GensDataPro persoonskaarten 20880-20899
Lijzebeth

Lijzebeth .

tr.(1)
met

Nicolaas II Persijn, zn. van Jan II Persijn en Ludgard van Linden, ovl. in 1304.
Hij wordt op 27 juli 1282 met name als de oudste zoon genoemd (Oorkondeboek II no 460). Hij is gesneuveld bij Zierikzee. Heer van half Waterland, Velsen (ca. 1255, hij woonde er ook), de Lier en Zouteveen. Hij werd op 28-09-1298 gegijzeld op huis Wena. Op 5 nov 1303 deden Nicolaas van Persijn, ridder, Nicolaas, heer van Putten, Philip van Duvenvoorde, Vriese van der Mye, baljuw van Zuid-Holland, uitspraak over goederen in Ticsclynswaerde (v Mieris II bl 35).
Claes Persijn (+ 1304) die in 1321 broer genoemd wordt van burggraaf Hendrik van Leiden was geen letterlijke broer maar een neef". Daarbij wordt voor de "jurisprudentie" verwezen naar een ander bekend raadsel dat niet letterlijk opgelost kon worden. In een oorkonde uit 1262 van Sweder van Beusinchem werd zijn oudste dochter verloofd met Henrik Rover van Montfoort. Als laatste in de getuigenrij worden genoemd Sweder en Wouter van Sulen, mijn "broers". In tal van berichten werd gepoogd dit op de een of andere wijze zinvol te verklaren. Uiteindelijk is duidelijk geworden dat deze twee Van Zuylen broers wel volle neven maar geen broers, halfbroers of stiefbroers van Sweder van Beusinchem konden zijn. Iets dergelijks is hier in die betiteling van 1321 ook. De aanduiding broer voor Claes Persijn kan niet letterlijk verklaard worden, maar accepteren we dat de verwantschapsaanduiding iets ruimer gezien moet worden, dan valt er toch een oplossing te vinden voor het vraagstuk. Als de werkelijke verwantschapsverhouding er een van "neef" was dan valt ook op dat Claes Persijn in het bezit was van een leen van de burggraaf van Leiden dat weer als leen afhing van de graaf van Holland. Claes Persijn was dus leenman en neef van de burggraaf. Dat betekend ook dat de link tussen Persijn en Leiden in hogere generaties gezocht dient te worden. Kijken we naar de moeder van Claes dan is deze niet bekend. Wel heeft Claes Persijn als broers een Dirk en een Jan.
Nu zegt dat wellicht niets totdat de voornamen worden bekeken vanuit het aspect van vernoeming (niet iedereen is daar gecharmeerd van) en dan blijkt dat de oudste zoon Claes vernoemd is naar zijn vaderlijke grootvader en derde broer Jan naar zijn eigen vader. Dat doet dus vermoeden dat de tweede broer Dirk vernoemd is naar zijn moederlijke grootvader. Door het bovengenoemde rijst een sterk vermoeden dat de moeder van de broers Claes, Dirk en Jan Persijn, een dochter was van Dirk van Kuyc, burggraaf van Leiden, en van Christina van Leiden. Door middel.
vans dit huwelijk heeft Jan II Persijn goederen als leen verworven van de burggraaf van Leiden. Deze zijn vererfd op zijn zoon Claes die er zijn vrouw aan tochte. In 1321 zijn die leengoederen uitgegeven aan ridder Arnoud van Groeneveld, de tweede man van de weduwe van Claes Persijn.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1353   
Maria     

tr. (2) voor 31 jan 1321
met

Arnout van Groenevelt.

Bronnen:
1.Het goed van Oegstgeest (B 151), Type: boek, Schrijver: F.H. Lugt, Uitgever: Uitgeverij Ginkgo, ISBN nummer: 978-90-71256-09-7, Plaats: Leiden, Uitgegeven: 2009 (blz. 189)


Arnout van Groenevelt

Arnout van Groenevelt.

tr. voor 31 jan 1321
met

Lijzebeth , dr. van Dirk van Cuijck (burggraaf van Leiden (1243)) en Christina Jacobsdr van Oegstgeest burggravin van Leiden (vrouwe van Leiderdorp en Oegstgeest), tr. (1) met Nicolaas II Persijn


Dirk Persijn

Dirk Persijn.


Jan Persijn

Jan Persijn.


Gerberch van Hamaland

Gerberch van Hamaland, ovl. tussen 952 en 958.


Richilde of Mathilde

Richilde of Mathilde .

tr.
met

Fastré II d' Oisy, zn. van Fastré I d' Oisy (voogd van Doornik) en Ada van Avesnes, voogd van Doornik, ovl. na 1111.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wouter  †1147   


Ada of Ida van Mortagne

Ada of Ida van Mortagne.

tr.
met

Walter I "Plukiel" (Wouter) d' Oisy, zn. van Fastré II d' Oisy (voogd van Doornik) en Richilde of Mathilde , voogd van Doornik, heer van Avesnes, ovl. in 1147.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nicolaas     
Diederik     


Isabella van Melun

Isabella van Melun.

tr. (Robert ongeveer 54 jaar oud) in 1380
met

Robert van Namen Seigneur de Beaufort, zn. van Johann I van Namen en Marie d' Artois, geb. in 1326, Herr v.Beaufort-sur-Meuse und Renaix, Marschall v.Brabant, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) in 1391, tr. (1) met Isabella van Holland-Henegouwen


Hugo van Melun

Hugo van Melun, heervan Antoing, burggraaf van Gent.

tr.
met

Margaretha Péquigny.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Isabella     


Margaretha Péquigny

Margaretha Péquigny.

tr.
met

Hugo van Melun, heervan Antoing, burggraaf van Gent.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Isabella     


Maria van Brabant

Maria van Brabant, geb. circa 1226, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Donauwörth [Oostenrijk] op 18 jan 1256 onthoofd.

tr. (resp. ongeveer 28 en 25 jaar oud) waarschijnlijk te Landshut op 2 aug 1254
met

Ludwig 'der Strenge' van Beieren, zn. van Otto II (der Erlauchte) Hertog van Beieren (paltsgraaf aan de Rijn) en Agnes Welf van de Palts, geb. te Heidelberg op 13 apr 1229, ovl. (64 jaar oud) te Heidelberg op 2 feb 1294, tr. (1) met Mechtild gravin van Habsburg, tr. (3) met Anna von Schlesien-Glogau


Anna von Schlesien-Glogau

Anna von Schlesien-Glogau, geb. circa 1240, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te München [Duitsland] op 25 jun 1271.

tr. (resp. ongeveer 20 en 31 jaar oud) op 24 aug 1260
met

Ludwig 'der Strenge' van Beieren, zn. van Otto II (der Erlauchte) Hertog van Beieren (paltsgraaf aan de Rijn) en Agnes Welf van de Palts, geb. te Heidelberg op 13 apr 1229, ovl. (64 jaar oud) te Heidelberg op 2 feb 1294, tr. (1) met Mechtild gravin van Habsburg, tr. (2) met Maria van Brabant, dr. van Hendrik II hertog van Brabant van Lotharingen (ridder 1226, hertog van Lotharingen en Brabant, markgraaf van Antwerpen 1235) en Maria von Schwaben von Hohenstaufen


Konrad I von Schlesien-Glogau

Konrad I von Schlesien-Glogau, geb. tussen 1228 en 1231, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) tussen 18 apr 1273 en 9 okt 1274 .

tr.
met

Salomé van Polen, geb. voor 1236, ovl. (minstens 29 jaar oud) na 1265.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1240  †1271 München [Duitsland] 31
Heinrich*1251  †1309  58


Salomé van Polen

Salomé van Polen, geb. voor 1236, ovl. (minstens 29 jaar oud) na 1265.

tr.
met

Konrad I von Schlesien-Glogau, geb. tussen 1228 en 1231, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) tussen 18 apr 1273 en 9 okt 1274 .

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1240  †1271 München [Duitsland] 31
Heinrich*1251  †1309  58


Heinrich I (III) van Silezie-Glogau

Heinrich I (III) van Silezie-Glogau, geb. tussen 1251 en 1260, ovl. (hoogstens 58 jaar oud) op 9 dec 1309.

tr.
met

Mathilde von Braunschweig, dr. van Albrecht I Herzog von Braunschweig en Elisabeth van Brabant, ovl. tussen 1317 en 29 jan 1319 .

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix*1290  †1324 München [Duitsland] 34


Mathilde von Braunschweig

Mathilde von Braunschweig, ovl. tussen 1317 en 29 jan 1319 .

tr.
met

Heinrich I (III) van Silezie-Glogau, zn. van Konrad I von Schlesien-Glogau en Salomé van Polen, geb. tussen 1251 en 1260, ovl. (hoogstens 58 jaar oud) op 9 dec 1309.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix*1290  †1324 München [Duitsland] 34


Albrecht I von Braunschweig

Albrecht I Herzog von Braunschweig [[PID: 22000076], geb. tussen 1236 en 24 jun 1244 , ovl. (ongeveer 43 jaar oud) tussen 15 aug 1279 en 31 dec 1308 .

tr.
met

Elisabeth van Brabant, dr. van Hendrik II hertog van Brabant van Lotharingen (ridder 1226, hertog van Lotharingen en Brabant, markgraaf van Antwerpen 1235) en Sophie van Thuringen, geb. in 1243, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) op 9 okt 1261.
der Grosse, 1265 Landgraf v.Hessen, 1252 Vormund des Bruders, 1267 Teilung mit dem Bruder, Stifter des älteren Hauses Braunschweig.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mathilde  †1317   


Elisabeth van Brabant

Elisabeth van Brabant, geb. in 1243, ovl. (ongeveer 18 jaar oud) op 9 okt 1261.

tr.
met

Albrecht I Herzog von Braunschweig [[PID: 22000076], zn. van Otto I von Braunschweig-Lüneburg (hertog Brunswijk-Lüneburg) en Mathilde van Brandenburg, geb. tussen 1236 en 24 jun 1244 , ovl. (ongeveer 43 jaar oud) tussen 15 aug 1279 en 31 dec 1308 .
der Grosse, 1265 Landgraf v.Hessen, 1252 Vormund des Bruders, 1267 Teilung mit dem Bruder, Stifter des älteren Hauses Braunschweig.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mathilde  †1317   


Adalheim von Wormgau

graaf Adalheim von Wormgau.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willeswint*710  †765  55


Gerard Prouningh van Deventher

Gerard Prouningh van Deventher, geb. te Vught in 1577, ged. te 's-Hertogenbosch op 5 jan 1577, luitenant-commandant, ovl. (hoogstens 66 jaar oud) voor 19 nov 1643.

tr.
met

Cornelia Cornelisdr Bacx van Wijtfliet.
luitenant-commandant op slot Loevestein, benoemd door François Doubleth, waagmeester in den Bosch.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1610 's-Hertogenbosch †1667 Hooidonk 57