], 1986


Otto IV van Arkel-Heukelum
Otto IV van Arkel-Heukelum, geb. op 27 feb 1442, heer van Heukelom, ovl. op 12 jun 1503,
, Hij was dood 12 juni 1503, op welke datum zijn weduwe zegelde. Op 12 juni 1481 lijftochtte hij zijn vrouw Walravina van
Broekhuizen, vrouwe van Waardenburg, dochter van Johan van Broekhuizen Gerritszoon, heer van Waardenburg, en Elisabeth van Haeften. Walravina werd in 1496 met Waardenburg en Amersoyen beleend (Leenreg. Gelre, Kwartier v. Nijmegen,
pag. 498 en 703), na de dood van haar broeder Gerrit
van Broekhiuizen. Als weduwe van Hoekelum beval zij
19 juni 1504 de belangen van haar kinderen aan in de
goede zorgen van Floris van Egmond, de beroemde veldheer
van keizer Maximiliaan. (Drossaers, Arch. Nass. Domeinraad
11, b. 4, regest 14.) Het was in de tijd van de Gelderse oorlogen tegen de laatste hertog Karel, die in 1492 in zijn land was teruggekeerd. Walravina stierf vóór 1514, toen haar zoon Walraven werd beleend; zij was hertrouwd met Herman van Wachtendonck.

tr. op 12 jun 1481
met

Walraven (Walravina) van Broekhuizen (Vrouwe van Waardenburg en Ammersoyen), dr. van Johan van Broekhuizen (heer van Broekhuizen en Waardenburg, erfhofmeester van Gelre) en Elisabeth van Haeften (vrouwe van Varick), geb. Waardenburg circa 1460, vrouwe van Amerzoden en Waardenburg, ovl. Waardenburg in 1511,
, Zij is vrouwe van Waardenburg en is ook in bezit van kasteel Ammersooijen. Zij trouwt twee maal. De eerste keer op 28 augustus 1481 met Otto van Arkel, Heer van Heukelum. Otto overlijdt in 1503. De tweede keer worden huwelijkse voorwaarden opgemaakt in 1507 met Herman van Wachtendonk geb. ca 1490 te Germeseel. Herman verkoopt het kasteel Ammersooijen in 1513 aan Hendrick III graaf van Nassau. In 1508 is Jan van Broekhuizen overleden. Otto IV heer van Heukelom was dood 12 juni 1503, op welke datum zijn weduwe zegelde. Op 12 juni 1481 lijftochtte hij zijn vrouw Walravina van Broekhuizen, vrouwe van Waardenburg, dochter van Johan van Broekhuizen Gerritszoon, heer van Waardenburg, en Elisabeth van Haefhen. Walravina werd in 1496 met Waardenburg en Amersoyen beleend (Leenreg. Gelre, Kwartier v. Nijmegen, pag. 498 en 703), na de dood van haar broeder Gerrit van Broekhuizen in 1494. Als weduwe van Hoekelum beval zij 19 juni 1504 de belangen van haar kinderen aan in de goede zorgen van Floris van Egmond, de beroemde veldheer van keizer Maximiliaan. (Drossaers, Arch. Nass. Domeinraad 11, b. 4, regest 14.) Het was in de tijd van de Gelderse oorlogen tegen de laatste hertog Karel, die in 1492 in zijn land was teruggekeerd. Walravina stierf vóór 1514, toen haar zoon Walraven werd beleend; zij was hertrouwd met Herman van Wachtendonck. (Vgl. Dr. G. D. J. Schotel, Ammerzode, in: Bijdr. Vad. Gesch. 14), tr. (1) met Herman van Wachtendonck van Germanseel. Uit dit huwelijk 2 zonen.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1481  †1512  31
Walraven  †1556   


Eberhard ter Stegen
Eberhard ter Stegen.

tr, Hij geeft als huwelijksgeschenk aan zijn huisvrouw een morgengaven van 300 daalders
met

Elisabeth Bruyns, dr. van Nicolaas Bruyns en joffer Wendela Jansdr van Till, geb. na 1530, ovl. voor 8 jun 1614,
, De stamboom Van Wagtendonk geeft Goris Jansz van Wachtendonk een vrouw Geertruy van Arkel (geb. te Ammersoden) en de resp. voorouders Johan, Goris, François en Dirk. De laatste zou de richter in Cranenburg zijn, die ca. 1574 trouwt met Elisabeth Bruins. [Elisabeths broer Ludolph Bruyns, burgemeester van Emmerik, had een dochter Margaretha. Uit haar verbintenis met Frederik Hendrik, prins van Oranje, werd in 1624 geboren jr. Frederik (Hendrik) van Nassau, heer van Zuylenstein en Leersum, de stamvader van de Nassau-Zuylenstein's]. De voorouders van Dirk van Wachtendonk zouden uit het adellijk geslacht Van Wachtendonck stammen, de genoemde genealogie geeft een m.i. grotendeels gefantaseerde stamlijn tot het geslacht van Este omstreeks het jaar 900. Daar ook voor de eerste 4 geslachten een bronvermelding ontbreekt (ook op aanvraag) is er niet van uit te gaan dat de link naar Dirk van Wachtendonk betrouwbaar is, tr. (1) met Dirk van Wachtendonck. Uit dit huwelijk 3 kinderen


Nicolaas Bruyns
Nicolaas Bruyns.

tr. in 1522
met

joffer Wendela Jansdr van Till, dr. van Lambert Hermansz van Till (burgemeester van Kleef) en Wendelina Jansdr van Arnhem, ovl. voor 14 sep 1577.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1530  †1614  84
Nicolaas  †1614   
Ludolph*1555  †1617  62


Wendela Jansdr van Till
joffer Wendela Jansdr van Till, ovl. voor 14 sep 1577.

tr. in 1522
met

Nicolaas Bruyns, zn. van Ludolph Bruyns (wijnkoper) en Catharina van Boetbergen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1530  †1614  84
Nicolaas  †1614   
Ludolph*1555  †1617  62


Margriet van Merode
Margriet van Merode (van Merode van Schlosberg), geb. in 1526, ovl. op 2 dec 1600.

tr. (1) op 6 aug 1555
met

Otto von Wachtendonck zu Bissenberg, zn. van Herman van Wachtendonck van Germanseel (heer van Hauserholz) en Maria Adelheid Schenck van Niedegen, geb. Waardenburg in 1523, drost van Kleef, ovl. op 2 mei 1592,
, Op 15 Juli 1575 beleende Willem, Hertog van Cleef, Gulik en Berg, Reinier van Aeswin, oudsten zoon van wijlen Reinierr van AeswinN met de hofstad te Kemenaden en de hofstad Wimbergen onder Doetichem. Getuigen waren Arend van Wachtendunck, Maarschalk en Ambtman te Cranenburg en Otto van Wachtendonk, drost van Cleef.

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna  †1626 Gramsbergen  
Willemina*1555  †1629 Oyen 74
Margriet     

tr. (2)
met

Andreas VI von Merode-Frankenberg, zn. van Andreas V von Merode-Fliesteden en Katharina von Vercken, zu Vliesteden, ovl. op 14 jun 1554


Anna van Wachtendonck
Anna van Wachtendonck, vrouwe van Bösenberg, ovl. in 1626, begr. Gramsbergen in de Hervormde kerk,
, In 1608-'14 volgde in opdracht van Anna van Wachtendonk de herbouw van de havezate Gramsbergen, die vervolgens weer sterk te lijden had van belegering door Munsterse troepen in 1673 en vernielingen het jaar daarop.

tr. in 1584
met

Jhr Eustaes (Statius) van Aeswijn, zn. van Reynier van Aeswijn tot Gramsbergen (heer van Kemnade, Duringen, Wesenhorst, ter Stonde en Gramsbergen) en Jvr Josina Staasendr van Broeckhuysen (vrouwe van Brakel en Willige Langerak), heer van Gramsbergen, WilIige Langerak, ovl. in 1607, begr. Grambergen in de Hervormde Kerk.

Uit dit huwelijk 4 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha  †1657   
Agnes*1594  †1644  50
Anna     
Aleida  †1632   


Johan Scheiffart van Merode Schlossberg
Johan Scheiffart van Merode Schlossberg, geb. circa 1495, ovl. circa 1565,
, Zu Schlossberg, Konradsheim und Koslar.

tr. op 12 jun 1481
met

Lucia van Haes tot Conradsheim, dr. van Willem van Haes tot Conradsheim en A Schall van Bell tot Morreshoven, geb. circa 1490, ovl. op 6 okt 1550,
, Erbin zu Coslar, to: Johann en A Schall v.Bell, 1.Ehe: Daem von dem Bongart zum Busch.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margriet*1526  †1600  74


Lucia van Haes tot Conradsheim
Lucia van Haes tot Conradsheim, geb. circa 1490, ovl. op 6 okt 1550,
, Erbin zu Coslar, to: Johann en A Schall v.Bell, 1.Ehe: Daem von dem Bongart zum Busch.

tr. op 12 jun 1481
met

Johan Scheiffart van Merode Schlossberg, zn. van Adam van Merode Schlossberg en Margaretha von Gertzen gen. Sintzich, geb. circa 1495, ovl. circa 1565,
, Zu Schlossberg, Konradsheim und Koslar.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margriet*1526  †1600  74


Statius van Aeswijn
Jhr Eustaes (Statius) van Aeswijn, heer van Gramsbergen, WilIige Langerak, ovl. in 1607, begr. Grambergen in de Hervormde Kerk.

tr. in 1584
met

Anna van Wachtendonck, dr. van Otto von Wachtendonck zu Bissenberg (drost van Kleef) en Margriet van Merode, vrouwe van Bösenberg, ovl. in 1626, begr. Gramsbergen in de Hervormde kerk,
, In 1608-'14 volgde in opdracht van Anna van Wachtendonk de herbouw van de havezate Gramsbergen, die vervolgens weer sterk te lijden had van belegering door Munsterse troepen in 1673 en vernielingen het jaar daarop.

Uit dit huwelijk 4 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha  †1657   
Agnes*1594  †1644  50
Anna     
Aleida  †1632   


Reynier van Aeswijn tot Gramsbergen
Reynier van Aeswijn tot Gramsbergen, heer van Kemnade, Duringen, Wesenhorst, ter Stonde en Gramsbergen, ovl. circa 1555.

huwelijkse voorwaarden in 1533 Donderdach na O.L.V. dach Assumptionis 1533
met

Jvr Josina Staasendr van Broeckhuysen (Broichuysen, Brukhuizen), dr. van Steffen of Eustatius van Broeckhuysen en Cornelia van Wyhe tot Echteld, vrouwe van Brakel en Willige Langerak, ovl. circa 1582.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eustaes  †1607 Grambergen  
Reynier     


Josina Staasendr van Broeckhuysen
Jvr Josina Staasendr van Broeckhuysen (Broichuysen, Brukhuizen), vrouwe van Brakel en Willige Langerak, ovl. circa 1582.

huwelijkse voorwaarden in 1533 Donderdach na O.L.V. dach Assumptionis 1533
met

Reynier van Aeswijn tot Gramsbergen, zn. van Reynold van Aeswijn tot Gramsbergen (heer van Gramsbergen en Brakel) en Agnes van Ulft (vrouwe van Kemnade, ter Stonde, ter Brugge en Gramsbergen), heer van Kemnade, Duringen, Wesenhorst, ter Stonde en Gramsbergen, ovl. circa 1555.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eustaes  †1607 Grambergen  
Reynier     


Anna Boon
Anna Boon,
, Signatur: 5883 - AA 002
Aktenzeichen: W 13/30
Beteiligt als (2) Kläger: Anna Boon als Witwe von Arnold von Wachtendonk namens ihrer Kinder Franz, Arnold, Gottfried, Johann, Sara und Catharina Beteiligt als (3) Beklagter: Abt des Klosters Kornelimünster und Konsorten: Gottfried von Wachtendonk
Beteiligt als (4) Prokuratoren (Kl.): Lic. Johann Konrad Albrecht 1664 - Subst.: Lic. Franz Eberhard Albrecht Sachverhalt des Falls:Streitgegenstand: Klage wegen der Immission von Gottfried von Wachtendonk in die der Klägerin gehörende Kupfermühle gen. der Haw und die zugehörigen Güter durch den Abt des Klosters Kornelimünster. Die Klägerin verweist auf einen 1663 von dem Abt in Sachen Wachtendonck ./. Wachtendonck ergangenen Bescheid, der beiden Parteien eine Beibehaltung des Rechtsstandes bis zur Beendigung eines in Den Haag geführten Prozesses auferlegte, aber auch die Möglichkeit eines Vergleichs bot. Gegen dieses Urteil soll Gottfried von Wachtendonk an das RKG appelliert haben. Der Abt erließ daraufhin 1664 einen Bescheid, in dem er aufgrund des bereits 1661 Gottfried von Wachtendonk zuerkannten Besitzes der Kupfermühle, über die sein Bruder Arnold von Wachtendonk verfügte, ihm sein väterliches Erbgut erneut bestätigte. Die Klägerin erklärt, daß der 1664 ergangene Beschluß aufgrund des Urteils von 1663 nicht rechtmäßig sei.
Prozessart: (5) Prozeßart: Mandati de non gravando contra sententiam et rem judicatam neque contra juris ordinem et cassando cum clausula
Instanz: (6) Instanzen: RKG 1664 - 1667 (1626 - 1666)
Folgende Beweismittel wurden vorgelegt:
(7) Beweismittel: Zeugenverhör, 1664 (Q 7). Aufteilung der Hinterlassenschaft von Gotthard von Wachtendonk unter seinen Erben, 1626 (Q 8). Auszüge aus den Akten des Provinzialrats von Holland in Den Haag 1659 - 1660 (Q 9 - 10, Q 15, Q 25).
Beschreibung: (8) Beschreibung: 2,5 cm, 75 Bl, lose, Q 1 - 28; Q 4 fehlt; Q 28 mit Vermerk "Acta zu registrieren den 26. (Aprilis) 1666 in Lectoriae eingelifert".

tr.
met

Arnold van Wachtendonk, zn. van Arnold van Wachtendonck (drost van Kranenburg) en Elisabeth von Loe zu Wissen, geb. Waardenburg in 1564, kanunnik, ovl. Luik (B) in 1633, begr. Luik (B) in 1633,
, Ontdekker van de Wachtendonkse Psalmen, kanunnik eerst te Hildesheim, dan na zijn broer Herman te Luik in 1580, aartsdiaken van Brabant in 1602, groot-deken van 't Kapittel te Luik in 1620, eist vóór 1623 in Brussel zijn erfenis op, deze werd in 1623 afgewezen, het geschil bleef echter bestaan, de Wachtendoncks kregen hun bezit, het Wachtendonk's Patrimonium niet terug. Proost van Xanten in, Groot-Kanselier van de Prins-bisschop van Luik; speeld een gewichtige rol in de geschiedenis van het prinsbisdom; geleerd humanist, stelt zijn neef Arnold, die gehuwd was met Anna gravin van Nesselrode aan als zijn erfgenaam.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold     
Godfried~1630 Aken [Duitsland] †1681  51
Johan     
Sara     
Catharina     
Frans*1618 Aken [Duitsland] †1671  53


Anna Margaretha van Wachtendonck
Anna Margaretha van Wachtendonck, ged. Ouderkerk aan de Amstel op 15 apr 1648, ovl. op 22 feb 1674.

tr.
met

Matthias Joostzn von Beeck, zn. van Joost von Beeck en Agneta van Collen, geb. in 1646, koopman en assuradeur te Amsterdam, woonde te Amsterdam, ovl. op 28 feb 1720.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1675 Amsterdam †1738 Tiel 63
Clara~1676     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Matthias Joostzn von Beeck
Matthias Joostzn von Beeck, geb. in 1646, koopman en assuradeur te Amsterdam, woonde te Amsterdam, ovl. op 28 feb 1720.

tr.
met

Anna Margaretha van Wachtendonck, dr. van Frans van Wachtendonck en Anna Bessels, ged. Ouderkerk aan de Amstel op 15 apr 1648, ovl. op 22 feb 1674.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1675 Amsterdam †1738 Tiel 63
Clara~1676     


Joost von Beeck
Joost von Beeck.

tr.
met

Agneta van Collen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthias*1646  †1720  74


Agneta van Collen
Agneta van Collen.

tr.
met

Joost von Beeck.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthias*1646  †1720  74


Johan van Broekhuizen
Johan van Broekhuizen, geb. Leersum Haaften circa 1435, heer van Broekhuizen en Waardenburg, erfhofmeester van Gelre, ovl. op 15 okt 1468,
, Hij was, evenals zijn vader, erfhofmeester van Gelderland en een beroemd en dapper krijgsman. Aartshertog Maximiliaan verhief Weerdenborch, dat Gerhard tot open huis had gemaakt, met de dorpen Hien en Neerijnen tot eene hooge heerlijkheid met recht van galg en put. Doch bij de komst van Karel van Gelder in het land koos de heer van Weerdenborch, evenals zijn oom Reinier, onmiddelijk Karels partij. Hij stierf ongehuwd in I 494, en zijne enige zuster Walrave erfde van hem. Deze huwde 1e in 1480 Otto van Arckel, heer van Heukelom, zoon van Johan en Berta van Culenborch, en 2e in 1507 Herman van Wachtendonk. Bij haar overlijden in 15 I I kwamen al hare heerlijkheden en bezittingen aan haar oudsten zoon Johan van Arckel.

tr. in 1456
met

Elisabeth van Haeften, dr. van Walraven van Haeften (heer van Haeften, Herwijnen, Hellu en (causa uxoris) Varick) en Henrica van Varick (vrouwe van Varick), geb. circa 1438, vrouwe van Varick, ovl. op 31 okt 1504,
, Dochter: Walram en Hendrika van Varick, 1.Ehe: Johann van Broichhausen, 3.Ehe: Willem van Aeswein, tr. (2) met Gerard van Vlodorp. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (3) met Willem van Aeswijn. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (4) met Adolf van Egmond Hertog van Gelre graaf van Zutphen. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walraven*1460 Waardenburg †1511 Waardenburg 51
Gerhard*1468  †1494  26


Elisabeth van Haeften
Elisabeth van Haeften, geb. circa 1438, vrouwe van Varick, ovl. op 31 okt 1504,
, Dochter: Walram en Hendrika van Varick, 1.Ehe: Johann van Broichhausen, 3.Ehe: Willem van Aeswein.

tr. (1) in 1456
met

Johan van Broekhuizen, zn. van Gerrit van Broekhuizen (heer van Waardenburg, Broekhuizen en Ammersoyen, erfhofmeester van Gelre) en Walravina „Posthuma" van Brederode, geb. Leersum Haaften circa 1435, heer van Broekhuizen en Waardenburg, erfhofmeester van Gelre, ovl. op 15 okt 1468,
, Hij was, evenals zijn vader, erfhofmeester van Gelderland en een beroemd en dapper krijgsman. Aartshertog Maximiliaan verhief Weerdenborch, dat Gerhard tot open huis had gemaakt, met de dorpen Hien en Neerijnen tot eene hooge heerlijkheid met recht van galg en put. Doch bij de komst van Karel van Gelder in het land koos de heer van Weerdenborch, evenals zijn oom Reinier, onmiddelijk Karels partij. Hij stierf ongehuwd in I 494, en zijne enige zuster Walrave erfde van hem. Deze huwde 1e in 1480 Otto van Arckel, heer van Heukelom, zoon van Johan en Berta van Culenborch, en 2e in 1507 Herman van Wachtendonk. Bij haar overlijden in 15 I I kwamen al hare heerlijkheden en bezittingen aan haar oudsten zoon Johan van Arckel.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Walraven*1460 Waardenburg †1511 Waardenburg 51
Gerhard*1468  †1494  26

tr. (2)
met

Gerard van Vlodorp (van Vloten), zn. van Willem van Vlodorp en Cecilia von Hamal-Elderen-Borgharen, geb. circa 1400, vertegenwoordiger bij de kloosterbouw van Jacob I heer van Horne Weert in 1461,
, Gerard van Vlodorp overleden voor zijn vader, voogdijschap op diens erfgenamen van Vlodorp, van Wely pag. 116 noemt hem de neef van Willem van Vlodorp, de erfvoogd van Roermond en de vertegenwoordiger van graaf Jacob van Horne in 1461 bij de kloosterbouw te Weert, geb. ca. 1400, van Wely pag. 117, erfvoogd van Roermond Heer van Leuth, koopt Dalenbroek (1457),met lossing uit handen der kinderen van Johan van Brede. Jr Godard was heer van Leuth, heer van Dalenbroek,heer van Mettechoven, leenman van Horne, 1480 für den minderjährigen Stiefsohn Gerhard von Broichhausen mit der Herrschaft Werdenberg belehnt.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna  †1531   
Gerhard  †1544   

tr. (3)
met

Willem van Aeswijn, drost then Bergh.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reinald     
Henrica*1465  †1553  88

tr. (4)
met

Adolf van Egmond Hertog van Gelre graaf van Zutphen, zn. van Arnold van Egmond hertog Gelre (hertog van Gelre, graaf van Zutphen) en Catharina van Kleef, geb. op 12 feb 1439, ged. Arnhem op 15 mrt 1439, 1465-1471 hertog, ovl. Doornik (Tournai) [België] op 27 jun 1477, begr. Doornik (Tournai) [België] kathedraal O.L. Vrouw, Lodewijkskapel,
, Vermeld 1465-1471 Herzog, opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies St.-Omaars 1461, hertog van Gelre en graaf van Zutphen 1465-71, gesneuveld bij Doornik 27-6-1477, begr. aldaar (kathedraal O.L. Vrouw, Lodewijkskapel), tr. (2) met Catharina Bourbon, dr. van Karel I hertog de Bourbon et d'Auvergne Prince de Dombes Comte de Clermont et de Forez en Agnes van Bourgondië, geb. circa 1440, ovl. Nijmegen op 21 mei 1469, begr. Nijmegen. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rainer I*1460  †1522  62


Gerhard van Broekhuizen van Weerdenborch
Gerhard (Gerrit) van Broekhuizen van Weerdenborch (Broeckhusen), geb. in 1468, 10e heer van Weerdenborch in 1480, ovl. in 1494,
, Hij was bij zijns vaders dood in 1468 eerst een halfjaar oud. Deze Gerhard was de tiende heer van Weerdenborch en werd na den dood van zijn oom Walraven in 1480 ook heer van Ammerzode. Hij was, evenals zijn vader, erfhofmeester van Gelderland en een beroemd en dapper krijgsman. Aartshertog Maximiliaan verhief Weerdenborch, dat Gerhard tot open huis had gemaakt, met de dorpen Hien en Neerijnen tot eene hooge heerlijkheid met recht van galg en put. Doch bij de komst van Karel van Gelder in het land koos de heer van Weerdenborch, evenals zijn oom Reinier, onmiddelijk Karels partij. Hij stierf ongehuwd in I 494, en zijne eenige zuster Walrave erfde van hem. Gerrit van Broeckhusen Johanssoon, onmondich, a°. 1470. Sijn momber is Walraven van Broeckhusen.