Genealogische website van Cees Hagenbeek
Jacob de Wael
Jacob de Wael, geb. Ouderkerk aan de Amstel circa 1280, koopman te Amsterdam,
, bastaardzoon van Willem II van Egmont.
Willem II had een buitenechtelijke relatie met meerdere vrouwen, waaronder ook Mabilia de Wael, uit deze relatie werd Jacob de Wael geboren.
In die periode was het verwekken van kinderen bij niet adelijke vrouwen schering en inslag.
Het Geslacht van de Heren van Egmond
Willem II was een rechtstreekse nakomeling van Gerolf III (Dirk I), Graaf van de West-Fresonen en West-Frisia (het latere Holland) die afkomstig was uit Frans Vlaanderen (Tournehem).
Gerolf III (836-896) had 3 zonen, waaronder de latere Dirk 1-bis (875 Tournehem -939 Brugge (B)), Graaf van West-Frisia (Holland) en Radbod van Egmont (880-930), die de eerste Heer van Egmond (het noordelijk deel van West-Frisia (Holland)zou worden.
De Graven van het zgn. Hollandse huis stierven uit in 1299 met het overlijden van Graaf Jan I, zoon van de beroemde Graaf Floris V van Holland.
Jacob de Wael als lid van Adelijke families
Blijkbaar werd Jacob liefdevol opgenomen in de beide families (van Egmont en van Haarlem).
Zijn zoon Jan Jacobzn. de Wael trouwde met Helwig van Haarlem, dochter van Willem van Haarlem en Geertruida van de Wateringen van Alkemade.
Zijn kleinzoon Jacob Janszn. de Wael trouwde met Elisabeth van Egmont, dochter van Jan I van Egmont en Guyote van Amstel van Ijsselstein (dochter van Gijsbrecht van Amstel van Ijsselstein), via dit huwelijk werd de familie de Wael tevens verwant aan de Heren van Amstel.
De achter-achterkleinzoon van Jacob, Jacob Janszn. de Wael van Rosenburch was ondernemer in Dijk-en Waterwerken, bij hem wordt vermeld dat hij afstamde van de Heren van Egmont en in vrouwelijke lijn van het uitgetorven geslacht van de Heren van Haarlem.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1310 Ouderkerk aan de Amstel    


Mabilia de Wael
Mabilia de Wael, geb. Ouderkerk aan de Amstel circa 1250.

tr.
met

Willem II van Egmond, zn. van Gerard I van Egmond en Beatrix Wouters van Haarlem, geb. voor 1223, ovl. op 20 mrt 1304,
, toen in 1242 zijn vader Gerard I van Egmond op nog jonge leeftijd kwam te overlijden was zijn zoon Willem II nog te jong om hem als leenman op te volgen. In de periode 1242-1248 zien we dan ook een Wouter van Egmond als voogd optreden. De leenrechterlijke leeftijd is 18 jaar. Deze Wouter van Egmond die we ook kennen onder de bijnaam Stoutkind wordt door Beelaerts van Blokland en Dek genoemd als derde en jongere broer van abt Lubbert van Egmond. Samen met Arnold, Nicolaas en Menzo zijn deze broers de zonen van Wouter van Egmond en kleinzonen van Gerard, een jongere broer van Willem I van Egmond.
In de Regestenlijst van de abdij van Egmond wordt vermeld:
37, 1248 October 8 (in crastino dedicationis ecclesie nostre)
Lubbertus, abt van Egmonda, verklaart met toestemming van zijn kapittel de tiende in Wijnnem, welke Wilhelmus van Egmonde, heer Gerardusz, in pand had, in leen gegeven te hebben op dezelfde voorwaarde, als deze andere goederen van de abdij in leen had
Willem was een zoon (broer) van Gerard van Egmont.
Over zijn moeder bestaat onzekerheid: bronnen spreken over Beatrix van Haarlem n over Mabilia.
Hij volgde in 1242 zijn vader (broer) op als heer van Egmond.
Omdat hij op dat moment nog niet meerderjarig was, stond hij tot 1248 onder gezag van een regent, zijn achterneef Wouter "Stoutkind" van Egmont.
Willem was gehuwd met Ada van Brederode (1222-1297).
Het echtpaar had twee kinderen:
Gerard (II) (1260?-1300), gehuwd met Elisabeth van Strijen
Halewina, gehuwd met Hendrik van Cuyck, burggraaf van Leiden
In 1258 stond hij de ambachten Oterleek, Ouddorp, Oudkarspel, Spanbroek en Wadeweij af aan graaf Floris V van Holland, in ruil waarvoor hij het ambacht Warmenhuizen in leen kreeg.
Hij breidde zijn gebied ook uit door aankopen, onder meer van Huisduinen.
Hij nam in 1282 deel aan een veldtocht van Floris V naar Friesland.
Na de moord op Floris V in 1296 begeleidde hij de nieuwe graaf Jan I van Holland op een tocht naar Engeland, waar Jan ging trouwen met een dochter van de Engelse koning.
Zijn vrouw Ada overleed in 1297 en zijn zoon Gerard in 1300.
Bijgevolg werd hij na zijn overlijden in 1304 als heer van Egmont opgevolgd door zijn kleinzoon, Willem III, tr. (1) met Ada van Brederode. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1280 Ouderkerk aan de Amstel    


Jacob Jansz de Wael
Jacob Jansz de Wael, geb. Haarlem circa 1220.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mabilia*1250 Ouderkerk aan de Amstel    


Christiaan Pool
Christiaan Pool.

tr. Vianen op 6 feb 1743
met

Gerrigijn (Gerarda, Gerritje) Croesen, dr. van Jan Croesen en Elisabeth Bosman, ged. Vianen op 15 apr 1717, tr. (1) met Bernardus de Wael van Anckeveen1. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Bronnen:
1.Notariele akte Utrecht (Notar 413), Utrechts Arch., Not. Arch. Utrecht 34-4, U218a004, boeldelscheiding ouders, N. de Graaff, Utrecht, van 1560 tot 1905 (7 sep 1754 akte 109)


Herman Jansz Croesen
Herman Jansz Croesen, geb. circa 1650.

tr. voor 1675
met

Gerritje Commegijs, dr. van Jan Cornelisz Commegijs.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1684 Vianen    


Gerritje Commegijs
Gerritje Commegijs.

tr. voor 1675
met

Herman Jansz Croesen, geb. circa 1650.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1684 Vianen    


Jan Cornelisz Commegijs
Jan Cornelisz Commegijs, geb. circa 1620.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerritje     


Pieter Govertsz van Wijn
Pieter Govertsz van Wijn, geb. circa 1550,
, "coorencooper" wonende "in den Dorpe van Maeslant", benoemde bij zijn testament van 23-3-1623 (bekrachtigd met een pentagram), tot zijn erfgenamen zijn beide zoons.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Govert*1574  1642  68


Jacob Cornelisz van der Velden
Jacob Cornelisz van der Velden, geb. voor 1555, ovl. in 1598,
, belender te Wateringe (1568), leenman (1572.1598), schuytvoerder te Maassluis.
==== BELENINGEN ====
Hontshol (nr. 94) : 8 hond land (gemeen met het godshuis van Maeslant, 1423), te Maasland :
20-9-1572 Jacob Cornelisz van de Velde bij dode van zijn vader Cornelis Jacobsz.
28-1-1598 Jan Jansz Thoen (is zijn zwager) na overdracht door zijn vader Jacob Cornelisz van de Velde
Hontshol (nr. 95) : 13 hond land (gemeen met Jan van der Woude, Bertelmeus Bertelmeusz en zijn vader, 1423) te Maasland [93] :
beleningen als hierboven bij Hontshol nr. 94.
Hodenpijl (nr. 8) : 4 morgen land met een huis te Maasland (bewoond door Boudijn van de Velde Muysz, 1369) :
25-1-1537 : Vranck Jacob Cornelisz te Wateringen bij dode van zijn vader Jacob Cornelisz.
1570 : Cornelis Jacobsz oom van en na overdracht door zijn broer Vries Cornelisz
1572 : Jacob Cornelisz van Velden na dode van zijn vader Cornelis Jacobsz.
1594 : Dirck van den Velde na overdracht door Jacob Cornelisz van Velden.
1621 : Cornelis van den Velden bij dode van zijn vader Dirck van den Velden
Wateringen (nr. 5) : 3 morgen land te Wateringen :
20-9-1572 Jacob Cornelisz van Velde bij dode van zijn vader Cornelis Jacopsz.
6-2-1580 Jacob Cornelisz van Velde draagt over aan Willem van Hoof.
Lek (nr. 53B) : 2 morgen land te Maasland [98] :
1572 Jacob Cornelisz van Velde na dode van zijn vader
25-9-1590 Jan Jansz Thoen na overdracht door Jacob Cornelisz van de Velde (die het blijkbaar van zijn vader heeft gerfd (LL)).
Heilige Geest Maassluis :
Jacob Cornelisz, schuytvoerder, betaalt 20 st. wegens huur van een werf (vr ca. 1590).
Jacob Cornelisz van Velde bezit het Noordweer te Maassluis.
Grafelijkheid (nr. 9) : tiende buitendijks in Zuyt Maeslant, strekkende vanaf Maritgen Adriaensdr, wed. van Cornelis Jacobsz tot Spijckerboortshouck :
1601 Jacob Cornelisz in Velden pacht het voor 11 pond.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1580  1632  52


Willem Gerrits van den Toorn
Willem Gerrits van den Toorn, ged. Lisse op 23 dec 1731 (getuigen: zijn grootmoeder Maartje Gerritsdr Berendregt, Maartje Gerrits van Berendrecht)1.

tr. Lisse op 30 sep 1757
met

Grietje Jans van Wateringen, dr. van Jan Arens van Wateringen en Maartje Cornelis de Graaf, ged. Lisse op 16 apr 1730 (getuigen: Simon Cornelis de Graaf en Klaasje Cornelis de Graaf).

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arie~1769 Lisse 1799 Den Haag 29Bronnen:
1.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (23 dec 1731 blz. 66)
2.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (1 nov 1708 blz. 7)
3.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (22 jan 1730 blz. 107)
4.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (30 aug 17 blz. 7)


Grietje Jans van Wateringen
Grietje Jans van Wateringen, ged. Lisse op 16 apr 1730 (getuigen: Simon Cornelis de Graaf en Klaasje Cornelis de Graaf).

tr. Lisse op 30 sep 1757
met

Willem Gerrits van den Toorn, zn. van Gerrit Willems van den Toorn en Jannetje Jacobs Goede. de, ged. Lisse op 23 dec 1731 (getuigen: zijn grootmoeder Maartje Gerritsdr Berendregt, Maartje Gerrits van Berendrecht)4.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arie~1769 Lisse 1799 Den Haag 29Bronnen:
1.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (23 feb 17 blz. 114)
2.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (5 dec 1727 blz. 113)
3.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (23 feb 17 blz. 115)
4.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (23 dec 1731 blz. 66)


Gerrit Willems van den Toorn
Gerrit Willems van den Toorn, ged. Lisse op 1 nov 1708 (getuigen: Cornelis Gerrits Berendregt en Neeltje Gerrits Berendregt)1.

tr. Lisse op 22 jan 17303
met

Jannetje Jacobs Goede. de, dr. van Jacob Adriaans Goede. de en Maria Adriaans van Leeuwen, ged. Lisse op 30 aug 1708 (getuige: Arij Jacobs de Goede)4.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem~1731 Lisse    Bronnen:
1.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (1 nov 1708 blz. 7)
2.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (3 okt 1706 blz. 47)
3.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (22 jan 1730 blz. 107)
4.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (30 aug 17 blz. 7)


Jannetje Jacobs Goede. de
Jannetje Jacobs Goede. de, ged. Lisse op 30 aug 1708 (getuige: Arij Jacobs de Goede)1.

tr. Lisse op 22 jan 17303
met

Gerrit Willems van den Toorn, zn. van Willem Jacobs van den Toorn en Maartje Gerritsdr Berendregt, ged. Lisse op 1 nov 1708 (getuigen: Cornelis Gerrits Berendregt en Neeltje Gerrits Berendregt)4.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem~1731 Lisse    Bronnen:
1.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (30 aug 17 blz. 7)
2.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (9 jul 1707 blz. 151)
3.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (22 jan 1730 blz. 107)
4.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (1 nov 1708 blz. 7)


Willem Jacobs van den Toorn
Willem Jacobs van den Toorn, geb. Waddinxveen.

tr. Lisse op 3 okt 17061
met

Maartje Gerritsdr Berendregt, geb. Lisse, doopgetuige van haar kleinzoon Willem Gerrits van den Toorn Lisse op 23 dec 1731.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit~1708 Lisse    Bronnen:
1.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (3 okt 1706 blz. 47)


Maartje Gerritsdr Berendregt
Maartje Gerritsdr Berendregt, geb. Lisse, doopgetuige van haar kleinzoon Willem Gerrits van den Toorn Lisse op 23 dec 1731.

tr. Lisse op 3 okt 17061
met

Willem Jacobs van den Toorn, geb. Waddinxveen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit~1708 Lisse    Bronnen:
1.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (3 okt 1706 blz. 47)


Jan Arens van Wateringen
Jan Arens van Wateringen, ged. Lisse op 23 feb 1702 (getuigen: Pieter Jansz Kok en Catlijntge Jans kok)1, begr. Lisse op 30 okt 1751.

tr. Lisse op 5 dec 17272
met

Maartje Cornelis de Graaf, dr. van Cornelis Janse de Graaf en Griet Jans Tijdeman, ged. Lisse op 31 dec 17023, begr. Lisse op 30 aug 1762.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje~1730 Lisse    
Neeltje~1729 Lisse 1785 Lisse 56Bronnen:
1.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (23 feb 17 blz. 114)
2.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (5 dec 1727 blz. 113)
3.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (23 feb 17 blz. 115)


Maartje Cornelis de Graaf
Maartje Cornelis de Graaf, ged. Lisse op 31 dec 17021, begr. Lisse op 30 aug 1762.

tr. Lisse op 5 dec 17273
met

Jan Arens van Wateringen, zn. van Arend Pieters van Wateringen en Neeltje Jans Kock, ged. Lisse op 23 feb 1702 (getuigen: Pieter Jansz Kok en Catlijntge Jans kok)4, begr. Lisse op 30 okt 1751.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje~1730 Lisse    
Neeltje~1729 Lisse 1785 Lisse 56Bronnen:
1.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (23 feb 17 blz. 115)
2.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (11 nov 1684)
3.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (5 dec 1727 blz. 113)
4.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (23 feb 17 blz. 114)


Jacob Adriaans Goede. de
Jacob Adriaans Goede. de.

tr. Lisse op 9 jul 17071
met

Maria Adriaans van Leeuwen, geb. Noordwijkerhout.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje~1708 Lisse    Bronnen:
1.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (9 jul 1707 blz. 151)


Maria Adriaans van Leeuwen
Maria Adriaans van Leeuwen, geb. Noordwijkerhout.

tr. Lisse op 9 jul 17071
met

Jacob Adriaans Goede. de.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje~1708 Lisse    Bronnen:
1.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (9 jul 1707 blz. 151)


Cornelis Janse de Graaf
Cornelis Janse de Graaf.

tr. Lisse op 11 nov 16841
met

Griet Jans Tijdeman, dr. van Jan Tijdeman.

Uit dit huwelijk 14 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maartje~1702 Lisse 1762 Lisse 59Bronnen:
1.Doop- en Trouwboek Lisse (D 461), Nat. Arch, DTB Lisse, 3, FS filmnr. 118774, NH, Lisse, van 1695 tot 1800 (11 nov 1684)