Genealogische website van Cees Hagenbeek
Maria Eradus
Maria Eradus, ged. Amsterdam (Lutherse kerk) op 12 feb 16731 (getuigen: haar oom Leendert Eratis, haar grootvader Leendert Eratis, haar grootmoeder Trijntje Jansdr., Jacomijntge Bechenet), ovl. Amsterdam op 21 feb 1673,
, Gemelle (tweeling).Bronnen:
1.Doopboek Amsterdam (D 180), GA Amsterdamdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 157, Amsterdam (Lutherse kerk), 1673 (12 feb 1673 blz. 109)
2.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), van 1883 tot 1905
3.Doopboek Amsterdam (D 198), Stadsarchief Amsterdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 142, Evangelisch-Luthers, Amsterdam (Lutherse kerk), 1650 (6 jan 1648 blz. 19)
4.Notariële akte (RA Rhenen 159), Het Utrechts Archief, RA Rhenen, 515-2, Rhenen, 1675 (15 jan 1675 akte 4)
5.Trouwboek Amsterdam (T 323), Stadsarchief Amsterdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 497, NH, Amsterdam, 1671 (5 dec 1671 blz. 285)
6.Doopboek Rhenen (D 159), Het Utrechts Archief, DTB Rhenen, Inventarisnr.: 159, Rhenen, van 1641 tot 1657 (4 apr 1649 blz. 34)
7.Confessieboeken Amsterdam (A 158), Stadsarchief Amstedam, Archief Schout en Schepenen, Inventarisnr.: 326, Diefstal en 5 jaar verbanning, Amsterdam, 1680 (14 nov 1680)
8.Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen, Subalterne Rechtbanken (001), Stadsarchief Amstedam, Confessieboeken Amsterdam, Inventarisnr.: 326, Veroordeling, Amsterdam (5 dec 1680)


Otto van Kleef
Otto graaf van Kleef, geb. circa 1278, graaf van Kleef 1305, vermeld v, ovl. tussen 29 sep 1310 en 1311,
, Otto der Friedfertige, 1305 Graf, 1307 mit dem Grafen v.d.Mark wegen Holte im Streit, 1310 Erwerb von Dülmen.

tr. (1) op 1 aug 1308
met

Mechteld van Virneburg, dr. van Ruprecht II van Virneburg (graaf van Virneburg 1290, erfelijk burger van Keulen 1295, vermeld vanaf 1270) en Kunigunde von Cuyck (vermeld 1295-1329), vrouwe van Dinslaken, vermeld 1304, ovl. na 1360 (memorie 25-4).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Irmgard*1309  †1362 Arkel 53


Mechteld van Virneburg
Mechteld van Virneburg, vrouwe van Dinslaken, vermeld 1304, ovl. na 1360 (memorie 25-4).

tr. op 1 aug 1308
met

Otto graaf van Kleef, zn. van Dirk VII graaf van Kleef en Margaretha gravin van Gelre en Zutphen, geb. circa 1278, graaf van Kleef 1305, vermeld v, ovl. tussen 29 sep 1310 en 1311,
, Otto der Friedfertige, 1305 Graf, 1307 mit dem Grafen v.d.Mark wegen Holte im Streit, 1310 Erwerb von Dülmen, geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Irmgard*1309  †1362 Arkel 53


Dirk VII van Kleef
Dirk VII graaf van Kleef (Dirk VIII van Kleef), geb. circa 1256, ged. in 1257, Rijksvicaris te Nijmegen, graaf van Kleef 1275, vermeld van 1271 tot 1305, ovl. tussen 28 sep 1305 en 4 okt 1305 , begr. Bedburg.

tr. (1)
met

Margaretha gravin van Gelre en Zutphen, dr. van Otto II 'de Lamme' van Gelre (graaf Gelre en Zutphen) en Philippa van Dammartin en Ponthieu, ovl. tussen 1284 en 1287.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1278  †1310  32
Adelheid*1304  †1320  16
Katharina*1303  †1357  54

tr. (2) Erfurt (klooster St. Peter) op 4 jul 1290
met

Margarethe von Habsburg-Kyburg, dr. van Eberhard I von Kiburg-Laufenburg (graaf von Kiburg-Laufenburg 1271, landgraaf in de Zürichgouw, graaf van Habsburg te Laufenburg 1252) en Anna von Kyburg (erfdochter/gravin van Kyburg1263, vrouwe van Thun en Burgdorf), vrouwe van Duisburg -1312, van v, ovl. tussen 1333 en 1338 (memorie 10 apr.),
, trad in 1318 in het Premonstratenserinnenklooster te Bedburg.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann I*1293  †1368 Kleef [Duitsland] 75
Irmgard*1296  †1352  56
Anna  †1378   
Marie  †1347   
Dietrich*1291  †1347 Kleef (Stiftskerk) [Duitsland] 56
Agnes  †1361   


Margaretha van Gelre en Zutphen
Margaretha gravin van Gelre en Zutphen, ovl. tussen 1284 en 1287.

tr.
met

Dirk VII graaf van Kleef (Dirk VIII van Kleef), zn. van Dietrich VI van Kleef (graaf van Kleef 1260-1275, graaf von Dinslaken sedert 1245, vermeld vanaf 1251) en Aleidis van Heinsberg (erfdochter van Hülchrath en), geb. circa 1256, ged. in 1257, Rijksvicaris te Nijmegen, graaf van Kleef 1275, vermeld van 1271 tot 1305, ovl. tussen 28 sep 1305 en 4 okt 1305 , begr. Bedburg, tr. (2) met Margarethe von Habsburg-Kyburg. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1278  †1310  32
Adelheid*1304  †1320  16
Katharina*1303  †1357  54


Ruprecht II van Virneburg
Ruprecht II van Virneburg, geb. in 1270, graaf van Virneburg 1290, erfelijk burger van Keulen 1295, vermeld vanaf 1270, ovl. in 1308,
, Robert, Rudbrecht, 1288 in der Schlacht von Worringen auf der brabantischen Seite, 1294 von König Adolf mit 50 Mark köln.Pfennige angeworben, 1295 Erwerb des erblichen Bürgerrechts von Köln, 1306 Kauf von 1/2 Wied (Nederwede) von Eppstein für 4500 Mark.

tr. voor 1295 (NB: moet naar schatting voor 1285 zijn!)
met

Kunigunde von Cuyck, dr. van Jan I van Kuyc (heer van Kuyc en Grave) en Jutta van Nassau (gravin van Nassau, vermeld 1285-1313), geb. circa 1270, vermeld 1295-1329, ovl. in 1329.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Kunigunde*1291  †1328  37
Mechteld  †1360   
Ruprecht III  †1355   


Agnes van Westerburg-Runkel
Agnes van Westerburg-Runkel, ovl. in 1339.

tr.
met

Ruprecht III (Robert, Rupert) graaf van Virneburg, zn. van Ruprecht II van Virneburg (graaf van Virneburg 1290, erfelijk burger van Keulen 1295, vermeld vanaf 1270) en Kunigunde von Cuyck (vermeld 1295-1329), maarschalk van Westfalen, ovl. in 1355,
, 1310 Burgmann zu Lahnstein, 1319 versetzt er die Burg zu Nieder-Wied für 3368 1/2 Mark an das Haus Volmundstein, 1321-1328 Marschall und Landdrost in Westfalen, 1329 versetzt er Burg und Herrschaft Nieder-Wied für 2500 Mark an die Eheleute Meinfelder, 1346 Testament, 1347 Verkauf von Haus Frens.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heinrich II  †1338   


Jan II van Arkel
Jan II graaf van Arkel, geb. circa 1245, ridder, heer van Arkel, ovl. Alkmaar op 27 mrt 1297.

 

tr. circa 1269
met

Bertrade Gerardsdr van Sterkenburg ?.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan III*1265  †1324  59
Herbaren  †1321   
Nicolaas  †1345 Stavoren  


Bertrade Gerardsdr van Sterkenburg ?
Bertrade Gerardsdr van Sterkenburg ?.

tr. circa 1269
met

Jan II graaf van Arkel, zn. van Jan I (III) de Sterke van Arkel en Yda van Andel, geb. circa 1245, ridder, heer van Arkel, ovl. Alkmaar op 27 mrt 1297.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan III*1265  †1324  59
Herbaren  †1321   
Nicolaas  †1345 Stavoren  


Jan III van Arkel
Jan III van Arkel1, geb. tussen 1265 en 1270, heer van Arkel, vermeld 1297-1324, ovl. op 24 dec 1324, begr. St. Maarten en St. Vincent.

tr. (1) in 1293
met

Mabelia van Voorne1, dr. van Albrecht van Voorne (burggraaf van Zeeland) en Vrouwe van Mirlaer, geb. circa 1273, vermeld 1293-1305, ovl. op 26 feb 1313,
, kreeg van haar stiefmoeder voor haar erfenis al het goed, dat haar vader liggende had in Poeldijk, vermeld 1293-1313, wordt op 5-12-1305 getocht aan tienden gelegen rond Leerdam, waarmee haar echtgenoot door de bisschop van Utrecht beleend wordt. Jan III van Arkel tochtte op 5 december 1305 zijn vrouw Mabelia van Voorne aan het bisschoppelijke leengoed afkomstig van wijlen Jan van Ochten. Hoogstwaarschijnlijk was hij al echter enkele jaren eerder gehuwd aangezien zijn vrouw al uiterlijk in 1280 geboren moet zijn. Bij de heer Waale zien we een jaartal 1293 als waarschijnlijk huwelijksjaar. Dat zou best kunnen maar dan wel pas na 28 augustus aangezien op die dag een schikking werd opgesteld tussen Mabelia en haar stiefmoeder en halfbroer. Aangezien er in deze schikking niet sprake is van haar man of een beoogde aanstaande huwelijkspartner en aan huwelijkssluitingen toch wel enige financiële onderhandelingen aan voorafgaan komen we dan al gauw op eind 1293 of beter gezegd 1294 als meer geschiktere huwelijksschatting. Uitgaande van de aanname 1294 en de toepassing van de voornoemde richtlijn 20/25 jaar als generatiebreedte voor Jan III (oudste zoon) kom je dan uit op een huwelijk van zijn ouders in de periode 1269/1274.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan IV*1305  †1351 Gorinchem 46
Mabelia*1295     

tr. (2) voor 1314
met

Kunigunde van Virneburg, dr. van Ruprecht II van Virneburg (graaf van Virneburg 1290, erfelijk burger van Keulen 1295, vermeld vanaf 1270) en Kunigunde von Cuyck (vermeld 1295-1329), geb. voor 1291, ovl. na 20 jun 1328, tr. (2) met Johann II von Reifferscheidt, zn. van Johann I von Reifferscheid-Bedbur en Jutta von Isenburg-Kempenich, geb. voor 1272, ovl. na 1316. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1314  †1377 Luik (B) 63
Robbert  †1347   
Kunigonda*1313     
Margaretha  †1368   

tr. (3) in 1314

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk     Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)


Mabelia van Voorne
Mabelia van Voorne1, geb. circa 1273, vermeld 1293-1305, ovl. op 26 feb 1313,
, kreeg van haar stiefmoeder voor haar erfenis al het goed, dat haar vader liggende had in Poeldijk, vermeld 1293-1313, wordt op 5-12-1305 getocht aan tienden gelegen rond Leerdam, waarmee haar echtgenoot door de bisschop van Utrecht beleend wordt. Jan III van Arkel tochtte op 5 december 1305 zijn vrouw Mabelia van Voorne aan het bisschoppelijke leengoed afkomstig van wijlen Jan van Ochten. Hoogstwaarschijnlijk was hij al echter enkele jaren eerder gehuwd aangezien zijn vrouw al uiterlijk in 1280 geboren moet zijn. Bij de heer Waale zien we een jaartal 1293 als waarschijnlijk huwelijksjaar. Dat zou best kunnen maar dan wel pas na 28 augustus aangezien op die dag een schikking werd opgesteld tussen Mabelia en haar stiefmoeder en halfbroer. Aangezien er in deze schikking niet sprake is van haar man of een beoogde aanstaande huwelijkspartner en aan huwelijkssluitingen toch wel enige financiële onderhandelingen aan voorafgaan komen we dan al gauw op eind 1293 of beter gezegd 1294 als meer geschiktere huwelijksschatting. Uitgaande van de aanname 1294 en de toepassing van de voornoemde richtlijn 20/25 jaar als generatiebreedte voor Jan III (oudste zoon) kom je dan uit op een huwelijk van zijn ouders in de periode 1269/1274.

tr. in 1293
met

Jan III van Arkel1, zn. van Jan II graaf van Arkel (ridder, heer van Arkel) en Bertrade Gerardsdr van Sterkenburg ?, geb. tussen 1265 en 1270, heer van Arkel, vermeld 1297-1324, ovl. op 24 dec 1324, begr. St. Maarten en St. Vincent, tr. (2) met Kunigunde van Virneburg. Uit dit huwelijk 4 kinderen, Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan IV*1305  †1351 Gorinchem 46
Mabelia*1295     Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)


Albrecht van Voorne
Albrecht van Voorne1, geb. Loosduinen circa 1240, burggraaf van Zeeland, ovl. op 30 dec 1287, begr. Loosduinen,
, ridder, trouwde voor de eerste maal met Aleide van Loon (° Looz ca. 1242).

tr. (1) circa 1261
met

Margaretha van Horn.

tr. (2) voor 12 dec 1280
met

Catharina van Durbuy (van Luxemburg)1, dr. van Gerard III van Limburg-Durbuy (heer van Limburg-Durbuy, heer van Durbuy 1253-76) en Elisabeth (Machteld) van Kleef (vermeld 1252-83), geb. circa 1250, ovl. op 26 sep 1328, tr. (2) met Wolfert I van Borselen, zn. van Hendrik dictus Wisse van Borselen en Clarisse Jan Mulartsdochter van Gavere, geb. circa 1250, ridder, ovl. op 1 aug 1299. Uit dit huwelijk geen kinderen, Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerard*1281  †1337  56
Hendrik  †1330   

tr. (3) voor 5 mei 1275, In bericht 13969 (Societeit Nederlandse Adel 2018) staat een niet eerder gesignaleerd huwelijk van Albert van Voorne onder de aandacht, namelijk met een dochter van de Vrouwe van Mirlaer (het Limburgse Meerlo). Albert bleek vóór 5 mei 1275 gehuwd te zijn met een dochter van Jacob II van Mirlaer † 1268. Dit huwelijk was geen lang leven beschoren want in 1280 moet Albert al zijn hertrouwd met Katharina van Durbuy. Hun zoon Gerard van Voorne had op 28-8-1293 al minstens de leeftijd van 12 jaar bereikt en moet dus zeker in 1281 al zijn geboren. Als aan hem een broer met naam Hendrik vooraf ging - vernoemd naar zijn vaderlijke grootvader - dan dient het huwelijk van Katharina en Albert nog iets vervroegd te worden. De aan Katharina van Durbuy vooraf gegane vrouw dient dus uiterlijk 1280 te zijn overleden. Mabelia van Voorne, dochter van Albert uit een eerder huwelijk, huwde omstreeks 1294 (gewijzigde inschatting) met Jan III van Arkel. Uitgaande van een destijds gebruikelijke huwelijkse leeftijd van 15 jaar mogen we veronderstellen dat Mabelia omstreeks 1279 zal zijn geboren. De kans is dus groot dat de moeder van Mabelia een meisje Van Mirlaer zal zijn geweest
met

Vrouwe van Mirlaer, dr. van Jacob II / I van Mierlaer.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mabelia*1273  †1313  40

tr. (4)
met

Ada van Teijlingen1,5, dr. van Willem II van Teylinghen en Oda van Wassenaer, ovl. tussen 1259 en 1260,
, Albert van Voorne, heer van Voorne en burggraaf van Zeeland huwde na 1268 met een Aleijd. Haar afkomst was onbekend maar zij moet een Van Egmond zijn geweest. Hun dochter Mabelia van Voorne huwde ca.1295 met Jan III van Arkel. Door middel van dit huwelijk verwierf Jan III van Arkel een Egmonds leengoed in de parochie Poeldijk. Dit leengoed (hofstad) blijkt later in de Egmondse leenregisters bekend onder de benaming Arkelstijn. Onder Poeldijk valt ook "de Arkelse tiend" te vinden. Deze identificatie is al in 2000 overgenomen door mr.G.J.J. van Wimersma Greidanus in diens Kwartieren Greidanus-Jaeger in Stamreeksen II (blz.1176). De gegevens waren reeds in 1954 in de NL gepubliceerd maar niemand eerder opgevallen. Qua generatie zal Aleid van Egmond een dochter van Willem van Egmond (+ 1304) en Ada (+ 1297) zijn geweest. Dit echtpaar huwde ca.1250/1253.

Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
4.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 1)
5.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)


Aleida van Loos
Aleida (Aleid) van Loos (van Loon, Looz), geb. circa 1240, ovl. voor 1280.

tr. (1) na 1254

tr. (2)
met

Dirk II van Valkenburg, zn. van Dirk I Graf van Kleef-Heinsberg (heer van Valkenburg in 1212) en Beatrix van Dhaun (wildgravin, vermeld 1225-40), geb. circa 1225, heer van Valkenburg, ovl. Keulen [Duitsland] op 15 okt 1268,
, ist Dietrich I. von Heinsberg der Vater oder Walram der Lange von Poilwache und Falkenberg??, zelfstandig vermeld als heer van Valkenburg 1237; is aanwezig bij de kroning van Richard van Cornwall tot Duits koning, Aken Hemelvaartsdag (18-5) 1257 en dus waarschijnlijk anti-Staufisch gezind, maar laat zich meer door veten en regionale twisten leiden dan door de rijkspolitiek; voert jarenlang (tegen betaling) de burgerij van Keulen aan in hun strijd tegen aartsbisschop Konrad van Hochstaden, maar houdt nadat zijn broer Engelbert tot aartsbisschop is gekozen (2-10-1261) nadrukkelijk diens zijde; onderneemt (nadat deze op 18-10-1267 verslagen en gevangen genomen is) een heimelijke aanslag op de stad Keulen, maar wordt daarbij gedood bij de Ulrepforte in de nacht van 14 op 15-10-1268, tr. (1) na 11 jan 1246 met Bertha van Limburg-Monschau, dr. van Walram V 'de Lange' van Montjoie (hertog van Limburg) en Elisabeth van Bar, ergename van Valkenburg en Monschau ook 'Montjoie', ovl. op 20 apr 1254. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (3) met Margaretha van Gelre, dr. van Gerard IV graaf van Gelre en Zutphen (graaf van Gelre en Zutphen 1207-1229)) en Margaretha van Brabant, ovl. circa 1224,
, is op 12 maart 1237 verloofd met graaf Willem IV van Gulik. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1254 Bladel †1277  23


Willem IV van Gulik/Jülich
Willem IV graaf van Gulik/Jülich, geb. voor 1218, graaf van Gulik Hengebach (graaf van Gulik (12?/78)), ovl. Aken [Duitsland] op 16 mrt 1278, begr. Nideggen,
, Wilhelm II.?, 1218/1230 Graf v.Jülich, Waldgraf, Besitzer von Nörvenich, 1232 Belehnung durch Pfalzgrafen mit Schirmvogtei über Aachen, die Reichsabtei Kornelimünster, den linksrheinischen Besitz des Reichsstiftes Essen, 1233/1234 Belehnung durch Kurpfalz mit den Gütern, die sein Vater bekommen hat und mit den Vogteien Breisig, Vilich, Wesseling, Bergheim, Pfaffendorf, Holzweiler, Froitzheim, Türnich, Cornelimünster und Gressenich, 1236 verlobt mit Margarete, der Schwester seiner späteren Frau, 1246 Pfandherr zu Düren, Herr zu Caster, 124? Ererbung der Vogtei Zülpich und von Hengebach, 1246 Erpfändung Düren, 1246 Ererbung von Münstereifel, erbaut Schloss Wilhelmstein, Kauf von Liedberg, 1277 Erpfändung von Sinzig, 16.3.1278 vor dem Haus Jakobstr.26 zu Aachen mit einigen Söhnen erschlagen.

tr. (1) circa 1240 (voor 10 jan 1250)
met

Richardis (Ricarda) van Gelre (Richardis v.Limburg), dr. van Gerard IV graaf van Gelre en Zutphen (graaf van Gelre en Zutphen 1207-1229)) en Margaretha van Brabant, geb. voor 1229, ovl. tussen 1297 en 1298, begr. Nideggen,
, Richardis v.Limburg, 1278-1284 Vormund für den Sohn
1. Wilhelm is supposed to have married two sisters. That is extraordinary. Sisters are related in the first degree, so there was an affinitas-relationship in the first degree. Forbidden by the church up to the fourth degree! The first similar case I know is that of king Manuel of Portugal who married in 1500 Maria of Aragon, sister of his previous wife Isabella. But Wihelm is supposed to have remarried before 1251 (see below), two and a half centuries earlier. I do not think it likely that a dispensation for marrying Richardis could have been obtained in case Wilhelm had been actually married to her sister. And in case Wilhelm had indeed married two sisters without a dispensation, such scandalous behaviour should certainly have been recorded somewhere.
2. The only source for the marriage of Margaretha and Wilhelm is an act given by Butkens Trophées de Brabant, part I, Preuves p 79-80. In that act dated 12-3-1237 Henry, duke of Brabant promises to marry his niece, Margaretha of Gelre, to Wilhelm of Jülich Wilhelm of Jülich in case her previous engagement with Dirk van Valkenburg could be cancelled. There is no proof at all that this initiative of Duke Henry led to a marriage of Margaretha with Wilhelm.
3. It may well be that Margaretha's brother count Otto of Gelre was less eager to cancel the engagement with Valkenburg (an alliance probably planned by Otto himself). So he may have offered Wilhelm his other sister Richardis. Perhaps Margarethe married after all with Valkenburg and died a few years later (in child birth?). Anyway Valkenburg finally (re)married around 1247 Bertha van Limburg, widow of Theoderich von Hochstaden, who himself died January 1246.
4. In the "acten betreffende Gelre and Zutphen 1107-1415" page 399, by Van Doornnck (see https://ia802701.us.archive.org/1/items/actenbetreffend03ducgoog/actenbetreffend03ducgoog.pdf) one can see that Wilhelm was married to Richardis before 13 January 1250. The act suggest but does not say explicitly that she was Otto's sister. However, in an act of 26 may 1300 Gerhard of Jülich mentions "domini Henrici quondam Leodiensis ecclesiae episcope, dilecti nostri avunculi (see I.A. Nyhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland door onuitgegeven oorkonden opgehelderd en bevestigd, deel I, nr 70, p 81, Arnhem, 1830. Knowing that she was Otto's sister, she must have been born at the very latest first half 1230 (if posthuma), probably several years earlier. I guess about 1224.
5. Walther Möller in his Stammtafeln Westdeutscher Adelsgeschlechter I (table VII) just mentions Wilhelm's engagement to Margarethe and his subsequent marriage to Richardis. He does not indicate explicitly who was the mother of his children, but I presume he meant they were all by Richardis.
6. Eberhard Winkhaus in his Ahnen zu Karl dem Grossen und Widukind mentions the engagement of Wilhelm to Margarethe ( + 1251!) and his marriage (um 1240!) with Richardis. No sources. The death date 1251 may be an error; as her sister in law Margarethe of Cleve, first wife of Otto of Gelre, died that year.
7. Wilhelm and his eldest son, Wilhelm (primogenitus), both died 16-3-1278 in a fight in Aachen. Lacomblet I gives an act (nr 835), dated 2-2-1287, in which Richardis mentions Wilhelm primogenitus as senior noster filius. It is not totally impossible that she refers to a stepson, but it seems far more likely that he was indeed Richardis' son.
Summarizing: Wilhelm most probably married only once, after 1237 and well before 1250 with Richardis of Gelre, and Richardis was the mother of all his children.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerard V*1241  †1328  87
Catharina*1253  †1287  34
Richardis*1251  †1291  40
Mathilde*1240  †1278  38
Margareta*1261  †1292  31
Mechteld  †1287   
Peronette*1276  †1304  28

tr. (2) circa 1237
met

Margaretha van Gelre, dr. van Gerard IV graaf van Gelre en Zutphen (graaf van Gelre en Zutphen 1207-1229)) en Margaretha van Brabant, ovl. circa 1224,
, is op 12 maart 1237 verloofd met graaf Willem IV van Gulik, tr. (2) met Dirk II van Valkenburg. Uit dit huwelijk geen kinderen


Richardis van Gelre
Richardis (Ricarda) van Gelre (Richardis v.Limburg), geb. voor 1229, ovl. tussen 1297 en 1298, begr. Nideggen,
, Richardis v.Limburg, 1278-1284 Vormund für den Sohn
1. Wilhelm is supposed to have married two sisters. That is extraordinary. Sisters are related in the first degree, so there was an affinitas-relationship in the first degree. Forbidden by the church up to the fourth degree! The first similar case I know is that of king Manuel of Portugal who married in 1500 Maria of Aragon, sister of his previous wife Isabella. But Wihelm is supposed to have remarried before 1251 (see below), two and a half centuries earlier. I do not think it likely that a dispensation for marrying Richardis could have been obtained in case Wilhelm had been actually married to her sister. And in case Wilhelm had indeed married two sisters without a dispensation, such scandalous behaviour should certainly have been recorded somewhere.
2. The only source for the marriage of Margaretha and Wilhelm is an act given by Butkens Trophées de Brabant, part I, Preuves p 79-80. In that act dated 12-3-1237 Henry, duke of Brabant promises to marry his niece, Margaretha of Gelre, to Wilhelm of Jülich Wilhelm of Jülich in case her previous engagement with Dirk van Valkenburg could be cancelled. There is no proof at all that this initiative of Duke Henry led to a marriage of Margaretha with Wilhelm.
3. It may well be that Margaretha's brother count Otto of Gelre was less eager to cancel the engagement with Valkenburg (an alliance probably planned by Otto himself). So he may have offered Wilhelm his other sister Richardis. Perhaps Margarethe married after all with Valkenburg and died a few years later (in child birth?). Anyway Valkenburg finally (re)married around 1247 Bertha van Limburg, widow of Theoderich von Hochstaden, who himself died January 1246.
4. In the "acten betreffende Gelre and Zutphen 1107-1415" page 399, by Van Doornnck (see https://ia802701.us.archive.org/1/items/actenbetreffend03ducgoog/actenbetreffend03ducgoog.pdf) one can see that Wilhelm was married to Richardis before 13 January 1250. The act suggest but does not say explicitly that she was Otto's sister. However, in an act of 26 may 1300 Gerhard of Jülich mentions "domini Henrici quondam Leodiensis ecclesiae episcope, dilecti nostri avunculi (see I.A. Nyhoff, Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland door onuitgegeven oorkonden opgehelderd en bevestigd, deel I, nr 70, p 81, Arnhem, 1830. Knowing that she was Otto's sister, she must have been born at the very latest first half 1230 (if posthuma), probably several years earlier. I guess about 1224.
5. Walther Möller in his Stammtafeln Westdeutscher Adelsgeschlechter I (table VII) just mentions Wilhelm's engagement to Margarethe and his subsequent marriage to Richardis. He does not indicate explicitly who was the mother of his children, but I presume he meant they were all by Richardis.
6. Eberhard Winkhaus in his Ahnen zu Karl dem Grossen und Widukind mentions the engagement of Wilhelm to Margarethe ( + 1251!) and his marriage (um 1240!) with Richardis. No sources. The death date 1251 may be an error; as her sister in law Margarethe of Cleve, first wife of Otto of Gelre, died that year.
7. Wilhelm and his eldest son, Wilhelm (primogenitus), both died 16-3-1278 in a fight in Aachen. Lacomblet I gives an act (nr 835), dated 2-2-1287, in which Richardis mentions Wilhelm primogenitus as senior noster filius. It is not totally impossible that she refers to a stepson, but it seems far more likely that he was indeed Richardis' son.
Summarizing: Wilhelm most probably married only once, after 1237 and well before 1250 with Richardis of Gelre, and Richardis was the mother of all his children.

tr. circa 1240 (voor 10 jan 1250)
met

Willem IV graaf van Gulik/Jülich, zn. van Willem III van Gulik (Hengebach) (graaf van Gulik 1208) en Mathilde van Limburg-Arlon, geb. voor 1218, graaf van Gulik Hengebach (graaf van Gulik (12?/78)), ovl. Aken [Duitsland] op 16 mrt 1278, begr. Nideggen,
, Wilhelm II.?, 1218/1230 Graf v.Jülich, Waldgraf, Besitzer von Nörvenich, 1232 Belehnung durch Pfalzgrafen mit Schirmvogtei über Aachen, die Reichsabtei Kornelimünster, den linksrheinischen Besitz des Reichsstiftes Essen, 1233/1234 Belehnung durch Kurpfalz mit den Gütern, die sein Vater bekommen hat und mit den Vogteien Breisig, Vilich, Wesseling, Bergheim, Pfaffendorf, Holzweiler, Froitzheim, Türnich, Cornelimünster und Gressenich, 1236 verlobt mit Margarete, der Schwester seiner späteren Frau, 1246 Pfandherr zu Düren, Herr zu Caster, 124? Ererbung der Vogtei Zülpich und von Hengebach, 1246 Erpfändung Düren, 1246 Ererbung von Münstereifel, erbaut Schloss Wilhelmstein, Kauf von Liedberg, 1277 Erpfändung von Sinzig, 16.3.1278 vor dem Haus Jakobstr.26 zu Aachen mit einigen Söhnen erschlagen, tr. (2) met Margaretha van Gelre. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerard V*1241  †1328  87
Catharina*1253  †1287  34
Richardis*1251  †1291  40
Mathilde*1240  †1278  38
Margareta*1261  †1292  31
Mechteld  †1287   
Peronette*1276  †1304  28


Gerard V van Gulik van Jülich
Gerard V graaf van Gulik van Jülich (van Jülich), geb. circa 1241, graaf van Jülich, graaf van Gulik 1297-1328, heer van Liedberg 1273, Kaster 1277, Grevenbroek 1307 (graaf von Jülich), heer van Grevenbroek 1307 en Bergheim/Erft en Munstereifel 1312, ovl. op 29 jul 1328,
, Was een zoon van graaf Willem IV van Gulik en Margaretha van Gelre. In 1297 volgde hij zijn broer Walram op als graaf van Gulik. Hij was een bondgenoot van Adolf van Nassau in de slag van Göllheim in 1298, maar toonde zich nadien een trouw onderdaan van Albrecht I en behield al zijn lenen. In 1300 steunde hij Albrecht in diens strijd tegen de Rijnse keurvorsten en verwierf daarbij Kaiserswerth, Mönchengladbach, Kessel-Grevenbroich, Rheydt, Münstereifel, Bergheim en Müllenark. Bij de troonstrijd van 1313 koos hij partij voor Lodewijk de Beier.
Gerhard VI./VII, 1287 Herr v.Kaster, 1296 Aussenbürger von Köln, 1297 regierender Graf v.Jülich, 1306/1311 Erwerb der Güter der Grafen von Kessel: Grevenbroich und die Vogtei Gladbach, sowie Brüggen, n.1312 Ererbung von Bergheim, Molenark und Münstereifel, 1314 ermöglicht er die Krönung Ludwigs IV. in Baiern.

tr. (1)
met

N Willemsdr van Kessel, ovl. voor 1304.

tr. (2) voor 13 dec 1299
met

Elisabeth van Brabant-Aarschot, dr. van Godfried van Brabant van Aarschot van Vierzon (heer van Aarschot, jure uxoris) en Johanna van Vierzon (vrouwe van Vierzon en Berry), erfdochter van Sichem, vrouwe van Vierzon en Livry, Elisabeth van Brabant-Aerschot, Erbin von Sichem, ovl. tussen 1349 en 1355.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1299  †1361  62
Gottfried*1323  †1335  12
Marie*1327  †1363  35
Richardis  †1355   


N Willemsdr van Kessel
N Willemsdr van Kessel, ovl. voor 1304.

tr.
met

Gerard V graaf van Gulik van Jülich (van Jülich), zn. van Willem IV graaf van Gulik/Jülich (graaf van Gulik Hengebach) en Richardis van Gelre, geb. circa 1241, graaf van Jülich, graaf van Gulik 1297-1328, heer van Liedberg 1273, Kaster 1277, Grevenbroek 1307 (graaf von Jülich), heer van Grevenbroek 1307 en Bergheim/Erft en Munstereifel 1312, ovl. op 29 jul 1328,
, Was een zoon van graaf Willem IV van Gulik en Margaretha van Gelre. In 1297 volgde hij zijn broer Walram op als graaf van Gulik. Hij was een bondgenoot van Adolf van Nassau in de slag van Göllheim in 1298, maar toonde zich nadien een trouw onderdaan van Albrecht I en behield al zijn lenen. In 1300 steunde hij Albrecht in diens strijd tegen de Rijnse keurvorsten en verwierf daarbij Kaiserswerth, Mönchengladbach, Kessel-Grevenbroich, Rheydt, Münstereifel, Bergheim en Müllenark. Bij de troonstrijd van 1313 koos hij partij voor Lodewijk de Beier.
Gerhard VI./VII, 1287 Herr v.Kaster, 1296 Aussenbürger von Köln, 1297 regierender Graf v.Jülich, 1306/1311 Erwerb der Güter der Grafen von Kessel: Grevenbroich und die Vogtei Gladbach, sowie Brüggen, n.1312 Ererbung von Bergheim, Molenark und Münstereifel, 1314 ermöglicht er die Krönung Ludwigs IV. in Baiern, tr. (2) met Elisabeth van Brabant-Aarschot. Uit dit huwelijk 4 kinderen


Willem III van Holland-Henegouwen
Willem III van Holland-Henegouwen (graaf van Avesnes-Holland)1, geb. Valenciennes [Frankrijk] circa 1286, graaf van Holland en Henegouwen en Zeeland 1304, ovl. Valenciennes [Frankrijk] op 7 jun 1337.

tr. (1) Chauny sur Oise (Longpont) [Frankrijk] (Longpont) op 29 mei 1305 (23 mei 1305), AKW:81 vermeldt tr. Chauny 19-5-1305
met

Johanna van Valois2, dr. van Karel I van Valois (titulair keizer van Constantinopel, graaf van Valois, Alençon, Chartres en Perche) en Margaretha van Anjou (van Napels-Sicilië), geb. circa 1294, als weduwe non te Fontenelle, ovl. Fontenelle op 7 mrt 1342.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1311  †1356 Le Quesnoy 45
Philippa*1314 Hainault [Frankrijk] †1369 Windsor Castle [Groot Brittanië] 55
Johanna*1315  †1374  59
Willem IV*1318  †1345 Stavoren 27
Jan  †1316   
Agnes  †1327   
Elisabeth     
Isabella*1323  †1361  38
Lodewijk*1325  †1328  2
10 Sybilla*1310     

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1338  †1389 Valenciennes [Frankrijk] 51

tr. (3) na 1312
met

Trude Boudewijnsdr van der Poele, dr. van Boudewijn van der Poel (heer van der Poel).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     Bronnen:
1.De Wapenheraut (WH), van 1897 tot 1920
2.Pedigrees of Some of the Emperor Charlemagne's Descendants (B 042), Marcellus Donald L. von Redlich, Genealogical Publishing Co., Inc, ISBN 0-8063-0494-4 (blz. 65)


Johanna van Valois
Johanna van Valois1, geb. circa 1294, als weduwe non te Fontenelle, ovl. Fontenelle op 7 mrt 1342.

tr. Chauny sur Oise (Longpont) [Frankrijk] (Longpont) op 29 mei 1305 (23 mei 1305), AKW:81 vermeldt tr. Chauny 19-5-1305
met

Willem III van Holland-Henegouwen (graaf van Avesnes-Holland)2, zn. van Jan II de Goede graaf van Holland-Henegouwen en Philippine van Luxemburg, geb. Valenciennes [Frankrijk] circa 1286, graaf van Holland en Henegouwen en Zeeland 1304, ovl. Valenciennes [Frankrijk] op 7 jun 1337, een zoon, tr. (2) met Trude Boudewijnsdr van der Poele. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1311  †1356 Le Quesnoy 45
Philippa*1314 Hainault [Frankrijk] †1369 Windsor Castle [Groot Brittanië] 55
Johanna*1315  †1374  59
Willem IV*1318  †1345 Stavoren 27
Jan  †1316   
Agnes  †1327   
Elisabeth     
Isabella*1323  †1361  38
Lodewijk*1325  †1328  2
10 Sybilla*1310     Bronnen:
1.Pedigrees of Some of the Emperor Charlemagne's Descendants (B 042), Marcellus Donald L. von Redlich, Genealogical Publishing Co., Inc, ISBN 0-8063-0494-4 (blz. 65)
2.De Wapenheraut (WH), van 1897 tot 1920


Jan II de Goede van Holland-Henegouwen
Jan II de Goede graaf van Holland-Henegouwen (Jan II van Avesnes), geb. circa 1247, graaf van Henegouwen in 1280, graaf van Holland in 1299, ovl. Valenciennes [Frankrijk] op 11 sep 1304.

tr. (1) circa 1270
met

Philippine van Luxemburg, dr. van Hendrik V 'de Blonde' van Limburg-Luxemburg (bij deling graaf van Luxemburg 4 mrt 1247) en Margaretha van Bar Frau von Ligny, ovl. op 6 apr 1311.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem III*1286 Valenciennes [Frankrijk] †1337 Valenciennes [Frankrijk] 5112 
Jan  †1302 Kortrijk  
Jan*1288  †1356 Beaumont 68
Margaretha  †1342   
Marie  †1354   

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleid  †1351   

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Simon  †1356   

relatie (4)
met

maîtresse NN, zijn maîtresse.