Genealogische website van Cees Hagenbeek
Anthony Jansz van Rijswijk
Anthony Jansz van Rijswijk, geb. Genderen op 1 apr 1676, ovl. Genderen in mrt 1730.

tr. Herwijnen op 14 okt 1724
met

Marieken van Wachtendonk, dr. van Gerrit Gorisse van Wachtendonk en Jenneken Abraham van Diest, geb. Herwijnen op 15 okt 1692, ovl. Genderen in mrt 1730


Jan Ivensz van Rijswijk
Jan Ivensz van Rijswijk, geb. tussen 1635 en 1640, burgemeester van Genderen 1680 en 1709, ovl. tussen 13 jul 1718 en 14 mrt 1720 .

tr. Doeveren op 14 mrt 1659
met

Maijken Tijsd van Gammeren, ovl. Genderen op 24 mei 1720.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthony*1676 Genderen †1730 Genderen 53


Maijken Tijsd van Gammeren
Maijken Tijsd van Gammeren, ovl. Genderen op 24 mei 1720.

tr. Doeveren op 14 mrt 1659
met

Jan Ivensz van Rijswijk, geb. tussen 1635 en 1640, burgemeester van Genderen 1680 en 1709, ovl. tussen 13 jul 1718 en 14 mrt 1720 .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthony*1676 Genderen †1730 Genderen 53


Martinus Beenakker
Martinus Beenakker.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jet*1897 Den Haag †1975 Amsterdam 77


Clasina Harteveld
Clasina Harteveld.

tr.
met

Jet (Henriëtte Susanna Wilhelmina) Beenakker, dr. van Martinus Beenakker, geb. Den Haag op 29 sep 1897, ovl. Amsterdam op 5 jun 1975,
, zij groeit religieus op in een Leger des Heilsgezin. Na haar huwelijk in 1927 stapt ze over naar de Pinkstergemeente, die in 1906 van start is gegaan onder leiding van de ex-Heilsofficier Gerrit Polman, tr. (1) met Leen (Leendert) de Geest. Uit dit huwelijk 2 zonen


Steven Vickers
Steven Vickers.

tr.
met

Berendina Vinkenburg.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje*1809 Doesburg †1877 Arnhem 67


Berendina Vinkenburg
Berendina Vinkenburg.

tr.
met

Steven Vickers.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje*1809 Doesburg †1877 Arnhem 67


Elias Kars
Elias Kars.

tr.
met

Petronella Hartgers.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reintje*1861 Beekbergen †1925 Arnhem 64


Petronella Hartgers
Petronella Hartgers.

tr.
met

Elias Kars.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reintje*1861 Beekbergen †1925 Arnhem 64


Jacqueline de Geest
Jacqueline de Geest, geb. Arnhem op 27 sep 1961, verpleegster, ovl. op 1 jan 1985.


Christoph Wissner
Christoph Wissner.

tr.
met

Gijsberta Maria Lammers.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmina     


Gijsberta Maria Lammers
Gijsberta Maria Lammers.

tr.
met

Christoph Wissner.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wilhelmina     


Gerrit Kreunen
Gerrit Kreunen.

tr.
met

Frederika Egelink.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frederika*1877 Zutphen    


Frederika Egelink
Frederika Egelink.

tr.
met

Gerrit Kreunen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frederika*1877 Zutphen    


Catharina van Leefdael
Catharina van Leefdael, ovl. op 13 apr 1361.

tr.
met

Gijsbert V Bronckhorst ridder, zn. van Willem III van Bronckhorst und Reckheim en Johanna vrouwe van Batenburg, geb. voor 1328, heer vanBronckhorst en Batenburg, ovl. in 1356,
, Hij was in de sedert 1349 in Gelderland woedende strijd tussen de Heeckerens en,de Bronckhorsten leider en naamgever van de partij van de Bronckhorsten. Deze partijstrijd werd eerst beslist in 1361 in het voordeel van de Bronckhorsten, toen Eduard van Gelre met de Bronckhorsten in de slag bij Tiel zijn op de Heeckerens steunende broeder, Hertog Reinoud van Gelre, versloeg en deze met het hoofd van de partij der Heeckerens, de later in dit hoofdstuk te noemen Frederik van Heeckeren genaamd van der Ese, gevangen nam.
Willem III's oudste zoon Gijsbert V volgt hem op als heer van Bronckhorst. Zijn tweede zoon Dirk krijgt Batenburg. Dirk sterft al spoedig, zodat Gijsbert V beide kastelen bezit. Gijsbert V is getrouwd met Catharina van Leefdael. Gijsbert V is de beruchtste en invloedrijkste heer van Bronckhorst. In 1344 sticht hij samen met zijn vrouw de kapel te Bronckhorst.
Hij heeft een groot aandeel in de burgeroorlog met de Heekerens en steunt Eduard in zijn aanspraken op de hertogshoed van Gelre tegen Reinald III van Gelre. Gijsbert V sterft in 1356 op het hoogtepunt van zijn macht. Het einde van de oorlog maakt hij niet mee. In het eigen kamp wordt Gijsbert V gezien als een kundig en geducht legeraanvoerder, een ervaren politicus en een bezielende partijleider. Het andere kamp ziet hem als een bloeddorstige beroepssoldaat voor wie een mensenleven niet telt, een sluwe intrigant en fanatieke, bekrompen bendeleider. In werkelijkheid zal hij niet slechter of beter zijn geweest dan andere edelen uit die tijd. 1328 Teilung: in Bronchorst, 1344/1351 auch in Batenburg.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem IV*1356  †1399  43
Dirk  †1406   
Elisabeth  †1403   
Gijsbert  †1402   
Catharina     


Johanna van Batenburg
Johanna vrouwe van Batenburg, geb. circa 1290, nicht van graaf Reinald II van Gelre, boedelscheiding tussen haar en wijlen haar man Willem, heer van Bronckhorst op 26 okt 1328, ovl. op 28 nov 1351,
, (Nijhoff dl. 1 nr. 300 blz. 338 e.v.)
27 Maart 1335 Testament of uiterste wilsbeschikking van Reinald(II) graaf van Gelre, ten behoeve van een aantal geestelijke gestichten. In deze lijvige oorkonde noemt hij: "..ene edel vrouwe onse lieue nichte vrouwe Johanna vrouwe van Batenborch...". In Nijhoff 2: Nr. 42-blz. 43 staat het volgende: 27 juli 1349 De heerlijkheid Batenburg door den Roomsch-koning Karel IV. aan Johanna van Batenburg ten leen gegeven. ……..nos itaque, saepedictae dominae de Battenburg ac illustris .Wilhelmi marchionis Juliacensis consanguinei……….
Aantekening Nijhoff:
Wilhelmi. marchionis Juliacensis (Willem (VI)van Gulik) Deze werd nevens Reinald (III) hertog van Gelre, ten zelfden dage, waarop dit stuk uitgevaardigd is, door keizer Karel gemagtigd, om, in zijnen naam, van de vrouw van Batenburg den leeneed af te nemen Johanna van Batenburg ontvangt Batenburg dus rechtstreeks in leen via een oorkonde van keizer Karel IV.
En Karel IV noemt Johanna en Willem (VI) van Gulik tevens zijn
bloedverwanten. (consanguinei).
1328 November 15 (Nymeghen des Dinsdaghes na sunte Martiinsdaghe in den wynter). Reynout (II), graaf van Gelren, oorkondt, dat op 26 October 1328 in zijn gericht te Aernem vrouwe Johanna, vrouwe van Brunchorst en Batenborgh, een scheiding maakte van de nalatenschap van haar man, heer Willam, heer van Bronchorst, met haar zoons Ghiselbrecht, Dideric en Baudewijn, waarbij Ghiselbrecht als oudste de heerschap Bronchorst verkrijgt en Johanna de heerschap Batenborgh behoudt, te vererven op de jongere zoons.
Bron: (Inv. No. 224) Uit: De graven van Limburg Stirum in Gelderland Regestenlijst Reinald v.Geldern nennt sie eine edle Frau, unsere Nichte. dochter van : Dirk+Mechtild
Johanna van Batenburg wordt in het testament van Reinout II van Gelre, gedateerd 27 mrt 1335, "onse lieve nichte" genoemd (Nijhoff I, nr 301). Johanna was als dochter van Machteld van Cuyk een kleindochter van Jutta van Nassau en
achterkleindochter van Machteld van Gelre, zuster van Reinouts overgrootvader. Reinout en Johanna waren derhalve "third cousins".

tr. circa 1305
met

Willem III van Bronckhorst und Reckheim, zn. van Gisbert van Bronckhorst und Reckheim (drost van Over Rijn, verliest Reckheim) en Elisabeth von Steinfurt, geb. circa 1286, maarschalk in dienst van Hertog Reinald II van Gelre, ovl. Hasselt in het land van Luyck [België] op 25 sep 1328,
, op 15 juni 1318 verkopen Willem (III) van Bronkhorst, Johanna zijn echtgenote en Richarda Kanunnikes te Elten, diens zuster hun allodiale goederen te Haren, Horssen en Batenburg onder vermelding van borgen, gerichtslieden en getuigen voor 2000 pond kleine munt aan de abdij van Camp. (M. Dicks, Die abtei Camp am Niederrhein (Meurs 1913)p. 230)
Zie voor meer in NL 2006 door Henri Vermeulen
1328 November 15 (Nymeghen des Dinsdaghes na sunte Martiinsdaghe in den wynter).
Reynout (II), graaf van Gelren, oorkondt, dat op 26 October 1328 in zijn gericht te Aernem vrouwe Johanna, vrouwe van Brunchorst en Batenborgh, een scheiding maakte van de nalatenschap van haar man, heer Willam, heer van Bronchorst, met haar zoons Ghiselbrecht, Dideric en Baudewijn, waarbij Ghiselbrecht als oudste de heerschap
Bronchorst verkrijgt en Johanna de heerschap Batenborgh behoudt, te vererven op de jongere zoons.
Bron: (Inv. No. 224) Uit: De graven van Limburg Stirum in Gelderland Regestenlijst.
Verschillende Heren van Batenburg zijn in vreemde krijgsdienst geweest. Dit heeft ook tot gevolg gehad dat diverse Heren slechts kort geleefd hebben. De laatste mannelijke telg van de Heren van Batenburg overleed in 1315. Zijn erfdochter Johanna was juist daarvoor getrouwd met de bannerheer van Bronkhorst. Daardoor waren twee adellijke families in Gelre voor bijna 350 jaar met elkaar verenigd. De Heren van Bronkhorst-Batenburg gingen op dezelfde voet verder als hun voorgangers. Zij hebben aanzienlijke macht in deze periode. De Heren worden vooral betrokken bij de strijd tussen Gelre en Habsburg en Gelre en Brabant. Door deze strijd kwam Batenburg, dat sinds 1389 stadsrechten had, een aantal malen in het bezit van zowel Habsburg als Gelre. De stad moest dan weer veroverd of teruggekocht worden.
Zo wordt Batenburg in 1534 teruggekocht door Herman van Bronkhorst-Batenburg. Deze beschouwde zich nog steeds als leenman van de Duitse keizer. Gelre zei echter dat Batenburg na de verovering in 1503 tot Gelderland behoorde. Tientallen malen en gedurende honderden jaren (tot 1893) hebben rechtbanken zich over deze kwestie gebogen en even vaak positief als negatief geoordeeld.

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert V*1328  †1356  28
Diederik  †1328   
Balduin  †1347   
Frederik     


Dirk van Bronckhorst
Dirk van Bronckhorst, ovl. na 1406.

tr. in 1362
met

Elisabeth van Utenhove van Vilvorden, dr. van Johan van Utenhove en N. van Herlaer van Damme, vrouwe van Nederhem, ovl. circa 1407, tr. (1) met Walram Berthout (Walraven) van Berlaer, zn. van Lodewijk III van Berlaer (heer van Helmond) en Johanna van Dinter-Benthem, heer van Helmond en Keerberge, ovl. voor 1362,
, vermeld tussen 1357 en 1360. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert  †1429   


Elisabeth van Utenhove van Vilvorden
Elisabeth van Utenhove van Vilvorden, vrouwe van Nederhem, ovl. circa 1407.

tr. (1)
met

Walram Berthout (Walraven) van Berlaer, zn. van Lodewijk III van Berlaer (heer van Helmond) en Johanna van Dinter-Benthem, heer van Helmond en Keerberge, ovl. voor 1362,
, vermeld tussen 1357 en 1360.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan IV  †1425   

tr. (2) in 1362
met

Dirk van Bronckhorst, zn. van Gijsbert V Bronckhorst ridder (heer vanBronckhorst en Batenburg) en Catharina van Leefdael, ovl. na 1406.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert  †1429   


Johan van Utenhove
Johan van Utenhove.

tr.
met

N. van Herlaer van Damme.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth  †1407   
Margaretha     


N. van Herlaer van Damme
N. van Herlaer van Damme.

tr.
met

Johan van Utenhove, zn. van Gilles van Utenhove.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth  †1407   
Margaretha