GensDataPro persoonskaarten 19580-19599
Jacobus van Dijck

Jacobus van Dijck, geb. te Den Haag, doopgetuige van Cornelis van der Gaag te Loosduinen op 17 sep 1702, doopgetuige van Willemijn van der Gaag te Loosduinen op 30 aug 1705.

tr. (Trijntje ongeveer 23 jaar oud) op 16 nov 1692
met

Trijntje van der Gaag, dr. van Cornelis van der Gaag en Martje Samuelsdr van Egmond, ged. te Loosduinen op 3 jun 1669 (getuigen: Trijntie Lambrecht en Trijntie Cornelissen van der Meyde), doopgetuige van Cornelis van der Gaag te Loosduinen op 17 sep 1702, doopgetuige van Willemijn van der Gaag te Loosduinen op 30 aug 1705


Cornelis Willems van Loo

Cornelis Willems van Loo, geb. te Heusden.

tr. (Willemijna ongeveer 27 jaar oud) op 16 jul 1690
met

Willemijna van der Gaag, dr. van Cornelis van der Gaag en Martje Samuelsdr van Egmond, ged. te Loosduinen op 18 mrt 1663


Gerrit Rotteveel

Gerrit Rotteveel.

tr. (Anna ongeveer 20 jaar oud) te Loosduinen op 28 mei 1708
met

Anna van der Gaag, dr. van Samuel van der Gaag en Cornelia Jans van Dijk, ged. te Loosduinen op 3 feb 1688 (getuigen: Hendrik van Heusden, Maria Meisje en Catharina van Dijck).
Gerrit Rotteveel en Anna van der Gaag
't regt betaalt


Pieter van der Gaag

Pieter van der Gaag, ged. te Loosduinen op 1 jan 1680.

tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 28 jaar oud) te Loosduinen op 3 jul 1718
met

Maria (Marijtie) van der Gaag, dr. van Samuel van der Gaag en Cornelia Jans van Dijk, ged. te Loosduinen op 27 mrt 1690 (getuigen: Cornelis van der Gaegh en Trijntie Cornelis), doopgetuige van Cornelia van der Gaag te Loosduinen op 4 apr 1728


Andries Sluijmers

Andries Sluijmers, geb. te Breda.

otr. te Loosduinen op 26 apr 1722, tr. (Cornelia ongeveer 24 jaar oud) te Scheveningen op 10 mei 1722
met

Cornelia van der Gaag, dr. van Samuel van der Gaag en Cornelia Jans van Dijk, ged. te Loosduinen op 23 jun 1697 (getuigen: Cornelis van Dijck en Maria van Dijck)


Aagje van Dorp

Aagje van Dorp, geb. te Wateringen bij Rijswijk.

otr. te Loosduinen op 31 jan 1717, tr. (Samuel ongeveer 56 jaar oud) te Rijswijk op 14 feb 1717
met

Samuel van der Gaag, zn. van Cornelis van der Gaag en Martje Samuelsdr van Egmond, ged. te Loosduinen op 19 jan 1661, tr. (1) met Cornelia Jans van Dijk.
wonende 's-Hage op 26 jan 1687


Frank Griffijn

Frank Griffijn, ged. te Maassluis op 23 aug 1673, smid, doopgetuige van Frank van der Gaag te Loosduinen op 20 aug 1724, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te 's-Gravenzande in 1737, begr. op 24 mei 1737.

tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) te 's-Gravenzande op 5 mei 1697
met

Jannetje Reigersbergen, dr. van Jan Pouwelsz Reigersbergen (bouwman, duinmeier, molenmeester) en Barbara Jansdr Dom, ged. te 's-Gravenzande op 24 nov 1675, doopgetuige van Jannetje van der Gaag te Loosduinen op 19 mei 1726, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te 's-Gravenzande op 31 mrt 1753.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje~1698 's-Gravenzande    12 


Jannetje Reigersbergen

Jannetje Reigersbergen, ged. te 's-Gravenzande op 24 nov 1675, doopgetuige van Jannetje van der Gaag te Loosduinen op 19 mei 1726, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) te 's-Gravenzande op 31 mrt 1753.

tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) te 's-Gravenzande op 5 mei 1697
met

Frank Griffijn, zn. van Arent Griffijn (smid, herbergier, schepen) en Neeltje Franken, ged. te Maassluis op 23 aug 1673, smid, doopgetuige van Frank van der Gaag te Loosduinen op 20 aug 1724, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te 's-Gravenzande in 1737, begr. op 24 mei 1737.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje~1698 's-Gravenzande    12 Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), Type: boek, Uitgegeven: 1968 (blz. 112)
2.Oud Rechterlijk Archief 's-Gravenzande (ORA 048), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Nat. Arch, Archief: ORA 's-Gravenzande, Onderwerp: Nalatenschap, Akteplaats: 's-Gravenzande, periode: 1683 (24 mrt 1683 akte 169)


Jan Pouwelsz Reigersbergen

Jan Pouwelsz Reigersbergen1,2, geb. te Zandambacht circa 1617, bouwman, duinmeier, molenmeester, ovl. (hoogstens 66 jaar oud) voor 24 feb 1683.

tr. (ongeveer 22 jaar oud) (1) in 1639
met

Maartje Cornelisdr Goudappel.
bouwman (boer) in 't Noorland, duinmeier en molenmeester. Daarnaast is hij schepen van 1662 tot 1681, gezworene ofwel kroosheemraad van de omstreeks 1420 bedijkte polder Nieuwland grenzend aan het Noordland, diaken en ouderling(1669-1673). In het begin van de Reformatie gingen geslachten die zich in deze streek protestant verklaarden hun achternaam anders schrijven. De familie behoorde tot de Nederduits-gereformeerde godsdienst. Jan Pouwelsz behoorde tot de welstandsklasse (kapitalist).

tr. (ongeveer 29 jaar oud) (2) in 1646
met

Leuntje Jacobsdr van der Post1, geb. te Zandambacht.

tr. (resp. ongeveer 56 en ongeveer 23 jaar oud) (3) te 's-Gravenzande op 7 mei 1673
met

Barbara Jansdr Dom1,2, dr. van Jan Willemsz Dom en Neeltgen Pietersdr van Staalduinen, geb. te Den Haag circa 1650, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Zandambacht op 12 jun 1708.
ORA 's Gravenzande f 169v dd 24-3-1683: Comp Barbara Jansdr Deunisvelt weduwe van Jan Poulusz Deunisvelt (moet zijn Reijgersbergen) mitsgaders Arent Bom als getrouwd hebbende Jaepje Jansdr Reijgersbergh meerderjarige dochter, idem dezelve Arent Bom als executeur van het testament van Jan Pouwelsz Reijgersbergen op 15-3-1678 voor notaris Wilem van Rijs gepasseerd, en nog Cornelis Willemsz Hogeveen de Jonge marktschipper tot 's Gravenzande, mitsgaders Cornelis Cornelisz van Veen korenolenaar tot Monster als bij de voorz Arent Willemsz Bom uit kracht van het voorz testament gesurrogeerde mede executeurs van hetzelve testamen volgens akte op 24-4-1682 voor notaris Johan van Heijningen gepasseerd, nog de voorn Arent Willemsz Bom, Cornelis Cornelisz Hogeveen en Cornelis Cornelisz van Veen als bij akte van het Hof van Holland dd 10-2-1683 gestelde voogden over de minderjarige kinderen, kindskinderen en erfgenamen van de voorn Jan Paulusz Reijgersbergen, voorts elk in haar privé en in solidum vervangende en hen sterk makende en de rato caverende voor Maertje Jansdr Reijgersbergen, en bekenden elk in hun voorz kwaliteit verkocht te hebben aan de heer Hendrick Houckwater penningmeester ter Griffie van de voorz Hof van Holland zeker 2 morgen 2 hond teelland.
In de volgende akte nr 172v. wordt deze partij land verkocht aan Cornelis Hendricksz Dortwegh en heeft Maartje Jansdr recht op 4/5 deel en de kinderen van Hendrick Cornelisz Dortwegh met nl Paulus, Jan Neeltje Aaltje, Barbara en Cornelis.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje~1675 's-Gravenzande †1753 's-Gravenzande 77Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), Type: boek, Uitgegeven: 1968 (blz. 112)
2.Oud Rechterlijk Archief 's-Gravenzande (ORA 048), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Nat. Arch, Archief: ORA 's-Gravenzande, Onderwerp: Nalatenschap, Akteplaats: 's-Gravenzande, periode: 1683 (24 mrt 1683 akte 169)
3.Website: http://www.Jacobs-Schumacher.Eu/ (W 055), Type: Algemene bron, veld 1: Van den Burch
4.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), Type: boek, Uitgegeven: 1968 (blz. 117)


Barbara Jansdr Dom

Barbara Jansdr Dom1,2, geb. te Den Haag circa 1650, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Zandambacht op 12 jun 1708.

tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 56 jaar oud) te 's-Gravenzande op 7 mei 1673
met

Jan Pouwelsz Reigersbergen1,2, zn. van Pauwel Thonisz Reigersbergen (duijnmeier, bouwman in 't Noorland) en Maartje Jorisdr Buijs, geb. te Zandambacht circa 1617, bouwman, duinmeier, molenmeester, ovl. (hoogstens 66 jaar oud) voor 24 feb 1683, tr. (1) met Maartje Cornelisdr Goudappel.
bouwman (boer) in 't Noorland, duinmeier en molenmeester. Daarnaast is hij schepen van 1662 tot 1681, gezworene ofwel kroosheemraad van de omstreeks 1420 bedijkte polder Nieuwland grenzend aan het Noordland, diaken en ouderling(1669-1673). In het begin van de Reformatie gingen geslachten die zich in deze streek protestant verklaarden hun achternaam anders schrijven. De familie behoorde tot de Nederduits-gereformeerde godsdienst. Jan Pouwelsz behoorde tot de welstandsklasse (kapitalist).
ORA 's Gravenzande f 169v dd 24-3-1683: Comp Barbara Jansdr Deunisvelt weduwe van Jan Poulusz Deunisvelt (moet zijn Reijgersbergen) mitsgaders Arent Bom als getrouwd hebbende Jaepje Jansdr Reijgersbergh meerderjarige dochter, idem dezelve Arent Bom als executeur van het testament van Jan Pouwelsz Reijgersbergen op 15-3-1678 voor notaris Wilem van Rijs gepasseerd, en nog Cornelis Willemsz Hogeveen de Jonge marktschipper tot 's Gravenzande, mitsgaders Cornelis Cornelisz van Veen korenolenaar tot Monster als bij de voorz Arent Willemsz Bom uit kracht van het voorz testament gesurrogeerde mede executeurs van hetzelve testamen volgens akte op 24-4-1682 voor notaris Johan van Heijningen gepasseerd, nog de voorn Arent Willemsz Bom, Cornelis Cornelisz Hogeveen en Cornelis Cornelisz van Veen als bij akte van het Hof van Holland dd 10-2-1683 gestelde voogden over de minderjarige kinderen, kindskinderen en erfgenamen van de voorn Jan Paulusz Reijgersbergen, voorts elk in haar privé en in solidum vervangende en hen sterk makende en de rato caverende voor Maertje Jansdr Reijgersbergen, en bekenden elk in hun voorz kwaliteit verkocht te hebben aan de heer Hendrick Houckwater penningmeester ter Griffie van de voorz Hof van Holland zeker 2 morgen 2 hond teelland.
In de volgende akte nr 172v. wordt deze partij land verkocht aan Cornelis Hendricksz Dortwegh en heeft Maartje Jansdr recht op 4/5 deel en de kinderen van Hendrick Cornelisz Dortwegh met nl Paulus, Jan Neeltje Aaltje, Barbara en Cornelis, tr. (2) met Leuntje Jacobsdr van der Post1.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje~1675 's-Gravenzande †1753 's-Gravenzande 77Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), Type: boek, Uitgegeven: 1968 (blz. 112)
2.Oud Rechterlijk Archief 's-Gravenzande (ORA 048), Type: Notariele akte, Archiefnaam: Nat. Arch, Archief: ORA 's-Gravenzande, Onderwerp: Nalatenschap, Akteplaats: 's-Gravenzande, periode: 1683 (24 mrt 1683 akte 169)
3.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), Type: boek, Uitgegeven: 1968 (blz. 117)


Pauwel Thonisz Reigersbergen

Pauwel Thonisz Reigersbergen1,2, geb. te 's-Gravenzande circa 1592, duijnmeier, bouwman in 't Noorland, ovl. (minstens 87 jaar oud) tussen 1679 en 1683.

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) circa 1616
met

Maartje Jorisdr Buijs2, dr. van Joris Willemsz Buijs en Jannetgen Jans, geb. circa 1595, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Zandambacht in 1664.
Puwel Tonisz Reigersberg, ‘duijnmeier’ wonende te 'Capwoeninghe' huwt Maartje Jorisdr Buijs,. Zij krijgen in 1617/1618 een zoon Jan Pouwelsz Reigersberg (Reijgersbergen), die in 1639 trouwt in 1639 Maartje Cdr Goudappel, dochter van Cornelis Goudappel.
Jan Pouwels Reigersberg(en) is van beroep bouwman (boer) in ’t Noorland, duinmeier en molenmeester. Daarnaast is hij schepen van 1662 tot 1681, gezworene ofwel kroosheemraad van de omstreeks 1420 bedijkte polder Nieuwland grenzend aan het Noordland, diaken en ouderling(1669-1673).
In het begin van de Reformatie gingen geslachten die zich in deze streek protestant verklaarden hun achternaam anders schrijven. De familie behoorde tot de Nederduits-gereformeerde godsdienst. Jan Pouwelsz behoorde tot de welstandsklasse (kapitalist). Jan (Pouwelsz) Reigersbergen krijgt uit het huwelijk met Maartje Goudappel 6 kinderen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1617 Zandambacht †1683  66Bronnen:
1.Website: http://www.Jacobs-Schumacher.Eu/ (W 055), Type: Algemene bron, veld 1: Van den Burch
2.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), Type: boek, Uitgegeven: 1968 (blz. 117)


Maartje Jorisdr Buijs

Maartje Jorisdr Buijs1, geb. circa 1595, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Zandambacht in 1664.

tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) circa 1616
met

Pauwel Thonisz Reigersbergen2,1, geb. te 's-Gravenzande circa 1592, duijnmeier, bouwman in 't Noorland, ovl. (minstens 87 jaar oud) tussen 1679 en 1683.
Puwel Tonisz Reigersberg, ‘duijnmeier’ wonende te 'Capwoeninghe' huwt Maartje Jorisdr Buijs,. Zij krijgen in 1617/1618 een zoon Jan Pouwelsz Reigersberg (Reijgersbergen), die in 1639 trouwt in 1639 Maartje Cdr Goudappel, dochter van Cornelis Goudappel.
Jan Pouwels Reigersberg(en) is van beroep bouwman (boer) in ’t Noorland, duinmeier en molenmeester. Daarnaast is hij schepen van 1662 tot 1681, gezworene ofwel kroosheemraad van de omstreeks 1420 bedijkte polder Nieuwland grenzend aan het Noordland, diaken en ouderling(1669-1673).
In het begin van de Reformatie gingen geslachten die zich in deze streek protestant verklaarden hun achternaam anders schrijven. De familie behoorde tot de Nederduits-gereformeerde godsdienst. Jan Pouwelsz behoorde tot de welstandsklasse (kapitalist). Jan (Pouwelsz) Reigersbergen krijgt uit het huwelijk met Maartje Goudappel 6 kinderen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1617 Zandambacht †1683  66Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), Type: boek, Uitgegeven: 1968 (blz. 117)
2.Website: http://www.Jacobs-Schumacher.Eu/ (W 055), Type: Algemene bron, veld 1: Van den Burch


Arent Griffijn

Arent Griffijn, ged. te Overschie op 4 jan 1634 (getuige: Annetgen Cornelis), smid, herbergier, schepen, koopt als smidsgezel van Rotterdam huis in Naaldwijk in 1659, schepen van Naaldwijk (wk Nw 4/65) op 30 jul 1669, lidmaat te 's-Gravenzande in 1714, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te 's-Gravenzande in 1718.

tr. (ongeveer 25 jaar oud) (1) te Rotterdam op 6 apr 1659
met

Geertgen Jaspers van Velde, geb. te Naaldwijk, ovl. voor apr 1669.
Arent Griffijn en Geertgen Jaspers van Velde
met attestatie van Naaldwijk 20 april 1659

tr. (ongeveer 35 jaar oud) (2) te Schipluiden op 7 apr 1669
met

Neeltje Franken, geb. te Schipluiden, begr. te Naaldwijk op 27 aug 1712.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frank~1673 Maassluis †1737 's-Gravenzande 63


Geertgen Jaspers van Velde

Geertgen Jaspers van Velde, geb. te Naaldwijk, ovl. voor apr 1669.

tr. (Arent ongeveer 25 jaar oud) te Rotterdam op 6 apr 1659
met

Arent Griffijn, zn. van Thomas Griffijn (smid) en Lijsbeth Ariens, ged. te Overschie op 4 jan 1634 (getuige: Annetgen Cornelis), smid, herbergier, schepen, koopt als smidsgezel van Rotterdam huis in Naaldwijk in 1659, schepen van Naaldwijk (wk Nw 4/65) op 30 jul 1669, lidmaat te 's-Gravenzande in 1714, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te 's-Gravenzande in 1718, tr. (2) met Neeltje Franken.
Arent Griffijn en Geertgen Jaspers van Velde
met attestatie van Naaldwijk 20 april 1659


Thomas Griffijn

Thomas Griffijn, smid.

otr. (1) te Rotterdam op 9 mei 1627, tr. te Rotterdam op 24 mei 1627
met

Lijsbeth Ariens, ovl. voor jan 1655.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huigh~1633 Overschie †1638  5
Arent~1634 Overschie †1718 's-Gravenzande 83
Annetgen~1636 Overschie    
Huigh~1638 Overschie    
Jan~1644 Overschie    

otr. (2) te Rotterdam op 3 jan 1655, tr. te Rotterdam op 26 jan 1655
met

Sara Boudewijns.
weduwe, wonend in de Santstraat


Lijsbeth Ariens

Lijsbeth Ariens, ovl. voor jan 1655.

otr. te Rotterdam op 9 mei 1627, tr. te Rotterdam op 24 mei 1627
met

Thomas Griffijn, zn. van Huijg Griffijn, smid, tr. (2) met Sara Boudewijns.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huigh~1633 Overschie †1638  5
Arent~1634 Overschie †1718 's-Gravenzande 83
Annetgen~1636 Overschie    
Huigh~1638 Overschie    
Jan~1644 Overschie    


Huijg Griffijn

Huijg Griffijn.

Kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thomas     
Jan  †1664   


Jan Huijgen

Jan Huijgen, doopgetuige van Huigh Thomaszn Griffijn te Overschie op 5 dec 1638, ovl. na 15 apr 1664.

otr. te Rotterdam op 13 dec 1626, tr. te Rotterdam op 3 jan 1627
met

Maertge Dircks.
Jan Huijgen en Maertge Dircks
trouwdatum staat niet vermeld in de akte, er zijn nog meer kinderen Saera 20-12-1634, Aereiaendtgen 14-4-1637, Aeriaentgen 01-4-1640, Aege 3-2-1643

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbet~1627 Rotterdam    
Geertgen~1632 Rotterdam    


Maertge Dircks

Maertge Dircks.

otr. te Rotterdam op 13 dec 1626, tr. te Rotterdam op 3 jan 1627
met

Jan Huijgen, zn. van Huijg Griffijn, doopgetuige van Huigh Thomaszn Griffijn te Overschie op 5 dec 1638, ovl. na 15 apr 1664.
Jan Huijgen en Maertge Dircks
trouwdatum staat niet vermeld in de akte, er zijn nog meer kinderen Saera 20-12-1634, Aereiaendtgen 14-4-1637, Aeriaentgen 01-4-1640, Aege 3-2-1643

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbet~1627 Rotterdam    
Geertgen~1632 Rotterdam    


Neeltje Franken

Neeltje Franken, geb. te Schipluiden, begr. te Naaldwijk op 27 aug 1712.

tr. (Arent ongeveer 35 jaar oud) te Schipluiden op 7 apr 1669
met

Arent Griffijn, zn. van Thomas Griffijn (smid) en Lijsbeth Ariens, ged. te Overschie op 4 jan 1634 (getuige: Annetgen Cornelis), smid, herbergier, schepen, koopt als smidsgezel van Rotterdam huis in Naaldwijk in 1659, schepen van Naaldwijk (wk Nw 4/65) op 30 jul 1669, lidmaat te 's-Gravenzande in 1714, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te 's-Gravenzande in 1718, tr. (1) met Geertgen Jaspers van Velde.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frank~1673 Maassluis †1737 's-Gravenzande 63