Genealogische website van Cees Hagenbeek
Derick van der Wall
Derick van der Wall, burgemeester van Zutphen.

tr.
met

Anna Mom, dr. van Jasper IV Baersdonck gnt Mom en Elisabeth van Olft (Ulft)


Maria van Broeckhuysen
Maria van Broeckhuysen.

tr.
met

Willem van Ulft geheten Matelang, zn. van Jasper van Ulft geheten Matelang,
, in 1577 met Hoekelum beleend, waarschijnlijk dezelfde Willem van Ulft, die op 20 Juli 1605, als burgemeester van ‘s Heerenberg, het vonnis mede onderteekende, waarbij een oude vrouw wegens hekserij tot den brandstapel veroordeeld werd, het laatste voorbeeld van dien aard in Gelderland (P. C. Molhuysen in de Bijdragen van Nijhoff, nieuwe reeks, 1, 205). - In 1611 burgemeester van Terborgh. Niet lang daarna is hij zeker ongehuwd, althans kinderloos overleden


Gerdinck van Broeckhuysen
Gerdinck van Broeckhuysen.

tr.
met

Sophia van Trier.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria     


Sophia van Trier
Sophia van Trier.

tr.
met

Gerdinck van Broeckhuysen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria     


Elizabeth van Amstel
Elizabeth (Badeloch of Clementia) van Amstel1,2, ovl. in 1296.

tr. circa 1265
met

Herman VI van Woerden1,3, zn. van Herman V van Woerden en Clementia Badeloch van Amstel, geb. circa 1240, ovl. in 1304,
, stamt uit een oud geslacht van Utrechtse diesntlieden (ministerialen). Uit een oorkonde van 21 maart 1288 blijkt dat Herman van Woerden aan graaf Floris V beloofde dat zijn dochters niet zonder toestemming van de graaf zouden huwen (Coldeweij "De heren van Kuyc 1096-1400", blz. 88-93), tr. (1) met Elisabeth van Brederode4,3,2, dr. van Costijn II van Renesse en Hillegonda van Voorne. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Clementia*1265  †1312  47
Hildegonde  †1318   Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 69)
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)

Herman VI van Woerden
 
Herman VI van Woerden1,2, geb. circa 1240, ovl. in 1304,
, stamt uit een oud geslacht van Utrechtse diesntlieden (ministerialen). Uit een oorkonde van 21 maart 1288 blijkt dat Herman van Woerden aan graaf Floris V beloofde dat zijn dochters niet zonder toestemming van de graaf zouden huwen (Coldeweij "De heren van Kuyc 1096-1400", blz. 88-93).

 
 • Moeder:
  Clementia Badeloch (Clementia Badeloch), Badeloch van Amstel2, dr. van Gijsbrecht II van Amstel en NN van Schalkwijk, ovl. in 1248, tr. (2) met Willem heer van Egmond, zn. van Wouter "de Kwade" Heer van Egmond (Twaalfde Heer van Egmond) en Mabilia I Hugodr Clementina van IJsselmonde (Vrouwe van Egmond), geb. circa 1180, 13e Heer van Egmont 1208-1234, ovl. Egmond op de Hoef op het slot op 17 mei 1234,
  , Vogt der Abtei Egmond, fällt gegen die Stedinger.
  Willem, eerste zoon van Wouter de Heer van Egmond, troude tegen de zin van zijn Moeder de Jonkvrow Badeloge, Dogter van de Heer van Amstel
  De bezwaren betroffen het standsverschil: Hoge Adel vs. ministerialen (niet vrije dienstmannen)
  In het voorjaar van 1234 trok Willem mee met Hendrik I en Floris IV in een kruistocht tegen ketterse Stedingers, in een van de veldslagen nabij de Elbe is Willem gesneuveld.
  Hij was advocatus van de abdij, vermeld op 28 aug 1215 en in juli 1221. Hij was leenvolger van zijn vader Wouter I van Egmond.
  Hij was onder de aanzienlijke edelen ten tijde van de graven Willem I en Floris IV en was, evenals zijn vader, advocatus van de abdij en werd in 1227 door de abt met verschillende goederen beleend, al twistte hij ook langdurig met hen over de rechten, die hij aan zich getrokken zou hebben. In het voorjaar van 1234 vergezelde hij Floris IV met vele andere edelen op diens kruistocht tegen de Stedingers aan de Elbe; hijzelf liet er het leven op 17-05-1234 en is begraven in de kapel, welke hij aan het door hem herstelde slot op de Hoef had doen bouwen.
  Willem I van Egmont (ca.1180 - Elbe, 17 mei 1234) was Heer van Egmont.
  Hij was een zoon van Wouter van Egmont en Mabelia van IJsselmonde. Hij werd op 28 augustus 1215 tot rentmeester of voogd van de Sint-Adelbertabdij benoemd, dit deed hij tot 1221.
  Hij liet in 1227 een kapel bouwen bij het slot aan de hoeven.
  Hij was onder de aanzienlijke edelen ten tijde van de graven Willem I en Floris IV, was evenals zijn vader, advocatus der abdij en werd in 1227 door de abt met verschillende goederen beleend, zodat hij blijkbaar de leenheerschappij der abten erkende, al twistte hij ook langdurig met hen over rechten, die hij aan zichzelf ontleende.
  In het voorjaar van 1234 trok hij mee met Floris IV van Holland als vazal om de stedingers een halt toe te roepen, in een van de veldslagen nabij de Elbe werd Willem gedood.
  Zijn lichaam werd teruggebracht en begraven in het slotkapel in Egmond aan den Hoef. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
 

tr. (1)
met

Elisabeth van Brederode3,2,4, dr. van Costijn II van Renesse en Hillegonda van Voorne.

tr. (2) circa 1265
met

Elizabeth (Badeloch of Clementia) van Amstel1,4, dr. van Gijsbrecht III van Amstel en Aleidis/Margaretha ? van Cuyck, ovl. in 1296.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Clementia*1265  †1312  47
Hildegonde  †1318   Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 69)
2.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 71)
3.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 34)
4.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 76)


Willem van Amstel
Willem van Amstel1,2, geb. circa 1235, kanunnik en deken kapittel St Jan te Utrecht, ovl. op 25 mei 1292.Bronnen:
1.Floris V, een politieke moord in 1296 (B 207), Prof. dr. E.H.P. Cordfunke, Walburg Pers, Zutphen, 2011 (blz. 69)
2.De heren van Amstel 1105-1378 (AMS/AMS), Th.A.A.M. van Amstel, Verloren, ISBN nummer: 9065502998, Hilversum, 1999 (blz. 127)


Neeltje Frans van Poelgeest
Neeltje Frans (Niesje Fransdr) van Poelgeest, ged. Hazerswoude op 27 apr 1664, doopgetuige van haar nicht Geertje Claas van Poelgeest Hazerswoude op 25 dec 1691, begr. Hazerswoude op 15 okt 1732.

tr. Hazerswoude op 24 jan 1694
met

Arij Jacobsz van der Doeff, zn. van Jacob Ariensz van der Doeff en Annetje Jacobs, ged. Hazerswoude op 13 mrt 1672, begr. Hazerswoude op 1 aug 1746.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maertje~1696 Hazerswoude    Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 152)
2.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 434)


Arij Jacobsz van der Doeff
Arij Jacobsz van der Doeff, ged. Hazerswoude op 13 mrt 1672, begr. Hazerswoude op 1 aug 1746.

tr. Hazerswoude op 24 jan 1694
met

Neeltje Frans (Niesje Fransdr) van Poelgeest, dr. van Frans Claes van Poelgeest en Geertje Ariens Benth, ged. Hazerswoude op 27 apr 1664, doopgetuige van haar nicht Geertje Claas van Poelgeest Hazerswoude op 25 dec 1691, begr. Hazerswoude op 15 okt 1732.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maertje~1696 Hazerswoude    


Jacob Ariensz van der Doeff
Jacob Ariensz van der Doeff, ged. vermoedelijk Alphen a/d Rijn op 17 sep 1645.

tr. op 16 jan 1667
met

Annetje Jacobs.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1672 Hazerswoude 1746 Hazerswoude 74


Annetje Jacobs
Annetje Jacobs.

tr. op 16 jan 1667
met

Jacob Ariensz van der Doeff, ged. vermoedelijk Alphen a/d Rijn op 17 sep 1645.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1672 Hazerswoude 1746 Hazerswoude 74


Jan van Toorenvliet
Jan (Johannes) van Toorenvliet (Jan Jansz Toornvlieth, Toorenvlied, Thorenvliet(h)), ged. Leiden (Loodskerk) op 3 aug 1687 (getuigen: Cornelis van den Berg en Neeltje Jacobs), baggerman, doopgetuige van zijn nicht Barbara Smagge Leiden (Pieterskerk) op 4 aug 1723, doopgetuige van zijn nicht Geertje Willaart Leiden (Hooglandse Kerk) op 13 mrt 1729, ovl. voor 7 jan 1736.

tr. Leiden op 30 okt 1711, woonden op de Oostsingel te Leiden in 1715
met

Geertje Claas Grietje van Poelgeest, dr. van Claas Fransz van Poelgeest en Maertje Dircx van de Willick, ged. Hazerswoude op 25 dec 1691 (getuige: haar tante Neeltje Frans van Poelgeest), ondertrouw getuige van Denijs van der Blom de Jonge en Elisabeth van Waalwijk Leiden op 13 apr 1726, doopgetuige van haar kleinzoon Klaas van Toorenvliet Leiden (Loodskerk) op 8 jun 1755, doopgetuige van haar nicht Barbara Smagge Leiden (Pieterskerk) op 4 aug 1723, doopgetuige van haar nicht Geertje Willaart Leiden (Hooglandse Kerk) op 13 mrt 1729, ondertrouw getuige van Cornelis Hogeboom en haar dochter Jannetje van Toorenvliet op 23 feb 1759, ondertrouw getuige van Roelof Sasburg en Elisabeth van Waalwijk Leiden op 24 mei 1743, ondertrouw getuige van Jan (Johannes) van Wijck en haar dochter Marijtje van Toorenvliet Leiden op 19 apr 1732, woont in de 2e Groenesteegh te Leiden in okt 1711, woont achter de Kalvermarkt in de oude voorstad net als haar nicht Elisabeth in Leiden in 1726, ovl. Leiden tussen 2 sep 1760 en 8 sep 1760 .

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje~1713 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Neeltje~1716 Leiden (Hooglandse Kerk) †1722  5
Jan~1718 Leiden (Hooglandse Kerk) †1728  9
Neeltje~1722 Leiden (Pieterskerk) †1734  11
Jannetie~1724 Leiden (Pieterskerk) †1731  6
Jan~1728 Leiden (Pieterskerk)    
Jannetje~1731 Leiden (Loodskerk)    Bronnen:
1.K.O. register Y Leiden (T 080), RA Leiden, DTB Leiden, Y 23, NH, Leiden, van 1575 tot 1795 (20 apr 1685 blz. 230)
2.K.O. register BB Leiden (T 096), RA Leiden, DTB Leiden, BB 26, NH, Leiden, 1694 (30 okt 1711 blz. 67)


Pieter Gerritsz Outshoorn
Pieter Gerritsz Outshoorn,
, Wordt aangesteld als voogd over de nagelaten kinderen en betrekkingen van zijn schoonzuster Geertje Claes van Poelgeest.

tr.
met

Marijtje Klaasse (Maria) van Poelgeest, dr. van Claas Fransz van Poelgeest en Maertje Dircx van de Willick, geb. Hazerswoude op 28 mrt 1700, doopgetuige van haar neef Jan van Thorenvliet Leiden (Pieterskerk) op 21 mei 1728, ovl. Hazerswoude op 7 jul 1732 (getuige: Annetje Dircx van der Willick), tr. (1) Hazerswoude op 23 jan 1724 met Floris Dirkse Langendam, ged. Hazerswoude op 26 sep 1700, ovl. voor 7 jan 1736. Uit dit huwelijk geen kinderen


Barbara Wullaert
Barbara Wullaert, ged. Leiden op 4 mrt 1727 (getuigen: Johannes Cossé en Aaltje Wallaer (Wullaart)), ovl. Leiden in aug 1782.

tr. Leiden op 20 apr 1748
met

Cornelis Segaar, ged. Leiden op 31 jul 1727, warmoeziersknecht.

Uit dit huwelijk een kind.


Bronnen:
1.K.O. register HH Leiden (T 121), RA Leiden, DTB Leiden, HH 32, NH, Leiden, van 1718 tot 1721 (20 mei 1719 blz. 83)


Cornelis Segaar
Cornelis Segaar, ged. Leiden op 31 jul 1727, warmoeziersknecht.

tr. Leiden op 20 apr 1748
met

Barbara Wullaert, dr. van Carel (Karel) Willaart (lakenwever) en Grietje Toornvlied, ged. Leiden op 4 mrt 1727 (getuigen: Johannes Cossé en Aaltje Wallaer (Wullaart)), ovl. Leiden in aug 1782.

Uit dit huwelijk een kind.


Beatrix Jacobsdr van der Meer
Beatrix Jacobsdr van der Meer (Bejateris van Toornvliet Beatris), ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 1 aug 1638 (getuigen: Andries Mathieusz en Beatris Centen), ovl. na jul 1725.

otr. Leiden op 5 apr 1658 (getuige: zijn moeders andere man Stoffel Robbertsz, stiefvader bruidegom)1, tr. Leiden (Pancraskerk) op 23 apr 1658 (getuige: zijn moeders andere man Stoffel Robbertsz, stiefvader)
met

Jan Pietersz van Toornvliet (van Thoornvliet), zn. van Pieter Leendertsz van Thoornvliet en Lijsbeth Jans van Gaeysbeeck, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 6 feb 1639 (getuigen: Philippina Jans (zus van zijn vrouw??) en Tryntgen van Dale  (nichtje Trijntge Jans??)), warmoezier, ondertrouw getuige van zijn broer Jacob Pietersz van Toorenvliet en Aryantgen Jacobs van Brouckercke Leiden op 20 jul 1663, ondertrouw getuige van zijn broer Wilboort Pietersz van Thoornvliet en Annetgen Machtels Leiden op 25 jul 1663, wonend: Zuytsijde aan de oude vergrotinge te Leiden op 23 apr 1658.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1663 Leiden (Hooglandse Kerk) †1737 Leiden 74Bronnen:
1.K.O. register Q Leiden (T 084), RA Leiden, DTB Leiden, Q 16, NH, Leiden, van 1657 tot 1661 (5 apr 1658 blz. 113)


Cornelis Wilschut
Cornelis Wilschut, ged. Goudriaan op 2 okt 1729, ovl. Alblasserdam, begr. Alblasserdam op 27 okt 1788.


Cornelia Gerrids de Ruijter
Cornelia Gerrids de Ruijter, ged. Goudriaan op 6 apr 1664.

tr. Goudriaan op 19 nov 1690
met

Jacob Willems Buul Boonstoppel, zn. van Willem Jacobsz Boonstoppel (schepenheemraad) en Marichje Cornelis, ged. Goudriaan op 26 aug 1663


Anna Catherina de Wolff
Anna Catherina de Wolff, ged. Leiden op 27 aug 1747, begr. Tilburg op 25 jan 1809.

tr. Leiden op 5 apr 1772
met

Jan van der Waals1, zn. van Michiel van der Waals (metselaar) en Jannetje Blijckersveldt, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 17 mrt 1748, winkelknecht, ovl. Tilburg op 29 mrt 1803.

Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 10)


Jacobus Meurlink
Jacobus Meurlink (Muurling, Mauringh, Meurlings), geb. circa 1670.

tr. circa 1695
met

Annetje (Jannetje) de Put (de Puijt), dr. van Jan Jansz de Put (varensgezel) en Weyntje Pieters van der Salm, ged. Leiden (Loodskerk) op 8 okt 1673 (getuigen: haar zus Jannetje Jans de Put en haar aangetrouwd oom Jacob Verlee), ovl. tussen 10 jul 1717 en 17 okt 1717 , begr. vermoedelijk Leiden,
, gevonden onder Jan du Puijs en Lijsbeth Pieters van der Sassem.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacoba*1698 Leiden †1755 Leiden 57