Genealogische website van Cees Hagenbeek
Claes Pouwels Verspeck
Claes Pouwels Verspeck, geb. Delfgauw in 1625.Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht jrg. 1991 (OV 005), OV 005
2.Notariele akte (Notar 001), Gemeentearchief Delft, Not. Archief, Inventarisnr.: 2131, testament, Delft, 1670 (4 feb 1670 akte 280)
3.Notariele akte (Notar 001), Gemeentearchief Delft, Not. Archief, Inventarisnr.: 2131, testament, Delft, 1670 (4 mei 1670 akte 299)


Lambrecht Isaacksz van der Hout
Lambrecht Isaacksz van der Hout, geb. in 1605, marktschuituitvoerder, ovl. de Lier in 1635.

tr. de Lier in mei 1631
met

Aeltjen Pouwels Verspeck, dr. van Pouwel Jacobs Verspeck (de Loose) (schout van Ruyven) en Jaepgen Adriaensdr Overgauw, geb. Delfgauw in 1605, ovl. de Lier in 1680


Jacob Arentsz Oostermeer
Jacob Arentsz Oostermeer, ovl. in 1690.

tr. Pijnacker in 1645
met

Trijntje Pouwelsdr Verspeck, dr. van Pouwel Jacobs Verspeck (de Loose) (schout van Ruyven) en Jaepgen Adriaensdr Overgauw, geb. Delfgauw in 1614, ged. Delft (Nieuwe Kerk) op 23 apr 1623, ovl. in 1658.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ary     
Arent     


Ary Jacobs Oostermeer
Ary Jacobs Oostermeer.


Arent Jacobs Oostermeer
Arent Jacobs Oostermeer.


Dirck Dircxz de Hoogh
Dirck Dircxz de Hoogh.

relatie
met

Ariaantje Pouwels Verspeck, dr. van Pouwel Jacobs Verspeck (de Loose) (schout van Ruyven) en Jaepgen Adriaensdr Overgauw, geb. Delfgauw in 1622.

Uit deze relatie 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen     
Maertje     
Dirck     
Jacob     


Adriaen Dircxz de Hoogh
Adriaen Dircxz de Hoogh.

relatie
met

Arijaentgen Arijens Overgauw, dr. van Adriaen Harmensz van Overgauw en Geertje Jacobs de Loose, geb. Pijnacker.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck  1728 Vrijenban  


Maertje Dircxz de Hoogh
Maertje Dircxz de Hoogh.

relatie
met

Harman Adriaensz Overgauw, zn. van Adriaen Harmensz van Overgauw en Geertje Jacobs de Loose, ovl. voor 23 jun 1639, relatie (1) met Aryaentje Jacobsdr van der Speck (de Loose), dr. van Jacob Pouwelsz Verspeck (de Loose) (bouwman, waert tot Delfgau) en Maritgen Jans van der Wilt. Uit deze relatie geen kinderen


Dirck Dirxz de Hoogh
Dirck Dirxz de Hoogh.


Jacob Dircxz de Hoogh
Jacob Dircxz de Hoogh.


Harman Adriaensz Overgauw
Harman Adriaensz Overgauw, ovl. voor 23 jun 1639.

relatie (1)
met

Aryaentje Jacobsdr van der Speck (de Loose), dr. van Jacob Pouwelsz Verspeck (de Loose) (bouwman, waert tot Delfgau) en Maritgen Jans van der Wilt, doopgetuige van haar achterneef Harmen van der Wilt Delft op 15 mrt 1637, tr. (2) met Aryen Cornelisz Pouwelsz. Uit dit huwelijk geen kinderen.

relatie (2)
met

Maertje Dircxz de Hoogh, dr. van Dirck Dircxz de Hoogh en Ariaantje Pouwels Verspeck


Rombertus van Uylenborch
dr Rombertus van Uylenborch, geb. circa 1554, burgemeester Leeuwarden, burgemeester en schepen van Leeuwarden van 1586 tot 1597, ovl. op 13 jun 1624.

relatie
met

Sjoukje Wickedr Aessinga, ovl. op 17 jun 1619.

Uit deze relatie 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jeltje*1590  1637  47
Ulricus*1600  1657  57
Idsert~1608 Leeuwarden 1657  48
Saskia*1614 Leeuwarden 1642 Amsterdam 28
Antje     
Hiskje     
Titia  1642   
Rombertus     


Sjoukje Wickedr Aessinga
Sjoukje Wickedr Aessinga, ovl. op 17 jun 1619.

relatie
met

dr Rombertus van Uylenborch, zn. van Rommert van Uylenborch en Anna Hendricksdr. , geb. circa 1554, burgemeester Leeuwarden, burgemeester en schepen van Leeuwarden van 1586 tot 1597, ovl. op 13 jun 1624.

Uit deze relatie 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jeltje*1590  1637  47
Ulricus*1600  1657  57
Idsert~1608 Leeuwarden 1657  48
Saskia*1614 Leeuwarden 1642 Amsterdam 28
Antje     
Hiskje     
Titia  1642   
Rombertus     


Rombertus van Uylenborch
Rombertus van Uylenborch.

tr. in 1625
met

Ydtie van Honye


Ulricus van Uylenborch
dr Ulricus van Uylenborch, geb. circa 1600, advocaat, ovl. na 1657.

relatie (1)
met

Maaike Orens.

relatie (2)
met

Johanna Ravinga


Idsert van Uylenborch
Idsert van Uylenborch, ged. Leeuwarden op 1 apr 1608, luitenant, ovl. voor 1657.

relatie
met

Anna Sophia ten Ham


Jeltje van Uylenborch
Jeltje van Uylenborch, geb. circa 1590, ovl. in 1637.

relatie
met

Doede van Ockema, geb. tussen 1580 en 1590, ovl. in 1620.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rombertus     


Hendrikje Fransdr van Uylenborch
 
Hendrikje Fransdr (Henrickien) van Uylenborch (Ulenburchs)1, geb. Leeuwarden op 3 mrt 1600, ovl. in 1682.

otr. Leeuwarden op 27 sep 1622, tr. Leeuwarden op 19 okt 1622
met

Wybrand Simonsz de Geest2,1,, vanaf 1947 Jrg. 1981, pag. 168,3, zn. van Simon Juckesz de Geest (kerkglasschilder) en Wyts Wybrandtsdr, geb. Leeuwarden op 16 aug 1592, kunstschilder, zilversmid, ovl. Leeuwarden tussen 1659 en 16674,4.

 

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eva*1624 Leeuwarden 1655 Amsterdam 31
Julius*1638 Leeuwarden 1699  61
Catharina     
Simon*1625  1665  40Bronnen:
1.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947
2.Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), De Vrije Fries, Dr. A. Wassenbergh, CBG Jaarboek 1948, 1969
3.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Wybrand de Geest en het belang van een sterk netwerk (B 232), Merel IJsbrandy, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, okt 2013 (blz. 5)


Antje van Uylenborch
Antje van Uylenborch.

relatie
met

Prof Johannes Maccovius, geb. Polen in 1588, hoogleraar theologie, ovl. in 1644


Hiskje van Uylenborch
Hiskje van Uylenborch,
, Hiskje woonde met haar man in St. Annaparochie, die daar gemeentesecretaris was. Gerrit van Loo was voogd over Saskia, sinds het overlijden van haar vader in 1624.
Saskia woonde bij hun in huis toen zij Rmebrandt leerde kennen.

tr. Leeuwarden op 23 sep 1627
met

dr Gerrit Jansz van Loo, zn. van dr Jan van Loo en Syouck Abbedr, geb. in 1583, advocaat, ovl. in 1641