Genealogische website van Cees Hagenbeek
Marietie van Batenburgh
Marietie van Batenburgh, ged. Rotterdam op 6 mrt 1721 (getuige: Maria van Batenburgh).


Reinier Muysson
Reinier Muysson, ged. Rotterdam op 15 nov 1750.


Margriet van Batenburg
Margriet van Batenburg, ged. Rotterdam op 5 jan 1730 (getuige: Magriet van Batenburg).


Mary Killegrew
Mary Killegrew, geb. in 1627,
, Zij was op circa 17-jarigen leeltijd in Februari 1644 naar Holland gekomen als eeredame van Maria, de latere echtgenoote van Willem II.

otr. Den Haag op 18 okt 1648, tr. Den Haag
met

Jhr Frederik van Nassau-Zuijlenstein, zn. van Frederik Hendrik prins van Oranje (graaf van Oranje-Nassau, Buren, etc.) en Jvr Margaretha Catharina Bruyns, geb. tussen 1623 en 1624, heer van Zuylenstein en Leersum, ovl. Grevenbroich Grevenbrugge half uur gaans van Woerden op 12 okt 1672, begr. Den Haag op 17 jan 1673,
, In een brief van Frederik Hendrik, gedateerd 27 Maart 1624, is sprake van een kind, waarvan hem het vaderschap werd toegeschreven en dat uit Emmerik naar ‘s Gravenhage werd 0vergebracht. In een,Kroniek der stad Roermond” 2) wordt vermeld, dat de Prins op den 17 October 1633 uit Wezel te Roermond aankwam en dat,Jhr Fredrik van Nassau, des Heeren Prince sone” zich met den,minister off predicant” van den Prins in zijn gevolg bevond.
In 1637 studeerde Frederik aan de Academie te Breda, als
wanneer van hem wordt vermeld, dat hij bestemd was om als Gouverneur dier stad op te treden. Zijn voormalige,pedagoge” wiens naam wordt- opgegeven als,Monsieur Tassyn”, hield zich destijds wegens,affaires” van den Prins te Parijs op.
Inmiddels kocht zijn vader in 1630 de heerlijkheid Zuijlestein, waarmee deze op den 24 Februari 1632 door de Staten van Utrecht werd verlijd. Denkelijk geschiedde die aankoop reeds met het doel zijn natuurlijken zoon een aanzienlijke positie te verschaffen. Hoe dit zij, bij open brieven van 15 Maart 1640 deed de Prins daarvan schenking aan zijn natuurlijke zoon, aangeduid als Jonkheer Frederik,commandeur van Bueren”, wien hij vervolgens bij codicil tot zijn testament, ddo 30 Januari 1644, bovendien nog een som van f 80,000
vermaakte.
Op den Staat van Oorlog voor 1644 komt de HEER VAN SUILENSTEIN voor als Kapitein van een compagnie voetvolk ter repartitie van Utrecht. Den 27n Mei 1645 krijgt hij commissie als Luitenant-Kolonel en wordt op de afbeelding der begrafenis van FREDERIK HENDRIK voorgesteld als drager van den wapenrok van den overledene, waarbij hij wordt aangeduid als,Commandeur van den Iande van Utrecht”.
Den 3 Januari 1648 wordt hij Kolonel en begiftigd met het
kapiteinschap over de compagnie van wijlen Luit.-kol. DE GRUTHERE. Als zoodanig ondersteunt hij 29 Juli-3 Aug. 1650 den aanslag op Amsterdam en houdt zijn residentie bij die gelegenheid op het Muiderslot.
Na den dood van zijn half-broeder WILLEM II werd hij in 1659 door de Prinsessen MARY en AMALIA VAN SOLMS benoemd tot Gouverneur van den jeugdigen Prins, later Koning-Stadhouder. In Maart 1662 werd hij uit naam van KAREL II door Lord CLARENDON met name aanbevolen aan den Raadpensionaris DE WITT, zoodat toen schijnt te zijn afgezien van het, reeds vóór den dood der Prinses Royale geopperd plan om ZUYLESTEIN als Gouverneur van den
Prins door een ander te doen vervangen. Toen dat plan ter sprake gebracht werd, was daarbij voorgesteld ZUYLESTEIN aan te stellen tot Gouverneur van het Prinsdom Oranje.
Slechts vier jaar mocht dit baten. Bij de reorganisatie van
‘s Prinsen omgeving in 1666 werd ZUYLESTEIN als Engelschgezind door ‘s Prinsen voogden ontslagen. Hij werd daarop vervangen door den Staatschgezinden JOHAN VAN GENT. Op den Staat van Oorlog van dat jaar komt FREDERIK VAN Nassu Zuijlenstein voor als Kolonel van een regiment voetvolk ter repartitie van de provincie Utrecht en,Commandeur over de guarnisoenen der Stadt en Steden ‘s Iants van Utrecht, ad vitam?‘. In Januari 1668 benoemd tot Luitenant-Generaal der Infanterie was hij van 1669 tot 1672 Stad- en Slotvoogd van Breda. Dat hij na zijn ontslag als Gouverneur met zijn voormaligen bloedverwant-kweekeling nog steeds op intiemen voet bleef staan, kan daaruit blijken, dat FREDERIK VAN N. Z. den Prins in den winter van 1670 naar Engeland vergezelde.
Op den Staat van Oorlog voor het jaar 1672 komt hij voor als,FREDERICK HENDRICK VAN NASSAU, HEER VAN Zuylestein Gouverneur tot Breda, Kolonel van een regiment voetvolk ter repartitie van Utrecht, Iieutenant-Generaal der Infanterie”. Na de verheffing van den Prins werd hij Generaal der Infanterie (de eerste hier te lande, die dezen titel verkreeg). Als zoodanig was hij een der organisateurs van het leger te velde, en als vertrouwd vriend van Willem III voorzitter van den krijgsraad. In die hoedanigheid veroordeelde hij den verrader DE MONTBAS ter dood.
Den 12 October 1672 sneuvelt NASSAU ZUYLESTEIN bij een aanval der Franschen op den post bij Grevenbrug (een half uur beoosten Woerden. Omtrent zijn dood doen allerlei verhalen de ronde. Of hij gevallen is als een offer van de wraak en het verraad van den naar den vijand overgeloopen DE MONTBAS is onzeker. Wel schijnt hij zich in zijn laatste oogenblikken nog dapper te hebben verweerd, want zijn lichaam was met 18 wonden als overdekt. In linnen - zwachtels werd het door de Franschen aan den Prins van Oranje toegezonden


William Killegrew
Sir William Killegrew, ged. Middlesex [Groot Brittanië] op 28 mei 1606, Engels toneelschrijver en kamerheer van koningin Catharina van Engeland, begr. Heukelom op 17 okt 1695.

tr.
met

Mary Hill of Honilay, eredame van prinses Mary, echtgenote van Prins Willem III.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mary*1627     


Mary Hill of Honilay
Mary Hill of Honilay, eredame van prinses Mary, echtgenote van Prins Willem III.

tr.
met

Sir William Killegrew, ged. Middlesex [Groot Brittanië] op 28 mei 1606, Engels toneelschrijver en kamerheer van koningin Catharina van Engeland, begr. Heukelom op 17 okt 1695.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mary*1627     


Harmen Reinder Andringa
Harmen Reinder Andringa, geb. Oosterbierum op 23 jul 1972.

relatie
met

Hester Marieke van Schravendijk, dr. van Willem Gerard van Schravendijk (hfd. employé RPSpaarbank) en Margje Egberts, geb. Amsterdam op 13 jul 1974, vrijetijdswetenschapper.

Uit deze relatie 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reinder*2007 Leeuwarden    
Sjoerd*2008 Leeuwarden    
Hessel*2012 Leeuwarden    


Reinder Willem Andringa
Reinder Willem Andringa, geb. Leeuwarden op 9 apr 2007.


Dagmar Ninianne Bijlsma
Dagmar Ninianne Bijlsma, geb. Leeuwarden op 23 mrt 2003.


Kay Tjeerd Bijlsma
Kay Tjeerd Bijlsma, geb. Leeuwarden op 31 mrt 2004.


Jan van Houtum
Jan van Houtum (van Houten), geb. Beekbergen circa 1807, papiermaker.

tr. op 22 nov 1843
met

Sophia Sebilla van Dodeweerd, dr. van Jacob van Dodeweerd en Leentje (Johanna Helena) van Aalst, geb. Hien op 5 apr 1806, ged. Hien op 20 apr 1806, ovl. Ugchelen op 30 mei 1893


Jannetje van der Kamp
Jannetje van der Kamp, geb. Arnhem circa 1780.

tr. op 6 feb 1828
met

Jan van Dodewaard, zn. van Jacob van Dodeweerd en Leentje (Johanna Helena) van Aalst, geb. Dodewaard op 12 jun 1796, ged. Dodewaard op 17 jun 1796, geboortegetuige van zijn achterneef Jan Bernardus Hagenbeek op 9 mei 1866, ovl. Arnhem op 16 nov 1867, tr. (2) met Hendrina Geurtsen ter Haar. Uit dit huwelijk geen kinderen


Friedrich I van Moers
Friedrich I graaf van Moers, geb. voor 1314, ovl. voor 1346.


Hendrica de Bruin
Hendrica de Bruin, geb. Dodewaard circa 1793, ovl. Dodewaard op 7 mrt 1848.

tr. op 10 jul 1819
met

Hendrik van Dodeweerd, zn. van Jacob van Dodeweerd en Leentje (Johanna Helena) van Aalst, geb. Dodewaard op 30 jan 1794, ged. Dodewaard op 2 feb 1794.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dederika*1823 Dodewaard †1825 Dodewaard 2
Sander*1828 Dodewaard    
Derk*1831 Dodewaard †1910 Wijchen 79
Sofia*1840 Dodewaard †1841 Dodewaard 0


Hendrina Geurtsen ter Haar
Hendrina Geurtsen ter Haar.

tr.
met

Jan van Dodewaard, zn. van Jacob van Dodeweerd en Leentje (Johanna Helena) van Aalst, geb. Dodewaard op 12 jun 1796, ged. Dodewaard op 17 jun 1796, geboortegetuige van zijn achterneef Jan Bernardus Hagenbeek op 9 mei 1866, ovl. Arnhem op 16 nov 1867, tr. (1) met Jannetje van der Kamp. Uit dit huwelijk geen kinderen


Hendrik Vermazen
Hendrik Vermazen.

tr.
met

Geertruij Ambrosius.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willeke*1799 Fort St. Andries    


Geertruij Ambrosius
Geertruij Ambrosius.

tr.
met

Hendrik Vermazen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willeke*1799 Fort St. Andries    


Piternella Zylmans
Piternella (Petronella) Zylmans, ged. Raamsdonk op 1 jun 17271, ovl. Baarle-Hertog op 12 jan 1805.

tr. Raamsdonk op 2 mei 1749
met

Jacob Keunings.

Bronnen:
1.Doopboek Raamsdonk (D 379), BHIC, Regionaal Archief Tilburg, DTB Raamsdonk, Inventarisnr.: 22, NH, Raamsdonk, van 1691 tot 1727 (1 jun 1727 blz. 88)
2.Taxandria (TAX), Jrg. 1916, pag. 34 e.v., van 1894 tot 1943
3.Doopboek Raamsdonk (D 379), BHIC, Regionaal Archief Tilburg, DTB Raamsdonk, Inventarisnr.: 22, NH, Raamsdonk, van 1691 tot 1727 (13 mrt 1695 blz. 51)
4.Doopboek Raamsdonk (D 379), BHIC, Regionaal Archief Tilburg, DTB Raamsdonk, Inventarisnr.: 22, NH, Raamsdonk, van 1691 tot 1727 (27 jun 1706 blz. 61)
5.Doopboek Waspik (D 381), Family Search film: 112914, DTB Waspik, Inventarisnr.: 7, Waspik, van 1660 tot 1716 (30 okt 1698 blz. 20)


Anna Zylmans
Anna Zylmans (Zeijlmans), ged. Raamsdonk op 29 aug 17281, ovl. Maassluis op 11 sep 1811,
, woonde in Noordvliet, Maassluis.

tr.
met

Joris Paalvast, ovl. Maassluis voor 1811.

Bronnen:
1.Doopboek Raamsdonk (D 382), BHIC, Regionaal Archief Tilburg, 8095, Inventarisnr.: 2, Raamsdonk, van 1719 tot 1774 (29 aug 1728 blz. 5)
2.Taxandria (TAX), Jrg. 1916, pag. 34 e.v., van 1894 tot 1943
3.Doopboek Raamsdonk (D 379), BHIC, Regionaal Archief Tilburg, DTB Raamsdonk, Inventarisnr.: 22, NH, Raamsdonk, van 1691 tot 1727 (13 mrt 1695 blz. 51)
4.Doopboek Raamsdonk (D 379), BHIC, Regionaal Archief Tilburg, DTB Raamsdonk, Inventarisnr.: 22, NH, Raamsdonk, van 1691 tot 1727 (27 jun 1706 blz. 61)
5.Doopboek Waspik (D 381), Family Search film: 112914, DTB Waspik, Inventarisnr.: 7, Waspik, van 1660 tot 1716 (30 okt 1698 blz. 20)


Pieter Zylmans
Pieter Zylmans, ged. Raamsdonk op 28 aug 17291.Bronnen:
1.Doopboek Raamsdonk (D 382), BHIC, Regionaal Archief Tilburg, 8095, Inventarisnr.: 2, Raamsdonk, van 1719 tot 1774 (29 aug 1729 blz. 5)
2.Taxandria (TAX), Jrg. 1916, pag. 34 e.v., van 1894 tot 1943
3.Doopboek Raamsdonk (D 379), BHIC, Regionaal Archief Tilburg, DTB Raamsdonk, Inventarisnr.: 22, NH, Raamsdonk, van 1691 tot 1727 (13 mrt 1695 blz. 51)
4.Doopboek Raamsdonk (D 379), BHIC, Regionaal Archief Tilburg, DTB Raamsdonk, Inventarisnr.: 22, NH, Raamsdonk, van 1691 tot 1727 (27 jun 1706 blz. 61)
5.Doopboek Waspik (D 381), Family Search film: 112914, DTB Waspik, Inventarisnr.: 7, Waspik, van 1660 tot 1716 (30 okt 1698 blz. 20)