Genealogische website van Cees Hagenbeek
Gijsbert Alberts Hage
Gijsbert Alberts Hage.

tr.
met

Metje Willems.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria     


Metje Willems
Metje Willems.

tr.
met

Gijsbert Alberts Hage.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria     


Pieter Gerritse Bikker
Pieter Gerritse Bikker, geb. Leerdam in 1656.

tr. Leerdam op 5 sep 1707
met

Aaltje Hendriks van den Burggraaf, dr. van Jan Rochusse de Rover (landbouwer, schepen van Lakerveld) en Heiltje Florisse Baggerman, ged. Lexmond op 3 nov 1670.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arie*1708 Leerbroek    


Aaltje Hendriks van den Burggraaf
Aaltje Hendriks van den Burggraaf, ged. Lexmond op 3 nov 1670.

tr. Leerdam op 5 sep 1707
met

Pieter Gerritse Bikker, zn. van Gerrit Pieterse Bikker en Barbara Jans, geb. Leerdam in 1656.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arie*1708 Leerbroek    


Jan Rochusse de Rover
Jan Rochusse de Rover (Jan Rochusse van den Burggraaf), ged. Werkendam op 3 feb 1639, landbouwer, schepen van Lakerveld, ovl. op 8 feb 1721.

tr. Meerkerk op 21 nov 1669
met

Heiltje Florisse Baggerman, dr. van Floris Dircks Baggerman en Leentje Jans, ged. Hardinxveld op 28 feb 1639.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje~1670 Lexmond    


Heiltje Florisse Baggerman
Heiltje Florisse Baggerman, ged. Hardinxveld op 28 feb 1639.

tr. Meerkerk op 21 nov 1669
met

Jan Rochusse de Rover (Jan Rochusse van den Burggraaf), zn. van Rochus Wouters de Rover (schepen en heilige geestmeester te Meerkerk) en Gijsbertje Jans, ged. Werkendam op 3 feb 1639, landbouwer, schepen van Lakerveld, ovl. op 8 feb 1721.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje~1670 Lexmond    


Floris Dircks Baggerman
Floris Dircks Baggerman.

tr.
met

Leentje Jans.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heiltje~1639 Hardinxveld    


Leentje Jans
Leentje Jans.

tr.
met

Floris Dircks Baggerman.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heiltje~1639 Hardinxveld    


Rochus Wouters de Rover
Rochus Wouters de Rover, geb. in 1610, schepen en heilige geestmeester te Meerkerk.

tr.
met

Gijsbertje Jans, geb. circa 1615.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1639 Werkendam 1721  82


Gijsbertje Jans
Gijsbertje Jans, geb. circa 1615.

tr.
met

Rochus Wouters de Rover, zn. van Hendrik Adriaanse Burggraaf en Anneke Jansdr, geb. in 1610, schepen en heilige geestmeester te Meerkerk.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1639 Werkendam 1721  82


Hendrik Adriaanse Burggraaf
Hendrik Adriaanse Burggraaf, geb. circa 1570.

tr.
met

Anneke Jansdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rochus*1610     


Anneke Jansdr
Anneke Jansdr.

tr.
met

Hendrik Adriaanse Burggraaf, zn. van Adriaan Hendriksz Burggraaf en Barbara Dircksdr, geb. circa 1570.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rochus*1610     


Adriaan Hendriksz Burggraaf
Adriaan Hendriksz Burggraaf.

tr.
met

Barbara Dircksdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1570     


Barbara Dircksdr
Barbara Dircksdr.

tr.
met

Adriaan Hendriksz Burggraaf.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1570     


Gerrit Pieterse Bikker
Gerrit Pieterse Bikker, geb. Middelkoop in 1630, ovl. Leerbroek op 7 mrt 1693.

tr. Leerbroek op 12 sep 1655
met

Barbara Jans.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1656 Leerdam    


Barbara Jans
Barbara Jans.

tr. Leerbroek op 12 sep 1655
met

Gerrit Pieterse Bikker, zn. van Pieter Cornelis Bikker en Maeijcken Gerritsdr Willigen, geb. Middelkoop in 1630, ovl. Leerbroek op 7 mrt 1693.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1656 Leerdam    


Pieter Cornelis Bikker
Pieter Cornelis Bikker, Cornelisz, geb. circa 1600, ovl. voor 7 apr 1655,
, RA Leerdam f28 7-4-1655
Cornelis Thijmansen wonende int Hoogheijnt van Middelcoop gaf over aan Maaycken Gerrits weduwe van zal: Peeter Cornelissen seckere seven hont lands gelegen op Hooch Oosterwijk streckende van Willem Ariensen halven dwarssloot af, tot de voorn: Cornelis Thijmansen halven dwarssloot toe, boven naast gelant Lambert Adriaensen cum suis en beneden Cornelis Cornelissen den Besten.
Deze?:
RA Gorinchem fol 137 14-8-1623
Cornelis Ariss won laageind van Middelcoop tr aan voogden v/h nagelaten weeskind van Grietgen Ingusdr za geproc door Herman Willemss won Weverswijk een rentebrief met als onderpand 9 m min 1 h met huis en hofstad in het Laageind van Middelcoop gemeen met Peter Corneliss, ow Adriaen Corneliss, enz.
RA Gorinchem fol 176 26-5-1625
Arien Willemss, Cornelis Gheritss, Dirck Corneliss, Jacob Thoniss KOIJMAN elk vzz en tesamen verv Huibert Willemss voor een hand; Jacob Thoniss, Jan Govertss, Adriaentge Woutersdr X Barth VAN BUIJREN Corneliss za en Lijske Petersdr X Adriaen HAGEN za, beide wden geass met hun gekozen vgdn Jacob Thoniss en Jan Govertss voor een hand; Dirck Lucass X Maijken Mertendr won te Leerdam voor een hand; Belyken Petersdr VAN MUIJLWIJCK X Peter HAEGEN za geass met Cornelis Corneliss schout te Leerbroek als vgd van nagelaten kinderen van voorn echtpaar voor een hand; allen tesatnen erfgenamen van Adriaentge Bastiaensdr za en tr aan Peter Corneliss won op het laageind van Middelcoop de gerechte helft van 8 m 5 h op het laageind van Middelcoop, bov Adriaen Corneliss, ben Dieuwerken Claesdr, strekk v/d Leerbroekse Kijlspit t/d Huibertse opslag toe.
RA Gorinchem nr 281 3(?)-9-1633
.. 7 h op t laageind van Middelcoop in het weer van Cornelis Ghovertss, strekk v/d middelwetering af t/d halve dwarssloot van Dirck Willemss steenbacker, ow Flooris Claess, ww Peter Corneliss ..
RA Gorinchem fol 322 19-11-1635
Peter Corneliss gesworene van Middelcoop oud ca 40 jaren en Goevert Goevertss won in de heerlijkheid van Vuren oud 36 jaren, Jan Hendricxs won op Leuven oud 34 (39?) jaren en Gijsbert Melss won op Oosterwijk oud ca 23 jaren verklaren op verzoek van Cornelis Henricx van Vianen en Jan Melchiorss omtrent een hooibrand in een berg achter het huis waarin Jan Melchiorss woont.
RA Gorinchem fol 18 28-4-1653
Willem Ariens won in Leerbroek tr aan Antonis Claes waersman van t laageind van Middelcoop 1 m op Middelcoop, bov de wde van Pieter Corneliss, ben enz.
RA Gorinchem nr 152 3-12-1664
.. nog 11 h op Leerbroek, strekk v/d Middelkoopse keelspit t/d halve dwarssloot v/d wde van Peter Cornelisse, bov en ben Anthonis Claesen ..
RA Gorinchem nr 151a 8-12-1664
.. nog 1 m 4 h in t Bollegat te Leerbroek, strekk v/d Middelcoopse keelspit t/d halve dwarssloot van de wde van Peter Cornelisse, bov en ben Anthonis Claessen ..
RA Gorinchem nr 74 1672
.. nog een griend gen de oude coij groot 1 m gelegen op Hoog-Oosterwijk, strekk v/d halve dwarssloot van Gerridt Wouterse af t/d halve dwarssloot v/d kinderen van Claes Jacobse za toe, bov de wde van Peter Cornelisse en ben Cornelis Thijmanse ..
RA Gorinchem nr 122 22-6-1676
.. nog de helft van een hofstede en huis groot 5 m 1 h op t laageind van Middelcoop en belend volgens de lootcedule tussen Dirck Cornelisse en Peter Cornelisse dd 10-5-1629; nog het part van 2 m op Klein-Oosterwijk .. 98,236.

tr. circa 1628
met

Maeijcken Gerritsdr (Maaike) Willigen, geb. circa 1600,
, RA Leerdam f28 7-4-1655
Cornelis Thijmansen wonende int Hoogheijnt van Middelcoop gaf over aan Maaycken Gerrits weduwe van zal: Peeter Cornelissen seckere seven hont lands gelegen op Hooch Oosterwijk [zie volgende akte] streckende van Willem Ariensen halven dwarssloot af, tot de voorn: Cornelis Thijmansen halven dwarssloot toe, boven naast gelant Lambert Adriaensen cum suis en beneden Cornelis Cornelissen den Besten.
RA Gorinchem fol 67v t/m 68v 29-11-1688
Cornelis BICKER schout te Leerbroek, Arie BICKER vhz en de rato cav voor zijn broer en zus Anneke en Gerrit Peters, Peter Hendricxs VAN MOURICK zoon van Hendrick Janse VAN MOURICK X Aeltie Peters en de voorn Cornelis BICKER als oom en vgd v/d kinderen van Dirck BICKER, tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van hun moeder resp grootmoeder Maijke Gerits za, deling als volgt:
Cornelis BICKER, Arie BICKER en de kinderen van Dirck BICKER: 2 m en 75 roeden op Leerbroek gen "de Brieijlegat",
Gerrit BICKER en Hendrick Janse: 7 h en 1 m op Oosterwijk,
Anneke BICKER: een hofstede op Middelcoop groot 13 h met 7 h.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1630 Middelkoop 1693 Leerbroek 63
Dirck*1640     
Aaltje*1629     


Maeijcken Gerritsdr Willigen
Maeijcken Gerritsdr (Maaike) Willigen, geb. circa 1600,
, RA Leerdam f28 7-4-1655
Cornelis Thijmansen wonende int Hoogheijnt van Middelcoop gaf over aan Maaycken Gerrits weduwe van zal: Peeter Cornelissen seckere seven hont lands gelegen op Hooch Oosterwijk [zie volgende akte] streckende van Willem Ariensen halven dwarssloot af, tot de voorn: Cornelis Thijmansen halven dwarssloot toe, boven naast gelant Lambert Adriaensen cum suis en beneden Cornelis Cornelissen den Besten.
RA Gorinchem fol 67v t/m 68v 29-11-1688
Cornelis BICKER schout te Leerbroek, Arie BICKER vhz en de rato cav voor zijn broer en zus Anneke en Gerrit Peters, Peter Hendricxs VAN MOURICK zoon van Hendrick Janse VAN MOURICK X Aeltie Peters en de voorn Cornelis BICKER als oom en vgd v/d kinderen van Dirck BICKER, tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van hun moeder resp grootmoeder Maijke Gerits za, deling als volgt:
Cornelis BICKER, Arie BICKER en de kinderen van Dirck BICKER: 2 m en 75 roeden op Leerbroek gen "de Brieijlegat",
Gerrit BICKER en Hendrick Janse: 7 h en 1 m op Oosterwijk,
Anneke BICKER: een hofstede op Middelcoop groot 13 h met 7 h.

tr. circa 1628
met

Pieter Cornelis Bikker, Cornelisz, zn. van Cornelis Willems Bikker (waarsman van Leerbroek en Middelkoop) en Maria Dirrixdr, geb. circa 1600, ovl. voor 7 apr 1655,
, RA Leerdam f28 7-4-1655
Cornelis Thijmansen wonende int Hoogheijnt van Middelcoop gaf over aan Maaycken Gerrits weduwe van zal: Peeter Cornelissen seckere seven hont lands gelegen op Hooch Oosterwijk streckende van Willem Ariensen halven dwarssloot af, tot de voorn: Cornelis Thijmansen halven dwarssloot toe, boven naast gelant Lambert Adriaensen cum suis en beneden Cornelis Cornelissen den Besten.
Deze?:
RA Gorinchem fol 137 14-8-1623
Cornelis Ariss won laageind van Middelcoop tr aan voogden v/h nagelaten weeskind van Grietgen Ingusdr za geproc door Herman Willemss won Weverswijk een rentebrief met als onderpand 9 m min 1 h met huis en hofstad in het Laageind van Middelcoop gemeen met Peter Corneliss, ow Adriaen Corneliss, enz.
RA Gorinchem fol 176 26-5-1625
Arien Willemss, Cornelis Gheritss, Dirck Corneliss, Jacob Thoniss KOIJMAN elk vzz en tesamen verv Huibert Willemss voor een hand; Jacob Thoniss, Jan Govertss, Adriaentge Woutersdr X Barth VAN BUIJREN Corneliss za en Lijske Petersdr X Adriaen HAGEN za, beide wden geass met hun gekozen vgdn Jacob Thoniss en Jan Govertss voor een hand; Dirck Lucass X Maijken Mertendr won te Leerdam voor een hand; Belyken Petersdr VAN MUIJLWIJCK X Peter HAEGEN za geass met Cornelis Corneliss schout te Leerbroek als vgd van nagelaten kinderen van voorn echtpaar voor een hand; allen tesatnen erfgenamen van Adriaentge Bastiaensdr za en tr aan Peter Corneliss won op het laageind van Middelcoop de gerechte helft van 8 m 5 h op het laageind van Middelcoop, bov Adriaen Corneliss, ben Dieuwerken Claesdr, strekk v/d Leerbroekse Kijlspit t/d Huibertse opslag toe.
RA Gorinchem nr 281 3(?)-9-1633
.. 7 h op t laageind van Middelcoop in het weer van Cornelis Ghovertss, strekk v/d middelwetering af t/d halve dwarssloot van Dirck Willemss steenbacker, ow Flooris Claess, ww Peter Corneliss ..
RA Gorinchem fol 322 19-11-1635
Peter Corneliss gesworene van Middelcoop oud ca 40 jaren en Goevert Goevertss won in de heerlijkheid van Vuren oud 36 jaren, Jan Hendricxs won op Leuven oud 34 (39?) jaren en Gijsbert Melss won op Oosterwijk oud ca 23 jaren verklaren op verzoek van Cornelis Henricx van Vianen en Jan Melchiorss omtrent een hooibrand in een berg achter het huis waarin Jan Melchiorss woont.
RA Gorinchem fol 18 28-4-1653
Willem Ariens won in Leerbroek tr aan Antonis Claes waersman van t laageind van Middelcoop 1 m op Middelcoop, bov de wde van Pieter Corneliss, ben enz.
RA Gorinchem nr 152 3-12-1664
.. nog 11 h op Leerbroek, strekk v/d Middelkoopse keelspit t/d halve dwarssloot v/d wde van Peter Cornelisse, bov en ben Anthonis Claesen ..
RA Gorinchem nr 151a 8-12-1664
.. nog 1 m 4 h in t Bollegat te Leerbroek, strekk v/d Middelcoopse keelspit t/d halve dwarssloot van de wde van Peter Cornelisse, bov en ben Anthonis Claessen ..
RA Gorinchem nr 74 1672
.. nog een griend gen de oude coij groot 1 m gelegen op Hoog-Oosterwijk, strekk v/d halve dwarssloot van Gerridt Wouterse af t/d halve dwarssloot v/d kinderen van Claes Jacobse za toe, bov de wde van Peter Cornelisse en ben Cornelis Thijmanse ..
RA Gorinchem nr 122 22-6-1676
.. nog de helft van een hofstede en huis groot 5 m 1 h op t laageind van Middelcoop en belend volgens de lootcedule tussen Dirck Cornelisse en Peter Cornelisse dd 10-5-1629; nog het part van 2 m op Klein-Oosterwijk .. 98,236.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1630 Middelkoop 1693 Leerbroek 63
Dirck*1640     
Aaltje*1629     


Cornelis Willems Bikker
Cornelis Willems Bikker, geb. circa 1556, waarsman van Leerbroek en Middelkoop, ovl. in 1622,
, Ook bekend als Duin. Waarsman van Leerbroek, waarsman van Middelkoop 09.04.1622, koper van land het Vullengat 10.08.1598. Cornelis Willemsz, won. in Middelkoop treedt 13.05.1585 op als gemachtigde van mr. Gijsbrecht van Nessen, oud burgemeester van Haarlem als voogd van de nagelaten kinderen van wijlen mr. Pieter Bicker te Amsterdam. Cornelis is de stamvader van het geslacht, dat zich Bicker noemt, als men in Middelkoop geslachtsnamen gaat gebruiken. Hoe precies de familierelatie is met de bekende regentenfamilie Bicker te Amsterdam kon tot nog toe niet achterhaald worden. Wel staan de belangenrelaties van de Amsterdamse Bickers met Middelkoop vast en het staat ook vast dat de Middelkoopse Bikkers afstammen van Cornelis Willemsz.

tr. circa 1598
met

Maria Dirrixdr, geb. circa 1560, ovl. in 1625.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1600  1655  55


Maria Dirrixdr
Maria Dirrixdr, geb. circa 1560, ovl. in 1625.

tr. circa 1598
met

Cornelis Willems Bikker, zn. van Willem Cornelis Duijn Bikker, geb. circa 1556, waarsman van Leerbroek en Middelkoop, ovl. in 1622,
, Ook bekend als Duin. Waarsman van Leerbroek, waarsman van Middelkoop 09.04.1622, koper van land het Vullengat 10.08.1598. Cornelis Willemsz, won. in Middelkoop treedt 13.05.1585 op als gemachtigde van mr. Gijsbrecht van Nessen, oud burgemeester van Haarlem als voogd van de nagelaten kinderen van wijlen mr. Pieter Bicker te Amsterdam. Cornelis is de stamvader van het geslacht, dat zich Bicker noemt, als men in Middelkoop geslachtsnamen gaat gebruiken. Hoe precies de familierelatie is met de bekende regentenfamilie Bicker te Amsterdam kon tot nog toe niet achterhaald worden. Wel staan de belangenrelaties van de Amsterdamse Bickers met Middelkoop vast en het staat ook vast dat de Middelkoopse Bikkers afstammen van Cornelis Willemsz.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1600  1655  55