Genealogische website van Cees Hagenbeek
Heylwich van Haeften
Heylwich van Haeften, ovl. in 1503.

tr.
met

Reynier van Raesfelt, zn. van Goossen (Goswin) van Raesfelt (gedeputeerde van Munster 1464) en Bertha van Homoet, geb. in 1467, ovl. in 1535, tr. (2) met Jolanda (Ulant) von Boedberg-Haag. Uit dit huwelijk geen kinderen


Zweder II van Vianen
Zweder II heer van Vianen,
, Zweder II heer van Vianen, zegelde of 16 okt. 1317 als borg voor Wouter van Amstel van Mijnden ten overstaan van de Hollandse graaf Willem III, op 8 nov. 1323 namens de bisschop van Utrecht (die een dijkgraaf en heemraden voor de Lekdijk benoemde) en op 24 juli 1328 de huwelijkse voorwaarden van Jan van Culemborg, overl. 4 dec. 1333, tr. vermoedelijk een dochter van heer Claes van Egmond.
Op 29 sept. 1326 beloofden graaf Willem III en Willem van Duivenvoorde aan heer Zweder II, die de burcht en de heerlijkheid van Vianen aan hen had overgegeven, hem zijn goederen terug te geven, als hij uit zijn schulden,gered” was.

tr.
met

Dochter Heer Claes van Egmond.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heilwig*1333  †1351  18


Hendrik van Smitshuisen
Hendrik van Smitshuisen, geb. circa 1160, ministeriaal, ovl. voor 1219,
, had de tol van Smithuizen in pacht van het kapittel van St. Marie te Utrecht. Hij verleende de abdij van Marienweert in 1216 tolvrij, vermels 1199-1204.

tr.
met

Machteld .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Othilde  †1233 Zennewijnen  


Machteld
Machteld .

tr.
met

Hendrik van Smitshuisen, zn. van Steven van Smitshuisen, geb. circa 1160, ministeriaal, ovl. voor 1219,
, had de tol van Smithuizen in pacht van het kapittel van St. Marie te Utrecht. Hij verleende de abdij van Marienweert in 1216 tolvrij, vermels 1199-1204.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Othilde  †1233 Zennewijnen  


Steven van Smitshuisen
Steven van Smitshuisen.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1160  †1219  59


Petrus Nicolaasz van Borssele
Petrus Nicolaasz heer van Borssele, ridder, heer van Borselen en Goes, ovl. na 1278,
, vermeld 1263-1278, trouwt 1 ? Hadewig van Cruijningen ? of Machteld van Holland? of Hendrik van Kinzweilersdr?, ovl. na 25-11-1294, marriage ca 1259.

tr.
met

(mog.) Machteld van Holland, dr. van Floris IV graaf van Holland (graaf van Holland 4-2-1222).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutta  †1296   


Johan I van Bosichem heer van Culemborch
Johan I van Bosichem heer van Culemborch, ovl. na 23 nov 1321,
, Heer van Culemborg, beloofde op 19 okt. 1307 ( na belening door (de graaf van Gelre) de (burcht Maurik als open huis te bewaren, 29 sept. 1319,door de bisschop van Utrecht met het gericht van Schalkwijk beleend (intussen had hij al op 6 dec. 13818 de poorters van Culemborg zekere vrijheden (stadsrechten) gegeven).

tr. (1) circa 1300
met

Margaretha van Maurik, dr. van Gerard van Maurik, erfdochter van Maurik, ovl. circa 1307.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hubert*1300  †1347 Culemborg 47

tr. (2) circa 1308
met

Agnes Pieternel (Peronele, Petronella) van Zuylen Abcoude (van Abcoude), dr. van Sweder van Abcoude, ovl. na 1311,
, Pauselijke dispensatie van 11 juli 1308, huw. voorw. 1310.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1358   


Margaretha van Maurik
Margaretha van Maurik, erfdochter van Maurik, ovl. circa 1307.

tr. circa 1300
met

Johan I van Bosichem heer van Culemborch, zn. van Ridder Hubert III van Culemborch (Heer van Beusinchem) en Elisabeth van Arkel, ovl. na 23 nov 1321,
, Heer van Culemborg, beloofde op 19 okt. 1307 ( na belening door (de graaf van Gelre) de (burcht Maurik als open huis te bewaren, 29 sept. 1319,door de bisschop van Utrecht met het gericht van Schalkwijk beleend (intussen had hij al op 6 dec. 13818 de poorters van Culemborg zekere vrijheden (stadsrechten) gegeven), tr. (2) met Agnes Pieternel van Zuylen Abcoude (van Abcoude). Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hubert*1300  †1347 Culemborg 47


Agnes Pieternel van Zuylen Abcoude
Agnes Pieternel (Peronele, Petronella) van Zuylen Abcoude (van Abcoude), ovl. na 1311,
, Pauselijke dispensatie van 11 juli 1308, huw. voorw. 1310.

tr. circa 1308
met

Johan I van Bosichem heer van Culemborch, zn. van Ridder Hubert III van Culemborch (Heer van Beusinchem) en Elisabeth van Arkel, ovl. na 23 nov 1321,
, Heer van Culemborg, beloofde op 19 okt. 1307 ( na belening door (de graaf van Gelre) de (burcht Maurik als open huis te bewaren, 29 sept. 1319,door de bisschop van Utrecht met het gericht van Schalkwijk beleend (intussen had hij al op 6 dec. 13818 de poorters van Culemborg zekere vrijheden (stadsrechten) gegeven), tr. (1) met Margaretha van Maurik, dr. van Gerard van Maurik. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1358   


Gerard van Maurik
Gerard van Maurik.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha  †1307   


Hubert III van Culemborch
Ridder Hubert III (Hubrecht) van Culemborch (Hubert van Beusichem gezegd Schenck (Pincerna) de Bosinchem, Schenck van Bosinchem), van Bosichem, van Bosinchem, geb. Beusichem in 1240, Heer van Beusinchem (Heer van Culemborg), ovl. in 1303 (20 mrt 1300),
, Ridder, heer van Culemborg, schenker van Utrecht, vermeld tussen 11 febr. 1271 en 18 maart 1300, ridder, 25 juni 1271 beleend met de jurisdictie van het Convent in Vuilskop c.a, kreeg 4 juli 1281 in eigendom een hoeveland te Culemborg (waarop hij zijn slot gebouwd had) en werd er 21 nov. daar aan volgend door de graaf van Gelre mee beleend.

tr. (1) circa 1280
met

Elisabeth van Arkel, dr. van Jan I (III) de Sterke van Arkel en Yda van Andel, ovl. in 1312,
, Het was onzeker of haar vader is: Heer Jan I van Arkel (<1230-1297) is. Is er concreet bewijs dat Elisabet de vrouw van Hubert III van Beusichem, heer van Culemborg, een Van Arkel en een dochter van Jan II van Arkel was?
Volgens een oude kroniek zou genoemd Jan (+ 1297) een dochter hebben gehad gehuwd met Huybrecht 5e heer van Culenburch. Zie ´Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmonda, Brederoede, IJsselsteyn etc´. een proefschrift uit 1933 van W.F. Andriessen. In J.W. Groesbeek, ´De heren van Arkel´, dNL 1954, kolom 109, heeft deze dochter de voornaam Margaretha? toebedeeld gekregen. Dit werd door M.J. Waale herhaald in zijn ´Nogmaals een bijdrage tot de genealogie van het middeleeuwse adellijke geslacht Van Arkel´, dNL 2000, kolom 13, met de aanvulling dat Margaretha in 1281 gehuwd was en dat Hubrecht van Beusichem (van Culemborg), heer van Schonauwen werd. Waale verwijst naar de publicatie van Dek maar ziet een oudere over het hoofd.
P.G.F. Vermast, 'De Heeren van Bosinchem voor het jaar 1300' in Bijdragen en Mededelingen Gelre dl. LIII (1953), blz. 38 corrigeert de voornaam Margriet in Elisabet met een verwijzing naar het kalendarium van St. Servaes te Utrecht. Vermast merkt hierbij op dat de naam Margriet (en de aanduiding des heeren dochter van Arkel) ontleend is aan een vermelding bij Anth. Matthaeus en dat ze elders genoemd (zonder bronvermelding) wordt als Geertruyt. Bij Dek 'De adellijke geslachten Van Culemborg etc.' in dNL 1975, kolom 87, zien we inderdaad Margaretha van Arkel (?) weer terug. Hier met verwijzing naar het Arkel-artikel van Groesbeek.
Anth. Matthaeus (1700) heeft zijn wetenschap ongetwijfeld ontleend aan een 15e/16e eeuwse kronieken aangevuld. Na hem is men aan het naschrijven gegaan. Vermast corrigeert weliswaar de voornaam in Elisabet maar zijn informatiebron laat haar afkomst onvermeld. Er hoeft echter niet getwijfeld te woorden aan het feit dat Elisabeth van Arkel devrouw van Hubert van Beusichem (1271-1300) is.
Hans Vermeulen besteedde in zijn artikel 'Borgen zijn familie" in het liber amcorum voor Ben de Keijzer (Ons Voorgeslacht, juli/augustus 2010) al eens aandacht aan een oorkonde van 19 oktober 1307, waarin heer Jan III van Arkel en zijn oom Arnold, heer van Noordeloos, ridders als eerste borgen voorkomen voor Jan van Beusichem (zij staan nog vóór diens neef Hubert van Vianen).
Ze worden onder zijn magen en vrunden genoemd. Ze waren neef en oom van moederskant.
Een oorkonden van 25 februari 1311 (of 1312, afhankelijk van een al dan niet gehanteerde Paasstijl) noemt Jan van Beusichem juist weer onder de magen van Jan III van Arkel en zijn broer Herbaren van Arkel, heer van Bottersloot, als deze laatste een uitwatering op de Giessen geeft via zijn gerecht, aan de onderdanen van Hubert van Vianen te Meerkerk en Bloemendaal.
Voor Herbaren zegelen mee Jan, heer van Arkel, 'minen broeder', ridder, en Jan van Beusichem, Jan van Noordeloos en Otto van Heukelum, 'minen maghen' en knapen.
Op 22 april 1312 tenslotte zegelt Jan van Beusichem voor Johan III van Arkel, wanneer die een uitwatering geeft aan de dorpen Zijderveld en Everdingen, hier overigens zonder familieaanduiding.
Uit eigen onderzoek is mij gebleken dat de kronieken betreffende de heren van Culemborg alle teruggaan op het werk van de Gorcumse kanunnik Dirk Pauw Frankenzoon.
Deze schreef rond 1471 een eerste geslachtslijst op in zijn eerste versie van zijn Hollandse kroniek. Hierin blijft Huberts bruid, een dochter van de heer van Arkel, nog zonder naam. In zijn tweede versie van de Hollandse kroniek ca. 1478 noemt hij haar Aleid. In zijn Wereldkroniek van rond 1485 is de naam Geertruid geworden. Dezelfde naam die we in de zestiende eeuwse kronieken tegenkomen.
Pauw is ook degene die in zijn kronieken in plaats van Steven van Beusichem rond 1240 een Johan van Beusichem opvoert, die nooit bestaan heeft. Een fout die daarna nog enkele eeuwen door de 'geschiedvorsers' is nageschreven.
Pauw begint zijn geslachtslijst bij Rudolf van Beusichem, de vader van Hubert I. Als vrouw van Rudolf noemt hij in 1478 en 1485 een Aleid. Haar toenaam van Heinsberg is echter een 16e eeuwse toevoeging, om de genealogie op te fraaien.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan I  †1321   
Margriet     
Jutte     
Agnes     
Gerard     

tr. (2) circa 1290
met

Clementia (Clemence) van Woerden, dr. van Herman VI van Woerden en Elizabeth van Amstel, geb. circa 1265, ovl. tussen 29 apr 1312 en 29 apr 1316  (1316),
, 1312 Juli 17 [des Manendaghes na sinte Margrietendach]
Henric van Rick, abt van St. Pauwels tUtrecht, beleent vrouwe Clementie, weduwe van heer Hubrecht van Bosinchem, met het goed en de tienden te Kesteren, zooals zij daarmede beleend was door den overleden abt Johan. (Regesten Heren van Culemborg).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1272  †1332  60


Elisabeth van Arkel
Elisabeth van Arkel, ovl. in 1312,
, Het was onzeker of haar vader is: Heer Jan I van Arkel (<1230-1297) is. Is er concreet bewijs dat Elisabet de vrouw van Hubert III van Beusichem, heer van Culemborg, een Van Arkel en een dochter van Jan II van Arkel was?
Volgens een oude kroniek zou genoemd Jan (+ 1297) een dochter hebben gehad gehuwd met Huybrecht 5e heer van Culenburch. Zie ´Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmonda, Brederoede, IJsselsteyn etc´. een proefschrift uit 1933 van W.F. Andriessen. In J.W. Groesbeek, ´De heren van Arkel´, dNL 1954, kolom 109, heeft deze dochter de voornaam Margaretha? toebedeeld gekregen. Dit werd door M.J. Waale herhaald in zijn ´Nogmaals een bijdrage tot de genealogie van het middeleeuwse adellijke geslacht Van Arkel´, dNL 2000, kolom 13, met de aanvulling dat Margaretha in 1281 gehuwd was en dat Hubrecht van Beusichem (van Culemborg), heer van Schonauwen werd. Waale verwijst naar de publicatie van Dek maar ziet een oudere over het hoofd.
P.G.F. Vermast, 'De Heeren van Bosinchem voor het jaar 1300' in Bijdragen en Mededelingen Gelre dl. LIII (1953), blz. 38 corrigeert de voornaam Margriet in Elisabet met een verwijzing naar het kalendarium van St. Servaes te Utrecht. Vermast merkt hierbij op dat de naam Margriet (en de aanduiding des heeren dochter van Arkel) ontleend is aan een vermelding bij Anth. Matthaeus en dat ze elders genoemd (zonder bronvermelding) wordt als Geertruyt. Bij Dek 'De adellijke geslachten Van Culemborg etc.' in dNL 1975, kolom 87, zien we inderdaad Margaretha van Arkel (?) weer terug. Hier met verwijzing naar het Arkel-artikel van Groesbeek.
Anth. Matthaeus (1700) heeft zijn wetenschap ongetwijfeld ontleend aan een 15e/16e eeuwse kronieken aangevuld. Na hem is men aan het naschrijven gegaan. Vermast corrigeert weliswaar de voornaam in Elisabet maar zijn informatiebron laat haar afkomst onvermeld. Er hoeft echter niet getwijfeld te woorden aan het feit dat Elisabeth van Arkel devrouw van Hubert van Beusichem (1271-1300) is.
Hans Vermeulen besteedde in zijn artikel 'Borgen zijn familie" in het liber amcorum voor Ben de Keijzer (Ons Voorgeslacht, juli/augustus 2010) al eens aandacht aan een oorkonde van 19 oktober 1307, waarin heer Jan III van Arkel en zijn oom Arnold, heer van Noordeloos, ridders als eerste borgen voorkomen voor Jan van Beusichem (zij staan nog vóór diens neef Hubert van Vianen).
Ze worden onder zijn magen en vrunden genoemd. Ze waren neef en oom van moederskant.
Een oorkonden van 25 februari 1311 (of 1312, afhankelijk van een al dan niet gehanteerde Paasstijl) noemt Jan van Beusichem juist weer onder de magen van Jan III van Arkel en zijn broer Herbaren van Arkel, heer van Bottersloot, als deze laatste een uitwatering op de Giessen geeft via zijn gerecht, aan de onderdanen van Hubert van Vianen te Meerkerk en Bloemendaal.
Voor Herbaren zegelen mee Jan, heer van Arkel, 'minen broeder', ridder, en Jan van Beusichem, Jan van Noordeloos en Otto van Heukelum, 'minen maghen' en knapen.
Op 22 april 1312 tenslotte zegelt Jan van Beusichem voor Johan III van Arkel, wanneer die een uitwatering geeft aan de dorpen Zijderveld en Everdingen, hier overigens zonder familieaanduiding.
Uit eigen onderzoek is mij gebleken dat de kronieken betreffende de heren van Culemborg alle teruggaan op het werk van de Gorcumse kanunnik Dirk Pauw Frankenzoon.
Deze schreef rond 1471 een eerste geslachtslijst op in zijn eerste versie van zijn Hollandse kroniek. Hierin blijft Huberts bruid, een dochter van de heer van Arkel, nog zonder naam. In zijn tweede versie van de Hollandse kroniek ca. 1478 noemt hij haar Aleid. In zijn Wereldkroniek van rond 1485 is de naam Geertruid geworden. Dezelfde naam die we in de zestiende eeuwse kronieken tegenkomen.
Pauw is ook degene die in zijn kronieken in plaats van Steven van Beusichem rond 1240 een Johan van Beusichem opvoert, die nooit bestaan heeft. Een fout die daarna nog enkele eeuwen door de 'geschiedvorsers' is nageschreven.
Pauw begint zijn geslachtslijst bij Rudolf van Beusichem, de vader van Hubert I. Als vrouw van Rudolf noemt hij in 1478 en 1485 een Aleid. Haar toenaam van Heinsberg is echter een 16e eeuwse toevoeging, om de genealogie op te fraaien.

 

tr. circa 1280
met

Ridder Hubert III (Hubrecht) van Culemborch (Hubert van Beusichem gezegd Schenck (Pincerna) de Bosinchem, Schenck van Bosinchem), van Bosichem, van Bosinchem, zn. van Ridder Hubert II van Bosinchem [de Schenk] (heer van Beusinchem, ridder 1258) en NN van Zuylen, geb. Beusichem in 1240, Heer van Beusinchem (Heer van Culemborg), ovl. in 1303 (20 mrt 1300),
, Ridder, heer van Culemborg, schenker van Utrecht, vermeld tussen 11 febr. 1271 en 18 maart 1300, ridder, 25 juni 1271 beleend met de jurisdictie van het Convent in Vuilskop c.a, kreeg 4 juli 1281 in eigendom een hoeveland te Culemborg (waarop hij zijn slot gebouwd had) en werd er 21 nov. daar aan volgend door de graaf van Gelre mee beleend, tr. (2) met Clementia (Clemence) van Woerden. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan I  †1321   
Margriet     
Jutte     
Agnes     
Gerard     


Hubert II van Bosinchem [de Schenk]
Ridder Hubert II van Bosinchem [de Schenk], heer van Beusinchem, ridder 1258, ovl. voor 1271,
, Vermeld 1248-1271.

tr. (1)

Uit dit huwelijk 5 kinderen.

tr. (2)
met

NN van Zuylen, tr. (2) met Loef van Ruweel. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk     
Hubert III*1240 Beusichem †1303  63


Meilindis
Meilindis .

tr.
met

Arnold (Arent) heer van Rijswijk, zn. van Willem van Rijswijk, Dapifer van Holland, vermeld 1198-1216, ovl. na 1206,
, Arnold van Rijswijk (1198-1216) vervulde de grafelijke functie van `dapifer` in de periode 1198/1201. Indien nu heer Arnold van Rijswijk ook de vader was van abt Lubbert I van Egmond en diens broer Dirk van Rijswijk dan valt ook een verdere conclusie te trekken, namelijk dat heer Arnold de schoonvader van Gerard van Egmond zal zijn geweest. Gerard heeft zijn oudste zoon Wouter naar zijn eigen vader vernoemd en de tweede zoon Arnold naar zijn schoonvader. Daarnaast heeft Gerard van Egmond zijn zoon Lubbert vernoemd naar diens oom abt Lubbert I van Egmond, en deze tevens voorbestemd voor een kerkelijke loopbaan. Dit laatste, vernoeming en bestemming, is namelijk een Middeleeuwse gewoonte die in veel families aan te treffen valt.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bertha*1200 Sassenheim    
F[lorentia]*1200 Zevenbergen    


Clementia van Woerden
Clementia (Clemence) van Woerden, geb. circa 1265, ovl. tussen 29 apr 1312 en 29 apr 1316  (1316),
, 1312 Juli 17 [des Manendaghes na sinte Margrietendach]
Henric van Rick, abt van St. Pauwels tUtrecht, beleent vrouwe Clementie, weduwe van heer Hubrecht van Bosinchem, met het goed en de tienden te Kesteren, zooals zij daarmede beleend was door den overleden abt Johan. (Regesten Heren van Culemborg).

tr. circa 1290
met

Ridder Hubert III (Hubrecht) van Culemborch (Hubert van Beusichem gezegd Schenck (Pincerna) de Bosinchem, Schenck van Bosinchem), van Bosichem, van Bosinchem, zn. van Ridder Hubert II van Bosinchem [de Schenk] (heer van Beusinchem, ridder 1258) en NN van Zuylen, geb. Beusichem in 1240, Heer van Beusinchem (Heer van Culemborg), ovl. in 1303 (20 mrt 1300),
, Ridder, heer van Culemborg, schenker van Utrecht, vermeld tussen 11 febr. 1271 en 18 maart 1300, ridder, 25 juni 1271 beleend met de jurisdictie van het Convent in Vuilskop c.a, kreeg 4 juli 1281 in eigendom een hoeveland te Culemborg (waarop hij zijn slot gebouwd had) en werd er 21 nov. daar aan volgend door de graaf van Gelre mee beleend, tr. (1) met Elisabeth van Arkel, dr. van Jan I (III) de Sterke van Arkel en Yda van Andel. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth*1272  †1332  60Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 69)
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)


Agnes van Bosinchem
Agnes van Bosinchem.


Gerard van Bosinchem
Gerard van Bosinchem.


NN van Zuylen
NN van Zuylen.

tr. (1)
met

Ridder Hubert II van Bosinchem [de Schenk], zn. van Ridder Steven van Bosinchem en Ava van Zulen, heer van Beusinchem, ridder 1258, ovl. voor 1271,
, Vermeld 1248-1271, Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk     
Hubert III*1240 Beusichem †1303  63

tr. (2)
met

Loef van Ruweel, zn. van Gijsbrecht van Ruweel en Goede


Adolf Hermann von Wylich
Adolf Hermann von Wylich.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dietrich*1615  †1677  62


Dietrich von Wylich
Dietrich von Wylich, geb. in 1539, ovl. in 1583,
, Zu Wylich, Winnenthal, Pröbsting und Döringen.

tr.
met

Maria von Bawir,
, Dochter van Hermann von Bawir en Elise von Merode zu Frankenberg.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adolf