Genealogische website van Cees Hagenbeek
Neeltje Jans
Neeltje Jans, woonde in 1709 in de Vestestraet, doopgetuige van Denijs Stoute Leiden (Pieterskerk) op 9 feb 1710, ovl. voor feb 1721.

otr. (1) Leiden op 2 mrt 1709 (getuigen: Jan de Wilde en zijn broer Hendrick Kevron)1,2, tr.
met

Denijs (Nijlt, Dionijs) Quevron (Verron, de Vrongh, de Vrong, van der Blom, Coron, Quenton, Kufron, van der Vron), zn. van Denys Quençon (lakenwever) en Jeanne Ranson, ged. RK Leiden op 29 apr 1679 (getuigen: Francois Romerij en Janne Maquinet), woonde in 1700 in de Kaersemaeckerstraet, doopgetuige van zijn neef Denijs Stoute Leiden (Pieterskerk) op 9 feb 1710, doopgetuige van zijn kleinzoon Denijs van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 26 mrt 1728, doopgetuige van zijn kleinzoon Denijs van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 26 dec 1728, doopgetuige van zijn kleinzoon Denijs van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 14 aug 1735, doopgetuige van zijn kleindochter Elisabeth van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 dec 1738, doopgetuige van zijn kleinzoon Jan van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 14 dec 1741, woonde in 1709 op het Weytje op de Langegraft, woont Cingelstraet Leiden in apr 1701, otr. (1) Leiden op 5 jun 17003, tr. met Maria (Marijtje Jans) Matijs, dr. van Matthijs en Annetje Jans, woont Kaersenmaeckersstraat Leiden in 1700, ovl. voor apr 1701. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) Leiden op 9 apr 1701 (getuige: haar vaders andere vrouw Lijsbeth Philips Reba)4, tr. Leiden op 19 apr 1701 met Lijsbeth (Elizabeth Jans) de Wilde (Lijsbeth Jans, Sauvage), dr. van Jan de Wilde (spinder) en Maria de Groot, geb. Amsterdam circa 1680, woonde op het moment van zijn tweede huwelijk in de Cingelstraet te Leiden, ovl. voor 2 mrt 1709. Uit dit huwelijk 5 zonen, otr. (4) Leiden op 14 feb 17215, tr. met Neeltje van der Walle, dr. van Isaak van der Walle en Catharijntje van Bleijkersveld, ged. Leiden op 29 apr 1693, doopgetuige van Lijsbeth van der Blom Leiden (Pieterskerk) op 19 mrt 1727, doopgetuige van Denijs van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 26 mrt 1728, doopgetuige van Denijs van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 14 aug 1735, doopgetuige van Elisabeth van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 dec 1738, doopgetuige van Jan van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 14 dec 1741. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

tr. (2)
met

Jan Klinkenbergh, ovl. voor 1709.

Bronnen:
1.K.O. reg Leiden (T 338), RA Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 109, Hooglandsche Kerk, Leiden, van 1707 tot 1711 (2 mrt 1709 blz. 95)
2.K.O. register EE Leiden (T 051), RA Leiden, DTB Leiden, EE 29, Ned.Herv., Leiden, van 1707 tot 1710 (2 mrt 1709 blz. 125)
3.K.O. register CC Leiden (T 046), RA Leiden, DTB Leiden, CC 27, Ned. Herv., Leiden, van 1698 tot 1702 (5 jun 1700 blz. 124)
4.K.O. register CC Leiden (T 046), RA Leiden, DTB Leiden, CC 27, Ned. Herv., Leiden, van 1698 tot 1702 (9 apr 1701 blz. 189)
5.K.O. register HH Leiden (T 121), RA Leiden, DTB Leiden, HH 32, NH, Leiden, van 1718 tot 1721 (14 feb 1721 blz. 207)


Jan Klinkenbergh
Jan Klinkenbergh, ovl. voor 1709.

tr.
met

Neeltje Jans, woonde in 1709 in de Vestestraet, doopgetuige van Denijs Stoute Leiden (Pieterskerk) op 9 feb 1710, ovl. voor feb 1721, tr. (1) met Denijs Quevron. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.K.O. reg Leiden (T 338), RA Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 109, Hooglandsche Kerk, Leiden, van 1707 tot 1711 (2 mrt 1709 blz. 95)
2.K.O. register EE Leiden (T 051), RA Leiden, DTB Leiden, EE 29, Ned.Herv., Leiden, van 1707 tot 1710 (2 mrt 1709 blz. 125)


Marijtje Jans Matijs
Maria (Marijtje Jans) Matijs, woont Kaersenmaeckersstraat Leiden in 1700, ovl. voor apr 1701.

otr. Leiden op 5 jun 17001, tr.
met

Denijs (Nijlt, Dionijs) Quevron (Verron, de Vrongh, de Vrong, van der Blom, Coron, Quenton, Kufron, van der Vron), zn. van Denys Quençon (lakenwever) en Jeanne Ranson, ged. RK Leiden op 29 apr 1679 (getuigen: Francois Romerij en Janne Maquinet), woonde in 1700 in de Kaersemaeckerstraet, doopgetuige van zijn neef Denijs Stoute Leiden (Pieterskerk) op 9 feb 1710, doopgetuige van zijn kleinzoon Denijs van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 26 mrt 1728, doopgetuige van zijn kleinzoon Denijs van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 26 dec 1728, doopgetuige van zijn kleinzoon Denijs van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 14 aug 1735, doopgetuige van zijn kleindochter Elisabeth van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 dec 1738, doopgetuige van zijn kleinzoon Jan van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 14 dec 1741, woonde in 1709 op het Weytje op de Langegraft, woont Cingelstraet Leiden in apr 1701, otr. (2) Leiden op 9 apr 1701 (getuige: haar vaders andere vrouw Lijsbeth Philips Reba)2, tr. Leiden op 19 apr 1701 met Lijsbeth (Elizabeth Jans) de Wilde. Uit dit huwelijk 5 zonen, otr. (3) Leiden op 2 mrt 1709 (getuigen: Jan de Wilde en zijn broer Hendrick Kevron)3,4, tr. met Neeltje Jans. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (4) Leiden op 14 feb 17215, tr. met Neeltje van der Walle. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Bronnen:
1.K.O. register CC Leiden (T 046), RA Leiden, DTB Leiden, CC 27, Ned. Herv., Leiden, van 1698 tot 1702 (5 jun 1700 blz. 124)
2.K.O. register CC Leiden (T 046), RA Leiden, DTB Leiden, CC 27, Ned. Herv., Leiden, van 1698 tot 1702 (9 apr 1701 blz. 189)
3.K.O. reg Leiden (T 338), RA Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 109, Hooglandsche Kerk, Leiden, van 1707 tot 1711 (2 mrt 1709 blz. 95)
4.K.O. register EE Leiden (T 051), RA Leiden, DTB Leiden, EE 29, Ned.Herv., Leiden, van 1707 tot 1710 (2 mrt 1709 blz. 125)
5.K.O. register HH Leiden (T 121), RA Leiden, DTB Leiden, HH 32, NH, Leiden, van 1718 tot 1721 (14 feb 1721 blz. 207)


Willem Claes van Poelgeest
Willem Claes van Poelgeest, geb. circa 1621, ondertrouw getuige van zijn zoon Floris Willemsz van Poelgeest en Cornelia Jans Toorenvliet Leiden op 10 sep 1670, ondertrouw getuige van zijn zoon Claes Willems van Poelgeest en Rusje Dircks van der Wilck Leiden op 28 apr 1679, woont te Hazerswoude op 10 sep 1670, begr. Hazerswoude op 21 nov 1690,
,
Willem Claeszn. van Poelgeest en Frans Claeszn. van Poelgeest elk voor hen zelve, Govert Janszn. van Schenckevelt testamentaire voogd over Grietje Claesdr. van Poelgeest alsnog minderjarig, kinderen van Claes Franszn. van Poelgeest alhier overleden verkopen Jacob Ingen Geerloff 3 hond 50 roe land bekwaam om te worden verveend gelegen buitenweg.
Claes Fransz van Poelgeest geb. circa 1610, ovl. Hazerswoude7, begr. Hazerswoude op 1 mei 1666, fol. 408. 20-9-1638. Claes Franszn. van Poelgeest wedr Neeltje Dircksdr. ter eenre onleesbaar van de Geneuchten als voogd over het enig nagelaten weeskind van Neeltje Dircksdr. ter andere. De vader behoudt alle goederen. Het kind Willem is nu 17 jr en de vader zal het opvoeden tot zijn 17e jr en nu uitreiken 250 KG en nog eens 250 KG bij zijn 24e jaar, tezamen 500 KG met hypotheek op zijn woning als huis met barg en schuur alsmede 42 hond land, belend O de Westzijde, W en N Roel Dirckszn. en Z Bouwen Symonszn.
fol. 128v. 19-2-1646.
Willem Claeszn. van Poelgeest bejaarde zoon van Claes Franszn. van Poelgeest bij Neeltgen Dircksdr. heeft alles van zijn moederlijk erfdeel ontvangen.
1706 146 Willem Claesz Poelgeest te Hazerswoude overleden. Erven Claes Willemsz van Poelgeest te Leiden 1/3; Neeltje Willems van Poelgeest 1/3; Gerrit van der Laen 1/9; Ary Fransz van Poelgeest 1/9 en Claes Fransz van Poelgeest 1/9.
Op 26-4-1624 Sijmon Claes Pier Neef
Bron protocollen Hazerswoude 1619-1625, inventarisnummer 23, bladzijde 595v, datum 26-04-1624
inhoud Sijmon Claes Pier Neef, wonende te Rijswijk, verkoopt aan Corstiaen Jansz Hasius een schuldbrief d.d. 26-11-1623 ten laste van Claes Fransz van Poelgeest als principael en Adriaen Jansz Koij en Luijt Corsz als borgen, pro resto groot 690 gulden. Koopsom 405 gulden 16 stuivers.
Kocht met zijn broer Cornelis een huis met erf gelegen Buitenweg in het Westeinde van Joris Adriaensz 4 mrt. 1652. voor 850 gulden kochten zij 18 hond slagturfland met een schuur gelegen Buitenweg 2 juli 1655.

Hij krijgt 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes  †1713   
Floris Hazerswoude    
Frans     


Barbara Claes van Poelgeest
Barbara Claes van Poelgeest, geb. circa 1635, woont aan de Hoogen Rijndijck te Zoeterwoude op 22 jul 1657,
, filiatie is niet bewezen.

otr. (1) Leiden op 22 jul 16571, tr.
met

Hendrick Jans van Noort (Noordt), woont te Zoeterwoude in 1657, ovl. voor 1671.

otr. (2) Leiden op 29 nov 1671, tr.
met

Symon Gerritsz van Outshoorn.

Bronnen:
1.Schepenhuwelijken Leiden (T 050), RA Leiden, DTB Leiden, D 200, Leiden, van 1592 tot 1795 (22 jul 1657 blz. 234)


Hendrick Jans van Noort
Hendrick Jans van Noort (Noordt), woont te Zoeterwoude in 1657, ovl. voor 1671.

otr. Leiden op 22 jul 16571, tr.
met

Barbara Claes van Poelgeest, dr. van Claes Fransz van Poelgeest en Neeltje Dircks Batelaen, geb. circa 1635, woont aan de Hoogen Rijndijck te Zoeterwoude op 22 jul 1657,
, filiatie is niet bewezen, tr. (2) met Symon Gerritsz van Outshoorn. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Schepenhuwelijken Leiden (T 050), RA Leiden, DTB Leiden, D 200, Leiden, van 1592 tot 1795 (22 jul 1657 blz. 234)


Hendrick Simonsz de Geest
Hendrick Simonsz de Geest, geb. circa 1590,
, Deze zoon is niet bewezen, afkomstig van Hereveen in Vrieslant, trouwt 1605 in Utrecht.


Annetje Jans
Annetje Jans.

tr.
met

Matthijs.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria  †1701   


Neeltje van der Walle
Neeltje van der Walle, ged. Leiden op 29 apr 1693, doopgetuige van Lijsbeth van der Blom Leiden (Pieterskerk) op 19 mrt 1727, doopgetuige van Denijs van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 26 mrt 1728, doopgetuige van Denijs van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 14 aug 1735, doopgetuige van Elisabeth van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 dec 1738, doopgetuige van Jan van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 14 dec 1741.

otr. (1) Leiden op 14 feb 17211, tr.
met

Denijs (Nijlt, Dionijs) Quevron (Verron, de Vrongh, de Vrong, van der Blom, Coron, Quenton, Kufron, van der Vron), zn. van Denys Quençon (lakenwever) en Jeanne Ranson, ged. RK Leiden op 29 apr 1679 (getuigen: Francois Romerij en Janne Maquinet), woonde in 1700 in de Kaersemaeckerstraet, doopgetuige van zijn neef Denijs Stoute Leiden (Pieterskerk) op 9 feb 1710, doopgetuige van zijn kleinzoon Denijs van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 26 mrt 1728, doopgetuige van zijn kleinzoon Denijs van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 26 dec 1728, doopgetuige van zijn kleinzoon Denijs van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 14 aug 1735, doopgetuige van zijn kleindochter Elisabeth van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 dec 1738, doopgetuige van zijn kleinzoon Jan van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 14 dec 1741, woonde in 1709 op het Weytje op de Langegraft, woont Cingelstraet Leiden in apr 1701, tr. (1) met Maria (Marijtje Jans) Matijs, dr. van Matthijs en Annetje Jans. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) Leiden op 9 apr 1701 (getuige: haar vaders andere vrouw Lijsbeth Philips Reba)3, tr. Leiden op 19 apr 1701 met Lijsbeth (Elizabeth Jans) de Wilde. Uit dit huwelijk 5 zonen, otr. (3) Leiden op 2 mrt 1709 (getuigen: Jan de Wilde en zijn broer Hendrick Kevron)4,5, tr. met Neeltje Jans. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje~1722 Leiden (Hooglandse Kerk) †1725  2
Jannetje~1725 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Anna~1727 Leiden (Marekerk)    
Catharina~1733 Leiden    
Gerrit~1729 Leiden (Pieterskerk)    

tr. (2) Leiden op 26 jun 1744
met

Frans Schaap, zn. van Frans Schaap en Maria Rengusaar, ged. Leiden op 15 jul 1696.

Bronnen:
1.K.O. register HH Leiden (T 121), RA Leiden, DTB Leiden, HH 32, NH, Leiden, van 1718 tot 1721 (14 feb 1721 blz. 207)
2.K.O. register CC Leiden (T 046), RA Leiden, DTB Leiden, CC 27, Ned. Herv., Leiden, van 1698 tot 1702 (5 jun 1700 blz. 124)
3.K.O. register CC Leiden (T 046), RA Leiden, DTB Leiden, CC 27, Ned. Herv., Leiden, van 1698 tot 1702 (9 apr 1701 blz. 189)
4.K.O. reg Leiden (T 338), RA Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 109, Hooglandsche Kerk, Leiden, van 1707 tot 1711 (2 mrt 1709 blz. 95)
5.K.O. register EE Leiden (T 051), RA Leiden, DTB Leiden, EE 29, Ned.Herv., Leiden, van 1707 tot 1710 (2 mrt 1709 blz. 125)


Isaak van der Walle
Isaak van der Walle, ged. Leiden op 5 aug 1663 (getuige: Susannetje Abrahams), ovl. voor 28 jun 1723.

otr. Leiden op 17 mei 1688, tr.
met

Catharijntje van Bleijkersveld, dr. van Hendrick Louris van Bleijkersveld (kaarsenmaker) en Marijtgen Pietersdr Meffault, ged. Leiden op 3 mrt 1666, ovl. voor 28 jun 1723.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje~1693 Leiden    
Jannetje~1690 Leiden    
Hendrik~1691 Leiden    
Jacobus~1705 Leiden (Marekerk)    
Gerrit~1713 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Catharijntje van Bleijkersveld
Catharijntje van Bleijkersveld, ged. Leiden op 3 mrt 1666, ovl. voor 28 jun 1723.

otr. Leiden op 17 mei 1688, tr.
met

Isaak van der Walle, zn. van Johannes van der Walle en Jannetje Claasz, ged. Leiden op 5 aug 1663 (getuige: Susannetje Abrahams), ovl. voor 28 jun 1723.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje~1693 Leiden    
Jannetje~1690 Leiden    
Hendrik~1691 Leiden    
Jacobus~1705 Leiden (Marekerk)    
Gerrit~1713 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Lijdia de Ringh
Lijdia de Ringh (Lydia de Jong), ged. Leiden (Pieterskerk) op 29 dec 1700 (getuigen: Johannes van der Walle en Lijdia de Ringh), doopgetuige van haar neef Joannis van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 18 mei 1730.

otr. Leiden op 11 jun 1723, tr.
met

Hannes (Johannes) Quevron (Johannes van der Blom), zn. van Denijs Quevron en Lijsbeth (Elizabeth Jans) de Wilde, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 22 jan 1702 (getuigen: Johannes de Haas en Geertruijdt Henricks), doopgetuige van zijn neef Joannis van der Blom Leiden (Hooglandse Kerk) op 18 mei 1730.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Denijs~1728 Leiden (Hooglandse Kerk) †1735  6
Denijs~1735 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Elisabeth~1738 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Jan~1741 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Denijs van der Blom
Denijs van der Blom, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 26 dec 1728 (getuige: zijn grootvader Denijs Quevron), ovl. voor aug 1735.


Denijs van der Blom
Denijs van der Blom, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 14 aug 1735 (getuigen: Neeltje van der Walle en zijn grootvader Denijs Quevron).


Elisabeth van der Blom
Elisabeth van der Blom, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 dec 1738 (getuigen: haar grootvader Denijs Quevron en Neeltje van der Walle).


Jan van der Blom
Jan van der Blom, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 14 dec 1741 (getuigen: Neeltje van der Walle en zijn grootvader Denijs Quevron).


Jacobus Teljeur
Jacobus Teljeur, ged. Leiden op 3 jun 1742.

otr. Leiden op 16 sep 1768, tr. (getuige: haar moeder Elisabeth van Waalwijk, moeder)
met

Lijsbeth van der Blom, dr. van Denijs van der Blom de Jonge (spinder) en Elisabeth van Waalwijk, ged. Leiden (Pieterskerk) op 19 mrt 1727 (getuigen: Neeltje van der Walle, stiefgrootmoeder, Denijs van Suderblom en Neeltie van der Wallen),
, Haar moeder heet Elisabeth Walling


Samuel Teljeur
Samuel Teljeur, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 6 apr 1698, timmermansknecht, ovl. Leiden op 15 nov 1773.

otr. Leiden op 22 aug 1734, tr.
met

Susanna Tiljaade (Sinjaare).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus~1742 Leiden    


Susanna Tiljaade
Susanna Tiljaade (Sinjaare).

otr. Leiden op 22 aug 1734, tr.
met

Samuel Teljeur, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 6 apr 1698, timmermansknecht, ovl. Leiden op 15 nov 1773.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus~1742 Leiden    


Joannis van der Blom
Joannis van der Blom, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 18 mei 1730 (getuigen: zijn oom Hannes (Johannes) Quevron, oom en zijn aangetrouwd tante Lijdia de Ringh, tante (zij heet hier Lydia de Jong)),
, Zijn moeder wordt vermeld als Elisabeth Walling.

  • Vader:
    Denijs (Dionijs, Nijs) van der Blom (Quevron, van Suderblom, Denijs de Vrongh) de Jonge, zn. van Denijs Quevron en Lijsbeth (Elizabeth Jans) de Wilde, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 mrt 1703 (getuige: Geertruij de Haes), spinder, doopgetuige van Neeltie Wullaar Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 jul 1734, doopgetuige van zijn halfnicht Elisabeth de Wilde Leiden (Hooglandse Kerk) op 30 jun 1737, woonde in de Oude Voorstad achter de Kalvermarkt Leiden in apr 1726, ovl. voor mei 1743, otr. Leiden op 13 apr 1726 (getuige: Geertje Claas van Poelgeest), tr. Leiden.
 Bronnen:
1.Doopboek Leiden (D 366), RA Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 245, NH, Hooglandsche Kerk, 1705 (27 sep 1705)