Bronnen Bronnen
Bronnen

UGW

Uit de Geschiedenis van Wassenaar (boek)
Plaats: Den Haag
Uitgegeven: 1972
Titel: Uit de Geschiedenis van Wassenaar
Schrijver: E.M.CH.M. Janson
Uitgever: Kruseman's Uitg.

LHS

De Lansingh Historische Sprokkelingen (Algemene bron)

SLB

Stichting De Lansingh Bronnen (Algemene bron)

JWV

Artikel van J.W.F. baron v. Wassenaar n.a.v. het boek 'De Friese van Wassenaars' (Algemene bron)

Bron 1380

Een genealogische aantekening uit circa 1380 over de oudste adellijk geslachten (Algemene bron)
Een genealogische aantekening uit circa 1380 waarin de relaties tussen de oudste adellijke geslachten van Holland worden genoemd. Het stuk bevindt zich oorspronkelijk in het Wassenaar-archief, maar komt in de 16e eeuw in bezit van Floris Tserclaes, een Zuid-Nederlandse edelman. De historicus Bockenberg gebruikt dit stuk voor zijn boek 'Historia et genealogia Wassenarorum' (Leiden, 1589)

BRQ

Bron Q (Algemene bron)
Bron Q. Een tekst in Middel-Nederlands uit een encyclopedie van de 17e of 18e eeuw. Deze tekst handelt over het geslacht Kranenburg stammend van Bartholomeus van Wassenaar. Titel en auteur van de encyclopedie zijn vooralsnog onbekend.

UTB

Utrecht Tractaat Boek I (Algemene bron)
veld 1: pag. 240
Aanhangsel op de Kerkelijke Oudheden p.19

B 021

Graven van Holland (boek)
Plaats: Zutphen
Uitgegeven: 1995
Titel: Graven van Holland
Schrijver: D.E.H. Boer en E.H.P. Cordfunke
Uitgever: Walburg Pers
ISBN nummer: 90-6011-915-0
hierin
1995 Floris IV graaf van Holland (*1210-1234)
Willem II graaf van Holland (*1227-1256)
Machteld van Holland (-1256)
FLORIS V graaf van Holland (*1254-1296)

BMG XLIV

Bijdragen en Mededelingen Gelre (boek)
Plaats: Arnhem
Uitgegeven: 1941
Titel: Bijdragen en Mededelingen Gelre
Uitgever: S. Gouda Quint

T 037

Trouwboek Moordrecht (trouwboek)
trouwplaats: Moordrecht
periode: 1756
Archiefnaam: Nat. Arch.
Archief: DTB Moordrecht
Inventarisnr.: 16
Gezindte: Ned. Herv.

BVG 14

Bijdragen Vaderlandse Geschiedenis deel 14 (Algemene bron)
veld 1: Ammerzode
veld 2: Dr. G. D. J. Schotel

SWAN

Swanhilde document (boek)
Uitgegeven: 31 mei 1966
Titel: Swanhilde
Schrijver: Marten Ritsema
31 mei 1996 met Haza Data 7.1d door:
Ingezonden door: Marten Ritsma

D 090

Doopboek Overschie (doopboek)
doopplaats: Overschie
periode: vanaf 1750
Archiefnaam: GA Rotterdam
Archief: DTB Overschie
Inventarisnr.: 27
Gezindte: Ger. Gem.

BR 004

Bevolkingsregister Leiden (Bevolkingsregister)
Plaats registratie: Leiden
Registratiedatum: van 1854 tot 1861
Archiefnaam: GA Leiden
Inventaris: Wijk VII, buurt 33, afd 8

BSG 060

BS Geboorte register Leiden (BS Geboorte register)
Akteplaats: Leiden
periode: 1828
Archiefnaam: GA Leiden
Archief: BS Leiden

BSG 061

BS 10-jarige tafel Leiden (BS Geboorte register)
Akteplaats: Leiden
periode: 1828
Archiefnaam: GA Leiden
Archief: BS 10-jarige tafel Leiden
Inventarisnr.: 129

BSG 062

BS Geboorte register Leiden (BS Geboorte register)
Akteplaats: Leiden
periode: 1829
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: BS Leiden

BSH 039

BS Huwelijks register (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Leiden
periode: 1826
Archiefnaam: GA Leiden
Archief: BS Leiden
Inventarisnr.: 46

BSH 040

BS Huwelijks register Leiden (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Leiden
periode: 1828
Archiefnaam: GA Leiden
Archief: BS Leiden
Inventarisnr.: 48

D 469

Doopboek Leiden (doopboek)
doopplaats: Leiden
periode: 1805
Archiefnaam: GA Leiden
Archief: DTB Leiden
Inventarisnr.: 469
Gezindte: Ned. Herv.