Genealogische website van Cees Hagenbeek
Reinout van Wachtendonck
Reinout van Wachtendonck, geb. Kempen, kanunnik O.L.V.kerk te Aken in 1573, ovl. Aken [Duitsland] in 1608, begr. Aken [Duitsland].


Arnold van Wachtendonck zu Bruch
Arnold van Wachtendonck zu Bruch, keurvorstelijk Keuls raads en ambtman te Kempen, ovl. voor 1619,
, Hans Arnold van Wachtendonck, diens broer Reyner, en hun oom Arndt van Wachtendonck, gehuwd met Anna Salome van Holthausen, worden op 17 oktober 1614 beleend met het slot Krickenbeck, de gruit in het land van Krickenbeck, de hof in gen Winckel en de Plückelingse laatschap.
Schaesberg-Krieckenbeck: Urk. 75.
Op 20 november 1615 verkopen Arnold van Wachtendonck zum Broich en zijn echtgenote Anna Salome von Holthausen de Harbeekken- of Sweershof, behorend tot het huis Broich, aan hun neef (vetter) Joachim von Bocholz.
Schaesberg-Tannheim (II): Urk. 828
23 december 1617
Venlo - Jonker Arnold van Wachtendonck tzo Broeck, keurvorstelijke keuls raad en ambtman te Kempen, gehuwd met Anna Salome van Holthuijsen, en de kinderen van zijn broers Hans Arnold en Reiner van Wachtendonck.

tr.
met

Anna Salomé van Holthusen (Anna Sabina van Holthuyzen), erfvrouwe van Krickenbeck,
, zij bracht hem ten huwelijk mede het adellijk huis en ridderzetel Broeck, gelegen in het kerkspel Wanckum met zeven hofsteden, en het adellijk huis en goed Krickenbeck met zes hoeven. In 1614 verkocht zij het buiten Onstein, genaamd Groot- en Klein Onstedinck met daarop staande spijker en schuur aan het echtpaar Hartger van Haselholt genaamd Stockheim en Sophia van Oldeneel ter Haer.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ferdinanda  †1646 Walbeck [Duitsland]  


Johann Quad van Buschfeld
Johann Quad van Buschfeld, ovl. tussen 8 sep 1535 en 15 nov 1535 ,
, 1531 Belehnung mit Buschfeld, Mitherr zu Olbrück, 1535 Landdrost von Berg.

tr.
met

Beatrix (Paitze) Raitz von Frentz, ovl. na 11 jan 1542,
, Dochter van: Arnold en Margaretha von Siegenhoven gen. Anstel.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1520  †1564  44
Franziska*1500 Buschfeld [Duitsland] †1563  63


Paitze Raitz von Frentz
Beatrix (Paitze) Raitz von Frentz, ovl. na 11 jan 1542,
, Dochter van: Arnold en Margaretha von Siegenhoven gen. Anstel.

tr.
met

Johann Quad van Buschfeld, ovl. tussen 8 sep 1535 en 15 nov 1535 ,
, 1531 Belehnung mit Buschfeld, Mitherr zu Olbrück, 1535 Landdrost von Berg.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha*1520  †1564  44
Franziska*1500 Buschfeld [Duitsland] †1563  63


Johan (V) Scheiffart van Merode
Johan (V) Scheiffart van Merode, ovl. waarschijnlijk Limbricht na 25 jun 1538, begr. Keulen [Duitsland],
, In kasteel Limbrich bij Sittard wordt in de 15e eeuw het kerkje uitgebreid en het kasteel bewoond door de Scheiffart’s van Merode. Tijdens de 80 jarige oorlog had Johan V Scheiffart van Merode, heer van Limbricht, de bedoeling “de heerlyckheyt te submitteren aan den Culiksen Raede van Düsseldorf”. Maar na problemen over de erfopvolging te Limbricht in de Scheiffart van Merode familie, komt het kasteel tenslotte toe aan Nicolaas van Breyll. Hij bouwt het huidige renaissance kasteel met voorburcht. In Gulikse was men zo ontdaan over het ontstaan van zo’n sterke burcht in de enclave dat men onmiddellijk een poging ondernam haar in handen te krijgen. Na verschillende mislukte pogingen was het in 1650 raak, het kasteel werd geplunderd, nadat eigen onderdanen zich hadden verenigd met Gulikse onderzaten en soldaten, zu Hemmersbach, Sindorf, Röttchen, Limbricht, 1515 Belehnung, schenkt seine Hälfte von Röttchen auch an Bottenbroich.

tr. waarschijnlijk Limbricht
met

Maria von Pütz (Putte)


Adriana Scheiffart van Merode
Adriana Scheiffart van Merode, ovl. na 25 jun 1537.

tr.
met

Johann van Vlodorp, zn. van Willem van Vlodorp en Cecilia von Hamal-Elderen-Borgharen, ovl. na 1520,
, Besitzer der Güter Vlodorp, Elsum, Neuerburg, von Arsbeck und in gen Rötgen, 1498 geldrischer Hauptmann


Johann van Vlodorp
Johann van Vlodorp, ovl. na 1520,
, Besitzer der Güter Vlodorp, Elsum, Neuerburg, von Arsbeck und in gen Rötgen, 1498 geldrischer Hauptmann.

tr.
met

Adriana Scheiffart van Merode, dr. van Willem ridder Scheiffart van Merode en Hermanna van Wachtendonck, ovl. na 25 jun 1537


Maria von Pütz
Maria von Pütz (Putte).

tr. waarschijnlijk Limbricht
met

Johan (V) Scheiffart van Merode, zn. van Willem ridder Scheiffart van Merode en Hermanna van Wachtendonck, ovl. waarschijnlijk Limbricht na 25 jun 1538, begr. Keulen [Duitsland],
, In kasteel Limbrich bij Sittard wordt in de 15e eeuw het kerkje uitgebreid en het kasteel bewoond door de Scheiffart’s van Merode. Tijdens de 80 jarige oorlog had Johan V Scheiffart van Merode, heer van Limbricht, de bedoeling “de heerlyckheyt te submitteren aan den Culiksen Raede van Düsseldorf”. Maar na problemen over de erfopvolging te Limbricht in de Scheiffart van Merode familie, komt het kasteel tenslotte toe aan Nicolaas van Breyll. Hij bouwt het huidige renaissance kasteel met voorburcht. In Gulikse was men zo ontdaan over het ontstaan van zo’n sterke burcht in de enclave dat men onmiddellijk een poging ondernam haar in handen te krijgen. Na verschillende mislukte pogingen was het in 1650 raak, het kasteel werd geplunderd, nadat eigen onderdanen zich hadden verenigd met Gulikse onderzaten en soldaten, zu Hemmersbach, Sindorf, Röttchen, Limbricht, 1515 Belehnung, schenkt seine Hälfte von Röttchen auch an Bottenbroich


Arnold II van Wachtendonk
Arnold II van Wachtendonk, geb. voor 1320.

tr. na 1335
met

NN van Gennep of van Merode, geb. voor 1320.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold*1350 Xanten †1381 Xanten 31
Maria*1350 Wachtendonk    
Godfried*1350 Wachtendonk    Bronnen:
1.Europäische Stammtafeln.-(). Neue Folge (ES-NF-2), vanaf 1978


NN van Gennep of van Merode
NN van Gennep of van Merode, geb. voor 1320.

tr. na 1335
met

Arnold II van Wachtendonk, zn. van Arnold I van Wachtendonk (kanunnik, vrijheer van Wachtendonk 1270) en Odilia van Horn, geb. voor 1320.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold*1350 Xanten †1381 Xanten 31
Maria*1350 Wachtendonk    
Godfried*1350 Wachtendonk    


Arnold I van Wachtendonk
Arnold I van Wachtendonk1, geb. Xanten na 1290, kanunnik, vrijheer van Wachtendonk 1270, ovl. Wachtendonk in 1364,
, Arnold 9e heer van Wachtendonk geboren voor 1320 te Xanten komt voor als Dinast van Millendonck huwde met van Gennep en gaf in 1322 het kasteel Wachtendonk als leen aan de Hertog van Gelre hij leefde 1326,1327,1331,1350. Arnold I heeft volgens Oidtmans nog een zoon Heinrich,deze zou samen met zijn vader mede verkopers zijn van het hof Oidmans noemt een vader en broers als medeverkoper (blz 640 van Oidtmans verzamelingen).
1303 april 20. Arnoldus, heer van Wachtendonk, ridder, verkoopt met toestemming van zijn zonen Henricus, Arnoldus, Swetherus en Johannes, de goederen te Asperden, die van Henricus genaamd Elle waren, tegen een erfcijns van 30 deniers brabants.
Archief huis Doornenburg, Gelders Archief.
Het regest luidt:
Arnoldus, heer van Wachtenduch, ridder, wiens zoon Godefridus in het huis te Walshem van de orde van St. Jan getreden is, geeft aan dit huis zijn tienden in het kerspel Enghene, die hij in leen heeft van de graaf van Gelria, en zijn overige goederen, als bruidschat ingebracht door zijn vrouw Jutta, zuster van Arnoldus de Slusa. Gevidimeerd in de acte van 1322 Juli 23 (reg.no. 7)
Jacobus de Housthoerne, domdeken te Traiectum, Henricus de Wolfsteghe, abt van het klooster van St. Paulus, geven vidimus van de acte van 1294 September 7 (reg.no. 2).
Oorspronkelijk (Inv.no 194); de zegels van de oorkonders zijn verloren.
Datering: 1322 Juli 23 (in crastino beate Marie Magdalena)
De acte is in latijn en zegt letterlijk '. cum uxore mea Jutta sorora d[omi]ni Arnoldi de Slusa.'
De acte (gedateerd 1294) noemt vervolgens onderaan de andere zonen uit het huwelijk van Arnold v Wachtendonc en Jutta [van Heusden], en dat staat niet in het regest.

tr. (1) op 7 sep 1294 met dispensatie van paus Clemens V
met

Odilia van Horn1, dr. van Willem II van Horn (heer van Altena, Kortessem) en Marguerite de Looz (vermeld 1292), geb. Hoorn in 1290,
, Huwelijkscontract met Arnold van Wachtendonck 7 sep 1294.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold II*1320     
Willem*1350 Xanten    
Hendrik*1320     

tr. (2), Kinderen: Henricus, Swederus, Arnoldus, Johan, Liesbeth, Aleid en Gertrude
met

Jutta van der Sluis (Jutta van Heusden), dr. van Robert van Heesbeen en Mechtild , geb. voor 1290,
, Een vidimus is een akte, waarbij degene, die haar uitvaardigt, verklaart een zekere akte te hebben gezien en in zijn verklaring de tekst van die akte opneemt.
Archief huis Doornenburg, Gelders Archief.
Het regest luidt: Arnoldus, heer van Wachtenduch, ridder, wiens zoon Godefridus in het huis te Walshem van de orde van St. Jan getreden is, geeft aan dit huis zijn tienden in het kerspel Enghene, die hij in leen heeft van de graaf van Gelria, en zijn overige goederen, als bruidschat ingebracht door zijn vrouw Jutta, zuster van Arnoldus de Slusa. Gevidimeerd in de acte van 1322 Juli 23 (reg.no. 7)
Jacobus de Housthoerne, domdeken te Traiectum, Henricus de Wolfsteghe, abt van het klooster van St. Paulus, geven vidimus van de acte van 1294 September 7 (reg.no. 2).
Oorspronkelijk (Inv.no 194); de zegels van de oorkonders zijn verloren.
Datering: 1322 Juli 23 (in crastino beate Marie Magdalena)
De acte is in latijn en zegt letterlijk '.. cum uxore mea Jutta sorora d[omi]ni Arnoldi de Slusa..'
De acte (gedateerd 1294) noemt vervolgens onderaan de andere zonen uit het huwelijk van Arnold v Wachtendonc en Jutta [van Heusden], en dat staat niet in het regest.
Zij wordt een zuster van Arnold de Slusa genoemd in een vidimus uit 1322,in een charter van 7 september 1294.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Godefridus     
Arnold     Bronnen:
1.Europäische Stammtafeln.-(). Neue Folge (ES-NF-2), vanaf 1978


Odilia van Horn
Odilia van Horn1, geb. Hoorn in 1290,
, Huwelijkscontract met Arnold van Wachtendonck 7 sep 1294.

tr. op 7 sep 1294 met dispensatie van paus Clemens V
met

Arnold I van Wachtendonk1, zn. van Arnold VII van Wachtendonk (Heer van Wachtendonk) en Anna van Zutphen, geb. Xanten na 1290, kanunnik, vrijheer van Wachtendonk 1270, ovl. Wachtendonk in 1364,
, Arnold 9e heer van Wachtendonk geboren voor 1320 te Xanten komt voor als Dinast van Millendonck huwde met van Gennep en gaf in 1322 het kasteel Wachtendonk als leen aan de Hertog van Gelre hij leefde 1326,1327,1331,1350. Arnold I heeft volgens Oidtmans nog een zoon Heinrich,deze zou samen met zijn vader mede verkopers zijn van het hof Oidmans noemt een vader en broers als medeverkoper (blz 640 van Oidtmans verzamelingen).
1303 april 20. Arnoldus, heer van Wachtendonk, ridder, verkoopt met toestemming van zijn zonen Henricus, Arnoldus, Swetherus en Johannes, de goederen te Asperden, die van Henricus genaamd Elle waren, tegen een erfcijns van 30 deniers brabants.
Archief huis Doornenburg, Gelders Archief.
Het regest luidt:
Arnoldus, heer van Wachtenduch, ridder, wiens zoon Godefridus in het huis te Walshem van de orde van St. Jan getreden is, geeft aan dit huis zijn tienden in het kerspel Enghene, die hij in leen heeft van de graaf van Gelria, en zijn overige goederen, als bruidschat ingebracht door zijn vrouw Jutta, zuster van Arnoldus de Slusa. Gevidimeerd in de acte van 1322 Juli 23 (reg.no. 7)
Jacobus de Housthoerne, domdeken te Traiectum, Henricus de Wolfsteghe, abt van het klooster van St. Paulus, geven vidimus van de acte van 1294 September 7 (reg.no. 2).
Oorspronkelijk (Inv.no 194); de zegels van de oorkonders zijn verloren.
Datering: 1322 Juli 23 (in crastino beate Marie Magdalena)
De acte is in latijn en zegt letterlijk '.. cum uxore mea Jutta sorora d[omi]ni Arnoldi de Slusa..'
De acte (gedateerd 1294) noemt vervolgens onderaan de andere zonen uit het huwelijk van Arnold v Wachtendonc en Jutta [van Heusden], en dat staat niet in het regest, tr. (2) met Jutta van der Sluis. Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold II*1320     
Willem*1350 Xanten    
Hendrik*1320     Bronnen:
1.Europäische Stammtafeln.-(). Neue Folge (ES-NF-2), vanaf 1978


Herman van Wachtendonk
Herman (Henricus, Heinrich ?) van Wachtendonk, geb. Xanten voor 1320, Abt te Kempen.


Sweder van Wachtendonk
Sweder van Wachtendonk, geb. Xanten na 1320, Kanunnik te Xanten.


Johann van Wachtendonk
Johann van Wachtendonk, geb. Xanten na 1320, kanunnik te Keulen & Munster,
, 1338 Dezember 17. -- Ritter Beernt van Asbeec und Seine Söhne Rolf (nebst Frau Alferne) und Ludolf treten alle ihre ererbten Güter auf dem rechten Rheinufer im Gerichte Dinslaken mit Dienstmännen, Wachszinsingen und Eigenleuten an den Grafen Dietrich von Cleve ab.
Datum 1338 des donresdaechs na sente Lucien daghe.
(Cleve-Mark, N” 223. - Original, Perg., mit den Siegeln der beiden Söhne, des Joh. v. Wachtendonck, Schwiegervaters von Rudolf und der Schöffen von Dinslaken. - Das Siegel Rudolfs ist abgefallen; das Ludolfs zeigt die beiden Rautenreihen).
Mit Urkunde vom selben Tag bekunden die Genannten vor dem Gericht Dinslaken, dass die Giiter, Mannen, etc., "dye hern Bernt van synre moeder ind van Willem van Holte, sinem oeme” zugefallen sind, vorn ihm mit Willen seiner andern Kinder und Erben seinem Sohn Rolove mit 200 Mark fiir sein
Erbteil gegeben sind.
(Cleve-Mark 224. - Original, Perg. mit den Siegeln des Richters und der Schöffen.).


Maria van Wachtendonk
Maria van Wachtendonk, geb. Xanten na 1320, Non te Xanten, Abdis van Zennewijnen.


Godefridus van Wachtendonk
Godefridus van Wachtendonk,
, Er bestaat een oorkonde in vidimus uit 1322 van de edelheer Arnoldus van Wachtendonck uit 1294, waarin hij genoemd staat met zijn vrouw Jutte, zuster van heer Arnoldus de Slusa, en hun zoon Godefridus.
Het regest vertelt dat hun zoon Godefridus intreedt in het huis te Walshem van de orde van St. Jan. Godefridus. Hij zou best wel eens de oudste zoon kunnen zijn geweest, want hij is vernoemd naar zijn grootvader Godefridus van Wachtendonck.Bronnen:
1.Europäische Stammtafeln.-(). Neue Folge (ES-NF-2), vanaf 1978


Arnold VII van Wachtendonk
Arnold VII van Wachtendonk, geb. Wachtendonk voor 1260, Heer van Wachtendonk, ovl. Xanten in 1296,
, Volgens een regest uit 1294 zou hij Godfridus moeten zijn.

tr.
met

Anna van Zutphen, geb. Zutphen voor 1260.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold I*1290 Xanten †1364 Wachtendonk 7410 
Maria*1320 Xanten    
Johann*1320 Xanten    
Sweder*1320 Xanten    
Herman*1320 Xanten    


Anna van Zutphen
Anna van Zutphen, geb. Zutphen voor 1260.

tr.
met

Arnold VII van Wachtendonk, zn. van Arnold VI van Wachtendonk (Heer van Wachtendonk) en NN van Milaer, geb. Wachtendonk voor 1260, Heer van Wachtendonk, ovl. Xanten in 1296,
, Volgens een regest uit 1294 zou hij Godfridus moeten zijn.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold I*1290 Xanten †1364 Wachtendonk 7410 
Maria*1320 Xanten    
Johann*1320 Xanten    
Sweder*1320 Xanten    
Herman*1320 Xanten    


Arnold VI van Wachtendonk
Arnold VI van Wachtendonk, geb. Wachtendonk in 1230, Heer van Wachtendonk.

tr.
met

NN van Milaer, geb. voor 1230 in Limburg.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold VII*1260 Wachtendonk †1296 Xanten 36
Willem*1260 Wachtendonk    
Johann*1260 Wachtendonk