Genealogische website van Cees Hagenbeek
Cornelia van der Schaar
Cornelia van der Schaar (Schaer, van der Schoor), geb. Rotterdam circa 1670, ovl. St. Annaland op 15 feb 1732.

tr. Sint Maartensdijk op 2 nov 1711
met

Ds Johannes Cornelis van der Bell, zn. van Cornelis Dircksen van der Bel en Marijtje Pieters Hildam (mantelverhuurster), ged. Rotterdam op 5 mrt 1669 (getuigen: Cornelis Claesse Ramp, Jannetie Huibers en Neeltie Fransse), predikant, intrede als proponent St. Annaland op 22 nov 1699, koopt een boomgaard van Krijn Pieterse, groot 89 roeden, voor 20 Vlaamse ponden in 1713, ovl. St. Annaland op 6 feb 1732.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theodorus*1720 St. Annaland 1794 Rijnsburg 73
Cornelis~1713 St. Annaland    


Willem Bastiaans Boonstoppel
Willem Bastiaans Boonstoppel, ged. Goudriaan op 23 nov 1653.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bastiaan*1685     


Claes Bronssen
Claes Bronssen, ovl. tussen 1627 en 1631.

relatie
met

Suzanna Dircks.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Susanna~1627 Goudriaan 1654  26


Suzanna Dircks
Suzanna Dircks.

relatie
met

Claes Bronssen, ovl. tussen 1627 en 1631.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Susanna~1627 Goudriaan 1654  26


Catharina de Geest
Catharina de Geest.

 
 Bronnen:
1.Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), De Vrije Fries, Dr. A. Wassenbergh, CBG Jaarboek 1948, 1969
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947
3.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Wybrand de Geest en het belang van een sterk netwerk (B 232), Merel IJsbrandy, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, okt 2013 (blz. 5)


Simon Wybrandis Franciscus de Geest
Dr Simon Wybrandis Franciscus de Geest, geb. in 1625, arts, s.s.Med.Dr, ovl. in 1665,
, Werd in 1644 ingeschreven als student in de geneeskunde te Franeker en in 1646, 21 jaar oud, te Leiden.

 
 

otr. op 5 aug 1652, tr. Leeuwarden op 17 aug 1652
met

Anna Maria Hero'sdr van Peijma.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hero  1729 Leeuwarden (Oldehoofsterkerk)  Bronnen:
1.Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), De Vrije Fries, Dr. A. Wassenbergh, CBG Jaarboek 1948, 1969
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), CBG, s-Gravenhage, vanaf 1947
3.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Wybrand de Geest en het belang van een sterk netwerk (B 232), Merel IJsbrandy, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, okt 2013 (blz. 5)


Anna Maria Hero'sdr van Peijma
Anna Maria Hero'sdr van Peijma.

otr. op 5 aug 1652, tr. Leeuwarden op 17 aug 1652
met

Dr Simon Wybrandis Franciscus de Geest, zn. van Wybrand Simonsz de Geest (kunstschilder, zilversmid) en Hendrikje Fransdr van Uylenborch, geb. in 1625, arts, s.s.Med.Dr, ovl. in 1665,
, Werd in 1644 ingeschreven als student in de geneeskunde te Franeker en in 1646, 21 jaar oud, te Leiden.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hero  1729 Leeuwarden (Oldehoofsterkerk)  


Hero de Geest
Hero de Geest, luitenant, ovl. Leeuwarden (Oldehoofsterkerk) op 26 sep 1729,
, hij was in 1699 gelegerd in Staveren (als luitenant). Daarna werkte hij als "controlleur" in Workum. luitenant, controlleur. Bij zijn overlijden is hij afkomstig van Workum.

otr. Leeuwarden op 29 apr 1681, tr. op 18 mei 1681
met

Maria Hagius


Maria Hagius
Maria Hagius.

otr. Leeuwarden op 29 apr 1681, tr. op 18 mei 1681
met

Hero de Geest, zn. van Dr Simon Wybrandis Franciscus de Geest (arts, s.s.Med.Dr) en Anna Maria Hero'sdr van Peijma, luitenant, ovl. Leeuwarden (Oldehoofsterkerk) op 26 sep 1729,
, hij was in 1699 gelegerd in Staveren (als luitenant). Daarna werkte hij als "controlleur" in Workum. luitenant, controlleur. Bij zijn overlijden is hij afkomstig van Workum


Maria Pijnacker
Maria Pijnacker1,2, ovl. na 30 sep 1720.

 

tr. Leeuwarden op 30 jan 16808
met

Joannes Pierson1,9, ged. Den Haag op 2 aug 1633, doet belijdenis in de Ned. Hervormde Kerk Leeuwarden op 26 okt 1698, ovl. voor 1712,
, werd omschreven als Papist.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus~1697 Leeuwarden    Bronnen:
1.Nederlands Patriciaat (NP 002), Jrg 1956, nr.42 pag. 166v e.v., 1587
2.Sententieboeken Hof van Friesland (Notar 383), Treoar, Frysk Argyf, Inventarisnr.: 10785, Definitieve sententie, Leeuwarden, 1720 (12 jun 1720 akte 26)
3.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Notariele akte Amsterdam (Notar 382), Stadsarchief Amsterdam, Not. Archief, Inventarisnr.: 4074, Echtheidsverklaring, Dirck van den Groe, Amsterdam, 1672 (12 mei 1672)
5.Begraafboek Amsterdam (B 233), Stadsarchief Amsterdam, Microfiches 1056, Amsterdam, 1673 (28 mrt 1673 blz. 79)
6.Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest (B 231), De Vrije Fries, Dr. A. Wassenbergh, CBG Jaarboek 1948, 1969 (blz. 93)
7.Trouwregister Gerecht Dantumadeel (T 142), Frysk Archief, DTBL Rechterlijk Archief K4, Inventarisnr.: 154, Dantumadeel, van 1622 tot 1702 (20 sep 1658)
8.Trouwboek Gerecht Leeuwarden (T 330), Treoar, Frysk Argyf, Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 904, Leeuwarden, 1680 (30 jan 1680 blz. 1160)
9.Lidmatenboek Herv. Gem. Leeuwarden (T 331), Tresoar, Frysk Argyf, DTB Leeuwarden, Inventarisnr.: 1008, Leeuwarden, 1698 (26 okt 1698 blz. 17999)


Joannes Pierson
Joannes Pierson1,2, ged. Den Haag op 2 aug 1633, doet belijdenis in de Ned. Hervormde Kerk Leeuwarden op 26 okt 1698, ovl. voor 1712,
, werd omschreven als Papist.

tr. Leeuwarden op 30 jan 16803
met

Maria Pijnacker1,4, dr. van Adam Joseph Christiaens Pijnacker (kunstschilder) en Eva Maria de Geest, ovl. na 30 sep 1720.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus~1697 Leeuwarden    Bronnen:
1.Nederlands Patriciaat (NP 002), Jrg 1956, nr.42 pag. 166v e.v., 1587
2.Lidmatenboek Herv. Gem. Leeuwarden (T 331), Tresoar, Frysk Argyf, DTB Leeuwarden, Inventarisnr.: 1008, Leeuwarden, 1698 (26 okt 1698 blz. 17999)
3.Trouwboek Gerecht Leeuwarden (T 330), Treoar, Frysk Argyf, Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 904, Leeuwarden, 1680 (30 jan 1680 blz. 1160)
4.Sententieboeken Hof van Friesland (Notar 383), Treoar, Frysk Argyf, Inventarisnr.: 10785, Definitieve sententie, Leeuwarden, 1720 (12 jun 1720 akte 26)


Henk B. van Wijk
drs Henk B. van Wijk, lid RvB Aegon.


Douwe Tjalckes Popma
Douwe Tjalckes Popma, geb. voor 1560.

2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tialck*1580  1619 Skettens 39
Ygh     


Tialck Douwes Popma
Tialck Douwes Popma, geb. na 1580, ovl. Skettens op 31 mrt 1619.


Paulus van Heurn
Paulus van Heurn, geb. Utrecht op 28 jun 1659, ged. Utrecht (Domkerk) op 29 jun 1659, ovl. Oost Indi in mei 1702.

tr. op 20 mei 1683
met

Christina Maria Uytenbogaard


Knocke
Knocke .

relatie
met

Elisabeth M. van Zutphen, dr. van Jan van Zutphen (TBC-bestrijder) en Emma Lamme


Johan de Gruter
Johan de Gruter.

3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit  1451   
Arent     
Wolter     


Arent de Gruter
Arent de Gruter, vicaris te Arnhem 1451.


Wolter de Gruter
Wolter de Gruter, schepen te Arnhem.


Alida Maria Adriana Louise Elisabeth Deurvorst
Alida Maria Adriana Louise Elisabeth Deurvorst, geb. Voorburg op 9 dec 1930.

tr. Leiden op 20 apr 1960
met

ir Carl Hajo Vis, geb. Utrecht op 10 feb 1931, werkt.bouwk. ingenieur, ovl. Arnhem op 2 sep 1999, tr. (2) met Trix (Beatrice Henritte Gertrude) Boelen. Uit dit huwelijk geen kinderen