Genealogische website van Cees Hagenbeek
Marinus Verhoeven
Marinus Verhoeven, geb. Driel op 20 apr 1872, koopman, ovl. op 17 nov 1912.

tr. Driel op 22 okt 1901
met

Josina Maria Merks, dr. van Hillebrand Merks en Helena van der Kammen, geb. Driel op 5 jan 1875, dienstbode bij de familie Bogaerts 's-Hertogenbosch van 19 feb 1897 tot 30 dec 1899 , ovl. Driel op 13 jul 1918, Uit deze relatie een dochter, relatie (2) met Arie Galesloot. Uit deze relatie een dochter.

Uit dit huwelijk 9 kinderen.


Hillebrand Merks
Hillebrand Merks, geb. in 1838, ovl. in 1901.

tr.
met

Helena van der Kammen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Josina*1875 Driel †1918 Driel 4311 


Helena van der Kammen
Helena van der Kammen.

tr.
met

Hillebrand Merks, geb. in 1838, ovl. in 1901.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Josina*1875 Driel †1918 Driel 4311 


Pieter Dircksen Opmeer
Pieter Dircksen Opmeer, doopgetuige van zijn kleindochter Maertje Joris Opmeer Schiedam op 21 feb 1685, begr. Schiedam op de Nieuwe Erven op 12 sep 1653.

otr. Schiedam op 24 nov 16466,7, tr. Kethel op 15 dec 1646
met

Maertge Jacobs van der Valck, dr. van Jacob van der Valck, geb. de Lier circa 1621.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joris*1660     
Marretje     
Trijntie     
Dirckje     
Dirck  †1714   Bronnen:
1.Gerechten Schiedam, Register van overledenen (B 241), GA Schiedam, Inventarisnr.: 632, Schiedam, van 8 jan 1647 tot 31 dec 1671  (12 sep 1653 blz. 36)
2.Kohier van de 200e penning Schiedam (KOH 004), Rekening van de Ontvanger Cornelis bezemer, Oud Archief Schiedam, Inventarisnummer 1455, Schiedam, 1652
3.Kohier van de 200e penning Schiedam (KOH 006), GA Schiedam, Kohier 200e penning, Rekening van de ontvanger Govert Jan Dubous, Oud Archief Schiedam, Inventarisnummer 1451, Schiedam, 1638
4.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
5.Kohier van de 200e penning Schiedam 1631 (KOH 007), GA Schiedam, inv.nr 1448, Schiedam, 1631
6.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (24 nov 1646)
7.Trouwboek de Lier (T 351), DTB De Lier, 2a en 2b, de Lier, van 1582 tot 1660 (25 nov 1646 blz. 11)


Marretje Pieters Opmeer
Marretje Pieters Opmeer, doopgetuige van haar neef Claes Opmeer Schiedam op 21 aug 1682.Bronnen:
1.Gerechten Schiedam, Register van overledenen (B 241), GA Schiedam, Inventarisnr.: 632, Schiedam, van 8 jan 1647 tot 31 dec 1671  (12 sep 1653 blz. 36)
2.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (24 nov 1646)
3.Trouwboek de Lier (T 351), DTB De Lier, 2a en 2b, de Lier, van 1582 tot 1660 (25 nov 1646 blz. 11)


Trijntie Pieters Opmeer
Trijntie Pieters Opmeer, doopgetuige van haar neef Claas Opmeer Schiedam op 3 jul 1689.Bronnen:
1.Gerechten Schiedam, Register van overledenen (B 241), GA Schiedam, Inventarisnr.: 632, Schiedam, van 8 jan 1647 tot 31 dec 1671  (12 sep 1653 blz. 36)
2.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (24 nov 1646)
3.Trouwboek de Lier (T 351), DTB De Lier, 2a en 2b, de Lier, van 1582 tot 1660 (25 nov 1646 blz. 11)


Dirckje Pieters Opmeer
Dirckje Pieters Opmeer, doopgetuige van haar neef Claas Opmeer Schiedam op 3 jul 1689.Bronnen:
1.Gerechten Schiedam, Register van overledenen (B 241), GA Schiedam, Inventarisnr.: 632, Schiedam, van 8 jan 1647 tot 31 dec 1671  (12 sep 1653 blz. 36)
2.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (24 nov 1646)
3.Trouwboek de Lier (T 351), DTB De Lier, 2a en 2b, de Lier, van 1582 tot 1660 (25 nov 1646 blz. 11)


Dirck Pieters Opmeer
Dirck Pieters Opmeer1, ovl. voor apr 1714,
, Arie Opmeer wonende Delft meerderjarig mitsgaders Joris Pietersz. Opmeer voogd over de minderjarige kinderen van Liedewij Jansdr. weduwe Dirck Opmeer verkopen Wouter van Dalen een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend W Jacobus van Gils en O Arie van den Berg, strekkende voor van de straat tot achter met een gemene gang op de Haven, belast met 15 st per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.

tr.
met

Liedewij Jans1,
, Arie Opmeer wonende Delft meerderjarig mitsgaders Joris Pietersz. Opmeer voogd over de minderjarige kinderen van Liedewij Jansdr. weduwe Dirck Opmeer verkopen Wouter van Dalen een huis en erf gelegen aan de zuidzijde van de Dam, belend W Jacobus van Gils en O Arie van den Berg, strekkende voor van de straat tot achter met een gemene gang op de Haven, belast met 15 st per jr tbv de St Jans Kerk dezer stede, voor 100 gld in gereed geld ontvangen.

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Schiedam (ORA 041), GA Schiedam, Giftboek, transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 356, Schiedam, van 23 mei 1711 tot 12 okt 1715  (28 apr 1714 akte 178)
2.Gerechten Schiedam, Register van overledenen (B 241), GA Schiedam, Inventarisnr.: 632, Schiedam, van 8 jan 1647 tot 31 dec 1671  (12 sep 1653 blz. 36)
3.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (24 nov 1646)
4.Trouwboek de Lier (T 351), DTB De Lier, 2a en 2b, de Lier, van 1582 tot 1660 (25 nov 1646 blz. 11)


Jacob Janse van Bree
Jacob Janse van Bree.

tr. Schiedam op 12 nov 1707
met

Neeltie Opmeer, dr. van Joris Pieterse Opmeer en Janneke Claas van der Chijs, ged. Schiedam op 6 sep 1686 (getuigen: Dirck Pietersz, Ludowij Jans en Maertie Jilles)1.

Bronnen:
1.Doopboek Schiedam (D 392), GA Schiedam, DTB Doopklapper Schiedam, Schiedam, van 1675 tot 1699


Lijsbet Lover
Lijsbet Lover.

tr. Schiedam op 12 jul 1732
met

Frank Jorisse Opmeer, zn. van Joris Pieterse Opmeer en Janneke Claas van der Chijs, ged. Schiedam op 11 apr 1698 (getuigen: Lodewijk Jans en Geertje Frank)1.

Bronnen:
1.Doopboek Schiedam (D 392), GA Schiedam, DTB Doopklapper Schiedam, Schiedam, van 1675 tot 1699


Neeltje Leenders Hoffweg
Neeltje Leenders Hoffweg.

tr. Schiedam op 15 aug 1716
met

Claas Opmeer, zn. van Joris Pieterse Opmeer en Janneke Claas van der Chijs, ged. Schiedam op 3 jul 1689 (getuigen: zijn tante Trijntie Pieters Opmeer, zijn tante Dirckje Pieters Opmeer, Dirkje Pietersdr, Trijntje Pieters en Maartje Giek)1.

Bronnen:
1.Doopboek Schiedam (D 392), GA Schiedam, DTB Doopklapper Schiedam, Schiedam, van 1675 tot 1699


Heinrich Wens geb. Scherrer
Heinrich Wens geb. Scherrer.

tr.
met

Sophie Wens


Sophie Wens
Sophie Wens.

tr.
met

Heinrich Wens geb. Scherrer, zn. van Albert Scherer en Anna Overbruck


Huigh Thomaes
Huigh Thomaes, ged. Overschie op 12 feb 1633 (getuige: Barbara Jans), ovl. voor dec 1638.


Annetgen Thomasdr
Annetgen Thomasdr, ged. Overschie op 24 feb 1636 (getuige: Annetgen Cornelis).


Huigh Thomaszn Griffijn
Huigh Thomaszn Griffijn, ged. Overschie op 5 dec 1638 (getuige: zijn oom Jan Huijgen).


Sara Boudewijns
Sara Boudewijns,
, weduwe, wonend in de Santstraat.

otr. Rotterdam op 3 jan 1655, tr. Rotterdam op 26 jan 1655
met

Thomas (Thomaes) Huijgen (Hugh, Huige) Griffijn, zn. van Huijg Griffijn, smid, tr. (1) met Lijsbeth Ariens. Uit dit huwelijk 5 kinderen


Lijsbet Jans Huijgen
Lijsbet Jans Huijgen, ged. Rotterdam op 14 jun 1627 (getuige: Aerige Dirckse).


Geertgen Jansdr Huijgen
Geertgen Jansdr Huijgen, ged. Rotterdam op 8 okt 1632 (getuige: Aereiaendtge Dircks).


Dederika Helena Maria van Dodeweerd
Dederika Helena Maria van Dodeweerd, geb. Dodewaard in 1823, ovl. Dodewaard op 12 feb 1825.