Genealogische website van Cees Hagenbeek
Margaretha Danilsdr van der Merwede en Stein
Margaretha Danilsdr van der Merwede en Stein, ovl. in 1451.

tr.
met

Willem heer van Brederode1,2,3, zn. van Dirk I van Brederode Drossaet van Theylingen (heer van Brederode) en Alveradis van Heusden, geb. Santpoort slot Brederode in 1226, 2e heer van Brederode, ovl. op 3 jun 1285, begr. Velsen Brederodekapel, Engelmunduskerk op 8 jun 1285,
, leenvolger zijns vaders; ook van zijn neef, den heer van Teylingen, hield hij belangrijke leengoederen. Het eerst komt hij voor in 1244 en dan reeds als ridder, terwijl de Roomsch-Koning Willem van Holland hem in 1248 cousanguineus en nobilis vir noemt. Tijdens de regeering van Floris V behoorde hij tot de rijkste en aanzienlijkste edelen van het graafschap, zooals een nadere studie zijner bezittingen zal aantoonen, tr. (1) met Hillegonda van Voorne2,4. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

 


Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)


Costijn II van Renesse
Costijn II van Renesse1, ovl. in 1270.

tr. circa 1248
met

Hillegonda (Hildegonda) van Voorne1,2, dr. van Hendrik van Voorne (heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, vermeld 1229-1259) en Mabelia van Cysoing, geb. in 1230, ovl. op 6 apr 1302, tr. (1) met Willem heer van Brederode3,1,4. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

 

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1249  1293  44
Elisabeth     Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)
3.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)


Floris I van Scoten later van Adrichem
Floris I van Scoten later van Adrichem, heer van de Doortoge, Zegwaard en Zevenhuizen, ovl. op 1 jan 1327,
, Vermeld 1291, later van Adrichem geheten ( 1300, 1305).

 • Vader:
  Willem heer van Brederode1,2,3, zn. van Dirk I van Brederode Drossaet van Theylingen (heer van Brederode) en Alveradis van Heusden, geb. Santpoort slot Brederode in 1226, 2e heer van Brederode, ovl. op 3 jun 1285, begr. Velsen Brederodekapel, Engelmunduskerk op 8 jun 1285,
  , leenvolger zijns vaders; ook van zijn neef, den heer van Teylingen, hield hij belangrijke leengoederen. Het eerst komt hij voor in 1244 en dan reeds als ridder, terwijl de Roomsch-Koning Willem van Holland hem in 1248 cousanguineus en nobilis vir noemt. Tijdens de regeering van Floris V behoorde hij tot de rijkste en aanzienlijkste edelen van het graafschap, zooals een nadere studie zijner bezittingen zal aantoonen, tr. (2) met Margaretha Danilsdr van der Merwede en Stein, dr. van Daniel III van der Merwede en NN van Voorne en Putten. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Voorne in 1254.
 
 

tr.
met

Brechta van Rolland, ovl. op 11 okt 1335.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nicolaas     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)


Alverade van Brederode
Alverade van Brederode1, geb. Santpoort slot Brederode in 1258, vrouwe van Koudekerk, ovl. na 1323,
, vermeld 1281.

 • Vader:
  Willem heer van Brederode2,3,4, zn. van Dirk I van Brederode Drossaet van Theylingen (heer van Brederode) en Alveradis van Heusden, geb. Santpoort slot Brederode in 1226, 2e heer van Brederode, ovl. op 3 jun 1285, begr. Velsen Brederodekapel, Engelmunduskerk op 8 jun 1285,
  , leenvolger zijns vaders; ook van zijn neef, den heer van Teylingen, hield hij belangrijke leengoederen. Het eerst komt hij voor in 1244 en dan reeds als ridder, terwijl de Roomsch-Koning Willem van Holland hem in 1248 cousanguineus en nobilis vir noemt. Tijdens de regeering van Floris V behoorde hij tot de rijkste en aanzienlijkste edelen van het graafschap, zooals een nadere studie zijner bezittingen zal aantoonen, tr. (2) met Margaretha Danilsdr van der Merwede en Stein. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Voorne in 1254.
 
 

tr.
met

Dirk I van Poelgeest ridder1, zn. van Gerrit van Poelgeest, ovl. voor 13 nov 1305, tr. (2) met NN . Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk II     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (60)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
5.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)


Aleid uter Wike
Aleid uter Wike1, geb. Santpoort slot Brederode in 1260, ovl. op 25 jul 1333,
, Aangezien zij de visserij van IJselmonde had kwijtgescholden, verkondigde graaf Willem III op 29 aug. 1320, dat zij levenslang 30 pond Hollands jaarlijks zou krijgen uit de bede van Waterland. Voor haar kan men het opstel van Jhr. Beelaerts raadplegen (zie bij haar zuster). Zij wordt, in 1300 en 1305 in de testamentaire bepalingen harer zuster Alverade vermeld en is wel bedoeld in het Necrologium van Egmond op 25 Juli 1333, als Aleydis domina de Wijck (van Wijn, blz. 20). Haar neef Henric was haar erfgenaam, doch verkocht zijn rechten aan heer Jan van Polanen (Reg. Hann. blz. 222). Jhr. Belaerts houdt voor haar echtgenoot Gerard heeren Woutersz, vermeld in 1297, als wiens weduwe zij in 1330 een jaarrente van den graaf ontvangt.

 • Vader:
  Willem heer van Brederode2,3,4, zn. van Dirk I van Brederode Drossaet van Theylingen (heer van Brederode) en Alveradis van Heusden, geb. Santpoort slot Brederode in 1226, 2e heer van Brederode, ovl. op 3 jun 1285, begr. Velsen Brederodekapel, Engelmunduskerk op 8 jun 1285,
  , leenvolger zijns vaders; ook van zijn neef, den heer van Teylingen, hield hij belangrijke leengoederen. Het eerst komt hij voor in 1244 en dan reeds als ridder, terwijl de Roomsch-Koning Willem van Holland hem in 1248 cousanguineus en nobilis vir noemt. Tijdens de regeering van Floris V behoorde hij tot de rijkste en aanzienlijkste edelen van het graafschap, zooals een nadere studie zijner bezittingen zal aantoonen, tr. (2) met Margaretha Danilsdr van der Merwede en Stein. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Voorne in 1254.
 
 

tr. in 1290
met

Gerard Woutersz van Kraaienhorst (van Egmond)1, zn. van Wouter heer van Egmond en Beatrix Woutersdr van Haarlem, vermeld 1274-1319,
, bewoonde het huis Uterwijk.

Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
5.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)


Rikairde van Brederode
Rikairde van Brederode, geb. Santpoort slot Brederode in 1262, non te Rijnsburg, ovl. na 1303.

 • Vader:
  Willem heer van Brederode1,2,3, zn. van Dirk I van Brederode Drossaet van Theylingen (heer van Brederode) en Alveradis van Heusden, geb. Santpoort slot Brederode in 1226, 2e heer van Brederode, ovl. op 3 jun 1285, begr. Velsen Brederodekapel, Engelmunduskerk op 8 jun 1285,
  , leenvolger zijns vaders; ook van zijn neef, den heer van Teylingen, hield hij belangrijke leengoederen. Het eerst komt hij voor in 1244 en dan reeds als ridder, terwijl de Roomsch-Koning Willem van Holland hem in 1248 cousanguineus en nobilis vir noemt. Tijdens de regeering van Floris V behoorde hij tot de rijkste en aanzienlijkste edelen van het graafschap, zooals een nadere studie zijner bezittingen zal aantoonen, tr. (2) met Margaretha Danilsdr van der Merwede en Stein. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) Voorne in 1254.
 
 Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)


Arsenda de Carcassona i de Rass
Arsenda Comtessa de Carcassona i de Rass, geb. in 902, ovl. op 2 jun 970.

tr.
met

Arnaud I (Arnau) de Comminges Comte de Carcassona de Rass i de Conserans, zn. van Asnarius Conde de Foix et de Comminges, ovl. voor 27 nov 957.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roger I*935  1012  77


Dirk I van Poelgeest
Dirk I van Poelgeest ridder1, ovl. voor 13 nov 1305.

tr. (1)
met

Alverade van Brederode1, dr. van Willem heer van Brederode (2e heer van Brederode) en Hillegonda van Voorne, geb. Santpoort slot Brederode in 1258, vrouwe van Koudekerk, ovl. na 1323,
, vermeld 1281.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk II     

tr. (2)
met

NN .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit I     Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (60)


Etienne de Chatillon
Etienne de Chatillon, ovl. in mei 1219.

tr.
met

Eleonora van Vermandois, dr. van Raoul I graaf van Vermandois (1120 graaf van Vermandois) en Petronella (Alix) van Poitou, geb. in 1152, ovl. na 1221,
, Durch Vermchtnis kniglich, tr. (1) met Mattheus van de Elzas. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met Guillaume IV Comte de Nevers et d'Auxerre. Uit dit huwelijk geen kinderen


Johan van Herlaer
Johan heer van Herlaer, heer van Ameide en Bokhoven, ovl. na 1375.

tr.
met

Marie van Asperen, dr. van Otto van Heukelom van Asperen en Aleida van Avesnes, ovl. na 1367.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heilwich*1358  1400  42
Fije     


Johann Schenck von Nydeggen
Johann Schenck von Nydeggen.

tr.
met

Irmgard von Leyenburg (Irmgard v. Schnau ?).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lyffart*1450  1484  34


Dirk van Brederode
Dirk van Brederode1, geb. Santpoort slot Brederode in 1235, ovl. na 1306.

tr. in 1255
met

NN Hugosdr van Naaldwijk, dr. van Hugo I van Naaldwijk (heer van Naaldwijk) en NN van Velsen (erfdochter van De Heer van Velsen).

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)


Ada van Brederode
Ada van Brederode (Percijn ?), geb. Santpoort slot Brederode in 1232, baronne van Cuyck, ovl. op 20 jan 1297.

tr. circa 1252
met

Willem II van Egmond, zn. van Gerard I van Egmond en Beatrix Wouters van Haarlem, geb. voor 1223, ovl. op 20 mrt 1304,
, toen in 1242 zijn vader Gerard I van Egmond op nog jonge leeftijd kwam te overlijden was zijn zoon Willem II nog te jong om hem als leenman op te volgen. In de periode 1242-1248 zien we dan ook een Wouter van Egmond als voogd optreden. De leenrechterlijke leeftijd is 18 jaar. Deze Wouter van Egmond die we ook kennen onder de bijnaam Stoutkind wordt door Beelaerts van Blokland en Dek genoemd als derde en jongere broer van abt Lubbert van Egmond. Samen met Arnold, Nicolaas en Menzo zijn deze broers de zonen van Wouter van Egmond en kleinzonen van Gerard, een jongere broer van Willem I van Egmond.
In de Regestenlijst van de abdij van Egmond wordt vermeld:
37, 1248 October 8 (in crastino dedicationis ecclesie nostre)
Lubbertus, abt van Egmonda, verklaart met toestemming van zijn kapittel de tiende in Wijnnem, welke Wilhelmus van Egmonde, heer Gerardusz, in pand had, in leen gegeven te hebben op dezelfde voorwaarde, als deze andere goederen van de abdij in leen had
Willem was een zoon (broer) van Gerard van Egmont.
Over zijn moeder bestaat onzekerheid: bronnen spreken over Beatrix van Haarlem n over Mabilia.
Hij volgde in 1242 zijn vader (broer) op als heer van Egmond.
Omdat hij op dat moment nog niet meerderjarig was, stond hij tot 1248 onder gezag van een regent, zijn achterneef Wouter "Stoutkind" van Egmont.
Willem was gehuwd met Ada van Brederode (1222-1297).
Het echtpaar had twee kinderen:
Gerard (II) (1260?-1300), gehuwd met Elisabeth van Strijen
Halewina, gehuwd met Hendrik van Cuyck, burggraaf van Leiden
In 1258 stond hij de ambachten Oterleek, Ouddorp, Oudkarspel, Spanbroek en Wadeweij af aan graaf Floris V van Holland, in ruil waarvoor hij het ambacht Warmenhuizen in leen kreeg.
Hij breidde zijn gebied ook uit door aankopen, onder meer van Huisduinen.
Hij nam in 1282 deel aan een veldtocht van Floris V naar Friesland.
Na de moord op Floris V in 1296 begeleidde hij de nieuwe graaf Jan I van Holland op een tocht naar Engeland, waar Jan ging trouwen met een dochter van de Engelse koning.
Zijn vrouw Ada overleed in 1297 en zijn zoon Gerard in 1300.
Bijgevolg werd hij na zijn overlijden in 1304 als heer van Egmont opgevolgd door zijn kleinzoon, Willem III, tr. (2) met Mabilia de Wael. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Halewine*1260     
Gerard III  1300 Egmond  Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 78)
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)


Gijsbrecht van Vianen en van den Goye
Gijsbrecht van Vianen en van den Goye, ovl. op 21 aug 1391,
, burggraaf van Utrecht 1351, werd op 24 januari 1353 door de graaf van Holland met Vianen beleend, vermeld op 21 maart 1355 als raadsheer van graaf Willem V en evenzo 30 juni 1356 bij de verzoening met bisschop Jan van Arkel, zegelde 15 aufg. 1361 het testament van Arnoud heer van Ysselstein, 12 mei 1370 en 16 dec. 1372 raadsheer van Albert van Beieren (de ruwaard), zegelde 17 mei 1375 (samen met zijn broer Zweder van Vianen) een overeenkomst van bisschop Arend van Hoove met het Nedersticht, overl. 21 aug. 1391, tr. kort vr 24 april 1353 Beatrix van Egmond, kreeg op 1 januari 1355 als huwelijksgoed het land tussen de poort van IJsselstein en de IJsseldam (18 juni 1355 bevestigd door graaf Willem V).

tr. voor 24 apr 1353, ontvangt als huwelijksgoed het land tussen de poort van IJsselstein en de IJsseldam 1-1-1355, overl. na 14-3-1389 en vr 1403
met

Beatrix van Egmond, dr. van Jan I van Egmond (heer van Egmond) en Jutte (Guyote) van Amstel van IJsselstein (erfdochter van IJsselstein), ovl. na 14 mrt 1389.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik II*1357  1417  60
Jan  1442   
Heilwich     
Geertruid     
Maria     


Beatrix van Egmond
Beatrix van Egmond, ovl. na 14 mrt 1389.

tr. voor 24 apr 1353, ontvangt als huwelijksgoed het land tussen de poort van IJsselstein en de IJsseldam 1-1-1355, overl. na 14-3-1389 en vr 1403
met

Gijsbrecht van Vianen en van den Goye, zn. van Ridder Hendrik I van Vianen (heer van Vianen) en Catharina Gijsberts uten Goye (5e burggravin van Utrecht), ovl. op 21 aug 1391,
, burggraaf van Utrecht 1351, werd op 24 januari 1353 door de graaf van Holland met Vianen beleend, vermeld op 21 maart 1355 als raadsheer van graaf Willem V en evenzo 30 juni 1356 bij de verzoening met bisschop Jan van Arkel, zegelde 15 aufg. 1361 het testament van Arnoud heer van Ysselstein, 12 mei 1370 en 16 dec. 1372 raadsheer van Albert van Beieren (de ruwaard), zegelde 17 mei 1375 (samen met zijn broer Zweder van Vianen) een overeenkomst van bisschop Arend van Hoove met het Nedersticht, overl. 21 aug. 1391, tr. kort vr 24 april 1353 Beatrix van Egmond, kreeg op 1 januari 1355 als huwelijksgoed het land tussen de poort van IJsselstein en de IJsseldam (18 juni 1355 bevestigd door graaf Willem V).

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik II*1357  1417  60
Jan  1442   
Heilwich     
Geertruid     
Maria     


Willem II van Egmond
Willem II van Egmond, geb. voor 1223, ovl. op 20 mrt 1304,
, toen in 1242 zijn vader Gerard I van Egmond op nog jonge leeftijd kwam te overlijden was zijn zoon Willem II nog te jong om hem als leenman op te volgen. In de periode 1242-1248 zien we dan ook een Wouter van Egmond als voogd optreden. De leenrechterlijke leeftijd is 18 jaar. Deze Wouter van Egmond die we ook kennen onder de bijnaam Stoutkind wordt door Beelaerts van Blokland en Dek genoemd als derde en jongere broer van abt Lubbert van Egmond. Samen met Arnold, Nicolaas en Menzo zijn deze broers de zonen van Wouter van Egmond en kleinzonen van Gerard, een jongere broer van Willem I van Egmond.
In de Regestenlijst van de abdij van Egmond wordt vermeld:
37, 1248 October 8 (in crastino dedicationis ecclesie nostre)
Lubbertus, abt van Egmonda, verklaart met toestemming van zijn kapittel de tiende in Wijnnem, welke Wilhelmus van Egmonde, heer Gerardusz, in pand had, in leen gegeven te hebben op dezelfde voorwaarde, als deze andere goederen van de abdij in leen had
Willem was een zoon (broer) van Gerard van Egmont.
Over zijn moeder bestaat onzekerheid: bronnen spreken over Beatrix van Haarlem n over Mabilia.
Hij volgde in 1242 zijn vader (broer) op als heer van Egmond.
Omdat hij op dat moment nog niet meerderjarig was, stond hij tot 1248 onder gezag van een regent, zijn achterneef Wouter "Stoutkind" van Egmont.
Willem was gehuwd met Ada van Brederode (1222-1297).
Het echtpaar had twee kinderen:
Gerard (II) (1260?-1300), gehuwd met Elisabeth van Strijen
Halewina, gehuwd met Hendrik van Cuyck, burggraaf van Leiden
In 1258 stond hij de ambachten Oterleek, Ouddorp, Oudkarspel, Spanbroek en Wadeweij af aan graaf Floris V van Holland, in ruil waarvoor hij het ambacht Warmenhuizen in leen kreeg.
Hij breidde zijn gebied ook uit door aankopen, onder meer van Huisduinen.
Hij nam in 1282 deel aan een veldtocht van Floris V naar Friesland.
Na de moord op Floris V in 1296 begeleidde hij de nieuwe graaf Jan I van Holland op een tocht naar Engeland, waar Jan ging trouwen met een dochter van de Engelse koning.
Zijn vrouw Ada overleed in 1297 en zijn zoon Gerard in 1300.
Bijgevolg werd hij na zijn overlijden in 1304 als heer van Egmont opgevolgd door zijn kleinzoon, Willem III.

tr. (1) circa 1252
met

Ada van Brederode (Percijn ?), dr. van Dirk I van Brederode Drossaet van Theylingen (heer van Brederode) en Alveradis van Heusden, geb. Santpoort slot Brederode in 1232, baronne van Cuyck, ovl. op 20 jan 1297.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Halewine*1260     
Gerard III  1300 Egmond  

tr. (2)
met

Mabilia de Wael, dr. van Jacob Jansz de Wael, geb. Ouderkerk aan de Amstel circa 1250.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1280 Ouderkerk aan de Amstel    


Martha Johanna Engelina Holthuis
Martha Johanna Engelina Holthuis, ovl. Arnhem op 9 mei 1901.


NN Hugosdr van Naaldwijk
NN Hugosdr van Naaldwijk.

 

tr. in 1255
met

Dirk van Brederode2, zn. van Dirk I van Brederode Drossaet van Theylingen (heer van Brederode) en Alveradis van Heusden, geb. Santpoort slot Brederode in 1235, ovl. na 1306.

Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 97)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Jan van Vianen
Jan van Vianen, ovl. circa 1442.

tr. in 1408
met

Fije Johanna (Sophia) van Herlaer, dr. van Johan heer van Herlaer (heer van Ameide en Bokhoven) en Marie van Asperen


Hendrik I van Vianen
Ridder Hendrik I van Vianen, geb. circa 1285, heer van Vianen, ovl. op 3 okt 1352,
, Ridder, heer van Vianen 1352. Beloofde op 23.02.1346 de bisschop van Utrecht zijn huis Stoutenburg terug te geven na terugbetaling van aan de bisschop geleende 3000 pond. Pachtte op 23.01.1351 de hofstede Vuthoff en het goed van Hulsdingen. In 1349 erfde zijn vrouw uitgebreide bezittingen in het Gooi en het burggraafschap van Utrecht. Op 04.08.1352 werd hij door de graaf van Holland beleend met de stad Vianen en het gerecht van Helsdingen na het overlijden van zijn nicht Catharina dochter van zijn broer Zweder II van Vianen. Sindsdien Heer van Vianen.
Nog 4 kinderen: Zweder II met NN van Egmond, Nicolaas, Steven, Catharina (trouwt Gijsbrecht Bokle) en Reinoud
In 1331 namelijk pacht de proost de tienden van Breukelerveen van het kapittel van Sint Pieter (Utrechts Archief, S.Pieter, inv.nr. 870). Als zijn borgen treden op: Hendrik van Vianen (1324-1352), zoon van Hubert van Vianen.

tr, Kregen huwelijksdispensatie
met

Catharina Gijsberts uten Goye, dr. van Ghijsbrecht uten Goye famulus (2e burggraaf van Utrecht) en Margriet van Bosinchem, geb. circa 1300, 5e burggravin van Utrecht, ovl. voor 1 mei 1351,
, haar vader kan #7518 zijn
op 27.08.1349 werd zij beleend met het burggraafschap van Utrecht en uitgebreide goederen in het Gooi, sindsdien burggravin van Utrecht. Het burggraafschap van het Stich Utrecht omvatte het tienden recht en belening van: 264 mergen land op de 'Bolgerij', 1/3 van het gerecht en de tienden op Lakervelt met 52 mergen land op 'Scherpenswijk', gerechten, tienden en landerijen in de heerlijkheid Heelsloot, het gerecht van 't Goi, Houten, Tul en 't Waal, Hondswijk, de Waard, 20 mergen onder 't Waal, het veer van Tul op Oldenslijk, het gerecht van Jaarsveld, Everdingen, Golberdingen, Parijs, Gasperden en Over-Boeicop, benevens het visrecht tussen Pasijser-stege en Oldenslijk en de Poelwaard.

Uit dit huwelijk 5 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbrecht  1391   
Reinout     
Zweder  1403   
Hendrik  1392   
Hubert