Genealogische website van Cees Hagenbeek
Jan Dircks
Jan Dircks, geb. circa 1530,
, f3 6-6-1600 #
Comp. op huijden date onderschreven voor schout ende schepenen inder Heer­licheijt Lange­raeck aende zuijtzijde der Lecke. etc.
Henrick Cornelis won. in't Meerkerckschebrouck ende heeft wettelijc­ken getransporteert gecedeert opgedragen ende overgegeven.
Transpor­teerde cedeerde droech op ende gaff over mits desen mit hant halm ende mont ende met zulcken recht alst behoorde tot behoeff ende in handen van Griete Ning­hens wed. van Jan Dirrick won. in deser Heerlic­cheijt Lange­raeck voirss etc. 8 mrg 1 hont strekk. uijt de diepte der Lecke noortw. ende zuijdw. tot de halver oude lantscheij­dinge van Goudriaan toe daer boven Pieter Aelberts ende beneden Thonis Cornelis de HEER elcks naestge­land zijn. de hoofdsom ? 525,- die eene heer Cornelis t­'Schoonhoven daer op spre­kende heeft.
Ook beloeffde Ningen Jans ende Jan Jans van wegen Griete Ningens voirs hare moeder dat zij t'voorn lant houden zal in huijrrecht zonder bedroch etc.
Anthonis Adriaens van ABEEL, schout, Thonis Willems ende Jacob Aerts, schepenen.
19-12-1600
Grietge Ningensdr, wed. van Jan Dirricks geass. met Thonis Adriaens van Abeel haer voocht in dese ter eenre, Claes Jans, Ninghen Jans, Dirrick Jansz, Jan Jans, Cornelis Jansz, Barent Jans en de voorn. Claes Jans als voocht van Merten Cornelis nagelaten zoon van Marij Jans out 12 jaar alle als kinderen en kinskind van Grietge Ningens geprocureert bij Jan Dirricks hun luiden vader van de 6 zonen (alle meerderjarig) en 1 dochter. Grietge blijft in het bezit van alle de goederen, landerijen en hofstede, wel uitkeren / 225,- per kind. Merten Cornelis blijft bij zijn grootmoeder, bij 18 jaar de /225,- (kantlijn heeft op 21-3-1615 ontvangen)
21-3-1615#
Griete Ningens wed. van Jan Dirricks inw. deser gem. van Langerak is al in ouderdom niet ziek etc. met Ning Jans hare oudste zoon en voogd, Merten Cornelisz zoon van Maij Jans zalgr. hare doch­ter, krijgt bij ol. van Griete Ningens vooraf f 500,- ende dochter van Jan Jans x Pleuntge Willems zalgr? Maritge Jans.
2-2-1620 f82#
Griet Ningens alle haar kinderen en kindskinderen.
Jan Dirrick haar man zalgr. verklaring
Claes Jans, Dirrick Jans ende Meerten Cornelis hare dr. zoon heeft betaald ende voldaan. ende andere hare 4 sonen; Ning Jans, Jan Jans, Cornelis Jans en Barent Jans.

tr.
met

Grietje Ningens, geb. circa 1540, ovl. circa 1620.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes*1560  †1605  45


Grietje Ningens
Grietje Ningens, geb. circa 1540, ovl. circa 1620.

tr.
met

Jan Dircks, geb. circa 1530,
, f3 6-6-1600 #
Comp. op huijden date onderschreven voor schout ende schepenen inder Heer­licheijt Lange­raeck aende zuijtzijde der Lecke. etc.
Henrick Cornelis won. in't Meerkerckschebrouck ende heeft wettelijc­ken getransporteert gecedeert opgedragen ende overgegeven.
Transpor­teerde cedeerde droech op ende gaff over mits desen mit hant halm ende mont ende met zulcken recht alst behoorde tot behoeff ende in handen van Griete Ning­hens wed. van Jan Dirrick won. in deser Heerlic­cheijt Lange­raeck voirss etc. 8 mrg 1 hont strekk. uijt de diepte der Lecke noortw. ende zuijdw. tot de halver oude lantscheij­dinge van Goudriaan toe daer boven Pieter Aelberts ende beneden Thonis Cornelis de HEER elcks naestge­land zijn. de hoofdsom ? 525,- die eene heer Cornelis t­'Schoonhoven daer op spre­kende heeft.
Ook beloeffde Ningen Jans ende Jan Jans van wegen Griete Ningens voirs hare moeder dat zij t'voorn lant houden zal in huijrrecht zonder bedroch etc.
Anthonis Adriaens van ABEEL, schout, Thonis Willems ende Jacob Aerts, schepenen.
19-12-1600
Grietge Ningensdr, wed. van Jan Dirricks geass. met Thonis Adriaens van Abeel haer voocht in dese ter eenre, Claes Jans, Ninghen Jans, Dirrick Jansz, Jan Jans, Cornelis Jansz, Barent Jans en de voorn. Claes Jans als voocht van Merten Cornelis nagelaten zoon van Marij Jans out 12 jaar alle als kinderen en kinskind van Grietge Ningens geprocureert bij Jan Dirricks hun luiden vader van de 6 zonen (alle meerderjarig) en 1 dochter. Grietge blijft in het bezit van alle de goederen, landerijen en hofstede, wel uitkeren / 225,- per kind. Merten Cornelis blijft bij zijn grootmoeder, bij 18 jaar de /225,- (kantlijn heeft op 21-3-1615 ontvangen)
21-3-1615#
Griete Ningens wed. van Jan Dirricks inw. deser gem. van Langerak is al in ouderdom niet ziek etc. met Ning Jans hare oudste zoon en voogd, Merten Cornelisz zoon van Maij Jans zalgr. hare doch­ter, krijgt bij ol. van Griete Ningens vooraf f 500,- ende dochter van Jan Jans x Pleuntge Willems zalgr? Maritge Jans.
2-2-1620 f82#
Griet Ningens alle haar kinderen en kindskinderen.
Jan Dirrick haar man zalgr. verklaring
Claes Jans, Dirrick Jans ende Meerten Cornelis hare dr. zoon heeft betaald ende voldaan. ende andere hare 4 sonen; Ning Jans, Jan Jans, Cornelis Jans en Barent Jans.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes*1560  †1605  45


Arie Cornelisz
Arie Cornelisz, geb. circa 1630.

tr. Nieuwpoort op 10 dec 1654
met

Aartje Cornelisdr Oscamp, dr. van Cornelis Dirksz Oscamp en Marrigje Jansdr, geb. Ameide circa 1630.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1660 Nieuwpoort †1723 Nieuwpoort 63


Aartje Cornelisdr Oscamp
Aartje Cornelisdr Oscamp, geb. Ameide circa 1630.

tr. Nieuwpoort op 10 dec 1654
met

Arie Cornelisz, geb. circa 1630.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1660 Nieuwpoort †1723 Nieuwpoort 63


Cornelis Dirksz Oscamp
Cornelis Dirksz Oscamp, geb. in 1590, ovl. tussen 8 jun 1651 en 11 mei 1656 .

tr.
met

Marrigje Jansdr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aartje*1630 Ameide    


Marrigje Jansdr
Marrigje Jansdr.

tr.
met

Cornelis Dirksz Oscamp, zn. van Dirk Adriaans Oscamp en Haasje Claasdr, geb. in 1590, ovl. tussen 8 jun 1651 en 11 mei 1656 .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aartje*1630 Ameide    


Dirk Adriaans Oscamp
Dirk Adriaans Oscamp, geb. circa 1550, ovl. tussen 1 okt 1626 en 4 mei 1627 .

tr.
met

Haasje Claasdr, dr. van Claes Claesz de jonge en Floortje Geen Aarts, geb. circa 1560, ovl. voor 8 jun 1610.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1590  †1651  61
Floortje*1580  †1631  51


Haasje Claasdr
Haasje Claasdr, geb. circa 1560, ovl. voor 8 jun 1610.

tr.
met

Dirk Adriaans Oscamp, zn. van Adriaan Jans Oscamp en Aaltje Claesdr, geb. circa 1550, ovl. tussen 1 okt 1626 en 4 mei 1627 .

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1590  †1651  61
Floortje*1580  †1631  51


Claes Claesz de jonge
Claes Claesz de jonge, geb. circa 1520.

tr.
met

Floortje Geen Aarts, geb. circa 1525.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Haasje*1560  †1610  50


Floortje Geen Aarts
Floortje Geen Aarts, geb. circa 1525.

tr.
met

Claes Claesz de jonge, geb. circa 1520.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Haasje*1560  †1610  50


Adriaan Jans Oscamp
Adriaan Jans Oscamp, geb. circa 1515.

tr.
met

Aaltje Claesdr, geb. circa 1520.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1550  †1626  76


Aaltje Claesdr
Aaltje Claesdr, geb. circa 1520.

tr.
met

Adriaan Jans Oscamp, zn. van Jan Dircks, geb. circa 1515.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1550  †1626  76


Jan Dircks
Jan Dircks, geb. circa 1480.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaan*1515     


Jacob Pancrasz den Hollander
Jacob Pancrasz den Hollander, geb. Waarder op 20 mrt 1785, ovl. Barwoutswaarder op 16 dec 1863.

tr. Waarder op 1 apr 1814
met

Geertrui Bastiaans Bouthoorn, dr. van Bastiaan Bouthoorn en Aaltje van Vuren, geb. Waarder op 28 jan 1793, ged. Waarder op 3 feb 1793, ovl. Barwoutswaarder op 28 feb 1847.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lourens*1833 Barwoutswaarder †1902 Barwoutswaarder 69


Geertrui Bastiaans Bouthoorn
Geertrui Bastiaans Bouthoorn, geb. Waarder op 28 jan 1793, ged. Waarder op 3 feb 1793, ovl. Barwoutswaarder op 28 feb 1847.

tr. Waarder op 1 apr 1814
met

Jacob Pancrasz den Hollander, zn. van Pankras Odolphusz Jacob den Hollander en Jannigje Harmens Scheer, geb. Waarder op 20 mrt 1785, ovl. Barwoutswaarder op 16 dec 1863.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lourens*1833 Barwoutswaarder †1902 Barwoutswaarder 69Bronnen:
1.Doopboek Waarder (D 144), Nat. Arch., DTB Waarder, Inventarisnr.: 2, NH, Waarder (27 apr 1788 blz. 61)
2.Doopboek Woerden (D 432), Nat. Arch., DTB Worden, 8.I, Geref., Woerden, van 1765 tot 1769 (18 jun 1766 blz. 165)


Gijsbert Eijkelenboom
Gijsbert Eijkelenboom, geb. Bergambacht op 2 jul 1797, ged. Bergambacht op 9 jul 1797.

tr. Lopik op 23 mei 1833
met

Neeltje Rietveld, dr. van Arie Rietveld en Aagje Burggraaf, geb. Benschop op 26 jan 1811, ovl. Linschoten op 1 jun 1892.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aafje*1834 Lopik †1908 Barwoutswaarder 73


Neeltje Rietveld
Neeltje Rietveld, geb. Benschop op 26 jan 1811, ovl. Linschoten op 1 jun 1892.

tr. Lopik op 23 mei 1833
met

Gijsbert Eijkelenboom, zn. van Arie Eijkelenboom (boer) en Aafje Bruijn, geb. Bergambacht op 2 jul 1797, ged. Bergambacht op 9 jul 1797.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aafje*1834 Lopik †1908 Barwoutswaarder 73


Bastiaan Bouthoorn
Bastiaan Bouthoorn, ged. Waarder op 18 mrt 1764, ovl. Bodegraven op 19 apr 1822.

beide woonden op de Bekenes in apr 1788, tr. Waarder op 27 apr 17881
met

Aaltje van Vuren, dr. van Jan Vursse van der en Ariaantje de Jong, ged. Woerden op 18 jun 17662, ovl. Barwoutswaarder op 27 aug 1849.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertrui*1793 Waarder †1847 Barwoutswaarder 54Bronnen:
1.Doopboek Waarder (D 144), Nat. Arch., DTB Waarder, Inventarisnr.: 2, NH, Waarder (27 apr 1788 blz. 61)
2.Doopboek Woerden (D 432), Nat. Arch., DTB Worden, 8.I, Geref., Woerden, van 1765 tot 1769 (18 jun 1766 blz. 165)


Aaltje van Vuren
Aaltje van Vuren, ged. Woerden op 18 jun 17661, ovl. Barwoutswaarder op 27 aug 1849.

beide woonden op de Bekenes in apr 1788, tr. Waarder op 27 apr 17882
met

Bastiaan Bouthoorn, zn. van Laurens Jillisz Bouthoorn en Maria van der Giessen, ged. Waarder op 18 mrt 1764, ovl. Bodegraven op 19 apr 1822.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertrui*1793 Waarder †1847 Barwoutswaarder 54Bronnen:
1.Doopboek Woerden (D 432), Nat. Arch., DTB Worden, 8.I, Geref., Woerden, van 1765 tot 1769 (18 jun 1766 blz. 165)
2.Doopboek Waarder (D 144), Nat. Arch., DTB Waarder, Inventarisnr.: 2, NH, Waarder (27 apr 1788 blz. 61)


Harm Okkes Tuil
Harm Okkes Tuil (Harm Okkes Koster), ged. Wildervank op 28 mrt 17791, praamschipper, ovl. Wildervank op 5 feb 1859.

tr. Wildervank op 11 jun 1801
met

Frouwke Christiaans Pronk, dr. van Christiaan Jacobs Pronk, geb. Wildervank circa 1782, ovl. Wildervank op 29 jan 1867,
, Frouke was analfabeet. Op 30 juni 1782 wordt er een Frouwke gedoopt in Wildervank, vader Christiaan Harms, moeder Lijsbeth Willems. Zij trouwden te Wildervank 5 jan 1780.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Germ*1818 Wildervank †1877 Wildervank 58
Christiaan*1803 Wildervank    Bronnen:
1.Doop- en Trouwboek Wildervank (D 439), Groninger Archieven, DTB Wildervank, Fam. Search inv. nr. 901, NH, Wildervank, van 1729 tot 1803 (28 mrt 1779 blz. 139)
2.Doop- en Trouwboek Wildervank (D 439), Groninger Archieven, DTB Wildervank, Fam. Search inv. nr. 901, NH, Wildervank, van 1729 tot 1803 (25 dec 1770 blz. 56)