Genealogische website van Cees Hagenbeek
Elisabeth Friso
Elisabeth Adelise de Vriese Friso (Elisabeth de Vreese, Elisabeth Friso).

tr.
met

Allard III heer van Buren, zn. van Otto II van Buren (vermeld 1263-1313), geb. circa 1240, ovl. circa 1315,
, vermeld 1297-1316.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna     
Otto     
Lambert*1280  †1315  35


Elisabeth van der Sluys
Elisabeth van der Sluys, geb. in 1310.

 • Vader:
  Arnoud van der Sluys (van der Sluse, de Slusa), zn. van Robert van Heesbeen en Mechtild , ovl. op 28 nov 1296,
  , Hij treedt voor het eerst tegemoet op in een charter betreffende de abdij Berne in 1274. Hij is dan medegetuige, als zijn neef Jan III van Heusden en diens ooms Robert en Dirk oorkonden in een zaak, die de familie aanging. Ridder is Arnold dan nog niet; het wordt tenminste niet vermeld. De tweede maal treffen wij hem aan in een charter van 1283. Hierin treedt hij in drie kwaliteiten op, als zijn reeds genoemde neef Jan III oorkondt. Ten eerste als diens leenman, ten tweede als voogd voor zijn tante Mechteld en tenslotte als borg voor zijn neef Jan III en zijn oom Dirk; hij is dan ridder. De volgende akte, waarin hij voorkomt, is uit 1287. Hierin is hij zelf oorkonder en verklaart vijf gemeten land in Oostkapelle (Zeeland) verkocht te hebben aan broeder Heynen van Rensburgh (Rijnsburg) ten behoeve van de abdij van die naam. In het voorjaar van 1288, treedt Arnold van der Sluis als één der borgen op voor Herman heer van Woerden in verband met diens twist met de elect van Utrecht, Jan van Nassau, en graaf Floris V van Holland. Het jaar 1288 is in de geschiedenis bekend door de slag bij Woeringen. In juni van dat jaar stond de bloem van de Brabantse en Gelderse edelen tegenover elkaar. De Heusden's streden aan Brabantse zijde onder het vaandel van Jan I van Kuyc. Behalve Arnold van der Sluis vochten er zijn neef Jan III van Heusden en diens broer "magister" Arnold [*]. Jan van Heelu, die ooggetuige was van de slag, beschrijft de rol van Arnold van der Sluis en Dirk van Heusden aldus (er is sprake van het gevangen nemen van Jan III van Heusden. Blijkbaar heeft Arnold van der Sluis de strijd wel goed doorstaan, want eind maart 1290 treffen wij hem aan als borg voor Jan I van Kuyc en diens oudste zoon Hendrik, beiden ridder. Vervolgens komt hij begin maart 1291 voor in de reeds genoemde akte betreffende de pauselijke dispensatie wegens huwelijksbeletsel voor zijn tweede vrouw, Agnes van der Leck. Het beletsel bestond uit de aanverwantschap tussen Arnold en Agnes, ontstaan door bloedverwantschap tussen haar en zijn overleden vrouw Aleydis. Volgens zekere Kleefs kroniek is Arnold in 1291 medegetuige bij het stichten van het dominicaner klooster te Wezel. Vervolgens ontmoeten wij hem in 1293 weer als borg. Ditmaal voor graaf Floris V van Holland, die een verdrag met de elect van Utrecht sluit. De laatste maal, dat Arnold in de bronnen als levend wordt vermeld, is op 3 juli 1294 als getuige in een charter van Dirk heer van Meurs.Zijn grafsteen voorheen in de abdij van Berne bij Heusden, thans in het Rijksmuseum Amsterdam
  Hij is overleden op 28 november 1296. Zijn uit het latijn vertaalde grafschrift luidt als volgt:
  "Hij die geliefd was bij allen, ligt hier begraven; geboren uit het bekend Heusdens geslacht, genaamd Arnoud van der Sluis, ridder. Hij wist hier lage daden te verachten en hield valse handelingen verre van zich. Hij was sterk, schoon, behoedzaam en onverschrokken, rechtvaardig, vredelievend, steeds een vriend van rechtschapenheid. Hij beëindigde zijn leven, gesierd door (de) waardigheid van (zijn) levenswandel op de vierde dag voor de kalender van de maand december (28 november). In het jaar des Heren duizend en negen maal negen en tweemaal honderd en drie met twaalf (1296).
  Moge hij zich in de hemel verheugen, zoals ieder gelovige dit smeekt. Dit geve de Vader en de Heilige Geest en de Zoon, Amen, tr. (1) met Aleydis van Roistelle. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) in 1280.
 

tr. op 14 jun 1310
met

Rudolf II (Roelof II) de Cocq van Weerdenburg, zn. van Ridder Rudolf de Chatillon bijgenaamd de Cock van Weerdenburgh (miles, 1e heer van Waardenburg, Opijnen en IJzendoorn, vermeld 1265-1295) en Aleyt van Ochten, geb. circa 1243, 2e Heer van Waardenburg, ovl. in 1315,
, Over Rudolf de Cock, tweede heer van Weerdenberg en zijn in de periode 1310-1320 Gerard en Gijsbert van Weerdenberg, vermoedelijk broers, zonen van Rodolf de Cock, de tweede heer van Weerdenberg, van wie waarschijnlijk nog in 1306 een vermelding is, als hij optreedt als scheidsman, tr. (1) met N.N. Gerritsdr van Rossem, dr. van Ridder Gerard van Rossem en Hadewigis . Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Margaretha van Batenburg. Uit dit huwelijk 3 zonen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan     


Dirck (Arentsz Jansz) de Roever
Dirck (Arentsz Jansz) (Dirk) ridder de Roever (Roever), heer van Aerle Rixtel, Beek en Stiphout, hoogschout en schepen van 's-Hertogenbosch van 1315 tot 1328, ovl. na 1342,
, vermeld 1315-1328.

tr.
met

Jutta de Cocq van Waardenburg (de Cock van Waardenburch), dr. van Gerard de Cocq van Batenborch van Waardenburg (3e heer van Waardenburg) en Johanna van Buren.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes     
Arnt*1320  †1384 's-Hertogenbosch 64
Edmond     


Gilbert de Lannoy Seigneur de Santes Willerval Tronchiennes Beaumont et Wahegnies
Gilbert de Lannoy Seigneur de Santes Willerval Tronchiennes Beaumont et Wahegnies (Guillebert de Lannoy Seigneur de Santes), geb. Sluis in 1386, ovl. Lille (Rijssel) [Frankrijk] op 22 apr 1462,
, Chambellan of the duke of Burgondy Philippe le Bon, Ambassador, Chevalier de la Toison d'Or in 1430, rat und Kämmerer des Duc Philippe de Bourgogne, Botschafter in Enland und Aragon, seigneur de Willerval (62), Tronchiennes (Drongen), Wahégnies (62), Argies, Santes, Beaumont, conseiller, Chambellan et ambassadeur de Philippe «Le Bon» (dès 1399 ;en Angleterre et à Bâle (1433) ; voyage dans toute l’Europe, combat avec les chevaliers Teutoniques en Prusse
et dans les Pays Baltes, 1413), X à Azincourt (1415, prisonnier 1416, rançon : 1.200 pièces d’or), Gouverneur de Sluys, chevalier de la T. d’Or (13°, 1430, Bruges), Gouverneur
de Rotterdam, Echanson.

tr. (1) na 1398
met

Eléonore I (Aliénor) de Quesnes (de Piennes d'Esquennes, Eleonore de Esquiennes Vicomtesse de Poix), geb. in 1360, burggravin van Poix, ovl. in 1426, tr. (1) met Jean III de Montigny. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

tr. (2)
met

Jeanne (Maries) de Ghistelles, dr. van Jean de Ghistelles (seigneur de Dutzele, Dudzeele) en Jeanne de Craon.

tr. (3)
met

Isabeau van Vlaanderen (Isabella de Drinckam), dr. van Jan (Johan II) van Vlaanderen (seigneur de Drincham) en Isabeau de Ghistelles, ovl. op 11 feb 1453


Robert V de Montigny
Robert V de Montigny, schildknaap, ovl. Azincourt [Frankrijk] in 1415,
, écuyer, meurt en célibataire à la bataille d'Azincourt en 1415.

 • Vader:
  Jean III de Montigny, zn. van Robert IV de Montigny (seigneur de Montigny, Braine-le-Chateau, Haut Ittre) en Marie d' Enghien dite d'Havrech, heer van Montigny -en-Ostrevant, ovl. Parijs [Frankrijk] in 1398, begr. Saint-Denis-en-Brocqueroye [Frankrijk],
  , Zegelt in 1391 na zijn broer de charters van Henegouwen betreffende wetten op manslag. Hij is begraven in de abdij van Saint-Denis -en-Brocqueroye bij Mons, tr. voor 1373.
 


Eléonore II de Montigny
Eléonore II de Montigny, dame d'Archicourt, ovl. Reims (F) in 1455.

 • Vader:
  Jean III de Montigny, zn. van Robert IV de Montigny (seigneur de Montigny, Braine-le-Chateau, Haut Ittre) en Marie d' Enghien dite d'Havrech, heer van Montigny -en-Ostrevant, ovl. Parijs [Frankrijk] in 1398, begr. Saint-Denis-en-Brocqueroye [Frankrijk],
  , Zegelt in 1391 na zijn broer de charters van Henegouwen betreffende wetten op manslag. Hij is begraven in de abdij van Saint-Denis -en-Brocqueroye bij Mons, tr. voor 1373.
 

tr.
met

Guillaume Seigneur de Chastillon et de la Ferte, ovl. tussen 1435 en 1440


Robert IV de Montigny
Robert IV de Montigny, seigneur de Montigny, Braine-le-Chateau, Haut Ittre,
, Robert IV de Montigny, dit Sausses de Maraiges, est cité dans une charte de 1370 concernant une rente de 200 livres qu'Eustache du Roeulx a donné à son oncle Arnould du Roeulx. Le couple n'a pas eu d'enfant.

tr.
met

Marie d' Enghien dite d'Havrech (Havré).

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jean III  †1398 Parijs [Frankrijk]  
Robert IV     
Isabeau     
Jeanne     


Marie d' Enghien dite d'Havrech
Marie d' Enghien dite d'Havrech (Havré).

tr.
met

Robert IV de Montigny, zn. van Willaume I de Montigny (heer van Caen) en Alix , seigneur de Montigny, Braine-le-Chateau, Haut Ittre,
, Robert IV de Montigny, dit Sausses de Maraiges, est cité dans une charte de 1370 concernant une rente de 200 livres qu'Eustache du Roeulx a donné à son oncle Arnould du Roeulx. Le couple n'a pas eu d'enfant.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jean III  †1398 Parijs [Frankrijk]  
Robert IV     
Isabeau     
Jeanne     


Willaume I de Montigny
Willaume I (Guillaume) de Montigny, heer van Caen, vermeld 1247 en 1255,
, Par une lettre de 1247, Willaume 1er de Montigny, seigneur de Kaen, et sa femme Alix s'obligent envers Robert, seigneur de Béthune et de Terremonde (Dendermonde ), de ne rien reçevoir des terres de Carency. En 1254, Wyon (Willaume 1er) est en désaccord avec l'abbé d'Anchin au sujet de certaines terres en 1255, un accord est conclu entre les deux parties.

tr.
met

Alix .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Robert IV     


Alix
Alix .

tr.
met

Willaume I (Guillaume) de Montigny, zn. van Robert I de Montigny en Agnès d' Esne, heer van Caen, vermeld 1247 en 1255,
, Par une lettre de 1247, Willaume 1er de Montigny, seigneur de Kaen, et sa femme Alix s'obligent envers Robert, seigneur de Béthune et de Terremonde (Dendermonde ), de ne rien reçevoir des terres de Carency. En 1254, Wyon (Willaume 1er) est en désaccord avec l'abbé d'Anchin au sujet de certaines terres en 1255, un accord est conclu entre les deux parties.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Robert IV     


Robert I de Montigny
Robert I de Montigny,
, Robert 1er fait un don, en 1195, à l'abbaye d'Anchin pour compenser les vexations qu'il a commises en 1185 au supérieur de cette abbaye. En 1209, Robert 1er est cité dans un acte de Mahaut (Mathilde du Portugal ), femme de Philippe d'Alsace, jadis comte de Flandre.

tr.
met

Agnès (Sarra) d' Esne (d'Ennes).

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Robert II     
Jean I*1175     
Willaume I     


Agnès d' Esne
Agnès (Sarra) d' Esne (d'Ennes).

tr.
met

Robert I de Montigny, zn. van Oprime II de Montigny,
, Robert 1er fait un don, en 1195, à l'abbaye d'Anchin pour compenser les vexations qu'il a commises en 1185 au supérieur de cette abbaye. En 1209, Robert 1er est cité dans un acte de Mahaut (Mathilde du Portugal ), femme de Philippe d'Alsace, jadis comte de Flandre.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Robert II     
Jean I*1175     
Willaume I     


Robert II de Montigny
Robert II de Montigny.


Jean I de Montigny
Jean I de Montigny, geb. circa 1175,
, zegelt een acte van Henegouwen in 1200.


Robert IV de Montigny dit Sausses de Maraiges
Robert IV de Montigny dit Sausses de Maraiges.

tr.
met

Sibylle de Gavre dite de Hérimez, dr. van Arnould de Gavre Dite de Hérimez en Jeanne de Russenghien


Sibylle de Gavre dite de Hérimez
Sibylle de Gavre dite de Hérimez.

tr.
met

Robert IV de Montigny dit Sausses de Maraiges, zn. van Robert IV de Montigny (seigneur de Montigny, Braine-le-Chateau, Haut Ittre) en Marie d' Enghien dite d'Havrech


Arnould de Gavre Dite de Hérimez
Arnould de Gavre Dite de Hérimez.

tr.
met

Jeanne de Russenghien.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sibylle     


Jeanne de Russenghien
Jeanne de Russenghien.

tr.
met

Arnould de Gavre Dite de Hérimez.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sibylle     


Oprime II de Montigny
Oprime II de Montigny,
, schenkt in 1140 zijn huis in d'Avesnes-le-Sec aan de abdij van Saint-Aubert.

2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Robert I     
Agnès     


Agnès de Montigny
Agnès de Montigny.

tr.
met

Michel de Douay