Genealogische website van Cees Hagenbeek
Johan Hagenbeck
Johan Hagenbeck.


Joseph Pijnacker
Joseph Pijnacker.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adam*1622 Pijnacker †1673 Amsterdam 51


Adam Pijnacker
Adam Pijnacker.

2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joseph     
Cornelis*1570 Pijnakker    


Cornelis Adamsz Pijnacker
Prof. Dr. Cornelis Adamsz Pijnacker1,, vanaf 1883 Jrg. 1976, 96, kolom 40, geb. Pijnakker op 6 jul 1570,
, Pijnacker was professor te Leiden (1597) en Groningen (1614—1626). In de jaren 1622—1623 en 1625—1626 vervulde hij diplomatieke missies als ambassadeur naar Algiers. I n de jaren 1626—1630 woonde hij te Meppel, om tenslotte als professor aan de Franeker hogeschool werkzaam te zijn (1636—1645). Zijn huwelijk met Sibylla Boterpoth was voor hem een tweede echtverbintenis; eerst was hij gehuwd geweest met Suzanna van Treslong.

tr.
met

Sybilla Boterpoth1,, vanaf 1883 Jrg. 1976, 96, kolom 40, geb. Vianen circa 1610, tr. (2) met Gijsbert Sierksma1,1. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Sybilla Boterpoth
Sybilla Boterpoth1,, vanaf 1883 Jrg. 1976, 96, kolom 40, geb. Vianen circa 1610.

tr. (1)
met

Prof. Dr. Cornelis Adamsz Pijnacker1,, vanaf 1883 Jrg. 1976, 96, kolom 40, zn. van Adam Pijnacker, geb. Pijnakker op 6 jul 1570,
, Pijnacker was professor te Leiden (1597) en Groningen (1614—1626). In de jaren 1622—1623 en 1625—1626 vervulde hij diplomatieke missies als ambassadeur naar Algiers. I n de jaren 1626—1630 woonde hij te Meppel, om tenslotte als professor aan de Franeker hogeschool werkzaam te zijn (1636—1645). Zijn huwelijk met Sibylla Boterpoth was voor hem een tweede echtverbintenis; eerst was hij gehuwd geweest met Suzanna van Treslong.

tr. (2)
met

Gijsbert Sierksma1,1.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Gijsbert Sierksma
Gijsbert Sierksma1,1.

tr.
met

Sybilla Boterpoth1,, vanaf 1883 Jrg. 1976, 96, kolom 40, geb. Vianen circa 1610, tr. (1) met Prof. Dr. Cornelis Adamsz Pijnacker1,, vanaf 1883 Jrg. 1976, 96, kolom 40. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Jacobus Pierson
Jacobus Pierson, ged. RK Leeuwarden op 3 mei 1697 Isaac Reino1,
, Jacobus R.-K. gedoopt, doch Hervormd op belijdenis 1698-1718.Bronnen:
1.Doopboek Leeuwarden (D 376), Treoar, Frysk Argyf, DTB R.K. parochie Over de Koornmarkt, 1018-II, RK, Over de Koornmarkt, Leeuwarden, 1697 (3 mei 1697 blz. 40)
2.Nederlands Patriciaat (NP 002), Jrg 1973, deel 59, 1587
3.Lidmatenboek Herv. Gem. Leeuwarden (T 331), Tresoar, Frysk Argyf, DTB Leeuwarden, Inventarisnr.: 1008, Leeuwarden, 1698 (26 okt 1698 blz. 17999)
4.Trouwboek Gerecht Leeuwarden (T 330), Treoar, Frysk Argyf, Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 904, Leeuwarden, 1680 (30 jan 1680 blz. 1160)
5.Sententieboeken Hof van Friesland (Notar 383), Treoar, Frysk Argyf, Inventarisnr.: 10785, Definitieve sententie, Leeuwarden, 1720 (12 jun 1720 akte 26)


Arent van Bolten
Arent van Bolten1, geb. circa 1573, ovl. voor 1633.

tr. Zwolle op 28 aug 1603
met

Brigitta (Brecht) Lantinck1, ovl. na 1643,
, universeel erfgenaam van haar zuster Stijntie (Christina) Lantinck, weduwe van Dr. Hans Lens (Joannes Lencius) volgens testament van 31 Mei 1634.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Richard     
Arent*1606 Zwolle †1666 Leeuwarden 59Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Brecht Lantinck
Brigitta (Brecht) Lantinck1, ovl. na 1643,
, universeel erfgenaam van haar zuster Stijntie (Christina) Lantinck, weduwe van Dr. Hans Lens (Joannes Lencius) volgens testament van 31 Mei 1634.

tr. Zwolle op 28 aug 1603
met

Arent van Bolten1, geb. circa 1573, ovl. voor 1633.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Richard     
Arent*1606 Zwolle †1666 Leeuwarden 59Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Arent van Bolten
D. Arent van Bolten1, geb. Zwolle op 16 nov 1606, J. U . D , advocaat voor den Hovevan Friesland sedert 1631, ovl. Leeuwarden in okt 1666, begr. Galileërkerk,
, wordt 1632
burger van Leeuwarden.

tr. (1) Leeuwarden voor het gerecht op 4 dec 1633
met

Attie (Atke) Jelle Pietersdr1.

otr. (2) Leeuwarden op 10 nov 1637, tr. Zwolle
met

Janneken (Jannetgien) Otten (Ottinga) Vos1.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Brecht     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Attie (Atke) Jelle Pietersdr
Attie (Atke) Jelle Pietersdr1.

tr. Leeuwarden voor het gerecht op 4 dec 1633
met

D. Arent van Bolten1, zn. van Arent van Bolten en Brigitta (Brecht) Lantinck, geb. Zwolle op 16 nov 1606, J. U . D , advocaat voor den Hovevan Friesland sedert 1631, ovl. Leeuwarden in okt 1666, begr. Galileërkerk,
, wordt 1632
burger van Leeuwarden, tr. (2) met Janneken (Jannetgien) Otten (Ottinga) Vos1. Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Janneken (Jannetgien) Otten (Ottinga) Vos
Janneken (Jannetgien) Otten (Ottinga) Vos1.

otr. Leeuwarden op 10 nov 1637, tr. Zwolle
met

D. Arent van Bolten1, zn. van Arent van Bolten en Brigitta (Brecht) Lantinck, geb. Zwolle op 16 nov 1606, J. U . D , advocaat voor den Hovevan Friesland sedert 1631, ovl. Leeuwarden in okt 1666, begr. Galileërkerk,
, wordt 1632
burger van Leeuwarden, tr. (1) met Attie (Atke) Jelle Pietersdr1. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Brecht     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Brigitta van Bolten
Brecht (Brigitta) van Bolten.

otr. Leeuwarden op 27 jun 16842, tr. Leeuwarden op 4 jul 16843
met

Jan Altingh1, geb. Groningen, koopman te Groningen.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Trouwboek Leeuwarden (T 328), Tresoar, Frysk Argyf, Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 916, Leeuwarden, 1684 (27 jun 1684 blz. 302)
3.Trouwboek Leeuwarden (T 329), Tresoar, Frysk Argyf, Trouwreg. Gerecht Leeuwarden, Inventarisnr.: 905, Leeuwarden, 1684 (4 jul 1684 blz. 2193)


Johan Jurrien Hermaus Hellemans
Johan Jurrien Hermaus Hellemans, geb. Maassluis op 4 apr 1904.


Adrianus Hendrik Hellemans
Adrianus Hendrik Hellemans, geb. Utrecht op 1 nov 1840.

tr.
met

Susanna Elisabeth Bosboom.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1871 Utrecht    


Susanna Elisabeth Bosboom
Susanna Elisabeth Bosboom.

tr.
met

Adrianus Hendrik Hellemans, zn. van Adrianus Hellemans en Willemina Geertruijda Menso, geb. Utrecht op 1 nov 1840.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1871 Utrecht    


Johan Jurrien Hermanus Lammerts van Bueren
Johan Jurrien Hermanus Lammerts van Bueren.

tr.
met

Emerentia Gerarda van Beusekom.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1874 Utrecht    


Emerentia Gerarda van Beusekom
Emerentia Gerarda van Beusekom.

tr.
met

Johan Jurrien Hermanus Lammerts van Bueren.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1874 Utrecht    


Adriaan Hendrik Hellemans
Adriaan Hendrik Hellemans, geb. Wapenveld op 11 jun 1899.


Adrianus Hellemans
Adrianus Hellemans, ged. RK op 30 jun 1809.

tr. Utrecht op 3 aug 1836
met

Willemina Geertruijda Menso, dr. van Johannes Menso en Susanna Maria de Ruijter.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adrianus*1840 Utrecht    Bronnen:
1.Trouwboek Utrecht (T 332), Utrechts Archief, DTB Utrecht, Inventarisnr.: 711, Utrecht, 1804 (15 apr 1804 blz. 169)