Genealogische website van Cees Hagenbeek
Tiacko Doedens
Tiacko Doedens, geb. Meeden, ovl. voor 1614,
, Zuidbroek - fol.57v - 12 januari 1605 -
Tyacko Doens is schuldig aan Sybell Tiackens [=Sibelo Tyackens]108 Emder guldens. Als onderpand het ingezaaide land met de behuizing van Tyacko en zijn roerende goederen.
Getuige: [Cornelis Warners]
Zuidbroek - fol.150v - 4 februari 1615 -
Tiacke Dodens, mede namens zijn vrouw Meinske, verset aan Hitije Tiackes en Frouwe (ehel.) een stuk land idt grote Deimt genoemd gelegen te Zuidbroek, ten noorden de kerk van Zuidbroek, ten oosten n.v, ten zuiden Marten Jacobs, als gebruiker, ten westen Hitije Tiackes. Tijd: 4 jaar. Per jaar 5 daler huur. Tiacke en vrouw kunnen het land na 4 jaar vrij kopen voor 50 Emder gld.
Getuigen: Ubbo Heringes [=Ubbo Koester] en Harmen Roeleffs [=Hermen Roelfs].

tr. (1)
met

Thiarck Hommes.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Homme*1566 Zuidbroek †1620 Muntendam 54

tr. (2) Zuidbroek in 1562
met

Meiske Jans, geb. Zuidbroek.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Thiarck Hommes
Thiarck Hommes.

tr.
met

Tiacko Doedens, zn. van Doedo Luwerts Augustinus (Voogd van het gasthuis te Zuidbroek) en Ilben Fockens, geb. Meeden, ovl. voor 1614,
, Zuidbroek - fol.57v - 12 januari 1605 -
Tyacko Doens is schuldig aan Sybell Tiackens [=Sibelo Tyackens]108 Emder guldens. Als onderpand het ingezaaide land met de behuizing van Tyacko en zijn roerende goederen.
Getuige: [Cornelis Warners]
Zuidbroek - fol.150v - 4 februari 1615 -
Tiacke Dodens, mede namens zijn vrouw Meinske, verset aan Hitije Tiackes en Frouwe (ehel.) een stuk land idt grote Deimt genoemd gelegen te Zuidbroek, ten noorden de kerk van Zuidbroek, ten oosten n.v, ten zuiden Marten Jacobs, als gebruiker, ten westen Hitije Tiackes. Tijd: 4 jaar. Per jaar 5 daler huur. Tiacke en vrouw kunnen het land na 4 jaar vrij kopen voor 50 Emder gld.
Getuigen: Ubbo Heringes [=Ubbo Koester] en Harmen Roeleffs [=Hermen Roelfs], tr. (2) met Meiske Jans. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Homme*1566 Zuidbroek †1620 Muntendam 54


Meiske Jans
Meiske Jans, geb. Zuidbroek.

tr. Zuidbroek in 1562
met

Tiacko Doedens, zn. van Doedo Luwerts Augustinus (Voogd van het gasthuis te Zuidbroek) en Ilben Fockens, geb. Meeden, ovl. voor 1614,
, Zuidbroek - fol.57v - 12 januari 1605 -
Tyacko Doens is schuldig aan Sybell Tiackens [=Sibelo Tyackens]108 Emder guldens. Als onderpand het ingezaaide land met de behuizing van Tyacko en zijn roerende goederen.
Getuige: [Cornelis Warners]
Zuidbroek - fol.150v - 4 februari 1615 -
Tiacke Dodens, mede namens zijn vrouw Meinske, verset aan Hitije Tiackes en Frouwe (ehel.) een stuk land idt grote Deimt genoemd gelegen te Zuidbroek, ten noorden de kerk van Zuidbroek, ten oosten n.v, ten zuiden Marten Jacobs, als gebruiker, ten westen Hitije Tiackes. Tijd: 4 jaar. Per jaar 5 daler huur. Tiacke en vrouw kunnen het land na 4 jaar vrij kopen voor 50 Emder gld.
Getuigen: Ubbo Heringes [=Ubbo Koester] en Harmen Roeleffs [=Hermen Roelfs], tr. (1) met Thiarck Hommes. Uit dit huwelijk 3 kinderen


Doedo Luwerts Augustinus
Doedo Luwerts Augustinus1, geb. Muntendam, Voogd van het gasthuis te Zuidbroek, ovl. Beerta op 31 aug 1623,
, Ulcko Augustinus gebruikt 3 akkers te Muntendam-huur 3 daler; 29 april 1564 gaan de 3 akkers over op zijn broer Doe Augustinus, deze betaalt aan huur 10 Emder guldens. Doe wordt opgevolgd door Lubbert Harckens, terwijl Lubbert Harckens wordt opgevolgd door Moder Tyackens. Laatst genoemde betaalt eveneens 10 Emder guldens huur aan de kerk van Zuidbroek.

tr. in 1565
met

Ilben Fockens, dr. van Focko Memmens (landbouwer te Scheemda) en Bauwe , ovl. in 1602.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tiacko Meeden †1614   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Ilben Fockens
Ilben Fockens, ovl. in 1602.

tr. in 1565
met

Doedo Luwerts Augustinus1, zn. van Luert Doedens, geb. Muntendam, Voogd van het gasthuis te Zuidbroek, ovl. Beerta op 31 aug 1623,
, Ulcko Augustinus gebruikt 3 akkers te Muntendam-huur 3 daler; 29 april 1564 gaan de 3 akkers over op zijn broer Doe Augustinus, deze betaalt aan huur 10 Emder guldens. Doe wordt opgevolgd door Lubbert Harckens, terwijl Lubbert Harckens wordt opgevolgd door Moder Tyackens. Laatst genoemde betaalt eveneens 10 Emder guldens huur aan de kerk van Zuidbroek.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tiacko Meeden †1614   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Focko Memmens
Focko Memmens, geb. Scheemda in 1495, landbouwer te Scheemda.

tr.
met

Bauwe .

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ilben  †1602   


Bauwe
Bauwe .

tr.
met

Focko Memmens, geb. Scheemda in 1495, landbouwer te Scheemda.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ilben  †1602   


Luert Doedens
Luert Doedens,
, Zuidbroek - fol.8 - 7 juli 1602 -
Luirdt Doens en Harmen Alberts, voorstanders over Augustinus Doens oudste kinderen, en Tiacko Doens en Luytien Benens, voorstanders over Augustinus Doens jongste kind, maken en akkoord met Aeylko Tyardens en Wybbo Fockens, kerkvoogden in Zuidbroek, dat deze principale brief waarin Doe Augustinus, Hemmo Tyabbens en Anne (ehel.) d.d. 23 april 1569 3 Emder gld. rente betalen per jaar en het zullen aflossen met 50 Emder gld. Welke brief door Hemmo Tyabbens en Anne (ehel.) tot profijt der kerk d.d. 1 augustus 1572 raadsverzegeling er transfix wijze door heen is getrokken. Gedachte voorstanderen darvoer annemen unde beloven jaerlix voor gedachte vifftich embder gl. toe betaelen veer embder gl. Up meij uth. Zalige Doe Augustinus herdt lants in Suidtbroeck. De Augustinus bij der kersen uthganck gekofft hefft.
Getuigen: Haijije Omkens en Cornelis Warners.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Doedo Muntendam †1623 Beerta  


Menso Abels
Menso Abels, geb. Scheemda circa 1570.

tr. circa 18 jun 1602
met

Hille Tammes, dr. van Tammo Nannes en Jantien , geb. Scheemda circa 1575, ovl. voor 8 feb 1615.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nanno*1610 Meeden †1655 Meeden 45


Hille Tammes
Hille Tammes, geb. Scheemda circa 1575, ovl. voor 8 feb 1615.

tr. circa 18 jun 1602
met

Menso Abels, geb. Scheemda circa 1570.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nanno*1610 Meeden †1655 Meeden 45


Tammo Nannes
Tammo Nannes.

tr.
met

Jantien .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hille*1575 Scheemda †1615  40


Jantien
Jantien .

tr.
met

Tammo Nannes.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hille*1575 Scheemda †1615  40


Frans Fransen Nipperus
Frans Fransen Nipperus, geb. Osnabrück [Duitsland] circa 1665.

tr. Westerlee op 11 mei 1690
met

Trijntje Wessels, dr. van Wessel Berents en Geertruid Jans, geb. Wedde in 1671.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans~1698 Westerlee    10 


Trijntje Wessels
Trijntje Wessels, geb. Wedde in 1671.

tr. Westerlee op 11 mei 1690
met

Frans Fransen Nipperus, geb. Osnabrück [Duitsland] circa 1665.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans~1698 Westerlee    10 


Wessel Berents
Wessel Berents, geb. Wedde circa 1647.

tr.
met

Geertruid Jans.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1671 Wedde    


Geertruid Jans
Geertruid Jans.

tr.
met

Wessel Berents, zn. van Berent Wessels en Trijne Berents, geb. Wedde circa 1647.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1671 Wedde    


Berent Wessels
Berent Wessels, geb. Wedde in 1624.

tr.
met

Trijne Berents, geb. Wedde in 1628.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wessel*1647 Wedde    


Trijne Berents
Trijne Berents, geb. Wedde in 1628.

tr.
met

Berent Wessels, geb. Wedde in 1624.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wessel*1647 Wedde    


Cornelis Mattheusz van der Sluiijs
Cornelis Mattheusz van der Sluiijs.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maritgen*1600     


Mattheus Cornelisz van der Sluiijs
Mattheus Cornelisz van der Sluiijs, ovl. voor 1623.

tr.
met

Marijtje Pieters.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis