GensDataPro persoonskaarten 14720-14739
Robert van Heesbeen

Robert van Heesbeen, geb. in 1246, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) in 1283.

tr.
met

Mechtild .

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnoud  †1296   
Jutta*1290     


Dirk van Oudheusden

Dirk van Oudheusden.
vermeld 1242-1288.


Hendrik van Heusden

Hendrik van Heusden, geb. circa 1221, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) circa 1270.

tr.
met

Elisabeth van Doeveren, geb. circa 1220.
vermeld 1242-1270, ridder, vermeld 1246 gegoed te Heesbeen, Heer van Doeveren.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold     


Willem van Heusden

Willem van Heusden.
vermeld 1242 -1254.


Johanna van Rietwijck

Johanna van Rietwijck.

relatie(1)
met

Karel van Egmond Hertog van Gelre, zn. van Adolf van Egmond Hertog van Gelre graaf van Zutphen (1465-1471 hertog) en Catharina Bourbon, geb. te Grave op 9 nov 1467, ovl. (70 jaar oud) te Arnhem op 30 jun 1538, tr.(2) met Elisabeth van Brunswijk-Lüneburg, dr. van Heinrich IV von Braunschweig-Lüneburg en Margareta von Sachsen, geb. op 11 sep 1494, ovl. (77 jaar oud) op 2 apr 1572.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1511  †1601 Heukelom 90

tr.(2)
met

Joost van Swieten


Beatrix van der Sluys

Beatrix van der Sluys, ovl. voor 1322.

 • Vader:
  Arnoud van der Sluys, zn. van Robert van Heesbeen en Mechtild , ovl. op 28 nov 1296, tr. (1) met Aleydis van Roistelle.
  Hij treedt voor het eerst tegemoet op in een charter betreffende de abdij Berne in 1274. Hij is dan medegetuige, als zijn neef Jan III van Heusden en diens ooms Robert en Dirk oorkonden in een zaak, die de familie aanging. Ridder is Arnold dan nog niet; het wordt tenminste niet vermeld. De tweede maal treffen wij hem aan in een charter van 1283. Hierin treedt hij in drie kwaliteiten op, als zijn reeds genoemde neef Jan III oorkondt. Ten eerste als diens leenman, ten tweede als voogd voor zijn tante Mechteld en tenslotte als borg voor zijn neef Jan III en zijn oom Dirk; hij is dan ridder. De volgende akte, waarin hij voorkomt, is uit 1287. Hierin is hij zelf oorkonder en verklaart vijf gemeten land in Oostkapelle (Zeeland) verkocht te hebben aan broeder Heynen van Rensburgh (Rijnsburg) ten behoeve van de abdij van die naam. In het voorjaar van 1288, treedt Arnold van der Sluis als één der borgen op voor Herman heer van Woerden in verband met diens twist met de elect van Utrecht, Jan van Nassau, en graaf Floris V van Holland. Het jaar 1288 is in de geschiedenis bekend door de slag bij Woeringen. In juni van dat jaar stond de bloem van de Brabantse en Gelderse edelen tegenover elkaar. De Heusden's streden aan Brabantse zijde onder het vaandel van Jan I van Kuyc. Behalve Arnold van der Sluis vochten er zijn neef Jan III van Heusden en diens broer "magister" Arnold [*]. Jan van Heelu, die ooggetuige was van de slag, beschrijft de rol van Arnold van der Sluis en Dirk van Heusden aldus (er is sprake van het gevangen nemen van Jan III van Heusden. Blijkbaar heeft Arnold van der Sluis de strijd wel goed doorstaan, want eind maart 1290 treffen wij hem aan als borg voor Jan I van Kuyc en diens oudste zoon Hendrik, beiden ridder. Vervolgens komt hij begin maart 1291 voor in de reeds genoemde akte betreffende de pauselijke dispensatie wegens huwelijksbeletsel voor zijn tweede vrouw, Agnes van der Leck. Het beletsel bestond uit de aanverwantschap tussen Arnold en Agnes, ontstaan door bloedverwantschap tussen haar en zijn overleden vrouw Aleydis. Volgens zekere Kleefs kroniek is Arnold in 1291 medegetuige bij het stichten van het dominicaner klooster te Wezel. Vervolgens ontmoeten wij hem in 1293 weer als borg. Ditmaal voor graaf Floris V van Holland, die een verdrag met de elect van Utrecht sluit. De laatste maal, dat Arnold in de bronnen als levend wordt vermeld, is op 3 juli 1294 als getuige in een charter van Dirk heer van Meurs.Zijn grafsteen voorheen in de abdij van Berne bij Heusden, thans in het Rijksmuseum Amsterdam.
  Hij is overleden op 28 november 1296. Zijn uit het latijn vertaalde grafschrift luidt als volgt:.
  "Hij die geliefd was bij allen, ligt hier begraven; geboren uit het bekend Heusdens geslacht, genaamd Arnoud van der Sluis, ridder. Hij wist hier lage daden te verachten en hield valse handelingen verre van zich. Hij was sterk, schoon, behoedzaam en onverschrokken, rechtvaardig, vredelievend, steeds een vriend van rechtschapenheid. Hij beëindigde zijn leven, gesierd door (de) waardigheid van (zijn) levenswandel op de vierde dag voor de kalender van de maand december (28 november). In het jaar des Heren duizend en negen maal negen en tweemaal honderd en drie met twaalf (1296).
  Moge hij zich in de hemel verheugen, zoals ieder gelovige dit smeekt. Dit geve de Vader en de Heilige Geest en de Zoon, Amen, tr. (2) in 1280.
 

tr.
met

Jan van der Dussen.
vermeld 1310.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     


Jan van der Dussen

Jan van der Dussen.

tr.
met

Beatrix van der Sluys, dr. van Arnoud van der Sluys en Agnes van der Lecke (vrouwe van Haamstede), ovl. voor 1322.
vermeld 1310.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth     


Arnold II van Laurenburg

Arnold II graaf van Laurenburg, vermeld 1151-1154, ovl. na 1154.


Daniel III van der Merwede

Daniel III (Daniel IV) van der Merwede.

tr.
met

NN van Voorne en Putten, dr. van Dirk I van Voorne (vermeld 1174-1188) en Hadewich Unarchsdr van Naaldwijk.
leeft ca 1150, moet het Danielsambacht in Brielle bezeten hebben als Voorne's leen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Godescale*1220  †1258  38
Margaretha  †1451   
Daniel  †1331   


NN van Voorne en Putten

NN van Voorne en Putten.

tr.
met

Daniel III (Daniel IV) van der Merwede, zn. van Daniël III van der Merwede (heer van de Merwede) en NN van Heeswijk.
leeft ca 1150, moet het Danielsambacht in Brielle bezeten hebben als Voorne's leen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Godescale*1220  †1258  38
Margaretha  †1451   
Daniel  †1331   Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Type: boek, (blz. 98)


Bernd von Merveldt

Bernd von Merveldt.

tr.
met

Aliken Johansdr (Aleyd) van Senden.
vermeld 1461


Gerd von Merveldt

Gerd von Merveldt.

tr.
met

Nelle .

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bernd     
Alof     


Nelle

Nelle .

tr.
met

Gerd von Merveldt, zn. van Bernd von Merveldt.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bernd     
Alof     


Alof von Merveldt

Alof von Merveldt.

tr.
met

Nese von Gemen gen. Pröbsting.
vermeld 1461.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margarethe     


Margarethe von Merveldt

Margarethe von Merveldt.

tr.
met

NN van Wedderen.
vermeld in 1387


NN van Wedderen

NN van Wedderen.

tr.
met

Margarethe von Merveldt, dr. van Hermann von Merveldt en Beatrix Stecke von Recklinghausen.
vermeld in 1387


Bernd von Merveldt

Bernd von Merveldt.

Bernd v Merveld en zijn broer Henrick deelden na 1401 de heerlijkheid Merveld onder elkaar, maar omdat Henrick waarschijnlijk geen nazaten had, kwam het weer 'in één hand'.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerd     


Bernd von Merveldt

Bernd von Merveldt, ovl. voor 1401.

Kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bernd     
Hermann     
Hendrick     


Hendrick von Merveldt

Hendrick von Merveldt.
Henrick v Merveld en zijn broer Bernd deelden na 1401 de heerlijkheid Merveld onder elkaar, maar omdat hij waarschijnlijk geen nazaten had, kwam het weer 'in één hand'.


Margarethe von Merveldt

Margarethe von Merveldt.

tr.
met

Herman van Keppel, zn. van Hermann van Keppel en Sophie von Korff, geb. voor 1365.
Hij is geestelijke geweest. Hij was al in 1389 pastoor in Epe, en tegelijk ook kannunik in Munster.Meestal mochten deze geestelijke functies pas uitgeoefend worden vanaf 24 jarige leeftijd (soms wel iets eerder, maar niet veel). Op grond daarvan zal hij geboren zijn vóór 1365. Rond 1410 heeft hij de geestelijkheid verlaten, en daarvan is iets terug te vinden in de kerkboeken van Munster, omdat daar een korte opmerking staat over zijn uittreding. Kort daarop is hij getrouwd met Margrete van Merfeldt, dochter van Herman van Merfeldt en Beatrix Stecke, van wie de wapens staan op het graf van hun zoon Gerrit van Keppel Bovendien voerde deze Gerrit van Keppel ook korte tijd een gedeeld wapen: 5 Ruiten van Keppel en het Hekwerk van Merfeld. Hun zoon Gerrit van Keppel, ridder, komt in een aantal stukken voor samen met Frederik van Keppel, zoon van Herman van Keppel X Joanna v Hacfort o.a. in 1459. Gerrit was dus Frederik's achteroom, want een neef van Frederik's vader Herman van Keppel, de ambtman