Genealogische website van Cees Hagenbeek
Bernard Vroom
Bernard Vroom.


Alexander Vroom
Alexander Vroom.


Alexis Duco Fontein
Alexis Duco Fontein, geb. Rotterdam op 4 mei 1958, CEO Hudig & Veder.

tr. Rotterdam op 14 nov 1989
met

Janien van der Velden, dr. van drs Matthijs van der Velden, RON en Machteld Allaart (directie-secretaresse), geb. Rotterdam op 13 jul 1962.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Florentine     
Pieter     
Maarten     


Frits Sissing
 
drs Frits Sissing, geb. Groningen op 18 sep 1963,
, groeide op in Baarn. Behaalde in 1982 aan het Baarnsch Lyceum het VWO diploma. Doctoraal Bedrijfseconomie in 1988 ; tot 1996 marketing- en verkoopsfuncties bij Droste. Vanaf 1996 tot 2000 werkzaam bij de Amsterdamse televisiezender AT5. Vanaf 2000 werkzaam bij de AVRO.

tr. Amsterdam
met

drs Willemijn (Willemijn Corien) van der Velden, dr. van drs Matthijs van der Velden, RON en Machteld Allaart (directie-secretaresse), geb. Loenen aan de Vecht op 4 mrt 1966.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lotje     
Sophie     


Esther de Wit
Esther de Wit.

tr.
met

Jan-Willem van der Velden, zn. van Willem Adriaan Thomas van der Velden, econ. cand. (bankdirecteur) en Joy van der Zee, geb. de Bilt op 30 jan 1971.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bram     
Joy     


Bram van der Velden
Bram van der Velden.


Joy van der Velden
Joy van der Velden.


Catharina Mugge
Catharina Mugge, ovl. Leiden in mei 1944.

tr. Leiderdorp op 23 aug 1894
met

Paulus van Weeren, zn. van Jacobus van Weeren (koopman) en Jacoba Verver, geb. Leiden op 21 jul 1864, meubelmaker, ovl. Leiden op 18 feb 1931.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacobus*1895 Zoeterwoude    
Paulus*1899 Leiden 1977 Leiden 77


Jacobus van Weeren
Jacobus van Weeren, geb. Zoeterwoude op 18 mei 1895.


Maria Claesdr Nicolai
Maria Claesdr Nicolai, geb. Bergen op Zoom, ovl. in 1643.

tr.
met

Pieter Jansz van Reigersbergh, zn. van Jan Janse van Reigersbergh en Stijne Jacobs Vordael, geb. in 1547, burgemeester van Veere, ovl. Veere op 5 jun 1602.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1589 Veere 1653 Den Haag 63
N     


Daisy Maaike Patty van der Werff
Daisy Maaike Patty van der Werff, geb. Alphen aan den Rijn op 18 jun 1973.

tr. op 11 jun 2004
met

Martijn Patrick Hagenbeek, zn. van Bastiaan Lodewijk Hagenbeek en Cherie Theresia Bocken, geb. Nijmegen op 4 jun 1971.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tijme*2005     
Mees*2006     


Tijme Pepijn Hagenbeek
Tijme Pepijn Hagenbeek, geb. op 26 jun 2005.


Jacob le Fevere
Jacob le Fevere, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 8 dec 1641 (getuige: Anthoine de Latre), wolkammer.

otr. Leiden op 4 mrt 1667 zijn vader Noe le Fevere en haar nicht Machtelt Joosten nicht Levendael1
met

Catrijn Jans (Catharina) Hiob (Giot), geb. Leiden, huwelijksgetuige van Hendrick Sander en haar dochter Maria le Feber Leiden op 13 apr 1697.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1670 Leiden 1706 Leiden 36
Maria     Bronnen:
1.K.O. register S Leiden (T 052-2), RA Leiden, DTB Leiden, S 18, Leiden, van 1575 tot 1795 (4 mrt 1667 blz. 232)


Catrijn Jans Hiob
Catrijn Jans (Catharina) Hiob (Giot), geb. Leiden, huwelijksgetuige van Hendrick Sander en haar dochter Maria le Feber Leiden op 13 apr 1697.

otr. Leiden op 4 mrt 1667 zijn vader Noe le Fevere en haar nicht Machtelt Joosten nicht Levendael1
met

Jacob le Fevere, zn. van Noe le Fevere en Passchina de Rouseuville, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 8 dec 1641 (getuige: Anthoine de Latre), wolkammer.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1670 Leiden 1706 Leiden 36
Maria     Bronnen:
1.K.O. register S Leiden (T 052-2), RA Leiden, DTB Leiden, S 18, Leiden, van 1575 tot 1795 (4 mrt 1667 blz. 232)


Barbara den Baars
Barbara den Baars, geb. Klaaswaal op 2 nov 1811.Bronnen:
1.Doopboek Ouderkerk a/d IJssel (D 096), Nat. Arch., DTB Ouderkerk a/d IJssel, 3.II, Ned. Herv., Ouderkerk a/d IJssel, vanaf 1780 (12 jun 1785 blz. 91)
2.BS Overlijdens register Klaaswaal (BSO 033), Nat. Arch., BS Klaaswaal, Inventarisnr.: 148, Klaaswaal, vanaf 1830 (6 feb 1831 akte 5)
3.Doopboek Zevenhuizen (D 357), Nat. Arch., DTB Zevenhuizen, Inventarisnr.: 4, Zevenhuizen (19 sep 1784 blz. 582)


Johanna van der Pol
Johanna van der Pol.

tr.
met

Frederik Mom, zn. van Ernst Mom en Hadewich van der Hoeven,
, is Dienaar (Raad) van Hertog Karel v. Gelder en biedt hem, nevens eenige anderen, een verzoekschrift aan ten behoeve van zijn neef of zwager Lambert Snoye (denkelijk de vader van bovengenoemden Joost Snoye. Is Drost te Terborg, woont op het iloemoetshuis aldaar en schrijft aan Hertog Karel v. Gelder, dat hij aan een schrijven ten nadeele van den Jonker v. Wisch, dat aan hem toegekend werd, geen schuld heeft, 20 Oct. 1524.
Hij wordt na dode zijns vaders Ernst beleend met Ludenhorst
door den Graaf v. d. Bergh, 1531en met Kemnade, 1544. In 1542 is hij mede huwelijksvriend van Hermanna v. der Hovelich, weduwe van de Poll, trouwende Jacob Pieck, Heer v. Isendoorn, weduwnr. van Maria v. Balveren en later schoonvader zijns zoons Johan (Herald. Bibl, NR, IV, pag. 163). Zijne moeder draagt hare leenen in Lol aan hem over, 19 Jul. 1542 (als boven), en na haar dood wordt hij ook nog met Cam,phusergoed beleend, 1547. Hij is Gerichtsman te Didam 20 Apr. 1545, waar zijn zegel is afgebeeld. Tussen de jaren 1546 en 1556 treedt hij herhaalde malen op als leengetuige van den s Heerenbergschen Leenhof, en in laatstgenoemd jaar is hij Drost te Boxmeer en stadhouder van genoemden Leenhof, 19 Febr. 1556. De laatste jaren zijns levens schijnt hij te Boxmeer gewoond te hebben en wordt reeds als Drost aldaar genoemd op 1Sept. 1552. Hij tuchtigt zijne vrouw Geertgen aan zijn leen, het Momengoed in Lol, waarin zijne kinderen Johan en Berta consenteeren, 29 Mei 1555 en eveneens aan het Oissert maitgen, behoorende tot genoemd leen, 20 Jun. 1556. In beide oorkonden wordt hij eveneens Drost te Boxmeer genoemd. In 1559 is hij dood, want nog in dat jaar en 2 Jan. 1560 wordt zijn zoon Johan beleend.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ernst     


Derk Moolhuijzen
Derk Moolhuijzen.

tr.
met

Grietje Mennega


Grietje Mennega
Grietje Mennega.

tr.
met

Derk Moolhuijzen


Dirk van Duijvenbode
Dirk van Duijvenbode, geb. Rotterdam op 13 mei 1864.

tr. Rotterdam op 4 feb 1891 Rotterdam Akte Jaar 1891 Nummer a039v , akte 71
met

Geertruida Hagenbeek, dr. van Everhardus Helenus Hagenbeek (bakker) en Geertruida van Toorn, geb. Deil op 7 mrt 1863


Wemmer Scholten
Wemmer Scholten, geb. Ruhrort (D) circa 1751, doopgetuige van zijn neef Hermann Hagenbeck.

tr. Amsterdam op 22 jul 1784 Bron: GAA, microfiches 629, fol.: 292
met

Hendrina van Salingen, dr. van Bernt van Zalingen, geb. Zeddam circa 1750.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wessel*1785 Amsterdam 1856 Leiden 71
Catharina~1788 Amsterdam (Amstelkerk)    
Hermanus~1790 Amsterdam (Nieuwe Kerk)    
Willem*1793 Amsterdam (Nieuwe Kerk)