GensDataPro persoonskaarten 14700-14719
Glaudi de Kemp

Glaudi de Kemp, meester backer te Utrecht, ovl. in 1707.

otr. (1) te Jutfaas op 10 feb 1685, tr. te Jutfaas op 6 apr 1685 huw. voorwaarden 8 maart 1685
met

Cornelia van de Ende, dr. van Justus van de Ende (schout van Jutphaas).

tr. (2) voor 1681
met

Jannigien Plauwier, meester backer


Jan van Velsen

Jan van Velsen, geb. te Utrecht.

tr. te Jutfaas op 1 apr 1678 huw. voorwaarden 13 maart 1678
met

Rebecca van de Ende, dr. van Justus van de Ende (schout van Jutphaas), geb. te Jutfaas


Catharina van de Enden

Catharina van de Enden.

otr. te Jutfaas op 2 apr 1676, tr. te Jutfaas op 30 apr 1676
met

Anthony de Wilt.
Anthony de Wilt en Catharina van de Enden
met attestatie naar en van Utrecht inpresentie van wederzijdse vaders


Anthony de Wilt

Anthony de Wilt.

otr. te Jutfaas op 2 apr 1676, tr. te Jutfaas op 30 apr 1676
met

Catharina van de Enden, dr. van Justus van de Ende (schout van Jutphaas).
Anthony de Wilt en Catharina van de Enden
met attestatie naar en van Utrecht inpresentie van wederzijdse vaders


Heyltjen van Oosterhout

Heyltjen van Oosterhout, ovl. voor 15 nov 1679.

tr.
met

Coenraedt van den Ende, zn. van Justus van de Ende (schout van Jutphaas).
samenvatting inhoud akte: van lyftocht uit de boedel van Rebecca van Oosterhout.
Verwijzingen: procuratie d.d. 3-11-1679 voor de griffie van het hof van Utrecht.
Bijzonderheden: leden eerste party zyn voor 1/3e deel erfgenamen van Rebecca van Oosterhout


Jan de Kemp

Jan de Kemp.

tr.
met

Willemina Stokmans, ovl. in 1701.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Glaudi  †1707   
Willem     


Willemina Stokmans

Willemina Stokmans, ovl. in 1701.

tr.
met

Jan de Kemp.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Glaudi  †1707   
Willem     


Willem de Kemp

Willem de Kemp.


Jannigien Plauwier

Jannigien Plauwier, meester backer.

tr. voor 1681
met

Glaudi de Kemp, zn. van Jan de Kemp en Willemina Stokmans, meester backer te Utrecht, ovl. in 1707, tr. (1) met Cornelia van de Ende


NN van Velsen

NN van Velsen.

tr.
met

Catharina van Sweserengh, tr. (2) met Peter Kelffkens.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Utrecht    
Dirk     


Catharina van Sweserengh

Catharina van Sweserengh.

tr.(1)
met

NN van Velsen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Utrecht    
Dirk     

tr.(2)
met

Peter Kelffkens


Peter Kelffkens

Peter Kelffkens.

tr.
met

Catharina van Sweserengh, tr. (1) met NN van Velsen


Dirk van Velsen

Dirk van Velsen.


Dirk van Keppel

Dirk van Keppel, beleend met Olbergen op 26 jul 1279, strijdt in de slag bij Woeringen op 5 jun 1288, ovl. op 7 jul 1302.

tr. circa 1290
met

Beatrix van Moers, dr. van Dirk II van Moers (graaf van Moers 1226, vermeld 1226-1260) en Elisabeth van Altena-Isenberg (vermeld 1243-1275), ovl. voor 30 mrt 1316.
heer van Keppel.
den 30 Maart 1346 maken Frederik, Diederik, Johan en Walraven, graven van Moers. Cunegonde van Lanscroen en Sophia van Gerstorp, broeders en zusters, eene verdeeling van hetgeen hun vader, Dirk III. graaf van Moers, die in dat jaar overleden was, had nagelaten. Deze graaf Dirk (III) was gehuwd met Margaretha van Isenburg, vrouwe van Isenburg, te Keulen, dochter van Gerlach I van Isenburg en Elisabeth van Kleef. Hij had twee broeders. Frederik en Walram, proost te Emmerik, die geen van beiden kinderen nalieten, en waarschijnlijk twee zusters. Walburch. wellicht gehuwd met Dirk van Lynden, en Beatrix, gehuwd met Dirk heer van Keppel. Hieruit is dus te verklaren, dat zij de tucht bezat van de heerlijkheid Moers, die na haar overlijden aan twee der bovengenoemde erfgenamen verviel, zooals uit de volgende passage van bedoelde erfscheiding blijkt: „Wert sake, dat vrouwe Beatrix, vrouwe van Keppel. aflyvich werde, soo sal de rente, die sy heeft van der heerschap van Murse tot oere tucht, twee deelen daervan vallen aen Diederick ende het derde deel daervan aen Johan. Al moge nu hieruit niet het stellige bewijs te vinden zijn, de aanwijzing is toch m. i. sterk genoeg voor de meening, dat zij Beatrix van Moers heette en in 1346 nog leefde. (Lacomblet, Urkundenb. HI. No. 429).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wolter  †1330   
Henricus     
Theodericus     
Ludgard     
NN  †1326   


Margaretha van Teylinghen tot Hagestein

Margaretha van Teylinghen tot Hagestein, vrouwe van Hagesteyn.

tr. (Gijsbert hoogstens 25 jaar oud) voor 1275
met

Gijsbert II van Langerak, zn. van Ridder Wouter uten Goye (vermeld 1268-1277) en Alverade Herbertsdr van den Berghe, geb. circa 1250, vermeld 1277-1299, heer van Hagestein, ovl. (hoogstens 50 jaar oud) voor 28 jun 1300.
op 15 juni 1295 kocht Helyas Didericssone van de Velde in aanwezigheid van heer Gijsbert uten Goye, ridder, op het huis Ten Goye, van zijn oom Gelys van de Velde 1/2 morgen land boven Oesterlake in het gerecht van Goye om het meteen weer door te verkopen. Zo zien we de persoon Elyaes/Helyaes van Werconden, schildknaap terug onder de benamingen Van de Velde en Van Werconden.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bertha*1280  †1316  36
Ghijsbrecht*1277  †1334  57


Gerhard van Hochstaden

Gerhard Graf van Hochstaden, geb. voor 1074, ovl. (minstens 25 jaar oud) na 1099.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerhard*1094  †1139  45


Willem de Cocq van Delwijnen

Willem de Cocq van Delwijnen.


Margaretha van Batenburg

Margaretha van Batenburg, ovl. in 1299.

tr. (Rudolf hoogstens 56 jaar oud) voor 1299
met

Rudolf II de Cocq van Weerdenburg, zn. van Ridder Rudolf de Chatillon bijgenaamd de Cock van Weerdenburgh (miles, 1e heer van Waardenburg, Opijnen en IJzendoorn, vermeld 1265-1295) en Aleyt van Ochten, geb. circa 1243, 2e Heer van Waardenburg, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) in 1315, tr. (1) met N.N. Gerritsdr van Rossem.
Over Rudolf de Cock, tweede heer van Weerdenberg en zijn in de periode 1310-1320 Gerard en Gijsbert van Weerdenberg, vermoedelijk broers, zonen van Rodolf de Cock, de tweede heer van Weerdenberg, van wie waarschijnlijk nog in 1306 een vermelding is, als hij optreedt als scheidsman, tr. (2) met Elisabeth van der Sluys.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem     
Willem  †1318   
Gerard  †1327   


Gerard van Batenburg

Gerard van Batenburg ridder, raad van graaf Reinald van Gelre 1271.

tr.
met

Elisabeth van Meurs, ovl. voor 1291.
vermeld 1260-1290.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha  †1299   


Jan II van Heusden

Jan II van Heusden, geb. circa 1220, ovl. (minstens 48 jaar oud) na 1268.

tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 12 jaar oud) circa 1242
met

Aleid van Arenberg, geb. circa 1230.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1250  †1308  58