Genealogische website van Cees Hagenbeek
Guda von Reiffenberg
Guda von Reiffenberg, ovl. Kirberg [Duitsland] tussen 1611 en 1613.

tr.
met

Gerhard von Heyden zu Hagenbeck, zn. van Lubbert von Heyden zu Hagenbeck (Stuhlherr des Freigerichts Heiden) en Anna Baronin von Palant, heer van Hagenbeck, ovl. op 5 feb 1593,
, kurtrierer Amtmann zu Limburg, Camberg, Villmar und Pfalzel.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lubbert     
Magdalena     
Maria     


Lubbert von Heyden zu Hagenbeck
Lubbert von Heyden zu Hagenbeck, heer van Hagenbeck en Engelrading.

tr.
met

Ursula Johanna von Schoenenberg.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Magdalena     


Magdalena von Heyden zu Hagenbeck
Magdalena von Heyden zu Hagenbeck.


Maria von Heyden zu Hagenbeck
Maria von Heyden zu Hagenbeck.

tr.
met

Philip Cuno Schütz von Hohenhausen zu Runckel


Philip Cuno Schütz von Hohenhausen zu Runckel
Philip Cuno Schütz von Hohenhausen zu Runckel.

tr.
met

Maria von Heyden zu Hagenbeck, dr. van Gerhard von Heyden zu Hagenbeck (heer van Hagenbeck) en Guda von Reiffenberg


Ursula Johanna von Schoenenberg
Ursula Johanna von Schoenenberg.

tr.
met

Lubbert von Heyden zu Hagenbeck, zn. van Gerhard von Heyden zu Hagenbeck (heer van Hagenbeck) en Guda von Reiffenberg, heer van Hagenbeck en Engelrading.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Magdalena     


Margreta von Heyden zu Hagenbeck
Magdalena (Margreta) von Heyden zu Hagenbeck.

tr.
met

Lothar Freiherr von Metternich Winneberg Bilstein,
, verkoopt in 1638 Hagenbeck en Engelrading aan Alexander freiherr von Vehlen


Lothar von Metternich Winneberg Bilstein
Lothar Freiherr von Metternich Winneberg Bilstein,
, verkoopt in 1638 Hagenbeck en Engelrading aan Alexander freiherr von Vehlen.

tr.
met

Magdalena (Margreta) von Heyden zu Hagenbeck, dr. van Lubbert von Heyden zu Hagenbeck (heer van Hagenbeck en Engelrading) en Ursula Johanna von Schoenenberg


Dietrich von Heyden
Dietrich von Heyden, ovl. voor 1589,
, vermeld in 1555, 1571 en 1579, beleend met de Hördensche lenen 28-11-1580 en 18-5-1582.

tr. op 2 apr 1555 huw. voorw
met

Hermanna von Horde, dr. van Franz von Horde en Anna von Hoberg, ovl. in 1578,
, vrouwe van Böck.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Georg  †1627   


Menso von Heyden
Menso von Heyden, heer van Astrup en Rechede.

tr.
met

Sybilla von Westerholt


Sybilla von Westerholt
Sybilla von Westerholt.

tr.
met

Menso von Heyden, zn. van Wennemar von Heyden van Astrup en Agnes van Reede zu Brandlicht (erfdochter van Twickel), heer van Astrup en Rechede


Aleid von Ossenbruch
Aleid von Ossenbruch.

tr. circa 1361
met

Wennemar von Heiden, zn. van Menso II ridder von Heyden en Sophia von Gemen, knape, ambtman van Hetter, Diest en Rossau, houdt het huis Rosenau bezet 1386, heer van Engelrading in 1331, ovl. na 1398, tr. (1) met Sophia von Honnepel. Uit dit huwelijk 4 kinderen


Johann von Ossenbruch
Johann Ritter von Ossenbruch,
, vermeld 1361 en 1362.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleid     


Willem van Kessel
Willem van Kessel,
,
er is nog een Willem van Kessel, die een zoon is van Gaert van Kessel en nog een niet adellijk tak: http://www.stamboom-erp.nl/pub/download/1/1/120/van%20Kessel.htm.

tr.
met

NN van Amelroy,
, volgens Taxandria 1916, pag. 40 zou zij een van Gerwen zijn.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthijs     
Anna*1500 Someren    
Berthout  †1580   


NN van Amelroy
NN van Amelroy,
, volgens Taxandria 1916, pag. 40 zou zij een van Gerwen zijn.

tr.
met

Willem van Kessel,
,
er is nog een Willem van Kessel, die een zoon is van Gaert van Kessel en nog een niet adellijk tak: http://www.stamboom-erp.nl/pub/download/1/1/120/van%20Kessel.htm.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Matthijs     
Anna*1500 Someren    
Berthout  †1580   


Matthijs van Kessel
Heer Matthijs van Kessel, priester.


Berthout Willems van Kessel
Jonker Berthout Willems van Kessel, ovl. voor 1580,
, 1556 - 1 mrt - Testament op de langstlevende van Jan Jan Sbruijnen, schepen en zijn vrouw Hijlleken Aert Daniels te Someren. Er is een legaat van zes gulden voor Laurenske heer Daniels. De kinderen van dochter Peterke te weten drie kinderen bij Clement Jan Wouters en een kind bij Cornelis de Cremer zullen gezamelijk delen. Peterke zal de tocht bezitten. Dochter Grithe krijgt na hun dood direkt 13 gulden 'soo veel oock voor eeuwig' de andere kinderen hebben gehad. Na de dood van Thoenis heer Jan Bruijnendr. zal Berthout van Kessel Willemszoon 40 gulden betalen aan de kerkmeesters en de armen. HUGO SPIERINCK als HEER van HERP tegen HERMANNE VAN GERWEN en BERTHOUT VAN KESSEL cum suis met hun resp. procureurs inzake het bezit van drie hoeven met hun landerijen gelegen onder de parochie van DOERNE [= Deurne] in de meierij van DEN BOSCH - vervolgprocedure - 20 october 155.


Dierick van Doerne Everartsz
Dierick van Doerne Everartsz, ovl. voor 25 apr 1529,
, De vrouw van Dirck "geboren rond 1545". Dirck zal dan wellicht een jaar of tien ouder zijn, zodat we het geboortejaar van Philips heel grofweg op "omstreeks 1500" mogen schatten. In mijn bestand zit inderdaad een Philips van Doerne, geboren omstreeks 1495 als bastaardzoon van Everard van Doerne (overleden in of rond 1527), welke Everard heer van Deurne, Vlierden, Bakel was en bovendien hoogschout der stad en meierij van Den Bosch, alsmede schepen van Den Bosch en grondheer van Liessel. Wellicht betreft het deze Philips, ik weet over hem verder niks. Ik stam af van zijn zuster Christina, die huwde met notaris Gerart Nouts uit Oostmalle.
Opvallend is verder dat in mijn bestand voorkomt Philips van Doerne, gehuwd voor 1557 met Anna Willems van Kessel, bij wie hij een dochter Margareta verwekte, die in 1613 te Someren woonde. Philips was een zoon van Dierck van
Doerne (!), overleden voor 1529 en gehuwd met een Van Beesde. Philips had tenminste drie broers en een zus: Anthonis (kanunnik), Barbara (cistercienzer non), Everard (priester) en Gerard (monnik te Leuven).

tr.
met

Johanna van Beesde (van Beest, van Beerden), ovl. na 1525,
, Zij testeert te Baarlo.Volgens Frencken, maar van Gerwen volgens kwartierstaat kleinzoon.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonijs  †1551   
Barbara     
Everard     
Gerard     


Everart van Doerne
Everart van Doerne, ovl. voor 1462,
, Vermeld 1409-1455, ca. 1409 beleend met het Nieuw Kasteel.

tr. voor 1441,
Jouffrouw Margrieten van Amersoyen met Everaerde van Doerne hoeren man ende momboer, 26 january 1441,ontfangt bij coope tegen Janne van Sevenberge gedaen een goet liggende tot Sinte Oodenrode, geheeten in den Bosch met sinen toebehoerten. [Gen. Hagenbeek]
met

Joffr. Margriet Henricksdr van Amersoyen (van Ammelroij van Broekhuizen), dr. van Henrick Jansz van Amersoyen en Elisabeth Jansdr van Dordrecht, ovl. na 18 mei 1496,
, Jouffrouw Margrieten van Amersoyen met Everaerde van DOERNE hoeren man ende momboer, 26 january 1441,ontfangt bij coope tegen Janne van Sevenberge gedaen een goet liggende tot Sinte Oodenrode, geheeten in den Bosch met sinen toebehoerten. [Gen. Hagenbeek.].

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dierick  †1529   
Henrick     


Margriet Henricksdr van Amersoyen
Joffr. Margriet Henricksdr van Amersoyen (van Ammelroij van Broekhuizen), ovl. na 18 mei 1496,
, Jouffrouw Margrieten van Amersoyen met Everaerde van DOERNE hoeren man ende momboer, 26 january 1441,ontfangt bij coope tegen Janne van Sevenberge gedaen een goet liggende tot Sinte Oodenrode, geheeten in den Bosch met sinen toebehoerten. [Gen. Hagenbeek.].

tr. voor 1441,
Jouffrouw Margrieten van Amersoyen met Everaerde van Doerne hoeren man ende momboer, 26 january 1441,ontfangt bij coope tegen Janne van Sevenberge gedaen een goet liggende tot Sinte Oodenrode, geheeten in den Bosch met sinen toebehoerten. [Gen. Hagenbeek]
met

Everart van Doerne, ovl. voor 1462,
, Vermeld 1409-1455, ca. 1409 beleend met het Nieuw Kasteel.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dierick  †1529   
Henrick