GensDataPro persoonskaarten 27160-27179
Johan Hagenbeck

Johan Hagenbeck.


Joseph Pijnacker

Joseph Pijnacker.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adam*1622 Pijnacker †1673 Amsterdam 51


Adam Pijnacker

Adam Pijnacker.

Kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joseph     
Cornelis*1570 Pijnakker    


Cornelis Adamsz Pijnacker

Prof. Dr. Cornelis Adamsz Pijnacker1, Jrg. 1978, 95, kolom 429 en 430, geb. te Pijnakker op 6 jul 1570.

tr.
met

Sybilla Boterpoth1, Jrg. 1976, 96, kolom 40, geb. te Vianen circa 1610, tr.(2) met Gijsbert Sierksma1, 1.
Pijnacker was professor te Leiden (1597) en Groningen (1614—1626). In de jaren 1622—1623 en 1625—1626 vervulde hij diplomatieke missies als ambassadeur naar Algiers. I n de jaren 1626—1630 woonde hij te Meppel, om tenslotte als professor aan de Franeker hogeschool werkzaam te zijn (1636—1645). Zijn huwelijk met Sibylla Boterpoth was voor hem een tweede echtverbintenis; eerst was hij gehuwd geweest met Suzanna van Treslong.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883


Sybilla Boterpoth

Sybilla Boterpoth1, Jrg. 1976, 96, kolom 40, geb. te Vianen circa 1610.

tr.(1)
met

Prof. Dr. Cornelis Adamsz Pijnacker1, Jrg. 1978, 95, kolom 429 en 430, zn. van Adam Pijnacker, geb. te Pijnakker op 6 jul 1570.
Pijnacker was professor te Leiden (1597) en Groningen (1614—1626). In de jaren 1622—1623 en 1625—1626 vervulde hij diplomatieke missies als ambassadeur naar Algiers. I n de jaren 1626—1630 woonde hij te Meppel, om tenslotte als professor aan de Franeker hogeschool werkzaam te zijn (1636—1645). Zijn huwelijk met Sibylla Boterpoth was voor hem een tweede echtverbintenis; eerst was hij gehuwd geweest met Suzanna van Treslong.

tr.(2)
met

Gijsbert Sierksma1, 1.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883


Gijsbert Sierksma

Gijsbert Sierksma1, 1.

tr.
met

Sybilla Boterpoth1, Jrg. 1976, 96, kolom 40, geb. te Vianen circa 1610, tr. (1) met Prof. Dr. Cornelis Adamsz Pijnacker1, Jrg. 1978, 95, kolom 429 en 430.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883


Jacobus Pierson

Jacobus Pierson, ged. RK te Leeuwarden op 3 mei 1697 (Isaac Reino)1.
Jacobus R.-K. gedoopt, doch Hervormd op belijdenis 1698-1718.Bronnen:
1.Doopboek Leeuwarden (D 376), Type: doopboek, Archiefnaam: Treoar, Frysk Argyf, Archief: DTB R.K. parochie Over de Koornmarkt, Inventarisnr.: 1018-II, Gezindte: RK, Kerk: Over de Koornmarkt, doopplaats: Leeuwarden, periode: 1697 (3 mei 1697 blz. 40)
2.Nederlands Patriciaat (NP 002), Type: Algemene bron, veld 1: Jrg 1973, deel 59, datum: 1587
3.Lidmatenboek Herv. Gem. Leeuwarden (T 331), Type: trouwboek, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Argyf, Archief: DTB Leeuwarden, Inventarisnr.: 1008, trouwplaats: Leeuwarden, periode: 1698 (26 okt 1698 blz. 17999)
4.Trouwboek Gerecht Leeuwarden (T 330), Type: trouwboek, Archiefnaam: Treoar, Frysk Argyf, Archief: Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 904, trouwplaats: Leeuwarden, periode: 1680 (30 jan 1680 blz. 1160)
5.Sententieboeken Hof van Friesland (Notar 383), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Treoar, Frysk Argyf, Inventarisnr.: 10785, Onderwerp: Definitieve sententie, Akteplaats: Leeuwarden, periode: 1720 (12 jun 1720 akte 26)


Arent van Bolten

Arent van Bolten1, geb. circa 1573, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) voor 1633.

tr. (ongeveer 30 jaar oud) te Zwolle op 28 aug 1603
met

Brecht (Brigitta) Lantinck1, ovl. na 1643.
universeel erfgenaam van haar zuster Stijntie (Christina) Lantinck, weduwe van Dr. Hans Lens (Joannes Lencius) volgens testament van 31 Mei 1634.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Richard     
Arent*1606 Zwolle †1666 Leeuwarden 59Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883


Brecht Lantinck

Brecht (Brigitta) Lantinck1, ovl. na 1643.

tr. (Arent ongeveer 30 jaar oud) te Zwolle op 28 aug 1603
met

Arent van Bolten1, geb. circa 1573, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) voor 1633.
universeel erfgenaam van haar zuster Stijntie (Christina) Lantinck, weduwe van Dr. Hans Lens (Joannes Lencius) volgens testament van 31 Mei 1634.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Richard     
Arent*1606 Zwolle †1666 Leeuwarden 59Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883


Arent van Bolten

D. Arent van Bolten1, geb. te Zwolle op 16 nov 1606, J. U . D , advocaat voor den Hovevan Friesland sedert 1631, ovl. (59 jaar oud) te Leeuwarden in okt 1666, begr. Galileërkerk.

tr. (27 jaar oud) (1) te Leeuwarden voor het gerecht op 4 dec 1633
met

Attie (Atke) Jelle Pietersdr1.
wordt 1632.
burger van Leeuwarden.

otr. (30 jaar oud) (2) te Leeuwarden op 10 nov 1637, tr. te Zwolle
met

Janneken (Jannetgien) Otten (Ottinga) Vos1.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Brecht     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883


Attie (Atke) Jelle Pietersdr

Attie (Atke) Jelle Pietersdr1.

tr. (Arent 27 jaar oud) te Leeuwarden voor het gerecht op 4 dec 1633
met

D. Arent van Bolten1, zn. van Arent van Bolten en Brecht (Brigitta) Lantinck, geb. te Zwolle op 16 nov 1606, J. U . D , advocaat voor den Hovevan Friesland sedert 1631, ovl. (59 jaar oud) te Leeuwarden in okt 1666, begr. Galileërkerk, tr. (2) met Janneken (Jannetgien) Otten (Ottinga) Vos1.
wordt 1632.
burger van Leeuwarden.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883


Janneken (Jannetgien) Otten (Ottinga) Vos

Janneken (Jannetgien) Otten (Ottinga) Vos1.

otr. (Arent 30 jaar oud) te Leeuwarden op 10 nov 1637, tr. te Zwolle
met

D. Arent van Bolten1, zn. van Arent van Bolten en Brecht (Brigitta) Lantinck, geb. te Zwolle op 16 nov 1606, J. U . D , advocaat voor den Hovevan Friesland sedert 1631, ovl. (59 jaar oud) te Leeuwarden in okt 1666, begr. Galileërkerk, tr. (1) met Attie (Atke) Jelle Pietersdr1.
wordt 1632.
burger van Leeuwarden.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Brecht     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883


Brigitta van Bolten

Brigitta (Brecht) van Bolten.

otr. te Leeuwarden op 27 jun 16842, tr. te Leeuwarden op 4 jul 16843
met

Jan Altingh1, geb. te Groningen, koopman te Groningen.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Trouwboek Leeuwarden (T 328), Type: trouwboek, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Argyf, Archief: Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 916, trouwplaats: Leeuwarden, periode: 1684 (27 jun 1684 blz. 302)
3.Trouwboek Leeuwarden (T 329), Type: trouwboek, Archiefnaam: Tresoar, Frysk Argyf, Archief: Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 905, trouwplaats: Leeuwarden, periode: 1684 (4 jul 1684 blz. 2193)


Johan Jurrien Hermaus Hellemans

Johan Jurrien Hermaus Hellemans, geb. te Maassluis op 4 apr 1904.


Adrianus Hendrik Hellemans

Adrianus Hendrik Hellemans, geb. te Utrecht op 1 nov 1840.

tr. (resp. 28 en 31 jaar oud) te Utrecht op 24 feb 1869
met

Susanna Elisabeth Bosboom, dr. van Cornelis Bosboom en Susanna Elisabeth van Beest, geb. te Utrecht op 7 mrt 1837.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1871 Utrecht    


Susanna Elisabeth Bosboom

Susanna Elisabeth Bosboom, geb. te Utrecht op 7 mrt 1837.

tr. (resp. 31 en 28 jaar oud) te Utrecht op 24 feb 1869
met

Adrianus Hendrik Hellemans, zn. van Adrianus Hellemans en Willemina Geertruijda Menzo, geb. te Utrecht op 1 nov 1840.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1871 Utrecht    


Johan Jurrien Hermanus Lammerts van Bueren

Johan Jurrien Hermanus Lammerts van Bueren.

tr.
met

Emerentia Gerarda van Beusekom.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1874 Utrecht    


Emerentia Gerarda van Beusekom

Emerentia Gerarda van Beusekom.

tr.
met

Johan Jurrien Hermanus Lammerts van Bueren.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1874 Utrecht    


Adriaan Hendrik Hellemans

Adriaan Hendrik Hellemans, geb. te Wapenveld op 11 jun 1899.


Adrianus Hellemans

Adrianus Hellemans, ged. RK op 30 jun 1809.

tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 31 jaar oud) te Utrecht op 3 aug 1836
met

Willemina Geertruijda Menzo, dr. van Johannes Menzo (veldwachter, later winkelier) en Susanna Maria de Ruijter, ged. te Utrecht op 23 mrt 1805.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus*1840 Utrecht    
Johannes*1842 Utrecht †1917 Rotterdam 75Bronnen:
1.Trouwboek Utrecht (T 332), Type: trouwboek, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: DTB Utrecht, Inventarisnr.: 711, trouwplaats: Utrecht, periode: 1804 (15 apr 1804 blz. 169)