Genealogische website van Cees Hagenbeek
Siets Zijlstra
Siets Zijlstra.

tr.
met

Klaas Jan Paarlberg, zn. van Gerrit Paarlberg (tuinbouwer) en Maartje Schuijt, geb. St. Maarten op 26 jun 1926, ovl. Schagen op 27 jul 2002.

Uit dit huwelijk 6 kinderen.


Chris Bakker
Chris Bakker.

tr.
met

Ita (Rosita Louise) Klusman, dr. van Willem Frederik Klusman en Leontine Christine Wilhelmine Schmidt, geb. Semarang (Java) [Indonesië] op 4 aug 1935


Arnold van Duvenvoorde
Arnold (Arent) van Duvenvoorde, ridder 1258-1268,
, vermeld 1248.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Florens  †1301 Veere  Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 241)


Kerstant Doedensz van Voorhout
Kerstant Doedensz van Voorhout1, drost van Holland,
, vermeld als dapifer 1167-1189 (drossaard van Holland).

tr.
met

NN van Pendrecht.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk     
Jacob     
Dirk     Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 241)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 242)


Doede van Voorhout
Doede van Voorhout1, bezit het veerrecht over de Rijn tussen Katwijk en Zwammerdam circa 1125, ovl. voor 1161,
, vermeld 1101 - ca 1130 en hij wordt ook genoemd in de Fontes Egmundenses, in een serie transacties door abt Wouter (1130-1161). Het veerrecht dat hij had wordt zo omschreven: "Die vere twischen des Rijnovers ende Zwadenburdamme".

3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Kerstant     
Gerrit  †1143   
Jacob  †1167   Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 242)


Jacob van Leiden
Jacob burggraaf van Leiden, burggraaf van Leiden (1201-1241),
, Vermeld 1201-1241, in 1223 als getuige gevolgd door
broer Dirk. 1241, item dese burchgrave Jacob voirsz, doe hij oflivich wort liet hij een dochter, die nam die graeflicheyt van Hollant in voechdijen ende gaf der jonfrouwen voirsz. in huwelike enen jongen broeder tot Kuyck ." Een circa 1420 door de familie opgestelde verklaring, geregistreerd in het Leenregister Wassenaer.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christina*1220  †1271  51Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 241)


Dirk van Raephorst
Dirk van Raephorst,
, vermeld 1221-1227.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Kerstant  †1238   Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 241)


Kerstant van Raephorst
Kerstant van Raephorst ridder, ovl. in 1238,
, vermeld 1238.

2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk  †1272 Alkmaar  
Gerard  †1272 Alkmaar  


Dirk van Raephorst
Dirk van Raephorst ridder, ovl. Alkmaar op 20 aug 1272,
, gesneuveld samen met o.a. zijn broer Gerard op een mislukte
tocht van Floris V tegen de Westfriezen, vermeld 1261-1267.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Kerstant  †1322   


Gerard van Raephorst
Gerard van Raephorst, ovl. Alkmaar op 20 aug 1272,
, gesneuveld samen met o.a. zijn broer Dirk op een mislukte
tocht van Floris V tegen de Westfriezen, vermeld 1267.

tr.
met

Alijt van Hillegersberg,
, vermeld 1269


Alijt van Hillegersberg
Alijt van Hillegersberg,
, vermeld 1269.

tr.
met

Gerard van Raephorst, zn. van Kerstant van Raephorst ridder, ovl. Alkmaar op 20 aug 1272,
, gesneuveld samen met o.a. zijn broer Dirk op een mislukte
tocht van Floris V tegen de Westfriezen, vermeld 1267


Kerstant van Raephorst
Kerstant van Raephorst ridder, ovl. in 1322,
, vermeld vanaf 1280. Hij bekleedde belangrijke functies in
het landsbestuur onder de graven Floris V en Willem III.
Zijn grafelijke lenen zijn opgesomd in,Het Oude Register
van graaf Florens. In 1290 draagt hij Raephorst
met de woning aan de graaf op, om er weer mee beleend
worden.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk     


Dirk van Raephorst
Dirk van Raephorst ridder,
, vermeld van 1328 tot 1343/4. Zijn afstammelingen zouden het goed Raephorst tot het uitsterven van de famiiie in het midden van de zeventiende eeuw in bezit houden.


Asnarius de Foix et de Comminges
Asnarius Conde de Foix et de Comminges, ovl. circa 940.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnaud I  †957   


Acfred II de Carcassona
Acfred II Comte de Carcassona, ovl. circa 934.

tr.
met

Adelaide (Adelinda) d' Auvergne, dr. van Bernard II d' Auvergne (graaf van Touluse) en Ermengarde van Chalon.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arsenda*902  †970  68


Melendes
Melendes , geb. circa 1145,
, Vermeld 15 nov 1229: Dirk van Wassenaar verkoopt zijn rechten op de hof van wijlen vrouwe Meilend aan graaf Floris IV en doet daar ten overstaan van de mannen van de graaf afstand van.

tr. circa 1165
met

Philips I van Wassenaer1, zn. van Jacob van der Does, geb. vermoedelijk Voorschoten in 1175, Heer van Wassenaar, ovl. circa 1225,
, De bronnen verschillen over de moeder(s) van de kinderen van Philips I. Aangenomen is dat dit Agnes Persijn is. Melindes was waarschijnlijk zijn eerste vrouw. Het eerst wordt hij vermeld in 1200 onder de getuigen bij het verdrag van graaf Dirk VII van Holland met hertog Hendrik I van Brabant. In 1203 komt er in het graafschap weer beroering. Graaf Dirk VII laat bij zijn overlijden slechts een dochter na, Ada. Gravin Aleid had echter een plan gesmeed om door een huwelijk van haar dochter met Lodewijk, graaf van Loon, het graafschap uit handen van graaf Willem I (de broer van Dirk VII) te houden. Bijna alle Hollandse edelen bewilligden hierin, behalve Philips van Wassenaar en enkele ministralen. Zelfs Willem van Teylingen en Wouter van Egmond stemden aanvankelijk toe, hoewel ze iets later met Philips de leiders zullen zijn van de groep edelen, die zich tegen de opvolging van Ada verzetten (de Loonse oorlog). De vroegtijdige en duidelijke stellingname van Philips in 1203 ten gunste van graaf Willem I kan verklaard worden uit een bijzondere band tussen vorst en edelman, die gelagen kan zijn gedurende de gemeenschappelijke deelname aan de kruistocht in 1189 en het verblijf in het Oosten. In 1205 komt hij voor als getuigen bij de verkoop van twee hoeven aan de abdij te Rijnsburg en zegelde in 1223 de schenkingsbrief, waarbij de weduwe van graaf Willem I aan deze abdij 50 pond Hollands gaf, voor de ziel van haar overleden man. Philips stierf omstreeks 1225, tr. (1) met NN van Voorne1. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 241)


Theodoricus Persijn
Dirck (Theodoricus) Persijn,
, Heeft een dochter, die met een van Wassenaer getrouwd zou zijn. Als vader van Agnes komt veeleer in aanmerking de Gijsbrecht Persijn, door Schotanus genoemd in verband met het beleg, in 1196 door de Bisschop van Utrecht voor de stad Coevorden geslagen. Na verovering van 'de schans' werd deze door de Bisschop ter bewaring in handen gegeven van 'Gijsbrecht Persijn - een Hollandschen Ridder - die de Drenthen wijselijck ende vredelijck berechtede.Volgens Mr. A. N. baron de Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk in het licht van de Drentse adel (Assen, 1976, p. 25), werd overigens het rechtsgezag over heel Drenthe aan Gijsbrecht Persijn opgedragen.
Vrouw centraal in opvolgingskwestie, Dordrecht 4 november 1203; na dertien jaar het bewind in Holland te hebben gevoerd is graaf Dirk VII overleden. Er schijnt geen enkele regeling te zijn getroffen voor zijn opvolging en wie daarvoor in aanmerking komt is onzeker. Het probleem is des te groter omdat Dirk geen zonen heeft nagelaten, maar alleen een dochter, Ada. Erfelijkheid van graafschappen in de mannelijke lijn is sinds lang een algemeen erkend recht geworden, maar opvolging door een vrouw bij gebrek aan mannelijke erfgenamen is nauwelijks geregeld. Gebruiken op dat gebied zijn er evenmin, want het is immers nog nooit eerder voorgekomen. Ada's recht op de troon - voor zover dat er al is - wordt op het ogenblik betwist door haar oom Willem, de broer van haar vader. Ada's moeder, Aleid van Kleef, ziet Willem echter liever niet op de troon en het verhaal gaat dat het Aleid van Kleef is geweest die heeft verhinderd dat Dirk nog tijdens zijn leven de opvolging van zijn broer Willem heeft geregeld. De geruchten gaan bovendien dat Ada in aller ijl aan graaf Lodewijk van Loon zal worden uitgehuwelijkt, zodat hij in naam van Ada kan opvolgen. Lodewijk is nu al in Dordrecht, dus hij moet aan de grens de dood van Dirk hebben staan afwachten. Het ziet er naar uit dat een groot deel van de Hollanders Willem, de zoon van Floris III, als troonopvolger zal kiezen. Vooral de adel in Zeeland en de boeren in Kennemerland hebben weinig op met graaf Lodewijk, een vreemdeling, zoals zij ook weinig moesten hebben van Aleid van Kleef, een gravin die eveneens van buitenlandse afkomst is. Eigenlijk had de Duitse keizer als leenheer in deze opvolgingskwestie moeten beslissen, maar er is op het ogenblik geen; er zijn slechts twee koningen die elkaar de kroon betwisten en zelf in een hevige troonstrijd verwikkeld zijn. Zij laten het de heren hier zelf uitvechten. Daar zal het wel op uitdraaien, want Lodewijk is niet van plan Holland zomaar op te geven.

tr.
met

Bartrade Arnoutsdr Spiker, dr. van Arnout Spiker en Immegonda


Bartrade Arnoutsdr Spiker
Bartrade Arnoutsdr Spiker.

tr.
met

Dirck (Theodoricus) Persijn,
, Heeft een dochter, die met een van Wassenaer getrouwd zou zijn. Als vader van Agnes komt veeleer in aanmerking de Gijsbrecht Persijn, door Schotanus genoemd in verband met het beleg, in 1196 door de Bisschop van Utrecht voor de stad Coevorden geslagen. Na verovering van 'de schans' werd deze door de Bisschop ter bewaring in handen gegeven van 'Gijsbrecht Persijn - een Hollandschen Ridder - die de Drenthen wijselijck ende vredelijck berechtede.Volgens Mr. A. N. baron de Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk in het licht van de Drentse adel (Assen, 1976, p. 25), werd overigens het rechtsgezag over heel Drenthe aan Gijsbrecht Persijn opgedragen.
Vrouw centraal in opvolgingskwestie, Dordrecht 4 november 1203; na dertien jaar het bewind in Holland te hebben gevoerd is graaf Dirk VII overleden. Er schijnt geen enkele regeling te zijn getroffen voor zijn opvolging en wie daarvoor in aanmerking komt is onzeker. Het probleem is des te groter omdat Dirk geen zonen heeft nagelaten, maar alleen een dochter, Ada. Erfelijkheid van graafschappen in de mannelijke lijn is sinds lang een algemeen erkend recht geworden, maar opvolging door een vrouw bij gebrek aan mannelijke erfgenamen is nauwelijks geregeld. Gebruiken op dat gebied zijn er evenmin, want het is immers nog nooit eerder voorgekomen. Ada's recht op de troon - voor zover dat er al is - wordt op het ogenblik betwist door haar oom Willem, de broer van haar vader. Ada's moeder, Aleid van Kleef, ziet Willem echter liever niet op de troon en het verhaal gaat dat het Aleid van Kleef is geweest die heeft verhinderd dat Dirk nog tijdens zijn leven de opvolging van zijn broer Willem heeft geregeld. De geruchten gaan bovendien dat Ada in aller ijl aan graaf Lodewijk van Loon zal worden uitgehuwelijkt, zodat hij in naam van Ada kan opvolgen. Lodewijk is nu al in Dordrecht, dus hij moet aan de grens de dood van Dirk hebben staan afwachten. Het ziet er naar uit dat een groot deel van de Hollanders Willem, de zoon van Floris III, als troonopvolger zal kiezen. Vooral de adel in Zeeland en de boeren in Kennemerland hebben weinig op met graaf Lodewijk, een vreemdeling, zoals zij ook weinig moesten hebben van Aleid van Kleef, een gravin die eveneens van buitenlandse afkomst is. Eigenlijk had de Duitse keizer als leenheer in deze opvolgingskwestie moeten beslissen, maar er is op het ogenblik geen; er zijn slechts twee koningen die elkaar de kroon betwisten en zelf in een hevige troonstrijd verwikkeld zijn. Zij laten het de heren hier zelf uitvechten. Daar zal het wel op uitdraaien, want Lodewijk is niet van plan Holland zomaar op te geven


Arnout Spiker
Arnout Spiker,
, een der viri clarissimi van Holland (7-10-1143), het echtpaar schenkt een hoeve land bij de kerk van Warder aan de abdij van Egmond (1130-1161).

tr.
met

Immegonda .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartrade     


Immegonda
Immegonda .

tr.
met

Arnout Spiker,
, een der viri clarissimi van Holland (7-10-1143), het echtpaar schenkt een hoeve land bij de kerk van Warder aan de abdij van Egmond (1130-1161).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartrade