Genealogische website van Cees Hagenbeek
Bertha van Zuylen van Berverweerd
Bertha van Zuylen van Berverweerd.

tr.
met

Gijsbert van Langerak, zn. van Wouter II van Langerak (knape, vermeld 1283-1298) en N van Teijlingen, geb. circa 1295, ovl. voor 29 mrt 1329.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan  †1378   


NN van Buren
NN van Buren.

tr.
met

Stefan II van Zuylen, geb. circa 1165, heer van Zuylen en Anholt, ovl. na 1234.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stefan II*1185  †1249  64


Zweder van Zuylen van Beverweerd
Zweder van Zuylen van Beverweerd.

tr.
met

Hillegonda van de Velde, ovl. op 6 aug 1296.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bertha     


Hillegonda van de Velde
Hillegonda van de Velde, ovl. op 6 aug 1296.

tr.
met

Zweder van Zuylen van Beverweerd, zn. van Stefan III van Zuylen ridder (heer van Zuylen en Anholt) en Hadewich van Wiltenborg (vrouwe van Wiltenbug, vermeld 1286, 288, 1297).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bertha     


Michiel Brulo
Michiel Brulo, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 24 sep 1656 (getuige: Maria Brulo).


Arendt de Brander
Arendt de Brander, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 17 feb 1699.


Leuntje Pieters
Leuntje Pieters (van der Hooren), geb. Korteraar circa 1624, woont aan de Does te Leiderdorp tot 19 apr 1653.

otr. (1) Ter Aar op 19 apr 1653, tr. Ter Aar op 7 mei 1653
met

Jan Sijmonsz Westerende (Westerembden, Westersijnde, Westereijnde, Laeckenkoper), geb. Wirdum bij Emden circa 16121, lakenkoper, woont Korteraar in nov 1635,
, in de protocollen Nieuwveen 1670-1677, inv.nr. 7 op pag. 67v staat dat op 26 okt 1674 Jan Sijmonsz Westerembde als grootvader en voogd, mede handelend namens Jan Louwerisz, oom en medevoogd over Neeltge Abrahamsdr Sterrevelt, verkoopt aan Cornelis Leendertsz van der Veer de helft van een huis en erf, belend ten oosten de weduwe van Willem Heijndericksz van Sijll, ten westen de erfgenamen van Leuntge Dircxsdr, ten zuiden Jan Dircxsz van Ruijten en ten noorden de Nieuwveense dijk, waarvan de andere helft toekomt aan Aeltje Thonisdr van Swieten. Koopsom 350 gulden, tr. (2) met Neeltje Willemsdr. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia~1654 Ter Aar    
Isaack~1655 Langeraar    
Jacobus~1657 Langeraar    
Johannes~1659 Ter Aar    10 
Anna~1661 Ter Aar    
Petrus~1663 Ter Aar    
Pieter~1667 Ter Aar    

tr. (2) Ter Aar in dec 1648
met

Cornelis Cornelissen Swanenburgh.

Bronnen:
1.Protocollen Nieuwveen (A 163), Streekarchief Rijnlands Midden, Inventarisnr.: 7, verkoop, Nieuwveen, van 1670 tot 1677 (26 okt 1674)


Anna Westerende
Anna Westerende, ged. Ter Aar op 27 mrt 1661 (getuigen: Jan Jansz en Maria Claes).Bronnen:
1.Protocollen Nieuwveen (A 163), Streekarchief Rijnlands Midden, Inventarisnr.: 7, verkoop, Nieuwveen, van 1670 tot 1677 (26 okt 1674)


Petrus Lakenkoper alias Westerende
Petrus Lakenkoper alias Westerende, ged. Ter Aar op 8 jul 1663 (getuigen: Verlerdt en Maertje Pieter).Bronnen:
1.Protocollen Nieuwveen (A 163), Streekarchief Rijnlands Midden, Inventarisnr.: 7, verkoop, Nieuwveen, van 1670 tot 1677 (26 okt 1674)


Pieter Jans Wester Emden
Pieter Jans Wester Emden, ged. Ter Aar op 17 jul 1667 (getuigen: Aert Cornelis Hengelenburgh en Marijtje Pieters).Bronnen:
1.Protocollen Nieuwveen (A 163), Streekarchief Rijnlands Midden, Inventarisnr.: 7, verkoop, Nieuwveen, van 1670 tot 1677 (26 okt 1674)


Cornelis Cornelissen Swanenburgh
Cornelis Cornelissen Swanenburgh.

tr. Ter Aar in dec 1648
met

Leuntje Pieters (van der Hooren), geb. Korteraar circa 1624, woont aan de Does te Leiderdorp tot 19 apr 1653, tr. (1) met Jan Sijmonsz Westerende. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

Bronnen:
1.Protocollen Nieuwveen (A 163), Streekarchief Rijnlands Midden, Inventarisnr.: 7, verkoop, Nieuwveen, van 1670 tot 1677 (26 okt 1674)


Neeltje Willemsdr
Neeltje Willemsdr, geb. Schout.

otr. Ter Aar op 5 nov 1635, tr. Ter Aar op 2 dec 1635
met

Jan Sijmonsz Westerende (Westerembden, Westersijnde, Westereijnde, Laeckenkoper), geb. Wirdum bij Emden circa 16121, lakenkoper, woont Korteraar in nov 1635,
, in de protocollen Nieuwveen 1670-1677, inv.nr. 7 op pag. 67v staat dat op 26 okt 1674 Jan Sijmonsz Westerembde als grootvader en voogd, mede handelend namens Jan Louwerisz, oom en medevoogd over Neeltge Abrahamsdr Sterrevelt, verkoopt aan Cornelis Leendertsz van der Veer de helft van een huis en erf, belend ten oosten de weduwe van Willem Heijndericksz van Sijll, ten westen de erfgenamen van Leuntge Dircxsdr, ten zuiden Jan Dircxsz van Ruijten en ten noorden de Nieuwveense dijk, waarvan de andere helft toekomt aan Aeltje Thonisdr van Swieten. Koopsom 350 gulden, tr. (1) met Leuntje Pieters. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Simon~1636 Ter Aar    
Maria~1639 Ter Aar    
Willem~1641 Ter Aar    
NN~1644 Ter Aar    Bronnen:
1.Protocollen Nieuwveen (A 163), Streekarchief Rijnlands Midden, Inventarisnr.: 7, verkoop, Nieuwveen, van 1670 tot 1677 (26 okt 1674)


NN Lakenkooper
NN Lakenkooper, ged. Ter Aar op 10 apr 1644 (getuigen: Pieter Dircksz, Jan Wouters en Marrigie Dirckx).Bronnen:
1.Protocollen Nieuwveen (A 163), Streekarchief Rijnlands Midden, Inventarisnr.: 7, verkoop, Nieuwveen, van 1670 tot 1677 (26 okt 1674)


Maria Jans
Maria Jans, ged. Ter Aar op 6 feb 1639 (getuigen: Teunis Adriaensz, Marijken Pieters en Bertken Jans).Bronnen:
1.Protocollen Nieuwveen (A 163), Streekarchief Rijnlands Midden, Inventarisnr.: 7, verkoop, Nieuwveen, van 1670 tot 1677 (26 okt 1674)


Maritje Sijmens
Maritje Sijmens (van der Nat), geb. Nieuwkoop, doopgetuige van haar zoon Simon Jansz Hoogelandt Oudshoorn op 24 jun 1668.

tr. Alphen a/d Rijn op 6 jun 16601
met

Jan Dircksz Hoogland (Hoochland), geb. Oudshoorn circa 1632,
, Jan Dircxsz Hoochlant, wonende in de Ridderbuurt van Oudshoorn, is schuldig aan de grote huisarmen van Oudshoorn en Gnephoek 400 gulden. Hij stelt op 6 jun 1667 als onderpand: een huis, erf, berg, schuur en beplanting met 5 morgen 50 roeden land in de Grote polder van Oudshoorn, strekkende uit de Oudshoornse wetering tot in de Duikerwetering, belend ten oosten Michiel Sijmonsz en ten westen Sijmon Dircxsz Reijnsburger c.s, tr. (2) met Annetje Pieters van Dam. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Simon~1668 Oudshoorn    
Neeltje     Bronnen:
1.Trouwboek Alphen aan den Rijn (T 371), Streekarchief Midden-Holland, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 27, NH, Alphen aan den Rijn, van apr 1644 tot 3 apr 1701  (6 jun 1660 blz. 91)
2.Trouwboek Alphen aan den Rijn (T 371), Streekarchief Midden-Holland, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 27, NH, Alphen aan den Rijn, van apr 1644 tot 3 apr 1701  (14 nov 1655 blz. 115)


Annetje Pieters van Dam
Annetje Pieters van Dam, ged. Alphen a/d Rijn op 3 jun 1635 (getuigen: Meritie Huijghen en Jan Cornelissen), ovl. voor jun 1660.

tr. Alphen a/d Rijn op 14 nov 16551
met

Jan Dircksz Hoogland (Hoochland), geb. Oudshoorn circa 1632,
, Jan Dircxsz Hoochlant, wonende in de Ridderbuurt van Oudshoorn, is schuldig aan de grote huisarmen van Oudshoorn en Gnephoek 400 gulden. Hij stelt op 6 jun 1667 als onderpand: een huis, erf, berg, schuur en beplanting met 5 morgen 50 roeden land in de Grote polder van Oudshoorn, strekkende uit de Oudshoornse wetering tot in de Duikerwetering, belend ten oosten Michiel Sijmonsz en ten westen Sijmon Dircxsz Reijnsburger c.s, tr. (1) met Maritje Sijmens. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annitje*1659 Oudshoorn    10 Bronnen:
1.Trouwboek Alphen aan den Rijn (T 371), Streekarchief Midden-Holland, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 27, NH, Alphen aan den Rijn, van apr 1644 tot 3 apr 1701  (14 nov 1655 blz. 115)
2.Trouwboek Alphen aan den Rijn (T 371), Streekarchief Midden-Holland, DTB Alphen a/d Rijn, Inventarisnr.: 27, NH, Alphen aan den Rijn, van apr 1644 tot 3 apr 1701  (6 jun 1660 blz. 91)


Pieter Gijsbertsz van Dam
Pieter Gijsbertsz van Dam, geb. circa 1608, ovl. Oudshoorn op 18 apr 1666.

beide wonen in Oudshoorn in 1633, tr. Alphen a/d Rijn op 16 mei 1633
met

Annetje Huijgen, dr. van Huygh Claes Willemsz en Annetje Willemsdr, geb. Oudshoorn circa 1610, ovl. Oudshoorn op 30 okt 1678.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje~1635 Alphen a/d Rijn †1660  24


Annetje Huijgen
Annetje Huijgen, geb. Oudshoorn circa 1610, ovl. Oudshoorn op 30 okt 1678.

beide wonen in Oudshoorn in 1633, tr. Alphen a/d Rijn op 16 mei 1633
met

Pieter Gijsbertsz van Dam, zn. van Gijsbertsz van Dam en Neeltje Pietersdr, geb. circa 1608, ovl. Oudshoorn op 18 apr 1666.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje~1635 Alphen a/d Rijn †1660  24


Huygh Claes Willemsz
Huygh Claes Willemsz, geb. circa 1585, ovl. op 30 okt 1678.

tr.
met

Annetje Willemsdr, ovl. in 1652.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje*1610 Oudshoorn †1678 Oudshoorn 68


Gijsbertsz van Dam
Gijsbertsz van Dam, ovl. na 1640.

tr.
met

Neeltje Pietersdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1608  †1666 Oudshoorn 58