Genealogische website van Cees Hagenbeek
Willem van Haes tot Conradsheim
Willem van Haes tot Conradsheim.

tr.
met

A Schall van Bell tot Morreshoven, tr. (2) met Daem von dem Bongart zum Busch. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lucia*1490  †1550  60


A Schall van Bell tot Morreshoven
A Schall van Bell tot Morreshoven.

tr. (1)
met

Willem van Haes tot Conradsheim.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lucia*1490  †1550  60

tr. (2)
met

Daem von dem Bongart zum Busch


Catharina Petersdr van Lodenstein
Catharina Petersdr van Lodenstein, geb. Delft,
, Signatur: 5884 - AA 002
Aktenzeichen: W 15/32
Beteiligt als (2) Kläger: Catharina Lodenstein als Witwe von Arnold von Wachtendonk; seit 1716 Sara von Wachtendonk als Witwe von Gotthard Schardinel [zu Kalkofen]
Beteiligt als (3) Beklagter: Abt Goswin Bertram und Kapitulare des Klosters Kornelimünster
Beteiligt als (4) Prokuratoren (Kl.): Lic. Johann Konrad Albrecht (1695) - Lic. Wilhelm Heeser 1716 - Subst.: Dr. Johann Meyer
Sachverhalt des Falls:Streitgegenstand: Klage um Begleichung einer Schuldforderung von insgesamt 6952 Tlr. und der aufgelaufenen Zinsen.
Prozessart: (5) Prozeßart: Citationis ad videndum exigi debitum et condemnari
Instanz: (6) Instanzen: RKG 1695 - 1711 (1647 - 1716)
Folgende Beweismittel wurden vorgelegt:
(7) Beweismittel: Auszüge aus dem Rechenbuch der freien Reichsabtei Kornelimünster, 1647 - 1650 (Q 15, Q 36, Q 39). Bestätigung der Wahl von Balduin von Dürffenthal als Abt zu Kornelimünster durch Papst Clemens IX, 1669 (Q 41).

tr.
met

Arnoldus van Wachtendonck, zn. van Frans van Wachtendonck en Anna Bessels, geb. Aken [Duitsland] Burtscheid na 16 mei 1649, directeur V.O.C. te Bengalen, Herr zu Hasselholz, secretaris der admiraliteit van Rotterdam, ovl. voor 13 feb 1693,
, hij moet na 1646 geboren zijn volgens Macco
Deze Arnold von Wachtendonk Herr zu Hasselholz met een dochter van Peter van Lodenstein, secretaris der admiraliteit van Rotterdam, gehuwd, was een broeder van Maria von Wachtendonk gehuwd met den overste Von Friesheim (grootouders van den Nederlandschen generaal baron von Friesheim, onder een marmeren tombe te Heusden begraven) en van Godfried v. W. Deze was vermoedelijk de grootvader van Gottfried gehuwd met Eva Hütten, dochter van den machtigen kupfermeister Johann Hütten von Schönforst
(zie zijn zuster’ Maria op den kwartierstaat). Genoemde Arnold had 5 zoons: Frans, agent van de St. Gen. te Aken; Arnold, luitenant-drossaert en griffier van het land van ‘s-Hertogenrade, Gotthard, die in 1650 het leengoed Hasselholz verhief ; Johannes, commissaris van de Staten-Generaal te Londen, v erhief in 1685 Hasselholz; en Abraham, betrekkelijk jong gestorven.

Uit dit huwelijk 5 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans     
Arnold     
Gotthard     
Johannes     
Abraham     


Sara van Wachtendonck
Sara van Wachtendonck, ged. Amsterdam op 27 okt 1652.

tr.
met

Gotthard Schardinell, kupfermeister, tr. (2) met Katharina Peltzer,
, zij wasgehuwd met den zeer vermogenden Kupfermeister Gotthard Schardinel, die zich als agent van de Nederlandsche Staten-Generaal met niet geringen luister placht te omringen,
aanvankelijk den door sierlijke torens geflankeerden
Schardinelshof bewoonde en later van Freiherr von Balhausen het, adellijk slot Kalkofen bij Aken kocht, hetwelk in voeger tijd door de Van Haren’s bewoond was. Na den dood van Katharina Peltzer is hij hertrouwd met Sara von Wachtendonk, wiel broeder Arnold eveneens (gelijk tevoren ook haar vader
Frans) agent van de Staten-Generaal is geweest. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Gotthard Schardinell
Gotthard Schardinell, kupfermeister.

tr. (1)
met

Sara van Wachtendonck, dr. van Frans van Wachtendonck en Anna Bessels, ged. Amsterdam op 27 okt 1652.

tr. (2)
met

Katharina Peltzer,
, zij wasgehuwd met den zeer vermogenden Kupfermeister Gotthard Schardinel, die zich als agent van de Nederlandsche Staten-Generaal met niet geringen luister placht te omringen,
aanvankelijk den door sierlijke torens geflankeerden
Schardinelshof bewoonde en later van Freiherr von Balhausen het, adellijk slot Kalkofen bij Aken kocht, hetwelk in voeger tijd door de Van Haren’s bewoond was. Na den dood van Katharina Peltzer is hij hertrouwd met Sara von Wachtendonk, wiel broeder Arnold eveneens (gelijk tevoren ook haar vader
Frans) agent van de Staten-Generaal is geweest


Maria van Wachtendonck
Maria van Wachtendonck, ged. Amsterdam op 21 jun 1662.

tr.
met

NN von Friesheim.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


NN von Friesheim
NN von Friesheim.

tr.
met

Maria van Wachtendonck, dr. van Frans van Wachtendonck en Anna Bessels, ged. Amsterdam op 21 jun 1662


Elisabeth van Wachtendonk
Elisabeth van Wachtendonk, geb. circa 1200, Abdis van Kornelimunster,
, Elisabeth Abdis (moederoverste) koopt van Bisschop Gooswijn van Utrecht,voor 130 mark de ontvangsten en leengoederen in de omgeving van de stad Wachtendonk tot vrij eigendom gedaan anno 1249 kopie van het verkoopcontract is ter handgesteld aan de Nuntius van het St.Jan van Mechelen. Zij ondertekent in 1249 een kopie van de koopakte met de naam Abdis Mater Eliabesda Wachendonia. Zij komt niet voor in het fragment van de stamtafel van het geslacht van Wachtendonk.


Sibylle Sophia von Nesselrode
Sibylle Sophia von Nesselrode, geb. circa 1490, erfdochter van Nesselraet, ovl. in 1571.

tr.
met

Gotthard II von Ketteler, zn. van Gotthard der Reiche Hovestadt, von Kettler zu Melrich (heer van Assen, Melrich en Hovestadt) en Margaretha van Bronckhorst-Batenburg, geb. in 1480, ridder van het Gulden Vlies, ovl. op 9 feb 1556


Gotthard II von Ketteler
Gotthard II von Ketteler, geb. in 1480, ridder van het Gulden Vlies, ovl. op 9 feb 1556.

tr.
met

Sibylle Sophia von Nesselrode, dr. van Wilhelm Graf von Nesselrode von Stein en Elisabeth von Birgell, geb. circa 1490, erfdochter van Nesselraet, ovl. in 1571


Constantia de Haze
Constantia de Haze.

tr. in 1603
met

Jacques Niquet, geb. Antwerpen [België] circa 1571, ovl. Amsterdam in 1642,
, Nicquet was een telg uit een Antwerpse koopmansfamilie. Hij was de zoon van Jan Nicquet, die na de val van Antwerpen naar het Noorden was geemigreerd. Mogelijk woonde de familie eerst in Haarlem, waar zijn zuster Margaretha in 1588 trouwde met Gerard Reynst. Rond 1593 verhuisde de familie naar de Warmoesstraat in Amsterdam; Nicquet vertrok in hetzelfde jaar naar Venetië, waar hij zijn oudste broer afloste, die in 1599 overleed. Jacques woonde een aantal jaren in een stadspaleis in Cannaregio. In 1602 keerde hij terug en trouwde in 1603 met Constantia de Haze, een schoonzuster van zijn broer.
Nicquet dreef samen met zijn zwager Reynst een handel op Italië en de Cyprus, Candia, de Levant, of Egypte. Ze handelden in graan en bonen, maar schijnen ook in de handel in zijde en zijden stoffen geïnteresseerd te zijn geweest. Nicquet kreeg in 1603 als voogd een rol in de opvoeding van de kinderen van zijn zuster Margaretha, die in het kraambed stierf. In 1607 namen de beide compagnons deel in de expeditie van Wybrand van Warwijck. In 1613 werd Reynst benoemd tot gouverneur in Oost-Indië en heeft zijn zwager gemachtigd zijn belangen te behartigen in Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, Engeland en de Baltische staten
Nicquet nam ook deel aan de handel op Guinee. Talrijke bekende Hollandse en Zeeuwse kooplieden waren bij dit bedrijf betrokken: Balthasar de Moucheron, Daniel van der Meulen, Jacques de Velaer, Hans van der Veken, Laurens Bicker, Claes van Adrichem, Jacob Boreel, Jonas Witsen, en Gerrit Reynst.[4]
Het oude raadhuis van Amsterdam, waarin in 1609 de Wisselbank gevestigd werd. Pieter Janszoon Saenredam, 1657.Blijkens zijn bewindhebberschap van de Noordsche Compagnie had hij tevens belangen in de walvisvaart, een dochter


Arnold van Wachtendonk
Arnold van Wachtendonk.


Godfried van Wachtendonk
Godfried van Wachtendonk, ged. Aken [Duitsland] op 11 jan 1630, Abt des Klosters Kornelimünster, ovl. voor 5 mrt 1681,
, Heer van Hasselholz, koopman te Aken ontving samen met zijn broer François octrooi voor de koperhandel, ontving 8 jan 1671 commissie als agent te Aken in de plaats van zijn, die kort voordaarvoor overleden was.

tr.
met

Eva Hütten von Schönforst, ovl. op 20 sep 1668


Johan van Wachtendonk
Johan van Wachtendonk.


Sara van Wachtendonk
Sara van Wachtendonk.


Catharina van Wachtendonk
Catharina van Wachtendonk.


Pieter Joosten van Lodenstein
Pieter Joosten van Lodenstein, ged. Delft op 31 jan 1621,
, veertigraad 1654 en schepen 1656 tot 1660 te Delft, gecommitteerde ter Admirali-
teit op de Maze 1660 tot 1661, secretaris van die Admiraliteit 1661, vader van het
meisjeshuis te Delft.

otr. Delft op 18 mei 1641, tr. Delft op 2 jun 1641, Pieter woonde ten tijde van zijn huwelijk aan de Koornmarkt en Machteld op de Oude Delft
met

Machteld van Lodesteyn, geb. Delft op 17 jul 1617.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina Delft    
Maria~1654 Delft    


Willem van Wachtendonk
Willem van Wachtendonk, geb. Xanten circa 1350,
, bewijst grote diensten aan Hertog Reinhout 1e van Gelderen.

tr.
met

NN van Millendonck.

Bronnen:
1.Europäische Stammtafeln.-(). Neue Folge (ES-NF-2), vanaf 1978


NN van Culemborgh
NN van Culemborgh.

tr.
met

Johann van Wachtendonk, zn. van Arnold VI van Wachtendonk (Heer van Wachtendonk) en NN van Milaer, geb. Wachtendonk voor 1260,
, Heeft 2 kinderen die door hem onterfd zijn, maar wel de naam van Wachtendonck mochten blijven dragen


NN van Millendonck
NN van Millendonck.

tr.
met

Willem van Wachtendonk, zn. van Arnold I van Wachtendonk (kanunnik, vrijheer van Wachtendonk 1270) en Odilia van Horn, geb. Xanten circa 1350,
, bewijst grote diensten aan Hertog Reinhout 1e van Gelderen