Genealogische website van Cees Hagenbeek
Rachel Vijfftien (Quinze)
Rachel Vijfftien (Quinze), ged. Leiden (Loodskerk) op 11 mrt 1714 Jan de Geer en Rachel Bont.Bronnen:
1.K.O. register BB Leiden (T 096), RA Leiden, DTB Leiden, BB 26, NH, Leiden, 1694 (3 nov 1696 blz. 200)
2.K.O. register CC Leiden (T 046), RA Leiden, DTB Leiden, CC 27, Ned. Herv., Leiden, van 1698 tot 1702 (26 jul 1698 blz. 9)


Joris Adriaensz van Dipten
Joris Adriaensz van Dipten, ovl. na 8 sep 1649.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joost  1666 Hazerswoude  


Machteld Cornelisdr
Machteld Cornelisdr,
, http://www.benwilbrink.nl/genealogie/bol.htm.

tr.
met

Leendert Leendrtz van Tol,
, Op 5 dec. 1613 kocht Leendert Leendertsz Tol de helft van 3˝ morgen gelegen binnenweg van zijn zwager Huijch Florisz.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje  1683 Hazerswoude  


Leendert Leendrtz van Tol
Leendert Leendrtz van Tol,
, Op 5 dec. 1613 kocht Leendert Leendertsz Tol de helft van 3˝ morgen gelegen binnenweg van zijn zwager Huijch Florisz.

tr.
met

Machteld Cornelisdr, dr. van Cornelis Boeijensz en Clara Jansdr (Craen),
, http://www.benwilbrink.nl/genealogie/bol.htm.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje  1683 Hazerswoude  


Cornelis Boeijensz
Cornelis Boeijensz, ovl. na 4 sep 1615.

tr.
met

Clara Jansdr (Craen), dr. van Jan Cornelisz (Craen),
, De kinderen van Clara Jansdr stonden van moederskant onder voogdij van Job Jansz en Vranck Jacobsz [gehuwd Grietje Jansdr Craen] 5 jan. 1612.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld     


Clara Jansdr (Craen)
Clara Jansdr (Craen),
, De kinderen van Clara Jansdr stonden van moederskant onder voogdij van Job Jansz en Vranck Jacobsz [gehuwd Grietje Jansdr Craen] 5 jan. 1612.

tr.
met

Cornelis Boeijensz, zn. van Boeijen Hendricksz en Geertje Sijmonsdr, ovl. na 4 sep 1615.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld     


Boeijen Hendricksz
Boeijen Hendricksz, ovl. tussen 1 jan 1571 en 24 feb 1578 ,
, Mogelijk afkomstig van Zwammerdam. Eerst vermeld 1555/65 bij aankoop van een huis en erf, 4 morgen land tussen Achterweg en Voorweg en een elstuin in de Vrouwe Opdamspolder. Hij werd vermeld bij de erfgenamen van Sijmon Pietersz 19 apr. 1560. In 1561 had hij een schuld van 12 gulden per jaar bij zijn broer Cors Hendricksz, won. te Boskoop. In 1565 is Boeijen ‘absent’; zijn huisvrouw moet hypotheek nemen wegens een schuld. In 1568 woonde hij aan de Bovenweg.

tr.
met

Geertje Sijmonsdr, dr. van Sijmons Pieters, ovl. na 10 jul 1588,
, Geertje liet boedelscheiding van haar man opmaken onder voogdij van haar broer Cornelis Sijmonsz, won. op de Hoge Burch te Zwammerdam 4 okt. 1585. In 1588 kreeg zij van Jan Joostensz een hypotheek als onderpand op een schuld.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis  †1615   


Geertje Sijmonsdr
Geertje Sijmonsdr, ovl. na 10 jul 1588,
, Geertje liet boedelscheiding van haar man opmaken onder voogdij van haar broer Cornelis Sijmonsz, won. op de Hoge Burch te Zwammerdam 4 okt. 1585. In 1588 kreeg zij van Jan Joostensz een hypotheek als onderpand op een schuld.

tr.
met

Boeijen Hendricksz, ovl. tussen 1 jan 1571 en 24 feb 1578 ,
, Mogelijk afkomstig van Zwammerdam. Eerst vermeld 1555/65 bij aankoop van een huis en erf, 4 morgen land tussen Achterweg en Voorweg en een elstuin in de Vrouwe Opdamspolder. Hij werd vermeld bij de erfgenamen van Sijmon Pietersz 19 apr. 1560. In 1561 had hij een schuld van 12 gulden per jaar bij zijn broer Cors Hendricksz, won. te Boskoop. In 1565 is Boeijen ‘absent’; zijn huisvrouw moet hypotheek nemen wegens een schuld. In 1568 woonde hij aan de Bovenweg.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis  †1615   


Jan Cornelisz (Craen)
Jan Cornelisz (Craen), geb. circa 1530, ovl. tussen 24 sep 1572 en 21 feb 1580 ,
, Eerst vermeld 1561 als hij op Buitenweg woont. Op 25 jan. 1566 behoort hij tot een van de erfgenamen van ouwe Cornelis Adriaensz.
fol. 58v. 16-3-1556 stilo com. Voorwaarden tot verkoop door Cornelis Coenraetszn. Messingh van een woning als huis, schuur, barg etc. en 3 morgen 1 ˝ hond weg gelegen binnen weg, belend etcetere, belast met 5 ˝ pond hollands per jr, 2 morgen 26 roe zo slachturfland als houtland, gelegen boven weg, zoals gekocht van Jasper Thomaszn. met een scoene schuyer daerop staende. Gekocht door Jan Corneliszn. Craen voor 612 gulden, waarborg Jacob Corneliszn. Craen zijn broer.
Brin: Hazerswoude RA 16 1555-1565. hogenda.nl.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Clara     


Sijmons Pieters
Sijmons Pieters, ovl. voor 19 apr 1560,
, Vermeld morgenboeken Alphen 1541 (blad 23) en in de cohieren van de 10e penning 1543;
“Symon Pietersz bruyct xv mgen landts
ende ii hont waervan hem acht hont
eygentlicken toebehoert met een huys
ende barch daerop staende ende betaelt voor
dander xiiii morghen siaers xlv gld v st
xiiii mgen gerekent elcke mergen op drie
gld iiii st belopen omtrent de voers xlv gld
ende die mgen ende ii hont na advenant beloopt
iiii gld ende omtrent v st compt tsamen xlix gld v st
noch x mgen huyerlandts siaers voer xxi ˝ gld
noch ii mgen huyerlandts siaers voor vi gld x st
ende noch vi mgen eygen landts elcke mgen
getauxeert voor xxviii st fct tsamen lxxxv gld
xiii st. compt voorden xe penninck viii pond xi st ii d”
Bron: P. C. van Spronsen. Morgenboek van Alphen aan de Rijn 1541. hogenda.nl [Symon Pietersz is gebruiker van land dat in eigendom is van Leidenaren, b.w.]
F. J. A. M. van der Helm. 10e Penning Alphen 1544. hogenda.nl.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertje  †1588   


Ouwe Cornelis Adriaensz (Craen)
Ouwe Cornelis Adriaensz (Craen), ovl. voor 25 jan 1566,
, fol. 110. 2-11-1557. Adriaen Corneliszn, Neel Corneliszn. en ouwe Jan Corneliszn. en jonge Jan Corneliszn. elk voor hen zelve en Crijn Aertszn. man en voogd van Maritje Cornelisdr, Symon Jacobszn. man en voogd van Fije Cornelisdr, Adriaen Willemszn. Veltheer man en voogd van Maddelena Cornelisdr. en Anna Cornelisdr. wede Jeroen Foppenszn. met Adriaen Corneliszn. haar broer en gekoren voogd verkopen Jacob Corneliszn. Craen hun broer elk hun portie en aandeel van alzulke landen als Cornelis Adriaenszn. hun vader hen als zijn kinderen gegeven en geschonken heeft groot 3 morgen min ˝ hond land in 2 percelen buiten weg, belend het ene W Dirck Willemszn. Roos, O Boeyen Adriaenszn, N Aeltje Jan Adriaenszn, Z de Voorweg en het andere W Philips Gerritszn, O Adriaen Janszn. backer en Claes Dirckszn, Z Aeltje Jan Adriaenszn. en N dezelfde voor 16 pond daar de voorsz. comparanten elk 1/8 deel van hebben ontvangen als 2 pond, uitgezonderd ouwe Jan Corneliszn. aangezien deze al meer voor zijn huwelijk heeft gehad.
Bron: Hazerswoude ORA 16 1555-1565. hogenda.nl.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1530  †1572  42


Willem Claasz van Klaveren
Willem Claasz van Klaveren1,2, veehouder in de Lagewaard.

tr. Koudekerk op 2 feb 1625
met

Beatrix Gerrits Keth1,2, dr. van Gerrit Cornelis Keth en Maritgen Clemensdr, geb. Koudekerk circa 1600.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aelbert~1631 Koudekerk    Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 256)
2.Notariele akte Leiden (Notar 390), RA Leiden, Not. Arch .504, Inventarisnr.: 325, Cornelis Dircxsz van Groyelande, Leiden, 1639 (29 jan 1639 akte 16)


Bon Chevalier
Bon Chevalier, ged. Amsterdam (Oude Kerk) in de Oude Waalse Kerk op 5 dec 1627.


Jaspart Chevalier
Jaspart Chevalier, ged. Amsterdam (Oude Kerk) in de Oude Waalse Kerk op 5 sep 1632.


Jacques Chevalier
Jacques Chevalier, ged. Amsterdam (Oude Kerk) in de Oude Waalse Kerk op 17 dec 1634.


Magdaleine Noiret
Magdaleine Noiret.

2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cicilia*1597 Doornik (Tournai) [België]    
Margine     


Margine Bertran
Margine Bertran.


Jean Chevalier
Jean Chevalier, ged. Amsterdam (Oude Kerk) in de Oude Waalse Kerk op 5 mei 1630.


Marije Morel
Marije Morel (Morelle), ovl. kort voor 1619.

tr. voor apr 1618
met

Michiel (Michel, Miche) Chevalier (Mice Chevalier, Nichiel Chevallier, Mice Cenaie), geb. Lannoy [Frankrijk], trijpwercker, tr. (1) met Cicilia Bettran. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mijche~1618 Amsterdam (Oude Kerk)    


Mijche Chevalier
Mijche Chevalier, ged. Amsterdam (Oude Kerk) in de Oude Waalse Kerk op 8 apr 1618.