Genealogische website van Cees Hagenbeek
Anna van de Mosselaar
Anna van de Mosselaar, ged. Leiden (Pieterskerk) op 20 mrt 1689 's avonds Jan Engel en Anna Hendrix, woont in het St. Laurens van Dalenstraatje Leiden in aug 1714,
, Er is nog een Anna (de) Mosselaar, die getrouwd is met Klaes/Claes de Smet/de Smit/Met en waarbij Magdalena Jans de Kaern en Johannes Vendelo als doopgegtigen optreden bij hun kinderen.

tr. Leiden op 18 aug 1714
met

Dirck Midderhoff, zn. van Gerrit Dircksz Midderhoff (lakenwever) en Judith Willems Bijlemans, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 3 dec 1692 (getuigen: Maarten Adiaansz en Maarten Adiaansz), lakenwever.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Judith~1715 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Gerrit~1716 Leiden (Marekerk)    
Magdaleentje~1718 Leiden (Pieterskerk)    
Judith~1720 Leiden    
Huybert*1722 Leiden    
Dirck~1724 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Antje*1727 Leiden    
Martinus*1730 Leiden    
Pieter~1733 Leiden (Marekerk)    


Judith Midderhoff
Judith Midderhoff (van der Moslaars), ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 24 jan 1715 (getuigen: haar grootvader Gerrit Dircksz Midderhoff en haar grootmoeder Judith Willems Bijlemans).


Gerrit Midderhoff
Gerrit Midderhoff, ged. Leiden (Marekerk) op 19 jan 1716 (getuigen: Gerrit Middruf grootvader en Judith Bijlemans grootmoeder).


Magdaleentje Midderhoff
Magdaleentje Midderhoff, ged. Leiden (Pieterskerk) op 14 jan 1718 (getuigen: Johannes Dircx Vendelo en haar grootmoeder Magdalena Jans de Kaern).

tr.
met

Johannes van Leeuwen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk~1745 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Huybert Midderhoff
Huybert Midderhoff, geb. Leiden op 12 nov 1722.


Dirck Midderhoff
Dirck Midderhoff, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 24 dec 1724 Judith Midderhof.


Antje Midderhoff
Antje Midderhoff, geb. Leiden op 19 nov 1727.


Martinus Midderhoff
Martinus Midderhoff, geb. Leiden op 8 feb 1730.


Pieter Midderhoff
Pieter Midderhoff, ged. Leiden (Marekerk) op 21 jun 1733 (getuigen: Jan van der Kosijne en Anna Klinkspaar).


Gerrit Dircksz Midderhoff
Gerrit Dircksz Midderhoff (Middrog, Midderogh), geb. Leiden circa 1664, lakenwever, ondertrouw getuige van zijn zoon Dirck Midderhoff en Anna van de Mosselaar, doopgetuige van zijn kleindochter Judith Midderhoff Leiden (Hooglandse Kerk) op 24 jan 1715, doopgetuige van zijn kleindochter Lijsbeth Midderhof Leiden (Marekerk) op 10 feb 1723.

otr. Leiden op 5 mei 1691 (getuigen: Arent Eisias bekende Langegraft en getuige bruid: Lijsbeth Mulder moeder bij de Blauwepoort)
met

Judith Willems (Judick) Bijlemans, dr. van Willem Tijsen Bijlemans (drapier op de Voldersgraft) en Lijsbeth Mulder, geb. Leiden circa 1670, doopgetuige van haar kleindochter Judith Midderhoff Leiden (Hooglandse Kerk) op 24 jan 1715, doopgetuige van haar kleindochter Lijsbeth Midderhof Leiden (Marekerk) op 10 feb 1723, doopgetuige van haar kleindochter Judith Middenhof Leiden (Marekerk) op 3 aug 1732.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck~1692 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Huibert~1697 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Catharijn~1698 Leiden (Pieterskerk)    
Maria*1700     10 
Martinus~1708 Leiden (Pieterskerk)    


Judith Willems Bijlemans
Judith Willems (Judick) Bijlemans, geb. Leiden circa 1670, doopgetuige van haar kleindochter Judith Midderhoff Leiden (Hooglandse Kerk) op 24 jan 1715, doopgetuige van haar kleindochter Lijsbeth Midderhof Leiden (Marekerk) op 10 feb 1723, doopgetuige van haar kleindochter Judith Middenhof Leiden (Marekerk) op 3 aug 1732.

otr. Leiden op 5 mei 1691 (getuigen: Arent Eisias bekende Langegraft en getuige bruid: Lijsbeth Mulder moeder bij de Blauwepoort)
met

Gerrit Dircksz Midderhoff (Middrog, Midderogh), zn. van Dirck Mittorf (lakenwever) en Marij Wiltvangh, geb. Leiden circa 1664, lakenwever, ondertrouw getuige van zijn zoon Dirck Midderhoff en Anna van de Mosselaar, doopgetuige van zijn kleindochter Judith Midderhoff Leiden (Hooglandse Kerk) op 24 jan 1715, doopgetuige van zijn kleindochter Lijsbeth Midderhof Leiden (Marekerk) op 10 feb 1723.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck~1692 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Huibert~1697 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Catharijn~1698 Leiden (Pieterskerk)    
Maria*1700     10 
Martinus~1708 Leiden (Pieterskerk)    Bronnen:
1.Notariele akte Breda (Notar 414), Stadsarchief Breda, Not. Ach. Breda deel 0473, Inventarisnr.: 0473, Schuldbrieven en obligatiŽn, F. van Gils, Breda, van 1697 tot 1698 (10 jun 1698 akte 2)


Huibert Midderhoff
Huibert Midderhoff, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 31 mrt 1697 (getuigen: zijn tante Catharijn Willemsz Bijlemans en zijn grootvader Willem Tijsen Bijlemans).


Catharijn Midderhoff
Catharijn Midderhoff, ged. Leiden (Pieterskerk) op 2 nov 1698 (getuige: Catharijn Willemsz).


Martinus Midderhoff
Martinus Midderhoff, ged. Leiden (Pieterskerk) op 8 jan 1708 (getuigen: Ariaentje Lamberts en Lambert van Rijn).


Willem Tijsen Bijlemans
Willem Tijsen Bijlemans1, geb. Breda, drapier op de Voldersgraft, doopgetuige van zijn kleinzoon Huibert Midderhoff Leiden (Hooglandse Kerk) op 31 mrt 1697,
, hij wordt genoemd in een NotariŽle akte, verleden in Breda, als ťťn van de erfgenamen van Cathalina Terre, weduwe van Charles de Loran. Een obligatie ter laste van Willem Tijssen Bijlman, wonende binnen Leijden, gepasseert voor den notaris Pancras Ijsselstijn ende seeckern getuijgen aldaer, uitgegeven op 19 juli 1683 innehoudende de somme van vierhondert guldens capitael stade op intres a 4 percento ende nogh eenhonderd guldens capitael manuaele obligatie onder de voorgenoemde obligatie staende, ende sulx te sae.. vijfhondert guldens capitael, sijnde de selre. obligatie geteeckent no. 1.

otr. Leiden op 9 jan 1665 (getuigen: Stoffel Jeuriaens bekende Kijffhouck en getuige bruid: Jaecquemijne de Mon moy Langegraft)
met

Lijsbeth Mulder (Mulders, Meulderen), geb. Maastricht, ondertrouw getuige van Willem Tysz en haar dochter Catharijn Willemsz Bijlemans Leiden op 19 jul 1687, woont in de Specksteech Leiden tot 9 jan 1665, ovl. na 1691.

Uit dit huwelijk 4 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Judith*1670 Leiden    
Catharijn*1666     
Rachel~1675 Leiden (Pieterskerk)    
Lijsbeth~1673 Leiden (Hooglandse Kerk)    Bronnen:
1.Notariele akte Breda (Notar 414), Stadsarchief Breda, Not. Ach. Breda deel 0473, Inventarisnr.: 0473, Schuldbrieven en obligatiŽn, F. van Gils, Breda, van 1697 tot 1698 (10 jun 1698 akte 2)


Lijsbeth Mulder
Lijsbeth Mulder (Mulders, Meulderen), geb. Maastricht, ondertrouw getuige van Willem Tysz en haar dochter Catharijn Willemsz Bijlemans Leiden op 19 jul 1687, woont in de Specksteech Leiden tot 9 jan 1665, ovl. na 1691.

otr. Leiden op 9 jan 1665 (getuigen: Stoffel Jeuriaens bekende Kijffhouck en getuige bruid: Jaecquemijne de Mon moy Langegraft)
met

Willem Tijsen Bijlemans1, geb. Breda, drapier op de Voldersgraft, doopgetuige van zijn kleinzoon Huibert Midderhoff Leiden (Hooglandse Kerk) op 31 mrt 1697,
, hij wordt genoemd in een NotariŽle akte, verleden in Breda, als ťťn van de erfgenamen van Cathalina Terre, weduwe van Charles de Loran. Een obligatie ter laste van Willem Tijssen Bijlman, wonende binnen Leijden, gepasseert voor den notaris Pancras Ijsselstijn ende seeckern getuijgen aldaer, uitgegeven op 19 juli 1683 innehoudende de somme van vierhondert guldens capitael stade op intres a 4 percento ende nogh eenhonderd guldens capitael manuaele obligatie onder de voorgenoemde obligatie staende, ende sulx te sae.. vijfhondert guldens capitael, sijnde de selre. obligatie geteeckent no. 1.

Uit dit huwelijk 4 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Judith*1670 Leiden    
Catharijn*1666     
Rachel~1675 Leiden (Pieterskerk)    
Lijsbeth~1673 Leiden (Hooglandse Kerk)    Bronnen:
1.Notariele akte Breda (Notar 414), Stadsarchief Breda, Not. Ach. Breda deel 0473, Inventarisnr.: 0473, Schuldbrieven en obligatiŽn, F. van Gils, Breda, van 1697 tot 1698 (10 jun 1698 akte 2)


Jacobus Vasseur
Jacobus Vasseur (Vassur, Vasseu)1, geb. Leiden, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 6 dec 1665 Samuel Carbon, Hartus van den Bergh, Maertje Taunijs en Judith Balter, droogscheerder.

otr. Leiden op 7 mrt 1687 (getuigen: zijn vader Laurens Vasseur, haar moeder Geertje Harmens, bruidegom: Lourens Vasseu vader Claresteegh en getuige bruid: Geertje Harmens moeder Korte Langegraft)3
met

Neeltje Pieters (Nelletje, Pieternelle) (Nelletje Pieters) le Feber (Lafeber), dr. van Pieter le Feber en Geertje Harmens, geb. Leiden, ged. Leiden op 11 apr 1664, ondertrouw getuige van Frans Dirks Sonneveldt en haar dochter Dirkje Jacobs Vasseur, ovl. na 1722.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter~1703 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Lourens~1700 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Dirkje~1688 Leiden (Pieterskerk)    Bronnen:
1.CBG (CBG 005), CBG 005 (blz. 45)
2.K.O. register S Leiden (T 052-2), RA Leiden, DTB Leiden, S 18, Leiden, van 1575 tot 1795 (21 feb 1665 blz. 68)
3.K.O. register Z Leiden (T 053), RA Leiden, DTB Leiden, Z 24, NH, Leiden, van 1686 tot 1690 (7 mrt 1687 blz. 75)


Neeltje Pieters le Feber
Neeltje Pieters (Nelletje, Pieternelle) (Nelletje Pieters) le Feber (Lafeber), geb. Leiden, ged. Leiden op 11 apr 1664, ondertrouw getuige van Frans Dirks Sonneveldt en haar dochter Dirkje Jacobs Vasseur, ovl. na 1722.

otr. Leiden op 7 mrt 1687 (getuigen: zijn vader Laurens Vasseur, haar moeder Geertje Harmens, bruidegom: Lourens Vasseu vader Claresteegh en getuige bruid: Geertje Harmens moeder Korte Langegraft)1
met

Jacobus Vasseur (Vassur, Vasseu)2, zn. van Laurens Vasseur (drapier) en Susanna Louris Vaque, geb. Leiden, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 6 dec 1665 Samuel Carbon, Hartus van den Bergh, Maertje Taunijs en Judith Balter, droogscheerder.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter~1703 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Lourens~1700 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Dirkje~1688 Leiden (Pieterskerk)    Bronnen:
1.K.O. register Z Leiden (T 053), RA Leiden, DTB Leiden, Z 24, NH, Leiden, van 1686 tot 1690 (7 mrt 1687 blz. 75)
2.CBG (CBG 005), CBG 005 (blz. 45)


Pieter Vasseur
Pieter Vasseur, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 2 sep 1703 Pieter de Boer en Belletje de Boer Pieter de Boer en Nelletje de Boer.Bronnen:
1.CBG (CBG 005), CBG 005 (blz. 45)
2.K.O. register Z Leiden (T 053), RA Leiden, DTB Leiden, Z 24, NH, Leiden, van 1686 tot 1690 (7 mrt 1687 blz. 75)


Laurens Vasseur
Laurens (Laurens Jacobs) Vasseur (), geb. Bouillon [Frankrijk] (Bouillongie [Frankrijk]) circa 1630, drapier, ondertrouw getuige van zijn zoon Jacobus Vasseur en Neeltje Pieters le Feber Leiden op 7 mrt 1687, doopgetuige van zijn kleinzoon Lourens Vasseur Leiden (Hooglandse Kerk) op 13 mei 1700, woont Langegraft te Leiden in 1653, woont Langegraft te Leiden in 1653.

otr. (1) Leiden (Waalse Kerk) op 1 okt 1653 (getuigen: bruidegom: Paulus Toussain bekende Langegraft en getuige bruid: Lijsbeth Laurens moeder Coddesteech)
met

Pieternella (Pieternelle) (Petronella) Cornelis, dr. van Cornelis Hendriks en Lijsbeth Laurens, ged. WK Leiden (Waalse Kerk) op 9 feb 1634 Grietje Laurens en Willem Baselis, woont in de Coddesteegh te Leiden in 1653, woont in de Coddesteegh te Leiden in 1653, ovl. voor feb 1665.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob~1654 Leiden Ü1661  6
Jacob~1661 Leiden (Hooglandse Kerk) Ü1665  4
Janneke~1663 Leiden (Hooglandse Kerk)    

otr. (2) Leiden op 21 feb 1665 (getuigen: zijn bekende Samuel Serboneau en haar meuij Cathalijn Louris)1
met

Susanna Louris Vaque, doopgetuige van haar kleinzoon Lourens Vasseur Leiden (Hooglandse Kerk) op 13 mei 1700, tr. (2) met Theunis Theindsz. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus~1665 Leiden    Bronnen:
1.K.O. register S Leiden (T 052-2), RA Leiden, DTB Leiden, S 18, Leiden, van 1575 tot 1795 (21 feb 1665 blz. 68)