Genealogische website van Cees Hagenbeek
Christiaen Jansz Dael
Christiaen Jansz Dael, ovl. voor okt 1656.

tr.
met

Sytgen Jans, ovl. voor aug 1671, tr. (1) met Davidt Andriesz de Gast. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.K.O. register D Leiden (T 193), RA Leiden, DTB Leiden, D 4, Leiden, van 1597 tot 1602 (12 sep 1656 blz. 209)


Catharina Gillis
Catharina Gillis, geb. Leiden.

otr. Leiden op 14 aug 1671 (getuigen: bruidegom: Pieter de Hem bekende Middelstegraft en getuige bruid: Ariaentje de Gast bekende Meutiesteegh en Glaudina Gillis zuster Broertiesgraft)1, tr. Leiden op 30 aug 1671 (getuigen: bruidegom: Guilliaemes van Houte neef Bouwe Louwesteech en getuigen bruid: Marya Jans zuster Nieuwe Loyerstraet)
met

Davidt Andriesz de Gast, zn. van Andries Davidtsz de Gast (saaiwerker) en Stijntgen Andries van den Berch, ged. Leiden in 't Gasthuis op 31 jul 1630 (getuige: Elias Vermote), lintwerker op de Camp, ondertrouw getuige van Claes Claesz Test en zijn zus Aryaentge Andries de Gast Leiden op 6 okt 1671, woont in de Duizendraadsteeg Leiden in nov 1627, tr. (1) met Sytgen Jans. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.K.O. register Y Leiden (T 080), RA Leiden, DTB Leiden, Y 23, NH, Leiden, van 1575 tot 1795 (14 aug 1671 blz. 151)
2.K.O. register D Leiden (T 193), RA Leiden, DTB Leiden, D 4, Leiden, van 1597 tot 1602 (12 sep 1656 blz. 209)


Aryaentge Andries de Gast
Aryaentge Andries (Adriaenken) de Gast, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 30 okt 1636.

otr. Leiden op 6 okt 1671 (getuigen: haar broer Davidt Andriesz de Gast, bruidegom: Davidt Andriesz de Gast bekende Groenehasegraft en getuigen bruid: Stijntge de Gast zuster Swijnhoornsteech en Catharijna Gillis bekende Groenehasegraft)
met

Claes Claesz Test.

Bronnen:
1.K.O. register Leiden (T 192), RA Leiden, DTB Leiden, K 10, Leiden, van 1575 tot 1795 (30 nov 1627 blz. 74)
2.Doop- enTrouwboek Leiderdorp (T 304), GA Leiden, DTB Leiderdorp 0800, Inventarisnr.: 1473, Leiderdorp, 1368 (19 dec 1627 blz. 23)


Claes Claesz Test
Claes Claesz Test.

otr. Leiden op 6 okt 1671 (getuigen: haar broer Davidt Andriesz de Gast, bruidegom: Davidt Andriesz de Gast bekende Groenehasegraft en getuigen bruid: Stijntge de Gast zuster Swijnhoornsteech en Catharijna Gillis bekende Groenehasegraft)
met

Aryaentge Andries (Adriaenken) de Gast, dr. van Andries Davidtsz de Gast (saaiwerker) en Stijntgen Andries van den Berch, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 30 okt 1636


Jacobus Minne
Jacobus Minne, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 18 sep 1704 (getuigen: Abram Orsou en Barber Minne), ovl. voor jan 1707.


Jacob Minne
Jacob Minne, ged. Leiden (Marekerk) op 19 aug 1703 (getuigen: zijn tante Lijsbeth Reiniers, Jacob Lenst), ovl. voor sep 1704.


Joannes Minne
Joannes Minne, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 17 mei 1701 (getuige: zijn tante Lijsbeth Reiniers).


Grietje Gijsberts
Grietje (Grieta) Gijsberts (Gijsen, Gijsbers), ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 31 aug 1636 (getuigen: Matthias Hardeman, Francoys van der Strate, Grietgen Davidsdr en Janneken de Puyt), ovl. na 1698.

otr. Leiden op 12 mei 1661 (getuigen: bruidegom: Lambert Bartholomeesz neef Langegraft en getuige bruid: Cathalijn Gijsberts zuster Nieuwe Houtmarckt)1
met

Reijnier (Reijner, Reynner, Reinier) Jans (Reynner Jansz), geb. uit het land van Limburg circa 1640, lakenwerker.

Uit dit huwelijk 5 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margrietjen~1666 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Sara~1667 Leiden (Hooglandse Kerk) †1669  2
Sara~1669 Leiden (Pieterskerk) †1671  1
Sara~1671 Leiden (Loodskerk)    
Lijsbeth~1664 Leiden (Pieterskerk)    Bronnen:
1.K.O. register Leiden (T 185), RA Leiden, DTB Leiden, R 17, NH, Leiden, van 1661 tot 1664 (21 mei 1661 blz. 19)


Anna Florisdr Blommendaal
Anna Florisdr Blommendaal, ged. Leiden (Loodskerk) op 30 aug 1671 (getuigen: Willhem Lijsen, Ariaentie Jans, Gijsbert Verbrugge en Maria Daniels), doopgetuige van haar nicht Maria van der Steen Leiden (Hooglandse Kerk) op 16 mrt 1704.

tr. (1)
met

Johannes Lansberg, doopgetuige van zijn nicht Maria van der Steen Leiden (Hooglandse Kerk) op 16 mrt 1704, ovl. voor feb 1705.

otr. (2) Leiden op 21 feb 1705 (getuigen: bruidegom: Carel Lansbergen bekende Vogelsteegh, getuigen bruid: Geertge Vossenschans behuwd zuster Langegraft bij de Vogelsteegh en Annetje Jansdr behuwdzusterr Verwerstraat - Kinderen weduwnaar: 2 Kinderen weduwe: 2)
met

Gerrit Baart


Johannes Lansberg
Johannes Lansberg, doopgetuige van zijn nicht Maria van der Steen Leiden (Hooglandse Kerk) op 16 mrt 1704, ovl. voor feb 1705.

tr.
met

Anna Florisdr Blommendaal, dr. van Floris Fransen Bloemendaal (witmaker op de Waertgraft) en Lijsbeth Jans van der Poel, ged. Leiden (Loodskerk) op 30 aug 1671 (getuigen: Willhem Lijsen, Ariaentie Jans, Gijsbert Verbrugge en Maria Daniels), doopgetuige van haar nicht Maria van der Steen Leiden (Hooglandse Kerk) op 16 mrt 1704, tr. (2) met Gerrit Baart. Uit dit huwelijk geen kinderen


Gerrit Baart
Gerrit Baart.

otr. Leiden op 21 feb 1705 (getuigen: bruidegom: Carel Lansbergen bekende Vogelsteegh, getuigen bruid: Geertge Vossenschans behuwd zuster Langegraft bij de Vogelsteegh en Annetje Jansdr behuwdzusterr Verwerstraat - Kinderen weduwnaar: 2 Kinderen weduwe: 2)
met

Anna Florisdr Blommendaal, dr. van Floris Fransen Bloemendaal (witmaker op de Waertgraft) en Lijsbeth Jans van der Poel, ged. Leiden (Loodskerk) op 30 aug 1671 (getuigen: Willhem Lijsen, Ariaentie Jans, Gijsbert Verbrugge en Maria Daniels), doopgetuige van haar nicht Maria van der Steen Leiden (Hooglandse Kerk) op 16 mrt 1704, tr. (1) met Johannes Lansberg. Uit dit huwelijk geen kinderen


Jacomijntje Blommendaal
Jacomijntje Blommendaal, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 1 nov 1685 (getuigen: Abram Isaakse en Ariaantje Jans).


Aeltie Lambertsdr
Aeltie Lambertsdr.

otr. Leiden op 3 mrt 1691 (getuigen: bruidegom: Pieter van Rijswyck bekende Uytterstegraft en getuigen bruid: Lysbeth Berchs nicht Turffmarct en Annetie Hendricxdr nicht Uytterstegraft - Kinderen weduwnaar: 5 Kinderen weduwe: 5), Floris Frans laat vijf kinderen na. Abraham le Pair, oom en Jo(h)annes van der Poel neef (oomzegger) zijn voogden gesteld op 12-3-1691
met

Floris Fransen Fransz Bloemendaal (Blommendaal, Blommendael, Bloemendael, Bloemmendaal), zn. van Frans Bloemendaal, geb. Leiden circa 1645, witmaker op de Waertgraft, doopgetuige van zijn neef Hendrik van der Poel Leiden op 4 mrt 1674, tr. (1) met Lijsbeth Jans van der Poel. Uit dit huwelijk 7 kinderen


Marya Langiete
Marya Langiete (Maria Langaillié), geb. Leiden.

otr. Leiden (Waalse Kerk) op 4 okt 1670 bruidegom: Pieter Lettier bekende Oude Voldersgraft en getuige bruid: Cathalyn Gons moeder Claresteech - Waalse Kerk
met

Pieter Goetmee (Goetmij, Goutmee), geb. Valenciennes [Frankrijk], greinwerker, tr. (1) met Susanna Stoute Hardi. Uit dit huwelijk 2 dochters


Maria Koemans
Maria Koemans, ged. Leiden RK St. Jorissteeg op 4 jun 1696 (getuigen: Pieter Serio en Marijtie Snaerenburgh).


Trijntje Rigters
Trijntje (Cathrijna) Rigters (Rechters, Richters, Regters), doopgetuige van Jesintje Laars Leiden (Hooglandse Kerk) op 23 okt 1763, doopgetuige van Jakobus van Weeren Leiden (Pieterskerk) op 21 aug 1765.

otr. Leiden op 9 nov 1748 (getuigen: getuigen: Jan Griffier, zijn stiefvader en Jannetie Boom, haar moeder), De bruidegom heeft 2 kinderen
met

Jacobus Bavier (Bovier, Bouier, Banier, Bedier, Bovri, Bofvier, Boffier, Bouir), zn. van Jacobus Bavier (vleeshouwersknegt) en Elisabeth de Haas (kettingspinster), geb. Leiden op 30 aug 1722, ged. Leiden op 7 apr 1743, rokjeswever, ondertrouw getuige van Jan van Weeren en zijn dochter Anna (Johanna) Bovier, doopgetuige van zijn kleindochter Jesintje Laars Leiden (Hooglandse Kerk) op 23 okt 1763, doopgetuige van zijn kleinzoon Jakobus van Weeren Leiden (Pieterskerk) op 21 aug 1765, ondertrouw getuige van Willem Teunisse en Anna Bartmans Leiden op 18 dec 1761, doopgetuige van zijn kleinzoon Jacobus van Weeren Leiden op 25 aug 1776, ovl. tussen 16 mei 1795 en 23 mei 1795 , begr. Leiden,
, tot Doopsgezinde gemeente overgegaan, tr. (1) met Anna Kok. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje~1749 Leiden    
Jakoba~1750 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Marijtje~1753 Leiden    
Fijtje~1754 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Abram~1755 Leiden (Pieterskerk)    
Marijtje~1760 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Trijntje~1764 Leiden (Pieterskerk)    
Adrianus~1766 Leiden    


Izak Laars
Izak Laars.

tr.
met

Lijsbeth (Elisabeth) Bovier, dr. van Jacobus Bavier (rokjeswever) en Anna Kok, geb. Leiden op 11 jan 1742, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 14 nov 1752 (getuigen: Jan Bussie en Anna Bagman),
, voorheen Doopsgezind.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jesintje~1763 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Jesintje Laars
Jesintje Laars, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 23 okt 1763 (getuigen: haar grootvader Jacobus Bavier en Trijntje Rigters).


Jan Barentse Pappers
Jan Barentse Pappers, doopgetuige van Johannes van der Walle Leiden (Hooglandse Kerk) op 8 feb 1770.

otr. Leiden op 18 dec 1767 (getuigen: bruidegom: Cornelis van Dijk, goede bekende; getuigen bruid: Lijsje Kok, dogter en Jacobus Bovier, goede bekende)
met

Anna Bartmans (Baisman, Bagman, Bagmans, Hartman, Bagtmans, Backman, Bachman), dr. van Vader Bachman en Elisabeth Cornelis van der Horst, geb. Leiden circa 1700, doopgetuige van haar kleinzoon Izak Jacobus van der Walle Leiden (Pieterskerk) op 24 nov 1756, woont op de Binnvestgracht omtrent de Rhijnstraat Leiden in dec 1761, tr. (1) met Rijkus van der Woener. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (2) met Willem Teunisse. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (4) met Johannes Cocke. Uit dit huwelijk 5 kinderen


Jakoba Bavier
Jakoba Bavier, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 8 dec 1750 (getuige: Jannetje Boom).