GensDataPro persoonskaarten 4620-4639
Titia van Uylenborch

Titia van Uylenborch, ovl. voor 1642.

relatie
met

François Coopal, zn. van Cornelis Fransen Coopal, ovl. te Vlissingen op 5 jun 1641.
zwager van den beroemden Rembrandt, -commissaris te Vlissingen , leefde 1634, tr. Titia Ulenburgh overleden aldaar 5 Juni 1641, dochter van Mr. Rombertus , burgemeester van Leeuwarden en Sjuckje Osinga (de Heren Hettema en van Halmael, Stamboek, in art. Ockama)

Saskia van Uylenborch
 

Saskia van Uylenborch, geb. te Leeuwarden in 1614, ged. te Leeuwarden (Oude Stijl) op 2 aug 1614, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te Amsterdam op 14 jun 1642, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 19 jun 1642.

otr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 10 jun 1634, tr. (resp. ongeveer 20 en 27 jaar oud) te Sint Annaparochie op 22 jun 1634
met

Rembrandt Harmensz van Rhijn, zn. van Harmen Gerritsz van Rhijn en Neeltje Willemsdr van Suydtbroeck, geb. te Leiden op 15 jul 1606, schilder, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam op 4 okt 1669, begr. te Amsterdam (Westerkerk) op 8 okt 1669, relatie(2) met Hendrickje Stoffelsdr Jaegher, geb. te Bredevoort circa 1626, begr. te Amsterdam (Westerkerk) op 24 jul 1663.
Zij heeft in Leeuwarden aan de Ossekop 11 haar jeugd doorgebracht.
Zij bekend geworden als model en partner van Rembrandt van Rijn. Jeugd in Bredevoort. Hendrickje Stoffels werd rond 1623 geboren te Bredevoort als dochter van sergeant Stoffel Jegers en Mechtelt Lamberts. Ze kwam dus uit een familie van militairen. Ook haar twee broers, Harmen en Berent, waren militair in het garnizoen te Bredevoort. Hendrickje werd in Amsterdam ook wel eens Jegers genoemd, wat een extra bewijs is dat Stoffel Jegers haar vader was.
Amsterdamse periode, Hendrickje was vanaf ongeveer 1645 bij Rembrandt in huis. In eerste instantie als dienstmeid, maar al snel werd zij meer. In 1654 moet zij voor de kerkenraad verschijnen omdat ze in hoererij leeft met Rembrandt. Dat ze niet alleen zijn dienstmeid was, was wel duidelijk, want ze was zwanger van zijn dochter. Op 30 oktober 1654 werd Cornelia van Rijn gedoopt in de Oude Kerk te Amsterdam.
Rembrandt kon niet met Hendrickje trouwen, omdat hij dan de erfenis van zijn eerste vrouw Saskia zou verspelen. Zelfs met dat geld had hij al genoeg financiële problemen.
Hendrickje kon goed opschieten met Titus, de zoon van Rembrandt en Saskia. Terwijl Rembrandt steeds verder in de financiële problemen raakte, runde zij samen met Titus een schilderswinkel waar ze zijn schilderijen verkochten. Ook benoemde Titus zijn halfzusje Cornelia tot zijn erfgenaam.
Hendrickje werd op 24 juli 1663 begraven in de Westerkerk in Amsterdam. Er zijn meerdere schilderijen van Rembrandt waarvan wordt vermoed dat zij hiervoor model heeft gestaan, relatie(3) met Geertgen Dircksdr.

 

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rombartus~1635 Amsterdam (Oude Kerk) †1636 Amsterdam 0
Cornelia~1638 Amsterdam (Oude Kerk) 1638 Amsterdam (Zuiderkerk) 0
Cornelia~1640 Amsterdam (Oude Kerk) 1640 Amsterdam (Zuiderkerk) 0
Titus~1641 Amsterdam (Zuiderkerk) †1668 Amsterdam 26


Annetje Simons Horewech

Annetje Simons Horewech, geb. te Overschie circa 1615, ovl. (minstens 58 jaar oud) na 5 nov 1673.

tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Overschie op 24 mrt 1641
met

Cornelis Gerrits Horewech Clapwijck, zn. van Gerrit Cornelisz van Clapwijck (gezworene te Pijnacker, bouwman te Clapwijk) en Geertie Jans van Berckel, ged. te Pijnacker op 12 aug 1618, bouwman, schepen heiligegeest armenmeester, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) te Overschie op 3 okt 1654.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1645 Overschie †1716 Overschie 71
Geertje~1647 Overschie †1693 Overschie 45
Maerten~1650 Overschie †1696  46
Neeltje~1652 Overschie 1716 Overschie 64


Titus van Rhijn
 

Titus van Rhijn, ged. te Amsterdam (Zuiderkerk) op 22 sep 1641 (getuige: Aeltie van Uylenburch, nicht van zijn moeder, Gerrit van Loo), kunsthandelaar, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) te Amsterdam op 4 sep 1668, begr. te Amsterdam (Westerkerk) op 7 sep 1668.

 
 

tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 28 feb 1668
met

Magdalena van Loo, dr. van Jan van Loo (goudsmid) en Anna Huybregtdr, ged. te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 21 mei 1641, begr. te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 21 okt 1669.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Titia~1669 Amsterdam (Nieuwe Kerk) †1715 Amsterdam 46


Wybrand Simonsz de Geest
 

Wybrand Simonsz de Geest1,2,1,3, geb. te Leeuwarden op 16 aug 1592, kunstschilder, zilversmid, ovl. (minstens 66 jaar oud) te Leeuwarden tussen 1659 en 16674,4.

otr. te Leeuwarden op 27 sep 1622, tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) te Leeuwarden op 19 okt 1622
met

Hendrikje Fransdr van Uylenborch1, dr. van Frans Hendricksz van Uylenborch en Ygh Douwes Popma, geb. te Leeuwarden op 3 mrt 1600, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) in 1682.

 

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Eva*1624 Leeuwarden †1655 Amsterdam 31
Julius*1638 Leeuwarden †1699  61
Catharina     
Simon*1625  †1665  40Bronnen:
1.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), Type: boek, Uitgever: CBG, Plaats: ‘s-Gravenhage, Uitgegeven: vanaf 1947
2.Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), Type: boek, Titel: De Vrije Fries, Schrijver: Dr. A. Wassenbergh, Uitgever: CBG Jaarboek 1948, Uitgegeven: 1969
3.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
4.Wybrand de Geest en het belang van een sterk netwerk (B 232), Type: boek, Schrijver: Merel IJsbrandy, Uitgever: Rijksuniversiteit Groningen, Plaats: Groningen, Uitgegeven: okt 2013 (blz. 5)

Eva Maria de Geest
 

Eva Maria de Geest1, geb. te Leeuwarden circa 1624, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) vermoedelijk te Amsterdam circa 1655.

  • Vader:
    Wybrand Simonsz de Geest2,3,2,1, zn. van Simon Juckesz de Geest (kerkglasschilder) en Wyts Wybrandtsdr, geb. te Leeuwarden op 16 aug 1592, kunstschilder, zilversmid, ovl. (minstens 66 jaar oud) te Leeuwarden tussen 1659 en 16674,4, otr. te Leeuwarden op 27 sep 1622, tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) te Leeuwarden op 19 okt 1622.
 
 

tr. (resp. ongeveer 34 en 36 jaar oud) te Dantumadeel op 20 sep 16585,6
met

Adam Joseph Pijnacker1,7, zn. van Joseph Pijnacker, geb. te Pijnacker op 13 feb 1622, kunstschilder, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam op 28 mrt 16738, begr. te Amsterdam (Nieuwe Kerk).
Adam Joseph Pijnacker en Eva Maria de Geest
Adam is afkomstig van Schiedam en Eva van Leeuwarden

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria  †1720   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), Type: boek, Uitgever: CBG, Plaats: ‘s-Gravenhage, Uitgegeven: vanaf 1947
3.Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), Type: boek, Titel: De Vrije Fries, Schrijver: Dr. A. Wassenbergh, Uitgever: CBG Jaarboek 1948, Uitgegeven: 1969
4.Wybrand de Geest en het belang van een sterk netwerk (B 232), Type: boek, Schrijver: Merel IJsbrandy, Uitgever: Rijksuniversiteit Groningen, Plaats: Groningen, Uitgegeven: okt 2013 (blz. 5)
5.Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), Type: boek, Titel: De Vrije Fries, Schrijver: Dr. A. Wassenbergh, Uitgever: CBG Jaarboek 1948, Uitgegeven: 1969 (blz. 93)
6.Trouwregister Gerecht Dantumadeel (T 142), Type: trouwboek, Archiefnaam: Frysk Archief, Archief: DTBL Rechterlijk Archief K4, Inventarisnr.: 154, trouwplaats: Dantumadeel, periode: van 1622 tot 1702 (20 sep 1658)
7.Notariele akte Amsterdam (Notar 382), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Stadsarchief Amsterdam, Archief: Not. Archief, Inventarisnr.: 4074, Onderwerp: Echtheidsverklaring, Notaris: Dirck van den Groe, Akteplaats: Amsterdam, periode: 1672 (12 mei 1672)
8.Begraafboek Amsterdam (B 233), Type: begraafboek, Archiefnaam: Stadsarchief Amsterdam, Archief: Microfiches 1056, begraafplaats: Amsterdam, periode: 1673 (28 mrt 1673 blz. 79)


Julius Felix de Geest

Julius Felix de Geest1,2, geb. te Leeuwarden tussen 1638 en 1639, kunstschilder, schilder te Leeuwarden. In 1699 mede-eigenaar van Sickema sate te Schettens, ovl. (hoogstens 61 jaar oud) op 25 mei 1699.

  • Vader:
    Wybrand Simonsz de Geest3,4,3,1, zn. van Simon Juckesz de Geest (kerkglasschilder) en Wyts Wybrandtsdr, geb. te Leeuwarden op 16 aug 1592, kunstschilder, zilversmid, ovl. (minstens 66 jaar oud) te Leeuwarden tussen 1659 en 16675,5, otr. te Leeuwarden op 27 sep 1622, tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) te Leeuwarden op 19 okt 1622.
 
 

otr. te Leeuwarden op 28 nov 16676, tr. (hoogstens 29 jaar oud) te Leeuwarden op 13 dec 16677
met

Brigitta van Bolten1,2,8, dr. van dr Richard van Bolten en Winanda van den Sande, ovl. op 3 mei 1699.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wybrandt*1667 Culemborg †1716 Leeuwarden 49
Wynanda  1728 Leeuwarden  Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883 (13)
3.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), Type: boek, Uitgever: CBG, Plaats: ‘s-Gravenhage, Uitgegeven: vanaf 1947
4.Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), Type: boek, Titel: De Vrije Fries, Schrijver: Dr. A. Wassenbergh, Uitgever: CBG Jaarboek 1948, Uitgegeven: 1969
5.Wybrand de Geest en het belang van een sterk netwerk (B 232), Type: boek, Schrijver: Merel IJsbrandy, Uitgever: Rijksuniversiteit Groningen, Plaats: Groningen, Uitgegeven: okt 2013 (blz. 5)
6.Trouwboek Leeuwarden (T 326), Type: trouwboek, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Argyf, Archief: Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 916, trouwplaats: Leeuwarden, periode: 1667 (23 nov 1667 blz. 1134)
7.Trouwboek Leeuwarden (T 326), Type: trouwboek, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Argyf, Archief: Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 916, trouwplaats: Leeuwarden, periode: 1667 (13 dec 1667 blz. 1254)
8.Groot Consentboek 1664 (A 148), Type: Algemene akte, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Argyf, Plaats van akte: Leeuwarden, Aktedatum: 1664 (1664)


Johanna Cornelia Ooms

Johanna Cornelia Ooms, geb. te Tilburg op 28 sep 1847, ovl. (61 jaar oud) te Tilburg op 22 jan 1909.


Brigitta van Bolten

Brigitta van Bolten1,2,3, ovl. op 3 mei 1699.

otr. te Leeuwarden op 28 nov 16675, tr. (Julius hoogstens 29 jaar oud) te Leeuwarden op 13 dec 16676
met

Julius Felix de Geest1,2, zn. van Wybrand Simonsz de Geest (kunstschilder, zilversmid) en Hendrikje Fransdr van Uylenborch, geb. te Leeuwarden tussen 1638 en 1639, kunstschilder, schilder te Leeuwarden. In 1699 mede-eigenaar van Sickema sate te Schettens, ovl. (hoogstens 61 jaar oud) op 25 mei 1699.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wybrandt*1667 Culemborg †1716 Leeuwarden 49
Wynanda  1728 Leeuwarden  Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883 (13)
3.Groot Consentboek 1664 (A 148), Type: Algemene akte, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Argyf, Plaats van akte: Leeuwarden, Aktedatum: 1664 (1664)
4.Notariele akte Utrecht (Notar 381), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Utrechts Arcief, Archief: Not. Archief, Inventarisnr.: nr. U142a2-91 en 94, Notaris: J. Both, Akteplaats: Utrecht, periode: 1713 (18 jul 1713)
5.Trouwboek Leeuwarden (T 326), Type: trouwboek, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Argyf, Archief: Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 916, trouwplaats: Leeuwarden, periode: 1667 (23 nov 1667 blz. 1134)
6.Trouwboek Leeuwarden (T 326), Type: trouwboek, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Argyf, Archief: Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 916, trouwplaats: Leeuwarden, periode: 1667 (13 dec 1667 blz. 1254)


Wybrandt de Geest

Wybrandt de Geest1,2, geb. te Culemborg circa 1667, acteur-dichter, "Wybrandus de Geest" samen met Agnetha Simonsdr RK doopgetuige te te Culemborg op 11 jul 1713, woonde te Culemborg en overleed daar zeer waarschijnlijk in 1716, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Leeuwarden op 13 feb 1716.Bronnen:
1.Prisma Schilderslexicon, deel 1 (B 0056), Type: boek, Uitgegeven: 1976 (blz. 113)
2.Notariele akte Utrecht (Notar 381), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Utrechts Arcief, Archief: Not. Archief, Inventarisnr.: nr. U142a2-91 en 94, Notaris: J. Both, Akteplaats: Utrecht, periode: 1713 (18 jul 1713)
3.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
4.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883 (13)
5.Trouwboek Leeuwarden (T 326), Type: trouwboek, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Argyf, Archief: Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 916, trouwplaats: Leeuwarden, periode: 1667 (23 nov 1667 blz. 1134)
6.Trouwboek Leeuwarden (T 326), Type: trouwboek, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Argyf, Archief: Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 916, trouwplaats: Leeuwarden, periode: 1667 (13 dec 1667 blz. 1254)
7.Groot Consentboek 1664 (A 148), Type: Algemene akte, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Argyf, Plaats van akte: Leeuwarden, Aktedatum: 1664 (1664)


Juckes de Geest

Juckes de Geest.

Kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Simon Roesselaer (B) †1604 Leeuwarden  
Doude     


Elisabeth ? van Brederode

Elisabeth ? van Brederode.

tr.
met

Hendrik van Loenersloot, zn. van Gijsbrecht Dirksz van Loenersloot (vermeld 1285-1294) en dochter van Hugo Botter van de Lede, vermeld 1308-1330


Simon Juckesz de Geest

Simon Juckesz de Geest, geb. te Roesselaer (B), kerkglasschilder, ovl. te Leeuwarden voor 22 jul 1604.

otr. te Leeuwarden op 17 nov 1588, tr. (Wyts ongeveer 28 jaar oud) te Leeuwarden op 16 dec 1588
met

Wyts Wybrandtsdr, geb. circa 1560, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) in 1628.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gilles*1588 Leeuwarden †1628  40
Wybrand*1592 Leeuwarden †1659 Leeuwarden 66
Hendrick*1590     


Gilles Simonsz de Geest

Gilles Simonsz de Geest, geb. te Leeuwarden circa 1588, glasschilder en staddsschilder, verhuisde van Deventer naar Utrecht in 1604, burger van Utrecht tussen 1604 en 1605, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1628.

tr. (resp. ongeveer 16 en ongeveer 24 jaar oud) te Utrecht, Sint Geert op 24 jul 1604 (getuige: predikant Bergerus)
met

Mechtelt Isaacs Knijf, geb. te Utrecht circa 1580, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) circa 1636.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijmon*1608 Utrecht †1671 Utrecht, Duijtsen Huijskerck 63
Jacob*1610 Utrecht    


Doude Juckesz de Geest

Doude Juckesz de Geest, kunstschilder.

tr. te Leeuwarden
met

Lijsbeth Jochems.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sara~1603 Leeuwarden    
Maai~1607 Leeuwarden    
Jucke~1609 Leeuwarden    


Wyts Wybrandtsdr

Wyts Wybrandtsdr, geb. circa 1560, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) in 1628.

otr. te Leeuwarden op 17 nov 1588, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Leeuwarden op 16 dec 1588
met

Simon Juckesz de Geest, zn. van Juckes de Geest, geb. te Roesselaer (B), kerkglasschilder, ovl. te Leeuwarden voor 22 jul 1604.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gilles*1588 Leeuwarden †1628  40
Wybrand*1592 Leeuwarden †1659 Leeuwarden 66
Hendrick*1590     


Adam Joseph Pijnacker

Adam Joseph Pijnacker1,2, geb. te Pijnacker op 13 feb 1622, kunstschilder, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam op 28 mrt 16733, begr. te Amsterdam (Nieuwe Kerk).

tr. (resp. 36 en ongeveer 34 jaar oud) te Dantumadeel op 20 sep 16584,5
met

Eva Maria de Geest1, dr. van Wybrand Simonsz de Geest (kunstschilder, zilversmid) en Hendrikje Fransdr van Uylenborch, geb. te Leeuwarden circa 1624, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) vermoedelijk te Amsterdam circa 1655.

 
.
Adam Joseph Pijnacker en Eva Maria de Geest
Adam is afkomstig van Schiedam en Eva van Leeuwarden

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria  †1720   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Notariele akte Amsterdam (Notar 382), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Stadsarchief Amsterdam, Archief: Not. Archief, Inventarisnr.: 4074, Onderwerp: Echtheidsverklaring, Notaris: Dirck van den Groe, Akteplaats: Amsterdam, periode: 1672 (12 mei 1672)
3.Begraafboek Amsterdam (B 233), Type: begraafboek, Archiefnaam: Stadsarchief Amsterdam, Archief: Microfiches 1056, begraafplaats: Amsterdam, periode: 1673 (28 mrt 1673 blz. 79)
4.Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), Type: boek, Titel: De Vrije Fries, Schrijver: Dr. A. Wassenbergh, Uitgever: CBG Jaarboek 1948, Uitgegeven: 1969 (blz. 93)
5.Trouwregister Gerecht Dantumadeel (T 142), Type: trouwboek, Archiefnaam: Frysk Archief, Archief: DTBL Rechterlijk Archief K4, Inventarisnr.: 154, trouwplaats: Dantumadeel, periode: van 1622 tot 1702 (20 sep 1658)


Gerrtuid van Wijffliet

Gerrtuid van Wijffliet, geb. circa 1280.

tr. (ongeveer 20 jaar oud) circa 1300
met

Arnold van Heukelom, zn. van Otto I van Arkel ridder (heer van Heukelom en Asperen), ridder 1328, heer van Leyenberg, ovl. na 1338, tr. (Mechteld ongeveer 20 jaar oud) (2) circa 1330 met Mechteld de Cocq van Waardenburg, dr. van Gerard de Cocq van Batenborch van Waardenburg (3e heer van Waardenburg) en Johanna van Buren, geb. circa 1310


Jeannine Hagenbeek

Jeannine Hagenbeek.


Hendrick de Geest

Hendrick de Geest, geb. circa 1690, met attestatie van Oosterbeek aangekomen te Velp op 13 sep 1726, ovl. (minstens 63 jaar oud) tussen 1753 en 1760.

tr. (ongeveer 20 jaar oud) (1) circa 1710
met

Geertruyt Rutgersdr.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ruth*1710  †1766  56
Derck*1712 Arnhem †1779 Arnhem 67
Janna*1718  1792 Oosterbeek 74
Willem*1724  †1773 Ede 49

tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Oosterbeek op 17 mrt 1724
met

Maryken van Sonnenberg, dr. van Hendrik van Sonnenberg, ged. te Oosterbeek op 23 feb 1696, ovl. (minstens 27 jaar oud) tussen 1724 en 1725.
Hendrick de Geest en Maryken van Sonnenberg
Met attestatie uit Gendringen

otr. (3) op 20 okt 1725, tr. (ongeveer 35 jaar oud) te Oosterbeek op 11 nov 17254
met

Aeltjen van Kerckhoff, ovl. tussen 1747 en 1753.
Hendrick de Geest en Aeltjen van Kerckhoff
Hendrick is weduwnaar van Marijke van Sonnenberg, wonende Oosterbeek, gehuwd met Aaltie van Kerckhoff, wonende Arnhem toestemming moeder Judith van Kerckhoff, met attestatie naar Oosterbeek 06-11-1725

tr. (ongeveer 63 jaar oud) (4) te Renkum en Heelsum op 6 mei 17535,6, kerk.huw. te Wageningen op 5 jun 1753 (getuige: Joanna Vermeer)
met

Elsken Kuerentjes, ovl. na 1760.
treedt op als meter (RK doopgetuige) in Wageningenop 20 april 1761 voor Jannes Hendrix.
Hendrick de Geest en Elsken Kuerentjes
Dit huwelijk werd ook in de Rooms Katholieke kerk van Wageningen gesloten

Bronnen:
1.Rekeningen van de rentmeesters van Gendringen en Etten (R 001), Type: Algemene bron, veld 1: Archief Huis Bergh, veld 2: Inv. nr. 3767, veld 3: fol. 20, datum: van 1697 tot 1698
2.Trouwboek Silvolde (T 014), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: DTB Silvolde, Inventarisnr.: 1752, Gezindte: Ned Herv., trouwplaats: Silvolde, periode: vanaf 1695 (7 feb 1697 blz. 196)
3.Doopboek Doesburg (D 282), Type: doopboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: DTB Doesburg, Inventarisnr.: 493.1, Gezindte: Rooms Katholiek, doopplaats: Doesburg, periode: 1673 (14 mei 1673 blz. 12)
4.Trouwboek Oosterbeek (T 008), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: DTB Oosterbeek, Inventarisnr.: 1333, Gezindte: Ned. Herv., trouwplaats: Oosterbeek, periode: van 1725 tot 1755 (11 nov 1725 blz. 22)
5.Trouwboek Renkum (T 355), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: DTB Renkum, Inventarisnr.: 1341, Gezindte: Rooms Katholiek, trouwplaats: Renkum, periode: 1753 (6 mei 1753 blz. 1)
6.Trouwboek Wageningen (T 009), Type: trouwboek, Archiefnaam: Gelders Archief, Archief: DTB Wageningen, Inventarisnr.: 1667, Gezindte: R.K., trouwplaats: Wageningen, periode: 1753 (6 mei 1753 blz. 313)